Byla 2-287-241/2016
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos etika“ 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonomiški sprendimai“ ir V. V

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties, priimtos byloje pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Swedbank“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos etika“ 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonomiški sprendimai“ ir V. V..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „Apskaitos etika“ iškelta bankroto byla. 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime nutarta nustatyti administratoriui 5 000 Lt plius PVM mėnesinį atlyginimą už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 26 d. teismo nutarties įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo; visam laikotarpiui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos, t. y. nuo 2012 m. spalio 12 d., iki bankroto procedūros pabaigos administratoriui nutarta nustatyti 50 000 Lt plius PVM atlyginimą. 2015 m. gegužės 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo balsų dauguma buvo nutarta nuo 2014 m. spalio 12 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo nustatyti administratoriui 1 448,10 Eur (5 000 Lt) plius PVM mėnesinį atlyginimą, o trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta nepritarti kreditorės AB „Swedbank“ pasiūlymui siūlyti teismui taikyti UAB „Apskaitos etika“ likvidavimo procedūrą.

5Kreditorė AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo Nr. 13 antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi atmetė pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą dėl BUAB „Apskaitos etika“ 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu, o bylos dalį dėl 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu, nutraukė.

8Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu balsavus „už“ – 58,38 % (UAB „Ekonomiški sprendimai“, AB „Kauno energija“), „prieš“ 41,49 % (AB „Swedbank“, VĮ Turto bankas) visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, balsų dauguma buvo nutarta nuo 2014 m. spalio 12 d. iki atskiro BUAB „Apskaitos etika“ kreditorių susirinkimo nutarimo nustatyti administratoriui 1 448,10 Eur plius PVM mėnesinį atlyginimą; trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta nepritarti kreditorės AB „Swedbank“ pasiūlymui siūlyti teismui taikyti UAB „Apskaitos etika“ likvidavimo procedūrą.

9Teismas pažymėjo, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta administratoriaus atlyginimo suma vienam mėnesiui, pakeičiant atlyginimo nustatymo tvarką. Pradinis administratoriaus atlyginimo dydis buvo susietas su bankroto procedūros trukme. Bankroto bylos duomenys patvirtina, kad bankroto procedūra užsitęsė ne dėl bankroto administratoriaus kaltės, o dėl dviejų didžiausių kreditorių AB „Swedbank“ ir UAB „Ekonomiški sprendimai“ prieštaravimų, šie kreditoriai nesugebėjo per ĮBĮ nustatytą terminą susitarti dėl taikos sutarties sudarymo. Teismas sprendė, kad nurodytos priežastys negalėjo būti prognozuojamos. Atsižvelgęs į tai, kad administratorius yra pelno siekiantis ūkio subjektas, turintis teisėtus lūkesčius į tinkamą atlyginimą už suteiktas paslaugas, teismas padarė išvadą, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu administratoriaus atlyginimo nustatymo tvarka buvo pakeista pagrįstai. Vienerių metų laikotarpis, kuriam buvo nustatyta 50 000 Lt administratoriaus atlyginimo suma buvo pasibaigęs, tačiau iki jo pabaigos įmonės bankroto procedūra nebuvo baigta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo administratoriaus. Teismas pripažino nepagrįstais pareiškėjo argumentus, kad administratoriaus atlyginimo nustatymo tvarkos pakeitimas yra atlyginimo padidinimas susijęs su įmonės vykdoma veikla. Teismas pažymėjo, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas atlyginimo dydis 1 448,10 Eur (5 000 Lt) plius PVM per mėnesį iš esmės atitiko administratoriui nustatytą atlyginimo dydį 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Atsižvelgdamas į tai, kad 50 000 Lt administratoriaus atlyginimas buvo nustatytas visai bankroto procedūrai, kuri turėjo būti įvykdyta per vienerių metų laikotarpį, tai administratoriaus atlyginimui vienam mėnesiui turėjo būti skirta 4 166 Lt (50 000/12). Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas pripažino nepagrįsta ir atmetė pareiškėjo skundo dalį dėl kreditorių surinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu.

10Teismas nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi įmonė yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teismo iniciatyva. Teismas pažymėjo, kad įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto klausimas jau yra išspręstas, todėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepritarta pareiškėjo prašymui siūlyti teismui taikyti BUAB „Apskaitos etika“ likvidavimo procedūrą, pripažinimas negaliojančiu nesukels teisinių pasekmių, nepaisant to, jog 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartis nėra įsiteisėjusi. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, teismas nutraukė bylos dalį dėl 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Kreditorė AB „Swedbank“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba išspręsti klausimą iš esmės ir panaikinti 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu; priimti prie atskirojo skundo pridėtą 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo kopiją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas neatskleidė bylos esmės. Banko skundas dėl antrojo darbotvarkės klausimo buvo grindžiamas esmine faktine aplinkybe, kad atlyginimo administratoriui klausimas jau buvo sprendžiamas du kartus ir paskutinį kartą atlyginimas administratoriui buvo nustatytas 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkime, kuomet buvo pritarta paties bankroto administratoriaus pateiktam nutarimo projektui ir nustatytas atlyginimas nuo 2013 m. spalio 12 d. iki bankroto pabaigos 60 000 Lt. Teismas ignoravo ir neužsiminė apie šį kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus.

142. Skundžiamu nutarimu atlyginimas administratoriui nustatytas atgaline data, tai yra nuo 2014 m. spalio 12 d. Iš administratoriaus pateiktų motyvų nėra aišku, kas tokio įvyko bankroto procese, kad reiktų nuo šios datos nustatyti mėnesinį atlyginimą administratoriui. Kreditorių susirinkimas gali nutarimu spręsti bankroto proceso metu iškylančius klausimus, tačiau naujo nutarimo padariniai turi sukelti teisines pasekmes ateityje ir jie negali paneigti iki tol galiojusio kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių.

153. Ankstesniuose kreditorių susirinkimo nutarimuose dėl atlyginimo administratoriui nustatymo, atlyginimas buvo nustatytas iki bankroto proceso pabaigos ir šis atlyginimo dydis nebuvo siejamas su bankroto procedūros terminu. Paskutinis bankroto administratoriaus atlyginimo padidinimas buvo svarstomas 2014 m. balandžio 30 d., tai yra praėjus nuo bankroto bylos pradžios dviem metams, todėl tiek kreditoriams, tiek bankroto administratoriui turėjo būti pilnai aiškios bankroto proceso apimtys, todėl dar kartą didinant atlyginimą administratoriui nėra pagrindo teigti, kad paaiškėjo kažkokios naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos priimant ankstesnius kreditorių susirinkimo nutarimus ir kurios verčia peržiūrėti ir padidinti atlyginimą administratoriui.

164. Administratorius žinojo, kad bankroto procesas yra vilkinamas jau du metus ir negalėjo pagrįstai tikėtis, kad bankroto procese bus sudaryta taikos sutartis, todėl šiuo pagrindu, kaip neva naujai paaiškėjusiu, negali būti pateisinamas atlyginimo administratoriui padidinimas.

175. Atlyginimas administratoriui didinamas ir kaip sėkmės mokestis už sėkmingai vykdomą nuomos veiklą, tačiau toks atlyginimo padidinimo pagrindas prieštarautų ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamai praktikai dėl sėkmės mokesčio bankroto administratoriui skyrimo.

186. Administratorius pats turto nuomotojų paieškos nevykdo, o šiai veiklai yra sudaryta sutartis su nekilnojamojo turto agentūra. Be to, nuomos kaina nėra didelė ir nesiekia nė 30 Lt, todėl patalpų nuoma už mažesnę nei rinkos kaina, negali būti traktuojamas kaip neeilinis pasiekimas, už kurį bankroto administratoriui priklausytų sėkmės mokestis.

197. 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimui svarstant klausimą dėl atlyginimo administratoriui padidinimo bankroto administratorius pateikė visą eilę atlyginimo didinimo motyvų, susijusių su bankrutuojančios įmonės vykdoma veikla, tačiau išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, įtraukimas į administravimo išlaidų sąmatą imperatyviai draudžiamas ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje.

20Administratorius prašo atmesti banko atskirąjį skundą, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

211. Apeliantas nepateikė argumentų, kokiu būdu 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neįvertinimas lėmė teismo nutarties neteisėtumą. Apeliantas neskundė 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nustatytas atlyginimas administratoriui.

222. Teismas tinkamai įvertino aplinkybę, kad bankroto proceso užtęsimą lėmė ne administratoriaus veiksmai, o dviejų pagrindinių kreditorių prieštaravimai. Atsiliepime į skundą administratorius pateikė išsamią chronologine tvarka išdėstytą informaciją apie kreditorių susirinkimuose priimtus sprendimus dėl įmonės likvidavimo procedūros pradėjimo ir įmonės turto realizavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo. Administratorius visada siūlė pradėti įmonės likvidavimo procedūrą ir nustatyti (ar susitarti) dėl įmonės turto realizavimo tvarkos ir sąlygų. Nutarimai, kuriais nebuvo pradėtas įmonės likvidavimas ir turto realizavimas, buvo nepriimami ne dėl administratoriaus kaltės. Administratorius nei 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime, nei 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkime priimant nutarimus dėl atlyginimo nustatymo, negalėjo numatyti, kad bankroto procedūros užsitęs neapibrėžtą laiko tarpą.

233. Byloje nustatyta ir apeliantas nekvestionuoja, kad įmonė vykdo ūkinę komercinę veiklą administratoriaus resursais. Įmonės nuosavybės teise valdomų patalpų nuoma užtikrina pakankamas pajamas sukaupti turtui, kuriuo bus tenkinami įmonės kreditorių interesai. Apeliantas yra hipotekos kreditorius, kurio turtinis interesas tenkintinas iš įkeisto turto realizavimo, o ne iš šio turto generuojamų pajamų. Nustačius visiškai nepagrįstą ir teisėtų administratoriaus lūkesčių neatitinkantį atlyginimą, administratoriaus toliau negalėtų savo resursais administruoti įmonės valdomo turto, tokiu būdu nebūtų gaunamos pajamos, kuriomis iš esmės būtų tenkinami ne hipotekos kreditorių turtiniai interesai.

244. Administratorius savo resursais vykdo įmonės ūkinę komercinę veiklą, yra pelno siekiantis subjektas, turi pagrįstus teisėtus lūkesčius dėl teisingo atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo. 2012 m. spalio 12 d. ir 2014 m. balandžio 30 d. nutarimais nustatytas administratoriaus atlyginimas, atsižvelgiant į tai, kad jis nustatytas pagrįstai tikintis bankroto procedūras pabaigti per metus laiko, atitinka 2015 m. gegužės 12 d. nutarimu nustatytą atlyginimo dydį.

25Atsakovės akcininkė V. V. prašo kreditorės AB „Swedbank“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

261. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl bylos esmės neatskleidimo. Apeliantas nurodo, kad bylos esmės neatskleidimas pasireiškė 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo ir jo metu priimti kreditorių susirinkimo nutarimų nepaminėjimu, tačiau tam tikrų faktinių duomenų nepaminėjimas nesudaro pagrindo išvadai, kad teismas nevertino bylai reikšmingų aplinkybių ir tinkamai neatskleidė bylos esmės. Nors nutarties tekste ir nepaminėtas vienas iš bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimų, teismas atsižvelgė į šiuo nutarimu sukeliamas teisines pasekmes, o būtent i aplinkybę, jog atlyginimo administratoriui klausimas jau buvo svarstytas dviejuose bendrovės kreditorių susirinkimuose.

272. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas atžvelgus į visą eilę aplinkybių, o tokio sprendimo priėmimą iš esmės lėmė nuosekli ir iš anksto suderinta pačių bendrovės kreditorių valia. Bankroto administratoriaus atlyginimo dydis iš esmės nepasikeitė, t. y. jis išliko toks, koks buvo nustatytas po Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties įsiteisėjimo dienos iki pirmojo bendrovės kreditorių susirinkimo: 5 000 Lt (neįskaičius PVM) per mėnesį arba 60 000 Lt (neįskaičius PVM) per metus.

283. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad bankroto administratorius žinojo apie bankroto proceso vilkinamą dvejus metus ir negalėjo pagrįstai tikėtis, kad bankroto procese bus sudaryta taikos sutartis, todėl šiuo pagrindu, kaip neva naujai paaiškėjusiu, negali būti pateisinamas atlyginimo administratoriui padidinimas. Šiuos apelianto argumentus paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai, kurie pagrindžia, jog bendrovės kreditorių susirinkimas balsų dauguma ne kartą išreiškė savo valią sudaryti taikos sutartį bendrovės bankroto byloje.

294. Bendrovės kreditoriai, balsuodami kreditorių susirinkime dėl taikos sutarties sudarymo ar siūlymo teismui taikyti bendrovės likvidavimo procedūrą, ne kartą balsų dauguma aiškiai išreiškė savo valią dėl siekio sudaryti taikos sutartį bendrovės bankroto byloje.

30Trečiasis asmuo UAB „Ekonomiški sprendimai“ prašo atmesti kreditorės AB „Swedbank“ atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

311. Iš kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad ĮBĮ 23 ir 24 straipsnių nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nebuvo pažeistos. Bankas pripažįsta, kad ginčijamas nutarimas buvo priimtas tinkama tvarka ir teisėtai.

322. Skirtingai nei nurodyta atskirajame skunde, kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad, kai sprendžiamas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas, naujai priimto kreditorių susirinkimo nutarimo padariniai gali paneigti iki tol galiojusio kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtus teisinius padarinius tais atvejais, kai atsiranda naujos aplinkybės (papildomų išlaidų), dėl kurių reikia pildyti šią sąmatą pagal administratoriaus prašymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Banko nurodomoje teismų praktikoje įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad naujas kreditorių susirinkimo nutarimas nepašalina iki tol galiojusių kreditorių susirinkimo nutarimų teisinių padarinių, nėra absoliuti. Šios taisyklės laikomasi tik tuomet, kai administratoriaus atlyginimo nustatymo metu tiek kreditoriams, tiek bankroto administratoriui buvo aiški bankrutuojančios įmonės administravimo apimtis. 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bendrovės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo buvo priimtas pagrįstai tikintis, kad bankroto procesas neužtruks ilgiau nei vienerius metus.

333. Atlyginimo dydis administratoriui nustatytas atsižvelgus į tai, kad nuo 2013 m. spalio 12 d. bankroto procedūra ne dėl nuo administratoriaus priklausančių aplinkybių užtruko ilgiau nei metus; į tai, kad bankroto procedūra gali tęstis dar mažiausiai 6 mėnesius; į tai, kad administratorius vykdo didelės apimties administravimo darbus savo resursais (nėra samdomi papildomi darbuotojai); į tai, kad administratorius bendrovės administravimui yra sudaręs savo darbuotojų darbo grupę, į kurią įeina administratorius, buhalteris, juristas ir kt.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo kopiją. Atsižvelgiant į tai, kad šio susirinkimo metu priimtu nutarimu apeliantas vadovavosi ir ankščiau, tačiau nebuvo pateikęs susirinkimo protokolo kopijos, apeliacinės instancijos teismas priima pateiktą įrodymą ir vertina jį kartu su kitais byloje esančiais dokumentais.

36Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas kreditoriaus pareiškimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

37Byloje keliamas 2015 m. gegužės 12 d. įvykusiame atsakovės kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, kuriuo nuo 2014 m. spalio 12 d. iki atskiro atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimo administratoriui nustatytas 1 448,10 Eur plius PVM mėnesinis atlyginimas, teisėtumo klausimas. Atsakovės kreditorė kreipėsi į teismą prašydama šį nutarimą pripažinti negaliojančiu, teigdama, kad bankroto administratoriaus atlyginimas jau yra nustatytas iki bankroto proceso pabaigos ir nėra siejamas su bankroto procedūros terminu.

38Teismas nenustatė priimto nutarimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, todėl kreditorės pareiškimą atmetė. Apeliantės įsitikinimu, teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi neįvertino esminės bylos aplinkybės, kad 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu administratoriui nuo 2013 m. spalio 12 d. iki bankroto pabaigos buvo nustatytas 60 000 Lt atlyginimas.

39CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo panaikinimo pagrindas – bylos esmės neatskleidimas. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

40Nagrinėjamu atveju teismas tikrinimo kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Pirmosios instancijos teismas būtent nurodytais aspektais patikrino skundžiamą nutarimą ir nenustatė procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, taip pat nenustatė ir nutarimo prieštaravimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas neatskleidė bylos esmės.

41Apelianto teigimu, teismas neįvertino aplinkybės, kad 2014 m. balandžio 30 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas, kuriuo nuo 2013 m. spalio 12 d. iki bankroto procedūros pabaigos papildomai administratoriui skirtas 60 000 Lt plius PVM atlyginimas, todėl jis galėjo būti padidintas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos nustatant atlyginimą administratoriui.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2014 m. balandžio 30 d. susirinkime sprendžiant administratoriaus atlyginimo klausimą, buvo atsižvelgta į tai, kad bankroto procedūra gali tęstis dar mažiausiai šešis mėnesius, tačiau nebuvo prognozuotas bankroto procesas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu buvo patvirtintas 60 000 Lt administratoriaus atlyginimas nuo 2013 m. spalio 12 d. iki bankroto proceso pabaigos, tačiau byloje nustatyta, kad bankroto procedūros užsitęsė ne dėl administratoriaus kaltės. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad bankroto proceso užtęsimą lėmė ne administratoriaus veiksmai, o dviejų pagrindinių atsakovės kreditorių AB „Swedbank“ ir UAB „Ekonomiški sprendimai“ prieštaravimai. Administratorius yra nurodęs, kad ne kartą kreditorių susirinkimuose yra siūlęs priimti nutarimą dėl pritarimo įmonės likvidavimo procedūrai, tačiau kreditoriai šiems siūlymams nepritardavo, todėl pagrįsta teismo išvada, kad bankroto procesas tęsiasi ne dėl administratoriaus veiksmų.

43Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad priimtas nutarimas paneigia ankščiau išreikštą kreditorių valią. Kreditoriai turi teisę ne tik nustatyti, bet ir pakeisti nustatytą administratoriaus atlyginimą, jo dydį ir tvarką. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį administratoriaus atlyginimas priskiriamas prie bankroto administravimo išlaidų. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 2 d.). Taigi kreditorių susirinkimas turi teisę ne tik tvirtinti, bet ir keisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo. Net ir esant nustatytam administratoriaus atlyginimui, kreditorių susirinkimas turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pagal administratoriaus prašymą pakeisti jo atlyginimo dydį. Administratorius 2015 m. gegužės 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime pasiūlė nustatyti jam 1 448,10 Eur mėnesinį atlyginimą nuo 2014 m. spalio 12 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo. Kreditoriai tokiam nutarimo projektui pritarė ir jį patvirtino.

44Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad skundžiamu nutarimu nebuvo nustatytas didesnis nei pradiniu 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas vieno mėnesio bankroto administratoriaus atlyginimas. Šiame kreditorių susirinkime buvo patvirtintas 5 000 Lt administratoriaus vieno mėnesio atlyginimas nuo bankroto įsiteisėjimo dienos iki 2012 m. spalio 12 d.; taip pat buvo patvirtintas 50 000 Lt atlyginimas administratoriui nuo 2012 m. spalio 12 d. iki bankroto pabaigos. Atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros užtruko daugiau nei vienerius metus, 2014 m. balandžio 30 d. susirinkime patvirtintas 60 000 Lt atlyginimas nuo 2013 m. spalio 12 d. iki bankroto pabaigos, o skundžiamu nutarimu nuo 2014 m. spalio 12 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtintas 1 448,10 Eur vieno mėnesio atlyginimas. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinys patvirtina nuoseklų administratoriaus ir kreditorių susitarimą dėl administratoriaus atlygio, kuris preliminariai per vieną mėnesį siekia apie 1 448,10 Eur. Ši aplinkybė pateisina administratoriaus atlyginimo nustatymą nuo 2014 m. spalio 12 d., kadangi tik tokiu būdu yra užtikrinamas atlyginimas administratoriui už jo vykdomą veiklą. Bankroto administratorius yra pelno siekiantis asmuo, dirbantis už atlyginimą, todėl atsižvelgiant į užsitęsusį bankroto procesą kreditorių susirinkimas turėjo pakankamą pagrindą pakeisti nustatytą administratoriaus atlyginimo mokėjimo tvarką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

45Aplinkybė, kad iki skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo administratoriaus atlyginimo nustatymo klausimas jau buvo svarstytas kelis kartus, nesudaro pagrindo konstatuoti ginčijamo nutarimo neteisėtumą. Atlyginimo nustatymo būtinumas buvo pagrįstas administratoriaus nurodytomis aplinkybėmis – administratoriaus vykdomais didelės apimties administravimo darbais, įmonės bankroto procedūros vykdymas administratoriaus resursais, administratoriaus darbuotojų darbo grupės sudarymas, atsakovės pastato administravimas, be to, atsakovės turtas nėra parduotas, numatomas didelis kiekis administravimo veiksmų, vykdant turto realizavimo procedūrą. Šių aplinkybių apeliantas nekvestionuoja, todėl darytina išvada, kad už vykdomus bankroto administravimo veiksmus atlyginimas administratoriui buvo nustatytas pagrįstai.

46Atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atlygintinai veikiantis asmuo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias ĮBĮ nuostatas, kreditorių ar bankrutuojančios įmonės interesus. Apelianto argumentai, kad atlyginimas administratoriui nustatytas kaip sėkmės mokestis nėra pagrįsti, kadangi administratoriaus atlyginimas nėra siejamas su atsakovės turto nuoma, o su bankroto procedūrų vykdymo visuma.

47Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos aplinkybes, pagrįstai sprendė nesant pagrindo pripažinti neteisėtu kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49palikti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „Apskaitos etika“... 5. Kreditorė AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi atmetė pareiškėjos AB... 8. Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu... 9. Teismas pažymėjo, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo... 10. Teismas nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi įmonė yra... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Kreditorė AB „Swedbank“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m.... 13. 1. Teismas neatskleidė bylos esmės. Banko skundas dėl antrojo darbotvarkės... 14. 2. Skundžiamu nutarimu atlyginimas administratoriui nustatytas atgaline data,... 15. 3. Ankstesniuose kreditorių susirinkimo nutarimuose dėl atlyginimo... 16. 4. Administratorius žinojo, kad bankroto procesas yra vilkinamas jau du metus... 17. 5. Atlyginimas administratoriui didinamas ir kaip sėkmės mokestis už... 18. 6. Administratorius pats turto nuomotojų paieškos nevykdo, o šiai veiklai... 19. 7. 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimui svarstant klausimą dėl... 20. Administratorius prašo atmesti banko atskirąjį skundą, o teismo nutartį... 21. 1. Apeliantas nepateikė argumentų, kokiu būdu 2014 m. balandžio 30 d.... 22. 2. Teismas tinkamai įvertino aplinkybę, kad bankroto proceso užtęsimą... 23. 3. Byloje nustatyta ir apeliantas nekvestionuoja, kad įmonė vykdo ūkinę... 24. 4. Administratorius savo resursais vykdo įmonės ūkinę komercinę veiklą,... 25. Atsakovės akcininkė V. V. prašo kreditorės AB „Swedbank“ atskirąjį... 26. 1. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl bylos esmės neatskleidimo. Apeliantas... 27. 2. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės... 28. 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad bankroto administratorius žinojo apie... 29. 4. Bendrovės kreditoriai, balsuodami kreditorių susirinkime dėl taikos... 30. Trečiasis asmuo UAB „Ekonomiški sprendimai“ prašo atmesti kreditorės AB... 31. 1. Iš kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad ĮBĮ 23 ir 24... 32. 2. Skirtingai nei nurodyta atskirajame skunde, kasacinio teismo praktikoje... 33. 3. Atlyginimo dydis administratoriui nustatytas atsižvelgus į tai, kad nuo... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 35. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2014 m. balandžio 30 d.... 36. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas kreditoriaus... 37. Byloje keliamas 2015 m. gegužės 12 d. įvykusiame atsakovės kreditorių... 38. Teismas nenustatė priimto nutarimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, todėl... 39. CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas pirmosios instancijos teismo... 40. Nagrinėjamu atveju teismas tikrinimo kreditorių susirinkime antruoju... 41. Apelianto teigimu, teismas neįvertino aplinkybės, kad 2014 m. balandžio 30... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2014 m. balandžio 30 d.... 43. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės... 44. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad skundžiamu nutarimu nebuvo... 45. Aplinkybė, kad iki skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 46. Atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atlygintinai veikiantis asmuo,... 47. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 49. palikti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį nepakeistą....