Byla 2K-559/2011
Dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis - V. R. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas 12 MGL (1560 Lt) dydžio bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Masioko, Rimanto Baumilo ir pranešėjo Tomo Šeškausko,

2sekretoriaujant Ritai Bartulienei,

3dalyvaujant prokurorui Sergejui Stulginskiui,

4nuteistajam V. R.,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. R. kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis - V. R. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas 12 MGL (1560 Lt) dydžio bauda.

6Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendžiu V. R. išteisintas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Tomo Šeškausko pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, nuteistojo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

8Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendžiu V. R. išteisintas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

9Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu panaikintas Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendis ir priimtas naujas nuosprendis: V. R. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad nuo tyrimo metu nenustatyto laiko žinomai suklastotą automobilio „VW Caddy“ (valst. Nr. ( - ) techninės apžiūros taloną Nr. 08-0633217 laikė ir gabeno dokumentų aplanke automobilyje „IŽ 2715“ (valst. Nr. ( - )), kol 2010 m. rugsėjo 8 d. apie 8 val. prie garažų masyvo, esančio Rokiškyje, Panevėžio gatvėje, šį techninės apžiūros taloną panaudojo, pateikdamas dokumentus tikrinusiems policijos pareigūnams suklastotą techninės apžiūros taloną Nr. 08-0633217 aplanke įdėtą taip, kad iš vienos pusės buvo automobilio „IŽ 2715“ (valst. Nr. ( - )) averso pusė (kurioje nurodyti techninės apžiūros talono numeris, automobilio duomenys), o iš kitos pusės – automobilio „VW Caddy“ (valst. Nr. ( - ) reverso pusė (kurioje nurodytas techninės apžiūros galiojimo laikas), tokiu būdu abu techninės apžiūros talonus pareigūnams pateikė kaip vieną galiojantį automobilio „IŽ 2715“ (valst. Nr. ( - )) techninės apžiūros taloną.

10Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija apkaltinamąjį nuosprendį V. R. priėmė motyvuodama tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino išteisintojo V. R., liudytojų parodymus, todėl padarė neteisingas išvadas dėl išteisintojo veikos subjektyviųjų požymių. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog proceso metu išteisintojo parodymai apie techninės apžiūros talono datos ištaisymo aplinkybes buvo nenuoseklūs, o tai rodo jo siekimą įvairiais būdais pateisinti suklastoto dokumento vežiojimąsi ir reiškia, kad jis suprato tokios veikos neteisėtumą. V. R., būdamas daug kartų baustas administracine tvarka už transporto priemonės, kuriai neatlikta valstybinė techninė apžiūra eksploatavimą, pateikdamas pareigūnams suklastotą techninės apžiūros taloną, tikėjosi išvengti dar vienos administracinės nuobaudos. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad V. R. sąmoningai pateikė policijos pareigūnams suklastotą techninės apžiūros taloną kaip galiojantį, taigi veikė tiesiogine tyčia. Kadangi V. R. veikoje yra visi kelių BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių veikų – laikymo, gabenimo, panaudojimo – požymiai, tai apeliacinės instancijos teismas išteisinamąjį pirmosios instancijos teismo nuosprendį panaikino ir V. R. pripažino kaltu dėl šio nusikaltimo padarymo.

11Kasaciniu skundu nuteistasis V. R. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

12Kasatorius teigia, kad nesutinka su apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu, nes nusikaltimo nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas, V. R. nuomone, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminių BPK pažeidimų, turėjusių esminės įtakos neteisėtam nuosprendžiui priimti.

13Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, nuosprendžiu pripažindama jį kaltu, pažeidė esminius baudžiamuosius įstatymus, nekaltumo prezumpciją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalį, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalį, BPK 44, 1 straipsnius, 2 straipsnio 3 dalį), nes bylos tyrimo, nagrinėjimo metu nebuvo surinkta jokių įrodymų, neginčytinai patvirtinančių jo kaltę. Kolegija netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, pripažino jį kaltu padarius BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, nors nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylos nagrinėjimo teismuose metu nebuvo nustatyta, kad jis policijos pareigūnams pateikė žinomai suklastotą dokumentą. Kadangi ši aplinkybė nebuvo ištirta ir įrodyta, jo veikoje nėra minėto nusikaltimo sudėties.

