Byla 2-11354-328/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriausiant Renatai Garuolienei, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui K. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 1000,00Lt skolos, 2160,00Lt delspinigių, 200,00Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo tik po trijų metų, per tą laiką ieškovas nesikreipė į atsakovą, negavo pasiūlymų dėl skolos grąžinimo, dėl sunkių šeimyninių bei ekonominių aplinkybių negali grąžinti skolos /b.l. 19/.

4Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas byla nagrinėti jam nedalyvaujant.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko apie jį pranešta tinkamai /b.l. 19/.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad šalys 2009-03-24 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1000,00Lt kreditą iki 2009-04-23. Atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų – numatytomis dalimis ir terminais negrąžino paimtos paskolos įmokų bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.70-6.73 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str., 6.881 str.). Byloje pateikti įrodymai – sutartis, ir kt. - patvirtina, kad atsakovė nevykdo savo prievolės, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, priteisiant 1000,00Lt skolos ir 200,00Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

8Ieškovė nurodė, kad už 1000,00Lt skolą turi būti mokami 2160,00Lt dydžio delspinigiai. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius yra tenkintinas iš dalies. Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta paskolos kreditavimo sutartis, atsakovas pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis įvertintina taip pat remiantis CK 6.228 str. reikalavimais, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą (CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika pripažįsta, kad net 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Šiuo atveju, prašomos priteisti netesybos - 1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro 365 procentus per metus - yra akivaizdžiai per didelės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos (1000,00 Lt), nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai (2160,00 Lt), ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 procento dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 216,00 Lt, ir ieškovei iš atsakovo priteistina 216,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

10Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 101,00Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 259, 260, 263-268, 270, 284 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo K. R. 1000,00 Lt skolos, 200,00Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 216,00Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 101,00Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai