Byla 2A-211-611/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Loretos Lipnickienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo BUAB „Ziro Group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams BUAB „Ziro group“, BUAB „Baldų galerija“, VĮ Registrų centras dėl statinių pripažinimo priklausiniais, turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinės registracijos panaikinimo, tretieji asmenys antstolė D. P., Z. R., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas (1) pripažinti sargo namelį, unikalus Nr. ( - ), ir svarstykles, unikalus Nr. ( - ), pagrindinio daikto ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), priklausiniais, (2) pripažinti 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/11/975 negaliojančiu ir (3) taikyti restituciją, t.y. grąžinti parduotus statinius UAB „Baldų galerija“ nuosavybėn, panaikinti sargo namelio, unikalus Nr. ( - ), ir svarstyklių, unikalus Nr. ( - ), kaip pagrindinių daiktų – atskirų nekilnojamojo turto objektų – statusą nekilnojamojo turto registre ir (4) įpareigoti VĮ Registrų centras šiuos objektus įregistruoti kaip ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausinius. Nurodė, kad ieškovui buvo ir yra įkeista valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisė ir šiame sklype esantys statiniai – ūkio pastatas ir kiemo aikštelė. Statiniai įkeisti užtikrinant UAB „Baldų galerija“ prievolę grąžinti 2386603,13 EUR dydžio kreditą pagal 2007-10-17 kreditavimo sutartį Nr.156070704239-16 (su vėlesniais pakeitimais). Atsakovas UAB „Baldų galerija“ savo prievolę grąžinti kreditą pažeidė, todėl ieškovas pradėjo išieškojimą iš įkeisto turto. Kredito sutartimi šalys aiškiai ir besąlygiškai susitarė, jog įkeitus nurodytą turtą, laikoma, kad įkeičiami visi esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti ar dėl gamtinių įvykių prie pagrindinio daikto prisijungę priklausiniai bei įkeistam turtui naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji/nekilnojamieji daiktai, įskaitant tuos, kurie taps daikto savininko nuosavybe ateityje, o taip pat specialiosios dalies 2.2 ir/ar 2.3 p. nuodytuose sklypuose esantys ir būsimieji nekilnojamieji daiktai. Be ieškovo žinios ir sutikimo 2011-12-01 Nekilnojamojo turto registre kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai buvo įregistruoti du nauji statiniai, pastatyti žemės sklype, t.y. sargo namelis ir svarstyklės. Šie statiniai 2012-02-27 buvo parduoti skolininko UAB „Baldų galerija“ pasiūlytam pirkėjui, susijusiam asmeniui UAB „Ziro group“, kurio vienintelis akcininkas iki 2011-10-24 buvo UAB „Baltic construction development group“. Šios įmonės 100 procentų akcijų priklausė Z. R., kuris yra vienintelis atsakovo UAB „Baldų galerija“ akcininkas. Nuo 2011-10-24 100 procentų UAB „Ziro group“ akcijų priklauso UAB „Baldų galerija“ darbuotojai L. L.. Pažymėjo, kad ginčo sargo namelis ir svarstyklės laikytini įkeistais ieškovui pagal kreditavimo sutartį kaip ūkinio pastato ir aikštelės priklausiniai. Nekilnojamojo turto registre sargo namelio paskirtis nurodyta pagalbinio ūkio, kas liudija, kad šis statinys tarnauja pagrindiniam daiktui. Svarstyklės nekilnojamojo turto registre nurodytos kaip kiti inžinieriniai statiniai (kiemo įrenginiai), kas, įvertinus teisės aktuose įtvirtintą kitų inžinierinių statinių reikšmę, liudija jų tarnavimą pagrindiniam daiktui. Ieškovo manymu, be jo sutikimo atsakovas UAB „Baldų galerija“ negalėjo perleisti minėtų statinių, iš jų negalėjo būti išieškota atskirai nuo ieškovui įkeistų pagrindinių daiktų. Antstolė, žinodama, kad tame pačiame sklype esantis pastatas ir aikštelė yra įkeisti ieškovui, atsižvelgdama į naujai įregistruotų statinių funkcinę paskirtį bei nekilnojamojo turto registre nurodytą pagrindinę naudojimo paskirtį, privalėjo įvertinti tai, kad šie statiniai antraeiliai daiktai ir priklausiniai bei negalėjo būti parduoti atskirai nuo pagrindinių daiktų.

5Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu jo atžvilgiu nesutinka. Atsakovo manymu, civilinė byla dalyje dėl ieškovo reikalavimų panaikinti ginčo statinių kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų teisinį statusą nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti atsakovą šiuos objektus įregistruoti ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausiniais tūrėtų būti nutraukta CPK 293 str. 2 p. pagrindu, nes ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir praleido skundo padavimo terminą. Teritorinio registratoriaus sprendimą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 straipsnių nuostatas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos ieškovas turėjo skųsti centriniam registratoriui. Paaiškino, kad teritorinis registratorius gavo UAB „Baldų galerija“ generalinio direktoriaus Z. R. 2011-08-30 prašymą Nr. 2853913 nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – sargo namelį ir svarstykles bei nuosavybės teises į juos. Teritorinis registratorius nenustatė LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. numatytų aplinkybių, draudžiančių atlikti prašomų dokumentų pakeitimą, todėl laikytina, kad šių nekilnojamųjų daiktų duomenys atitinka ne tik dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti, bet ir jais disponuojančio asmens tikrąją valią juos valdyti būtent tokiu būdu.

6Atsakovas BUAB „Ziro group“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas įrodymais nepagrindė teiginio, kad sargo namelio paskirtis yra saugoti ieškovui įkeistą ūkio pastatą ir kiemo aikštelę. Atsakovas pažymėjo, kad ginčo svarstyklių paskirtis yra sverti automobilius su kroviniais. Šią funkcinę paskirtį svarstyklės gali atlikti nepaisant to, ar fiziškai egzistuoja ieškovui įkeistas ūkio pastatas ir kiemo aikštelė. Ginčo sargo namelis yra skirtas saugoti ne ūkio pastatą ir kiemo aikštelę, o saugoti svarstykles. Todėl ginčo statiniai negali būti laikomi ieškovo nurodomų statinių priklausiniais.

7Atsakovas BUAB „Baldų galerija“ pripažino ieškinį visa apimtimi. Atsakovas palaikė ieškovą, jo nurodytus argumentus, kad ginčo statinių realizavimas buvo pagrįstas šalių, t.y. UAB „Baldų galerija“ ir UAB „Ziro group“ nesąžiningumu ir tikslingu siekiu perleisti atsakovui UAB „Baldų galerija“ priklausančio turto dalį ir žemės sklypo nuomos teisę susijusiai įmonei UAB „Ziro group“. Nurodė, kad šalių nesąžiningumą taip pat įrodo ta aplinkybė, jog statiniai buvo parduoti vos už 10 000 Lt, nors žemės nuomos teisė siekia žymiai didesnę sumą. Atsakovas taip pat nurodė, kad vykdomoji byla Nr.0068/11/975, kurioje realizuoti statiniai, buvo užvesta tariamam kreditoriui M. T.-Organesovs pateikus antstolei vykdyti 2011-08-04 išduotą vykdomąjį įrašą pagal atsakovo UAB „Baldų galerija“ 2011-01-20 išduotą paprastą neprotestuotiną vekselį M. T.-O. 200000 EUR sumai. BUAB „Baldų galerija“ bankroto administratoriui nėra perduoti jokie dokumentai, kurie pagrįstų BUAB „Baldų galerija“ ir M. T.-O. tarpusavio santykius, kurių pagrindu galėjo būti išduotas vekselis. Atsakovas pažymėjo, kad net tuo atveju, jei teismas nuspręstų, jog statiniai nėra laikytini įkeistais ieškovui hipotekos lakštu, kuriuo įkeisti ūkio pastatas ir kiemo aikštelė, aktas pripažintinas negaliojančiu CPK 602 str. 1 d. 7 punkto pagrindu. Statinių pardavimas tik už 10000 Lt, kai statinių su žemės sklypo nuomos teise vidutinė rinkos vertė tikėtina yra net kelis šimtus kartų didesnė, leidžia pagrįstai konstatuoti, jog turto pardavimas akivaizdžiai pažeidė BUAB „Baldų galerija“ ir jos kreditorių teises, nes statiniai su žemės sklypo nuomos teise tiesiog buvo „perkelti“ iš vienos įmonės į kitą, o toks turto „perkėlimas“ pažeidė atsakovo BUAB „Baldų galerija“ ir jos kreditorių teises, nes įmonė neteko realaus turto.

8Trečiasis asmuo Z. R. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, atlikdamas įstatymo jam pavestas kadastro tvarkytojo funkcijas, privalo įvertinti, ar kadastro registre registruotinas objektas priskirtinas prie pagrindinio daikto ar prie antraeilio bei tai nurodyti registre. Nekilnojamojo turto registre nėra nurodyta, kad ginčo sargo namelis ir svarstyklės yra kiemo aikštelės ir ūkinio pastato priklausiniai. Svarstyklių naudojimui pagal jų tikslinę paskirtį nėra būtina ir neišvengiama, kad tuo pačiu metu būtų ūkio pastatas, kuris pagal nekilnojamojo turto registro duomenis yra pats pagalbinio ūkio pastatas, todėl jokių antraeilių daiktų jis negali turėti.

9Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, pripažino sargo namelį, unikalus Nr.4400-2110-8608, ir svarstykles, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), priklausiniais; pripažino 2012-02-27 turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr.0068/11/975 negaliojančiu nuo jo sudarymo momento; taikė restituciją, priteisė iš atsakovo BUAB „Ziro group“ atsakovui BUAB „Baldų galerija“ nuosavybėn sargo namelį, unikalus Nr. ( - ), ir svarstykles, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); priteisė iš atsakovo BUAB „Baldų galerija“ atsakovui BUAB „Ziro group“ 12000 Lt. Be to, teismas nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko reikalavimą atsakovui VĮ Registrų centrui panaikinti minėtų sargo namelio ir svarstyklių kaip pagrindinių daiktų – atskirų nekilnojamojo turto objektų – statusą nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti VĮ Registrų centras šiuos objektus įregistruoti kaip ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausinius. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat teismas priteisė ieškovui AB SEB bankui iš atsakovų BUAB „Ziro group“ ir BUAB „Baldų galerija“ po 251 Lt žyminio mokesčio.

12Teismas konstatavo, kad esminę reikšmę sprendžiant ginčo statinių buvimo pagrindiniais ar priklausiniais klausimą turinti aplinkybė, kad atsakovui BUAB „Baldų galerija“ statant ginčo statinius – sargo namelį ir svarstykles, buvo rekonstruojama ir pati kiemo aikštelė (ji liudija aikštelės ir šių statinių funkcinį ryšį), yra įrodyta. Funkcinį ryšį, bendrą paskirtį liudija ir atsakovo BUAB „Ziro group“ paaiškinimai, į bylą pateikta fotonuotrauka, kad šioje aikštelėje faktiškai yra vykdoma prekyba akmens anglimi. Be to, teismas pažymėjo, kad žemės sklype BUAB „Baldų galerija“ pastatyti ginčo sargo namelis ir svarstyklės, nors ir buvo patys kaip savarankiški daiktai, jie buvo statomi tarnauti ir faktiškai tarnavo kiemo aikštelei, kurioje buvo vykdoma kieto kuro sandėliavimo, prekyba kietu kuru veikla. Teismas pažymėjo, kad šios išvados niekaip nepaneigia atsakovo VĮ Registrų centro argumentai, kad ginčo statiniai savininko valia buvo registruoti nekilnojamojo turto registre kaip pagrindiniai daiktai, taip pat tai, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus kiti inžinieriniai statiniai, kuriems buvo priskirta ir kiemo aikštelė, pagal savo prasmę negali būti pagrindiniais daiktais. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, taigi nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimas atsakovo VĮ Registrų centro atžvilgiu yra atmestinas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui.

13Dalyje dėl ieškovo prašymo panaikinti sargo namelio ir svarstyklių kaip pagrindinių daiktų – atskirų nekilnojamojo turto objektų statusą nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti VĮ Registrų centrą šiuos objektus įregistruoti kaip ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausinius teismas civilinę bylą nutraukė, konstatavęs, kad šis reikalavimas, būdamas administracinio pobūdžio, iš esmės yra išvestinis iš reiškiamo reikalavimo pripažinti ginčo statinius kiemo aikštelės ir ūkio pastato priklausiniais. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų juridinių faktų įregistravimo/išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai, pagal kuriuos tam, kad juridinis faktas būtų įregistruotas nekilnojamojo turto registre ar išregistruotas iš nekilnojamojo turto registro, turi būti pateiktas suinteresuoto asmens prašymas, juridinio fakto nustatymą/pasibaigimą patvirtinantis dokumentas, todėl tokį ieškovo reikalavimą, kildinamą iš ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo, jo vykdymo teismas pripažino nenagrinėtinu civilinio proceso tvarka.

14Teismas pažymėjo, kad įforminti/išviešinti statinių įkeitimą pareiga pagal kreditavimo sutartį teko pačiam atsakovui BUAB „Baldų galerija“. Pagrindinio daikto priklausiniai visais atvejais laikomi įkeistais, nors jie hipotekos lakšte nenurodyti, o statiniai, esantys ant įkeičiamo sklypo, turi būti įkeisti hipotekos lakštu kaip jo priklausiniai, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Teismas nenustatė, kad antstolė D. P. būtų kreipusis dėl CPK 746 str. (redakcija iki 2012-07-01) numatyto ieškovo sutikimo, kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto skolininko turto, todėl ieškovo naudai įkeisto turto pardavimą atsakovo BUAB „Baldų galerija“ pasiūlytam pirkėjui atsakovui BUAB „Ziro group“ teismas pripažino neatitinkančiu imperatyvių teisės aktų nuostatų ir niekiniu (CK 1.80 str., 4.170 str. 1 d., 4.198 str. 2 d.).

15Teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai liudija BUAB „Baldų galerija“ ir BUAB „Ziro group“ tarpusavio ryšį, o tokios aplinkybės, įvertinus tai, kad ginčo statinių statyba buvo baigta 2011-07-29 deklaracija apie statybos užbaigimą, 2011-09-16 Z. R. UAB „Baldų galerija“ vardu kreipėsi į ieškovą, prašydamas duoti sutikimą įregistruoti statinius žemės sklype, patvirtina, kad BUAB „Ziro group“ jau tuo metu turėjo būti žinomos tiek kreditavimo sutarties sąlygos, tiek aplinkybė, kad statiniai žemės sklype Panerių g. 57, Vilniuje, yra įkeisti. Tuo labiau, kad duomenys apie hipoteką kiemo aikštelei, ūkio pastatui, taip pat įkeitimą viso žemės sklypo nuomos teisei, kurioje yra ir ginčo statiniai, buvo nurodyti viešame nekilnojamojo turto registre.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. CK normose expressis verbis nėra nurodyta pagrindiniam daiktui būdingi požymiai, todėl vertinant tai, kad ginčas kilęs dėl nekilnojamųjų daiktų, tokių daiktų, kaip pagrindinių daiktų, požymiai yra nustatyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnyje. Sisteminis šio teisinio reguliavimo aiškinimas suponuoja išvadą, kad Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, atlikdamas įstatymo jam pavestas kadastro tvarkytojo funkcijas, privalo įvertinti, ar kadastro registre registruotinas objektas priskirtinas prie pagrindinio daikto ar prie antraeilio bei tai nurodyti registre. Teisinis reguliavimas antraeiliu daiktu laiko tik tokį daiktą, kuris pats kaip daiktas negalėtų savarankiškai funkcionuoti be pagrindinio daikto. Svarstyklės savo funkcinę paskirtį atlieka nepaisant to, yra ar ne ši kiemo aikštelė. Nei sargo namelis, nei svarstyklės negali būti laikomos kiemo aikštelės antraeiliais daiktais, nes jie nėra esminės šios kiemo aikštelės dalys, o kiemo aikštelė nelaikytina pagrindiniu daiktu.
 2. Teismas savo sprendimo motyvuojamojoje dalyje dėl ginčo statinių laikymo kiemo aikštelės priklausiniais argumentuoja žemės sklypo tiksline paskirtimi, o ne kiemo aikštelės, kurios priklausiniais tas pats teismas pripažino daiktus, paskirtimi. Žemės sklypas ir kiemo aikštelė yra du skirtingai daiktai, todėl žemės sklypo paskirtis nebūtinai turi sutapti su kito daikto - kiemo aikštelės paskirtimi, kas per se daro teismo motyvą nelogišku.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad apelianto nuomone pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino ginčo statinius - sargo namelį ir svarstykles - pagrindinio daikto kiemo aikštelės priklausiniais, laikytina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas pripažino 2012-02-27 turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/11/975 negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ir restitucijos taikymo yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl taip pat naikintina.

18Trečiasis asmuo Z. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

 1. pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teises normas bei neteisingai, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo, pritaikė CK normas, reglamentuojančias daiktų laikymą priklausiniais. Nustatant teisiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis, bet funkcinis daiktų ryšys, t.y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui.
 2. Pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas ginčo objektu esančių daiktų - kiemo aikštelės, sargo namelio ir svarstyklių - funkcinį ryšį, turėjo nustatyti aplinkybes, įrodančias, kad sargo namelis ir svarstyklės išimtinai naudojami kiemo aikštelei, t.y. pagal savo savybes tarnauja jai. Statinių statymas vienu metu kai buvo rekonstruojama kiemo aikštelė niekaip nepagrindžia aplinkybės, kad sargo namelis ir svarstyklės realiai yra naudojamos kiemo aikštelei ir tenkina jos poreikius. Be to, aplinkybė, kad ginčo objektu esantys statiniai yra viename žemės sklype, kurio paskirtis yra komercinės paskirties objektų teritorijos, nors ir suformuotame sujungus tris žemės sklypus, kurie turėjo kitą tikslinę paskirtį ir ūkinės veiklos pobūdį, nesant kitų reikšmingų įrodymų, negali būti laikoma aplinkybe, pagrindžiančia funkcinio ryšio būvimą. O tai, kad kiemo aikštelėje buvo vykdoma kieto kuro sandėliavimo, prekyba kietu kuru veikla (kuri, kaip teisingai pastebi apeliantas, nėra išviešinta nekilnojamojo turto registre, kaip kiemo aikštelės paskirtis, todėl aikštelė gali būti naudojama bet kuriai veiklai), nesant jokių įrodymų, kad svarstyklės bei sargo namelis nuolatos buvo naudojami šioje veikloje ir nuolatos tarnavo kiemo aikštelei, taip pat nepagrindžia faktinio ryšio būvimo.
 3. Sargo namelis bei svarstyklės negali būti laikomi kiemo aikštelės priklausiniais, nes pati kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), nelaikytina pagrindiniu daiktu.

19Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiomis aplinkybėmis:

 1. tiek sargo namelis, tiek svarstyklės stovi ant kiemo aikštelės, savo plotu uždengia ir ta dalimi mažina laisvą kiemo aikštelės plotą, taigi yra nuolat susiję su ja. Sargo namelis skirtas saugoti kiemo aikštelę ir tai, kas ant jos gali būti laikoma (prekės, transporto priemonės ir t.t.), svarstyklės šios bylos atveju taip pat patalpintos kiemo aikštelėje, siekiant tiesiogiai jomis naudotis transporto priemonėms, privažiuojančioms prie svarstyklių per kiemo aikštelę. Net nevardinant visų galimų sargo namelio, svarstyklių ir kiemo aikštelės kompleksinio panaudojimo būdų, kurie UAB „Baldų galerija“ buvo naudojami ar planuojami naudoti, pirmosios instancijos teismas šios bylos atveju teisingai nustatė tarpusavio ryšio tarp ginčo statinių teisinę reikšmę ir pripažino vienus daiktus kito daikto priklausiniais.
 2. Svarstyklių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra įregistruota kaip kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) – tokiai paskirčiai priskiriami aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo neturintys inžineriniai statiniai arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui. Sargo namelio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota kaip pagalbinio ūkio, o tokia paskirtis suteikiama tokiems pastatams kaip sodybų ūkio pastatai, tvartai, garažai ir panašiai, kurie taip pat tarnauja pagrindiniam daiktui.
 3. Kiemo aikštelė kaip daiktas atitinka pagrindinio daikto sampratą, nustatytą CK 4.12 str., kiemo aikštelė yra atskiras savarankiškas statinys, kuriam suteiktas unikalus numeris, greta kitų daiktų kiemo aikštelė kaip atskiras objektas buvo bankui įkeista hipotekos lakštu, užtikrinant prievolių pagal kreditavimo sutartis įvykdymą.
 4. Sprendime nurodomi motyvai niekaip neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai teisės praktikai, priešingai, kasacinis teismas akcentuoja, kad pagrindinio arba antraeilio daikto statusą konkrečiam daiktui priskiria teismas, teisiškai kvalifikuodamas tokį daiktą, ką teisingai padarė ir pirmosios instancijos teismas.
 5. Nepriklausomai ar įkeistame žemės sklype ateityje atsirasiantys daiktai laikytini pagrindiniais ar antraeiliais, turi ar ne priklausinių statusą, sandorio šalys sutarė laikyti visus ir bet kokius sklype atsirasiančius daiktus įkeistais Bankui, nurodydamos ir kitus alternatyvius kriterijus – „esantys įkeistame sklype, nekilnojamieji, įtakojantys įkeisto sklypo vertę, kitaip susiję su įkeičiamu sklypu daiktai“. Byloje nekilo ginčas, kad ginčo statiniai yra įkeistame sklype ir (arba) yra nekilnojamieji daiktai, negali kelti abejonių jų sąsajų su įkeistu sklypu egzistavimas ar vertės skirtumas, lyginant tuščią ir su ginčo statiniais esantį žemės sklypą, taigi jiems taikoma sutarties sąlyga dėl laikymo įkeistais bankui. Realizuodama UAB “Baldų galerija” priklausančias svarstykles ir sargo namelį trečiojo asmens naudai pradėtoje vykdomojoje byloje antstolė D. P. nesikreipė į banką dėl rašytinio sutikimo išieškojimui, turtas buvo realizuotas neinformavus hipotekos kreditoriaus ir negavus jo valios išraiškos, todėl buvo pažeista imperatyvi teisės norma ir aktas pagrįstai pripažintas niekiniu pagal CK 1.80 str.

20Atsakovas BUAB „Baldų galerija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundus grindžia šiomis aplinkybėmis:

 1. akivaizdu, kad Kiemo aikštelė yra pagrindinis daiktas, joje sandėliuojamas kietasis kuras, taip pat vykdoma prekyba kietuoju kuru, o svarstyklės, kurių paskirtis - sverti transporto priemones su kroviniais, bei sargo namelis tarnauja būtent kiemo aikštelei. Sargo namelio ir svarstyklių įrengimas yra skirtas kiemo aikštelei aptarnauti, t.y. egzistuoja akivaizdus sargo namelio ir svarstyklių funkcinis ryšys su kiemo aikštele, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai svarstykles ir sargo namelį pripažino kiemo aikštelės priklausiniais.
 2. Tai, kad trijų sklypų iki jų suformavimo į vieną sklypą tikslinė paskirtis buvo kieto kuro sandėliavimo aikštelei eksploatuoti buvo papildoma aplinkybė, patvirtinanti kitas teismo nustatytas aplinkybes ir kartu įrodanti, kad kiemo aikštelėje buvo ir tebėra vykdoma kieto kuro sandėliavimo ir prekyba juo veikla, o sargo namelis ir svarstyklės buvo pastatyti tarnauti būtent kiemo aikštelei. Be to, aplinkybė, jog svarstyklės ir sargo namelis savo funkcinę paskirtį gali atlikti, būdami kitoje vietoje (ne kiemo aikštelėje), ir atvirkščiai, kad kiemo aikštelė gali funkcionuoti be sargo namelio ir svarstyklių, nepaneigia svarstyklių ir sargo namelio ūkinės paskirties – tarnauti kiemo aikštelės tinkamam funkcionavimui.
 3. Net tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas nutartų, jog sargo namelis ir svarstyklės nepagrįstai pripažinti kiemo aikštelės priklausiniais, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas vis tiek turi būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu ab initio. Tokia išvada darytina dėl to, kad Kreditavimo sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitimo Nr.4 4.3.1 punktu šalys susitarė, jog bankui bus įkeisti ne tik pagrindinių daiktų priklausiniai, bet ir visi žemės sklype esantys ir būsiantys nekilnojamieji daiktai. Remiantis šia nuostata, konstatuotina, kad sargo namelis ir svarstyklės, pastatyti žemės sklype, nepaisant to, ar jie pripažintini kiemo aikštelės priklausiniais ar ne, laikytini faktiškai įkeistais bankui. Taigi, nepaisant to, ar svarstyklės ir sargo namelis yra kiemo aikštelės priklausiniai ar ne, šie statiniai negalėjo būti realizuoti vykdymo procese be hipotekos kreditoriaus sutikimo, todėl aktas pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu ab initio.

21Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

23Apeliacinis skundas tenkinamas.

24Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas su atsakovu UAB „Baldų galerija“ 2010-09-30 pasirašė 2007-10-17 kreditavimo sutarties Nr.1560707040239-16 pakeitimą Nr.4, kuriuo susitarė pakeisti sutartį ir visą ją išdėstytu nauja redakcija, sudarant ir pasirašant sutarties bendrąją dalį, specialiąją dalį, I kredito aprašą „Trumpalaikis turtas“ ir sutarties 1 priedą „Kreditavimo sutarties sąlygų vykdymo patvirtinimo forma“ (I t., b.l.23-48). Šios sutarties specialiojoje dalyje buvo numatytos prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės, tarp jų įkeitimas ieškovo naudai atsakovui UAB „Baldų galerija“ priklausančio 369 kv. m ploto ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, turtinės teisės – atsakovo UAB „Baldų galerija“ turimos 1,0262 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, nuomos teisės pagal 2004-09-22 sutartį Nr.N01/2004-1296 įkeitimas (I t., b.l. 37-38). Atsakovas UAB „Baldų galerija“ hipotekos lakštu Nr.01/1/2007/0031169 (I t., b.l. 51-53), jo 2008-02-27 ir 2009-03-10 pakeitimais (I t., b.l. 54-55) įkeitė ieškovui minėtus ūkio pastatą ir kiemo aikštelę, o įkeitimo lakštu Nr.01/2/2007-0031171 (I t.,b.l. 56-58), 2008-02-27 ir 2009-03-10 jo pakeitimais (I t., b.l. 59-60) - ir žemės sklypo nuomos teisę.

26Atsakovas UAB „Baldų galerija“ minėtame žemės sklype ir kiemo aikštelėje pastatė pagalbinio ūkio pastatą – sargo namelį, unikalus Nr. ( - ), ir inžinierinį statinį – svarstykles, unikalus Nr. ( - ), ir juos bei nuosavybės teises į juos įregistravo viešame registre (I t., b.l. 121-128, 130-141). Antstolė D. P. 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr.0068/11/975 minėtus sargo namelį ir svarstykles pardavė už 12000 Lt skolininko UAB „Baldų galerija“ pasiūlytam pirkėjui UAB „Ziro group“ (I t., b.l. 99). 2012-10-16 Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, ir UAB „Ziro group“ sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį, pagal kurią atsakovui UAB „Ziro group“ buvo išnuomota 5571 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti 10262 kv. m ploto žemės sklype ( - ) (II t., b.l. 33-34).

27Ieškovas prašė minėtus statinius – sargo namelį ir svarstykles - pripažinti ieškovui įkeistų statinių – ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausiniais. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ūkio pastatas realiai nenaudojamas, yra apleistas ir yra išduotas leidimas jo nugriovimui, konstatavo, kad ieškovo reikalavimas dėl sarbo namelio ir svarstyklių pripažinimo ūkio pastato priklausiniais negali būti tenkinamas. Teismo sprendimas šioje dalyje nėra skundžiamas, šalys pirmosios instancijos teismo nustatytos minėtos aplinkybės neginčija, todėl teisėjų kolegija teismo sprendimo šioje dalyje neperžiūri ir nevertina. Tačiau teismas pripažino sargo namelį ir svarstykles kito inžinierinio statinio – kiemo aikštelės priklausiniais. Atsakovas BUAB „Ziro group“ su tokiu teismo sprendimu nesutinka. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo BUAB „Ziro group“ apeliacinio skndo argumentus, kitų proceso dalyvių atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, taip pat bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtus sargo namerlį ir kiemo (inžinierinį) statinį – svarstykles pripažino kito inžinierinio statinio – kiemo aikštelės - priklausiniais.

28Pagal CK 4.19 str. 1 d. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Kaip teisingai sprendime, aiškindamas minėtą teisės normą, nurodė pirmosios instancijos teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagal CK 4.19 str. nuostatas priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Įstatymas pagrindinį daiktą ir jo priklausinį sieja ne su jų fizinėmis savybėmis (buvimu greta vienas kito ir pan.), o su jų bendra ūkine paskirtimi, tarnavimu vienas kitam, t.y. su šių daiktų funkciniu ryšiu, t.y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi ir skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-315/2008, 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-452/2011, 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-117/2003). Taigi, pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškindamas CK 4.19 str. nuostatas, netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir neteisingai pritaikė CK 4.19 str. nuostatas nagrinėjamoje byloje.

29Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kiemo aikštelė yra rekonstruota ir faktiškai naudojama, tiek kiemo aikštelės, tiek ginčo statinių kadastriniai matavimai atlikti ir įregistruoti vienu metu (2011-03-22). Teismas vertino, jog aplinkybė, kad atsakovui BUAB „Baldų galerija“ statant ginčo statinius – sargo namelį ir svarstykles, buvo rekonstruojama ir pati kiemo aikštelė, liudija aikštelės ir šių statinių funkcinį ryšį ir bendrą paskirtį. Šį vertinimą grindė ir atsakovo BUAB „Ziro group“ paaiškinimais ir į bylą pateikta fotonuotrauka, kad šioje aikštelėje faktiškai yra vykdoma prekyba akmens anglimi. Būtent remdamasis šiais duomenimis, teismas pripažino, kad žemės sklype BUAB „Baldų galerija“ pastatyti ginčo sargo namelis ir svarstyklės, nors ir buvo patys kaip savarankiški daiktai, buvo statomi tarnauti ir faktiškai tarnavo kiemo aikštelei, kurioje buvo vykdoma kieto kuro sandėliavimo, prekyba kietu kuru veikla. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad pati kiemo aikštelė, kurios priklausiniais teismas pripažino sargo namelį ir svarstykles, yra inžinierinis statinys, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir pagal bylos duomenis negali būti laikoma pagrindiniu daiktu, pagal viešo registro duomenis taip pat nėra įregistruota kaip pagrindinis daiktas (I t., b.l.9-13). Nagrinėjamoje byloje iš viešo nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad tiek svarstyklės, tiek kiemo aikštelė yra inžinieriniai statiniai, o sargo namelis pagalbinio ūkio pastatas. Pagal nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 2 d. 3 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 5 priedo 3.3 p. inžinieriniai statiniai (prie kurių priskiriamos kiemo aikštelės ir kt.) negali būti atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, t.y., pagal savo paskirtį ir esmę skirti tarnauti pagrindiniam daiktui, atitinkamai negali būti pagrindiniu daiktu, kaip tai nurmato CK 4.12 str.. Kadangi kiemo aikštelė negali būti pagrindiniu daiktu, todėl ir svarstyklės bei sargo namelis negalėjo būti pripažinti jos priklausiniais. Kita vertus, jeigu kiemo aikštelė kaip inžinierinis statinys galėtų būti pagrindiniu daiktu, tuomet ir svarstyklės kaip inžinierinis statinys taip pat galėtų būti pagrindiniu daiktu, nes gali būti naudojamos savarankiškai nuo kiemo aikštelės kitai veiklai nei pati aikštelė, taip pat gali būti dominuojančiomis kiemo aikštelės atžvilgiu. Tai, kad svarstyklės pastatytos vėliau, savaime nenulemia jų kaip kiemo aikštelės priklausinio likimo. Atitinkamai sargo namelis gali būti skirtas tarnauti svarstyklėms, o ne kiemo aikštelei. Byloje nėra duomenų, kad sargo namelis ir svarstyklės buvo statomi tarnauti būtent kiemo aikštelei, o pirmosios instancijos teismo išvados apie tėra prielaidos. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo byloje esančių duomenų vertinimu, nes vien ta aplinkybė, kad sargo namelis ir svarstyklės buvo pastatyti tuo pačiu metu, kai buvo rekonstruota kiemo aikštelė ir kad vienu metu buvo įregistruoti viešame registre, kad pastatyti ant kiemo aikštelės, savaime dar nerodo jų tarpusavio funkcinio ryšio, nesant kitų tai patvirtinančių įrodymų. Tai, kad trečiasis asmuo nuomojasi iš atsakovų kiemo aikštelę ir svarstykles su sargo nameliu ir vykdo sandėliavimo ir prekybos kietuoju kuru veiklą, nepakanka pripažinti sargo namelį ir svarstykles kiemo aikštelės priklausiniais. Aplinkybė, kad po ginčo statinių – svarstyklių ir sargo namelio – pardavimo, šie statiniai BUAB „Ziro Group“ toliau buvo naudojami be kiemo aikštelės, priklausančios BUAB „Baldų galerija“, rodo, kad jie gali būti ir yra naudojami atskirai ir nėra funkciškai susiję. Aplinkybė, kad kiemo aikštelė BUAB „Baldų galerija“ buvo įkeista ieškovui, neįrodo, kad kiemo aikštelė yra savarankiškas nekilnojamojo turto objektas ir gali būti pagrindiniu daiktu. Svarstyklės, kaip matyti iš nuotraukų, gali būti naudojamos savarankiškai, sveriant transporto priemones, o kiemo aikštelė reikalinga svarstyklių naudojimui tik tiek, kiek reikalinga privažiuoti prie jų. Būtent kiemo aikštelė gali būti naudojama bet kokiai veiklai ir joje vykdomą veiklą apsprendžia ant aikštelės atsirandantys statiniai. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino sargo namelį ir svarstykles kiemo aikštelės – inžinierinio statinio – priklausiniais.

30Ieškovas reikalavimą dėl 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr.0068/11/975 reiškė tuo pagrindu, kad ginčo statiniai - sargo namelis ir svarstyklės – yra ūkinio pastato ir kiemo aikštelės priklausiniais, todėl laikytini įkeistais ieškovui ir jų pardavimas be ieškovo kaip hipotekos kreditoriaus sutikimo pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas šį ieškovo reikalavimą, tokį sprendimą grindė aplinkybe, kad ginčo statiniai yra kiemo aikštelės priklausiniais, todėl laikytini įkeistais ieškovui, bei kad buvo parduoti negavus ieškovo sutikimo jų realizavimui, pažeidžiant imperatyvių teisės aktų nuostatas (CPK 746 str. (redakcija iki 2012-07-01), CK 1.80 str., 4.170 str. 1 d., 4.198 str. 2 d.). Kadangi dėl teisėjų kolegijos aukščiau nurodytų motyvų ginčo statiniai – svarstyklės ir sargo namelis – negali būti laikomi kiemo aikštelės priklausiniais, todėl nėra pagrindo taikyti CK 4.171 str. 2 d., o ginčo statiniai nelaikytini įkeistais ieškovui. CK 4.171 str. 12 d. (redakcija, galiojusi iki 2012-07-01) taip pat nagrinėjamu atveju netaikytina, kadangi žemės sklypas, ant kurio stovi ginčo statiniai ir kiemo aikštelė, priklauso valstybei nuosavybės teise ir nėra įkeistas ieškovui. Minėto žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas yra turtinės teisės įkeitimas, tačiau nėra tapatu žemės sklypo įkeitimui. Todėl minėto žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas savaime nereiškia ir ant minėto žemės sklypo esančių statinių įkeitimo, jeigu jie nėra įkeisti pagal hipotekos lakštą ir nėra pastarajame nurodyti. Pagal bylos duomenis atsakovas BUAB “Baldų galerija” hipotekos lakštu įkeitė ieškovui ūkio pastatą ir kiemo aikštelę, o įkeitimo lakštu – žemės sklypo, ant kurio stovi minėti statiniai, nuomos teisę, tačiau ginčo statiniai – sargo namelis ir svarstyklės – nėra nurodyti hipotekos lakšte, todėl nėra įkeisti ieškovui, hipotekos lakštas atitinkamai nebuvo keičiamas. Nors ieškovas ir atsakovas BUAB „Baldų galerija“ kredito sutarties specialiosios dalies 4.3.1 p. susitarė, kad įkeitus ūkio pastatą, kiemo aikštelę ir žemės sklypo nuomos teisę, laikoma, jog įkeičiami visi esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti ar dėl gamtinių įvykių prie pagrindinio daikto prisijungę priklausiniai bei įkeistam turtui naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji/nekilnojamieji daiktai, įskaitant tuos, kurie taps daikto savininko nuosavybe ateityje, o taip pat visi spec.dalies 2.2 ir/ar 2.3 p. nurodytuose sklypuose esantys ir būsiantys nekilnojamieji daiktai, tačiau toks susitarimas pats savaime nereiškia hipotekos taikymo ginčo statiniams, nesantiems įkeistų sttinių priklausiniais, kol nėra pakeistas hipotekos lakštas ir jie nėra nurodyti hipotekos lakšte. Šią aplinkybę patvirtina kredito sutarties specialiosios dalies 4.3.1 p. nuostata, kad atsakovas BUAB „Baldų galerija“ įsipareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šiame sutarties punkte nurodyto turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre dienos teiės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis atlikti visus reikiamus veiksmus tokio įkeitimo/hipotekos išviešinimui/įforminimui ir įregistravimui viešame registre (atlikti pakeitimus lakštuose, pasirašyti naujus lakštus ir pan.), taip pat kredito sutarties bendrosios dalies 4.4 p. nuostata, kuria atsakovas BUAB “Baldų galerija“ įsipareigojo ieškovui įkeisti ant minėto sklypo visus ateityje pastatytus statinius (I t., b.l.29, 40). Minėta sutarties nuostata aiškintina kaip atsakovo BUAB „Baldų galerija“ įsipareigojimas įkeisti ieškovui bet kokius kiemo aikštelėje ateityje pastatytus statinius, tačiau įketimas turi būti forminamas sudarant naują hipotekos lakštą arba keičiant esamą hipotekos lakštą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas BUAB „Galdų galerija“ pažeidė kredito sutartimi prisiimtas prievoles dėl naujų statinių įkeitimo ir neteisėtai neįkeitė ieškovui ginčo statinių, tačiau šiuo aspektu ieškovas reikalavimų nereiškė, o teismas, nesant reikalavimo, negali peržengti ieškinio ribų (CPK 265 str.). Kadangi ginčo statiniai nėra įkeisti ieškovui bei kadangi jie nėra ieškovui įkeistos kiemo aikštelės priklausiniais, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad sudarant 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos, atitinkamai nesant tam teisinio pagrindo nepagrįstai pripažino šį aktą negaliojančiu (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). CPK 602 str. nurodytų pagrindų šiam aktui pripažinti negaliojančiu teisėjų kolegija nenustatė. Atsakovo BUAB „Baldų galerija“ argumento, kad ginčo statiniai pagal 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą buvo parduoti akivaizdžiai per pigiai, teisėjų kolegija nevertina, kadangi ieškinys tokiu argumentu nebuvo grindžiamas, o atsakovas BUAB „Baldų galerija“ nėra pareiškęs savarankiško reikalavimo dėl šio akto pripažino negaliojančiu.

31Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą keičia ir teismo sprendimą dalyje, kuria buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl ginčo statinių pripažinimo kiemo aikštelės priklausiniais ir dėl 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo, naikina ir šioje dalyje ieškovo ieškinį atmeta (CPK 326 str. 1 d. 3 p.). Kitoje dalyje teismo sprendimas, kurioje ieškinys buvo atmestas bei civilinė byla buvo nutraukta, nėra šalių ar trečiųjų asmenų apskųstas, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje neapskųstoje teismo sprendimo dalyje teisėjų kolegija nenustatė, todėl dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo neapskųstoje jo dalyje nepasisako.

32Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių (CPK 93 str. 5 d.). Atmetus ieškovo ieškinį, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) neatlyginamos (CPK 93 str.).

33Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi areštavo atsakovui BUAB „Ziro Group“ nuosavybės teise priklausantį pastatą-sargo namelį, unikalus Nr. ( - ), ir statinį-svarstykles, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), uždraudžiant jais disponuoti, įskaitant draudimą juos perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti nuosavybės teises į šį turtą. Ieškovo ieškinį atmetus, minėtos teismo portaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepo 9 d. sprendimą pakeisti. Teismo sprendimą dalyje, kuria teismas patenkino ieškovo AB SEB banko ieškinį ir pripažino sargo namelį, unikalus Nr. ( - ), ir svarstykles, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), priklausiniais ir pripažino 2012-02-27 turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr.0068/11/975 negaliojančiu nuo jo sudarymo momento bei taikė restituciją ir priteisė ieškovui jo sumokėtą žyminį mokestį iš atsakovų BUAB „Baldų galerija“ ir BUAB „Ziro Group“, panaikinti ir šioje dalyje ieškovo AB SEB banko ieškinį atmesti.

36Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui BUAB „Ziro Group“ nuosavybės teise priklausančio pastato-sargo namelio, unikalus Nr. ( - ), ir statinio-svarstyklių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas (1) pripažinti sargo... 5. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime nurodė, kad su... 6. Atsakovas BUAB „Ziro group“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti,... 7. Atsakovas BUAB „Baldų galerija“ pripažino ieškinį visa apimtimi.... 8. Trečiasis asmuo Z. R. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 9. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 9 d. sprendimu ieškovo... 12. Teismas konstatavo, kad esminę reikšmę sprendžiant ginčo statinių buvimo... 13. Dalyje dėl ieškovo prašymo panaikinti sargo namelio ir svarstyklių kaip... 14. Teismas pažymėjo, kad įforminti/išviešinti statinių įkeitimą pareiga... 15. Teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai liudija BUAB „Baldų... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 18. Trečiasis asmuo Z. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 19. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 20. Atsakovas BUAB „Baldų galerija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 21. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 24. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas su atsakovu UAB „Baldų... 26. Atsakovas UAB „Baldų galerija“ minėtame žemės sklype ir kiemo... 27. Ieškovas prašė minėtus statinius – sargo namelį ir svarstykles -... 28. Pagal CK 4.19 str. 1 d. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam... 29. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kiemo aikštelė yra rekonstruota... 30. Ieškovas reikalavimą dėl 2012-02-27 turto pardavimo skolininko pasiūlytam... 31. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo... 32. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeistinas bylinėjimosi... 33. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepo 9 d. sprendimą pakeisti.... 36. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepo 9 d. sprendimą... 37. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d....