Byla 2S-927-431/2014
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikiant Vilniaus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovės S. Č. ieškinį atsakovui E. J. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikiant Vilniaus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-18-131/2012 ir iš dalies pakeisti 2012 m. gegužės 30 d. teismo sprendimą, nustatant, kad iš atsakovo priteisiamas nepilnametei dukrai išlaikymas kas mėnesį po 400 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-07-07 iki vaiko pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; iš atsakovo priteisiamas nepilnametei dukrai 400 Lt išlaikymo įsiskolinimas; perskirstyti ir priteisti iš S. Č. visas bylinėjimosi išlaidas. Sprendime teismas konstatavo, kad vaiko vieno mėnesio poreikiai sudaro 900 Lt (800 Lt + 100 Lt specialiems poreikiams tenkinti), todėl ieškovė turi padengti 11 %, o atsakovas - 89 % dukters poreikių. Tokį paskirstymą teismai motyvavo tuo, kad ieškovė nedirba, pajamas sudaro vien socialinės išmokos. Pareiškėjas šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje sužinojo, kad ieškovė apytiksliai nuo 2011-11-04 dirba ( - ). Minėtos aplinkybės leidžia daryti prielaidą, jog ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos metu nuslėpė nuo teismo, kad ji tuo metu dirbo ir gavo nuo teismo nuslėptas pajamas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Viena esminių bylos aplinkybių paskirstant tarp šalių išlaikymo vaikui naštą (nustatant priteistino iš atsakovo išlaikymo dydį) buvo ieškovės pajamas sudarančios socialinės išmokos.

6Suinteresuotas asmuo S. Č. nesutiko su prašymu atnaujinti procesą. Nurodė, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovė nedirbo. Šią aplinkybę patvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažyma. Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pateikti visi teisingi duomenys apie ieškovės turtinę padėtį ir jos gaunamas pajamas, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo turėtų būti atmestas. Atsakovo uždirbamos pajamos yra žymiai didesnės nei nurodoma dokumentuose. Tai patvirtina jo išlaidos advokatams bei teismų jau pažymėtos nepašalintos abejonės dėl gaunamų pajamų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi netenkino pareiškėjo E. J. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-661-726/2014.

9Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. N2-18-131/2012 priėmė sprendimą 2012 m. gegužės 30 d., o pareiškėjas su prašymu atnaujinti procesą kreipėsi į teismą 2013 m. spalio 23 d., todėl pripažino, kad pareiškėjas praleido nustatytą 3 mėnesių terminą procesui atnaujinti. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai dėl byloje paaiškėjusių naujų aplinkybių yra nepagrįsti ir paremti tik prielaidomis. Suinteresuotas asmuo byloje pateikė pažymą iš Sodros, kurios duomenimis pareiškėjo nurodomu laikotarpiu suinteresuotas asmuo jokių darbo santykių neturėjo, pagal verslo liudijimą nedirbo. Šioje pažymoje taip pat nurodyta, kad S. Č. tik 2013-05-07 yra įsigijusi verslo liudijimą ir pradėjusi mokėti įmokas Sodrai. Teismas sprendė kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

10Teismo pripažino, kad pareiškėjo pareiškėjo teiginiai, jog 2012 m. gegužės 30 d. priimdamas sprendimą, teismas vaiko išlaikymo naštą paskirstė, atsižvelgdamas vien tik į tai, kad ieškovė nedirba ir jos pajamas sudaro socialinės išmokos, yra nepagrįsti. Teismas priėmė sprendimą, vadovaudamasis prioritetiniais vaiko interesais, įvertinęs abiejų šalių turtinę padėtį bei vaiko būtinuosius ir specialiuosius poreikius. Pareiškėjas dalyvavo nagrinėjant bylą, todėl turėjo visas galimybes pats aktyviai teikti įrodymus byloje arba prašyti teismą išreikalauti būtinus įrodymus. Teismas pažymėjo, kad CK 3.201 straipsnis numato galimybę šalims kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (sumažinimo ar padidinimo).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas E. J. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. A2-661-726/2014 arba perduoti pirmos instancijos teismui iš naujo nagrinėti proceso atnaujinimo klausimą; apklausti liudytoją A. D., išreikalauti iš ( - ) duomenis apie darbo ar kitas sutartis, sudarytas su S. Č. nuo 2011 m. birželio iki 2013 m. spalio mėnesio.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nesuteikė pareiškėjui galimybės pašalinti nustatytus įrodymų trūkumus. Todėl pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog svarbią bylai aplinkybę sužinojo iš savo motinos, A. D., kurią prašo apklausti liudytoja. A. D. 2013 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje prekybos centre ( - ) salone pamatė ieškovę ir sužinojo, jog ieškovė yra ( - ), dirba salone apie dvejus metus, nuo 2011 m. lapkričio mėnesio.
  2. Byloje esantys ieškovės banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad ji 2012-01-31 ir 2012-04-28 mokėjo ( - ) po 1500,00 Lt už nuomą. Nurodytų mokėjimų laikotarpis sutampa su laikotarpiu nuo 2011-11-08, kada baigėsi ieškovės ( - ) praktika VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre, kurią ji atliko ( - ) salone, iki 2012-05-30, kada buvo priimtas teismo sprendimas. Pareiškėjas prašė teismo išreikalauti iš ( - ) duomenis apie su ieškove sudarytas darbo ar kitas sutartis, kurios galėtų patvirtinti jos gaunamas darbines pajamas. Tačiau teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl šio pareiškėjo prašymo ir taip užkirto jam kelią gauti įrodymus ir apginti pažeistus interesus.
  3. Nagrinėjant bylą teisme pareiškėjas neturėjo pagrindo nepasitikėti ieškove. Teismas turėjo būti aktyvus byloje, tačiau taip pat pasitikėjo ieškovės paaiškinimais, kad ji nedirbo. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovės darbo pajamos buvo galimai nelegalios, nes ieškovė nepranešė apie jas VSDFV, nemokėjo mokesčių. Todėl pareiškėjas negalėjo tuo metu rinkti ir teikti teismui įrodymus.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo S. Č. prašė skundą atmesti ir priteisti iš suinteresuotojo asmens bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pareiškėjo nurodoma liudytoja A. D. paliudytų tik tas aplinkybes, kurios galimai vyko 2013 metais, o ne bylos nagrinėjimo metu, tai yra 2012 metais. Be to, susiteresuotasis asmuo 2013 m. rugsėjo pabaigoje turėjo nedarbingumą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su proceso atnaujinimo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

21Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-18-131/2012 ieškovės S. Č. ieškinį atsakovui E. J. dėl išlaikymo ir įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo tenkino iš dalies ir nustatė šalių nepilnametės dukters gyvenamąją vietą su atsakove, priteisė iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai po 800,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-07-07 iki vaiko pilnametystės ir priteisė iš atsakovo nepilnametei dukrai 800,00 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą. Teismas sprendime nustatė, kad vaiko poreikiams patenkinti reikia 900,00 Lt, kurių 89 % priteistini iš atsakovo, kadangi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovės pajamas sudaro 11 % atsakovo pajamų. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 15 d. paliko pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija dėl proceso atnaujinimo instituto paskirties ir tikslų, proceso atnaujinimo sąlygų yra suformuota ir aiški. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007, 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje taip pat suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: jos egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui nagrinėjant bylą iš esmės; sužinomos pareiškėjo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; joms esant galėjo būti priimtas visiškai kitoks sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; kt.).

24Prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas atnaujinimo pagrindu pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą įvardina nuo 2011-11-04 ieškovės gaunamas pajamas už ( - ) darbą ( - ), priklausančiame ( - ). Pareiškėjas nepateikia jokių duomenų, galinčių patvirtinti nurodomos aplinkybės egzistavimą, tačiau teigia, jog šią aplinkybę gali patvirtinti liudytoja A. D., 2013 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje mačiusi ieškovę nurodytoje darbo vietoje, bei iš ( - ) išreikalauti dokumentai apie sutartis su ieškove. Taip pat pareiškėjas remiasi byloje esančiais ieškovės banko sąskaitos išrašais, kuriuose nurodyta, jog 2012-01-31 ir 2012-04-28 ji sumokėjo po 1500,00 Lt ( - ) už nuomą (t. I, b.l. 133; 171).

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas faktiškai nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog ieškovė pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo metu būtų dirbusi ( - ) ir gautų už tai pajamas. Pareiškėjo nurodoma liudytoja ieškovę dirbančią ( - ) matė tik 2013 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, todėl jos parodymai nėra susiję su aplinkybėmis egzistavusiomis nagrinėjant bylą iš esmės.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ginčo šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendime pažymėjo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad nurodė visas savo gaunamas pajamas (t. I, b.l. 184). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 15 d. nutartyje taip pat padarė išvadą, kad apelianto (pareiškėjo) realios pajamos per mėnesį yra didesnės už teisme nurodytas 1168 GBP pajamas (t. I, b.l. 214). Taigi, nagrinėdami bylą iš esmės, abiejų instancijų teismai rėmėsi tikimybių pusiausvyros principu, kadangi neturėjo tikslių duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas ir išlaidas. Tuo tarpu duomenys apie ieškovės turimą turtą, jos pajamas bei išlaidas, tarp kurių ir pareiškėjo nurodomas 3000,00 Lt nuomos mokestis ( - ), buvo pagrįsti detaliais rašytiniais įrodymais. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendime taip pat atsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad ieškovė yra jau įgijusi ( - ) specialybes ir, esant galimybei dirbti, galėtų išlaikyti save ir dukrą. Todėl didesnis išlaikymas iš atsakovo buvo priteistas ne vien tik dėl to, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu nedirbo, o atsižvelgus į byloje esančių įrodymų ir aplinkybių visumą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, išreikalavo duomenis iš VSDFV apie ieškovės draudžiamąsias pajamas bei galimą drabinę veiklą ir pagrįstai nustatė, kad ieškovė tik 2013-05-07 yra įsigijusi verslo liudijimą ir pradėjusi mokėti įmokas VSDFV (t. II, b.l. 30-33), todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą.

28Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal CK 3.201 straipsnį jis gali reikšti naują ieškinį ieškovei sumažinti priteistą išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, tai yra ieškovė pradėjo dirbti ir gauti pajamas, kurių dydis yra artimas pareiškėjo gaunamoms.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjo (atsakovo) atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

30Suinteresuotasis asmuo pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjo 200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, ir 79,46 Lt už spausdintas nuotraukas. Kadangi atskirasis skundas atmestas, suinteresuotajam asmeniui yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos už suteiktas teisines paslaugas. Tačiau suinteresuotojo asmens pateiktos nuotraukos nėra susijusios nei su pareikėjo prašyme atnaujinti procesą, nei su atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis, nei skundžiamoje nutartyje teismo nagrinėtomis aplinkybėmis. Todėl apeliacinės instancijos teismas atsisako pripažinti pateiktas nuotraukas įrodinėjimo priemonėmis byloje ir nepriteisia suinteresuotajam asmeniui 79,46 Lt.

31Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Priteisti S. Č., a.k. ( - ) iš E. J., a.k. ( - ) 200,00 Lt (du šimtus litų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J.... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 6. Suinteresuotas asmuo S. Č. nesutiko su prašymu atnaujinti procesą. Nurodė,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi netenkino... 9. Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas civilinėje byloje... 10. Teismo pripažino, kad pareiškėjo pareiškėjo teiginiai, jog 2012 m.... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas E. J. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo S. Č. prašė... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 21. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija dėl proceso atnaujinimo... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje taip... 24. Prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas atnaujinimo pagrindu pagal CPK... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas faktiškai... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendime... 28. Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal CK 3.201 straipsnį jis gali reikšti... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 30. Suinteresuotasis asmuo pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjo 200,00 Lt... 31. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti... 34. Priteisti S. Č., a.k. ( - ) iš E. J., a.k. ( - ) 200,00 Lt (du šimtus litų...