Byla 2-295-124/2014
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, nuostolių, palūkanų priteisimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. padėjėjui G. L., atsakovo atstovams M. M., advokatui M. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Žemreida“ ieškinį atsakovui UAB „Medicinos bankas“ dėl nepagrįsto praturtėjimo, nuostolių, palūkanų priteisimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Žemreida“, patikslinęs ieškinio reikalavimus (1t., 93–115 b. l.) actio Pauliana pagrindu prašė pripažinti negaliojančiomis 7 transporto priemonių pardavimo atsakovui sutartis, taikyti restituciją pinigais, pagal ieškinyje nurodytas 7 lizingo sutartis priteisti įsiskolinimą bei pagal 6 lizingo sandorius priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas lėšas, priteisti palūkanas.

4Atsisakęs iš dalies nuo ieškinio reikalavimų ieškovas prašė (5 t., 48-52 b. l.) remiantis actio Pauliana institutu pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo dienos 6 transporto priemonių pirkimo-pardavimo atsakovui sutartis: 2008 m. rugsėjo 2 d. sutartį Nr.2008-09-02/1; 2010m. kovo 4 d.Nr.2010-03-04/1; 2010m. kovo 4 d. Nr. 2010-03-04/2; 2010 m. kovo 4 d. Nr.2010-03-04/3; 2010m. kovo 4 d. Nr.2010-03-04/4, 2011 m. spalio 28 d. Nr.2011-10-28/1. Panaikinus šias sutartis, prašo taikyti restituciją ir priteisti 304 109,15 Lt.

5Ieškovas teigia, kad yra visos sąlygos taikyti actio Pauliano institutą, nes sandorių sudarymo metu ieškovas turėjo galiojančią reikalavimo teisę. Šiais sandoriais buvo pažeistos kreditoriaus teisės.Visi sandoriai buvo sudaryti skolininko (ieškovo) turtą parduodant mažesne nei Lietuvoje galiojusi parduodamų transporto priemonių vidutinė rinkos kaina (skirtumas virš 20 procentų).Taip pat nurodo, kad šie sandoriai buvo sudaryti neilgai trukus iki bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė eilei asmenų turėjo kreditorinių įsiskolinimų. Įmonei bankroto byla buvo iškelta Šiaulių apygardos teismo 2012-05-25 d. nutartimi, o 2012-08-27 d. nutartimi buvo patvirtinti 2 442 831,93 Lt kreditoriniai reikalavimai. Šie sandoriai pažeidžia kreditorių interesus, jais ilgą laiką ir sistemingai buvo bloginama ieškovo finansinė padėtis. Ieškovas, parduodamas savo turtą atsakovui, o atsakovas jį pirkdamas, blogino ieškovo turto ir įsipareigojimų balansą, taip mažindamas kitų kreditorių galimybes atgauti iš ieškovo susidariusį ir nuolat augantį įsiskolinimą. Nurodo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės rodo, kad ieškovas nesiekė dirbti efektyviai, siekti pelno ir gerinti bendrovės turto ir įsipareigojimų balansą, didino prievolių naštą prieš atsakovą, sudarydamas sąlygas atsakovui užsitikrinti prievolių pagal sudarytas sutartis visišką įvykdymą. Tokie veiksmai vertintini kaip pirmenybės suteikimas vienam kreditoriui, pažeidžiant kitų kreditorių interesus.

6Abi šalys neprivalėjo sudaryti šiuos sandorius, taip pat nėra praleistas terminas juos ginčyti, nes jis skaičiuojamas nuo bankroto bylos iškėlimo momento.

7Nurodo, kad skolininko vadovas bei akcininkai V. P., G. B., žinodami įmonės finansinę padėtį, jos turto ir įsiskolinimų balansą, mąstą, sudarinėdami sandorius, elgėsi nesąžiningai ieškovo kreditorių atžvilgiu. Taip pat nesąžiningas buvo ir atsakovas, kuris esant nuolatiniams ieškovo įsiskolinimams, žinojo apie sunkią ieškovo padėtį, galėjo numanyti, kad ieškovas turi ir kitų kreditorių, kurių teisės gali būti pažeidžiamos (CK 6.66 str.1 d.).

8Kadangi bankroto byloje 2012-08-27 patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 2 442 831,93 Lt, todėl jų apimtis žymiai didesnė nei ieškovas siekia susigrąžinti ginčydamas minėtus sandorius.

9Atsižvelgiant į CK 6.147 str. nuostatas bei į tai, kad lizinguotas turtas jau yra parduotas tretiesiems asmenims, prašo priteisti piniginį ekvivalentą, kurį ieškovas apskaičiuoja pagal kiekvieną sandorį, taikant VšĮ „Emprekis“ nustatytas vidutines transporto priemonių kainas, nes ieškovas neturi duomenų apie parduoto turto individualią vertę. Kadangi dalis ginčijamomis sutartomis parduodamo turto kainos buvo įskaitoma kaip pradinis įnašas ir administravimo mokestis pagal ieškovo ir atsakovo sudarytas finansinio lizingo sutartis arba padengiami ieškovo įsiskolinimai tretiesiems asmenims, šios kainos dalys laikytinos ieškovo gautomis. Todėl iš restitucijos kylančios abiejų šalių piniginės prievolės įskaitytinos ir prašo priteisti tik šių prievolių skirtumą. Kadangi sandorių sudarymo metu VšĮ „Emprekis“ skelbiamais duomenimis sandorių bendra vertė pagal patikslintus reikalavimus (5 t., 49-50 b. l.) buvo 350 480,00 Lt; šalys įskaitė priešpriešines pinigines prievoles arba atsakovas padengė ieškovo įsiskolinimus tretiesiems asmenims 46 370,85 Lt, todėl kaip restituciją prašo priteisti 304 109,15 Lt (350 480-46 370,85). Patikslinus ieškinio reikalavimus, atsisakė nuo reikalavimo dėl 2008-07-16 d. sutarties Nr. 2008-07-16/2 pripažinimo negaliojančia ir prašo šioje dalyje bylą nutraukti (5 t., 48–52 b.l.), taikyti restituciją ir priteisti 304 109,15 Lt (5 t., 48–53 b. l.).

10Ieškiniu taip pat prašė priteisti 310 556,13 Lt įsiskolinimo pagal atitinkamas sutartis, kurias nutraukus ieškovas grąžino atsakovui lizinguojamas transporto priemones, bet už jas atsakovas pilnai neatsiskaitė (1 t., 93–115 b. l.). Patikslinęs reikalavimus, ieškovas prašo priteisti 157 441,17 Lt įsiskolinimą pagal atitinkamas pirkimo-pardavimo sutartis (5 t., 48–53 b. l.). Ieškovas pagal patikslintus reikalavimus prašo priteisti pagal šias sutartis: pagal sutartį Nr. 2008-12-30/1 priteisti įsiskolinimą 51 000,00 Lt; Nr. 2009-12-31/2- 44 109,52 Lt; Nr.2010-03-04/5 -12 466,33 Lt; Nr.2010-03-04/6 -12 466,33 Lt; Nr. 2010-03-04/7-12 466,33 Lt; Nr. 2010-03-04/8-12 466,33 Lt; Nr. 2010-03-24/1-12 466,33 Lt (5 t., 48–53 b. l.). Nuo likusios ieškinio įsiskolinimo sumos ieškovas atsisakė (310 556,13-157 441,17 Lt)(1t., 107-108, b. l., 5 t., 50,52 b. l.).

11Taip pat ieškovas prašė priteisti nepagrįsto praturtėjimo sumas pagal atskiras sutartis 128 499,13 Lt, o pagal patikslintą reikalavimą -117 399,39 Lt (1 t.,108–110 b. l.; 5 t., 50 b. l.), t. y. galutiniu reikalavimu prašo pagal sutartį Nr.2006-889 priteisti be pagrindo įgytą 20 210,93 Lt; Nr. 2007-114-32370,23 Lt; Nr.2008-054-8155,15 Lt; 2008-065-29 912Lt,76 Lt; 2008-093-7 908,72 Lt; 2011-126-18 781,34 Lt. Nurodo, kad nutraukiant ieškinyje nurodytas lizingo sutartis, pagal šias sutartis įgytas turtas pagal aktus buvo grąžinamas atsakovui. Tarp šalių buvo sutarta, kad iki grąžintas turtas bus parduotas, ieškovas lieka skolingas tam tikrą pinigų sumą (pagrindinę skolą ir netesybas). Šalių buvo sutarta, kad jei atsakovas parduos grąžintą turtą už mažesnę nei likusi pagrindinė skola, ieškovas įsipareigojo padengti atsiradusį skirtumą. Nors šalys nesitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo sąlygų ir tvarkos, jei grąžinamas turtas bus parduotas brangiau nei likęs ieškovo įsiskolinimas, tačiau sistemiškai aiškinant turto grąžinimo aktais šalių išreikštą valią ir vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, ieškovas daro išvadą, kad taip buvo sutartas tarpusavio atsiskaitymų balansas, todėl jei atsakovas parduotų turtą už didesnę kainą nei pagrindinė skola jam, tai šį likutį, atsiradusį pardavus turtą ir padengus skolą, turėtų grąžinti ieškovui. Ieškovas grąžinamo turto vertę nustatė, remdamasis VšĮ „Emprekis“ viešai skelbiamomis kainomis. Kadangi atsakovas grąžintą pagal 2012-03-05 grąžinimo aktą turtą pardavė gerokai didesnėmis kainomis nei šalių suderintas ieškovo įsiskolinimas, tai įskaičius priešpriešinius reikalavimus (iš turto vertės atėmus pagrindinę skolą), pagal patikslintą ieškinį prašo priteisti ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas lėšas 117 339,39 Lt (CK 6.237 str.1 d.).

12Be to, remiantis CK 6.210, 6.240, 6.261straipsniais, LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi prašo priteisti ieškinyje nurodyto dydžio palūkanas pagal atitinkamus ieškinio reikalavimus, viso pagal pirminį ieškinį 229 671,93 Lt (1 t., 111–113 b. l.), o patikslinus ieškinį -126 858,81Lt palūkanų (5t., 51–52 b. l.). Pripažinus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindais už laikotarpį nuo sandorių sudarymo dienos iki ieškinio pateikimo dienos (iki 2013-01-25 d.) prašė priteisti 6 procentų metines palūkanas kaip nuostolius, t. y. 85 876,30 Lt palūkanų, kurias sumažino patikslintu ieškiniu iki 65 050,98 Lt(1 t., 111 b. l., 5 t., 51 b. l.). Taip pat prašė priteisti 5 proc. metines palūkanas už be pagrindo įgytas lėšas 5 243,27 Lt, patikslintu ieškiniu 4 786,83 Lt (1 t., 112 b. l., 5 t., 51 b. l.). Dėl vėlavimo laiku atsiskaityti pagal atitinkamas sutartis prašė priteisti atitinkamo dydžio nuo 8,28 bei 15,21 proc. palūkanas 138 552,36 Lt, kurias sumažino iki 57 021,01 Lt (1t., 112, 5 t., 51 b. l.).Viso pagal ieškinį prašė priteisti 819 805,28 Lt nuostolių ir 229 671,93 Lt palūkanų.

13Remiantis CK 6.37str.2d., 6.210 str. prašo priteisti 6 proc. procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos.

14Atsisakęs nuo dalies reikalavimų, ieškovas prašo priteisti 578 889,71 Lt nuostolių (304 109,15 Lt +157 441,17 Lt +117 339,39 Lt) ir 126 858,81 Lt palūkanų (65 050,98 Lt + 57 021,01 Lt + 4 786,83 Lt).

15Kadangi ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų, t. y. prašymo pripažinti negaliojančia 2008-07-16 tarp šalių sudarytą transporto priemonių pirkimo –pardavimo sutartį Nr.2008-07-16/2, restitucijos taikymo, dėl 240 915,83 Lt nuostolių ir 102 813,12 Lt palūkanų priteisimo, todėl prašo bylą šioje dalyje nutraukti, atsisakymo pasekmės atsakovui yra žinomos (CPK 293 str.4 p.).

16Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus, išdėstytus patikslintame ieškinyje bei atsisakyme nuo dalies ieškinio, dublike (4t., 82–85 b. l.) išdėstytais motyvais (1t., 93–115 b. l., 4 t., 82–85 b. l., 5 t., 48–53 b. l.).

17Atsakovas su ieškiniu nesutiko, tai išdėstė procesiniuose dokumentuose-atsiliepime į ieškinį bei į patikslintą ieškinį, triplike (3 t.,1–23 b. l., 5 t., 88–104 b. l., 4 t., 89–94 b. l.), šiuos argumentus atstovai palaikė teisme bei papildė kai kurias aplinkybes, ieškovui pateikus papildomus įrodymus. Atsakovas mano, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti 117 339,39 Lt kaip atsakovo įgytas be teisinio pagrindo, nutraukus finansinio lizingo sutartis ir pardavus grąžintas transporto priemones tretiesiems asmenims (papildomo ieškinio reikalavimai Nr.1, 46, 8, 10, 22 punktai). Mano, kad ieškovas nepagrįstai remiasi CK 6.193 str. įtvirtintais sutarčių aiškinimo principais, teigdamas, kad sutartyje nuostata „Pardavus turtą už mažesnę nei nurodyta likutinė vertė Lizingo gavėjas įsipareigoja padengti atsiradusį skirtumą“ kartu reiškia ir tai, kad atsakovas įsipareigoja grąžinti ieškovui pinigų sumą, gautą brangiau pardavus arba turėjus parduoti lizingo sutarties objektą nei turto grąžinimo akte numatyta likutinė vertė, nes sutarčių aiškinimas galimas tada, kai sutartyje yra sąlyga, kuri nevienareikšmiškai suprantama, neaiški arba nepakankamai apibrėžta. Nurodo, jog šiuo atveju turto grąžinimo akte numatyta minėta sąlyga negali būti laikoma kaip neaiški ar dviprasmiška, nes ji kaip tik sukonkretina likutinės vertės padengimo būdą tam, kad atsakovas nepatirtų nuostolių dėl finansinio lizingo sutarties neįvykdymo ir atgautų visą sumą, kurią turėjo gauti pagal tarp šalių sudarytas lizingo sutartis. Šiuo atveju apskritai negalima buvo naudotis sutarčių aiškinimo institutu, nes Turto grąžinimo akto nuostata yra pakankamai aiški, todėl jos interpretuoti taip, kaip interpretuoja ieškovas negalima ir nėra poreikio. Šioje situacijoje negalima taikyti ir nepagrįsto praturtėjimo instituto, nes tam nėra nei sutartinio, nei įstatyminio pagrindo, atsakovas neįgijo jokios papildomos naudos (piniginių lėšų) pagal pirkimo pardavimo sutartis, nes pagal sutartį Nr.2006-889 gauta 27500,00 Lt suma buvo panaudota 23 129,07 likutinei vertei padengti, 4117,02 Lt mokėjimui pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. padengti ir PVM pasikeitimo nuostoliui 588,03 Lt padengti (27500,00 Lt - (23129,07 Lt + 4117,02 Lt -588,03 Lt), t. y. patyrė 334.12 Lt nuostolio.

18Atitinkamai ir pagal kitas sutartis, t.y. pagal sutartį Nr.2007-144 25 660,00 Lt gautą sumą skyrė 2011 m. kovo 5 d. Turto grąžinimo akte nurodytai 22 639,77 Lt likutinei vertei, 2 813,69 Lt mokėjimams bei 575.59 Lt PVM pasikeitimo nuostoliui padengti (25660,00 Lt - (22639,77 Lt + 2813,69 Lt + 575,59 Lt), patyrė 369,05 Lt nuostolio;

19pagal sutartį Nr. 2008-054 parduodamas grąžintą vilkiką UAB „Gridjuvis“ už 83557,76 Lt, (t.3, b. l. 69) apart to, kad padengė 2012 m. kovo 5 d. Turto grąžinimo aktu nustatytą 78 964,85 Lt likutinę vertę, 3612,69 Lt ieškovo turėtų sumokėti mokėjimų pagal sutarties 19.6.3.1 p. ir 2007,58 Lt PVM pasikeitimo nuostolį (83557,76 - (78964,85 + 3612,69 + 2007,58), patyrė 1027,36 Lt nuostolio;

20pagal sutartį Nr. 2008-065 2012 m. kovo 5 d. Turto grąžinimo aktu grąžintas atsakovui vilkikas Volvo FH12 v/n ( - ) gautus 55000,00 Lt panaudojo 46 737,24 Lt likutinei vertei bei 7 681,47 Lt ieškovui priklausančių sumokėti mokėjimų pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p., 1188,23 Lt PVM pasikeitimo nuostoliui padengti, patyrė 606,94 Lt nuostolį (55000,00 Lt - (46737,24 Lt + 7681,47 Lt + 1188,23 Lt) 606,94 Lt);

21pagal sutartį Nr. 2008-093 atsakovui grąžintas krovininis automobilis FH12 v/n ( - ) (2011-03-05Turto grąžinimo akte numatyta 22 691,28 Lt likutinė vertė bei 7886,46 Lt Lizingo gavėjui (Ieškovui) priklausančių sumokėti mokėjimų pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p.) už 30600,00 Lt, gautus pardavus krovininį automobilį, buvo padengta ne tik 22691,28 Lt likutinė vertė, bet ir 7886,46 Lt mokėjimai bei 576,90 Lt PVM pasikeitimo nuostolis (30600,00 Lt - (22691,28 Lt +7886,46 Lt + 576,90 Lt), patyrė 554,64 Lt nuostolį;

22pagal sutartį Nr. 2011-126 įgyta puspriekabė Krone SDP27 2010-03-05 grąžinta atsakovui, (akte numatyta 18558,66 Lt likutinė vertė bei 969,42 Lt Ieškovui priklausančių sumokėti mokėjimų pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p), parduota už 20000,01 Lt, kuriuos panaudojo 18558,66 Lt likutinės vertės ir 969,42 Lt mokėjimų padengimui (20000,01 Lt - (18558,66 Lt + 969,42 Lt), patyrė 471, 93 Lt nuostolį.

23Atsakovas mano, kad ieškovas nepagrįstai gautų lėšų dydžio nustatymą sieja su VšĮ „Emprekis“ pateikiamomis vidutinėmis transporto priemonių kainomis, nesiejant šios kainos su konkrečios transporto priemonės technine būkle, stoviu, nusidėvėjimu duomenimis, nevertinant konkrečios transporto priemonės, priekabos techninės būklės. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad galutinis naudos gavėjas yra pirkėjas, o ne atsakovas.

24Atsakovas, jų atstovai mano, kad nėra pagrindo pripažinti sutartis negaliojančiomis remiantis actio Pauliana pagrindu, be to, pagal sutartį Nr. 2008-09-02/1 ieškovas praleido senaties terminą .Ši sutartis sudaryta anksčiau nei prieš 36 mėnesius ik bankroto bylos iškėlimo. Prašo taikyti senaties terminą ir jį skaičiuoti tokiu būdu nuo 2008-09-01, t. y. nuo sutarties sudarymo momento. Ieškovo papildomai pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas pagal sutartis Nr.2008-09-02/1, 2010-03-04/1, 2010-03-04/4, 2011-10-28/1 gavo papildomos naudos, nes atsakovui pardavė transporto priemones už didesnę vertę, negu yra jų likutinė vertė pagal buhalterinius dokumentus. Nesutinka, kad atsakovas neatsiskaitė pagal ginčo sutartis, nes pagal sutarčių nuostatas buvo atlikti atsakovo įsiskolinimų kaip dalies prekių kainos įskaitymai, tuo sumažinant įsiskolinimų sumas atsakovui, apie įskaitymus buvo pranešama ieškovui tiek registruotais laiškais, tiek asmeniškai įmonės vadovui, jie būdavo sutikslinami ir vėliau. Atstovas-atsakovo įmonės vadovas M. M. teismo posėdyje patvirtino, kad kiekvieną savaitę buvęs ieškovo įmonės direktorius G. B. atvykdavo į jų įmonę suderinti atsiskaitymų. Atsakovas paaiškino, kad pagal sutartį Nr. 2010-03-04/2 vilkiko vertės nusidėvėjimas neteisingai buvo skaičiuojamas ieškovo buhalterinėje apskaitoje ir vilkiko ( - ) vertė turėjo siekti tik 15 326,70 Lt, taikant 14,28 proc. nusidėvėjimą nuo pirminės jos vertės. Draudimo įmonė parduodamą vilkiką irgi vertino 25 000,00 Lt suma, vertinimo akte jis vertinamas 24 000 Lt .Taip pat nurodė, kad nors pagal buhalterinius duomenis pagal kitą sutartį Nr. 2010-03-04/3 vilkiko ( - ) jo likutinė vertė buvo 29 632,50 Lt, tačiau konkreti jo vertė buvo nustatyta vertinimo akte, kur nurodyta vertė siekė 24 000 Lt, už kurią ir buvo parduotas šis automobilis.

25Mano, kad nėra pagrindų pripažinti sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu. Sutarčių sudarymo metu buvusių kreditorinių reikalavimų išvardinimas dar nereiškia, jog buvo pažeisti jų interesai. Su šiais kreditoriais buvo atsiskaitoma, ką patvirtina ir kreditorinių reikalavimų kitimas. Nurodo, kad negalima pasitikėti ieškovo pateikiamais įrodymais, nes jie yra suvestiniai, nesutampa, neatitinka kitų dokumentų duomenų. Nurodo, jog pažymoje dėl 2010-03-04 įmonės įsiskolinimų nurodyta, kad įmonė buvo skolinga kreditoriams 446 761,46 Lt, tuo tarpu pagal 2010-03-31 d. balansą UAB „Žemreida“ skolos siekia tik 244 759 Lt. Atsakovas pažymėjo, kad sudarant 2011-10-28/1 sutartį atsakovui nebuvo žinoma apie įmonės kreditorius, nes ieškovas buvo pateikęs 2011 metų rugsėjo 30 balansą, kur nurodomas gautas 64 123 Lt įmonės pelnas.

26Atsakovas nesutinka dėl ieškovo nurodomo 157 441,17 Lt neatsiskaitymo pagal sutartis, kadangi pagal jų duomenis, kuriuos sutikrino ir su ieškovu yra atsiskaityta pagal ieškinyje nurodytas sutartis, dalį sumų atliko užskaitymus, kurie yra įvykę, tenkino ieškovo įmonę beveik 4 metus, juos ieškovas apskaitė buhalterinėje apskaitoje, atlikti įskaitymai sutapo tiek 2008, tiek 2009 bei 2010 metais.

27Ieškinys atmestinas, dalyje, kurioje ieškovas atsisako nuo ieškinio, priimtinas atsisakymas nuo ieškinio ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str.4 p.).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo įmonė vertėsi tarptautinių ir vietinių krovinių pervežimu. Šalis siejo pastovūs sutartiniai lizingo-finansinės nuomos sutartiniai santykiai, t. y. ieškovas iš atsakovo lizingo sutarčių pagrindu įgydavo įvairias transporto priemones. Ieškovo įmonei 2012 m. gegužės 25 d. iškelta bankroto byla (2t., 163–165 b. l.). 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi šioje byloje patvirtinti 2 442 831,93 Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai (2 t., 169–171 b. l.). Ieškovo bankroto administratorius, gindamas kreditorių interesus, pareiškė ieškinį dėl lizingo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu, dėl nepagrįsto praturtėjimo, grąžinus atsakovui – lizingo įmonei transporto priemones ir jas pardavus kitiems asmenims didesne verte nei ji nustatyta Turto grąžinimo akte, o taip pat dėl įsiskolinimo pagal turto pardavimo sutartis, palūkanų priteisimo.

29Dėl nepagrįsto praturtėjimo

30Ieškovas siekia prisiteisti iš atsakovo atitinkamas sumas, kuriomis ieškovo nuomone šis praturtėjo, parduodamas didesne kaina ieškovui grąžinus atsakovo nuosavybėn transporto priemones, nutraukus lizingo sutartis Nr. 2006-889, Nr.2007-114; Nr.2008-054, Nr.2008-065, Nr.2008-093, Nr.2011-126 (1 t., 67–71,72–74, 75–77–78–79, 80–82, 83; 2 t., 33, 57, 58, 76, 95, 111, 160 b. l.). Šios sutartys buvo nutrauktos 2012 m. kovo 5 d. (neteisingai nurodyta akto pasirašymo metai, juos nurodant 2011 m.), tarp šalių pasirašyti turto grąžinimo aktai, šalys sutarė dėl tarpusavio atsiskaitymo. Ieškovas, reikšdamas ieškinį, remiasi CK 6.237 str., numatančiu turto įgijimą be teisinio pagrindo, kurį atsakovas turi grąžinti ieškovui. Iš ieškovo patikslinto ieškinio, jo atstovo paaiškinimo matyti, kad ieškovas siekia įrodyti, jog atsakovas turėjo naudos, nutraukus lizingo sutartis, ir ši kaip nepagrįstas praturtėjimas turi būti priteista ieškovui.

31CK 6.567 str.1 d. nuosavybės teisė lizingo gavėjui pereina sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, kas įtvirtinta ir šalių sudarytose ginčo sutarčių punktai 13.1,13.2,17, 18.

32Kaip nurodo šalys, lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl esminių sutarties pažeidimų, ieškovui pažeidžiant mokėjimo terminus, grąžinant turtą lizingo įmonei, nustatant šalims transporto priemonių likutinę vertę, kurios vėliau buvo parduodamos kitoms įmonėms. Kadangi nuosavybės teisė nebuvo perėjusi ieškovui, tai nutraukus sutartį, transporto priemonės savininkas turėjo teisę parduoti nuosavybę kitam asmeniui pagal kainą, kuri šalių buvo sulygta kaip tinkama. CK 6.574 straipsnis numato, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Šiuo atveju byloje ieškovas remiasi lizinguojamų daiktų grąžinimo aktų 2 punkto nuostata, kuriame šalys numatė, kad atsakovui pardavus turtą už mažesnę nei nurodyta likutinė vertė, lizingo gavėjas įsipareigoja padengti atsiradusį skirtumą, kas ieškovo nuomone reiškia, kad atsakovas tuo pačiu turi grąžinti ieškovui pinigų sumą, gautą brangiau pardavus arba turėjus parduoti lizingo sutarties objektą nei Turto grąžinimo akte numatyta likutinė vertė. Ieškovas remiasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.), kad šiuo atveju buvo sutartas tarpusavio atsiskaitymų balansas ir jei turtas buvo parduotas brangiau nei pagrindinė skola atsakovui, tai atsakovas likutį, atsiradusį pardavus turtą ir padengus skolą, turėtų grąžinti ieškovui. Ieškovas, įvertindamas atsakovo skolą, remiasi VšĮ „Emprekis“ viešai skelbiamomis atitinkamų transporto priemonių vidutinėmis kainomis. Turto grąžinimo akte numatyta minėta sąlyga negali būti laikoma kaip neaiški ar dviprasmiška, nes ji kaip tik sukonkretina likutinės vertės padengimo būdą tam, kad atsakovas nepatirtų nuostolių dėl finansinio lizingo sutarties neįvykdymo ir atgautų visą sumą, kurią turėjo gauti pagal tarp šalių sudarytas lizingo sutartis. Šiuo atveju negalima taikyti ir nepagrįsto praturtėjimo instituto, nes tam nėra nei sutartinio, nei įstatyminio pagrindo. Susiklosčiusi situacija neatitinka CK 6.237 str. 1 d. reglamentuoto be pagrįsto pagrindo įgyto turto sampratos, kurioje numatyta, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis.

33Nustatyta, kad pagal 2006-08-17 finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-889 ieškovas įgijo puspriekabę Krone SDP eLB2-BW (2 t., 18–25 b. l.), nuosavybės teisė ieškovui nebuvo perleista. Ši sutartis buvo nutraukta ir 2012-03-05 aktu transporto priemonė buvo grąžinta atsakovui, šalims nustačius jos likutinę vertę, nustačius, kad ieškovo įsipareigojimų suma iki turtas parduotas yra 23 129,07 Lt (2 t.,33 b. l.). 2012 m. kovo 20 d. ji buvo parduota už 27 500,00 Lt UAB „Vaibutas“, kuri pasiūlė geriausią kainą (3t.,b. l. 27–28). Ieškovas nurodo, jog puspriekabės vertė jos pardavimo dieną buvo 43 340,00 Lt, neapžiūrėjus ir neįvertinus pirkimo-pardavimo sutarties objektu buvusios konkrečios puspriekabės, VŠĮ „Emprekis“ skelbiamomis kainomis negalima remtis, nes tai yra vidutinės rinkos kainos ir neatspindi, neindividualizuoja atitinkamos transporto priemonės vertės. Pati įmonė VšĮ „Emprekis“ internetiniame puslapyje nurodo, kad jų leidinyje nurodytos kainos yra orientacinės ir negali būti juridinių pretenzijų objektu. Kaip patvirtina bylos duomenys puspriekabės tentas ir apsaugos buvo apgadintos, fiksuotas padangų likutis 5 proc., kai tuo tarpu padangos įgijimo kaina virš 10 tūkstančių litų. Tai patvirtina šalių pasirašytas apžiūros aktas, nuotraukos (3 t., 29–30 b. l.). Atsakovas turto vertinimo aktu vertino transporto priemonę 22 000+PVM (3 t., 33 b. l). Logiška manyti, kad atsakovas, kaip puspriekabės savininkas, pats turėjo interesą puspriekabę parduoti kuo brangiau. Pažymėtina, kad puspriekabės pirkimu domėjosi trys asmenys (t.3, b.1. 35–37), kurie siūlė net mažesnę kainą. Nors apklaustas liudytoju G. B. ir teigė, kad buvo parduotas mažesne nei reali vertė, tačiau tai paneigia anksčiau nurodyti argumentai. Ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų apie kitokią–didesnę šios transporto priemonės vertę.

34Nustatyta, kad pagal šią sutartį atsakovas turėjo gauti viso 122 746,49 Lt, iš jų suma vertei dengti 97 783,30 Lt, palūkanos 22 049,41 Lt. Atsakovas nurodo, kad iš ieškovo gavo 95 500,40 bei pardavęs puspriekabę už 27 500 Lt, viso gavo 123 000,40 Lt. Sutiktina, kad atsakovas turėjo ir kitų nuostolių, nes jeigu lizingo sutartis nutraukiama dar nepasibaigus nustatytam lizingo laikotarpiui, lizingo davėjas turi teisę į investuotų lėšų kompensaciją, kad galėtų atgauti negrąžintas kapitalo investicijas ir kitas išlaidas bei pelną, šią išvadą suponuoja CK 6.574 str. nuostatos. Tuo tarpu ieškovas buvo sumokėjęs 95 500,40 Lt. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų, jis jokios naudos negavo, nes ši suma buvo panaudota likutinei vertei padengti 23 129,07 Lt, 4 117,02 Lt- mokėjimui pagal lizingo sutarties 19.6.3.1p. padengti bei PVM pasikeitimo nuostoliui padengti 588,03 Lt.

35Taigi ieškovo nurodyta suma 20 210,93 Lt pagal šią sutartį negali būti pripažintina kaip atsakovo praturtėjimas, įgytas be pagrindo, be to, ieškovas nepagrįstai remiasi VšĮ „Emprekis“ duomenimis, nevertinant konkrečios transporto priemonės būklės. Sutiktina su atsakovo argumentu, kad turto grąžinimo akte nurodyta nuostata dėl Lizingo gavėjo pareigos padengti kainų skirtumą, jei turtas bus parduotas už mažesnę vertę, negali būti laikoma dviprasmiška ar neaiškia, nes ji sukonkretina likutinės vertės padengimo būdą, kadangi atsakovas turi nepatirti nuostolių dėl lizingo sutarties neįvykdymo, jos nutraukimo.

36Analogiškai yra pasisakytina ir dėl 2007m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 2007-114 dėl puspriekabės Krone SDP27,vin Nr. ( - ), v/n( - ) (1t., 41–45, 46–47 b. l., 3 t., 40–46, 48–49 b. l.). Ieškovas nurodo, kad atsakovas praturtėjo 32 370,23 Lt, nes pagal VšĮ „Emprekis“ įvertinimą jos vertė turėjo būti 55 010,00 Lt. Ši transporto priemonė grąžinta 2012-02-28 d., nurodant pardavėjui ir priėmėjui defektus (1 t., 75–76 b. l.). Turto grąžinimo 2012 m. kovo 5 d. aktu šalys nustatė, kad likusi įsipareigojimų suma yra 22 639,77 Lt, priklausantys mokėjimai pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. 2 813,69 Lt. Ieškovas nurodo, kad VšĮ „Empreks“ duomenimis vertė 55 010,00 Lt, todėl atsakovas negrąžino 32 370,23 Lt, tuo nepagrįstai praturtėdamas šia suma.

37Nustatyta, kad pagal šią sutartį atsakovas turėjo gauti viso 121 391,88 Lt (3 t., 4–-41 b. l.), iš jų 96 561,00 Lt suma vertei dengti 21940,59 Lt palūkanos, administravimo mokestis 965,61 Lt. Tuo tarpu buvo sumokėta 95 938,42 Lt. Atsakovas puspriekabę pardavė už 25 660,00 Lt (3 t., 42–43 b. l.). Kaip matyti iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų, jis jokios naudos negavo, nes ši suma buvo panaudota likutinei vertei padengti 22 639,77 Lt, 2 813,69 Lt mokėjimui pagal lizingo sutarties 19.6.3.1p. padengti bei PVM pasikeitimo nuostoliui padengti 575,59 Lt (2 t., 58 b. l.). Taigi, ieškovo nurodyta suma 32 370,23 Lt pagal šią sutartį negali būti pripažinta kaip atsakovo patirtas praturtėjimas be pagrindo anksčiau nurodytais argumentais.

382008-07-16 lizingo sutartis Nr.2008-054 dėl krovininio automobilio Volvo FH12 v/n (1 t., 29–33 b. l., 3 t., 67–68 b. l.). Pagal sutartį atsakovas turėjo gauti viso 232 829,76 Lt (3 t., 67–68 b. l.), iš jų 177 000,00 Lt suma vertei dengti, 51 028,55 829,76 Lt palūkanos, administravimo mokestis 1 770 Lt. Turto grąžinimo aktu 2012-03-05 (1 t., 78 b. l.) nustatyta, kad likusi ieškovo įsipareigojimų suma 78 964,85 Lt, priklausantys mokėjimai pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. 3 612,69 Lt.

39Tuo tarpu buvo sumokėta 150 252,22 Lt. Atsakovas automobilį pardavė UAB „Gridjuvis“ už 83 557,76 Lt (3 t.,69 b. l.). Šis automobilis buvo įvertintas nepriklausomų turto vertintojų UAB „Baltijos realizacijos centras“ vertintojų ir jo vidutinė rinkos vertė buvo nustatyta 72 000 Lt (3 t., 70–89 b. l.). Tokiu būdu ši vertinimo ataskaita paneigia ieškovo pateikiamą transporto vertės pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis, kur analogiškos transporto priemonės vertė nurodoma 87 120,00 Lt. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais šioje dalyje ieškinys taip pat atmestinas, nes pagal nustatytas faktines aplinkybes atsakovas negavo jokios turtinės naudos, priešingai atsakovas nurodo, kad jis dėl PVM pasikeitimo turėjo ir 1 027,36 Lt nuostolio.

402008-09-02 lizingo sutartis Nr.2008-065 dėl krovininio automobilio Volvo FV12(2 t., 83-87 b. l.). Pagal sutartį atsakovas turėjo gauti viso 150 780,39 Lt (3 t., 66–67 b. l.), iš jų 118 000,00 Lt suma vertei dengti,62 493,36 Lt palūkanos, administravimo mokestis 1180 Lt. Turto grąžinimo aktu 2012-03-05 (1 t., 80 b. l.) nustatyta, kad likusi ieškovo įsipareigojimų suma 46 737,24 Lt, priklausantys mokėjimai pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. 7 681,47 Lt. Atsakovas pagal šią sutartį iš ieškovo gavo 96 361,68 Lt, automobilį pardavė UAB „Vaibutas“, kuris pasiūlė didžiausią kainą už 55 000 Lt (3 t., 35–37, 98–99 b. l.). Priimant šį automobilį jo apžiūros metu buvo nustatyti vizualiai stebimi defektai : padangų nusidėvėjimas, apgadintos durys, priekinės ašies nusidėvėjimas, su kuo sutiko ir BUAB „Žemreidos“ atstovas, priduodant šią transporto priemonę (1 t., 81 b. l.). Ieškovas nurodo, kad šiuo atveju jis pats patyrė 606,94 Lt nuostolio dėl PVM pasikeitimo.

412008-12-30 lizingo sutartis Nr.2008-093 dėl transporto priemonės Volvo FH12, 2000 m.

42Ieškovas nurodo, kad šiuo atveju dėl šio automobilio ieškovas atsakovas nepagrįstai praturtėjo 7 908,72 Lt. Nutraukus sutartį, automobilis buvo grąžintas 2012-03-05(1 t., 83 b. l.), jame užfiksuota likusi ieškovo įsipareigojimų suma 22 691,28 Lt bei 7 886,46 Lt priklausantys mokėjimai pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. (30 577,74 Lt) . Pagal sutartį atsakovas turėjo gauti viso 94 968,24 Lt (3 t., 105–106 b. l.), iš jų 75 000,00 Lt suma vertei dengti, 19 968,24 Lt palūkanos, administravimo mokestis 1 500,00 Lt. Automobilis buvo parduotas juridiniam asmeniui UAB „Vaibutas“, pasiūliusiam geriausią kainą, už 30 600,00 Lt (3 t., 35–37,107–108 b. l). Kadangi atsakovas gavo 64 390,50 Lt ir 30600 Lt , viso 94 990,50 Lt, ši suma neatlygina ir atsakovo patirtų nuostolių dėl PVM pasikeitimo. Be to, nepriklausomi vertintojai UAB „Baltijos realizacijos centras“ atlikęs šio turto vertinimą, jį vertino panašiai 23 000 Lt be PMV, o greito realizavimo atveju 17 264 Lt be PVM (3 t., 109–129 b. l., sutartis 2008-093).

432011-10-28 lizingo sutartis Nr.2011-126 dėl puspriekabės Krone SDP27,2005(1t., 6-266 b. l.)

44Ieškovas nurodo, kad šiuo atveju dėl šios transporto priemonės atsakovas praturtėjo 18 781,34 Lt, nes pagal UAB „Emprekis“ duomenis šio turto vertė 37 340,00 Lt, atsakovas šią priemonę pardavė už 20 000,00 Lt geriausią kainą pasiūliusiam pirkėjui UAB „Vaibutas“ (4 t., 54–55 b. l., 3 t., 35–37 b. l.) Pagal sutartį atsakovas turėjo gauti viso 32 516,00 Lt tuo tarpu ieškovas sumokėjo 12 988,15 Lt. Pagal grąžinimo aktą ieškovo įsipareigojimo suma buvo nustatyta 18 558,66 Lt, priklausantys mokėjimai pagal lizingo sutarties 19.6.3.1 p. 969,42 Lt (viso 19528,08 Lt) (1 t.,69). Priimant turtą, buvo nustatyta padangų nusidėvėjimas, jų likutis 5 proc., ką patvirtino ir ieškovo atstovas parašu priėmimo akte, patvirtina fotonuotraukos (1 t., 70 b. l., 4 t., 57 b. l.). Atsakovas savo vertinimu nustatė panašią vertę -17000 Lt (4 t., 58 b. l.).

45Remiantis išdėstytais argumentais, įvertinant tai, kad ieškovas netinkamai taikė teisės normas pripažintina, kad jis nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo 117 339,39 Lt kaip be pagrindo įgytas lėšas, gautas pardavus pagal minėtas sutartis grąžintas transporto priemones. Todėl ieškinys dėl 117 339,39 Lt bei 5 procentų metinių palūkanų nuo šios sumos (4 786,83 Lt) priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas(CPK 178 str.).

46Dėl įsiskolinimo pagal lizingo sutartis Nr. 2008-12-30/1;2009-12-31/2;2010-03-04/;,2010-03-04/6;2010-03-04/7;2010-03-04/8;2010-03-24/1priteisimo

47Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 157 441,17 Lt įsiskolinimo už atsakovui pagal šias sutartis parduotas transporto priemones bei 57 021,01 Lt palūkanų. Pareikšdamas ieškinį, ieškovas nurodė, kad neturi duomenų, jog atsakovas būtų atsiskaitęs pagal ieškinyje nurodytas sutartis, ką sutikslino atsisakyme nuo dalies ieškinio, t. y. patikslinto ieškinio 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20 punktai (1 t., 93–115 b. l., 5 t., 48–52 b. l.) .

48Įsiskolinimas pagal sutartį Nr. 2008-12-30/1

49Šia pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas pardavė atsakovui krovininį automobilį Volvo, valst. Nr. ( - ) už 75 000,00 Lt (2 t., 98-100 b. l.). Ieškovas neginčija kainos nustatymo teisingumo bei kad buvo užskaityti 24 0000 Lt už kitus įsiskolinimus. Prašo priteisti iš atsakovo 51000,00 Lt, ieškinyje nurodydamas, kad neturi duomenų, jog atsakovas šią sumą sumokėjo ieškovui (1 t., 98 b. l). Tarpusavio sutarties 12.4 punkte šalys numatė, kad pardavėjas (ieškovas) sutinka, jog tuo atveju, jei pardavėjas (ieškovas ) turi įsiskolinimą pirkėjui (atsakovui), pastarasis turi teisę užskaityti įsiskolinimą kaip dalį prekės kainos ir sumažinti įsiskolinimo sumą punkte 2.1 mokamas sumas pardavėjui. Atsakovas nurodo, kad jis pasinaudojo šia sutartyje sulygta nuostata ir 51 000,00 Lt sumą užskaitė bei ja padengė dalį ieškovo tuo metu buvusio įsiskolinimo. Atsakovas nurodo, kad apie tai buvo informuotas ieškovas ( 3t., b. 1. 104), ieškovas sutiko su tokiu užskaitymu, nes 2008 m. gruodžio 31 d. sutikrinus šalių įsipareigojimus, atsakovas nebuvo skolingas (t. 3, b. 1. 51). Be to, 2009 m. gruodžio 31 d. ieškovas sutiko su ieškovo paskaičiuotu įsiskolinimu ir šį skolų suderinimo aktą pasirašė ( 3t., 52 b.l.). Esant šioms aplinkybėms ieškovas neturi teisės reikalauti 51000,00 Lt iš Atsakovo pagal sutartį Nr. 2008-12-30/1, nes atsakovas, užskaitydamas šią sumą, įgyvendino šalių sulygtą sutarties nuostatą. Ieškovas viso teisminio nagrinėjimo metu nereiškė reikalavimo pripažinti šiuos įskaitymus nepagrįstais.

50Įsiskolinimas pagal sutartį 2009-12-31/2

51Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė krovininį automobilį ( - ) su priekaba valst. Nr ( - ) už 60 424,00 Lt (2 t., 114–115 b. l.). Pagal sutartį 16 314,48 Lt buvo užskaityti kaip pradinis įnašas ir administravimo mokestis pagal lizingo sutartį Nr. 2009-087. Atsakovas nurodo, kad likusia suma - 44109,52 Lt, vadovaujantis sutarties 12.4 p. buvo užskaityta ir ja padengta dalis ieškovo tuo metu buvusio įsiskolinimo atsakovui, ką patvirtina 2009-12-31 d. pažyma (t. 4,1 b. 1.). Skolos tarp šalių buvo suderintos ir 2010-02-01 aktu, kuriame nefiksuojamas įsiskolinimas (3t., 52 b. l.)

52Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/5

53Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už 15019,67 Lt (2 t., 133–134 b. l.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo pagal šią sutartį nesumokėtų ir jam priklausančių 12 466,33 Lt, nes jis neturi duomenų apie nurodytos sumos sumokėjimą. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė analogiškas aplinkybes, kad remiantis sutarties 12.4 p. atliko užskaitymus ieškinyje nurodytai sumai (4 t., 2 b. l.).Atsakovas patvirtino tarpusavio įsipareigojimų įvykdymą, patvirtindamas įmonės vadovo parašu (4 t.,7–8, 6 b. l.).

54 Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/6

55Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už 15019,67 Lt (2 t., 136–137 b. l.). Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo pagal šią sutartį 12 466,33 Lt. Pagal byloje esančius duomenis remiantis sutarties 12.4 p. atlikti įskaitymai (4t., 2–4 b. l.), ką patvirtino ir ieškovo vadovas (4 t., 6,7–8 b. l.)

56 Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/7

57Šia pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas atsakovui pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už 15019,67 Lt. Ieškovas teismo prašo priteisti 12466,33 Lt įsiskolinimo (139-140 b. l.). Pagal atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus matyti, kad remiantis anksčiau nurodytu sutarties punktu, atsakovas atliko užskaitą ir šiai sumai (4 t., 2–5 b. l.). 2010 m. gruodžio 31d. sutikrinus šalių tarpusavio įsipareigojimus jie buvo ieškovo pripažinti pagal atsakovo pateiktus paskaičiavimus ir ieškovo vadovas patvirtino, kad atsakovas nėra skolingas (4 t., 6 b. l.).

58Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/8

59Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už 15019,67 Lt, kurios nesumokėta suma analogiškai buvo užskaityta, vadovo pripažinta (2 t., 142–143 b. l., 4 t., –-5, 6 b. l.).

60Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-24/1

61Šia sutartimi ieškovas pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už 15019,67 Lt (2 t.145–146 b. l.). Ieškovas taip pat nurodo, jog neturi duomenų, kad jam būtų sumokėta likusi 12466,33 Lt suma. Iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ši suma remiantis sutarties 12.4 p. taip pat buvo užskaityta (4t., 2–5,6 b. l.).

62Bylos nagrinėjimo metu šalys buvo įpareigotos sutikslinti atsiskaitymus, įsiskolinimus pagal patikslintame ieškinyje nurodytas sutartis. Ieškovas patvirtino šių įskaitymų teisingumą, patvirtino, kad neturi pretenzijų pagal nurodytas sutartis (5t., 27–28 b. l.).

63Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų: CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kad įskaitymas įvyktų, pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo kitai prievolės šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys), įskaitymas yra vienašalis sandoris. Reikalavimo įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Kasacinio teismo praktikoje dėl įskaitymą reglamentuojančių teisės normų išaiškinta, kad įskaitomos prievolės turi atitikti šias sąlygas: pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės, nebūtinai tuo pačiu teisiniu pagrindu atsiradusios, teisės ir pareigos; antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą; ketvirta, abu reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart I. G. LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; kt.). Atlikti įskaitymai atitiko šiuos reikalavimus. Įskaitymo teisė ribojama 6.134 straipsnyje nurodytais atvejais, šis įskaitymo draudimų sąrašas nėra išsamus - pagal CK 6.134 straipsnio 6 dalį įskaitymas draudžiamas ir kitų įstatymų nustatytais atvejais. Įskaitymų atlikimo metu įmonei nebuvo iškelta bankroto byla. Reikalavimų įskaitymo draudimai gali būti susiję su įmonės bankroto būkle. Įskaitymų atlikimo metu įmonei nebuvo iškelta bankroto byla.

64Atsakovas pateikė įrodymus, kad jis pranešdavo ieškovo įmonei apie atliktus įskaitymus, pateikė registruotų laikų siuntimo įrodymus (5 t., 105–112 b. l.). Šie įskaitymai buvo atlikti sutartiniu pagrindu, remiantis šalių tarpusavio sutarčių 12.4 punktu. Šalių tarpusavio įsipareigojimai buvo sutikrinti per eilę metų, buvo ieškovo pripažinti. Šias aplinkybes teismo posėdyje patvirtino ir atsakovo atstovas M. M., paaiškindamas, kad ir ieškovo atstovas pats asmeniškai kas savaitę atvykdavo pas atsakovą suderinti atsiskaitymus, apie atliktus užskaitymus papildomai pranešdavo ieškovui ne tik išsiunčiant pranešimus, bet ir elektroniniu būdu. Ieškovas ir nereiškė reikalavimo dėl šių įskaitymų pripažinimo negaliojančiais. Remiantis išdėstytu, ieškinys šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas, neįrodytas (CPK 178 str.).

65Dėl sandorių naikinimo actio Pauliana pagrindu

66Pagal ĮBI 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir 20 straipsnį įmones administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmones sandorius ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmones veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais ir šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto byla įsiteisėjimo dienos. Iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto byla ieškovui iškelta 2012-05-25 nutartimi (2 t., 163–165b.l.), ieškinys šiuo pagrindu pareikštas 2013-01-30 (1t., 93 b. l.). Kadangi bankroto administratorius pradėjo vykdyti pareigas tik nuo 2013-06-05, laikytina, kad nuo šio termino jis sužinojo apie šiuos sandorius, todėl ieškovas nepraleido vienerių metų termino ginčyti sandorius (CK 1. 127str.1d.). ĮBĮ nenumato, kad bankroto administratorius negalėtų pareikšti reikalavimų dėl sandorio pripažinimo negaliojančiais už laikotarpį daugiau negu 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo.

67Ieškovas remiantis actio Pauliana ieškinio pagrindu, patikslinęs ieškinio reikalavimus (5 t.48–52 b. l.), prašo pripažinti negaliojančiomis šalių sudarytas transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2008-09-02/1; 2010-03-04/1; 2010-03-04/2; 2010-03-04/3; 2010-03-04/4; 2011-10-28/1, nes tam yra visi Actio Pauliana pagrindai. Pagal šias sutartis ieškovas pasinaudojo atgaliniu lizingu ir pardavė atsakovui nuosavybėn atitinkamai pagal sutartis:

681)pagal 2008 m. rugsėjo 02 d. sudarytą sutartį Nr.2008-09-02/1 naudotą krovininį automobilį Volvo FV12,id. ( - ) (2003 m.) už 118 000,00 Lt (2 t., 79–80,93 b. l.);

692) pagal 2010-03-04 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2010-03-04/1 ieškovas atsakovui pardavė naudotą krovininį automobilį Volvo FV12,id.Nr. ( - ) (gamybos m.1998 m.) už 24 514,89 Lt (2 t., 117–118 b. l.);

703) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2010-03-04/2 ieškovas atsakovui p( - ) (gamybos m.1997 m.) už 24 514,89 Lt (2 t., 121-7-122 b. l.);

714) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2010-03-04/3 ieškovas atsakovui pardavė naudotą krovininį automobilį Volvo FV12,id.Nr. ( - ) (gamybos m.1997 m.) už 24 514,89 Lt (2 t., 125-126 b. l.);

725) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2010-03-04/4 ieškovas atsakovui pardavė naudotą krovininį automobilį Volvo FV12, id. Nr. ( - ) (gamybos m.1998 m.) už 24 514,89 Lt (2 t., 129-130 b. l.);

736) pagal 2011-10-28 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2011-10-28/1 ieškovas atsakovui pardavė naudotą puspriekabę Krone SDP27, id. Nr. ( - ) (gamybos m.2005) už 29 245,22 Lt (2 t., 148-149 b. l.);

74Minėtas sutartis pripažinus negaliojančiomis nuo jų sudarymo dienos, ieškovas prašo taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo 304 109,15 Lt, t. y. dėl negalimumo susigrąžinti turto natūra prašo apmokėti vertę pinigais, ją paskaičiuojant kaip skirtumą tarp šių transporto priemonių vidutinės rinkos vertės pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis, išskaičius atsakovo apmokėtą transporto priemonių vertę kiekvienos sutarties atveju.

75Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką (CPK 4 str.), tokio pobūdžio bylose yra išaiškinęs, kad actio Pauliana taikoma esant tokioms sąlygoms: 1. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. 2. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. 3. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. 4. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. 5. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. 6. Trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. 7. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-361/2009, 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010). Pasisakydamas dėl actio Pauliana taikymo bankroto bylose, kasacinis teismas išaiškino, kad privalu nustatyti, kurie iš bankroto byloje patvirtintų kreditorių jau buvo tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis, ir spręsti, ar sutarties sudarymas galėjo turėti įtakos įmonės turtinei padėčiai taip, kad ji iš dalies ar visiškai negalėtų atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009 ir kt.).

76Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą kitiems asmenims. CK 6.66 str. 1 dalyje nustatytos kelios sąlygos, kurioms esant galimas Pauliano ieškinys. Nagrinėjant ieškinį, reikia nustatyti šių sąlygų visetą, t. y. ar yra visos šios aplinkybės: 1) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo; 2) dėl tokio sandorio skolininkas tapo nemokus arba būdamas nemokus suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, arba buvo kitaip pažeistos kreditoriaus teisės; 3) skolininkas apie kreditoriaus teisių pažeidimą žinojo ar turėjo žinoti. Įstatymas nustato, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (CK 6.66 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-619/2006).

77Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta visų sąlygų, numatytų CK 6.66 straipsnio 1dalyje, kurios būtinos pripažinti sandorį negaliojančiu pagal pareikštą actio Pauliano ieškinį.

78Dėl reikalavimo teisės.

79Kadangi ieškinys pareikštas actio Pauliana instituto pagrindu, o actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, tai yra jis taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad naudoti Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi iki visiškos prievolės įvykdymo. Be to, sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti (CK 6.66 str.4 d.).Teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad 2008 m. rugsėjo mėnesį kreditoriai turėjo neabejotinų ir galiojančių, be to, ir vykdytinų, reikalavimo teisių ieškovo įmonei. Pradelsti įsiskolinimai pirmosios ginčijamos sutarties Nr.2008-09-02/1 sudarymo metu 2008 m rugsėjo 02 d. sudarė 211 741,23 Lt , kitų sutarčių sudarymo metu, atitinkamai buvo pradelsti įsiskolinimai 2010 kovo mėn.-399 249,09 Lt, 2011m. lapkričio mėn. 503 315,32 Lt (6 t., 82-83,84-85,86-87 b. l.).Todėl ieškinį pareiškė tinkamas ieškovas, nes pagal teisminę praktiką bankrutuojančios įmonės administratorius turi teisę reikšti šį ieškinį visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesais, kuriam tenka įstatyminė teisė ir pareiga ginčyti bankrutuojančios įmonės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, įskaitant ir CK 6.66 straipsnį, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas administratorius gina tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir visų jos kreditorių interesus. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl laikytina, kad visų jos kreditorių teisės yra pažeidžiamos, jei įmonė sudaro sandorius, pažeisdama savo pačios interesus, t. y. sudarydama sandorį, kurio neprivalėjo sudaryti. Byloje pagal pobūdį ir turinį buvo pareikštas ieškinys actio Pauliana, siekiant apginti visų bankrutuojančios įmonės UAB „Žemreida“ kreditorių interesus. Primintina, kad bankroto byla iškelta 2012-05-25 d., 2012-08-27 patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 2 442 831,93 Lt (2 t., 163-165).

80Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises

81Ieškovas nurodo, kad parduodamas lizingo įmonei ieškinyje nurodytas transporto priemones, ieškovas jas pardavė už žymiai mažesnę kainą, kurios sandorių sudarymo metu skyrėsi nuo tuo metu galiojusių vidutinių rinkos kainų daugiau nei penktadaliu, o sutarties Nr.2008-09-02/1 atveju net trečdaliu, kas yra vertintina kaip ženklus ir neabejotinai pažeidžiantis kitų ieškovo kreditorių interesus (1 t.104 b. l.). Nurodo, kad ieškovas, parduodamas savo turtą atsakovui, o atsakovas jį pirkdamas, blogino ieškovo turto ir įsipareigojimų balansą, taip mažindamas kitų kreditorių galimybes atgauti iš ieškovo susidariusį ir nuolat augantį įsiskolinimą. Papildomai teismo posėdyje ieškovas nurodo argumentus, kad nebuvo laikytąsi kreditorių įsiskolinimų apmokėjimo tvarkos, perleisdamas turtą, negavo pinigų, o pastarieji buvo nukreipti atsakovo įsiskolinimams apmokėti. Įrodinėdamas parduodamo pagal ginčo sutartis turto vertę, ieškovas remiasi VšĮ „Emprekis“ duomenimis. Teismas šį argumentą laiko nepagrįstu, nes jomis remtis nėra pagrindo, neapžiūrėjus ir neįvertinus konkretaus automobilio, priekabos ar puspriekabės. Apie tai buvo pasisakyta anksčiau. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2008-09-02/1 ieškovas nurodo kainų skirtumą: VŠĮ „Emprekis“ duomenimis turto vertė 184 990,00 Lt, sutarties kaina 118 880,00 Lt, sumokėta 18 880,00 Lt, priteistina 166 110,00 Lt, atitinkamai pagal kitas sutartis Nr. 2010-03-04/1 ir 2010-03-04/4 vidutinė transporto priemonės vertė 31 720,00 Lt , sutarties kaina 24 514,89 Lt, sumokėta 4.4167,53 Lt, priteistina 27 552,47Lt, pagal sutartis 2010-03-04/2, 2010-03-04/3 vidutinė vertė 31 730,00 , sutarties kaina 24 514,89 Lt, sumokėta 4.4167,53 Lt, priteistina 27 562,47 Lt pagal sutartį Nr.2011-10-28/1 vidutinė vertė 38 590,00 Lt, o sutarties kaina 29 245,22 Lt, sumokėta 10 820,73 Lt, priteistina 27 766,27 Lt, viso priteistina 304 109,15 Lt (5 t., 50 b. l.).

82Pažymėtina, kad parduodamo vilkiko Volvo FH12, valst., Nr. ( - ) kainą (118 000,00 Lt) pasiūlė pats ieškovo vadovas, ką patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai ( 3t., 91 b. l.). Be to, apžiūrėjus ir įvertinus vilkiką, turto vertinimo aktu buvo nustatyta jo vertė, sudaranti 110 000.00 Lt ( 3t., 92 b. l.). Taigi, atsakovui, akceptavus ieškovo ofertą, sudaryta vilkiko pirkimo-pardavimo sutartis už 118000,00 Lt. Pagal papildomai pateiktus dokumentus-pažymą apie šios transporto priemonių likutinę buhalterinę vertę, nustatyta, jog ji ieškovo buhalterinėje apskaitoje buvo fiksuojama tik 23 494,12 Lt likutinė vertė (6 t., 39–40 b. l.). Atsakovo pateikta 2011-07-21 transporto priemonių draudimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Žemreida“ ir UADB „Ergo Lietuva“, ši transporto priemonė vertinama tik 42 000, 00 Lt (4 t., 60–61 b. l.). Taip pat rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šio automobilio vertė net jo įgijimo metu prieš 3 metus buvo mažesnė nei ieškovas nurodo jo vertę pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis, t.y. automobilis buvo įgytas už 52 903,15 Eur (182 663,99 Lt)(6t., 39 -40,43-55 b. l.).Taigi, pateikti duomenys rodo, kad ieškovas pardavė šią naudotą transporto priemonę net už didesnę kainą, nei ji buvo vertinama buhalteriniais dokumentais. Šie įrodymai paneigia ieškovo teiginius apie tai, kad vilkiko vertė jo pardavimo metu atsakovui buvo 184 000,00Lt, kaip nurodo VšĮ „Emprekis“ duomenys.

83Be to, pažymėtina, kad šią transporto priemonę vilkiką ( - ) ieškovas vėliau vėl įgijo lizingo būdu pagal sutartį Nr.2008-065.Šioje lizingo sutartyje irgi nurodyta ta pati neapmokėta transporto priemonės vertė 118 000,00 Lt, kas patvirtina, jog šalys buvo nustačiusios teisingą kainą (2 t., 83-88 b. l.). Analogiškai buvo sudarytos ir kitos lizingo sutartys dėl kitų ginčo transporto priemonių, jose nurodant tas pačias transporto priemonių vertes, t. y.(2 t., 152-157 b.l.,4 t., 253, 254, 255, 261 b. l.).

84Atitinkamai ir kitų sutarčių atveju šias kainas pasiūlė ieškovas, ką patvirtina jo pateikti pasiūlymai (4t.,9,14,24,31,36,44 b. l.).

852010-03-04/01 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis vilkikas ( - ) už ieškovo pasiūlytą kainą 24 514,89 Lt (2 t., 117-118,4 t.,14 b. l.). Nors ieškovas nurodo, kad pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis jo vertė buvo 31 720,00, tuo tarpu pats ieškovas pateikia duomenis apie likutinę buhalterinę automobilio vertę-11 725,00 Lt. Atsakovas vertino šį automobilį 24 000 Lt (4 t.,11-13b.l.). Pagal pateiktą buhalterinį vertinimą ieškovas automobilį pardavė net didesne kaina nei nustatyta jo likutinė buhalterinė vertė.

862010-03-04/2 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis vilkikas ( - ) už ieškovo pasiūlytą kainą 24 514,89 Lt (2 t., 121-122 b. l., 4 t., 9 b. l.). Ieškovas šio automobilio vertę pagal buhalterinius dokumentus nurodo 42 812,20 Lt. Tačiau šie duomenys prieštaringi. Kitais atvejais vilkikui Volvo buvo taikoma nusidėvėjimo norma 14,28 proc., šiuo atveju ieškovas taikė 10 proc. Sutiktina su atsakovo argumentais, kad per beveik 7 metus šis automobilis galėjo nuvertėti apie 100 tūkst. Pats ieškovas nurodo, kad apskaitoje 2003-0619 fiksuojama 107030 Lt pradinė vertė. Tokiu būdu pardavimo momentu vilkiko pardavimo kaina galėjo nuvertėti iki 18 623 Lt. Ieškovas pardavė už 24 504,89 Lt, kas beveik atitinka ir automobilio vertę, ieškovo nurodytą draudimo sutartyje -25 000 Lt (4t., 60-61 b. l.) bei atsakovo įvertinimą 24 000 Lt (4 t., 21 b. l.).

872010-03-04/3 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis vilkikas ( - ) už ieškovo 2010-02-24 pasiūlytą pirkti kainą 24 514,89 Lt (2 t., 125-126,4 t.24 b. l.). Panašiai šią transporto priemonę vertino ir atsakovas 2010-03-01 d. įvertinimo aktu, t. y. jį įvertindamas 24 000 Lt (4t., 26 b. l.). Ieškovas nurodo, kad pagal buhalterinius duomenis automobilio likutinė vertė 29632,50 Lt (6 t.,40 b. l.). Nors automobilio pardavimo kaina skiriasi 5 000 litų nuo jos buhalterinės vertės, tačiau atsižvelgiant į ieškovo bei atsakovo duomenis apie parduodamo automobilio vertę, sutiktina su atsakovo argumentais, kad ši kaina realiau atspindėjo faktinę automobilio vertę. Bylos duomenimis, išsimokėjęs atsakovui lizingą, ieškovas vilkiką Volvo FV v/n ( - ) po kelių mėnesių 2010-05-11 d. pats pardavė už 20 716,80 Lt, kas patvirtina, kad jo nurodytos VšĮ „Emprekis“ duomenimis automobilio vertė 31 730 Lt neatitiko realios šio transporto priemonės vertės ir patvirtina šalių nustatytos vertės teisingumą (4t., 19 b. l.).

882010-03-04/04 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis vilkikas ( - ) už 2010-02-24 ieškovo pasiūlytą kainą 24 514,89 Lt, kurią atsakovas vertino 24 000 Lt (2 t., 129-130 b. l.,4 t.,31,33-35 b. l.). Ieškovo buhalterinėje apskaitoje nurodoma likutinė buhalterinė vertė 14 315,07 Lt (6t., 41 b. l.). Šiuo sandoriu ieškovas pardavė transporto priemonę didesne verte nei ji buvo vertinama ieškovo buhalterinėje apskaitoje.

892011-10-28/1 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduota puspriekabė AM 282, už ieškovo pasiūlytą kainą 29 245,22 Lt, kurią atsakovas vertino 29 000 Lt (2 t., 148-149 b.l.,4 t.50-51 b. l.). Ieškovo buhalterinėje apskaitoje jos likutinė vertė buvo apskaitoma 18 764,56 Lt (6t.,41 b. l.), taip pat žymiai mažiau nei buvo nustatyta pardavimo atsakovui kaina.

90Apklausiant liudytoju buvęs įmonės vadovas G. B. teismo posėdyje patvirtino, kad šias transporto priemones įmonė bandė parduoti kitiems pirkėjams, tačiau negalėjo parduoti už rinkos kainas, nurodytas UAB „Autoplius“ (5 t., 79-82 b. l.). Tuo pačiu liudytojas patvirtino, kad įmonė turėjo laisvo turto, apie ką žinojo atsakovas, šį turtą pardavė, kad mažinti įsiskolinimus atsakovui. Tuo pačiu patvirtino, kad kartu turėjo galimybes mokėti ir kitiems kreditoriams, nes per mėnesį Medicinos bankui sumokėdavo apie 5-7 tūkstančius litų, SEB bankui 10-13 tūkstančių, Medicinos banko lizingas“ apie 20 000 Lt, Sodrai apie 16 000 Lt, už kurą tiekėjams 50-60 tūkstančių, kitiems kreditoriams apie 10 000 Lt. Taigi, šie ieškovo liudytojo parodymai patvirtina, kad sumažėjus apyvartai ieškovas turėjo laisvo turto, kurį galėjo parduoti, šis turtas priklausė jam nuosavybės teise, todėl turėjo galimybę jį parduoti. Kaip patvirtina atsakovo atlikti parduodamų transporto priemonių vertinimai, transporto priemonės buvo vertinamos panašia kaina (3t., 91 b.l.,4t., 11,12,21-26,28,33,35,38,41 b. l.). Interneto svetainėje skelbiamos transporto priemonių kainos irgi buvo panašios pagal kitas ginčo sutartis nuo 25 iki 29 tūkstančių litų, priekabos nuo 10500 Lt iki 13 000 Lt (4 t., 29,40 b. l.). Dėl rėmimosi VįŠ „Emprekis“ skelbiamomis transporto priemonių kainomis buvo pasisakyta anksčiau, jomis teismas nesivadovauja., nes vertinimas turto, jo neapžiūrėjus, nepagrindžia konkretaus turto rinkos kainos, už kurią tuo metu buvo galima realizuoti ar parduoti.

91Taigi ieškovo nurodyti argumentai, kad turtas buvo parduotas mažesne nei rinkos kaina, ir tuo buvo pažeisti ieškovo interesai, atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

92Taip pat nenustatyta, kad kitaip būtų pažeisti kreditorių interesai. Ieškovas teigia, kad ginčijamais sandoriais ilgą laiką ir sistemingai buvo bloginama ieškovo finansinė padėtis. Nurodo, kad ieškovas pirkdamas turtą, blogino jo turto ir įsipareigojimų balansą. Įrodinėdamas actio Pauliana sąlygų buvimą, ieškovas turi įrodyti, kad dėl šių sandorių sudarymo skolininkas tapo arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėjo ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Ieškovas šių aplinkybių neįrodė. 2008-09-02 d. sudaryta turto pardavimo sutartis 118000,00 litų sumai, kuri palyginus su tuo metu turimo turto verte 4 361 529 Lt bei sandorio metu esamas įsiskolinimas 211 741,23 Lt , negalėjo turėti įtakos ieškovo mokumui, tuo laikotarpiu įmonė pastoviai dirbo pelningai (4 t.,64-65 b. l.,6 t., 84-85 b. l.).

93Tas pats pasakytina ir apie 2010 metais bei 2011 metais sudarytas sutartis. 2010 metais sudarytos 4 sutartys, parduotas turtas už 98 059,56 Lt, viso ieškovo turimo turto vertė 3 566 666 Lt, esami įsiskolinimai sandorių sudarymo metu 399 249,09 Lt (4t., 66-67,b.l.,6t., 86-87 b. l.).

942011-11-28 d. sudarant pardavimo sutartį 29 245,22 Lt sumai ieškovo turtas siekė 4 080 826,83 Lt, skolos 503 315,32 Lt (4t., 66-67 b.l.,82-83 b. l.). Bylos duomenimis ieškovas tiek 2008, 2010 ir 2011 metais dirbo pelningai, tuo metu nenustatyta įmonės nemokumo būsena.

95Ieškovui neįrodžius, kad transporto priemonės parduotos už mažesnę nei rinkos kainą, nėra teisinio pagrindo daryti išvadą, kad šie sandoriai aiškiai ir akivaizdžiai nenaudingi ieškovui. Be to, pažymėtina, kad šiuos sandorius ieškovas sudarė, siekdamas pasinaudoti atgaliniu lizingu, kuris ekonomine prasme prilyginamas finansavimui už užstatą, t.y. - lizingo davėjas skolina lizingo gavėjui pinigų, kaip užstatą naudodamas iš jo nusipirktą ir jam pagal lizingo sutartį perduoda tą patį turtą, tuo ieškovas gavo papildomų apyvartinių lėšų. Nors ieškovas nurodo, kad tokiu būdu buvo suteikiama pirmenybė vienam kreditoriui, tačiau pasinaudojimas tokia atsiskaitymo forma, ieškovas gavo finansinę ir ekonominę naudą, galėjo tęsti ūkinę veiklą, tuo pačiu tenkinti ir kreditorių interesus. Atsakovo atstovas įmonės vadovas M. M. teismo posėdyje patvirtino, kad sudarant sandorius, jokia pirmenybe nepasinaudojo, sandorius sudarė pagal ieškovo komercinį pasiūlymą, tuo pačiu padėjo ieškovui subalansuoti piniginius srautus. Atgaliniu lizingu siekė įmonei padėti išsilaikyti rinkoje, tęsti ūkinę veiklą ir gauti pajamas.

96Ginčijant sandorius actio Pauliana pagrindu ieškovas turi įrodyti, kad trečiasis asmuo buvo nesąžiningas. Ieškovas nurodo, kad atsakovo nesąžiningumas prasireiškė tuo, jog sudarant sandorius atsakovas žinojo apie sunkią ieškovo finansinę padėtį. Bylos duomenys, atsakovo atstovų paaiškinimai teisme patvirtina, kad sudarant sandorius, atsakovas tikrindavo ieškovo finansinę padėtį, reikalaudavo pateikti finansinius dokumentus. Atsakovo atstovas M. M. teisme nurodė, kad jų veiklą kontroliuoja ir Lietuvos bankas, todėl griežtai laikosi šios reikalavimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas teikė atsakovui balansus, duomenis apie kreditorius, pelno nuostolių ataskaitas, kurie patvirtino, kad įmonė vykdo pastovią ūkinę veiklą, finansiškai nėra nemoki, apie ką buvo anksčiau nurodyta sprendime (4t., 62-70, 6 t., 124-128 b. l.). Įvertinus pateiktus įrodymus, ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningumo (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, kad šiuos sandorius ieškovas sudarė, siekdamas pasinaudoti atgaliniu lizingu, kuris ekonomine prasme prilyginamas finansavimui už užstatą, t. y. - lizingo davėjas skolina lizingo gavėjui pinigų, kaip užstatą naudodamas iš jo nusipirktą ir jam pagal lizingo sutartį perduotą tą patį turtą.

97Ieškovo nurodyti argumentai, kad turtas buvo parduotas mažesne nei rinkos kaina, ir tuo buvo pažeisti ieškovo kreditorių interesai, atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.). Tokiu būdu ieškinys šiuo pagrindu atmestinas, neįrodžius visų actio Pauliano sąlygų, t.y. kreditorių interesų pažeidimo, atsakovo nesąžiningumo (CPK 178 str.).

98Ieškovas nurodo, kad pagal pardavimo sutartis atsakovas liko skolingas, t. y. pagal 2008-09-02/1 sutartį, esant parduotos transporto priemonės kainai 118 000 Lt (pagal VšĮ „Emprekis“ įvertinimą 184990 Lt ) sumokėjo 18 880,00 Lt; pagal sutartis Nr.2010-03-04/1, Nr.2010-03-04/2, Nr.2010-03-04/3 esant sutarties kainai 245 14,89 (31 730,00 Lt), sumokėjo 4 167,53 Lt pagal kiekvieną sutartį, pagal sutartį Nr.2010-03-04/4 esant sutarties kainai 245 14,89 Lt (31 720,00 Lt), sumokėjo 4 167,53 Lt; pagal sutartį Nr.2011-10-28/1 (38 590 Lt), sumokėjo 10 820,73 Lt.

99Nors ieškovas nurodo, kad atsakovas pilnai neapmokėjo šių perduotų transporto priemonių vertės, tačiau tai paneigia atsakovo atlikti įskaitymai pagal sutartis, ką pripažino ir pati įmonė (3 t.,51,52,90 b. l.,4t.,1,2,34,5 6,7-8). Bylos nagrinėjimo metu pavedus šalims sutikrinti buhalterinius duomenis, ieškovas patvirtino šių įskaitymų duomenų teisingumą, kad ieškovo duomenys sutampa su atsakovo duomenimis (5 t.,23-28 b. l.), tą atstovas patvirtino ir teismo posėdyje. Pirkimo-pardavimo sutarties 12.4 p. nustatyta, kad pardavėjas (ieškovas ) sutinka, jog esant įsiskolinimams, atsakovas turi teisę užskaityti įsiskolinimą kaip dalį prekės kainos ir sumažinti įsiskolinimo suma punkte 2.1 mokamas sumas pardavėjui. Atsakovo atstovas M. M. teismo posėdyje irgi patvirtino, kad atsiskaitymų, užskaitymų aktais būdavo supažindinamas ieškovo vadovas, jie buvo perduodami ir elektroniniu paštu, o taip pat ir išsiunčiami paštu, ką patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai, dėl jų teismas pasisakė anksčiau (3 t.,51, 52,90 b.l.,4t.,1-8,5 t.,105-107 b.l.,6t.,129 b.l.). Atsakovas papildomuose paaiškinimuose detaliai, ką patvirtino ir baigiamosiose kalbose, išdėstė įskaitymo eiliškumą (6 t.,130-137 b. l). Ieškovas nereiškė ieškinio dėl atliktų konkrečių įskaitymų sandorių pripažinimo negaliojančiais, todėl teismas negali išeiti už ieškinio ribų, nes tai pažeistų kitos šalies interesus.

