Byla e2A-1096-781/2019
Dėl nuostolių priteisimo, panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (arbitražo byloje – ieškovės, pagal priešieškinį – atsakovės) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. V-0003/2017e pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams VilniusLux, uždarajai akcinei bendrovei, Italijos bendrovei Gemmo S.p.A, Estijos bendrovei VSLS OÜ dėl baudos priteisimo ir atsakovų priešieškinį ieškovei dėl nuostolių priteisimo, panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjamas ginčas pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams VilniusLux, uždarajai akcinei bendrovei (toliau –UAB), Gemmo S.p.A, VSLS OÜ dėl 579 240,04 Eur baudos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo kreipimosi į arbitražo teismą dienos iki arbitražo teismo visiško įvykdymo, arbitražo teismo išlaidų priteisimo, ir pagal atsakovų patikslintą priešieškinį ieškovei dėl 579 240 Eur baudos ir ją viršijančių nuostolių (su bauda sudaro 3 099 348,19 Eur) bei arbitražo teisme patirtų išlaidų priteisimo.

62.

7Ieškovė arbitražo teismo prašė priteisti 579 240,04 Eur baudą iš atsakovų dėl to, kad atsakovai neįvykdė savo pareigos pagal 2014 m. balandžio 28 d. partnerystės sutartį (toliau – Partnerystės sutartis) pateikti tarpinį užtikrinimą bei surasti projekto finansuotoją.

83.

9Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriame arbitražo teismo prašė pripažinti, jog Partnerystės sutartis nėra pasibaigusi, priteisti iš ieškovės 579 240 Eur baudą ir ją viršijančius nuostolius, kurie, įskaitant baudą, lygūs 3 099 348,19 Eur sumai, taip pat priteisti arbitravimo ir atstovavimo išlaidas.

10II. Arbitražo teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2019 m. liepos 1 d. sprendimu, priimtu arbitražo byloje Nr. V-0003/2017e, nusprendė ieškovės reikalavimus atmesti, o atsakovių reikalavimus tenkinti iš dalies ir priteisti iš ieškovės atsakovų naudai 521 316 Eur, 5 263,86 Eur arbitražo rinkliavų, 50 015,77 Eur kitų arbitražo išlaidų, priteisti iš atsakovų ieškovei 28 116,45 kitų arbitražo išlaidų.

13III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

145.

15Pareiškėja (ieškovė) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame skunde prašo: 1) panaikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. Nr. V-0003/2017e; 2) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

166.

17Skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais, pareiškėjos teigimu, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktuose įtvirtintų arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų egzistavimą:

186.1.

19Arbitražo teismo sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai ir imperatyvioms teisės normoms, todėl teismo sprendimas naikintinas pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktą:

206.1.1.

21Arbitražo teismo sprendimas nemotyvuotas. Partnerystės sutartis sudaryta vykdant viešojo pirkimo procedūras, todėl tarpiniam užtikrinimui ir jo pateikimui taikomas viešuosius pirkimus ir investicijas reglamentuojančios teisės normos – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 153 straipsnio 7 punktas. Priimant skundžiamą arbitražo teismo sprendimą ignoruota teismų praktika, jog VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas reiškia imperatyvių įstatymo normų pažeidimą. Arbitražo teismo sprendime neanalizuota tarpinio užtikrinimo esmė, jam taikytinas teisinis reguliavimas, jo reikšmė Partnerystės sutarties įsigaliojimui. Pažymėtina, jog sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas sudaro pagrindą laikyti, jog sutartis nesudaryta;

226.1.2.

23Arbitražo teismas padarė klaidingą išvadą dėl tarpinio užtikrinimo nepateikimo pasekmių. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės nepateikė tarpinio užtikrinimo, turėjo būti konstatuota, jog atsakovės atsisakė savo pasiūlymo ir sutarties, todėl ieškovė neteko teisinio pagrindo vykdyti išankstinių sąlygų;

246.1.3.

25Arbitražo teismas ignoravo aplinkybę, jog ieškovė, kaip viešojo administravimo ir valdžios subjektas, nėra laisva elgtis pagal pasirinktą elgesio ir komunikacijos modelį. Skundžiamame sprendime nenagrinėta, kokiu būdu ieškovė, kaip viešojo administravimo subjektas, privalo vykdyti komunikaciją, organizuoti susitikimus;

266.1.4.

27Nevertinta tai, jog pagal byloje pateiktą ekspertinį vertinimą UAB „Lords LB Asset Management“ negalėtų būti finansuotoju pagal Partnerystės sutarties sąlygas. UAB „Lords LB Asset Management“ patvirtino, jog jokių sprendimų, susijusių su projekto finansavimu, nėra priėmę. Arbitražo teismas ignoravo aplinkybę, kad atsakovės neįvykdė išankstinių sąlygų;

286.1.5.

29Arbitražo teismas nesiaiškino priežasčių, kodėl ieškovė sulaikė išankstinių sąlygų vykdymui svarbią informaciją, o tik konstatavo bendradarbiavimo pažeidimą. Ieškovė neatsisakė pateikti reikalingą informaciją tuo atveju, jei atsakovės pateiks Tarpinį užtikrinimą;

306.1.6.

31Baudos priteisimas laikytinas nacionalinės ir tarptautinės viešosios tvarkos pažeidimu. Atsakovės neįrodė patirtų nuostolių, todėl baudos priteisimas yra pakankamas pagrindas naikinti skundžiamą sprendimą.

326.2.

33Arbitražo procesas neatitiko arbitrų nešališkumo ir objektyvumo kriterijų, todėl sprendimas naikintinas pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktą:

346.2.1.

35Skundžiamame arbitražo teismo sprendime visiškai neanalizuota tarpinio užtikrinimo esmė, jam taikomas teisinis reguliavimas, jo reikšmė sutarties įsigaliojimui bei ieškovės ir atsakovų teisių ir pareigų apimtis dėl tarpinio užtikrinimo pateikimo ar nepateikimo;

366.2.2.

37Arbitrų šališkumas pasireiškė išvada, jog pastabas apie UAB „Lords LB Asset Management“ neatitikimą Partnerystės sutarčiai ieškovė privalėjo teikti per pratęstą 4 mėnesių Partnerystės sutarties įsigaliojimo terminą. Su šia išvada nesutiktina, nes apie derybas su UAB „Lords LB Asset Management“ ieškovė sužinojo praėjus daugiau nei pusei pratęsto sutarties įsigaliojimo termino bei dokumentus, iš kurių būtų galima spręsti apie UAB „Lords LB Asset Management“, kaip potencialų finansuotoją, ieškovė gavo pasibaigus 4 mėnesių terminui.

386.2.3.

39Arbitrų šališkumą patvirtina išvada, kad informacijos sulaikymas lėmė Partnerystės sutarties neįsigaliojimą. Net jei ieškovė būtų pateikusi informaciją atsakovėms, tai nedaro įtakos atsakovių pareigai surasti Finansuotoją. Arbitrai, palaikydami atsakoves, klaidingai nurodė, jog atsakovės vykdė komunikaciją su UAB „Lords LB Asset Management“, todėl įvykdė pareigą surasti Finansuotoją.

407.

41Atsiliepime į skundą suinteresuoti asmenys (atsakovės) teismo prašo pareiškėjos skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

427.1.

43Ieškovė netinkamai naudojasi arbitražo teismo sprendimo panaikinimo procedūra. Ieškovė pateiktu skundu siekia bylos nagrinėjimo iš naujo – arbitražo teismo sprendimo peržiūrėjimo. Arbitražo teismo sprendimo tikrinimas fakto ar materialiosios teisės taikymo aspektu neleidžiamas. Ieškovės skundo argumentų nagrinėjimas reikštų apeliacinį procesą arbitražo procesui.

447.2.

45Nesutiktina su ieškovės pozicija, kad arbitražo teismo sprendimas naikintinas remiantis KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktu:

467.2.1.

47Arbitražo teismo sprendimas galėtų būti panaikintas KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktu tik tuo atveju, jeigu būtų pažeisti fundamentalūs sąžiningo proceso principai – teisė būti išklausytam, teisė pateikti įrodymus. Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų nėra, šalims buvo išaiškinta teisė pateikti savo pozicijas, įrodymus, paaiškinimus, posėdyje dalyvavo abiejų šalių atstovai;

487.2.2.

49Ieškovės argumentai dėl galimai netinkamo tarpinio užtikrinimo vertinimo arbitražo teismo sprendime detaliai išanalizuota. Tarpinis užtikrinimas ir prievolių įvykdymo užtikrinimas yra du skirtingi institutai. Pagal Partnerystės sutartį prievolių įvykdymo užtikrinimo pasibaigimas ir neatnaujinimas yra esminis sutarties pažeidimas, kurio pagrindu sutartis gali būti nutraukta;

507.2.3.

51Ieškovė nepagrįstai sulaikė informaciją ir jos nepateikė atsakovėms, todėl arbitražo teismo sprendime pagrįstai konstatuota, jog ieškovė pažeidė bendradarbiavimo pareigą. Atsakovės vykdė derybas su UAB „Lords LB Asset Management“.

527.2.4.

53Arbitražo teismo sprendime pasisakyta dėl kiekvieno ieškovės reikalavimo, įvertinti įrodymai, pateikti aiškūs argumentai, todėl vien tai, jog priimtas sprendimas yra nepalankus ieškovei nereiškia sprendimo nemotyvuotumo.

547.2.5.

55Atsakovės vykdė komunikaciją su UAB „Lords LB Asset Management“ dėl projekto finansavimo ir tik ieškovės bendradarbiavimo pareigos pažeidimas lėmė tai, jog susitarimas su šiuo finansuotoju nebuvo pasiektas.

567.2.6.

57Arbitražo teismo sprendimu priteista Partnerystės sutartyje numatyta bauda. Pažymėtina, jog ir ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovų baudą, teigė, jog sutarties nuostata dėl baudos yra teisėta ir galiojanti, todėl argumentas dėl sprendimo panaikinimo tuo pagrindu, jog priteistos baudinės netesybos yra draudžiamos, nepagrįstas.

587.3.

59Nesutiktina su ieškovės pozicija, kad arbitražo teismo sprendimas naikintinas remiantis KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

607.3.1.

61Ieškovės pozicija dėl arbitrų šališkumo grindžiama subjektyviu vertinimu, jog arbitrai netinkamai vertino įrodymus bei padarė klaidingas išvadas. Ieškovė arbitražo proceso metu neginčijo arbitrų nešališkumo, o vien tik nepalankaus sprendimo ieškovei priėmimas nereiškia arbitrų šališkumo.

62IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

638.

64Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo tvarka ir sąlygos įtvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) III dalies XVI skyriaus bei KAĮ VIII skyriaus normose. Pagal CPK 301 straipsnio 5 dalį skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių arbitražų sprendimų, pateikti KAĮ nustatyta tvarka, yra pateikiami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui ir nagrinėjami mutatis mutandis taikant šiame skyriuje nustatytas taisykles.

659.

66Pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, kad: 1) viena iš arbitražinio susitarimo šalių pagal taikomus įstatymus buvo neveiksni arba arbitražinis susitarimas negalioja pagal šalių susitarimu taikomus įstatymus, o kai šalys dėl arbitražiniam susitarimui taikomų įstatymų nesusitarė, – pagal valstybės, kurioje buvo priimtas arbitražo teismo sprendimas, įstatymus; arba 2) šaliai, prieš kurią norima remtis arbitražo teismo sprendimu, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražinį nagrinėjimą arba kitaip nebuvo sudaryta galimybė pateikti savo paaiškinimus; arba 3) arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo ar ginčo dalies, kuri nebuvo perduota arbitražui. Jeigu galima atskirti ginčo dalį, kuri buvo perduota arbitražui, ta arbitražo teismo sprendimo dalis, kuria yra išspręsti arbitražui perduoti klausimai, gali būti pripažįstama ir vykdoma; arba 4) arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių šio įstatymo nuostatų; 5) ginčas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti perduotas arbitražui; arba 6) arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Lietuvos apeliacinis teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar skundžiamas arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja šio straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytiems pagrindams (KAĮ 50 straipsnio 4 dalis).

6710.

68Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios metu sprendžiama dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, vykdoma ne apeliacijos (angl. appeal) ar remisijos (angl. remission), o anuliavimo forma (angl. annulment) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1226/2014, 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-469/2014). Tai reiškia, kad arbitražo sprendimams nėra būdinga instancinė procesinių sprendimų kontrolės sistema, o galimybė peržiūrėti arbitražo sprendimus Lietuvos Respublikoje yra ribota (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-61-381/2017). Lietuvos apeliacinis teismas pagal jam priskirtą kompetenciją gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą tik KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais pagrindais, kurių sąrašas yra baigtinis, o sprendžiant dėl minėtų pagrindų egzistavimo, arbitražo teismo sprendimai netikrinami fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu.

6911.

70KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindai, taip pat ir jų patikrinimo tvarka, yra skirtingi – sprendimo suderinamumas su viešosios tvarkos reikalavimais ir ginčo arbitruotinumas (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktai) tikrinami ex officio (pagal pareigas) (KAĮ 50 straipsnio 4 dalis), o visi kiti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, numatyti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, analizuojami tik esant tokiam vienos iš šalių reikalavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016). Taigi, nors pareiškėja nagrinėjamu atveju savo prašymo negrindžia KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 punkte įtvirtintu arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindu, teisėjų kolegija, turėdama pareigą, ex officio (pagal pareigas) pasisako dėl ginčo arbitruotinumo.

7112.

72KAĮ 12 straipsnyje įtvirtinti ginčai, kurie negali būti perduoti arbitražui. Arbitražas negali spręsti ginčų, nagrinėtinų administracinių bylų teisena, ir nagrinėti bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas (KAĮ 12 straipsnio 2 dalis). Be to, arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu dėl arbitražinio susitarimo nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas (KAĮ 12 straipsnio 3 dalis).

7313.

74Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių ginčo pobūdį ir šalių arbitražinį susitarimą, nenustatė, kad kilęs ginčas dėl baudos pagal šalių sudarytą Partnerystės sutartį priteisimo (ieškinio pagrindas) negali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas (KAĮ 12 straipsnis).

7514.

76Pareiškėja Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimą prašo panaikinti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktuose įtvirtintais arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindais – arbitražo teismo sprendimo prieštaravimu Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai bei arbitražo proceso neatitikimu arbitrų nešališkumo ir objektyvumo kriterijams.

7715.

78Skunde nurodoma, jog arbitražo teismo sprendime neanalizuota tarpinio užtikrinimo esmė, jam taikytinas teisinis reguliavimas, jo reikšmė Partnerystės sutarties įsigaliojimui. Be to, pareiškėja teigia, kad skundžiamame arbitražo teismo sprendime visiškai neanalizuota ieškovės ir atsakovų teisių ir pareigų apimtis dėl tarpinio užtikrinimo pateikimo ar nepateikimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėja pateiktą skundą dėl arbitražo teismo sprendimo grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais grindė arbitražo teismui pateiktą ieškinį t. y. argumentais, susijusiais su arbitražo teisme nagrinėto ginčo esme, tačiau tokių argumentų vertinimas nepatenka į teismo atliekamo arbitražo sprendimo patikrinimo ribas. Pareiškėja pateiktu skundu neįrodė ir neįrodinėjo nei vieno iš KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto pagrindo panaikinti arbitražo teismo sprendimą egzistavimo (CPK 178 straipsnis).

7916.

80Lietuvos apeliacinis teismas spręsdamas dėl KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų (ne)egzistavimo neturi teisės peržengti jam priskirtų kompetencijos ribų – arbitražo teismo sprendimų tikrinti fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu, t. y. nagrinėti bylą iš esmės, aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, ar tinkamai taikė teisės normas ir pan. Draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį yra vienas pagrindinių (tarptautinio) arbitražo principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-611/2015). Teisėjų kolegijos vertinimu, skundo argumentais pareiškėja nepagrįstai siekia revizuoti arbitražo teismo sprendimo turinį, išplėsti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktų normų taikymo apimtį ir, atitinkamai, teismo atliekamo arbitražo teismo sprendimo patikros ribas, kurios teismų praktikoje yra aiškiai apibrėžtos. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

8117.

82Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai nenustačius KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų pagrindų panaikinti arbitražo teismo sprendimą, o pareiškėjai neįrodžius KAĮ 50 straipsnio 4 ir 6 punktuose nustatytų pagrindų panaikinti arbitražo teismo sprendimą, Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos skundas atmetamas.

8318.

84Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

8519.

86Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundas atmetamas, jai patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

8720.

88Suinteresuoti asmenys VilniusLux, UAB, Italijos bendrovė Gemmo S.p.A, Estijos bendrovė VSLS OÜ pateikė prašymą atlyginti jų patirtas 3 940 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į pareiškėjos skundą parengimą. Kartu su prašymu pateikti šių išlaidų dydį ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai – sąskaita – faktūra ir mokėjimo pavedimo kopija.

8921.

90CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Suinteresuotų asmenų prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir specifiškumą, taip pat kitus Rekomendacijose nurodytus kriterijus, reikšmingus priteisiamų bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymui, yra pagrįstos, todėl suinteresuotiems asmenims VilniusLux, UAB, Italijos bendrovei Gemmo S.p.A, Estijos bendrovei VSLS OÜ iš pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisiamos 3 940 Eur dydžio patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

91Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu,

Nutarė

92pareiškėjos (ieškovės) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188710061) skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. V-0003/2017e, panaikinimo, atmesti.

93Priteisti suinteresuotiems asmenims VilniusLux, UAB (juridinio asmens kodas 303290490), Italijos bendrovei Gemmo S.p.A (juridinio asmens kodas 03214610242), Estijos bendrovei VSLS OÜ (juridinio asmens kodas 12366054) iš pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188710061) 3 940 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

94Arbitražo bylą Nr. V-0003/2017e grąžinti arbitražo institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjamas ginčas pagal... 6. 2.... 7. Ieškovė arbitražo teismo prašė priteisti 579 240,04 Eur baudą iš... 8. 3.... 9. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriame arbitražo teismo prašė... 10. II. Arbitražo teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2019 m. liepos 1 d. sprendimu, priimtu... 13. III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėja (ieškovė) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos... 16. 6.... 17. Skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais, pareiškėjos teigimu,... 18. 6.1.... 19. Arbitražo teismo sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai ir imperatyvioms... 20. 6.1.1.... 21. Arbitražo teismo sprendimas nemotyvuotas. Partnerystės sutartis sudaryta... 22. 6.1.2.... 23. Arbitražo teismas padarė klaidingą išvadą dėl tarpinio užtikrinimo... 24. 6.1.3.... 25. Arbitražo teismas ignoravo aplinkybę, jog ieškovė, kaip viešojo... 26. 6.1.4.... 27. Nevertinta tai, jog pagal byloje pateiktą ekspertinį vertinimą UAB „Lords... 28. 6.1.5.... 29. Arbitražo teismas nesiaiškino priežasčių, kodėl ieškovė sulaikė... 30. 6.1.6.... 31. Baudos priteisimas laikytinas nacionalinės ir tarptautinės viešosios tvarkos... 32. 6.2.... 33. Arbitražo procesas neatitiko arbitrų nešališkumo ir objektyvumo kriterijų,... 34. 6.2.1.... 35. Skundžiamame arbitražo teismo sprendime visiškai neanalizuota tarpinio... 36. 6.2.2.... 37. Arbitrų šališkumas pasireiškė išvada, jog pastabas apie UAB „Lords LB... 38. 6.2.3.... 39. Arbitrų šališkumą patvirtina išvada, kad informacijos sulaikymas lėmė... 40. 7.... 41. Atsiliepime į skundą suinteresuoti asmenys (atsakovės) teismo prašo... 42. 7.1.... 43. Ieškovė netinkamai naudojasi arbitražo teismo sprendimo panaikinimo... 44. 7.2.... 45. Nesutiktina su ieškovės pozicija, kad arbitražo teismo sprendimas... 46. 7.2.1.... 47. Arbitražo teismo sprendimas galėtų būti panaikintas KAĮ 50 straipsnio 3... 48. 7.2.2.... 49. Ieškovės argumentai dėl galimai netinkamo tarpinio užtikrinimo vertinimo... 50. 7.2.3.... 51. Ieškovė nepagrįstai sulaikė informaciją ir jos nepateikė atsakovėms,... 52. 7.2.4.... 53. Arbitražo teismo sprendime pasisakyta dėl kiekvieno ieškovės reikalavimo,... 54. 7.2.5.... 55. Atsakovės vykdė komunikaciją su UAB „Lords LB Asset Management“ dėl... 56. 7.2.6.... 57. Arbitražo teismo sprendimu priteista Partnerystės sutartyje numatyta bauda.... 58. 7.3.... 59. Nesutiktina su ieškovės pozicija, kad arbitražo teismo sprendimas... 60. 7.3.1.... 61. Ieškovės pozicija dėl arbitrų šališkumo grindžiama subjektyviu... 62. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 63. 8.... 64. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo... 65. 9.... 66. Pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti... 67. 10.... 68. Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios... 69. 11.... 70. KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti arbitražo teismo sprendimo panaikinimo... 71. 12.... 72. KAĮ 12 straipsnyje įtvirtinti ginčai, kurie negali būti perduoti... 73. 13.... 74. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių ginčo pobūdį ir šalių... 75. 14.... 76. Pareiškėja Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2019 m. liepos 1 d.... 77. 15.... 78. Skunde nurodoma, jog arbitražo teismo sprendime neanalizuota tarpinio... 79. 16.... 80. Lietuvos apeliacinis teismas spręsdamas dėl KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje... 81. 17.... 82. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai nenustačius KAĮ 50 straipsnio 3... 83. 18.... 84. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 85. 19.... 86. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundas... 87. 20.... 88. Suinteresuoti asmenys VilniusLux, UAB, Italijos bendrovė Gemmo S.p.A, Estijos... 89. 21.... 90. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 91. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 92. pareiškėjos (ieškovės) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 93. Priteisti suinteresuotiems asmenims VilniusLux, UAB (juridinio asmens kodas... 94. Arbitražo bylą Nr. V-0003/2017e grąžinti arbitražo institucijai....