Byla 2-4454-730/2011
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 364,07 Lt skolą už ryšio paslaugas, 1142,45 Lt delspinigių, 271,88 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentų palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovui nevykdant 2000-11-28 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutarties Nr. A84-40433-3.5-206 ieškovui padaryti 1178,40 Lt nuostolių.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2000-11-28 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. A84-40433-3.5-206. Sutarties 1.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, sutartyje numatytas papildomas paslaugas, perduoti naudotis SIM kortelę, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal išrašyta sąskaitas. Sutarties 6.5 punktu atsakovas, praleidęs mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti 0,1 % delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Pirminis kreditorius pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2000-11-30 Nr. 011A440433; 2000-12-31 Nr. 012A440433; 2001-01-31 Nr. 101A440433; 2001-02-28 Nr. 10212A440433; 2001-03-31 Nr. 103A440433; 2001-04-30 Nr. 104A440433; 2001-05-31 Nr. 105A440433; 2001-06-30 Nr. 106A440433; 2001-07-31 Nr. 107A440433; 2001-08-31 Nr. 108A440433; 2001-09-30 Nr. 109A440433; 2001-10-31 Nr. 110A440433; 2001-11-30 Nr. 111A440433; 2001-12-31 Nr. 112A440433; 2002-01-31 Nr. 201A440433; 2002-02-28 Nr. 202A440433; 2002-03-31 Nr. 203A440433; 2002-04-30 Nr. 204A440433. Atsakovas neatsiskaitė už suteiktas paslaugas tarp šalių sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jam nevykdant sutartinių įsipareigojimų susidaręs įsiskolinimas yra 1778,40 Lt, tai yra 364,07 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, 1142,45 Lt delspinigiai, 271,88 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos. 2009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjo ir atsakovo sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, jiems atsirado prievolės, tai yra reikalavimo perleidėjas įgijo pareigą parduoti atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas įgijo pareigą sumokėti reikalavimo perleidėjui sutartyje numatytą perkamų paslaugų kainą. Nenustatytos aplinkybės, kad reikalavimo perleidėjas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė netinkamai. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, tai yra praleido sutartimi nustatytus prievolės įvykdymo terminus, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis). Kadangi reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo perleido ieškovui, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovui, aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, pažeidžia atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį , teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, Delspinigiai paskaičiuoti už 3138 dienas, ieškovas negynė savo teisių daugiau nei 10 metų, tokiu būdu didindamas delspinigių dydį ir prisiimdamas nuostolių atsiradimo riziką, delspinigių dydis beveik keturis kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 64,80 Lt.

9Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 44). Ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai ieškovas šias išlaidas patyrė (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 271,88 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovui (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13tenkinti ieškinį iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 364,07 Lt (tris šimtus šešiasdešimt keturis Lt 07 ct) už suteiktas paslaugas, 64,80 Lt delspinigių (šešiasdešimt keturis Lt 80 ct) delspinigių, iš viso 428,87 Lt (keturis šimtus dvidešimt aštuonis Lt 87 ct), nuo šios priteistos sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokestinio ir 241,24 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną Lt 24 ct) dokumentų viešo paskelbimo išlaidų, ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Žalgirio g. 114, Vilnius, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB bankas SEB bankas.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas V. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai