Byla 2-132/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Č. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties, kuria ieškovui E. Č. atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas civilinėje byloje pagal ieškovo E. Č. ieškinį atsakovei R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas E. Č. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R. K. 20 000 Lt negrąžintos skolos, 1 065 600 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2011 m. rugsėjo 12 d. ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti 14 656 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovas teismo nustatytu terminu ieškinio trūkumų nepašalino, tačiau pateikė teismui prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nustatė ieškovui papildomą terminą iki 2011 m. spalio 7 d. ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas sprendė, jog nesant galimybės ieškovą visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, jam nustatytinas papildomas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, suteikiant galimybę sumokėti dalį žyminio mokesčio bei pateikti motyvuotą prašymą iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

7Ieškovas pateikė teismui prašymą atleisti jį iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kuriuo prašė leisti jam sumokėti tik minimalų žyminio mokesčio dydį bei atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki procesinio sprendimo byloje priėmimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi atidėjo ieškovui E. Č. žyminio mokesčio (14 656 Lt) sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismas sprendė, kad ieškovo prašymas atleisti jį iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atmestinas, nes ieškovas nepateikė jo sunkią turtinę padėtį patvirtinančių dokumentų (pridėta metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, pateikta Vilniaus apskrities VMI, teismo manymu, nepatvirtina sunkios turtinės padėties). Iš teismų procesinių dokumentų teismas nustatė, kad ieškovas iš L. P. prisiteisė 8 190 Lt (Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartis Nr. 2A-1732-273/2010) bei išsiieškojo iš J. Ž. 24 211,32 Lt (Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 rugsėjo 15 d. nutartis Nr. 2-2473-394/2011), todėl padarė išvadą, kad ieškovo turtinė padėtis nėra tokia, dėl kurios būtų pagrindas atleisti jį iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o paskui atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Tam, kad būtų užtikrintas teisminės gynybos prieinamumo principas, atsižvelgiant į ieškinio didelę sumą, į ieškovo apsunkintą naudojimąsi savo teisėmis (yra apribota jo laisvė), teismas laikė tikslingu žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, kas visiškai užtikrintų ieškovo procesinių teisių realizavimą, nagrinėjant bylą pagal jo pareikštą ieškinį.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantas E. Č. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas jo paršymas atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodė, jog jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, santaupų kredito įstaigose, minimalių pajamų neturi. Jo sunkią turtinę padėtį ir aplinkybę, kad apeliantas jokio jo vardu registruotino turto neturi, visiškai patvirtina teismui pateikta Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, kurią pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino. Šiuo metu apeliantas yra kalinamas, jo pajamas per mėnesį sudaro tik 12 Lt suma higienos reikmėms įsigyti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsižvelgė į apeliantui priteistas sumas kitose bylose, nes jos nėra didelės ir buvo išleistos komunalinėms įsiskolinimams bei baudžiamojoje byloje Nr. 1-72-348/2011 patenkintam civiliniam ieškiniui padengti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria netenkintas ieškovo E. Č. prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau šis sunkumas yra laikinas, tai yra jog pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.). Kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, teismas, įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan. bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

16Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas apelianto prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nutartį motyvavo iš esmės tuo, kad apeliantas nepateikė teismui pakankamai rašytinių įrodymų, patvirtinančių prašymo pagrįstumą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia teismo išvada.

17CPK 111 straipsnio, reglamentuojančio dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formą bei turinį, 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodytos aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas, pateikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, kartu pateikė Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, užpildytą 2011 m. rugsėjo 20 d., ataskaitinis laikotarpis nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vien šis apelianto pateiktas dokumentas neatspindi visos realios jo turtinės padėties. Remiantis CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktu, visus įrodymus apie savo turtinę padėtį apeliantas privalėjo teismui pateikti kartu su prašymu dėl žyminio mokesčio. Nesant įrodymams, patvirtinantiems prašymo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atleisti apeliantą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas net du kartus nustatinėjo apeliantui terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi apeliantui buvo nustatytas terminas nustatyto dydžio žyminiam mokesčiui sumokėti. Teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi apeliantui buvo nustatytas papildomas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, tai yra sumokėti žyminį mokestį arba pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Minėtoje nutartyje teismas nurodė kokie įrodymai (konkretūs dokumentai) gali patvirtinti asmens turtinę padėtį. Be to, teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad apeliantas yra įkalinimo įstaigoje ir nustatė ilgesnį terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti.

20Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė papildomą dokumentą, jo nuomone patvirtinantį prašymo pagrįstumą, tai yra Kauno miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus 2010-03-19 pažymą apie pajamas Nr. 02-34-1104. Pateikta pažyma patvirtina, kad apelianto pajamas laikotarpiu nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2010 vasario mėnesio sudarė 315 Lt kas mėnesį gaunama socialinė pašalpa, tačiau ši pažyma, nors ir patvirtina apelianto sudėtingą turinę padėtį, neatspindi visos jo finansinės bei turtinės padėties, nepatvirtina, kad apeliantas neturėjo kitų pajamų ar santaupų. Apelianto pateikti duomenys, nesant kitiems įrodymams apie apelianto turtinę padėtį, patys savaime nesudaro pagrindo atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl apelianto atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, pagrįstai atsižvelgė į tą aplinkybę, jog Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartimi apeliantui yra priteista 8 190 Lt suma, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi jo naudai yra išieškota 24 211,32 Lt suma. Įrodymų, patvirtinančių, jog šios sumos buvo panaudotos komunaliniams įsiskolinimams padengti ar išieškotos pagal baudžiamojoje byloje Nr. 1-72-348/2011 patenkintą civilinį ieškinį, apeliantas apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 str.).

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau atidėdamas žyminio mokesčio sumokėjimą iki procesinio sprendimo byloje priėmimo, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

22Teisėjų kolegija įvertina tą aplinkybę, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl skolos iš atsakovės R. K. priteisimo, apeliantas sumažino ieškinio sumą iki 100 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, žyminis mokestis, mokėtinas už ieškinio nagrinėjimą, sudaro 3 000 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinė dalis tikslintina.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Patikslinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucinę dalį ją išdėstant taip:

26Atidėti ieškovui E. Č. žyminio mokesčio (3 000 Lt) sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas E. Č. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R. K. 20... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi nustatė ieškovui... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nustatė ieškovui... 7. Ieškovas pateikė teismui prašymą atleisti jį iš dalies nuo žyminio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi atidėjo ieškovui E.... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantas E. Č. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 16. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas apelianto prašymo dėl atleidimo... 17. CPK 111 straipsnio, reglamentuojančio dalyvaujančių byloje asmenų... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas, pateikdamas pirmosios instancijos teismui... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas net du kartus... 20. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė papildomą dokumentą, jo... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 22. Teisėjų kolegija įvertina tą aplinkybę, jog nagrinėjamoje civilinėje... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.... 25. Patikslinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucinę... 26. Atidėti ieškovui E. Č. žyminio mokesčio (3 000 Lt) sumokėjimą iki teismo...