14Kasatorius teigia, jog apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad jo parodymai buvo nenuoseklūs, nes jis nežino, kada, kas ir kokiomis aplinkybėmis suklastojo automobilio techninės apžiūros taloną, t.y. ištaisė datą dokumente. Jo parodymus apie tai, kad vežiojosi abiejų automobilių dokumentus, nes automobilis „VW Caddy" buvo paruoštas utilizacijai ir reikėjo sutvarkyti jo registracijos dokumentus, apeliacinės instancijos teismas vertino kaip parodymų nenuoseklumą ir naujos versijos pateikimą, nors tai patvirtino liudytojai B. T. ir R. L. Teismas, vertindamas įrodymus ir padarydamas klaidingas išvadas, rėmėsi liudytojo V. B. parodymais, kad jo darbo praktikoje pasitaikę atvejų, kai vairuotojai kartu sudėdami dviejų automobilių techninės apžiūros talonus bando apgauti policijos pareigūnus, tačiau, anot kasatoriaus, šie parodymai neturi jokio ryšio ar analogijos su jo dokumentų pateikimu.

15Kasatorius teigia, kad pats V. B. teismo posėdžio metu parodė, jog nemano, kad V. R. norėjo jį apgauti. Automobilio „VW Caddy" (valst. Nr. ( - ) techninės apžiūros talone data akivaizdžiai pataisyta, nepaslepiant pirminio įrašo, todėl naivu būtų tikėtis, kad toks datos pataisymas gali likti nepastebėtas, be to, ant vairuojamo automobilio „IŽ 2715“ valstybinio Nr. ( - ) buvo užklijuoti techninės apžiūros lipdukai, kurie aiškiai nurodė, kad techninės apžiūros galiojimo laikas yra pasibaigęs. Kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai, teisingai įvertino įrodymus ir nustatė, kad nebuvo surinkta įrodymų, patvirtinančių, jog jis suklastojo automobilio „VW Caddy" techninės apžiūros taloną ir tyčia jį laikė bei pateikė policijos pareigūnams, t.y. panaudojo. Tuo tarpu Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija įrodymus vertino neatsižvelgdama į konkrečias šioje byloje nustatytas aplinkybes, padarė apibendrinančias, su šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis neturinčias jokio ryšio išvadas, dėl to buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir pažeistos BPK 20 straipsnio 5dalies nuostatos. Apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimtas tik tada, kai pakanka patikimų kaltės įrodymų, o nesant pakankamai įrodymų, kuriais remiantis galėtų būti daroma išvada apie kaltinamojo kaltę, turi būti daroma išvada apie kaltinamojo nekaltumą. Kasatorius teigia, kad neginčijamų įrodymų teismui nepateikta, jog jis disponavo ir panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Teismo nuosprendis negali būti grindžiamas tik prielaidomis, todėl jis išteisintinas, kaip nepadaręs veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje.

16Nuteistojo V. R. kasacinis skundas tenkintinas.

17Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo ir BPK pažeidimų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme

18Išteisinamojo nuosprendžio panaikinimo ir apeliacinės instancijos teisme priimamo naujo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo pagrindai yra šio teismo išvados, kurios turi būti motyvuotos (BPK 329 straipsnio 2 punktas, 331 straipsnio 2 dalis). Tokių išvadų argumentavimas turi būti racionalus: turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų išvadoms pagrįsti, ir negali būti nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo naujo nuosprendžio priėmimui. Įrodymų vertinimo taisykles nustatančios baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos reikalauja, kad teisėjai įrodymus vertintų pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu (BPK 20 straipsnio 5 dalis).

19BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

20Teisingas konkrečios veikos pavojingumo bei subjektyviųjų nusikalstamos veikos požymių nustatymas turi didelę reikšmę kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Kvalifikuojant veiką dėl disponavimo žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu pagal BK 300 straipsnį 1 dalį, būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, kuris gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010 ir kt.)

21Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie V. R. kaltės turinį laikant, gabenant ir panaudojant suklastotą automobilio „VW Caddy“ techninės apžiūros taloną, visų pirma turėjo nustatyti, kad dokumentas suklastotas siekiant sukelti reikšmingas teisines pasekmes. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne bet kokių tikrovę neatitinkančių duomenų įrašymas į dokumentą gali būti vertinamas kaip pavojinga veika, numatyta BK 300 straipsnyje. Baudžiamoji teisė nėra formali teisė, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai neturi teisinės reikšmės, t. y. negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinė nutartis Nr. 2K-263/2010). Antra, turėjo būti įrodyta aplinkybė, kad kasatorius, suvokdamas pavojingą daromos nusikalstamos veikos pobūdį, tikslingai disponuoja suklastotu dokumentu (jį laiko, gabena ir panaudoja). Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nustatymas neatsiejamas nuo pirmosios instancijos teismo išvadų paneigimo. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad teismo išvada, jog V. R. tyčia disponavo žinomai suklastotu dokumentu, neparemta visų bylos faktinių aplinkybių analize bei byloje surinktų įrodymų visumos įvertinimu.

22Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo surinkta įrodymų, patvirtinančių, jog kasatorius pats suklastojo „VW Caddy“ techninės apžiūros taloną Teismas padarė išvadą, kad nenustatyta kaltinamojo tyčia klastojant dokumentą, jį laikant, gabenant bei panaudojant, nepaneigta V. R. versija, kad jis „VW Caddy“ norėjo išregistruoti ir tam buvo pasiėmęs šio automobilio dokumentus, jų klastojimo nepastebėjo (nežiūrėjo, neįsitikino, ar jie yra tvarkingi).

23Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su teismo išvada, kad kasatorius pats dokumento nesuklastojo, nurodydamas skirtingus V. R. paaiškinimus dėl galimų datų ištaisymo aplinkybių, neįvertinęs šių paaiškinimų reikšmės tiriamoms bylos aplinkybėms, savo padarytas išvadas, kad kasatorius žinomai suklastotą dokumentą tyčia laikė, gabeno ir panaudojo, motyvavo tuo, jog „išteisintojo parodymų nenuoseklumas rodo jo siekimą įvairiais būdais pateisinti suklastoto dokumento vežiojimąsi ir reiškia, kad jis suprato tokios veikos neteisėtumą“. Toks V. R. psichinio santykio su daroma veika nustatymas akivaizdžiai prieštarauja BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytai tyčios apibrėžimui ir niekaip nepaneigia pirmosios instancijos teismo išdėstytų aplinkybių, kad V. R., laikydamas ir gabendamas techninės apžiūros taloną, neveikė tiesiogine tyčia.

24Pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas, kad V. R. tyčia panaudojo dokumentą su ištaisyta kitos techninės apžiūros data, savo išvadas grindė bylos duomenimis, jog data techniniame pase pataisyta neslepiant pirminio įrašo, t. y. matomu rankraštiniu prirašymu, apvedžiojimu ištaisius skaičius; kasatorius sulaikytas vairuojant automobilį „IŽ 2715“, kurio techninės apžiūros taloną pateikė, laikytas dokumentas susijęs su kitu neeksploatuojamu, išardytu automobiliu (t. y. talonas teisiškai nereikšmingas nustatant automobilio „IŽ 2715“ privalomos techninės apžiūros galiojimo aplinkybes).

25Šis teismas taip pat nurodė, kad tai, jog automobilio „IŽ 2715“ techninės apžiūros laikas pasibaigęs, aiškiai matyti iš lipduko, kuris priklijuotas prie valstybinių numerių, o aplinkybė, kad automobilių „IŽ 2715“ ir „VW Caddy“ talonai buvo sudėti į vieną įmautę, dar nesuteikia pagrindo manyti, kad taip norima apgauti pareigūnus, kurių pareiga yra atidžiai tikrinti dokumentus (t. y. aplinkybes, kad buvo akivaizdu, jog tikrinamo automobilio techninė apžiūra pasibaigus; techninės apžiūros talonas nepaleistas į jokią teisinę apyvartą).

26Tačiau apygardos teismas niekaip nesukritikavęs minėtų apylinkės teismo išvadų bei V. R. parodymų, jog automobilio „VW Caddy“ dokumentus vežiojosi, nes ruošė šį automobilį utilizacijai, pabrėždamas kasatoriaus polinkį važinėti be galiojančios techninės apžiūros, dviejų dokumentų pateikimo vienoje įmautėje faktą ir policijos pareigūno - liudytojo V. B. - patirtį, kad vairuotojai apgaudinėja tikrintojus, sudėdami galiojantį ir negaliojantį techninės apžiūros talonus vienoje įmautėje tokiu būdu, kad atrodytų kaip vienas, nusprendė, kad V. R. tyčia panaudojo dokumentą su ištaisyta kitos techninės apžiūros data, nes abu techninės apžiūros talonus pareigūnams pateikė kaip vieną galiojantį.

27Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados nepagrįstos išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, paremtos prielaidomis ir neįrodo, kad dokumentas tyčia suklastotas bei panaudotas teisinėje apyvartoje tikslingai ir sąmoningai, kaltininkui suprantant tiek savo veiksmų neteisėtumą, tiek teisinius padarinius, kuriuos šis dokumentas gali sukelti.

28Nustatant automobilio „IŽ 2715“ privalomos techninės apžiūros galiojimo aplinkybes, teisinę reikšmę turėjo būtent šios transporto priemonės, o ne automobilio „VW Caddy“ automobilio techninės apžiūros talonas. Ne kiekvienas gudravimas turi būti kvalifikuojamas kaip suklastoto dokumento panaudojimas. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 straipsnį negali kilti disponuojant nors tikrovės neatitinkančius faktus pažyminčiu, tačiau nagrinėjamoje konkrečioje situacijoje teisiškai reikšmingų padarinių nesukuriančiu dokumentu.

29Kolegija sprendžia, kad Panevėžio apygardos teismas, pripažindamas V. R. kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies, 331 straipsnio 2 dalies nuostatas, išdėstė argumentus, paremtus ne išsamiu visų bylos aplinkybių įvertinimu, ir kartu netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 2 straipsnio 3 punktą, 15 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 300 straipsnio 1 dalį. Dėl minėtų aplinkybių naujas šio teismo apkaltinamasis nuosprendis naikintinas BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ir paliktinas Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendis be pakeitimų.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir palikti galioti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendį be pakeitimų.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Ritai Bartulienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Sergejui Stulginskiui,... 4. nuteistajam V. R.,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendžiu V. R.... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Tomo Šeškausko pranešimą,... 8. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nuosprendžiu V. R.... 9. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 10. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 11. Kasaciniu skundu nuteistasis V. R. prašo panaikinti apeliacinės instancijos... 12. Kasatorius teigia, kad nesutinka su apeliacinės instancijos teismo... 13. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Kasatorius teigia, jog apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai padarė... 15. Kasatorius teigia, kad pats V. B. teismo posėdžio metu parodė, jog nemano,... 16. Nuteistojo V. R. kasacinis skundas tenkintinas.... 17. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo ir BPK pažeidimų nagrinėjant bylą... 18. Išteisinamojo nuosprendžio panaikinimo ir apeliacinės instancijos teisme... 19. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagamino... 20. Teisingas konkrečios veikos pavojingumo bei subjektyviųjų nusikalstamos... 21. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie V. R. kaltės turinį... 22. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo... 23. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su teismo išvada, kad kasatorius... 24. Pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas, kad V. R. tyčia panaudojo... 25. Šis teismas taip pat nurodė, kad tai, jog automobilio „IŽ 2715“... 26. Tačiau apygardos teismas niekaip nesukritikavęs minėtų apylinkės teismo... 27. Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados nepagrįstos išsamiu ir... 28. Nustatant automobilio „IŽ 2715“ privalomos techninės apžiūros galiojimo... 29. Kolegija sprendžia, kad Panevėžio apygardos teismas, pripažindamas V. R.... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 31. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...