Byla 2S-17-653/2015
Dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto ieškovo L. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. 2-32708-868/2014 pagal ieškovo L. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas išreikalauti iš atsakovo svetimo neteisėto valdymo ieškovo sukurtus paveikslus (drobes), taip pat priteisti iš atsakovo 50 000 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas neapmokėjo ieškinio žyminiu mokesčiu ir prašė atidėti jo sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo iki sprendimo priėmimo atmetė. Nustatė ieškovui 7 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

7Teismas konstatavo, jog ieškovas prie ieškinio pridėjo rašytinius įrodymus, tačiau rašytinių įrodymų kopijos yra nepatvirtintos CPK 114 str. 1 d. nustatyta tvarka.

8Ginčas tarp šalių yra turtinis: ieškovas prašo grąžinti paveikslus (nurodydamas jų piniginę vertę) ir prašė priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos. Ieškinys turi būti apmokėtas 3300,00 Lt žyminiu mokesčiu nuo ieškinio sumos, kurią sudaro prašomo grąžinti turto vertė ir prašoma priteisti neturtinė žala. Ieškovas nepateikė savo sunkią turtinę padėtį grindžiančių įrodymų, todėl toks ieškovo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, kad ieškovas gali kreiptis dėl antrinės teisinės pagalbos jam suteikimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas pateikė atskirąjį skundą (b.l.30-32), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, jog teismas nepagrįstai nurodė kaip ieškinio trūkumą tai, kad pats ieškovas patvirtino prie ieškinio pridedamus dokumentus.

11Apeliantas nurodo pateikiantis naujus įrodymus, susijusius su prašymu atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Iš Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-07-21 rašte Nr. (1.7)SD-3755 ir prieduose nurodytos informacijos matyti, kad apeliantui skirta antrinė teisinė pagalba. Pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. nuostatas, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys, nagrinėjant civilines ir administracines bylas, taip pat baudžiamosiose bylose pareikštus ieškinius, atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimo išlaidų. Šio dokumento negalėjo pateikti anksčiau, nes jį gavo tik išsiuntęs ieškinį teismui.

12Swedbank informacinis raštas apie antstolių areštus banko sąskaitai įrodo, kad apelianto sąskaitoms taikomi areštai vykdomosiose bylose. Vykdomųjų bylų užversta apelianto sutuoktinės atžvilgiu (duomenys buvo pateikti prie ieškinio).

13Lietuvos darbo biržos pažyma apie ieškovo ir sutuoktinės įrašymą į darbo biržos sąrašus įrodo, kad apeliantas registruotas darbo biržoje (pateiktuose dokumentuose matyti termino pratęsimas).

14VĮ „Registrų centras“ raštas apie ieškovo nuosavybės teisę įrodo, kad jis neturi nuosavybės (pateikta prie ieškinio).

152012-12-19 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-977 dėl socialinio būsto išnuomojimo L. C. įrodo, kad apelianto šeimos materialinė padėtis sunki. Socialinis būstas suteikiamas tik po pajamų/turto testavimo. Akivaizdu, kad faktas jog apeliantui priklauso socialinis būstas ir įrodo jo sunkią materialinę padėtį (Vilniaus m. sav. sprendimas pateiktas prie ieškinio).

16Mano, kad teismas nepagrįstai atmetė apelianto prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, nes pateiktų dokumentų visuma įrodo sunkią apelianto materialinę padėtį.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

20Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas nutarties, kuria buvo nutarta atmesti ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo atidėjimo ir nustatytas termino trūkumams pašalinti, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK. Vadovaujantis CPK 84 str. esant suinteresuoto asmens motyvuotam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismų praktikoje vadovaujamasi pozicija, kad sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumo, reikia nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį bei nustatyti, ar asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio (apeliacinio skundo) pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2012-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2012, 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t.y. nagrinėjamu atveju reikalingumą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, jog atidėti žyminio mokesčio mokėjimą yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam.

22Ieškovas savo prašymą atidėti žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimą grindžia argumentais, jog Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-07-21 rašto Nr.(1.7)SD-3755 ir jo priedų, kuriuo jam skirta Valstybės garantuojama teisinė pagalba, negalėjo pateikti anksčiau, nes jį gavo tik išsiuntęs ieškinį teismui; be to apelianto sunkią finansinę padėtį įrodo ir kiti pridėti prie ieškinio dokumentai: 2012-12-19 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-977 dėl socialinio būsto išnuomojimo L. C.; Swedbank informacinis raštas apie antstolių areštus banko sąskaitai; Lietuvos darbo biržos pažyma apie ieškovo ir sutuoktinės įrašymą į darbo biržos sąrašus; VĮ „Registrų centras“ raštas.

23Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Taigi, nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliantas nurodė, jog Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos rašto Nr.(1.7)SD-3755 ir jo priedų: 2014-07-21 sprendimo Nr. (1.7)SD-2501 ir 2014-07-21 sprendimo Nr. (1.7)S-2502 negalėjo pateikti anksčiau, nes jį gavo tik išsiuntęs ieškinį teismui. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad apeliantas objektyviai negalėjo pateikti minėtų įrodymų kartu su ieškiniu, todėl juos prijungia prie bylos.

24Kita vertus, kaip matyti iš Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-07-21 sprendimo Nr. (1.7)SD-2501 ir 2014-07-21 sprendimo dėl apeliantui skirtos antrinės teisinės pagalbos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1 d. pagrindu, apeliantas 100 procentų atleistas nuo išlaidų, susijusių su administracinio teisės pažeidimo bylos ir baudžiamosios bylos nagrinėjimu (b.l.65-67; 72-74). Tačiau apeliantas nebuvo atleistas nuo išlaidų, susijusių su civilinės bylos pagal ieškovo L. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir žalos atlyginimo nagrinėjimu.

25CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Nagrinėjamu atveju apeliantas visiškai nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kad jo turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini ir kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri buvo ieškinio pateikimo teismui metu.

26Pažymėtina ir tai, jog CPK nenumatyta teismo pareiga, netenkinus prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nagrinėti ex officio klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, jei tokio prašymo ieškovas nėra pareiškęs. Vertinant ieškovo pateiktus įrodymus tik prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo kontekste, darytina išvada, jog teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir nustatė terminą žyminiam mokesčiui sumokėti ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Kartu išaiškintina ieškovui, jog jis turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, pateikiant prašymą patvirtinančius įrodymus.

27Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas prie ieškinio pridėjo rašytinius įrodymus, tačiau rašytinių įrodymų kopijos yra nepatvirtintos CPK 114 str. 1 d. nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog CPK 114 str. 1 d. numatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Kaip matyti iš ieškinio priedų, apeliantas tinkamai patvirtino, tik vieną dokumentą (b.l. 4), kiti ieškinio priedai nėra patvirtinti (b.l.5-27) (patvirtinti yra tik atskirojo skundo priedai), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą ir šiam ieškinio trūkumui pašalinti.

28Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), ieškovui nustatytinas naujas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nustatyti ieškovui L. C. terminą iki 2015 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje numatytiems trūkumams pašalinti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas išreikalauti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas konstatavo, jog ieškovas prie ieškinio pridėjo rašytinius... 8. Ginčas tarp šalių yra turtinis: ieškovas prašo grąžinti paveikslus... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą (b.l.30-32), kuriuo prašo panaikinti... 11. Apeliantas nurodo pateikiantis naujus įrodymus, susijusius su prašymu... 12. Swedbank informacinis raštas apie antstolių areštus banko sąskaitai įrodo,... 13. Lietuvos darbo biržos pažyma apie ieškovo ir sutuoktinės įrašymą į... 14. VĮ „Registrų centras“ raštas apie ieškovo nuosavybės teisę įrodo,... 15. 2012-12-19 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-977 dėl... 16. Mano, kad teismas nepagrįstai atmetė apelianto prašymą atidėti žyminio... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 20. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas nutarties, kuria buvo nutarta atmesti... 21. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio... 22. Ieškovas savo prašymą atidėti žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimą... 23. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 24. Kita vertus, kaip matyti iš Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės... 25. CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti... 26. Pažymėtina ir tai, jog CPK nenumatyta teismo pareiga, netenkinus prašymo... 27. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas prie ieškinio pridėjo... 28. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti... 31. Nustatyti ieškovui L. C. terminą iki 2015 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto...