Byla 2-357/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys – A. D., uždaroji akcinė bendrovė „KG Constructions“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adlex statyba“ direktoriaus L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5849-232/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adlex statyba“ direktoriaus L. J. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Adlex statyba“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys – A. D., uždaroji akcinė bendrovė „KG Constructions“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Adlex statyba“ (bendrovės pavadinimas iki 2013 m. spalio 14 d. – UAB „Psyops Media“) direktorius L. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Adlex statyba“. Nurodė, jog įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais – vėluojama atsiskaityti su tiekėjais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybine mokesčių inspekcija. Bendrovės vykdoma veikla 2013 m. buvo nuostolinga. Didžiausią įtaką sunkiai įmonės finansinei padėčiai turėjo įmonės skolininkų UAB „KRK Baltic“ ir UAB „KG Constructions“ neatsiskaitymas su atsakovu, taip pat atsakovo UAB „Adlex statyba“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (turto areštas). Įmonei negavus apmokėjimo už suteiktas paslaugas iš UAB „KG Constructions“, UAB „KRK Baltic“ ir UAB „Litcon“, prasidėjo problemos su atsiskaitymais. Prasidėjus finansinei krizei, įmonė neturėjo galimybių papildomai pasiskolinti ir taip išspręsti lėšų trūkumo problemą. Kreditoriams vis griežčiau reikalaujant grąžinti skolas, įmonė nėra pajėgi iš apyvartos padengti susidariusius įsiskolinimus. Nurodė, jog atsakovo restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams ir išvengti bankroto. Planuojama išsaugoti ir plėtoti pagrindinę įmonės veiklą, įgyvendinti naujus projektus, optimizuoti veiklos kaštus (mažinti administravimo išlaidas, koreguoti atlyginimų sistemą, atsisakyti nuostolingų veiklų), sugrąžinti debitorines skolas ir pan. Bendrovės vienintelis akcininkas L. J. 2013-10-14 vienintelio akcininko sprendimu nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB “Adlex statyba” iškėlimo, patvirtino UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo plano metmenis, bei pritarė UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo administratoriaus B. V. kandidatūrai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo bylą. Šį savo sprendimą teismas grindė ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu – įmonės nemokumu. Teismas iš atsakovo pateikto 2013 m. spalio 17 d. balanso duomenų nustatė, kad atsakovo turtas iš viso sudaro 394 893 Lt, įmonės visą turtą sudaro tik trumpalaikis turtas, iš kurio per vienerius metus gautinos sumos – 380 544 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 412 624 Lt. Iš atsakovo pateiktos 2013 m. spalio 17 d. pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovas per paskutinius finansinius metus patyrė 157 209 Lt nuostolių. Remdamasis atsakovo pateikto kreditorių sąrašo duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai 2013 m. spalio mėnesį sudarė 411 346,61 Lt. Šių duomenų pagrindu teismas padarė išvadą, jog UAB „Adlex statyba“ pradelsti mokėjimai viršija daugiau nei pusę į 2013 m. spalio 17 d. balansą įrašyto turto vertės, o pati įmonė atitinka nemokios įmonės statusą. Teismas, nustatęs, kad atsakovas vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus, padarė išvadą, jog ši aplinkybė taip pat sudaro savarankišką bankroto bylos iškėlimo sąlygą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Teismas taip pat pripažino, jog pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą sudaro ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytų reikalavimų, keliamų įmonės restruktūrizavimo plano metmenims, pažeidimas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės, nors ir šioje stadijoje nebūtinai turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat neturi būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Teismas, vertindamas atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytus pagrindinius tikslus (atgauti skolas iš A. D., UAB „KRK Baltic“ ir „KG Constructions“, sudaryti naujus kontraktus su potencialiais verslo partneriais UAB „Irdaiva“, UAB „Psyops Constructions“, UAB „Naresta“, UAB „Vilmstata“ ir tokiu būdu atsiskaityti su kreditoriais išvengiant bankroto), padarė išvadą, jog jie yra per daug deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Nurodyta UAB „KRK Baltic“ 242 562,20 Lt dydžio skola atsakovui nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Priešingai, teismas nustatė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 18 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1913-600/2013, patenkino ieškovo „KRK Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“, kuriuo ieškovas prašė pripažinti jo tinkamą atsiskaitymą su atsakovu pagal 2011 m. liepos 29 d. rangos sutartį ir 2011 m. spalio 18 d. rangos sutartį, o atsakovo priešieškinį, kuriuo šis prašė priteisti iš ieškovo 117 561,01 Lt, atmetė. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1112-430/2013, atmetė „Adlex statyba“ ieškinį atsakovui UAB „KG Constructions“ dėl 55 206,25 Lt skolos, 9 516,65 Lt baudos ir 679,60 Lt delspinigių priteisimo. Teismas pabrėžė, jog įmonės mokumo atstatymas negali būti paremtas tik galimų skolų išieškojimu iš galimų debitorių. Metmenyse nėra įvardijamos realios šiuo metu pasirašytos ar planuojamos pasirašyti sutartys, pagal kurias planuojama gauti pajamų. Plano metmenyse nurodytas priemones (intensyvus darbas su esamais klientais; darbuotojų skaičiaus sumažinimas; nauja rinkų paieška; siekis nuo 2014 m. dalyvauti konkursuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems renovacijos darbams) teismas vertino kritiškai, nes jos yra deklaratyvios ir nedetalizuotos. Teismo vertinimu, atsakovas vykdytų iš esmės tą pačią veiklą, kurią vykdo iki šiol. Restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodyta nei viena konkreti ĮRĮ 12 str. 2 d. reikalavimus atitinkanti ekonominė priemonė. Esant tokiems restruktūrizavimo plano metmenims, teismo vertinimu nebūtų įmanoma padengti visų skolų ir atkurti normalios įmonės veiklos (CPK 185 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovo UAB „Adlex statyba“ direktorius L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį ir bylą grąžinti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, vertindamas atsakovo finansinę padėtį, neatsižvelgė į argumentus, kad finansinius sunkumus, su kuriais įmonė susiduria, lėmė vidiniai ir išoriniai faktoriai, kurių poveikį bendrovės finansinei būklei sustiprino 2008 m. antroje pusėje prasidėjusi pasaulio ir ekonomikos finansų krizė. Vėluojantys bendrovės debitorių atsiskaitymai lemia, kad bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų ir negali laiku atsiskaityti su įmonės kreditoriais.
 2. Nors pagal atsakovo finansinius dokumentus formaliai būtų galima konstatuoti atsakovo nemokumą, tačiau, remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais (2013 m. rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutartimi Nr. SUB-PSY-13/09/30; prašymu patikslinti kreditorių sąrašą, atsiskaičius su nurodytais darbuotojais), galima daryti išvadą, jog atsakovas turi realių galimybių per restruktūrizavimo laikotarpį sumokėti skolas kreditoriams ir išvengti įmonės bankroto.
 3. Teismas nepagrįstai atsakovo vėlavimą atsiskaityti su darbuotojais laikė savarankišku bankroto bylos iškėlimo pagrindu, kadangi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog šią aplinkybę būtina vertinti neatsietai nuo įmonės nemokumo. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovo vėlavimo atsiskaityti su darbuotojais, neatsižvelgė į tai, kad vėlavimo sumokėti darbo užmokestį terminas nėra ilgas, kad skola darbuotojams sudaro tik mažą dalį atsakovo įsipareigojimų, t.y. tik 2,20 proc. visų skolų, kad atsakovas sumokėjo beveik visą, t.y. 9581,92 Lt dydžio skolą darbuotojams, susidariusią iki 2013 m. spalio 10 d.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, kad jie niekaip negalės būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia teisinė pozicija grindžiama prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).
 5. Teismas formaliai vertino restruktūrizavimo plano metmenis, neatsižvelgė į tai, kad metmenys yra tik preliminarus planas, todėl nėra būtina detaliai ir konkrečiai įvardinti priemonių, kurias įgyvendinus bus pagerinta atsakovo finansinė padėtis.
 6. Atsakovas teismui pateikė 2013 m. rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutartį Nr. SUB-PSY-13/90/30. Kadangi atsakovas iki šioje sutartyje numatyto termino (2013 m. lapkričio 30 d.) nespėjo atlikti rangos darbų, jis negavo numatytų pajamų, tačiau tai neįrodo, kad įmonė visiškai jų negaus ateityje įvykdžiusi savo įsipareigojimus. Teismas taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į planuojamą atgauti 55 206,25 Lt dydžio skolą, 9516,65 Lt dydžio baudą bei 679 Lt dydžio delspinigius iš kreditoriaus UAB „KG Constructions“. Nors Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 30 d. sprendimu ir atmetė atsakovo ieškinį, tai nereiškia, kad Vilniaus apygardos teismas nepanaikins šio teismo sprendimo.
 7. Teismas netinkamai vertino restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas atsakovo veiklos priemones, t.y. darbuotojų skaičiaus sumažinimą, rengimąsi dalyvauti konkursuose atlikti daugiabučių renovacijos darbus, kurie finansuojami iš ES struktūrinių fondų ir kt., nurodydamas, jog jos yra deklaratyvaus pobūdžio. Teismas, vertindamas atsakovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, netinkamai taikė ir aiškino ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalį, kadangi plano metmenis nepagrįstai prilygino verslo planui, taip nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Metmenyse nurodytas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013).

9Trečiasis asmuo A. D. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra nemokus, nes jo pradelsti mokėjimai viršija daugiau nei pusę į 2013 m. spalio 17 d. balansą įrašyto turto vertės, kad pagal pateiktą kreditorių sąrašą įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus, atsakovo pradelsti mokėjimai VSDF valdybai auga.
 2. Ieškovo pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse esantis atsakovo kreditorių sąrašas neatitinka įstatymo reikalavimų (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p.), kadangi jame nurodyta klaidinga suma, kurią atsakovas skolingas A. D.. Faktiškai atsakovo įsiskolinimas jam sudaro 14 841,93 Lt. Be to, kreditorių sąraše nenurodytos kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimo priemonės.
 3. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas pagrindinis įmonės tikslas – atgauti skolas iš A. D., UAB „KRK Baltic“ ir UAB „KG Constructions“, tačiau įmonės mokumo atstatymas negali būti paremtas tik galimų skolų išieškojimu iš galimų debitorių. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, jog šie asmenys yra atsakovo kreditoriai.
 4. Teismas pagrįstai konstatavo, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nustatytos priemonės yra nerealios restruktūrizavimo tikslams pasiekti, net ir darant prielaidą, kad įmonė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais.

10Trečiasis asmuo UAB „KG Constructions“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas pagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, remdamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose įtvirtintais pagrindais. Apelianto pozicija, jog teismo išvados nepagrįstos, yra deklaratyvi.

122. Ieškovo pateiktas kreditorių sąrašas nebuvo išsamus, t.y. nebuvo įvertinti įsiskolinimai UAB „KG Constructions“, UAB „KRK Baltic“, A. D.. Kritiškai vertintinas ir atsakovo turtas (394 893 Lt), kurio didžiąją dalį sudaro gautinos sumos (380 544 Lt), tame tarpe ir iš UAB „KG Constructions“, UAB „KRK Baltic“ bei A. D. (300 000 Lt), kadangi pastarieji yra atsakovo kreditoriai, o ne debitoriai. Todėl ir atsakovo restruktūrizavimo planas, kuris paremtas tariamų skolų atgavimu iš tariamų skolininkų, vertintinas kritiškai.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Byloje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumas.

15CPK 1 straipsnyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (ĮRĮ) reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str.). Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

16Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, joje sukurtas darbo vietas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-263/2010).

17ĮRĮ reglamentuoja ir atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2340/2013).

18Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliantas UAB „Adlex statyba“ direktorius L. J. atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį nurodydamas, kad teismas tik formaliais pagrindais atsisakė iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, išsamiai neišanalizavo bylos medžiagos, todėl padarė nepagrįstas išvadas ir priėmė neteisingą sprendimą.

19Visų pirma, apelianto teiginiai apie realias galimybes per restruktūrizavimo laikotarpį sumokėti skolas ir išvengti įmonės bankroto yra deklaratyvūs ir pagrįsti tik prielaidomis. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą, restruktūrizavimo proceso siekiančios įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės: 1) nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos; 2) įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai; 3) įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas; 4) turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos; 5) numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės; 6) numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos; 7) numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai; 8) kitos priemonės. Kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktuose UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo plano metmenyse tik abstrakčiai numatyta toliau vykdyti pagrindinę įmonės veiklą – dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, tame tarpe vykdant projektus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų, taip pat ieškoti naujų klientų, derėtis su užsienio investuotojais. Visos prognozuojamos gauti pajamos planuojamos iš pagrindinės įmonės veiklos – apdailos ir bendrastatybinių darbų (b. l. 19, t. 1), planuojamas 15 procentų pajamų augimas kiekvienais metais, pradedant nuo 2014 m., tačiau nenurodomas tokio planavimo pagrindimas. Pagal pateiktus metmenis, bendrovė neplanuoja atleisti darbuotojų, priešingai, planuoja priimti dar iki 20 darbininkų, kurių kvalifikacija būtų tinkama atlikti pastatų renovavimo darbus, du projektų vadovus, taip pat teisininką (-us), kuris (-ie) teiks teisines paslaugas. Nurodoma, kad teisininkas (-ai) bus priimami siekiant gauti papildomų pajamų, tačiau nėra detalizuota, kokiu būdu, kokiomis priemonėmis tokių darbuotojų priėmimas atneš įmonei daugiau pajamų. Priešingai, nurodyta teisininkų veikla (konsultuojant, kaip teisingai vesti statybos objekte pildomą dokumentaciją, kaip teisingai perduoti darbų rezultatą, taip pat klausimais, susijusiais su įmonės steigimu, dalyvavimas derybose, procesinių ir kitų dokumentų rengimas) ir atlyginimas už šią veiklą įskaitytinas į pagrindinės veiklos sąnaudas. Restruktūrizavimo plano metmenyse nenumatyta atsisakyti nuostolingos veiklos, įvairinti veiklą, atleisti darbuotojus, pertvarkyti įmonės struktūrą, nenurodytas planuojamas parduoti ar įsigyti turtas, nėra numatomų nutraukti sutarčių, numatomų gauti kreditų ir jų finansavimo šaltinių. Kaip minėta, įstatymas restruktūrizavimo plano metmenyse nereikalauja detalaus verslo plano restruktūrizavimo laikotarpiui, tačiau pagrindinės įmonės veiklos kryptys, lėšų gavimo šaltiniai, realiai tikėtinos pajamos ir galimybės atsiskaityti su kreditoriais turi būti pakankamai pagrįsti, iš jų teismas turi turėti galimybę spręsti apie restruktūrizavimo plano įgyvendinamumą. Šiuo atveju byloje pateiktas restruktūrizavimo planas neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad vien tik prielaidomis atgauti debitorių įsiskolinimus bei gauti pelną nešančias pajamas iš įprastinės veiklos, kuri iki šiol buvo nuostolinga, paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendintinas. Juo labiau, kad byloje dalyvaujantys tretieji asmenys, kuriuos, jų teigimu, atsakovas nepagrįstai nurodo įmonės debitoriais, nes iš tiesų jie yra kreditoriai, tvirtina, kad atsakovas yra nemoki įmonė.

20Antra, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, taip pat pagrįstai nustatė ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodytą atsisakymo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindą – įmonės nemokumo būklę. 2013 m. spalio 17 d. atsakovo balanso duomenimis, įmonės turtas iš viso sudarė 394 893 Lt, iš kurio per vienerius metus gautinos sumos – 380 544 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 412 624 Lt. Pagal atsakovo pateikto kreditorių sąrašo duomenis, pradelsti įsipareigojimai 2013 m. spalio mėnesį sudarė 411 346,61 Lt. Iš 2013 m. spalio 17 d. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad atsakovas per paskutinius finansinius metus patyrė 157 209 Lt nuostolių. Šių duomenų pagrindu teismas padarė išvadą, jog UAB „Adlex statyba“ pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas reiškia, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Apeliantas šios teismo nustatytos aplinkybės atskirajame skunde neginčija. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti kitokią išvadą dėl įmonės finansinės būklės, todėl sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes ir pagrįstai nustatė šio atsisakymo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindo egzistavimą. Pabrėžtina, jog pagal nurodytus finansinės atskaitomybės duomenis, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija net ne pusę įmonės balanse įrašyto turto vertės, o apskritai viršija turto vertę. Juo labiau, kad didžiąją turto dalį (380 544 Lt) sudaro gautinos sumos. Restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas įmonės tikslas atgauti skolas iš A. D., UAB “KRK Baltic” ir “KG Constructions”, tačiau nėra pateikta tokias skolas pagrindžiančių įrodymų. Priešingai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1913-600/2013 UAB „Adlex statyba“ reikalavimas priteisti 117 561,01 Lt ir procesines palūkanas iš UAB „KRK Baltic“ atmestas. Šis sprendimas įsiteisėjo 2013 m. spalio 22 d., t. y. dar iki atskirojo skundo padavimo, tačiau apeliantas šią aplinkybę ignoruoja ir toliau tvirtina apie neva egzistuojančius UAB „KRK Baltic“ neįvykdytus įsipareigojimus. UAB „Adlex statyba“ pareikštas 30 000 Lt dydžio reikalavimas A. D. atžvilgiu (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6230-905/2013) ir 55 206,25 Lt skolos 9 516,65 Lt, baudos bei 679,60 Lt delspinigių reikalavimas UAB „KG Constructions“ atžvilgiu (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1112-430/2013), teismų sprendimais yra atmesti, nors šie teismų sprendimai ir neįsiteisėję. Taigi, galima daryti pagrįstą išvadą, jog UAB „Adlex statyba“, nepriklausomai net ir nuo bylų, kuriose sprendimai dar neįsiteisėję, baigties, yra akivaizdžiai nemoki įmonė ir kyla reali grėsmė, kad su kreditoriais nebus atsiskaityta. Pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 1 d. 2 ir 3 p., 8 str. 1 d.). Apelianto argumentas, kad nėra pagrindo konstatuoti bankroto bylos iškėlimo įmonei sąlygų buvimą dėl to, kad neatsiskaityta su darbuotojais, neturi teisinės reikšmės, nes įmonės nemokumas yra savarankiška bankroto bylos iškėlimo sąlyga (ĮBĮ 9 str. 7 d.). Atmestini atskirojo skundo teiginiai, kad teismas neatsižvelgė į argumentus apie 2008 m. antroje pusėje prasidėjusią pasaulinę ekonomikos krizę, bendrovės debitorių vėlavimą atsiskaityti, kas turėjo esminės reikšmės sunkiai atsakovo finansinei būklei. Teisme nagrinėjant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir/ar įmonės (ne)mokumo būklės nustatymo įmonės finansinę padėtį lėmusios priežastys nėra vertinamos ir neturi teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą šiuo klausimu. Be to, UAB “Adlex statyba” (buvusi UAB “Psyops Media”) Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. gegužės 8 d., t. y. jau tuo laikotarpiu, kai ekonominė krizė buvo prasidėjusi, todėl teigti, kad bendrovės finansinė padėtis pasikeitė dėl ekonominės krizės, nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, kad įstatymas numato įmonės vadovo ar kito asmens, turinčio teisę įmonėje priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakomybę. Toks asmuo privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.).

21Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog yra nustatyti du atsisakymo kelti UAB „Adlex statyba“ restruktūrizavimo bylą pagrindai, numatyti ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje: parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka įstatymo reikalavimų ir įgyvendinimo realumo kriterijų (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p., 5 str. 1 d. 7 p., 12 str. 2 d.); įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p., ĮBĮ 2 str. 8 d.).

22Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

23Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl konstatuojama, kad restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Adlex statyba“ atsisakyta iškelti pagrįstai, atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Adlex statyba“ (bendrovės pavadinimas iki 2013 m. spalio 14... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovo UAB „Adlex statyba“ direktorius L. J. atskiruoju skundu prašo... 9. Trečiasis asmuo A. D. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo... 10. Trečiasis asmuo UAB „KG Constructions“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 11. 1. Teismas pagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, remdamasis... 12. 2. Ieškovo pateiktas kreditorių sąrašas nebuvo išsamus, t.y. nebuvo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Byloje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio... 15. CPK 1 straipsnyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 16. Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko,... 17. ĮRĮ reglamentuoja ir atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 19. Visų pirma, apelianto teiginiai apie realias galimybes per restruktūrizavimo... 20. Antra, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl... 21. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 22. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės... 23. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....