Byla e2S-1456-967/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis A. B., V. G. (V. G.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto teismo 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis A. B., V. G. (V. G.),

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas A. C. (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir: 1) sustabdyti patvarkymo, priimto vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), vykdyma? iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas dėl anstolio A. B. veiksmų, baigtos Vilniaus apygardos teisme užvestos civilinės bylos Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020 bei Vilniaus miesto apylinkės teisme užvesta civilinė byla Nr. eA2-6953-819/2020, jose priimtiems procesiniams sprendimams galint turėti prejudicinę reikšmę vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), ir Lietuvos Respublikoje atšaukta ekstremali situacija; 2) sustabdyti visus priverstinius veiksmus (pareiškėjo iškeldinimo, buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje perdavimo) iki skundo dėl antstolio A. B. veiksmų, kitų ginčo bylų išnagrinėjimo pabaigos bei ekstremalios situacijos Lietuvos Respblikoje atšaukimo. Nurodė, kad antstolis A. B. nesilaikė įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, pažeisdamas pareiškėjo bei trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018 nevykdomas, antstolio A. B. 2020 m. liepos 29 d. patvarkymas dėl iškeldinimo vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) – neteisėtas. Atsižvelgdamas į pasaulyje ir Lietuvos Respublikoje susiklosčiusią situaciją, keliančią riziką žmonių gyvybėms, antstolis A. B. privalėjo skubiai sustabdyti vykdomąją bylą iki oficialiai bus atšaukta ekstremali situacija.

62.

7Antstolis A. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Nurodė, kad sprendimas, kurio pagrindu išduoti vykdomieji raštai, yra vykdomi prašomose sustabdyti vykdomosiose bylose. Kitos pareiškėjo minimos bylos nesusiję su vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) vykdomų vykdomųjų raštų teisėtumu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27296-964/2020 pareiškėjo prašymą atmetė.

114.

12Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatė, kad pareiškėjas buvo kreipęsis su analogišku prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27383-1099/2020 atmestas. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik nurodęs dar vieną vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau papildyti prašymo motyvai, teismo vertinimu, nesudarė pagrindo priimti priešingo sprendimo, negu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27383-1099/2020, pareiškėjui prašymą grindus deklaratyviais, bendro pobūdžio teiginiais. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad vykdomieji dokumentai, kurių pagrindu antstolis A. B. vykdo išieškojimą iš pareiškėjo, netekę galios.

135.

14Teismas nurodė, jog tuo atveju, jeigu, pareiškėjo manymu, yra būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su ginčo dalyku civilinėje byloje Nr. e2-3460-864/2020, joje jis ir turėtų reikšti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo atveju nėra pagrindo sustabdyti vykdymo veiksmus, juo labiau, šių priemonių taikymą siejant su pandemija, kuri neturi jokios įtakos vykdymo procesui.

156.

16Teismas pabrėžė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos, antstolis A. B. neturėjo pagrindo stabdyti vykdomąsias bylas tiek paskelbus karantiną, tiek ir jį atšaukus (nors Lietuvos Respublikoje palikta galioti ekstremalioji padėtis).

17III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

187.

19Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-27296-964/2020 ir patenkinti jo skundo reikalavimus: 1) sustabdyti vykdomųjų bylų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) vykdyma? iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas dėl anstolio A. B. veiksmų, baigtos Vilniaus apygardos teisme užvestos civilinės bylos Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020 bei Vilniaus miesto apylinkės teisme užvesta civilinė byla Nr. eA2-6953- 819/2020, jose priimtiems procesiniams sprendimams galint turėti prejudicinę reikšmę vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), ir Lietuvos Respublikoje atšaukta ekstremali situacija; 2) uždrausti atlikti pareiškėjo iškeldinimo veiksmus iš buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje, keliančius grėsmę žalai atsirasti. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

207.1.

21Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ginčijamoje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2YT-27383-1099/2020 nurodytais argumentais.

227.2.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. i?sakymu de?l notaru? ir antstoliu? darbo ekstremalios situacijos atveju, antstolis A. B., esant koronaviruso (COVID-19) grėsmei, turėjo sustabdyti vykdymo veiksmus iki tol, kol Lietuvos Respublikoje bus atšauktas karantinas.

247.3.

25Nepaisant to, kad iškeldinti pareiškėją ir jo sūnų J. C. iš suinteresuotam asmeniui V. G. priklausančio nekilnojamojo turto nuspręsta dar Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018, kuris Panevėžio apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-143-425/2020 buvo paliktas nepakeistas, pareis?ke?jas neture?jo pakankamai laiko pasiruos?ti jo i?vykdymui, tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvos i? Respublikoje susiklosc?ius pavojų žmonių gyvybei keliančiai situacijai. Pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad rizika užsikrėsti koronavirusu (COVID-19) vis dar egzistuoja.

267.4.

27Kituose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai s?ioje byloje turi prejudicine? galia?. Panaikinus Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2012 m. birželio 8 d. pareiškimą Nr. DNK1205573 ,,De?l priverstinio skolos is?ies?kojimo“, 2013 m. kovo 29 d. pakartotini? pareis?kima? Nr. DNK1303442 ,,De?l priverstinio skolos is?ies?kojimo“ ir 2013 m. balandžio 2 d. vykdoma?ji? dokumenta? Nr. 2-17182-558/2013, Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1223-864/2020 turės būti panaikintas ir turto pardavimo varžytynėse aktas, todėl priverstiniai vykdymo veiksmai privalo būti sustabdyti.

287.5.

29Suinteresuoto asmens V. G. veiksmai reikalaujant is?sikelti iš buto, priešingu atveju, įspėjant, jog bus atjungtas komunalinių paslaugų teikimas, vertintini kaip grėsmė pareiškėjo ir jo s?eimos saugumui. Kadangi pareiškėjas 2020 m. kovo 14 d. apie 18.00 val. lankėsi toje pačioje UAB ,,Maxima LT“ parduotuvėje, esančioje (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kaip ir koronavirusu (COVID-19) užsikrėtęs asmuo (apie 12.00 val.), bute negalėjo būti atjungtas vandens ir elektros energijos tiekimas bei vykdomas priverstinis pareiškėjo ir jo sūnaus J. C. iškeldinimas.

307.6.

31Pareiškėjas prašė prijungti prie bylos medžiagos naujus rašytinius įrodymus – susirgimų koronavirusu (COVID-19) Lietuvos Respublikoje statistiką, antstolio A. B. 2020 m. liepos 29 d. patvarkymą Nr. (duomenys neskelbtini) ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. 2.S-2926 ,,Dėl prašymo“, kurie, jo teigimu, galėtų patvirtinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentus, iškilo jau po atskirojo skundo pateikimo.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirasis skundas atmestinas.

348.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys, 338 straipsnis).

369.

37Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis). Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

3810.

39Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šiam neįrodžius realios grėsmės galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Taigi, bylos apeliacinėje instancijoje nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, byloje susiklosčiusios situacijos kontekste. Dėl naujų įrodymų prijungimo

4011.

41Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus – susirgimų koronavirusu (COVID-19) Lietuvos Respublikoje statistikas, antstolio A. B. 2020 m. liepos 29 d. patvarkymą Nr. (duomenys neskelbtini), Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. 2.S-2926 ,,Dėl prašymo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. 4-01-683 „Dėl pranešimo apie antstolio ir teisėjo veiksmus, registracijos Nr. 5-01-8974, nagrinėjimo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo raštą Nr. V2-892 „Dėl pateiktų prašymų“, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus 2020 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. IBPS-S-425195-20 ,,Dėl pareiškimo persiuntimo patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui“, nekilnojamojo turto kainų statistiką, pareiškėjo 2020 m. rugsėjo 4 d., 2020 m. rugsėjo 11 d., 2020 m. rugsėjo 18 d. elektroninius laiškus suinteresuotam asmeniui V. G. ir buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje vidutinės skelbimuose siūlomos kainos vertinimą.

4212.

43Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo pateikti įrodymai nesusiję su šios bylos ginčo objektu, kuriam pagrįsti būtinybė būtų kilusi apeliacinės instancijos teisme, juos priimti atsisakytina, nevertinant kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis). Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo

4413.

45Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šios sąlygos yra kumuliacinės, o tai reiškia, bent vienai iš sąlygų neegzistuojant, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018).

4614.

47Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1502-178/2018). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016).

4815.

49Nagrinėjamu atveju iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties turinio matyti, jog šis, įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų kumuliatyvumą, sprendė, kad preliminarus (prima facie) 2020 m. liepos 30 d. skundo dėl antstolio A. B. veiksmų pagrįstumas neįrodytas. Apeliacinės instancijos teismas vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, jog pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. tikėtino reikalavimų pagrįstumo, pareiškėjas neįrodęs.

5016.

51Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018 nuspręsta ieškovo V. G. ieškinį tenkinti ir iškeldinti bendraatsakius A. C. ir J. C. iš ieškovui V. G. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), ir 2484/317866 dalių automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje; priteisti iš bendraatsakių A. C. ir J. C. lygiomis dalimis ieškovui V. G. 950,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-143-425/2020 bendraatsakio A. C. apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018 paliko nepakeistą, konstatuodamas, kad: 1) ieškovas V. G. yra įgijęs nuosavybės teisę į ginčijamą turtą, yra šio turto savininkas, tačiau negali valdyti, naudoti nuosavybės teisės objekto ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis), nes bendraatsakiai A. C. ir J. C. gyvena ir naudojasi jam priklausančia nuosavybe be teisinio pagrindo ir ieškovo V. G. sutikimo; 2) bendraatsakių A. C. ir J. C. neatlygintinas naudojimasis ieškovo V. G. turtu objektyviai trukdo jam šį turtą valdyti, disponuoti daugiau nei pusantrų metų laikotarpį, todėl pirmosios instancijos teismui pagrįstai nusprendė iškeldinti bendraatsakius A. C. ir J. C. iš ieškovui V. G. priklausančių patalpų CK 4.98 straipsnio pagrindu ir tokiu būdu atkūrė jo pažeistas teises; 3) atsakovo A. C. argumentai apie investicijas į parduotą butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje (toliau – butas), atliktus pagerinimus, buto kainos skirtumus ir pan. nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, atsakovui A. C. priešieškinio nepareiškus; 4) antstolio V. M. veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo vertinimas, kaip ir argumentai, susiję su atsakovo A. C. sudarytos kreditavimo sutarties sąlygomis, taip pat nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, dėl ko analizuoti bei vertinti vykdymo metu antstolio atliktus veiksmus ar atsakovo sudarytos kreditavimo sutarties nuostatų nėra teisinio pagrindo; 5) 2018 m. vasario 21 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas šiuo metu nėra nuginčytas, o antstolio V. M. veiksmų, pasirašant 2018 m. vasario 21 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-18-240-3233, teisėtumas ir pagrįstumas įvertintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2YT-17191-433/2018 bei Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-2068-590/2018, atsakovo A. C. skundus dėl antstolio veiksmų atmetant.

5217.

53Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimui civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018, Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė 2020 m. kovo 6 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-15076-816/2018 dėl bendraatsakių A. C. ir J. C. iškeldinimo iš ieškovui V. G. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto ir 2484/317866 dalių automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), (toliau – automobilių stovėjimo aikštelė) esančių (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje bei 950,00 Eur bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis išieškojimo.

5418.

55Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res iudicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) galią ir yra vykdytinas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog sprendimui įgijus res iudicata galią bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas – išspręstu galutinai ir negrįžtamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2009). Įsiteisėjusio sprendimo res iudicata galia gali būti panaikinta tik naudojantis bylos proceso atnaujinimo institutu, kada nustatomi bylos proceso atnaujinimo pagrindai.

5619.

57Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-15076-816/2018 elektroninės kortelės matyti, jog pareiškėjas teise teikti kasacinį skundą ar prašymą atnaujinti civilinę bylą Nr. e2-15076-816/2018 nepasinaudojo. Taigi, nagrinėjamu atveju išieškotojui V. G. kreipusis į antstolį A. B. dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, šis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių priimti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-15076-816/2018, jį priėmė vykdyti, užvesdamas vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl pareiškėjo iškeldinimo iš suinteresuotam asmeniui V. G. nuosavybės teise priklausančio buto ir automobilių stovėjimo aikštelės bei vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 475,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo suinteresuoto asmens V. G. naudai.

5820.

59Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas 2020 m. liepos 30 d. skunde dėl antstolio A. B. veiksmų remiasi abstrakčiais teiginiais, neatitinkančiais sąsajumo kriterijaus ginčo objekto, t. y. antstolio A. B. veiksmų (ne)teisėtumo, vertinimo prasme, dėl kurių, be kita ko, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, jau buvo pasisakyta ir nagrinėjant pakartotinius prašymus dėl tapačių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tokios apeliacinės instancijos teismo pozicijos nekeičia pareiškėjo argumentai, kad priimti procesiniai sprendimai kitose civilinėse bylose (Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020 (pažymėtina, jog tuo tarpu Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. birželio 11 d. nutartimi civilinė byla Nr. eA2-6953-819/2020 pagal pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-5822-807/2016 pagal ieškovo A. C. ieškinį atsakovei AB „Swedbank“ bankui dėl būsto kredito sutarties Nr. BS1133040103 vykdymo, skolos pagal sutartį priteisimo bei sutarties sąlygų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, G. V. C. išnagrinėta, netenkinus pareiškėjo 2020 m. vasario 20 d. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-5288-807/2016; Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1229-656/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eA2-6953-819/2020 palikta nepakeista), turės prejudicinę reikšmę vykdomosioms byloms Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini). Visų pirma, tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendime civilinės bylos Nr. e2-15076-816/2018, tiek Panevėžio apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-143-425/2020 konstatavo, kad pareiškėjo įrodinėjamos aplinkybės kitose civilinėse bylose nesudaro šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyko. Antra, tokie pareiškėjo argumentai dėl procesinio bylų rezultato įtakos vykdomosioms byloms Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) paneigia laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, t. y. siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, pritaikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios būtų tiesiogiai susijusios su pareiškėjo 2020 m. liepos 30 d. skundo dėl antstolio A. B. veiksmų reikalavimais, arba, kitaip tariant, konkretaus skundžiamo antstolio A. B. veiksmo pobūdžiu. Todėl esant įsiteisėjusiam Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimui civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) nurodytu pagrindu, nei Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020, nei Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. birželio 11 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. eA2-6953-819/2020 ginčo dalyką sudarančioms aplinkybėms nesant susijusioms su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018, kurio pagrindu išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. vykdomasis raštas Nr. e2-15076-816/2018, vykdytinumu. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo deklaratyvaus pobūdžio argumentai, išreiškiantys nesutikimą su antstolio A. B. atliekamais priverstinio vykdymo veiksmais iškeldinant pareiškėją iš ginčo buto, nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

6021.

61Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimumui, nurodė, kad pareiškėjo teiginiai, jog tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvos i? Respublikoje susiklosc?ius pavojų žmonių gyvybei keliančiai situacijai, egzistuoja rizika užsikrėsti koronavirusu (COVID-19), nesudaro pagrindo sustabdyti vykdymo veiksmus iki 2020 m. liepos 30 d. skundo dėl antstolio A. B. išnagrinėjimo ar taikyti kitus apribojimus, koranavirusui (COVID-19) neturint jokios įtakos vykdymo procesui.

6222.

63Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad rizika užsikrėsti koronavirusu (COVID-19) vis dar egzistuoja, pareiškėjui dėl to neturėjus pakankamai laiko pasiruos?ti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-15076-816/2018 įvykdymui.

6423.

65Apeliacinės instancijos teismas tokius pareiškėjo argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Sutinkant su pirmosios instancijos teismu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje dėl koranaviruso (COVID-19) nelaikytina lemiančia grėsmę pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, įvertinus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sukeliamų pasekmių proporcingumą. Be kita ko, turi būti atsižvelgiama ir į tą aplinkybę, jog pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ (toliau – įsakymas) 2.2 punktą antstolis A. B., priešingai negu teigia pareiškėjas, turėjo ne stabdyti vykdymo veiksmus, o tuo atveju, kai priverstinio vykdymo veiksmui atlikti buvo būtinas tiesioginis antstolio A. B., antstolio padėjėjo ir vykdymo proceso šalių dalyvavimas, imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės prevencija, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų rekomendacijų. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių įsakymo 2.2 punkte numatytos taisyklės išimties taikymą, jog nagrinėjamu atveju dėl objektyvių priežasčių buvo neįmanoma užtikrinti, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmą bus apsaugota antstolio A. B., antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių sveikata ir užkirstas kelias plisti koronavirusui (COVID-19), todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog motyvuotu antstolio A. B. patvarkymu priverstinio vykdymo veiksmo atlikimas turėjo būti atidėtas arba, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, sustabdytas.

6624.

67Atkreiptinas dėmesys, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atlikti pareiškėjo iškeldinimo veiksmus iš ginčo buto, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, iki šios bylos išnagrinėjimo taip pat buvo pateiktas apeliacinės instancijos teismui. Atsižvelgiant į tai, jog minėto pareiškėjo prašymo pagrindas iš esmės apsiriboja tik deklaratyvaus pobūdžio nesutikimo motyvais su priverstinio vykdymo veiksmais, nesusijusiais su ginčijamu antstolio A. B. 2020 m. liepos 29 d. patvarkymu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas, neįrodžius jų būtinumo (CPK 144, 178 straipsniai).

6825.

69Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja, Lietuvos teismų praktikoje laikantis nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

7026.

71Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti atskirojo skundo argumentais pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

73atmesti atskirąjį skundą.

74Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-27296-964/2020 palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas A. C. (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą,... 6. 2.... 7. Antstolis A. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjo prašymo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatė, kad... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, jog tuo atveju, jeigu, pareiškėjo manymu, yra būtina imtis... 15. 6.... 16. Teismas pabrėžė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 17. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 7.1.... 21. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ginčijamoje Vilniaus... 22. 7.2.... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d.... 24. 7.3.... 25. Nepaisant to, kad iškeldinti pareiškėją ir jo sūnų J. C. iš... 26. 7.4.... 27. Kituose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai s?ioje byloje... 28. 7.5.... 29. Suinteresuoto asmens V. G. veiksmai reikalaujant is?sikelti iš buto,... 30. 7.6.... 31. Pareiškėjas prašė prijungti prie bylos medžiagos naujus rašytinius... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. Atskirasis skundas atmestinas.... 34. 8.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir... 36. 9.... 37. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 38. 10.... 39. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 40. 11.... 41. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius... 42. 12.... 43. Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 44. 13.... 45. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinosios apsaugos priemonės civilinėse... 46. 14.... 47. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tikėtino ieškinio... 48. 15.... 49. Nagrinėjamu atveju iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties... 50. 16.... 51. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad... 52. 17.... 53. Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d.... 54. 18.... 55. Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res iudicata (teismo... 56. 19.... 57. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-15076-816/2018... 58. 20.... 59. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas 2020 m. liepos 30 d.... 60. 21.... 61. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų... 62. 22.... 63. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į... 64. 23.... 65. Apeliacinės instancijos teismas tokius pareiškėjo argumentus atmeta kaip... 66. 24.... 67. Atkreiptinas dėmesys, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 68. 25.... 69. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi,... 70. 26.... 71. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 73. atmesti atskirąjį skundą.... 74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį civilinėje...