Byla B2-2452-264/2015
Dėl ginčytinos finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „JANA SETA“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant V. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės S. B. prašymą dėl ginčytinos finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „JANA SETA“ bankroto byloje ir

Nustatė

3Kreditorė S. B. BUAB „JANA SETA“ bankroto administratoriui pateikė prašymą įtraukti kreditorę į kreditorių sąrašą. Nurodė, kad 2014-04-24 S. B. laidavo dviem vekseliais UAB „FNS group“ skolą, kurią skolinga buvo UAB „JANA SETA“. UAB „JANA SETA“ skolos neapmokėjo, o UAB „FNS group“ nukreipė išieškojimą į S. B., o antstolis vykdė išieškojimą iš jos darbo užmokesčio. 2015-07-21 UAB „JANA SETA“ buvo skolinga S. B. 4591,39 Eur pagal antstolio M. P. patvarkymus, iš kurių pagrindinė skola pagal vykdomuosius dokumentus sudaro 2 111,60 Eur ir 2 045,59 Eur, 434,20 Eur vykdymo išlaidos antstoliui, 6 procentai metinių palūkanų.

4BUAB „JANA SETA“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo. Nurodė, kad nesutinka su S. B. prašymu įtraukti ją į kreditorių sąrašą su 4 591,39 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Kreditorė pateikė tik antstolio patvarkymo dėl skolos išieškojimo bei pranešimo dėl sprendimo vykdymo kopijas, tačiau jokių bankinių pavedimų ar kitų įrodymų, kad kreditorė nurodytas sumas pervedė į antstolio sąskaitą nėra.

5Kreditorė S. B. teismo nustatytu terminu savo reikalavimui pagrįsti pateikė mokėjimo nurodymų kopijas ( b. l. 36 – 46).

6BUAB „JANA SETA“ bankroto administratorius į teismo posėdį neatvyko. Pateikė prašymą (b. l. 47) bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pateiktame prašyme taip pat nurodė, kad bankroto administratorius sutinka, kad S. B. būtų įtraukta į trečios eilės kreditorių sąrašą su 592,46 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

7Kreditorė S. B. į teismo posėdį neatvyko, teismą informavo, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje (b. l. 31).

8Apie S. B. ginčytino finansinio reikalavimo nagrinėjimo vietą ir laiką kreditorei, bankroto administratoriui pranešta įstatymo nustatyta tvarka (133 str., 123 str. 2 d.) (b. l. 25,26).

9Kreditorės S. B. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

10Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

11Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta UAB ,, Vaiba“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta IĮ „Šakių agrocentras“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta UAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-630/2012).

13Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi UAB „JANA SETA“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. V., nutartis įsiteisėjusi (b. l. 3 – 4). 2015 m. rugsėjo 24 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „JANA SETA“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tame tarpe ir S. B. 53 754,12 Eur finansinį reikalavimą. Ginčytinas S. B. finansinis reikalavimas išskirtas nagrinėti teismo posėdyje (b. l. 5 – 6).

14Byloje nustatyta, kad S. B. 2014-04-24 laidavo dviem vekseliais UAB „FNS group“ už BUAB „JANA SETA“ skolą. BUAB „JANA SETA“ skolos neapmokėjo, todėl UAB „FNS group“ nukreipė išieškojimą į S. B.. Antstolis M. P. vykdo išieškotojos UAB „FNS group“ pateiktą 2014-08-01 notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 2045,59 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės S. B. (b. l. 18) ir išieškotojos UAB „FNS group“ pateiktą 2014-08-19 notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 2045,59 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų (22,94 Eur apskaičiuotų iki 2014-09-13) išieškojimo išieškotojai UAB „FNS group“ iš skolininkės S. B. bei 434, 20 Eur vykdymo išlaidų antstoliui M. P. (b.l. 16). Vietinio mokėjimo nurodymais S. B. 2014-10-20, 2014-12-19, 2014-12-31, 2015-02-24, 2015-03-16, 2015-04-09, 2015-05-14, 2015-06-16, 2015-07-20, 2015-08-24, 2015-09-16pervedė į antstolio M. P. sąskaitą 592,45 Eur įmokų (b. l. 36 – 46).

15Byloje esantys įrodymai – vietinio mokėjimo nurodymai (b. l. 36 – 46) vienareikšmiškai patvirtina, kad S. B. pagal vykdomuosius dokumentus antstoliui iš viso yra sumokėjusi 592,45 Eur įmokų. Taigi kreditorė pateikė įrodymus 592,45 Eur finansiniam reikalavimui pagrįsti. Kitų įrodymų, kad iš kreditorės išieškota didesnė nei 592,45 Eur suma pagal antstolio vykdomuosius dokumentus, kreditorė nepateikė (CPK 178 str.), kas laikytina, kad jokiais dokumentais nepagrįsta likusi reikalavimo dalis sudaro 3 998,94 Eur. Bankroto administratorius sutinka su kreditorė reikalavimu dalyje 592,45 Eur. Kreditorė kaip atsakovės laiduotoja įvykdžiusi už skolininkę BUAB „JANA SETA“ prievolę sumokėti skolą išieškotojai UAB „FNS group“ įgijo teisę reikalauti jos sumokėtų lėšų grąžinimo iš skolininkės BUAB „JANA SETA“ (CK 6. 9 str. 6.50, 6.81 straipsniai). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kreditorės prašymas tenkintinas iš dalies. Kadangi 2015 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsakovės BUAB „JANA SETA“ bankroto byloje Nr. B2-2127-264/2015 buvo patvirtintas trečios eilės kreditorės S. B. finansinis reikalavimas 53 754, 12 Eur sumai, todėl padidintinas 592,45 Eur, patvirtinant patikslintą BUAB „JANA SETA“ trečios eilės kreditorės S. B. finansinį reikalavimą iki 54 346,57 Eur dydžio (ĮBĮ 26 str.).

16Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 26 str.,

Nutarė

17patvirtinti BUAB „JANA SETA“ trečios eilės kreditorės S. B. patikslintą 54 346,57 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai