Byla 1-3-824/2013

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, sekretoriaujant Ingai Kanareikinai, dalyvaujant prokurorams Dainai Dyburienei, N. Š., kaltinamiesiems A. B., A. N., kaltinamųjų gynėjui advokatui Romanui Lupeikai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. B., gimęs 1958 m. rugsėjo 11 d., Kretingoje, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirba ( - ), gyv. ( - ), neteistas;

3A. N., gimęs 1952 m. gruodžio 21 d., Kauno raj., asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirba ( - ), gyv. ( - ), neteistas kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5kaltinamasis A. B. atiduotas teismui kaltinant jį tuo, kad pagamino netikrą dokumentą, t.y. jis, 2011 m. birželio 2 d., tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, tačiau ne vėliau kaip iki 13:47 val., veikdamas bendrininkų grupėje su A. N., UAB „Okreta“ priklausančiose patalpose, esančiose adresu Kretingos m., Tiekėjų g. 32, žinodamas, jog dėl 2011 m. birželio 1 d. įvykdytos motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, vagystės pagal UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. pareiškimą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 69-1-00189-11, pagamino netikrą dokumentą, tai yra, sudarė konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KON 2011/51, pagal kurią A. N., veikiantis pagal 2009-05-12 UAB „Okreta“ išduotą įgaliojimą Nr. 1, pardavė UAB „Okreta“ direktoriui A. B. motociklą „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, už 1920 Lt, nors realiai sutarties objektas, tai yra, motociklas „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, neegzistavo. Tokiu būdu, A. B., veikdamas bendrininkų grupėje su A. N., įrašydamas melagingas žinias apie motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, pardavimą, pagamino netikrą dokumentą.

6Kaltinamasi A. N. atiduotas teismui kaltinant jį tuo, kad pagamino netikrą dokumentą, t.y. jis, 2011 m. birželio 2 d., tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, tačiau ne vėliau kaip iki 13:47 val., veikdamas bendrininkų grupėje su A. B., UAB „Okreta“ priklausančiose patalpose, esančiose adresu Kretingos m., Tiekėjų g. 32, žinodamas, jog dėl 2011 m. birželio 1 d. įvykdytos motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, vagystės pagal UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. pareiškimą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 69-1-00189-11, pagamino netikrą dokumentą, tai yra, sudarė konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KON 2011/51, pagal kurią A. N., veikiantis pagal 2009-05-12 UAB „Okreta“ išduotą įgaliojimą Nr. 1, pardavė UAB „Okreta“ direktoriui A. B. motociklą „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, už 1920 Lt, nors realiai sutarties objektas, tai yra, motociklas „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, neegzistavo. Tokiu būdu, A. N., veikdamas bendrininkų grupėje su A. B., įrašydamas melagingas žinias apie motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, pardavimą, pagamino netikrą dokumentą.

7A. B. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad UAB „Okreta“, kurios jis yra vadovas, yra sudariusi sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija dėl kilnojamojo konfiskuoto turto realizavimo, už kurį buvo atsakingas įgaliotas bendrovės darbuotojas A. N.. Valstybinė mokesčių inspekcija UAB „Okreta“ perdavė realizavimui konfiskuotą motociklą „Suzuki RF 600“, kuris visą laiką buvo laikomas UAB „Okreta“ teritorijoje, konfiskuotų transporto priemonių aikštelėje, kuri yra saugoma bendrovės sargo, taip pat yra sudaryta pasaugos sutartis su policija. Jis, 2011-06-01, atvykęs į darbą sužinojo, kad dingo motociklas „Suzuki RF 600“ valst. Nr. 398 LC (toliau - motociklas), kuris įmonei priklausančioje teritorijoje buvo laikomas ir saugomas kaip konfiskuotas kilnojamasis turtas tikslu realizuoti. Apžiūrėjęs aikštelę, kurioje laikomos konfiskuotos transporto priemonės, pamatė prakirptą tvoros tinklinę vielą. Apie įvykį pranešė policijai. Tą pačią dieną atvykęs policijos pareigūnas, apžiūrėjo vietą ir nusprendė, kad atvažiuos kitą dieną, nufotografuos ir rinks reikiamą informaciją tyrimo pradėjimui. Atvykusio į įvykio vietą policijos pareigūno nurodyti negalėjo, nes nepamena. Tą pačią dieną, t.y. 2011-06-01 apie 17.00 val., jis, apžiūrėjęs UAB „Okreta“ transporto priemonių aikštelių teritoriją (3,2 ha), kitos aikštelės gale, šalia tvoros, rado ant žemės nuverstą dingusį motociklą. Sekančią dieną, t.y. 2011-06-02, apie 10.00 – 11.00 val., informavo A. N., kad motociklas atsirado ir nori, kad UAB „Okreta“ šį motociklą nupirktų. Tuomet A. N. surašė motociklo, t. y. konfiskuoto turto pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - pirkimo- pardavimo sutartis), kurią jie pasirašė. Po sutarties pasirašymo, prieš pietus, jis nuėjęs į administracinį pastatą pas buhalterę, pagal kasos išlaidų orderį paėmė pinigus, kuriuos nunešė A. N.. Pietų metu nuėjęs pažiūrėti nupirktojo motociklo, jo buvusioje vietoje, nerado. 2011-06-02, apie 13 val. atvyko policijos pareigūnai ir priėmė iš jo pareiškimą dėl galimos motociklo vagystės. Pareiškimo rašymo metu dėl padarytos motociklo vagystės, pagrobtasis motociklas priklausė nuosavybės teise UAB „Okreta“. Dėl nesupratimo ir neįvertinimo aplinkybių svarbos, kad dingęs motociklas buvo atsiradęs ir vėliau vėl dingęs, apie šią aplinkybę jis neinformavo policijos pareigūno, nes tuo metu motociklas buvo dingęs iš saugomos teritorijos. Aikštelė yra saugoma sargų, ji yra apšviesta, yra filmavimo kameros. Nurodė, kad sargo funkcijos yra priimti automobilius, juos išleisti, prižiūrėti teritoriją.

8A. N. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad dirbo UAB „Okreta“, Tiekėjų g. 32, Kretingos m., inžinieriumi ir buvo atsakingas už darbų saugą bei buvo UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. įgaliotas pasirašyti ant Valstybinės mokesčių inspekcijos perduodamo UAB „Okreta“ realizuoti turto perdavimo - priėmimo aktų ir sudaryti UAB „Okreta“ vardu pirkimo - pardavimo sutartis, realizuojant UAB „Okreta“ patikėtą turtą. 2011-06-01 sargas A. V. jį informavo, kad konfiskuotų transporto priemonių saugojimo aikštelėje nėra motociklo bei paklausė, ar jis neparduotas. Kadangi šis motociklas nebuvo realizuotas, o jo buvimo vietoje nebuvo rastas, todėl jis apie tai pranešė UAB „Okreta“ direktoriui A. B.. A. N. parodė, kad daugiau jis nesidomėjo šiuo įvykiu. 2011-06-02 UAB „Okreta“ direktorius A. B., pasakė, kad motociklas atsirado ir UAB „Okreta“ perką motociklą „Suzuki RF 600“ valst. Nr. 398 LC bei liepė jam paruošti pirkimo -pardavimo sutartį. Jis tą pačią dieną, prieš pietus, t. y. iki 12:00 val., surašė tipinę pirkimo -pardavimo sutartį, po gavo iš A. B. pinigus, kurių, galėjo iki pietų neapskaityti kasoje, nes neteikė tam reikšmės, kuriuo metu tai bus padaryta. A. N. paaiškino, kad jis, sudaręs konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartis su pirkėjais, niekada neina pirkėjui perduoti įsigytos prekės, kadangi pakanka, kad asmuo aikštelės sargui pateikia sutartį su apmokėjimą patvirtinančiu čekiu ar telefonu praneša sargui, kad pirkėjas sumokėjo už prekę ir ją galima atiduoti. Šiuo atveju jis, prieš sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį, nėjo įsitikinti ar motociklas tikrai yra aikštelėje, kadangi jo vadovas ryte jį informavo jog motociklas atsirado, o nepasitikėti UAB „Okreta“ vadovo žodžiu jis neturėjo pagrindo. Apie tai, kad buvo atvykę policijos pareigūnai, jis nežinojo, jų nematė. Sutarties jis neklastojo, surašė tipinę pirkimo pardavimo sutartį, kurije A. B. nieko nekeitė, o tik ją abu pasirašė.

9L. N. S. parodė, kad yra įmonės UAB „Okreta“ buhalterė ir apie įvykį paaiškinti gali tik pagal dokumentus, nes kitų įvykio aplinkybių nežino. A. B. darbo metu kreipėsi ir paprašė pinigų sumos motociklo pirkimui, todėl buvo išrašytas išlaidų orderis ir išduoti pinigai, kurie vėliau buvo inkasuoti. Kasos išlaidų orderį išrašė A. B..

10Liudytojas A. V. parodė, kad jis dirba UAB „Okreta“ sargu ir su kaltinamaisiais A. B. bei A. N. santykiai geri, nekonfliktiški. 2011-06-01 prieš 08:00 val. atvykęs į darbą konfiskuotų automobilių aikštelėje nerado motociklo. Apie tai, kad motociklas dingęs, ar realizuotas, UAB „Okreta“ sargas P. J., kuris jam perdavė pamainą, neinformavo. Aikštelė, iš kurios dingo motociklas yra užrakinama, spyna nebuvo pažeista. Pagalvojęs, kad motociklas yra parduotas, paskambino A. N. ir apie tai paklausė, kuris atsakė, kad motociklas nerealizuotas. A. N., atvykus į aikštelę, pamatė tvoroje skylę, atstumu 30-40 m nuo motociklo stovėjimo vietos. A. N. apie tai telefonu informavo UAB „Okreta“ direktorių A. B.. Kad buvo atsiradęs motociklas, jis nieko nežinojo. Į aikštelę 2011-06-01 buvo atvykęs policijos pareigūnas, kuris buvo apsirengęs civiliais drabužiais. Atvykęs policijos pareigūnas pasakė, jog atvyko remiantis gauta informacija apie iš aikštelės dingusį motociklą.

11L. P. J. parodė, kad jis dirbo UAB „Okreta“ sargu. 2011-05-31 pradėjo dirbti 20:00 val. ir dirbo iki 2011-06-01 08:00 val. Konfiskuotų transporto priemonių saugojimo aikštelėje motociklo nematė. Sargas A. V. jį telefonu informavo apie dingusį motociklą. A. V. tą pačią iki pietų, atvyko į darbą ir apėję aikštelę pamatė motociklą, stovintį kitoje vietoje. Nurodė, kad A. B. buvo supykęs, jog dingo motociklas, tačiau, kai motociklas atsirado, viskas nurimo. Kad motociklas būtų dar kartą dingęs, jis nežinojo. Teisiamojo posėdžio metu, apklausiamas negalėjo paaiškinti kodėl ikiteisminio tyrimo metu apklausos metu nenurodė, kad motociklas buvo atsiradęs ir paaiškino, kad motociklas buvo ne pavogtas, o perkeltas į kitą vietą.

12Liudytojas J. L. parodė, kad jis dirba UAB „Okreta“ sargu. 2011-06-01 17:00 val. iš sargo A. V. perėmė pamainą. Po 17.00 val. jam paskambinęs direktorius A. B. pasakė, kad aikštelės kampe yra motociklas. Nuėjęs pažiūrėti pamatė, kad kitoje aikštelėje nei įprastai, aikštelės kampe, gulėjo parverstas ant šono motociklas, kuris būdavo konfiskuotų automobilių aikštelėje. Kodėl jis buvo kitoje aikštelėje, nežino.

13Liudytojas A. Š. parodė, kad yra Kretingos rajono policijos komisariato tyrėjas ir abu kaltinamuosius iš matymo pažįsta. Parodė, kad 2011 metų birželio mėn., tikslesnės datos nepamena, remiantis pranešimu apie vagystę iš konfiskuotų automobilių aikštelės, tą pačią dieną nuvykęs į aikštelę bendravo su A. B., kuris pasakė, kad yra pavogtas motociklas, kuris stovėjo konfiskuotų automobilių aikštelėje bei tai, kad motociklo vagystę pastebėjo prieš vieną dieną. A. B. jam parodė motociklo stovėjimo vietą, kuri buvo netoli sargo būdelės, jį apibūdino ir nurodė, kad motociklas galimai buvo pavogtas per tvoroje esančią skylę. Tą pačią dieną A. B. parašė pareiškimą dėl motociklo vagystės, tačiau nenurodė, kad motociklas buvo atsiradęs. Remiantis jam pateiktais dokumentais, t.y. pirkimo - pardavimo sutartimi, jis padarė išvadą, kad motociklas priklausė UAB „Okreta“.

14Kaltinimai A. B. ir A. N. grindžiami ir:

15protokolu – pareiškimu, jog 2011 m. birželio 2 d., 13.10 val., buvo gautas UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. pareiškimas, kuriuo jis prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl to, kad 2011 m. birželio 1 d., apie 09.30 val., UAB „Okreta“ sargas A. V. aptiko, kad iš konfiskuotų transporto priemonių saugojimo aikštelės pagrobtas motociklas „Suzuki RF 600, valst. Nr. 398 LC, kurio vertė 1920 Lt (1 t., b. l. 12).

16Įvykio vietos apžiūros protokolu ir foto lentelėmis, kuriose nustatyta, jog 2011 m. birželio 2 d., nuo 13.30 val. iki 14.20 val., apžiūrint įvykio vietą, tai yra, vieline tvora aptvertą aikštelę, esančią Tiekėjų g. 32, Kretingos m., kurios vakarų šiaurės kampe stovi mūrinis pastatas, nuo kurio apie 6 metrus į pietų pusę matoma prakirpta vielinė tvora (1 t., b. l. 13, 14).

