Byla 2-2257/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Inkomlita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties, kuria nutarta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Egivana“ ir administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankrupta“ civilinėje byloje Nr. B2-1261-125/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Egivana“ direktoriaus O. B. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Egivana“ dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Klaipėdos kranai“, uždarajai akcinei bendrovei „Inkomlita“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo klausimas.

5Ieškovai UAB „Egivana“ direktorius O. B. ir VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovui bankroto bylą.

6Teismui buvo pasiūlytos šios bankroto administratoriaus kandidatūros: UAB „Egivana“ direktorius O. B. administratoriumi prašė paskirti UAB „VTD GROUP“, VSDFV Klaipėdos skyrius pasiūlė administratoriaus UAB „Bankrupta“ kandidatūrą, BAB „Klaipėdos kranai“ - UAB „Verslo valdymo centras“, o UAB „Inkomlita“ administratoriumi prašė skirti UAB „Tamtamas“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi nutarė iškelti UAB „Egivana“ bankroto bylą ir paskirti administratoriumi UAB „Bankrupta“.

9Teismas sprendė, kad bylos duomenimis yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo.

10Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros teismas nurodė, jog, siekiant išvengti šališkumo, ieškovo UAB „Egivana“ direktoriaus O. B. ar vieno iš kreditorių atžvilgiu, bankroto administratoriumi skiriama UAB „Bankrupta“, atsižvelgiant į didžiausią reikalavimą pateikusio kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyrius siūlymą. Be to, teismas nurodė, kad byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatytų pagrindų, kuriems esant šio asmens nebūtų galima skirti įmonės administratoriumi.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Inkomlita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties dalį dėl UAB „Bankrupta“ paskyrimo atsakovo UAB „Egivana“ bankroto administratoriumi ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo paskirtas administratorius UAB „Bankrupta“ yra registruotas ir veikia Vilniuje, tuo tarpu bankrutuojančios įmonės buveinė ir bankroto procedūrų vykdymo vieta yra Klaipėdoje, kas sąlygos didesnes administravimo sąnaudas.
  2. Teismo paskirtas administratorius UAB „Bankrupta“ administruoja 15 įmonių, o UAB „Tamtamas“ – 13, taigi, pastaroji įmonė turi mažesnį užimtumą ir daugiau galimybių skirti laiko atsakovo administravimui.
  3. UAB „Tamtamas“ turi didesnę patirtį, administruojant įmones, nes baigtų procedūrų yra 91, tuo tarpu UAB „Bankrupta“ yra baigusi tik 3 bankroto procedūras.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.) patikrinimas. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta, todėl teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas ir pagrįstumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str., 338 str.).

17Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

18Apeliantas savo nesutikimą su teismo sprendimu administratoriumi skirti UAB „Bankrupta“ grindžia ne paskirtojo administratoriaus šališkumu ar aplinkybėmis, kurios galėtų sudaryti pagrindą abejonėms šios įmonės galimumu efektyviai administruoti bankrutuojančią įmonę, o teiginiais, kad jo siūlomas kandidatas - UAB „Tamtamas“ galės efektyviau ir pigiau atlikti bankroto procedūras, atsižvelgiant į tai, jog sutampa šios ir bankrutuojančios įmonių buveinės, šis administratorius yra labiau patyręs bei turi mažesnį užimtumą. Taigi, atskirajame skunde apeliantas nenurodo jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą abejoti teismo paskirto administratoriaus UAB „Bankrupta“ nešališkumu, neatitikimu ĮBĮ nustatytiems reikalavimams ar nesugebėjimu efektyviai vykdyti bankroto procedūras, o iš esmės nekvestionuodamas paskirtojo administratoriaus galimybių tinkamai vykdyti bankroto procedūras, nurodo, kad jo siūlomas kandidatas administratoriaus funkcijas sugebės atlikti geriau. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šie atskirojo skundo argumentai, vadovaujantis nurodyta formuojama Lietuvos apeliacinio teismo praktika administratoriaus skyrimo klausimu, nesudaro pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių.

19Be to, atskirojo skundo argumentas dėl skirtingų administruojamos įmonės ir administratoriaus buveinių savaime nesuponuoja išvados, kad šiuo atveju bankroto procedūros bus brangesnės. Teismo paskirto ir apelianto siūlomo administratorių užimtumas, atsižvelgiant į tai, kad abiejose įmonėse dirba po du darbuotojus, o vykdomų procedūrų skaičius yra atitinkamai 14 ir 16, iš esmės nesiskiria. O aplinkybė, kad UAB „Bankrupta“ yra baigusi mažiau bankroto procedūrų negu UAB „Tamtamas“, nesudaro pagrindo, nesant byloje duomenų dėl UAB „Bankrupta“ nesugebėjimo administruoti bankrutuojančią įmonę, abejoti teismo paskirto administratoriaus sugebėjimais efektyviai vykdyti bankroto procedūras. Pažymėtina ir tai, kad jeigu teismas administratoriumi skirtų įmones, atsižvelgiant į jų baigtų bankroto procedūrų skaičių, nesant byloje duomenų dėl administruotinos įmonės specifikos, sąlygojančios sudėtingesnių administravimo procedūrų poreikį, taigi, ir poreikį didesnei administratoriaus patirčiai, tai galimai reikštų apribojimus naujai įsteigtoms įmonėms įeiti į bankroto administravimo rinką.

20Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę arba kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas, nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 5. Ieškovai UAB „Egivana“ direktorius O. B. ir VSDFV Klaipėdos skyrius... 6. Teismui buvo pasiūlytos šios bankroto administratoriaus kandidatūros: UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi nutarė iškelti... 9. Teismas sprendė, kad bylos duomenimis yra pagrindas kelti atsakovui bankroto... 10. Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros teismas nurodė, jog, siekiant... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Inkomlita“ prašo panaikinti... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl... 17. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos,... 18. Apeliantas savo nesutikimą su teismo sprendimu administratoriumi skirti UAB... 19. Be to, atskirojo skundo argumentas dėl skirtingų administruojamos įmonės ir... 20. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 21. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog bankrutuojančios (bankrutavusios)... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą....