Byla e2-30526-1085/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „SST group“, atstovaujamos bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Tavix“, ieškinį atsakovui T. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 22083,53 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti asmeniškai 2019 m. gruodžio 5 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

6Atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

8Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkinamas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus.

12Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 10 d., 2019 m. spalio 24 d. nutarčių, bankroto administratoriaus rašto UAB „SST group“ direktoriui, kasos knygos, bandomo balanso, el. laiškų, valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašo, vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo prievolę ieškovei yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

13Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

14CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

15Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą ir užtikrinti jo apsaugą, todėl jis atsako už finansinės atskaitomybės parengimą CK 2.87 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 7, 8 dalys, 12 dalies 2, 3, 4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 4, 12 straipsniai, 21 straipsnio 1 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalis). Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas, eidamas UAB „SST group“ vadovo pareigas, privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, elgėsi nerūpestingai, t. y. neperdavė bankroto administratoriui bendrovės kasoje esančių grynųjų pinigų – 22083,53 Eur. Atsakovui savo veiksmais ir neveikimu sukėlus žalą ir nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, atsakovui kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, todėl iš atsakovo priteistinas ieškovei 22083,53 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.246-6.249 straipsniai, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis, ABĮ 37 straipsnio 7, 8 dalys, 12 dalies 2, 3, 4 punktai, BAĮ 4, 12, 21 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis).

16Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 497,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus visiškai, žyminio mokesčio suma (497,00 Eur) priteisiamas iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 96 straipsnio 6 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „SST group“, juridinio asmens kodas 304489374, iš atsakovo T. M., asmens kodas ( - )

2222083,53 Eur (dvidešimt dviejų tūkstančių aštuoniasdešimt trijų eurų 53 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (22083,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gruodžio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo T. M., asmens kodas ( - ) valstybei 497,00 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt septynių eurų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 22083,53 Eur žalos... 5. Atsakovui ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį... 7. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 8. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkinamas.... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2... 12. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno... 13. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 14. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 15. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima... 16. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei... 17. Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 497,00 Eur dydžio... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „SST... 22. 22083,53 Eur (dvidešimt dviejų tūkstančių aštuoniasdešimt trijų eurų... 23. Priteisti iš atsakovo T. M., asmens kodas ( - ) valstybei 497,00 Eur (keturių... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 25. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...