Byla 2S-228-480/2014
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2013 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pietų terminalas“, trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašoma išreikalauti iš atsakovės ieškovės naudai frezų galandinimo stakles, 729,85 Lt vertės; keturpuses obliavimo stakles ,,Weining“, 18636,82 Lt vertės; medienos pjovimo (skersavimo) stakles, 961,70 Lt vertės; išilginimo pjovimo stakles ,,Foma RGZ-1-450“, 5910,40 Lt vertės; pakeliamus vartus TLP III, 2059,82 Lt vertės; 40 vnt. šviestuvų, kurių bendra vertės sudaro 3068, 13 Lt; apdirbtą medieną, 47294,65 Lt vertės, viso išreikalautino turto vertė – 78661,37 Lt. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą pas atsakovę likusiam turtui: frezų galandinimo stakles; keturpusės obliavimo stakles ,,Weining“, medienos pjovimo (skersavimo) stakles; išilginio pjovimo stakles ,,Foma RGZ-1-450“, pakeliamus vartus TLP III; 40 vnt. šviestuvų; apdirbtą medieną, 47294,65 Lt vertės. Nurodė, kad ginčo turtui areštas turi būti taikomas, nes priešingu atveju atsakovė šį turtą gali paslėpti, perleisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, areštavo ieškovei priklausantį pas atsakovę esantį turtą: frezų galandinimo stakles; keturpuses obliavimo stakles ,,Weining“, medienos pjovimo (skersavimo) stakles; išilginio pjovimo stakles ,,Foma RGZ-1-450“, pakeliamus vartus TLP III; 40 vnt. šviestuvų; apdirbtą medieną, 47294,65 Lt vertės, uždraudžiant juo disponuoti. Teismas, atsižvelgdamas į ieškinyje nurodytas aplinkybes, kilusio ginčo pobūdį bei į tai, kad atsakovė ginčo turtą gali paslėpti, įkeisti ar perleisti kitiems tretiesiems asmenims, sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovė prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad nutartis naikintina dėl šių motyvų:

81. Teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumą, apsiribojo tik formaliais teiginiais, nenurodė, kokiais į bylą pateiktais įrodymais rėmėsi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę grįsdamas ginčo turto paslėpimo, įkeitimo ir perleidimo galimybe.

92. Ieškovė, nesurinkusi pakankamai įrodymų, ieškinyje nenurodė jokių turto, kurį prašoma išreikalauti iš atsakovės valdymo, įsigijimo aplinkybių, nepateikė jos nuosavybės teises pagrindžiančių dokumentų, taigi, atsakovės nuomone, ieškovė tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Ieškovės teikiami ilgalaikio turto žiniaraščiai, materialiai atsakingo asmens ataskaita, nedetalizuoja prašomų išreikalauti turto objektų, be to, žiniaraščiai ir ataskaitos nėra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, sukuriantys ieškovei reikalavimo teisę.

103. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai ir neproporcingai riboja atsakovės turtines teises į ginčo objektus, nes atsakovė negali ginčo turto ne tik perleisti, tačiau yra apribotos ir šio turto nuomos galimybės, dėl ko atsakovė patiria realius turtinius nuostolius.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

121. Byloje nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, apeliantės skunde nurodyti argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, nes šie argumentai nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.

132. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nepažeidžia teisingumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principų, nes taikyti apribojimai yra tokios apimties kaip ieškinio reikalavimai ir atsakovės teisės nėra ribojamos labiau, negu būtina laikinųjų apsaugos priemonių tikslams pasiekti.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovės BUAB „RVN“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ir kt.).

17Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais, nevertindamas, ar įrodymai yra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Apeliantės nuomone, ieškovės pateikiami duomenys negali būti laikomi įrodymais, pagrindžiančiais jos nuosavybės teises į ginčo turtą, taip pat nesant ieškinio pagrindo bei dalyko pagrindimo, skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

18Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tiriami ir vertinami tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra pagrįstas preliminariai tikėtinai, todėl, nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2013).

19Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio reikalavimą ir dalyką, išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą ir išvardino teisės aktus, kuriais ji grindžia pareikštus reikalavimus (suformulavo ieškinio pagrindą), taip pat pateikė reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė, kaip jau minėta, gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos stadijoje. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovės bankroto administratorius, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostata, sutinkamai su kuria nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui, bei LR CK 4.95 straipsnio nuostata, numatančia, jog savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, ieškiniu prašė išreikalauti iš atsakovės neteisėto valdymo ieškovei priklausantį turtą. Šiam reikalavimui pagrįsti ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė PVM sąskaita-faktūras, krovinio vežimo važtaraščius bei kitus dokumentus, patvirtinančius, jos nuosavybės teisę į šį turtą. Taip pat pateikė įkeitimo lakštų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) kopijas, iš kurių matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklausantis ir trečiajam asmeniui įkeistas turtas laikomas ( - ), t. y. tuo pačiu adresu, kaip ir atsakovės buveinė. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje civilinės bylos stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą), kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų, kaip ir nėra pagrindo išvadai, kad teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumo klausimą, apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais, nevertindamas ar įrodymai yra prima facie ir ar jie yra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui.

20Nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, būtinų spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą – nepateikė įrodymų apie galimą pas atsakovę esančio turto slėpimą, perleidimą tretiesiems asmenims ar kitokias aplinkybes, kurios patvirtintų galimą grėsmę teismo sprendimo vykdymui.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios turtui jos taikomas, kilimu, tačiau nagrinėjamu atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymui tikslui (CPK 145 str. 2 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad skundžiama nutartimi buvo areštuotas pas atsakovę esantis turtas – frezų galandinimo staklės, keturpusės obliavimo staklės ,,Weining“, medienos pjovimo (skersavimo) staklės, išilginio pjovimo staklės ,,Foma RGZ-1-450“, pakeliami vartai TLP III, 40 vnt. šviestuvų, apdirbta mediena 47294,65 Lt vertės, t. y. teismas areštavo ieškiniu prašomą išreikalauti iš tariamai atsakovės neteisėto valdymo ieškovei priklausantį turtą. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, pagrįstai areštavo tik tą turtą, kuris nagrinėjamoje byloje yra ginčo objektas (CPK 145 str. 1 d. 3 p.), nes atsakovei perleidus šį ginčo turtą tretiesiems asmenims, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas (CPK 144 str. 1 d.). Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti tokio masto laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra susijusios su pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pobūdžiu ir yra proporcingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams.

22Pažymėtina ir tai, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja tai, kad tuomet, kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiranda atsakovui nuostolių ar kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, atsakovas turi teisę prašyti teismo įpareigoti ieškovą pateikti galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.).

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 320 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašoma išreikalauti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovė prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013... 8. 1. Teismas, nagrinėdamas prašymo pagrįstumą, apsiribojo tik formaliais... 9. 2. Ieškovė, nesurinkusi pakankamai įrodymų, ieškinyje nenurodė jokių... 10. 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai ir neproporcingai... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Marijampolės rajono... 12. 1. Byloje nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą,... 13. 2. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nepažeidžia teisingumo,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 18. Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144... 19. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio... 20. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad ieškovė neįrodė... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti...