Byla 2-265-955/2019
Dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo, atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ priešieškinį dėl netesybų priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Merko“, uždaroji akcinė bendrovė „Nuova Capital“, uždaroji akcinė bendrovė Kaminta, uždaroji akcinė bendrovė Elsis

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Velsta“ atstovei Ievai Smetonaitei, atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ atstovui advokatui Vytautui Dargiui, liudytojams K. L., V. K., Š. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Velsta“ ieškinį atsakovei mažajai bendrijai „Mureka“ dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo, atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ priešieškinį dėl netesybų priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Merko“, uždaroji akcinė bendrovė „Nuova Capital“, uždaroji akcinė bendrovė Kaminta, uždaroji akcinė bendrovė Elsis.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Velsta“ (toliau – ir ieškovė) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ (toliau – atsakovė) 12 514,43 Eur skolą už pateiktas prekes bei suteiktas paslaugas, 685,03 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 10 092,80 Eur netesybų, 2 157,90 Eur nepanaudotą avansą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2017 m. kovo 10 d. buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė turėjo atlikti fasadų sienų su angokraščiais šiltinimo ir struktūrinio tinko įrengimo darbus objekte, esančiame ( - ). Preliminariuose susitarimuose tarp šalių buvo nustatyta darbų pradžia – 2017 m. kovo 9 d., tačiau šalims nesusiderinus sutarties, darbai pradėti vykdyti 2017 m. kovo 13 d. Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad atsakovė nebuvo tinkamai pasiruošusi ir neturėjo tikslių brėžinių. 2017 m. kovo 28 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu pateikti pilnus objekto brėžinius, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtis ir atlikimo terminus, nes 2017 m. kovo 20 d. ir 2017 m. kovo 27 d. ieškovei buvo pranešta dar ir apie papildomus darbus, dėl kurių šalys nesitarė. Ieškovė buvo informuota, kad reikalingas papildomas hidroizoliacinis sluoksnis nuo monolitinių sujungimų. Taip pat ieškovė buvo informuota, kad keičiasi objekto brėžiniai, tai yra kad ant pastato balkonų reikės klijuoti papildomą putų polistirolo sluoksnį, kurio bendras sluoksnis turi būti 30 centimetrų (20 + 10 cm.). Pažymėjo, kad jau nuo sutarties pasirašymo pradžios dėl atsakovės veiksmų ieškovė susidūrė su problemomis: atsakovė uždelsė uždėti priešvėjines juosteles aplink langus, dėl ko ieškovė negalėjo greitai baigti sienoms ir langams sutvarkyti reikalingų darbų. Be to, 2017 m. balandžio 11 d. ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovę, nes pastaroji nesudarė tinkamų sąlygų atlikti visus sutartus darbus, ko pasėkoje kilo pavojus, kad rangovas nepajėgs laikytis Statybų rangos sutartyje nustatytų ir aptartų galutinių darbų atlikimo terminų, ne dėl rangovo kaltės. Ieškovė, atlikusi darbus, pateikė atsakovės atstovui asmeniškai visus darbų atlikimo aktus. Be to, minėti aktai buvo išsiųsti ir elektroniniu paštu, nes ši susirašinėjimo priemonė buvo aptarta ir šalių sudarytoje rangos sutartyje, tačiau pasirašytų aktų ieškovė negavo, priešingai – buvo ignoruojama, atsisakoma priimti ir vengiama susitikti. Kadangi ieškovė negavo nei vieno akto su pastabomis dėl darbų defektų, todėl mano, kad darbai yra priimti be trūkumų, todėl ji teisę pareikalauti tinkamo atsiskaitymo. Ieškovė, paprašiusi atsiskaityti už suteiktas paslaugas, atsakovė ėmė išsisukinėti ir remtis nepagrįstais argumentais, kad ieškovė netinkamai atliko darbus. Ieškovė šiuo pagrindu paprašė atsakovės paskirto atsakingo asmens – V. K., kad suorganizuotų techninio prižiūrėtojo atvykimą į objektą, tačiau buvo nuolat gaunamas atsakymas, kad jis neturi noro, ar negali dėl didelio darbų krūvio. Atsižvelgiant į šią situaciją, bei tai, kad atsakovė atliktų darbų aktus ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ( - ), ( - ), ( - ) yra apmokėjusi be techninio prižiūrėtojo vizavimo, todėl mano, kad atsakovė piktybiškai nepriima darbų. Vykdant rangos darbus objekte ( - ), iš atsakovės buvo gautas užsakymas vykdyti rangos darbus objekte, esančiame ( - ) ir ( - ). Dėl darbų ( - ) gatvėje ieškovė 2017 m. birželio 21 d. pateikė komercinį pasiūlymą darbų atlikimui su nurodytais įkainiais, tačiau atsakovė atsiuntė subrangos sutartį su mažesniais darbų atlikimo įkainiais, nei buvo pateikta komerciniame pasiūlyme ir sutarties sąlygomis, kurios nebuvo suderintos abiejų šalių. Ieškovė pateikė savo sutarties projektą, tačiau nei viena sutartis nebuvo pasirašyta, nors darbai buvo faktiškai pradėti vykdyti, vis žadant, kad bus atsiskaitoma pagal ieškovės pateiktą komercinį pasiūlymą. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui 2017 m. rugpjūčio 7 d. atsakovė net pervedė 3000,00 Eur sumą. Ieškovė, patikėjusi atsakovės pažadais, darbus atliko, tačiau pilna atsiskaitymo negavo. Taigi atsakovė pagal aktus ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) liko skolinga 12 514,43 Eur sumą. Kadangi atsakovė vėlavo sumokėti ieškovei, tai vadovaujantis rangos sutarties 5.3. punktu, privalo sumokėti ir delspinigius.

7Atsakovės atstovas posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Patvirtino atsiliepime į ieškinį ir priešieškinyje išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad tarp šalių ginčas kilo dėl statybos rangos darbų, kuriuos ieškovė turėjo atlikti skirtinguose objektuose. Dėl objekte ( - ) darbų 2017 m. kovo 10 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti fasadų sienos su angokraščiais šiltinimo ir struktūrinio tinko įrengimo darbus ( - ). Pagal minėtą sutartį darbai turėjo būti atlikti nuo 2017 m. kovo 27 d. iki 2017 m. gegužės 26 d. Ieškovė įsipareigojo periodiškai aktuoti darbus ir iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikti atsakovei atliktų darbų aktus. Ieškovė nuo darbų atlikimo pradžios vėlavo laiku tai padaryti. Dėl ( - ) atliekamų darbų ieškovė surašė atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras, bendrai 36 481,40 Eur sumai, tačiau atsakovė sutiko priimti tik dalį ieškovės atliktų darbų, pasirašydama atliktų darbų aktus Nr. ( - ) bei priimdama juos atitinkančias PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ). Tuo tarpu darbai, užfiksuoti atliktų darbų aktuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), už kuriuos buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ir ( - ), nebuvo priimti, kadangi darbus atsisakė priimti ir už statybos techninę priežiūrą atsakingi asmenys (darbai buvo su trūkumais, kuriuos ieškovei buvo nurodyta ištaisyti). 2017 m. rugpjūčio 17 d. el. laišku atsakovė įspėjo ieškovę, jog pagal sutarties 3.2. p. ieškovei yra skiriama vienkartinė 500,00 Eur dydžio bauda už ilgiau kaip 5 dienų vėlavimą atlikti darbus. Atsakovė ragino ieškovę užbaigti darbus greičiau ir kartu įspėjo ieškovę, kad ilgiau vilkinant darbų atlikimą, pagal sutarties 3.2 p., atsakovė turi teisę skirti ieškovei 40 proc. sutarties kainos baudą bei nutraukti sutartį su ieškove, jei ieškovė vėluoja darbus atlikti ilgiau kaip 10 dienų. Skirtos baudos ieškovė atsakovei nesumokėjo ir darbų neužbaigė. Atsakovės priimtų darbų suma sudarė 28 955,78 Eur, tačiau atsakovė ieškovei iš viso sumokėjo 29 313,68 Eur sumą. Atsakovei sumokėjus didesnę sumą, nei vėliau buvo faktiškai priimtų darbų, susidarė 357,90 Eur dydžio permoka, kurios ieškovė negrąžino. Ieškovė didžiąją dalį darbų atliko vėluodama, o paskutiniame etape numatyti darbai yra neatlikti iki šios dienos. Atsakovei niekada nebuvo pateiktas joks prašymas pratęsti darbų atlikimo terminą ar atskirus jų etapus, nors visi darbai turėjo būti užbaigti dar 2017 m. gegužės 26 d. Taigi, ieškovė nesilaikė darbų atlikimo grafiko ir pažeidė sutarties terminus iš esmės. Ieškovė atsakovei nėra sumokėjusi nei pagal sutarties 3.2. p. skirtos vienkartinės 500,00 Eur baudos, nei 9 282,80 Eur baudos skirtos dėl sutarties 3.3. p., 5.2. p. nutraukimo dėl ieškovės kaltės, o taip pat nėra atsakovei nėra grąžinta susidariusi permoka, t. y. 357,90 Eur. Šios sumos atsakovės naudai yra priteistinos iš ieškovės. Dėl objekto ( - ) darbų tarp šalių 2017 m. balandžio 18 d. buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti priešgaisrinės laiptinės paruošimo struktūrinio tinko, t. y. atskirų vietų remonto, kampų statymo, langų, durų apdirbimo, rustų vietų paruošimo ir struktūrinio tinko įrengimo darbus ( - ) už 900,00 Eur. Nors minėtos sutarties 2.2. p ir 2.3. p. numatyta, jog jokie papildomi darbai ieškovei nebus kompensuojami ir visi papildomi darbai, jei tokių atsiras, yra įtraukti į sutarties kainą, tačiau ieškovė atlikusi darbus pateikė atsakovei du atliktų darbų aktus ir dvi PVM sąskaitas faktūras bendrai 1 200,00 Eur sumai. Nepaisant to, atsakovė ieškovei iš anksto sumokėjo 3 000,00 Eur sumą, nes ieškovės prašymu jai buvo mokama avansu už objekte ( - ) ir objekte ( - ) atliekamus darbus. Šia suma buvo padengtos už objektą ( - ) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, tačiau kartu susidarė atsakovės sumokėtų sumų permoka, t. y. buvo likusi ankstesnė permoka už objekte ( - ) ir 1 800,00 Eur buvo permokėta už darbus objekte ( - ). 2017 m. rugsėjo 5, 6 ir 8 d. atsakovė ieškovei pateikė pranešimus reikalaudama grąžinti susidariusią permoką. Permokos ieškovė atsakovei negrąžino, todėl bendra susidariusios permokos suma, t. y. 2 157,90 Eur, priteistina iš ieškovės. Ieškovei vykdant darbus objekte ( - ) ir objekte ( - ), ieškovė ir atsakovė ėmė derinti statybos darbų objekte ( - ) atlikimą, ko pasėkoje 2017 m. birželio 26 d. sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė objekte ( - ) atliks vidaus sienų tinkavimo su angokraščiais įrengimo darbus pagal iš anksto suderintą sąmatą iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Ieškovei vykdant darbus, 2017 m. liepos 18 d. atsakovė iš objekto ( - ) užsakovo UAB Merko statyba projekto vadovo Ž. P. gavo pranešimą, jog objekte ( - ) dirba tik du darbuotojai, darbo vieta netvarkoma, todėl pareikalavo ją sutvarkyti. Apie užsakovo UAB Merko statyba reiškiamas pretenzijas atsakovė žodžiu informavo ieškovę, tačiau ieškovė į įspėjimus nereagavo. 2017 m. rugpjūčio 9 d., 10 d. į atsakovę vėl kreipėsi objekto užsakovas UAB Merko statyba ir nurodė, jog objekto „D“ korpuse yra toliau piktybiškai nevykdomi darbai, netvarkoma darbo vieta, gadinamas kitų rangovų atliktas darbas (grindų šilumos sistemos vamzdžiai mechaniškai pažeisti, elektros laidai ir grindų šildymo sistemos vamzdžiai aptaškyti tinkavimo mišiniu) ir atsiliekama nuo darbų grafiko. Užsakovas informavo atsakovę, kad už piktybišką darbų nevykdymą ir darbo vietos nesitvarkymą, atsakovei yra skiriama 300,00 Eur bauda pagal sutarties ir sutarties protokolo nuostatas. Atsakovui kartu buvo pateiktos užsakovo pretenzijas patvirtinančios nuotraukos ir nurodyta, jog nelikvidavus atsilikimo ir nesutvarkius darbo vietos, užsakovas nutrauks su atsakove sutartį ir reikalaus atlyginti nuostolius. Minėtą baudos sumą užsakovas išskaičiavo iš atsakovei mokėtinų sumų už objekte atliekamus darbus. 2017 m. rugpjūčio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad dėl jos kaltės atsakovei yra paskirta 300,00 Eur bauda ir pareikalavo ją atlyginti. 2017 m. rugpjūčio 28 d. atsakovė įspėjo ieškovę, jog ieškovės darbuotojų ( - ) nėra nuo 2017 m. rugpjūčio 17 d., darbai toliau piktybiškai nevykdomi, nesutvarkyta darbo vieta, dėl ko atsakovei jau yra paskirta bauda. 2017 m. rugsėjo 8 d. ieškovei buvo pateiktas dar vienas pranešimas dėl vėlavimo atlikti darbus bei priminta apie atsakovės nuostolius ir skirtas baudas, tačiau ieškovė su atsakove neatsiskaitė. Prašo iš ieškovės priteisti 10 092,80 Eur netesybų, 2 157,90 Eur nepanaudotą avansą.

8Trečiasis asmuo UAB Merko statyba atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, neatvykimo priežastys nežinomos. 2018 m. spalio 10 d. pateikė paaiškinimus, kur nurodė, bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Paaiškino, kad UAB Merko statyba nedirbo su UAB „Velsta“ objekte ( - ). UAB Merko statyba sudarė sutartį su MB „Mureka“ dėl darbų atlikimo objekte, ir pagal šios sutarties sąlygas MB „Mureka“ be UAB Merko statyba sutikimo neturėjo teisės perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Apie tai, kad objekte realiai dirbo ne MB „Mureka“, o UAB „Velsta“ darbuotojai, UAB Merko statyba sužinojo tik gavus šios bylos procesinius dokumentus. Kaip nurodyta aukščiau, UAB Merko statyba fiksavo bendrai darbų defektus ir vėlavimą pagal su MB „Mureka“ sudarytą sutartį, ir neskirstė defektų/vėlavimo tarp MB „Mureka“ ir UAB „Velsta“. MB „Mureka“ buvo paskirta 300 Eur bauda, kurios suma buvo išskaičiuota iš mokėjimų MB „Mureka“ atliekant sutartyje su MB „Mureka“ numatytą įskaitymą (3 t., b. l. 90).