100Tokiu būdu ieškinys šiuo pagrindu atmestinas, kaip nepagrįstas, neįrodytas, neįrodžius visų actio Pauliano sąlygų, t.y. kreditorių interesų pažeidimo, atsakovo nesąžiningumo, įsiskolinimo buvimo (CPK 178 str.).

101Atmetus ieškinį, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovo atstovas prašo priteisti 17 072 Lt atstovavimo išlaidų (4 t.,75-76,108-109,110-11,6 t., 24-27,118-123 b. l.). Nors šios išlaidos yra patirtos atsakovo, ką patvirtina jų apmokėjimo dokumentai, tačiau jos žymiai viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius. Be to, atsižvelgtina, kad dalis atsakovo vėliau paruoštų procesinių dokumentų nereikalavo didesnių darbo laiko sąnaudų, nes yra atkartojami tie patys motyvai. Atsižvelgiant į didelę bylos apimtį, į tai, kad bylos nagrinėjimas vyko kitoje vietovėje negu yra atstovo advokato buveinė, į paruoštų procesinių dokumentų didelį kiekį, jų apimtį, didelio kiekio dokumentų apibendrinimą, kam buvo reikalingos didelės darbo laiko sąnaudos, teismas sprendžia, kad protingas ir sąžiningas bylinėjimosi išlaidų dydis būtų 10 000 Lt, kuris priteistinas atsakovui iš ieškovo administravimo išlaidų.

102Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,270,293 straipsnio 4 p.,

Nutarė

103Bylą dalyje dėl 2008-liepos 16 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2008-07-16/2 pripažinimo negaliojančia, 240 915,83 Lt nuostolio, 102 813,12 Lt palūkanų priteisimo nutraukti, ieškovui atsisakius nuo ieškinio.

104Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

105Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemreida“ (įm.k.180376745) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos banko lizingas“ (įm. kodas 123 835462) 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) atstovavimo išlaidų, jas priteisiant iš administravimo išlaidų.

106Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėję bylą,... 3. ieškovas BUAB „Žemreida“, patikslinęs ieškinio reikalavimus (1t.,... 4. Atsisakęs iš dalies nuo ieškinio reikalavimų ieškovas prašė (5 t., 48-52... 5. Ieškovas teigia, kad yra visos sąlygos taikyti actio Pauliano institutą, nes... 6. Abi šalys neprivalėjo sudaryti šiuos sandorius, taip pat nėra praleistas... 7. Nurodo, kad skolininko vadovas bei akcininkai V. P., G. B., žinodami įmonės... 8. Kadangi bankroto byloje 2012-08-27 patvirtinti kreditoriniai reikalavimai... 9. Atsižvelgiant į CK 6.147 str. nuostatas bei į tai, kad lizinguotas turtas... 10. Ieškiniu taip pat prašė priteisti 310 556,13 Lt įsiskolinimo pagal... 11. Taip pat ieškovas prašė priteisti nepagrįsto praturtėjimo sumas pagal... 12. Be to, remiantis CK 6.210, 6.240, 6.261straipsniais, LR Mokėjimų, atliekamų... 13. Remiantis CK 6.37str.2d., 6.210 str. prašo priteisti 6 proc. procesines... 14. Atsisakęs nuo dalies reikalavimų, ieškovas prašo priteisti 578 889,71 Lt... 15. Kadangi ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų, t. y. prašymo... 16. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus,... 17. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, tai išdėstė procesiniuose... 18. Atitinkamai ir pagal kitas sutartis, t.y. pagal sutartį Nr.2007-144 25 660,00... 19. pagal sutartį Nr. 2008-054 parduodamas grąžintą vilkiką UAB... 20. pagal sutartį Nr. 2008-065 2012 m. kovo 5 d. Turto grąžinimo aktu... 21. pagal sutartį Nr. 2008-093 atsakovui grąžintas krovininis automobilis FH12... 22. pagal sutartį Nr. 2011-126 įgyta puspriekabė Krone SDP27 2010-03-05... 23. Atsakovas mano, kad ieškovas nepagrįstai gautų lėšų dydžio nustatymą... 24. Atsakovas, jų atstovai mano, kad nėra pagrindo pripažinti sutartis... 25. Mano, kad nėra pagrindų pripažinti sandorius negaliojančiais actio Pauliana... 26. Atsakovas nesutinka dėl ieškovo nurodomo 157 441,17 Lt neatsiskaitymo pagal... 27. Ieškinys atmestinas, dalyje, kurioje ieškovas atsisako nuo ieškinio,... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo įmonė vertėsi tarptautinių ir... 29. Dėl nepagrįsto praturtėjimo... 30. Ieškovas siekia prisiteisti iš atsakovo atitinkamas sumas, kuriomis ieškovo... 31. CK 6.567 str.1 d. nuosavybės teisė lizingo gavėjui pereina sumokėjus visą... 32. Kaip nurodo šalys, lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl esminių sutarties... 33. Nustatyta, kad pagal 2006-08-17 finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-889... 34. Nustatyta, kad pagal šią sutartį atsakovas turėjo gauti viso 122 746,49 Lt,... 35. Taigi ieškovo nurodyta suma 20 210,93 Lt pagal šią sutartį negali būti... 36. Analogiškai yra pasisakytina ir dėl 2007m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr.... 37. Nustatyta, kad pagal šią sutartį atsakovas turėjo gauti viso 121 391,88 Lt... 38. 2008-07-16 lizingo sutartis Nr.2008-054 dėl krovininio automobilio Volvo FH12... 39. Tuo tarpu buvo sumokėta 150 252,22 Lt. Atsakovas automobilį pardavė UAB... 40. 2008-09-02 lizingo sutartis Nr.2008-065 dėl krovininio automobilio Volvo... 41. 2008-12-30 lizingo sutartis Nr.2008-093 dėl transporto priemonės Volvo FH12,... 42. Ieškovas nurodo, kad šiuo atveju dėl šio automobilio ieškovas atsakovas... 43. 2011-10-28 lizingo sutartis Nr.2011-126 dėl puspriekabės Krone... 44. Ieškovas nurodo, kad šiuo atveju dėl šios transporto priemonės atsakovas... 45. Remiantis išdėstytais argumentais, įvertinant tai, kad ieškovas netinkamai... 46. Dėl įsiskolinimo pagal lizingo sutartis Nr.... 47. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 157 441,17 Lt įsiskolinimo už... 48. Įsiskolinimas pagal sutartį Nr. 2008-12-30/1... 49. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas pardavė atsakovui krovininį... 50. Įsiskolinimas pagal sutartį 2009-12-31/2... 51. Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė krovininį... 52. Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/5... 53. Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui... 54. Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/6... 55. Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui... 56. Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/7... 57. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas atsakovui pardavė atsakovui... 58. Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-04/8... 59. Pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas atsakovui pardavė atsakovui... 60. Įsiskolinimas pagal sutartį 2010-03-24/1 ... 61. Šia sutartimi ieškovas pardavė atsakovui puspriekabę valst. Nr. ( - ) už... 62. Bylos nagrinėjimo metu šalys buvo įpareigotos sutikslinti atsiskaitymus,... 63. Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų: CK 6.130... 64. Atsakovas pateikė įrodymus, kad jis pranešdavo ieškovo įmonei apie... 65. Dėl sandorių naikinimo actio Pauliana pagrindu... 66. Pagal ĮBI 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir 20 straipsnį įmones... 67. Ieškovas remiantis actio Pauliana ieškinio pagrindu, patikslinęs ieškinio... 68. 1)pagal 2008 m. rugsėjo 02 d. sudarytą sutartį Nr.2008-09-02/1 naudotą... 69. 2) pagal 2010-03-04 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2010-03-04/1 ieškovas... 70. 3) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį... 71. 4) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį... 72. 5) pagal 2010-03-04 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį... 73. 6) pagal 2011-10-28 tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 74. Minėtas sutartis pripažinus negaliojančiomis nuo jų sudarymo dienos,... 75. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką (CPK... 76. Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų... 77. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta visų sąlygų,... 78. Dėl reikalavimo teisės.... 79. Kadangi ieškinys pareikštas actio Pauliana instituto pagrindu, o actio... 80. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises... 81. Ieškovas nurodo, kad parduodamas lizingo įmonei ieškinyje nurodytas... 82. Pažymėtina, kad parduodamo vilkiko Volvo FH12, valst., Nr. ( - ) kainą (118... 83. Be to, pažymėtina, kad šią transporto priemonę vilkiką ( - ) ieškovas... 84. Atitinkamai ir kitų sutarčių atveju šias kainas pasiūlė ieškovas, ką... 85. 2010-03-04/01 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis... 86. 2010-03-04/2 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis... 87. 2010-03-04/3 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis... 88. 2010-03-04/04 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduotas automobilis... 89. 2011-10-28/1 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui parduota puspriekabė AM... 90. Apklausiant liudytoju buvęs įmonės vadovas G. B. teismo posėdyje... 91. Taigi ieškovo nurodyti argumentai, kad turtas buvo parduotas mažesne nei... 92. Taip pat nenustatyta, kad kitaip būtų pažeisti kreditorių interesai.... 93. Tas pats pasakytina ir apie 2010 metais bei 2011 metais sudarytas sutartis.... 94. 2011-11-28 d. sudarant pardavimo sutartį 29 245,22 Lt sumai ieškovo turtas... 95. Ieškovui neįrodžius, kad transporto priemonės parduotos už mažesnę nei... 96. Ginčijant sandorius actio Pauliana pagrindu ieškovas turi įrodyti, kad... 97. Ieškovo nurodyti argumentai, kad turtas buvo parduotas mažesne nei rinkos... 98. Ieškovas nurodo, kad pagal pardavimo sutartis atsakovas liko skolingas, t. y.... 99. Nors ieškovas nurodo, kad atsakovas pilnai neapmokėjo šių perduotų... 100. Tokiu būdu ieškinys šiuo pagrindu atmestinas, kaip nepagrįstas,... 101. Atmetus ieškinį, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui... 102. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 103. Bylą dalyje dėl 2008-liepos 16 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2008-07-16/2... 104. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 105. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 106. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...