17Transporto priemonių ir jų detalių realizavimo, transporto priemonių, kuriose įrengtos slėptuvės realizavimo, išmontavus slėptuves, paslaugų teikimo sutartimi, kurioje nurodyta, jog Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija sudarė sutartį su UAB „Okreta“, atstovaujama direktoriaus A. B., dėl Klaipėdos AVMI apskaityto, konfiskuoto, valstybės paveldėto ir kitokio turto paslaugų teikimo (1 t., b. l. 36-39).

182011 m. sausio 27 d. turto apskaitos ir perdavimo aktu Nr. (12.15)-N1-32 nustatyta, jog 2011 m. sausio 31 d. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atstovaujama vyresniosios specialistės A. Z., motociklą „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, perdavė realizuoti UAB „Okreta“ inžinieriui A. N. (1 t., b. l. 53-54)

19Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m. sausio 5 d. A. N. tyrimui pateikia 2011 m. birželio 2 d. konfiskuoto turto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. KON 2011/51 (1 t., b. l. 63).

20Konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. KON 2011/51 nustatyta, jog 2011 m. birželio 2 d. UAB „Okreta“, atstovaujama inžinieriaus A. N., veikiančio pagal 2009 m. gegužės 12 d. įgaliojimą Nr. 1 parduoda, o UAB „Okreta“, atstovaujama direktoriaus A. B., perka motociklą „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC (1 t., b. l. 64).

21Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m. vasario 2 d. UAB „Okreta“ vyr. buhalterė N. S. tyrimui pateikia šiuos dokumentus: 2011 m. birželio 2 d. kasos pajamų orderį Nr. OKR006073, iš kurio matyti, jog iš A. N. į kasą priimti 2000 Lt; 2011 m. birželio 2 d. kasos išlaidų orderį Nr. 000000002170, iš kurio matyti, jog A. B. iš kasos išmokama 1920 Lt suma, 2011 m. birželio 2 d. kasos kvitą Nr. 7189, iš kurio matyti, jog 2011 m. birželio 2 d., 13.47 val., į kasą įnešama 1920 Lt suma; kontrolinės kasos juostos dalies kopiją ir perduoto parduoti turto apskaitos žurnalą, priklausantį UAB „Okreta“ (1 t., b. l. 66, 67, 68, 69, 70).

22Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m. balandžio 2 d. A. N. pateikia 2009 m. gegužės 12 d. UAB „Okreta“ įsakymo Nr. 14 kopiją, iš kurios matyti, kad UAB „Okreta“ direktorius A. B. įgalioja inžinierių A. N. priimti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos perduodamą pagal 2009 m. balandžio 30 d. „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių pardavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. V3-29“ ir pasirašyti turto apskaitos ir perdavimo aktuose bei sudaryti ir pasirašyti Klaipėdos apskrities VMI priimto turto pirkimo – pardavimo sutartį (1 t., b. l. 71,72).

23Ištyręs ir įvertinęs tokius byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, jog kaltinamieji A. B. ir A. N. išteisintini pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

24Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį, t. y. baudžiamajame įstatyme numatytų nusikalstamų veikų objektyvių ir subjektyvių požymių visumą. Šiuo atveju aktuali A. B. ir A. N. inkriminuota BK 300 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo žinomai netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo. Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Netikro dokumento pagaminimas – tai visiškai naujo žinomai melagingo dokumento pagaminimas, t. y. kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką. Netikro ar žinomai suklastoto dokumento panaudojimas – kai kaltininkas neteisėtai patalpino netikrą ar suklastotą dokumentą į teisinę apyvartą, siekdamas įrodyti ar patvirtinti juridinius faktus ar kitas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes. BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo sudėties būtinas subjektyvusis požymis – kaltė turi pasireikšti tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas supranta, kad siekdamas teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę, neteisėtai pagamino netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo, ir nori taip veikti. BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Nors BK 300 straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Tačiau net ir tais atvejais, kai dokumentas yra panaudojamas viešoje apyvartoje, ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojinga ir nusikalstama.

25Įstatymas nenustato reikalavimų dokumento formai. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas, tačiau keliami reikalavimai dokumento turiniui. Dokumentas turi suteikti informacijos apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Dokumentas tai tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą). Tai įrašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-662/2000). Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011). Šios nuostatos ignoravimas tokio pobūdžio bylose gali lemti nepakankamo pavojingumo veikų kriminalizavimą, taip iškreipiant baudžiamųjų įstatymų principus bei paskirtį. Pažymėtina ir tai, kad, kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnį 1 dalį, būtina nustatyti ir tiesioginę kaltininko tyčią, jog jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad gamina, klastoja ar disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, kuris gali sukelti neigiamas teisines pasekmes, ir norėjo taip veikti (kasacinės nutartys Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011 ir kt.).

26Šioje byloje A. B. ir A. N. kaltinami pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupėje, žinodami, jog dėl 2011 m. birželio 1 d. įvykdytos motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, vagystės pagal UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. pareiškimą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 69-1-00189-11, sudarė konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartį įrašydami melagingas žinias apie motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, pardavimą, žinodami, kad realiai sutarties objektas – motociklas, neegzistavo, taip pagamino netikrą dokumentą.

27Prokurorė, palaikydama valstybinį kaltinimą šioje byloje ir spręsdama dėl A. B. ir A. N. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl šių veiksmų klausimą, rėmėsi protokolo – pareiškimo, įvykio pirkimo – pardavimo sutarties, vietos apžiūros protokolo bei kitais protokolais, o taip pat liudytojų parodymais, juos vertino kaip kaltinančius įrodymus ir jais grindė nusikalstamos veikos sudėties buvimą A. B. ir A. N. veiksmuose dėl motociklo pirkimo – pardavimo sutarties suklastojimo. Tačiau, teismo nuomone, visų šių baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių kaip duomenų visumos vertinimas iš tikrųjų nepagrindžia A. B. ir A. N. dalyvavimo jiems inkriminuotoje BK 300 str. 1 d. numatytoje nusikalstamoje veikoje.

28Visų pirma, nepagrįstai A. B. ir A. N. inkriminuotas dokumento suklastojimo būdas kaip pagaminimas netikro dokumento, nes dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Ištyrus visas aplinkybes nustatyta, kad tiek A. B., tiek ir A. N. pasirašė kaltinime nurodytą pirkimo – pardavimo sutartį savo vardais: pardavėjo vardu UAB „Okreta“ inžinierius A. N., veikiantis pagal 2009-05-12 įgaliojimą Nr. 1 (1 t., b. l. 71,72) ir pirkėjo vardu UAB „Okreta“, atstovaujama direktoriaus A. B., ką jie patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu. Netikro dokumento pagaminimas – tai visiškai naujo žinomai melagingo dokumento pagaminimas, t. y. kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką. Iš ištirtų įrodymų visumos nustatyta, kad buvo sudaryta tipinė konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartis Nr. KON 2011/51 ir dėl šių nustatytų faktinių aplinkybių, nelaikytina, kad dokumentas suklastotas jį pagaminant kaip netikrą dokumentą.

29Teismas nesutinka su kaltinimo teiginiais, kad tiek A. B., tiek A. N. veikdami bendrininkų grupėje, žinodami, jog realiai nėra sutarties objekto motociklo „Suzuki RF 600“ valst. Nr. 398 LC, sudarė jo pirkimo pardavimo sutartį, į ją įrašydami melagingas žinias apie šio motociklo pardavimą, taip pagamino netikrą dokumentą. Pažymėtina, kad A. B. ir A. N. neigia padarę jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką. A. B. motyvuoja tuo, kad motociklo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu motociklas realiai egzistavo ir buvo jo vadovaujamos įmonės UAB „Okreta“ saugojamų transporto priemonių aikštelėje ir tik po minėtos sutarties sudarymo, nustatė, kad motociklo nėra aikštelėje. Tiek ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju, tiek viso teisminio nagrinėjimo metu A. B. teigė, kad 2011-06-01 motociklas buvo nerastas jo įprastoje buvimo vietoje konfiskuotų automobilių saugojimo aikštelėje ir apie jo dingimą, telefonu buvo informuoti Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnai (nurodė, kad nepamena kas apie tai policijos pareigūnus informavo), kurie buvo atvykę į įvykio vietą 2011-06-01, tačiau pareiškimo dėl vagystės nepriėmė, įvykio vietos neapžiūrėjo, nurodydami, kad tai padarys atvykę sekančią dieną. Iš 2012-10-22 Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato 2012-10-22, matyti, kad informacija apie šį įvykį užfiksuota tik 2012-06-02 15:02 val. ir kitų pranešimų negauta (2 t., b. l. 55). Liudytojas policijos pareigūnas A. Š. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis 2011-06-01 į įvykio vietą nebuvo atvykęs. Tiek A. B., tiek A. N. ir liudytojas A. V. negalėjo nurodyti atvykusio asmens, prisistačiusio policijos pareigūnu duomenų, o kitų įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad apie motociklo vagystę policija buvo informuota ir registruotas įvykis jau 2011-06-01, nėra. A. B. teigė, kad 2011-06-01 apie 17:00 val. buvo rastas minėtas motociklas toje pačioje UAB „Okreta“ aikštelių teritorijoje, tik kitoje aikštelėje. Apie tai, kad motociklas buvo rastas patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu liudytojai J. L., kuris parodė, kad po A. B. pranešimo telefonu, kad atsirado dingęs motociklas, nuėjęs pažiūrėti pamatė, kad kitoje aikštelėje nei įprastai, aikštelės kampe, gulėjo parverstas ant šono motociklas, kuris būdavo konfiskuotų automobilių aikštelėje. Taip pat ir liudytojas P. J., teisiamiojo posėdžio metu patvirtino, kad 2011-06-01 būdamas informuotas, jog dingo motociklas, atvykęs tą pačią dieną į aikštelę, matė dingusį motociklą, tačiau tik kitoje aikštelės vietoje. Liudytojas A. V. teigė, kad jis 2011-06-01 nematė dingusio motociklo, tačiau nustatyta, kad sargo A. V. darbo laikas 2011-06-01 buvo nuo 08:00 val. iki 17:00 val., o pagal sargo J. L., kurio darbo laikas prasidėjo 2011-06-01 17:00 val. bei buvusio sargo P. J. parodymus ir A. B. parodymus, motociklas buvo atrastas 2011-06-01 apie 17:00 val., todėl darytina išvada, kad apie motociklo atsiradimą sargas A. V. galėjo nieko nežinoti. Minėtų liudytojų (sargų) parodymai, duoti teismui, iš esmės tarpusavyje sutampa, yra nuoseklūs, pakankamai detalūs. Jų parodymai patvirtina A. B. nurodytas įvykio aplinkybes, duomenų, kad liudytojai J. L. ir P. J., teigdami, kad matė dingusį motociklą kitoje saugomų transporto priemonių aikštelės dalyje, būtų galėję suklysti, nėra, o taip pat nors ir liudytojus A. V. ir J. L. sieja, o P. J. siejo darbiniai santykiai su UAB „Okreta“ direktoriumi A. B., ir inžinieriumi A. N., teismo nenustatytas joks motyvas duoti A. B. ir A. N. palankius parodymus. Tokia išvada darytina ir dėl to, kad A. B. ir A. N. bei liudytojų parodymai nuoseklūs, vieni kitiems neprieštaraujantys, o kitų duomenų, kad motociklas 2011-06-01 apie 17:00 val. nebuvo rastas nėra surinkta, o pagal esamus duomenis byloje nustatyta, kad motociklas buvo dingęs 2011-06-02 apie 13:00 val. Policijos pareigūnas A. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2011-06-02, gavęs informaciją apie motociklo vagystę iš Kretingos rajono policijos komisariato budinčio, atvyko apie 13:00 val. į įvykio vietą. Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2012-10-22 rašte pateikta informacija, nustatyta, kad patikrinus policijos registruojamų įvykių registre laikotarpį nuo 2011-06-01 00:00 val. iki 2011-08-01 užregistruotas įvykis dėl motociklo vagystės tik 2011-06-02 15:02 val., o kitų pranešimų dėl šio įvykio negauta (2., t., b. l. 55). Remiantis pateiktais duomenimis, darytina išvada, kad kaltinimuose tiek A. B. tiek A. N. nepagrįstai nurodyta, kad jie 2011 m. birželio 2 d., ne vėliau kaip iki 13:47 val. sudarė pirkimo pardavimo sutartį, žinodami, jog dėl 2011 m. birželio 1 d. įvykdytos motociklo „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC, vagystės Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 69-1-00189-11, pagamino netikrą dokumentą, kai nustatyta policijos registruojamų įvykio registrų duomenimis, kad įvykis užregistruotas tik 2011-06-02 15:02 val. Liudytojas A. Š. parodė, kad įvykio vietoje, UAB „Okreta“ direktorius A. B. teigė, kad 2011-06-01 buvo pastebėta, jog dingo motociklas „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC iš konfiskuotų transporto priemonių saugojimo aikštelės, dėl ko buvo surašytas protokolas – pareiškimas. Apie tai, kad motociklas buvo atsiradęs, jis informuotas nebuvo. Įvykio vietoje A. N. pateikė motociklo pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią motociklas priklausė UAB „Okreta“. R. Š. parodė, kad surašant pareiškimą, jis suprato, kad dingo motociklas, kuris nuosavybės teise priklausė UAB „Okreta“ ir pareiškimą priėmė iš A. B., kaip iš UAB „Okreta“ direktoriaus. A. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad galimai neatsakingai pasielgė, kad policijos pareigūno neinformavo, jog 2011-06-01 dingęs motociklas, tą pačią dieną buvo rastas ir jo dingimas pastebėtas tik 2011-06-02 pietų metu, t.y. jis neteisingai nurodė motociklo dingimo datą: 2011-06-01. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu A. N. teigė, kad jis būdamas UAB „Okreta“ direktoriaus A. B. įgaliotas pasirašyti ant Valstybinės mokesčių inspekcijos perduodamo UAB „Okreta“ realizuoti turto perdavimo - priėmimo aktų ir sudaryti UAB „Okreta“ vardu pirkimo - pardavimo sutartis, realizuojant UAB „Okreta“ patikėtą turtą, 2011-06-02 UAB „Okreta“ direktorius A. B., paliepimu paruošė tipinę motociklo „Suzuki RF 600“ valst. Nr. 398 LC, kaip konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartį, kuria UAB „Okreta“ perką motociklą. A. N. pažymėjo, kad 2011-06-02 prieš pietus A. B., kaip UAB „Okreta“ vadovas ir jis, veikdamas pagal įgaliojimą sudarė pirkimo – pardavimo sandorį, pasirašydami minėtą 2011-06-02 motociklo „Suzuki RF 600“ valst. Nr. 398 LCA pirkimo – pardavimo sutartį, kurios metu UAB „Okreta“ įsipareigojo sumokėti 1920,00 Lt ir priimti motociklą. Pardavėją, atstovavęs A. N. parodė, kad pinigus iš UAB „Okreta“ gavo, o dėl to, kad motociklas nebuvo perduotas UAB „Okreta“, jam jokių pretenzijų nebuvo pareikšta. Teismas daro išvadą, kad motociklo pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta sutartyje nurodytomis sąlygomis. A. N. nurodė, kad motociklas buvo UAB „Okreta transporto priemonių saugojimo aikštelių teritorijoje, todėl nebuvo svarbu jį perduoti UAB „Okreta“. A. N. teigė, kad neturėjo pagrindo abejoti vadovo A. B. nurodymu, kad gali būti, jog nėra sutarties objekto motociklo saugojimo aikštelėje ir pažymėjo, kad jis niekada neina perduoti parduotos prekės, nes užtenka, kad asmuo turi sutartį su čekiu, arba telefonu praneša sargui, kad sumokėjo ir galima atiduoti prekę.

30BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis numato tik tyčinę kaltės formą. Kaltininkas suvokia, kad įrašo į tikrą dokumentą žinomai melagingas žinias, kurios iškreips dokumento tikrumą, ir nori taip veikti. Teismas laiko, kad kaltinime, nurodyti A. B. ir A. N. veiksmai rodo atidumo ir profesionalumo stoką, bet ne tiesioginę tyčią suklastoti dokumentą. Teismas pripažįsta, kad galima prielaida, kad tuo metu, kai buvo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, motociklas galėjo būti dingęs iš UAB „Okreta“ transporto priemonių saugojimo aikštelės, tačiau nesurinkta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstą išvadą, kad apie tai žinojo A. B. ir A. N. (remiamasi liudytojų J. L. ir P. J. parodymais, bei A. B. paaiškinimais, kad motociklas buvo ne konfiskuotų transporto priemonių aikštelės teritorijoje o bendroje UAB „Okreta“ saugomų transporto priemonių aikštelėje). Tai, kad UAB „Okreta“ vadovas A. B., būdamas atsakingas už konfiskuotų transporto priemonių saugumą (Transporto priemonių ir jų detalių realizavimo, transporto priemonių, kuriose įrengtos slėptuvės realizavimo, išmontavus slėptuves, paslaugų teikimo sutarties 15, 16 punktai, (b.l. 36-39, t. 1)), radus motociklą ir nesiėmus priemonių, kad būtų užtikrintas jo saugus buvimas, galima būtų vertinti, kad A. B. neužtikrino minėtos sutarties vykdymo sąlygų. Tačiau jau ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti 1920 Lt už motociklą „Suzuki RF 600“, valst. Nr. 398 LC (t. 1., b. l. 62), Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi patikrinimą 2011-07-01 UAB „Okreta“ už laikotarpį 2011-04-01 iki 2011-06-30, UAB „Okreta“ pažeidimų nenustatė, pastabų nereiškė, žala valstybei nepadaryta. Taigi jei ir darant prielaidą, kad įrašius kaltinime nurodytus duomenis į pirkimo pardavimo sutartį, dokumentas dėl to netapo visumoje netikru, nes nepažeidė niekieno teisių. Tai būtų formalus pažeidimas, iš esmės nepaneigiantis pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, taigi ir dokumento apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą tikrumo. Taip pat pažymėtina, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamųjų kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes.

31Išdėstytų duomenų visumos pagrindu konstatuotina, kad byloje surinkti įrodymai nepakankami išvadai apie tai, kad kaltinamieji A. B. ir A. N. veikdami bendrininkų grupėje pagamino netikrą dokumentą, nenustačius jog jie veikė tiesiogine tyčia, dėl jų veiksmų nebuvo sukelta padarinių, dėl kurių būtų padaryta esminė žala valstybei, asmenų pripažinimas kaltais pagal BK 300 str. 1 d. negalimas, todėl kaltinamieji A. B. ir A. N. išteisintini, jiems nepadarius veikos, turinčios BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

32Kartu pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti. Nusikaltimai – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai).

33Kardomosios priemonės rašytiniai pasižadėjimai neišvykti A. B. ir A. N. panaikintinos nuosprendžiui įsiteisėjus.

34Vadovaudamasis BPK 302 str., 303 str. 5 d. 1 p. teismas

Nutarė

35A. B. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

36A. N. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 salį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

37Kardomąsias priemones A. N. ir A. B. rašytinius pasižadėjimus neišvykti nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

38Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2011 m. birželio 2 d. konfiskuoto turto pirkimo-pardavimo sutartis Nr. KON 2011/51, 2011 m. birželio 2 d. UAB „Okreta“ kasos pajamų orderis Nr. OKR006073; 2011 m. birželio 2 d. UAB „Okreta“ kasos išlaidų orderis Nr. 000000002170, 2011 m. birželio 2 d. kasos kvitas Nr. 7189, perduoto parduoti turto apskaitos žurnalas – palikti saugoti prie bylos.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, sekretoriaujant... 2. A. B., gimęs 1958 m. rugsėjo 11 d., Kretingoje, asmens kodas ( - ) lietuvis,... 3. A. N., gimęs 1952 m. gruodžio 21 d., Kauno raj., asmens kodas ( - ) lietuvis,... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. kaltinamasis A. B. atiduotas teismui kaltinant jį tuo, kad pagamino netikrą... 6. Kaltinamasi A. N. atiduotas teismui kaltinant jį tuo, kad pagamino netikrą... 7. A. B. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad... 8. A. N. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad... 9. L. N. S. parodė, kad yra įmonės UAB „Okreta“ buhalterė ir apie įvykį... 10. Liudytojas A. V. parodė, kad jis dirba UAB „Okreta“ sargu ir su... 11. L. P. J. parodė, kad jis dirbo UAB „Okreta“ sargu. 2011-05-31 pradėjo... 12. Liudytojas J. L. parodė, kad jis dirba UAB „Okreta“ sargu. 2011-06-01... 13. Liudytojas A. Š. parodė, kad yra Kretingos rajono policijos komisariato... 14. Kaltinimai A. B. ir A. N. grindžiami ir:... 15. protokolu – pareiškimu, jog 2011 m. birželio 2 d., 13.10 val., buvo gautas... 16. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir foto lentelėmis, kuriose nustatyta, jog... 17. Transporto priemonių ir jų detalių realizavimo, transporto priemonių,... 18. 2011 m. sausio 27 d. turto apskaitos ir perdavimo aktu Nr. (12.15)-N1-32... 19. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m.... 20. Konfiskuoto turto pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. KON 2011/51 nustatyta,... 21. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m.... 22. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, jog 2012 m. balandžio 2 d.... 23. Ištyręs ir įvertinęs tokius byloje esančius įrodymus, teismas... 24. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika... 25. Įstatymas nenustato reikalavimų dokumento formai. Dokumentu gali būti... 26. Šioje byloje A. B. ir A. N. kaltinami pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai,... 27. Prokurorė, palaikydama valstybinį kaltinimą šioje byloje ir spręsdama dėl... 28. Visų pirma, nepagrįstai A. B. ir A. N. inkriminuotas dokumento suklastojimo... 29. Teismas nesutinka su kaltinimo teiginiais, kad tiek A. B., tiek A. N. veikdami... 30. BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis numato tik tyčinę kaltės... 31. Išdėstytų duomenų visumos pagrindu konstatuotina, kad byloje surinkti... 32. Kartu pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje... 33. Kardomosios priemonės rašytiniai pasižadėjimai neišvykti A. B. ir A. N.... 34. Vadovaudamasis BPK 302 str., 303 str. 5 d. 1 p. teismas... 35. A. B. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį... 36. A. N. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 salį... 37. Kardomąsias priemones A. N. ir A. B. rašytinius pasižadėjimus neišvykti... 38. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2011... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...