Byla 2A-888/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno ir Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1596-230/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus kalviai“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi buvo iškelta ieškovo UAB „Murena“ bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Forum regis“ (1 b. t., 10-11 l.), o, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, to paties apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

4Ieškovas BUAB „Murena“ 2010 m. gruodžio 16 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Grand SPA Lietuva“ ir UAB „Vilniaus kalviai“, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu 2009 m. vasario 3 d. ieškovo ir atsakovų sudarytą susitarimą Nr. 29 (toliau – ginčo susitarimas) nuo jo sudarymo momento; 2) taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus kalviai“ 70 000 Lt sumą bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 70 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (1 b. t., 3-7 l.). Nurodė, kad ginčo susitarimu ieškovas ir atsakovai susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, t. y. ieškovas perleido atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“ reikalavimo teisę į 70 000 Lt atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ skolą, kylančią iš 2008 m. gegužės 29 d. Statybos rangos sutarties Nr. AD3-08-06 (toliau – Rangos sutartis), o atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ įsipareigojo sumokėti 70 000 Lt ieškovo kreditoriui UAB „Vilniaus kalviai“ pagal ieškovo ir nurodyto atsakovo sudarytą 2008 m. spalio 2 d. Statybos subrangos sutartį Nr. AD08-10-03-01/AD08-06-25 (toliau – Subrangos sutartis); 2009 m. vasario 9 d. atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ pervedė atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“ aukščiau nurodytą piniginių lėšų sumą.

5Ieškovo teigimu, egzistuoja visos sąlygos, būtinos paminėtam susitarimui pripažinti negaliojančiu pagal CK 6.66 straipsnį. Pirma, Susitarimas buvo sudarytas, kai ieškovas turėjo kitų kreditorių, tarp jų – darbuotojai, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – VSDFV), kuriems buvo suėję ieškovo įsipareigojimų įvykdymo terminai, dėl ko paminėtu susitarimu buvo pažeistos Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo (toliau – LMETĮ) 3 straipsnio nuostatos. Antra, ginčo susitarimas pažeidžia kitų ieškovo kreditorių interesus, nes šio susitarimo sudarymo metu ieškovas jau buvo nemokus. Trečia, šalys neprivalėjo sudaryti Susitarimo, t. y. nebuvo sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs atsakovus sudaryti ginčijamą susitarimą. Ketvirta, šalys, sudarydamas Susitarimą, buvo nesąžiningos; ieškovas žinojo, kad yra skolingas kitiems kreditoriams (darbuotojams, valstybės institucijoms), kad teisme nagrinėjamos bylos dėl įsipareigojimų jiems įvykdymo (skolų sumokėjimo), kad pritaikytas įmonės turto areštas, o atsakovai turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą, apie tai, kad ginčo susitarimu pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi galėjo pareikalauti ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentų, be to, spaudoje ir internete buvo skelbiama apie ieškovo finansines problemas. Penkta, ieškinio senaties terminas nėra praleistas, kadangi įmonės administratorius ieškovo dokumentus perėmė 2009 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Be to, pažymėjo, kad teismas turi pareigą ex officio taikyti CK 1.80 - 1.81 straipsnių reikalavimus, kadangi ginčo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo (LMETĮ ir Turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – TAARĮ) nuostatoms. Pripažinus negaliojančiu Susitarimą, prašė taikyti restituciją ir iš atsakovo UAB „Vilniaus kalviai“ ieškovo naudai priteisti 70 000 Lt (CK 6.66 str. 4 d., 6.145 str.).

6Atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 140-141 l.), nurodydamas, kad atsakovas nepažeidė kreditorių interesų ir, sudarydamas ginčijamą susitarimą, buvo sąžiningas, kadangi pareikalavo ieškovą perduoti ir perėmė jo įsipareigojimus subrangovams, tarp jų - atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“ už darbus, kuriuos nurodytas subrangovas faktiškai atliko atsakovui.

7Atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 154-159 l.). Nurodė, kad atsakovas pagal Subrangos sutartį, sudarytą su ieškovu, atliko statybos rangos darbus atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ naudai, todėl pareiga sumokėti už atliktus statybos darbus kilo atsakovui UAB „Grand SPA Lietuva“, kurią jis tinkamai atliko pagal ginčo susitarimą. Kitų ieškovo kreditorių interesai nebuvo pažeisti, kadangi 70 000 Lt statybos darbų kaina, sumokėta atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“, buvo atsiskaitymas ne už ieškovo, bet už atsakovo UAB „Vilniaus kalviai“ atliktus statybos darbus. Taigi ši pinigų suma negali būti pripažįstama, kaip pajamos/pelnas už ieškovo atliktus darbus, kurie galėtų būti paskirstomi kitiems kreditoriams, vykdant skolinius įsipareigojimus. Atsakovui nebuvo žinoma informacija apie ieškovo įsipareigojimus kreditoriams, nes tai nėra vieši duomenys, o metinę finansinę atskaitomybę už 2008 m. ieškovas patvirtino tik 2009 m. balandžio 28 d., kurią Juridinių asmenų registrui pateikė 2009 m. liepos 1 d., todėl paminėti duomenys Susitarimo pasirašymo dieną atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“ nebuvo ir negalėjo būti žinomi, o, nesant nurodyto atsakovo nesąžiningumo, ginčo susitarimas negali būti pripažintas negaliojančiu.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. sprendimu atmetė ieškinį (2 b. t., 93-100 l.).

10Nurodė, kad negali būti patenkintas ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu ginčo sandorį pagal actio Pauliana taisykles, kadangi nenustatytos visos būtinos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygos.

11Teismo teigimu, nagrinėjamoje byloje ginčo sandorio esmę sudaro užsakovo, rangovo ir subrangovo susitarimas, kuriuo šalys susitarė dėl apmokėjimo už darbus tiesiogiai juos atlikusiam subrangovui, o ne rangovui, kuris iš esmės vykdė tik tarpininko funkcijas, todėl teismas sprendė, kad toks susitarimas negalėjo pažeisti kitų rangovo kreditoriaus teisių; rangovas (ieškovas) šiuo atveju nebuvo įgijęs teisės gauti atlygį už savo atliktus darbus, jo teisė gauti atlygį už subrangovo atliktus darbus buvo sąlygota tik generalinio rangovo padėtimi; be to, ieškovas savo reikalavimą gauti atlygį už subrangovo atliktus darbus perleido ne pašaliniam trečiajam asmeniui, bet darbus atlikusiam asmeniui.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovas nuo 2008 m. lapkričio mėnesio buvo skolingas tiek bendrovės darbuotojams, tiek VMI, tačiau šiuo atveju nepakanka nustatyti, kad nurodyti asmenys buvo kreditoriais ginčijamo sandorio sudarymo metu, dėl ko būtina įrodyti, jog jų reikalavimo teisė yra atsiradusi konkrečiu pagrindu ir ji jau buvo iki sandorio sudarymo. Teismo teigimu, ieškovas nepateikė įrodymų, kokiu pagrindu yra atsiradusios nurodytų asmenų reikalavimo teisės, ar šios reikalavimo teisės buvo ir ginčijamo sandorio sudarymo metu, ir kaip konkrečiai buvo pažeistos jų teisės (CPK 178 str.).

13Pasak teismo, ieškovas sandorio sudarymo metu jau turėjo finansinių sunkumų ir nors bankroto byla nebuvo iškelta, tokią būseną vertintino kaip artimą Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo būsenai, tačiau įmonės veikla nebuvo nutrūkusi, ji ir toliau vykdė ūkinę – komercinę veiklą, todėl, atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010), ginčo susitarimas negali būti pripažintas pažeidžiančiu kitų kreditorių teisių ir interesų.

14Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovų nesąžiningumo. Teismo teigimu, nebuvo pažeista Subrangos sutarties 3.4.3 punkto nuostata, pagal kurią subrangovas (atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“), užbaigęs darbus, ne vėliau kaip per 15 dienų turi pateikti rangovui (ieškovui) banko arba draudimo kompanijos atliktų darbų garantinio laikotarpio draudimo garantiją, kadangi ginčo sandoriu numatytas 70 000 Lt mokėjimas buvo dalinis, bet ne galutinis atsiskaitymas pagal Subrangos sutartį. Be to, ieškovo 2008 metų finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registre buvo paskelbti tik 2009 m. liepos 17 d., o teismų informacinės sistemos Liteko, turto arešto aktų registro duomenys apie iškeltas bylas ir taikytas arešto priemones, nevertinant visos skolininko turtinės padėties (turimo turto ir įsipareigojimų mąsto), nelaikytini pakankamais duomenimis, priimant sprendimą sudaryti sandorį ir vertinant, ar sudaromas sandoris nėra rizikingas. Juolab kad nepasidomėjimas ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentais, skolininkui iškeltomis bylomis ar įregistruotais turto arešto aktais dar nereiškia, kad atsakovai sandorio sudarymo metu buvo nesąžiningi.

15Teismo teigimu, nenustatyta ir imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimo (CK 1.80 – 1.81 str.); byloje pateikti duomenys apie turto arešto aktų įregistravimą nepatvirtina, kad buvo pažeisti turto arešto aktais nustatyti draudimai, kadangi nėra dokumentų, įrodančių, jog būtų areštuota ieškovo turtinė teisė gauti pinigines lėšas iš atsakovo UAB „Grand SPA Lietuva“ (CPK 145 str. 1 d. 3 p.) ar būtų buvęs draudimas ieškovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose bei draudimas perduoti kitiems asmenims turtą ar vykdyti kitas prievoles (CPK 145 str. 1 d. 6, 7 p.). Teismas sprendė, kad dėl pasakyto nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistas įstatyme numatytas draudimas disponuoti ginčo sandoriu perleista turtine teise.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį (2 b. t., 103-110 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad Susitarimu nebuvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių interesai, kad paminėto susitarimo sudarymo metu įmonė buvo moki. Šiuo atveju kreditorių interesų pažeidimas pasireiškė tuo, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, ieškovui esant nemokiam (įmonės pradelstiems įsipareigojimams viršijant pusę į jos balansą įrašyto turto vertės), buvo suteikta pirmenybė atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“, kuris yra trečios eilės ieškovo kreditorius, nors ieškovas buvo pradelsęs atsiskaityti su įmonės darbuotojais, VMI bei VSDFV, turinčiais pirmenybę gauti atsiskaitymą pagal LMETĮ, dėl ko ginčo susitarimu buvo pažeistos šių kreditorių teisės ir LMETĮ nuostatos. Be to, tai, jog ieškovas nebuvo nutraukęs savo veiklos, nesudaro pagrindo teigti, jog įmonė buvo moki.
  2. Teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovas neįrodė CK 6.67 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintos prezumpcijos dėl šalių nesąžiningumo, sandorį sudarius dėl skolos, kurios apmokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs, kadangi atsakovas nepaneigė paminėtų ieškovo argumentų ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog buvo įvykdyti Subrangos sutarties 3.4.3 punkto reikalavimai.
  3. Sąžiningas yra tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai, o paminėti duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu ar jo atstovu, taip pat iš registrų bei kitų oficialių ar privačių šaltinių. Teismas, vertindamas šalių sąžiningumą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, konstatuodamas, kad atsakovai neprivalėjo domėtis ieškovo finansine padėtimi.
  4. Susitarimas sudarytas tuo metu, kai teismo nutartimi buvo pritaikytas ieškovo turto laikinas areštas ir ginčo turto perleidimas buvo negalimas, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo ex officio pripažinti paminėtą susitarimą negaliojančiu pagal CK 1.78, 1.80 ir 1.81 straipsnius. Esant laikinai turto arešto būklei (iki asmuo, kurio reikalavimų užtikrinimui pritaikytas turto areštas, kreipėsi į antstolį dėl turto aprašo sudarymo), realiai buvo areštuotas visas ieškovui nuosavybės teise priklausantis turtas (TAARĮ 11 str. 1 d.).
  5. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintą pareigą visapusiškai ir objektyviai ištirti aplinkybes, kurios įrodinėjamos proceso metu, taip pat CPK 265 straipsnio 1 dalyje numatytą teismo pareigą įvertinti įrodymus. Be to, neįvertinęs imperatyvių teisės normų pažeidimo, nepagrįstai sprendė, jog perleidžiamas reikalavimas nepateko į areštuoto turto masę, ir, nepripažindamas sandorio niekiniu ex officio, nukrypo nuo Kasacinio teismo praktikos.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ prašo jį atmesti (2 b. t., 116-121 l.). Nurodo, kad atsiskaitymas pagal ginčo susitarimą atitiko versle ir teisėje taikomus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, nes atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ pagal Rangos sutartį privalėjo sumokėti už atliktus darbus, todėl šį atlygį sumokėjo tiesiogiai subrangovui, o rangovo mokumas dėl to nepasikeitė ir tai nepadarė tiesioginės įtakos kitų kreditorių teisėms. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė nesąžiningumo prezumpcijos, o Subrangos sutarties 7.4 punkte įtvirtinta apmokėjimo sąlyga nėra siejama su draudimo nepateikimu, be to, ieškovas nepaneigė ir atsakovo sąžiningumo prezumpcijos pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį. Pažymi, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo turtinės teisės nebuvo areštuotos, todėl teisė sudaryti ginčo susitarimą nebuvo apribota, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti imperatyvių teisės normų pažeidimo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, pažeisdamas CPK taisykles, tinkamai neištyrė ir neįvertino visų byloje esančių įrodymų ir reikšmingų aplinkybių, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių aplinkybių, dėl ko, netinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, neteisingai išsprendė bylą, nepagrįstai atmesdamas ieškinį (CPK 176 str., 183 str., 185 str.). Todėl negalima palikti galioti skundžiamo teismo sprendimo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

23Dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo

24Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių nuginčijimo pagrindais, tarp jų – CK 1.80, 1.81 bei CK 6.66 straipsnių pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009).

25Apygardos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes dėl ieškovo turto laikino arešto, buvusio ginčo susitarimo sudarymo metu, ir teisingai nurodė, jog nėra pagrindo konstatuoti TAARĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo.

26Neturi pagrindo apelianto argumentas, kad ginčo susitarimas pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, kadangi juo buvo pažeistos TAARĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios, kad tais atvejais, kai turto arešto akto priėmimo dieną nėra žinoma areštuojamo turto sudėtis, jo buvimo vieta, ir dėl to turto arešto akte nenurodyti visą areštuojamą turtą ar jo dalį identifikuojantys duomenys, šis aktas įregistruojamas turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto.

27Pagal byloje esančius ieškovo turto arešto duomenis, Susitarimo sudarymo metu (2009 m. vasario 3 d.) Turto arešto aktų registre buvo įregistruotas ieškovo turto laikinas areštas pagal Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-625-572/2009 (1 b. t., 122-126 l.; 2 b. t., 37-41 l.), kuria buvo areštuoti ieškovui priklausantys 46 500 Lt vertės nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, leidžiant areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį, o, ieškovui neturint pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuotos pinigines lėšos, neviršijančios reikalavimo sumos, esančios banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant ieškovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti įsiskolinimą UAB „Eugvilsta“, darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

28Remiantis TAARĮ 11 straipsnio 1 dalimi, ieškovo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų bei piniginių lėšų laikino arešto metu buvo areštuotas visas nurodytas ieškovo turtas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai bei piniginės lėšos), tačiau teismo nutartimi nebuvo pritaikytas ieškovo turtinių teisių areštas (CPK 145 str. 1 d. 3 p.), ieškovui neuždrausta dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), taip pat nenustatytas draudimas vykdyti kitas prievoles (CPK 145 str. 1 d. 7 p.).

29Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog, sudarant ginčo susitarimą, nebuvo pažeistas draudimas disponuoti Susitarimu perleista turtine teise, dėl ko pagrįstai nepripažino šio susitarimo negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį.

30Dėl actio Pauliana sąlygų

31CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis neprivalėjo sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana); sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana taikoma, esant tokioms sąlygoms: kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010).

33Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovas, būdamas nemokus, ginčo susitarimu suteikė nepagrįstą pirmenybę vienam kreditoriui – atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“, pažeisdamas kitų ieškovo kreditorių teises.

34Bylos duomenimis, ieškovas (rangovas) ir atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (buvęs pavadinimas UAB „Lietuvos“ sanatorija; užsakovas) 2008 m. gegužės 29 d. sudarė statybos rangos sutartį, kurioje buvo numatyta galimybė, atliekant darbus, pasitelkti subrangovus (Sutarties 6.3.7 p.; 1 b. t., 18-34 l.). Ieškovas su atsakovu UAB „Vilniaus kalviai“ 2008 m. spalio 2 d. sudarė Subrangos sutartį, kuria subrangovas UAB „Vilniaus kalviai“ įsipareigojo ieškovui atlikti statybos rangos darbus (1 b. t., 14-17 l.). 2009 m. vasario 3 d. ieškovas su atsakovais pasirašė susitarimą, įvykdytą 2009 m. vasario 9 d. (kurį ginčija ieškovas), kad pagal aukščiau nurodytą Rangos sutartį atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ (užsakovas) atsiskaitys ne su ieškovu (rangovu), bet tiesiogiai su atsakovu UAB „Vilniaus kalviai“ (subrangovu; 1 b. t., 12-13 l.).

35Iš byloje esančių įrodymų (tarp jų 2009 m. kovo 26 – 27 d. ieškovo pažymų Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriui, 2008 m. gruodžio 24 d. prašymo antstolių kontorai, Alytaus apskrities VMI 2008 m. lapkričio 13 d. kvietimo atvykti į VMI, taip pat nurodytos institucijos 2008 m. lapkričio 18 d., 2008 m. lapkričio 25 d., 2008 m. gruodžio 16 d., 2009 m. sausio 20 d. sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš banko sąskaitų, kreditorių priminimų ir raginimų, teismų procesinių dokumentų) matyti, kad ieškovas nuo 2008 m. lapkričio mėnesio nemokėjo savo darbuotojams darbo užmokesčio, turėjo pradelstų įsiskolinimų VMI ir VSDFV (pirmos, antros ir trečios eilės kreditoriams), taip pat kitiems kreditoriams (1 b. t., 36-47, 65-96 l.). Be to, 2008 m. ieškovo balanso duomenimis, 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 18 979 112 Lt, o turtas – 21 125 905 Lt, įmonė buvo patyrusi 6 360 633 Lt nuostolių; be to, ginčo susitarimo sudarymo metu (2009 m. vasario 3-4 d.) ieškovas turėjo iš viso 15 852 096,39 Lt įsipareigojimų kreditoriams, tarp jų 11 773 192,55 Lt subrangovams, dalis įmonės turto buvo areštuota (1 b. t., 98-126 l.; 2 b. t., 15, 31-36 l.).

36Paminėti duomenys sudaro pagrindo teigti, jog Susitarimo sudarymo metu ieškovas turėjo nemokumo požymių, t. y. nevykdė savo įsipareigojimų ir jo pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Juolab kad ieškovui 2009 m. birželio 30 d. nutartimi (po 4 mėnesių nuo Susitarimo sudarymo) buvo iškelta bankroto byla, konstatavus įmonės nemokumą (1 b. t., 10-11 l.). Apygardos teismas, teisingai nustatęs, kad Susitarimo sudarymo metu ieškovo finansinė padėtis buvo artima „ĮBĮ įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo būsenai“, tinkamai neįvertino šios aplinkybės, be pagrindo netenkino ieškinio, remdamasis aplinkybe, jog įmonė tęsia savo įprastą ūkinę – komercinę veiklą, kuri šiuo atveju neturi reikšmės, nustatant įmonės nemokumą.

37Be to, nagrinėjamu atveju įrodyta, jog kitų aukščiau nurodytų ieškovo kreditorių (darbuotojų, VMI, VSDFV) reikalavimo teisė atsirado iki ginčijamo susitarimo sudarymo, be to, byloje nėra duomenų, jog ieškovą ir atsakovą UAB „Vilniaus kalviai“ siejo nevienkartiniai santykiai. Dėl to pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, kadangi nesutampa minėtos nutarties ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės. Taigi kasacinės instancijos teismo išvados, padarytos paminėtoje byloje, nagrinėjamoje byloje netaikytinos.

38Minėta, kad, pasirašydamas Susitarimą, ieškovas turėjo pirmos, antros ir trečios eilės kreditorių. 2009 m. vasario 3 d. galiojęs LMETĮ (neteko galios nuo 2009 m. liepos 1 d.) nustatė mokėjimų eilės tvarką, kai juridinis asmuo visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu neturi pakankamai pinigų, pagal kurią pirmiausia turi būti mokamos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra eile – valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, trečia eile – mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai į valstybės biudžetą bei savivaldybių biudžetus ir valstybės pinigų fondus, kiti mokėjimai pinigų gavėjams priskirti ketvirtai mokėjimų eilei (LMETĮ 3 str. 1 d.). Be to, LMETĮ 3 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad mokėtojas, vykdydamas piniginius įsipareigojimus, privalo laikytis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos eilės tvarkos, nepaisydamas, kada atsirado piniginiai įsipareigojimai.

39Pagal bylos duomenis, sudarius ginčo susitarimą, atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ 2009 m. vasario 9 d. gavo ieškovo skolos apmokėjimą, nors liko nepatenkinti finansiniai reikalavimai aukščiau paminėtų kreditorių, kurių reikalavimai turėjo būti patenkinti pirmiau nurodyto atsakovo reikalavimų. Todėl pagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas, būdamas nemokus, Susitarimu suteikė nepagrįstą pirmenybę vienam iš įmonės kreditorių – ketvirtos eilės kreditoriui atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“, taip pažeisdamas kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus.

40Sandoris gali būti ginčijamas CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu, jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs sąlygą - „neprivalėjo“ kaip neturėjimą teisinės prievolės sudaryti sandorį, o privalėjimą sudaryti sandorį – kaip vieną iš imperatyviųjų nuostatų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.); pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas, ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011, 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006).

41Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad egzistavo teisinė pareiga sudaryti ginčo susitarimą, o tai, jog atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“, kaip subrangovas, vykdė ieškovo (rangovo) užsakytus darbus atsakovo (užsakovo) UAB „Grand SPA Lietuva“ objekte, nesuteikė teisės atsakovui UAB „Vilniaus kalviai“ gauti savo reikalavimų patenkinimą anksčiau pirmos, antros, trečios bei kitų ketvirtos eilės ieškovo kreditorių.

42Be to, pagrįstas ir apelianto argumentas, jog, sudarydamos ginčo susitarimą, bylos šalys buvo nesąžiningos.

43CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar ketinantis sudaryti sandorį asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai; tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama, sudarant sandorius, domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, tam, kad nebūtų pažeisti įstatymai; toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

44Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovui buvo žinoma aplinkybė, jog ginčo susitarimu pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi ieškovas Susitarimo sudarymo metu buvo skolingas kitiems kreditoriams, tarp jų – pirmos ir antros eilės kreditoriams, ieškovui buvo pareikšti ieškiniai dėl skolų priteisimo ir priimti paminėtai įmonei nepalankūs teismų procesiniai sprendimai, be to, dalis bendrovės turto buvo areštuota.

45Kolegijos nuomone, atsakovai taip pat turėjo žinoti, jog Susitarimu pažeidžiami kitų kreditorių interesai. Ginčo susitarimą sudarė verslininkai, kuriems įstatyme keliami didesni reikalavimai domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai. Pagal teismų praktiką, sąžiningo sandorio dalyvio elgesio standartą atitinkantis reikalavimas veikti aktyviai ir pasidomėti, ar sudarant sandorį nebus pažeisti kitų asmenų interesai, taikomas atsižvelgiant į sandorio sudarymo aplinkybių kontekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2010).

46Turto arešto aktų registro 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši, todėl su jais gali susipažinti kiekvienas asmuo, Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka.

47Nustatyta, kad dar iki ginčo susitarimo sudarymo daug ieškovo kreditorių kreipėsi į teismus, kuriuose buvo priimti jiems palankūs teismų procesiniai dokumentai dėl skolų priteisimo (1 b. t., 81-83, 86-87). Be to, paminėtose ir kitose civilinėse bylose buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – dalies ieškovo turto areštas (1 t., 84-85, 90-91, 101-126 l.). Nors atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, jog ieškovo finansiniai dokumentai už 2008 metus Susitarimo sudarymo metu nebuvo paskelbti Juridinių asmenų registre, teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis arba atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ kreipėsi į ieškovą, prašydamas pateikti 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentus; be to, iš viešai paskelbtų 2007 m. ieškovo finansinių dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) buvo matyti, jog jau tuo metu įmonės finansinė padėtis buvo sunki: ieškovas 2007 m. gruodžio 31 d. iš viso turėjo 19 517 486 Lt vertės turto, o mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – 17 628 784 Lt, tarp jų – 14 696 111 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, patyrė 246 492 Lt nuostolių (2 b. t., 11-14 l.). Į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovai, elgdamiesi apdairiai ir rūpestingai, prieš sudarydami Susitarimą, ėmėsi jiems prieinamų priemonių pasidomėti ieškovo finansine padėtimi, kreditoriais ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti šių kreditorių interesai, paminėtų duomenų atsakovai nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

48Taigi atsakovai turėjo ir galėjo pasidomėti, ar ginčo susitarimu nepažeidžiami kitų ieškovo kreditorių interesai, tačiau, to nepadarę, laikytini nesąžiningomis sutarties šalimis.

49Apygardos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino aukščiau paminėtų aplinkybių, todėl padarė neteisingas išvadas dėl actio Pauliana sąlygų (ne)buvimo, dėl ko be pagrindo atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiu ginčo susitarimą, pareikštą CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu (CPK 185 str.).

50Dėl pasakyto, panaikintinas apygardos teismo sprendimas, ir dėl aukščiau nurodytų nustatytų faktinių aplinkybių viseto pripažintinas negaliojančiu ginčo susitarimas pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį (actio Pauliana) (CPK 178 str., 185 str.; 6.66 str. 1 d.). Byloje nesant ginčo dėl kitų dviejų Pauliano ieškinio taikymo sąlygų (neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės bei ieškinio senaties termino (ne)praleidimo), teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako. Juolab kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas nepraleido vienerių metų termino ieškiniui pareikšti (CK 6.66 str. 1 d., ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.).

51Dėl restitucijos taikymo

52Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, taikytina restitucija (CK 6.145 str. 1, 2 d.). Spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, teismas turi aiškintis svarbias restitucijos taikymui aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2011, 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2008).

53Nagrinėjamu atveju, Susitarimą pripažinus negaliojančiu dėl ieškovo, kaip bankrutavusios įmonės, kreditorių teisių pažeidimo (CK 6.66 str.), restitucija taikoma, atsižvelgiant į ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Todėl nepagrįstai perleistas turtas (70 000 Lt piniginių lėšų) grąžintinas ieškovui į bendrą jo turto masę ir turės būti panaudotas atsiskaityti su nurodytos įmonės kreditoriais, ĮBĮ nustatyta tvarka. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009, 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

54Patenkinus ieškinį, priteisus iš atsakovo UAB ,,Vilniaus kalviai“ ieškovo reikalaujamą sumą, iš nurodyto atsakovo priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. gruodžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1, 2 d.).

55Dėl pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo patenkintinas ieškovo ieškinys: pripažintinas negaliojančiu 2009 m. vasario 3 d. Susitarimas Nr. 29, o iš atsakovo UAB „Vilniaus kalviai“ ieškovui priteistina 70 000 Lt ir 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gruodžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.66 str., 6.37 str. 2 d., 6.145 str., 6.210 str., CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

57Patenkinus ieškinį ieškovo, kuris yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, iš atsakovo UAB „Vilniaus kalviai“ valstybei priteistinas byloje mokėtinas 2 100 Lt (70 000 Lt*3%) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 5 d., 96 str. 1 d.).

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

59Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“, į. k. 149632768, ieškinys.

60Priimti naują teismo sprendimą – patenkinti nurodyto ieškovo ieškinį.

61Pripažinti negaliojančiu 2009 m. vasario 3 d. Susitarimą Nr. 29, sudarytą tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kalviai“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Grand SPA Lietuva“, nuo jo sudarymo momento.

62Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kalviai“, į. k. 224214420, ieškovui 70 000 Lt (septyniasdešimt tūkstančių litų) ir 6 procentų metines palūkanas nuo 70 000 Lt priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gruodžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

63Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kalviai“, į. k. 224214420, valstybei 2 100 Lt (du tūkstančius vieną šimtą litų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi buvo iškelta ieškovo... 4. Ieškovas BUAB „Murena“ 2010 m. gruodžio 16 d. kreipėsi į Kauno... 5. Ieškovo teigimu, egzistuoja visos sąlygos, būtinos paminėtam susitarimui... 6. Atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. sprendimu atmetė ieškinį (2 b.... 10. Nurodė, kad negali būti patenkintas ieškovo reikalavimas pripažinti... 11. Teismo teigimu, nagrinėjamoje byloje ginčo sandorio esmę sudaro užsakovo,... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nuo 2008 m. lapkričio mėnesio buvo... 13. Pasak teismo, ieškovas sandorio sudarymo metu jau turėjo finansinių sunkumų... 14. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovų nesąžiningumo. Teismo... 15. Teismo teigimu, nenustatyta ir imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimo (CK... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vilniaus kalviai“ prašo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, pažeisdamas CPK taisykles,... 23. Dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo... 24. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms... 25. Apygardos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes dėl ieškovo turto... 26. Neturi pagrindo apelianto argumentas, kad ginčo susitarimas pripažintinas... 27. Pagal byloje esančius ieškovo turto arešto duomenis, Susitarimo sudarymo... 28. Remiantis TAARĮ 11 straipsnio 1 dalimi, ieškovo nekilnojamųjų ir... 29. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog, sudarant ginčo... 30. Dėl actio Pauliana sąlygų... 31. CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreditorius turi teisę ginčyti... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana... 33. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pagrįstas apelianto... 34. Bylos duomenimis, ieškovas (rangovas) ir atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“... 35. Iš byloje esančių įrodymų (tarp jų 2009 m. kovo 26 – 27 d. ieškovo... 36. Paminėti duomenys sudaro pagrindo teigti, jog Susitarimo sudarymo metu... 37. Be to, nagrinėjamu atveju įrodyta, jog kitų aukščiau nurodytų ieškovo... 38. Minėta, kad, pasirašydamas Susitarimą, ieškovas turėjo pirmos, antros ir... 39. Pagal bylos duomenis, sudarius ginčo susitarimą, atsakovas UAB „Vilniaus... 40. Sandoris gali būti ginčijamas CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu, jeigu jis... 41. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad egzistavo teisinė pareiga sudaryti... 42. Be to, pagrįstas ir apelianto argumentas, jog, sudarydamos ginčo susitarimą,... 43. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių... 44. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovui buvo žinoma aplinkybė, jog ginčo... 45. Kolegijos nuomone, atsakovai taip pat turėjo žinoti, jog Susitarimu... 46. Turto arešto aktų registro 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Turto arešto... 47. Nustatyta, kad dar iki ginčo susitarimo sudarymo daug ieškovo kreditorių... 48. Taigi atsakovai turėjo ir galėjo pasidomėti, ar ginčo susitarimu... 49. Apygardos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino aukščiau paminėtų... 50. Dėl pasakyto, panaikintinas apygardos teismo sprendimas, ir dėl aukščiau... 51. Dėl restitucijos taikymo... 52. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, taikytina... 53. Nagrinėjamu atveju, Susitarimą pripažinus negaliojančiu dėl ieškovo, kaip... 54. Patenkinus ieškinį, priteisus iš atsakovo UAB ,,Vilniaus kalviai“ ieškovo... 55. Dėl pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. Patenkinus ieškinį ieškovo, kuris yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 59. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimą, kuriuo... 60. Priimti naują teismo sprendimą – patenkinti nurodyto ieškovo ieškinį.... 61. Pripažinti negaliojančiu 2009 m. vasario 3 d. Susitarimą Nr. 29, sudarytą... 62. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kalviai“,... 63. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kalviai“,...