9Trečiasis asmuo UAB „Nuova Capital“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, neatvykimo priežastys nežinomos. Informavo, kad su UAB „Velsta“ niekada neturėjo jokių sutartinių santykių, be to, objektas ( - ), nėra jų bendrovės nuosavybė (3 t., b. l. 91).

10Trečiasis asmuo UAB „Elsis“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, neatvykimo priežastys nežinomos, gautas raštas bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant (3 t., b. l. 122). Pateikė raštą, kur nurodė, kad nėra niekada turėjusi ir neturi jokių sutartinių santykių su ieškove. Su MB „Mureka“ buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ) ir papildomas susitarimas Nr. ( - ) dėl statybinių darbų atlikimo objekte ( - ) 2017 m. balandžio mėn. Neturi duomenų, kad MB „Mureka“ būtų samdžiusi subrangovą UAB „Velsta“ aunkščiau paminėtų darbų atlikimui. MB „Mureka“ darbus atliko nustatytais terminais, jokių baudų dėl darbų neatlikimo ar vėlavimo nebuvo skirta. Esminių defektų darbų atlikimo metu nebuvo nustatyta, defektai, išryškėję garantiniu laikotarpiu, yra šalinami darbine tvarka (3 t., b. l. 117).

11Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad negali sutikti ar nesutikti su ieškiniu, kadangi UAB „Kaminta“ neturi ir neturėjo statybos objekto adresu ( - ), taip pat nėra ir nebuvo objekto adresu ( - ), užsakovas (3 t., b. l. 119).

12Liudytojas K. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Velsta“ darbuotojas – darbų vadovas. Dalyvavo visuose keturiuose ginčo objektuose. Atsakovė prašė, kad jų įmonė objektuose nenešiotų įmonės atributikos. Kai kurių darbų negalėjo atlikti, nes pati atsakovė nebuvo paruošusi, tai yra jų darbai buvo tiesiogiai priklausomi nuo atsakovės atliktų darbų. Medžiagas tiekė atsakovė. Iš pradžių viskas buvo gerai, tačiau vėliau medžiagų tiekimas strigo. Bendravo su Š. S. ir V., pavardės nepamena. Jie nuolat primindavo atsakovei, kad reikia greičiau darbus vykdyti, kol prasidėjo konfliktinė situacija. Konfliktinė situacija prasidėjo nuo darbų ( - ). Tada buvo nesumokėta už ( - ) apie 7–8 tūkstančius eurų. Apie finansinius atsiskaitymus viską žinojo. Nors atsakovės prašymu darbus pradėjo, tačiau atsakovė sutarties nepasirašė. Aktuodamas jis vadovavosi ( - ) sutartomis kainomis. ( - ) nepabaigė visiškai, nes dėl neatsiskaitymo reikėjo stabdyti darbus. Sąskaitas išrašė pagal faktą. Žodžiu tariantis kaina buvo 6,5 Eur, o vėliau pasiūlyme tik 4,5. Akte jis skaičiavo 5,5 Eur už kvadratinį metrą. Už ( - ) atsakovė yra visiškai nesumokėjusi. Objekte ( - ) darbai buvo atliekami panašiu laiku. Darbus ( - ) derino su V. K.. ( - ) suklijavo putų polistirolą. Sutarties nepasirašė, nes tuo metu atsakovės direktorius atostogavo ir nebuvo kam pasirašyti. Aktavo darbus pagal faktą su armavimu po 9 Eur už kvadratinį metrą. Taikos pr. darbus atliko po ( - ) Ten darė fasado dekoro darbus. Sutarties nebuvo. Tuos darbus atliko V. K. pavedimu. Kainą skaičiavo tokią pat kaip ir ( - ) Iš esmės visuose objektuose vadovavosi pirminės sutarties kaina. Už Taikos pr. atliktus darbus nebuvo sumokėta. Atliekant darbus, jokių pretenzijų nebuvo. Kai pradėjo stabdyti darbus, atsakovė pradėjo reikšti pretenzijas. Nepripažino defektų, nes jų nuomone, jokių defektų nebuvo.

13Liudytojas V. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra atsakovės MB „Mureka“ gamybos vadovas. Jis koordinavo darbų vadovų veiklą. Tiesiogiai kaip darbų vadovas jis nebuvo nei viename objekte. Darbų kainos buvo derinamos taip, kad darbų vadovai derina kainas su juo, o jis jas derina su direktoriumi. Galutinį sprendimą priima direktorius.

14Kiek pamena, plėvelės klijavimas turėjo būti sudėtinis darbas fasado šiltinimo plėvele. Papildomas sutartas darbas objekte ( - ) buvo palangių montavimas. Šiuo atveju darbų vadovas nurodė pasiūlytą kainą, jis pasitikrino, kiek kainuotų medžiagos ir darbo jėga, ir visą informaciją pateikė direktoriui. Kol kaina nesutarta, darbai nebūna atliekami. Ieškovė pati savo rizika pradėjo dirbti darbus nesuderinę darbų kainos. Sutartyje buvo nurodyta, kad jie moka ieškovei už atliktų darbų kvadratinį metrą plius pastolių nuomą, tai yra į kainą įeina tiek atlikti darbai, tiek pastolių nuoma. Nebuvo tokios situacijos, kad ieškovė būtų palikusi savo pastolius, kad atsakovė atliktų darbus, kurių ieškovei nereikėjo atlikti. Gal toks prašymas buvo tiesiogiai iš užsakovo pusės. Objekte ( - ) buvo nustatyti ieškovės padarytų darbų defektai. Ieškovė defektų netaisė. Objekto užsakovas dėl smulkesnių defektų reiškė pretenzijas atsakovei, bet juos atsakovė ištaisė. O dėl fasado darbų, kuriais buvo netinkamai padengta siena ir aiškiai matoma, klausimas yra n eišspręstas. Objekte ( - ) buvo problemų su angokraščiais, jų pavertimais. Ieškovė šiuos darbus vieną kartą aktavo, tai yra norėjo aktuotis 1 000 kv. m., tačiau dėl netinkamai atliktų darbų techninė priežiūra leido aktuoti tik 75 proc. atliktų darbų. Ieškovė minėtų defektų netaisė, dirbo kitus darbus, kol galiausiai iš paties objekto pabėgo. Dėl nekokybiškai ieškovės atliktų darbų ir atlikimo vėlavimo, atsakovė iš užsakovo gavo išskaitą, be to, ieškovės darbuotojams pasišalinus iš objekto, atsakovė samdė subrangovus, kad pabaigti pradėtus darbus. Minėtiems subrangovams mokėjo dvigubai didesnę kainą, kad atliktų ieškovės nepadarytus darbus ir ištaisytų trūkumus. Kitaip atsakovei būtų grėsę didesnės sankcijos iš užsakovo. Be to, dar kokį mėnesį laiko atsakovės darbų vadovas važiuodavo su darbuotojais, kad šie ištaisytų likusius trūkumus ir pabaigtų darbus. Objekte ( - ) ieškovė atliko vidaus tinkavimo darbus, fasado įrengimo darbus. Dėl vidaus tinkavimo darbų buvo sudaryta atskira sutartis, jokių pretenzijų dėl minėtų vidaus darbų nebuvo. Objekte ( - ) ieškovė atliko darbus, atsakovė už juos atsiskaitė, jokių pretenzijų niekam nekilo. Objekte ( - ) ieškovės darbuotojai atvažiavo ir dirbo vieną dieną, o kitą dieną jau nepasirodė. Mano, kad darbuotojams trūko kvalifikacijos atlikti darbus. Be to, trūko ir pačių darbuotojų. Visus atsiskaitymus su rangovais atlieka direktorius. Mano, kad atsiskaitymai turėjo būti atlikti laiku. Faktas tas, kad pats akto pridavimas visada būdavo labai komplikuotas – ieškovė norėdavo aktuoti visą kiekį, tada reikėdavo pasitvirtinti skaičius, tada techninis prižiūrėtojas rasdavo defektų.

15Liudytojas Š. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra mažosios bendrijos „Mureka“ darbų vadovas. Bendradarbiavo su UAB „Velsta“ darbų vadovu ar brigadininku D. ir K. L.. Negali pasakyti dėl kokių priežasčių nebuvo sudarytos sutartys kai kuriuose statybų objektuose. Su K. L. dirbo dvejose objektuose – vienas ( - ), kitas – ( - ) Su K. L. visada derindavo darbų eigą, tai yra kokius darbus reikia atlikti, kokias medžiagas ir kada reikia atvežti į objektą bei darbų atlikimo terminus. Ieškovei ( - ) buvo pavesta atlikti fasado įrengimo darbus, tai yra apšiltinimą ir apdailos įrengimą, o ( - ) pagal sutartį buvo numatyti vidaus sienų tinkavimo darbai. Taip pat su ieškove buvo papildomai tartasi dėl skardinimo darbų ir apšiltinimo plėvelės dengimo objekte ( - ). Atsakovė su ieškove derino, kad pastaroji paliktų stovėti jai priklausančius pastolius atsakovei atlikti klinkerio klijavimo darbus. Jis su ieškove nederino atlyginimo už pastolių naudojimą. Darbų, kurie nebuvo įtraukti į sutartį, kainas, jis su ieškove aptardavo ir perduodavo gamybos vadovui, o šis jas tvirtindavo. Liudytojas nurodė, kad pats jokių galutinių sprendimų dėl kainų ar darbų nepriėmė. ( - ) dirbantys tinkuotojai buvo perkelti dirbti į ( - ) tik tada, kai jie fiziškai buvo pabaigę darbus ( - ). Kadangi jis jau dirbo prie objekto ( - ), tai nežino, kas pridavė galutinius tinkavimo darbus ( - ). Dėl atliktų fasado darbų jis bendravo su techniniu prižiūrėtoju, o objekte ( - ) visus darbus jam tiesiogiai reikėjo pačiam priduoti techninei priežiūrai. Atsakovė buvo tik tam tikrų objekto dalių rangovas. Ieškovės atžvilgiu atsakovė buvo rangovas. Su techniniu prižiūrėtoju tiesiogiai bendravo rangovas, tai yra atsakovė. Prieš išrašant atliktų darbų aktus, L. jam pateikdavo kiekio suderinimus. ( - ) galutinių kiekių nesuderino, nes tinkavimo ir fasado darbai buvo pabaigti ne prie jo, o ( - ) kiekiai, kurie ėjo į aktavimą, buvo derinami su juo. Ne visada nurodyti kiekiai atitikdavo, juos reikėdavo susiderinti, o po pridavimo techninei priežiūrai, jie ir vėl kisdavo. Būdavo atvejų, kad reikėdavo perrašyti atliktų darbų aktus arba dėl netikslių kiekių, kai nesutapdavo jų abiejų skaičiavimai, arba dėl to, kad techninė priežiūra nepriimdavo atliktų darbų. K. L. susakydavo arba žinute surašydavo kokių jam medžiagų reikia, o jis užsakydavo iš tiekėjų. Tiesioginių pretenzijų dėl to, kad nebuvo užsakomos prekės nebuvo, buvo tik klausimai dėl prekių pristatymo terminų. Kai reikėdavo laukti medžiagų, vyrai atlikdavo kitus darbus. Jo žiniomis, visi darbai, kuriuose jis dirbo darbų vadovu, šiai dienai yra atiduoti užsakovui. Reikėjo perdaryti darbus, kuriuos atliko ieškovė. ( - ) esančio objekto defektų taisyme nedalyvavo, o ( - ) reikėjo taisyti tinkavimo darbus. Ne kartą ieškovės buvo prašoma pašalinti trūkumus. Ieškovė defektų šalinimo darbus organizavo, tačiau ne visus ir ne iki galo pašalino. Kai ieškovė neištaisė visų trūkumų, atsakovė ėmė savo darbuotojus defektų taisymui, o vėliau samdėsi ir subrangovus. Tiek ( - ), tiek ( - ) nebuvo pasirašyti atliktų darbų aktai, nes nebuvo iki galo priduota techninei priežiūrai. Nei vieno raštiško defektinių aktų jis nesurašinėjo. Statybos techninis prižiūrėtojas jam raštiškų nurodymų dėl defektų neduodavo. Darbų pridavimas vykdavo apeinant ir tikrinant darbus, statybos techninis prižiūrėtojas parodydavo, kas taisytina, dėl ko reikėdavo atlikti taisymo darbus. Pirminis bendradarbiavimas su technine priežiūra visada vykdavo žodžiu, o jeigu piktybiškai defektai nebuvo tvarkomi, tada techninis prižiūrėtojas raštiškai kreipdavosi.

16Teismas konstatuoja:

17ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas.

18Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017 m. kovo 10 d. tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti fasadų sienų su angokraščiais šiltinimo ir struktūrinio tinko įrengimo darbus objekte ( - ), o atsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (1 t., b. l. 10–13, 75–78). 2017 m. kovo 28 d. ieškovė atsakovei nusiuntė prašymą pateikti pilnus objekto brėžinius, kad ieškovė galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtis ir atlikimo terminus (1 t., b. l. 14). 2017 m. balandžio 11 d. ieškovė atsakovei nusiuntė prašymą raštu nurodyti, kada ir kokios bus sudarytos galimybės darbų atlikimui; kaip pasikeis darbų atlikimo terminai, kad ieškovė galėtų įvertinti situaciją ir galimybes toliau vykdyti sutartį (1 t., b. l. 15). Šie surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovė buvo prisiėmusi pareigą pristatyti statybos medžiagas į statybų objektą, tačiau tinkamai šalių sutartu laiku to nevykdė. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, jog ieškovė pagrįstai teigia, jog statybos darbus vėlavo pradėti dėl atsakovės kaltės. 2017 m. balandžio 18 d. tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti priešgaisrinės laiptinės paruošimą struktūriniam tinkui (atskirų vietų remonto, kampų statymo, langų, durų apdirbimo, rustų vietų paruošimo) ir struktūrinio tinko įrengimo darbus objekte ( - ), o atsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (1 t., b. l. 101–103). 2017 m. birželio 20 d. tarp UAB Merko statyba ir atsakovės buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti daugiabučio namo ( - ) sienų tinkavimo darbus minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (2 t., b. l. 16–44). 2017 m. birželio 26 d. tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti vidaus sienų tinkavimo su angokraščiais įrengimo darbus ( - ), o atsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (1 t., b. l. 105–108). Nors šalys teismo proceso metu nurodė, jog šalis siejo rangos teisiniai santykiai, sudarytos sutartys taip pat įvardijamos Statybos rangos sutartimis, tačiau kaip matyti, faktiškai tarp šalių susiklostė subrangos teisiniai santykiai. Į bylos nagrinėjimą įtraukti tretieji asmenys patvirtino, jog apie tai, kad jų statybos objektuose dirba ne atsakovės darbuotojai, jiems tapo žinoma tik gavus procesinius dokumentus. Jokių sutarčių tarp ieškovės ir trečiųjų asmenų nebuvo pasirašyta, taip pat byloje nenustatyta, kad atsakingi trečiųjų asmenų darbuotojai būtų taikę sankcijas už galimai ieškovės atliktus darbų defektus. Pažymėtina, jog priimdama dalį atliktų darbų atsakovė jokių pastabų dėl jų trūkumų nebuvo nurodžiusi ir pretenzijų dėl darbų kokybės ieškovei nereiškė. Atsakovė į bylą nepateikė nei vieno defektinio akto, kuriame būtų konkrečiai nurodyti neatlikti ar nekokybiškai atlikti statybos darbai. Į bylą pateikti ieškovės raštai patvirtina, jog ieškovė dar 2017 m. kovo 28 d. ir 2017 m. balandžio 11 d. informavo atsakovę, jog darbai vėluoja ne dėl ieškovės kaltės, tačiau kaip matyti atsakovė pretenzijų dėl to nereiškė, darbų nestabdė, sutarties nenutraukė, atliktų darbų aktais, kurie surašyti po 2017 m. balandžio 11 d. atsakovės yra pasirašyti, darbai priimti. Atsakovė nesutikdama su ieškiniu, nurodė, jog yra pilnai atsiskaičiusi su ieškove už priimtus darbus. Teismas įpareigojo atsakovę pateikti sąskaitų išrašus, kuriuose atsispindėtų visi mokėjimai, atlikti ieškovei. Atsakovės SEB banko išrašas už laikotarpį nuo 2017 m,. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. patvirtina, jog atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 32 286,68 Eur. Paskutinis mokėjimas atliktas 2017 m. rugpjūčio 4 d. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, jog pačios atsakovės pasirašytas 2017 m. rugsėjo 8 d. Skolų suderinimo aktas neatspindi šios sumos. Minėtame akte debeto ir kredito santykis yra nurodytas visiškai kitas, nei atsakovė įrodinėja šioje byloje, pagrįsdama priešieškinio reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, teismas laiko pagrįstais ieškovės argumentus, jog tarp šalių buvo susiklostę tokie santykiai, jog šalių darbų vadovai žodiniais susitarimais derindavo tiek atliekamų darbų kainas, tiek atliekamų darbų apimtis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog abi šalys neginčija fakto, jog bendradarbiaudamos šalys vadovavosi būtent 2017 m. kovo 10 d. Statybos rangos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis.

19Ieškovė 2017 m. liepos 10 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už struktūrinio tinko dėjimą, pastolių nuomą, plėvelės montavimą, pastolių statymą, polistirolo klijavimą, armavimo sluoksnio įrengimą 8 852,02 Eur sumai pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), duomenų apie darbų priėmimą nėra (1 t., b. l. 30, 31). Ieškovė 2017 m. liepos 26 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už palangių statymą 718,74 Eur sumai pagal tos pačios dienos Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), darbus priėmė atsakovės darbų vadovas Š. S. (1 t., b. l. 28, 29). Ieškovė 2017 m. liepos 27 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už transporto paslaugas 332,75 Eur sumai pagal tos pačios Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), darbus priėmė atsakovės darbų vadovas Š. S. (1 t., b. l. 26, 27). 2017 m. rugpjūčio 9 d. UAB Merko statyba kreipėsi į atsakovę elektroniniu paštu ir nurodė, kad už protokolo reikalavimo nevykdymą, už atlikto darbo gadinimą, už sutarties 7 priedo nesilaikymą ir už kitus pažeidimus atsakovei paskirta 300,00 Eur bauda, pateikė fotonuotraukas dėl netvarkomo objekto ir gadinamo rangovų šiame objekte atliktų darbų (1 t., b. l. 112–116, 2 t., b. l. 15, 50–72). 2017 m. rugpjūčio 10 d. UAB Merko statyba kreipėsi į atsakovę elektroniniu paštu ir nurodė, kad atsižvelgiant, kad atsakovė ir toliau piktybiškai nevykdo statybos darbų, nereaguoja į žodines ir protokole esančias pastabas, prašo iki sekančios dienos vakaro pateikti veiksmų planą kaip per 10 d. bus likviduotas atsilikimas nuo grafiko (1 t., b. l. 117; 2 t., b. l. 45). 2017 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Kaminta“ raštu informavo atsakovę, kad pagal UAB „Kaminta“ su atsakove sudarytą sutartį Nr. ( - ), statybos objekte ( - ) atsakovė atlieka fasado šiltinimo darbus. Tarp ašių K-J/1-1‘ iki alt.+12,58 įrengtas polistireninis putplastis, ir armalavimo sluoksnis yra uždėtas nekokybiškai. Galutinė kokybė yra netenkinanti tiek vizualiai, tiek atsižvelgiant į leistinus nuokrypius. Šių darbų UAB „Kaminta“ priimti negali (1 t., b. l. 104). 2017 m. rugpjūčio 16 d. UAB Merko statyba kreipėsi į atsakovę su prašymu pateikti ataskaitą kiek padaryta darbų laikotarpiu nuo rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 16 d. (2 t., b. l. 46). 2017 m. rugpjūčio 18 d. ieškovė atsakovei nusiuntė raštą, kuriuo prašė geranoriškai vykdyti susitarimus, tinkamai priimti bei tinkamai atsiskaityti už atliktus darbus. Įspėjo atsakovę, kad tuo atveju, jeigu ji nevykdys šio prašymo, ieškovė bus priversta stabdyti darbus, dėl ko tiek užsakovas, tiek rangovas patirs papildomų išlaidų ir nuostolių (1 t., b. l. 16). Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 20 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už putų polistirolo klijavimą ir armavimo sluoksnio įrengimą 1 001,88 Eur sumai pagal tos pačios dienos Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), duomenų apie darbų priėmimą nėra (1 t., b. l. 36, 37). Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 22 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už tinkavimo darbus, atkosų tinkavimą, kampų statymą, armavimo ir vatos montavimo, gipso klijavimo darbus 7 612,97 Eur sumai pagal tos pačios dienos Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), duomenų apie darbų priėmimą nėra (1 t., b. l. 32, 33). Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 25 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už pastolių nuomą 254,10 Eur sumai pagal tos pačios dienos Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), duomenų apie darbų priėmimą nėra (1 t., b. l. 34, 35). Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 28 d. elektroniniu paštu pareiškė ieškovei pretenziją dėl laiku neatliktų darbų (1 t., b. l. 88). 2017 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė atsakovei išsiuntė pretenziją dėl rangovo veiksmų. Minėtu raštu ieškovė reikalauja, kad atsakovė MB „Mureka“ kartu su technine priežiūra priimtų atliktus darbus, pasirašytų darbų priėmimo–perdavimo aktus bei atsiskaitytų pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras už darbus, atliktus adresu ( - ) (1 t., b. l. 17). 2017 m. rugsėjo 5 d. atsakovė atsakė į 2017 m. rugsėjo 4 d. ieškovės pretenziją, kur patvirtino gavusi atliktų darbų aktus ( - ). Pareikalavo, kad ieškovė iki 2017 m. rugsėjo 15 d. sutvarkytų rašte nurodytų plokštumų struktūrinio tinko broką. Taip pat nurodė, kad atsakovė dėl neįvykdytų laiku kokybiškų darbų, nutraukia 2017 m. kovo 10 d. Rangos sutartį Nr. ( - ) ir reikalauja padengi susidariusius nuostolius (1 t., b. l. 20, 90). 2017 m. rugsėjo 5 d. ieškovė atsakovei nusiuntė raštą, kur išdėstė savo argumentus į atsakovės 2017 m. rugsėjo 5 d. raštą. Nurodė, kad dėl rangos sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo atsakovė neturi teisinio pagrindo reikalauti nuostolių atlyginimo, nes nevykdė savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal minėtą sutartį, o vienašališkai nutraukus sutartį nesant ieškovės kalvės, ieškovė bus priversta taikyti Sutarties 5.5. punktą. Ieškovė pakartotinai siūlė atsakovei kilusį ginčą išspręsti taikiai, tai yra priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti (1 t., b. l. 18–19). 2017 m. rugsėjo 6 d. atsakovė ieškovei pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) kurioje skyrė ieškovei 10 688,20 Eur baudą pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (1 t., b. l. 22, 93). 2017 m. rugsėjo 6 d. atsakovė, atsakydama į ieškovės 2017 m. rugsėjo 5 d. raštą, nurodė, kad ieškovės rašte išsakyta pozicija yra nepagrįsta, pateiktos sąskaitos yra nepatvirtintos ir neatitinkančios realybės. Anksčiau atliktų darbų defektai nepašalinti, neatlikti darbai iki pabaigos. Pakartojo, kad sutartis yra nutraukta ir galioja ankščiau nurodyta 10 688,20 Eur bauda, taip pat permoka, sudaranti 2 673,25 Eur, taigi iš viso 13 361,45 Eur ir 0,05 proc. delspinigiai už kiekvieną dieną, kol bus atlikti darbai ir pasirašytas galutinis darbų atlikimo aktas (2 t., b. l. 13) 2017 m. rugsėjo 8 d. atsakovė atsakė į 2017 m. rugsėjo 5 d. raštą, kur nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 5d. rašte ieškovės išdėstyta pozicija yra nepagrįsta, pateiktos sąskaitos ir atliktų darbų aktai yra nepatvirtinti ir neatitinkantys realybės juose nurodyti darbai neatlikti, ankščiau atliktų darbų defektai nepašalinti. Nurodė, kad Sutartis yra nutraukta dėl ieškovės kaltės ir galioja anksčiau nurodyta bauda 10 688,20 Eur, taip pat yra permoka, sudaranti 2 673,25 Eur (1 t., b. l. 21, 92). 2017 m. rugsėjo 8 d. atsakovė išrašė ieškovei Aktą dėl skolų suderinimo, iš kurio matyti, kad ieškovės skola siekia 13 361,45 Eur (1 t., b. l. 23, 94). 2017 m. rugsėjo 8 d. atsakovė ieškovei pateikė prašymą grąžinti susidariusią 2 673,25 Eur permoką (1 t., b. l. 24). 2017 m. rugsėjo 11 d. ieškovė atsakovei išsiuntė pakartotinį paklausimą, prašydama konkrečiai nurodyti kokie darbai buvo atlikti nekokybiškai (1 t., b. l. 25). 2017 m. rugsėjo 13 d. tarp UAB Merko statyba ir atsakovės buvo sudarytas Susitarimas dėl Statybos rangos sutarties pakeitimo Nr. ( - ) (1 t., b. l. 121–122). 2017 m. spalio 9 d. UAB Merko statyba išrašė sąskaitą Nr. ( - ) atsakovei dėl 300,00 Eur baudos skyrimo už protokolo ir sutarties 7 priedo reikalavimų nevykdymą (2 t., b. l. 49). 2017 m. spalio 15 d. buvo surašytas Aktas dėl skolų suderinimo (1 t., b. l. 96). Atsakovės apyvartos žiniaraštis laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 16 d. patvirtina, kad minėtu laikotarpiu nesumokėtas likutis yra 13 361,45 Eur (1 t., b. l. 97). 2017 m. spalio 16 d. atsakovė išsiuntė ieškovei tarpusavio suderinimo aktą, prašė patvirtinti dokumentus ir informavo, kad negavę atsakymo per 10 darbo dienų, laikys savo likutį teisingu (1 t., b. l. 95). Ieškovė 2017 m. spalio 25 d. pateikė atsakovei raštą, kur nurodė, kad nesutinka su ieškovės 2017 m. spalio 15 d. pateiktu aktu, ko pasėkoje teikia savo tinkamai parengtą tarpusavio skolų derinimo-atsiskaitymo aktą (1 t., b. l. 38, 39, 98, 99). Byloje pateikti atsakovės sąskaitų išrašai iš jos sąskaitos laikotarpiais nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. ir nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. birželio 22 d., nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d., iš kurių matyti vykusieji pinigų srautai su ieškove (1 t., b. l. 79; 3 t., b. l. 88–89). Byloje pateiktas atsakovės susirašinėjimas su įmonių grupe „NUOVA“ dėl atliktų darbų kokybės (1 t., b. l. 80–87). 2018 m. sausio 5 d. Darbų apžiūros akte nenustatyti jokie pažeidimai (1 t., b. l. 123–130). 2018 m. sausio 11 d. atsakovė elektroniniu paštu ieškovei nurodė, kad su jos pozicija atmetama, kaip nepagrįsta, tai yra atsakovė laikosi savo pozicijos išdėstytos 2017 m. rugsėjo 8 d. rašte (1 t., b. l. 100). 2018 m. vasario 1 d. UAB Merko pateikė pastabas dėl defektų (1 t., b. l. 131–132).

20Byloje iš esmės ginčas kilo dėl atsiskaitymo už statybos rangos darbus.

21Pažymėtina, jog atsakovė iš esmės neginčija byloje ieškovės pateiktų dokumentų, kuriuose nurodyti ieškovės atlikti darbai. Kaip jau buvo minėta, byloje liudiję šalių darbų vadovai patvirtino, jog darbus, jų kiekius ir įkainius susitardavo žodžiu, darbų priėmimas vyko pagal atliktų darbų kiekį, darbų apžiūroje dalyvaudavo atsakovės atstovas. Atsakovė įrodinėja, kad jos prievolė atsiskaityti pasibaigė, kadangi yra pilnai apmokėjusi už suteiktas paslaugas. Šiuos argumentus teismas vertina kritiškai. Iš Atliktų darbų akto Nr. ( - ) matyti, jog jis surašytas 2017 m. rugpjūčio 2 d. Šio akto atsakovė nėra pasirašiusi. Akte nurodyta, jog darbai pagal šį aktą atlikti 2017 m. birželio 5 d.–2017 m. liepos 31 d. Atsakovė taip ir nepagrindė savo pozicijos, kodėl jau 2017 m. rugpjūčio 2 d. konstatavusi galimus ieškovės darbų defektus, dėl ko aktas nebuvo pasirašytas, 2017 m. rugpjūčio 4 d. sumokėjo ieškovei 3 000,00 Eur. Pažymėtina, jog iš atsakovės banko sąskaitos išrašo negalima objektyviai spręsti už ką konkrečiai atsakovė mokėjo ieškovei, kadangi mokėjimo paskirtys nėra nurodytos. Nors atsakovė byloje kėlė klausimą dėl galimo ieškovės pateiktų apskaitos dokumentų netikrumo, klaidingumo, tačiau šiuos argumentus paneigia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į kurią kreipėsi teismas, 2018 m. spalio 9 d. raštas, kuriame nurodoma, kad pateiktos PVM sąskaitos faktūros atitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies reikalavimus PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams.

22Atsakovė nesutikdama su ieškiniu nurodo, jog 40 proc. sutarties kainos baudą, kurią prašo priteisti iš ieškovės, skyrė ieškovei pagal sutarties 5.2 punktą. Sutarties 5.2 punktas nustato, jog rangovas, nutraukęs Sutartį, ne dėl užsakovo kaltės, sumoka užsakovui 40 procentų baudą. Byloje nustatyta, jog šalys rašytinę statybos rangos sutartį buvo pasirašiusios tik dėl dviejų objektų, dėl kitų darbų šalys buvo susitarusios žodžiu. Nei viena iš šalių neginčijo fakto, jog tuo pačiu metu ieškovės darbuotojai atsakovės pavedimu dirbo keliuose statybos darbų objektuose. Šį faktą pavirtina ir tai, jog 2017 m. rugsėjo 5 d. atsakovės atsakyme į ieškovės pretenziją, nurodoma, jog atsakovė iš ieškovės yra gavusi atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus už bendrą 30 155,68 Eur be PVM. Pažymėtina, jog Sutarties 5.2 punktas, nustatantis baudos dydį yra numatytas tik sutartyse dėl darbų ( - ). Atsakovė baudos dydį paskaičiavo pagal 2017 m. kovo 10 d. preliminarią sutarties vertę, t. y. nuo 23 232,00 Eur, kai tuo tarpu atsakovė nėra pasirašiusi darbų pridavimo–perdavimo aktų už darbus ( - ) (18–21 aktai). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, jog atsakovės paskaičiuotas baudos dydis visiems ieškovės atliktiems darbams, remiantis tik vienoje sutartyje nurodyta darbų verte, yra nepagrįstas. Teismas vertina, jog atsakovė neįrodė fakto, jog ieškovė nekokybiškai atliko darbus objekte, dėl kurio buvo pasirašyta rangos sutartis, taip pat atsakovė nepagrindė, kodėl baudą skaičiavo būtent nuo 23 232,00 Eur preliminarios pirminės sutarties kainos. Nors pati atsakovė pripažįsta, jog atsakovės priimtų darbų suma sudarė 28 955,78 Eur, tačiau atsakovė ieškovei iš viso sumokėjo 29 313,68 Eur sumą.

23Nepagrįstais teismas laiko ir atsakovės argumentus, jog ieškovė vėlavo atlikti statybos darbus. Sutarties 3.1 punktas nustatė, kad darbai objekte ( - ), turi būti atlikti iki 2017 m. gegužės 26 d., tačiau kaip matyti iš abiejų šalių veiksmų bei Atliktų darbų akto Nr. ( - ), minėtame objekte darbus atsakovė priiminėjo ženkliai vėliau, t. y. 2017 m. liepos 26 d. Duomenų, kad atsakovė būtų inicijavusi Sutarties nutraukimą dėl darbų termino praleidimo atsakovė nepateikė. Be to, atsakovė neginčijo ieškovės nurodytų faktų, jog darbai buvo pradėti vykdyti vėliau dėl to, jog pati atsakovė užsakė papildomus darbus, kurie nebuvo aptarti Sutartyje, atsakovė vėlavo uždėti priešvėjines juosteles, dėl ko vėlavo ir ieškovės darbai – langų ir sienų sutvarkymas.

24Atsakovė, taikydama ieškovei Sutartyje numatytą baudą, nurodė, jog ieškovė nepagrįstai nutraukė darbus.

25CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. CK 6.38 str. straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos vykdymas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga sutarties vykdymo metu reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr.3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine–komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. UAB „Rialsta“, bylos Nr.3K-3-317/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr.3K-3-251/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr.3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas v. UAB „Serneta“, bylos Nr.3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d nutaris, priimta civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr.3K-3-19/2009). Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, bylos Nr.3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr.3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr.3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr.3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr.3K-3-597-2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr.3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr.3K-3-484/2007; kt.). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š.TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr.3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr.3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Statybų pasažas“ v. UAB „Senamiesčio svečių namai, bylos Nr.3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr.3K-3-521/2011).

26Kaip matyti iš šalių susirašinėjimo, ieškovė, atlikusi sutartus darbus, pranešė atsakovei apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, tačiau atsakovei delsiant tai padaryti, ieškovė pateikė atsakovei vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus, tačiau atsakovė neįvykdė savo pareigos nedelsdama pradėti jų priėmimą. Teismas pažymi, jog užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Šalių susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovė ne kartą raštu kreipėsi į atsakovę klausdama dėl darbų eigos, kokybės, dėl sutartinių sąlygų patikslinimo. Iš atsakovės raštų ieškovei matyti, jog atsakovė tik deklaratyviai teigia, jog darbai yra nekokybiškai atlikti, neva ieškovė žino kokia situacija yra objektuose. Gavusi PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovė pateikė apmokėjimui 10 688, 20 Eur, kaip baudą pagal sutartį, ieškovė dar kartą pateikė atsakovei užklausimą, kad atsakovė konkrečiai įvardintų nekokybiškai atliktus darbus ir pateiktų defektų fotofiksacijas. Atsižvelgiant į šalių susirašinėjimą, teismas sprendžia, jog atsakovė nepagrįstai skyrė ieškovei baudą. Pažymėtina, jog Sutarties 5.2 punktas suteikė teisę atsakovei taikyti baudą ieškovei tik tada, kai rangovas nutraukia sutartį ne dėl užsakovo kaltės. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog nėra pagrindų teigti, jog Sutarties sąlygas pažeidė vien ieškovė. Byloje nustatytos aplinkybės dėl šalių bendradarbiavimo būdo, leidžia teigti, jog ir atsakovė netinkamai vykdė Sutartį, neinformavo ieškovės dėl galimų darbų defektų darbų eigoje, nereikalavo šalinti defektų, pačių defektų nefiksavo. Dėl darbų termino, kaip aukščiau pasisakyta, buvo atsakinga ir atsakovė, kadangi ji vėlavo tiekti medžiagas, be to, užsakė papildomus darbus, dėl kurių šalys nesitarė. Teismas pažymi, jog atsakovė, atsisakydama priimti darbus, nenurodė nė vieno įstatyminio pagrindo, kuomet įstatymas nustato teisę užsakovui atsisakyti priimti darbus. Nagrinėjamu atveju, nors ir buvo nesilaikyta galutinio darbų atlikimo termino pagal sutartis, tačiau matyti, jog šalys konkliudentiniais veiksmais konstatavo sutarties termino pratęsimą. Be to, dėl šio termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovei neprarado prasmės, todėl CK 6.652 straipsnio 4 dalyje numatyto pagrindo nėra atsisakyti priimti darbus. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, jog būtent ieškovė nekokybiškai atliko darbus. Kaip nurodė liudytojas K. L., darbų pridavimo metu šalims tekdavo perrašyti darbų priėmimo–perdavimo aktus, kadangi atsakovė įvertindavo darbų kokybę ir kiekį. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog būtent tie darbai, už kuriuos ieškovė prašo atsiskaityti, buvo atlikti nekokybiškai. Be to, nebuvo nustatyti darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jų neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Todėl darytina išvada, jog atsakovės atsisakymas pasirašyti atliktų darbų aktus buvo nepagrįstas. Tokiu būdu ieškovė turėjo teisę juos pasirašyti vienašališkai. O vienašališkai pasirašyti aktai turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jų nepripažįsta negaliojančiais. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytais aktais, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Ieškovė į bylą pateikė visus rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, jog ieškovė atliko darbus, kurie yra užfiksuoti darbų priėmimo – perdavimo aktuose, jokių įrašų aktuose dėl nekokybiškų darbų atsakovė nepateikė. Atsakovė papildomai argumentavo, jog aktuose yra numatyta ir kainą už pastolių nuomą, tuo tarpu dėl tokios paslaugos šalys nebuvo susitarusios. Teismo metu liudytojai patvirtino, jog dėl pastolių nuomos šalių darbų vadovai susitarė žodžiu, pačios atsakovės darbuotojai prašė išnuomoti pastolius ir jais naudojosi. Taip pat ieškovės atstovas patvirtino, jog šalims galutinai nesusitarus dėl atliktų darbų vertės, ieškovė kainas paskaičiavo pagal pirminę 2017 m. kovo 10 d. sutartį. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovė pagrįstai paskaičiavo ieškinio kainą, ieškovės pateiktas Tarpusavio skolų derinimo – užskaitymo aktas patvirtina, jog iš reikalaujamos sumos ieškovė išskaičiavo atsakovės sumokėtas sumas, kurios atitinka ir atsakovės pateiktame SEB banko išraše. Jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovė samdė trečiuosius asmenis taisyti ieškovės atliktų darbų defektų byloje nėra, todėl teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą prašydama priteisti sumas už darbus, atliktus pagal jos vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus, tiek, kiek atsakovė nebuvo sumokėjusi pagal šiuos aktus. Taigi ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkinamas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteisiama skola pagal aktus ( - ) tai yra likusi neapmokėta dalis lygi 12 514,43 Eur sumai (CK 6.652, 6.691, 6.694 straipsniai, CPK 177, 185 straipsniai).

27Atsakovė prašė grąžinti permoką, tačiau įvertinus tai, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, o atsakovės priešieškinis atmetamas kadangi atsakovė neįrodė darbų defektų fakto, todėl visi atsakovės pateikti paskaičiavimai apie sumų suderinimus atmetami.

28Teismui konstatavus, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimo sumokėti už suteiktas paslaugas, atsakovei atsirado pareiga reikalauti iš atsakovės už nesavalaikį atsiskaitymą sumokėti ir Sutartyje numatytus delspinigius (CK 6.71 straipsnis). Pagal Sutarties 5.3 punktą, užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti, rangovas turi teisę pareikalauti iš užsakovo 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovės ieškinį tenkinus, o atsakovės priešieškinį atmetus, ieškovei iš atsakovės priteisiama 685,03 Eur delspinigių suma. Delspinigių suma apskaičiuojama pagal kiekvieno neapmokėto akto praleistą dienų skaičių iki 2017 m. lapkričio 22 d., tai yra pagal aktą Nr. ST15 susidarė 15,54 Eur (275,00 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 113 d.) delspinigiai, pagal ST16 – 33,86 Eur (594,00 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 114 d.), pagal ST18 – 446,26 Eur (7 315,72 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 122 d.), pagal ST19 – 143,19 Eur (6 291,71 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 87 d.), pagal ST20 – 9,35 Eur (210,00 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 89 d.) ir pagal ST20 – 36,85 Eur (828,00 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 89 d.).

29Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi sumokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnio 1 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinys tenkintas, priešieškinis atmestas, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32Paduodama ieškinį ieškovė 2017 m. lapkričio 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. 72 (1 t., b. l. 7) sumokėjo 396,00 Eur žyminį mokestį. Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis.

33Be to, atsakovė 2018 m. gruodžio 4 d. įmokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 50,00 Eur už liudytojo atvykimą. Sumos, priklausančios liudytojams, ekspertams, vertėjams, taip pat už kuratoriaus darbą išmokamos, teismui nustačius, jog jie atliko savo pareigas (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 88, 91 straipsniai). Byloje nenustatyta, kad MB „Mureka“ įmokėta 50,00 Eur pinigų suma už liudytojo atvykimą būtų panaudota, todėl ji grąžinama ją įmokėjusiai MB „Mureka“ į jos sąskaitą Nr. LT31 7044 0600 0787 6037, esančią akcinėje bendrovėje SEB banke.

34Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteisiamos 29,06 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ (įmonės kodas 302989509, buveinė Kauno r., Garliavoje, Pienių g. 37) 12 514,43 Eur (dvylikos tūkstančių penkių šimtų keturiolikos eurų 43 ct) skolą už pateiktas prekes bei suteiktas paslaugas, 685,03 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 3 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2017 m. gruodžio 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 396,00 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt šešių eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Velsta“ (įmonės kodas 304386367, buveinė Jurbarko r. sav., Veliuonos mstl., P. Cvirkos g. 2) naudai.

38Grąžinti mažajai bendrovei „Mureka“ (įmonės kodas 302989509) jos įmokėtą pinigų sumą už liudytojo atvykimą civilinėje byloje Nr. 2-265-955/2019 (buvęs Nr. 2-3178-955/2018) – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct), esančius Kauno apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje, pervedant šią sumą į sąskaitą Nr. LT31 7044 0600 0787 6037, esančią akcinėje bendrovėje SEB banke. Sprendimą, dalyje dėl pinigų sumos grąžinimo iš teismo depozitinės sąskaitos, pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo finansų skyriui.

39Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ (įmonės kodas 302989509, buveinė Kauno r., Garliavoje, Pienių g. 37) 29,06 Eur (dvidešimt devynių eurų 6 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Velsta“ (toliau – ir ieškovė)... 5. Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 6. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 7. Atsakovės atstovas posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, priešieškinį... 8. Trečiasis asmuo UAB Merko statyba atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam... 9. Trečiasis asmuo UAB „Nuova Capital“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo... 10. Trečiasis asmuo UAB „Elsis“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo tinkamai... 11. Trečiasis asmuo UAB „Kaminta“ teismo posėdyje nedalyvavo, jai buvo... 12. Liudytojas K. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Velsta“... 13. Liudytojas V. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra atsakovės MB... 14. Kiek pamena, plėvelės klijavimas turėjo būti sudėtinis darbas fasado... 15. Liudytojas Š. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra mažosios... 16. Teismas konstatuoja:... 17. ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas.... 18. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017 m. kovo 10 d. tarp... 19. Ieškovė 2017 m. liepos 10 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( -... 20. Byloje iš esmės ginčas kilo dėl atsiskaitymo už statybos rangos darbus.... 21. Pažymėtina, jog atsakovė iš esmės neginčija byloje ieškovės pateiktų... 22. Atsakovė nesutikdama su ieškiniu nurodo, jog 40 proc. sutarties kainos... 23. Nepagrįstais teismas laiko ir atsakovės argumentus, jog ieškovė vėlavo... 24. Atsakovė, taikydama ieškovei Sutartyje numatytą baudą, nurodė, jog... 25. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 26. Kaip matyti iš šalių susirašinėjimo, ieškovė, atlikusi sutartus darbus,... 27. Atsakovė prašė grąžinti permoką, tačiau įvertinus tai, kad ieškovės... 28. Teismui konstatavus, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimo sumokėti už... 29. Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi sumokėti ieškovei ir įstatyme... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 32. Paduodama ieškinį ieškovė 2017 m. lapkričio 29 d. mokėjimo nurodymu Nr.... 33. Be to, atsakovė 2018 m. gruodžio 4 d. įmokėjo į teismo depozitinę... 34. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteisiamos 29,06 Eur... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 36. ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ (įmonės kodas... 38. Grąžinti mažajai bendrovei „Mureka“ (įmonės kodas 302989509) jos... 39. Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Mureka“ (įmonės kodas... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...