Byla 2-1373/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nomino“ vadovės J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Nomino“ bankroto byloje Nr. B2-5148-603/2010, iškeltoje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nomino“ vadovės J. S. ieškinį, tretieji asmenys: akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Vidimus“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė UAB „Nomino“ vadovė J. S. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovui UAB „Nomino“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“.

4AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotovita“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi įtraukė AB SEB bankas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Nomino“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Bankrovita“. Teismas nurodė, kad UAB „Bankrovita“ dirba du darbuotojai, kurie vykdo 20 bankroto procedūrų ir yra baigę 24 procedūras, tuo tarpu UAB „Ius positivum“ dirba penki darbuotojai, kurie vykdo 14 bankroto procedūrų, tačiau nėra pabaigę nei vienos. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Bankrovita“ turi didesnę patirtį, todėl galės užtikrinti operatyvesnį bei nuoseklesnį bankroto procesą nei UAB „Ius Positivum“. Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „Ius Positivum“ neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 18 dalies reikalavimų, nes pagal teismui pateiktą administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją draudimo galiojimo terminas pasibaigė 2010 m. balandžio 20 d.

6UAB „Vidimus“ kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 1 d. nutartimi įtraukė UAB „Vidimus“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

7Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Nomino“ vadovė J. S. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Nomino“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotovita“, ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, todėl jo siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimas gali pažeisti kreditorių lygiateisiškumo principą. Paskyrus didžiausio atsakovo kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, gali būti daroma įtaka AB SEB bankas naudai, o tokių interesų patenkinimas gali sąlygoti kitų kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, taip pat sudaryti prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui.

92. UAB „Ius Positivum“ dirba penki aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys bankroto administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus. Šiuo metu UAB „Ius Positivum“ vykdo 14 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Bankrovita“ dirba du darbuotojai, kurie vykdo 20 bankroto procedūrų. UAB „Ius Positivum“ turi mažesnį darbo krūvį, todėl gali efektyviau ir kokybiškiau administruoti atsakovą. UAB „Ius Positivum“ yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis su saugos tarnyba, bendrove, teikiančia buhalterines ir archyvo paslaugas, nuolat vyksta konsultacijos su advokatais. Įmonėje taip pat dirba du profesionalūs teisininkai. Įmonių, kurios savo veiklą administruoti bankrutuojančias įmones pradėjo ankščiau ir jų darbo patirtis šioje srityje yra didesnė, padėtis negali būti privilegijuota tų įmonių, kurios veiklą pradėjo vėliau ir dėl to turi mažesnę darbo patirtį, atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-186/2007). Nurodyti argumentai (mažesnis darbo krūvis, pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius) liudija, kad UAB „Ius Positivum“ yra pasirengęs sklandžiai, ekonomiškai ir efektyviai teikti bankroto administravimo paslaugas, užtikrinant tiek visų atsakovo kreditorių, tiek paties atsakovo interesus, tuo tarpu UAB „Bankrovita“, turintis sąlyginai didelį darbo krūvį, šių galimybių neturi.

103. Apeliantė papildomai teikia duomenis, patvirtinančius, kad UAB „Ius Positivum“ yra apsidraudęs savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ĮBĮ 11 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Vidimus“ prašo skundą patenkinti ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Nomino“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrovita“, bei atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Nurodo, kad pritaria apeliantės UAB „Nomino“ vadovės J. S. atskirojo skundo argumentams.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB bankas prašo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Bankroto administratorius veikia visų kreditorių naudai ir gina bei siekia patenkinti visų kreditorių interesus. Apeliantė savo pozicijos dėl galimo UAB „Bankrovita“ šališkumo ir kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimo nepagrindžia jokiais įrodymais. Pažymėtina, kad paskyrus tiek vieną, tiek kitą bankroto administratorių AB SEB bankas turės didžiausią kreditorinį reikalavimą, tuo pačiu ir didžiausią procentą balsų tarp visų kreditorių.

142. Apeliantė, pateikdama duomenis apie UAB „Ius Positivum“, siekia suklaidinti teismą ir įtakoti sau palankaus bankroto administratoriaus paskyrimą, kadangi apeliantė, būdama atsakovo vadove, vengia, kad kreditoriaus siūlomas bankroto administratorius būtų neališkas. Nešališkumas suprantamas taip, kad bankroto administratorius turi būti nešališkas pirmiausia jį atribojant nuo bankrutuojančios įmonės ir jos valdymo organų, nes labai svarbu atlikti tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo.

153. Pažymėtina, kad UAB „Bankrovita“ yra baigęs 24 bankroto procedūras, o UAB „Ius Positivum“ nei vienos. Akivaizdu, kad UAB „Bankrovita“, net ir turėdamas nežymiai didesnį krūvį, gali žymiai efektyviau atlikti bankroto administravimo procedūrą.

164. UAB „Ius Positivum“ bankroto bylos nagrinėjimo dieną neatitiko ĮBĮ 11 straipsnio 18 dalies reikalavimų, todėl negalėjo būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Bankrovita“ prašo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Ius Positivum“ neatitiko ĮBĮ 11 straipsnio 18 dalies reikalavimų ir apeliantė šį faktą pati pripažino. UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą siūlė dar vienas smulkusis atsakovo kreditorius UAB „Vidimus“. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek apeliantė, tiek atsakovas, tiek kreditorius UAB „Vidimus“ nurodo savo buveinės adresą ( - ). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad šie asmenys yra tarpusavyje susiję, todėl siekia, jog nebūtų paskirtas nešališkas ir kreditorių siūlomas bei visų kreditorių interesus pasiryžęs atstovauti bankroto administratorius UAB „Bankrovita“.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

20Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Nomino“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankrovita“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties dalies padavė ieškovė UAB „Nomino“ vadovė J. S., kuri nesutinka su trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimu atsakovo administratoriumi.

21Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) keliamų reikalavimų. Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas asmuo turi turėti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, tokią teisę taip pat turi turėti juridinio asmens vadovas, kai bankroto administratoriumi skiriamas juridinis asmuo (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Skiriamo administratoriaus kandidatūra privalo būti suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 str. 2, 10 d.). Be to, teismas turi patikrinti, ar nėra įstatymo numatytų aplinkybių, kurioms esant fizinis ar juridinis asmuo negalėtų būti paskirtas konkrečios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.).

22Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo administratoriumi UAB „Bankrovita“, nepažeidė minėtų įstatymo reikalavimų. Byloje nustatyta ir apeliantas neginčija tos aplinkybės, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje pasiūlyta UAB „Bankrotvita“ kandidatūra atitinka privalomuosius reikalavimus, t. y. šis administratorius turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 127), yra apsidraudęs profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 128), jo kandidatūrai yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 134), sutinka administruoti atsakovą (b. l. 126). Tuo tarpu ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė jos siūlomo UAB „Ius Positivum“ bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją, iš kurios matyti, kad draudimo galiojimo terminas pasibaigęs 2010 m. balandžio 20 d. (b. l. 6), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės siūlomas bankroto administratorius neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 18 dalies reikalavimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui priimant skundžiamą nutartį, byloje nebuvo duomenų, kad apelianto pasiūlytas UAB „Ius Positivum“ administratorius yra apsidraudęs savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, todėl teismas ir neturėjo teisės skirti tokio asmens bankroto administratoriumi.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad neturi pagrindo apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl teismo paskirto UAB „Bankrovita“ bankroto administratoriaus šališkumo. Vien tai, kad teismas paskyrė didžiausio atsakovo kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog paskirtas administratorius bus šališkas ir gins tik vieno kreditoriaus interesus. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Apeliantės argumentai, kad skundžiama nutartimi paskirtas trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius gali būti šališkas, yra pagrįsti tik prielaidomis, o ne įrodymais (CPK 178 str.).

24Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Apeliantė tokių duomenų apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

25Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantė nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nomino“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankrovita“, palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė UAB „Nomino“ vadovė J. S. kreipėsi į teismą, prašydama... 4. AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį bylą trečiuoju... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė... 6. UAB „Vidimus“ kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį bylą... 7. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Nomino“ vadovė J. S. prašo pakeisti... 8. 1. AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, todėl jo siūlomo... 9. 2. UAB „Ius Positivum“ dirba penki aukštos kvalifikacijos darbuotojai,... 10. 3. Apeliantė papildomai teikia duomenis, patvirtinančius, kad UAB „Ius... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Vidimus“ prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB bankas prašo skundo... 13. 1. Bankroto administratorius veikia visų kreditorių naudai ir gina bei siekia... 14. 2. Apeliantė, pateikdama duomenis apie UAB „Ius Positivum“, siekia... 15. 3. Pažymėtina, kad UAB „Bankrovita“ yra baigęs 24 bankroto procedūras,... 16. 4. UAB „Ius Positivum“ bankroto bylos nagrinėjimo dieną neatitiko ĮBĮ... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Bankrovita“ prašo skundo... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 20. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 21. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 22. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo administratoriumi UAB... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad neturi pagrindo apeliantės atskirojo... 24. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 25. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria...