Byla eB2-4972-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Intersoft inc.“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi AB „Debt Capital Management“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Intersoft inc.“ bankroto byloje,

Nustatė

2kreditorius AB „Debt Capital Management“ prašo patvirtinti 14 964, 08 Eur kreditorinį reikalavimą. Nurodo, kad 2016 m. kovo 7 d. kreditorius ir UAB „Mogo.LT“ sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį Nr. DCM 001-2016, pagal kurią pradinis kreditorius perleido kreditoriui reikalavimo teises į atsakovo skolą 14 964, 08 Eur dydžio. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2014 m. kovo 27 d. pradinis kreditorius ir atsakovas sudarė lizingo sutartį Nr. LG27032014/0091, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo pradiniam kreditoriui sumokėti 63 363 Lt, (18 351, 19 Eur) iki 2019 m. gegužės 27 d. pagal išperkamosios nuomos sutartyje numatytą grafiką. Atsakovui netinkamai vykdant prisiimtus įsipareigojimus pagal išperkamosios nuomos sutartį pradinis kreditorius sutartį nutraukė.

3BUAB „Intersoft inc.“ bankroto administratorė prieštaravimuose nurodė, kad prašo AB „Debt Capital Management“ finansinio reikalavimo 14 103, 61 Eur sumai tvirtinimo klausimą iki kreditorius AB „Debt Capital Management“ teismui pateiks reikalaujamus dokumentus dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo.

4Bankroto administratorė 2016 m. birželio 21 d. rašte nurodė, kad įvertinusi kreditoriaus pateiktus duomenis, padarė išvadą, jog kreditoriaus AB „Debt Capital Management“ finansinis reikalavimas dalyje dėl 9 123, 03 Eur yra pagrįstas. Tačiau bankroto administratorei iš kreditoriaus negavus dokumentų, kurių pagrindu būtų galima patikrinti kreditoriaus reiškiamo finansinio reikalavimo dalies – 1 015, 16 Eur nepadengtų palūkanų ir 4 825, 89 Eur kitų nepadengtų išlaidų pagrįstumo, ji šiuos reikalavimus ginčija. Administratorė prašo patvirtinti kreditoriaus AB „Debt Capital Management“ finansinį reikalavimą dalyje dėl 9 123, 03 Eur nepadengtos reikalavimo sumos BUAB „Intersoft inc.“ bankroto byloje, kreditoriaus AB „Debt Capital Management“ finansinį reikalavimą dalyje dėl 1 015, 16 Eur nepadengtų palūkanų ir 4 825, 89 Eur kitų nepadengtų išlaidų atmesti kaip nepagrįstą.

5Prašymas tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

8Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

9Bankroto administratorė nesutinka su prašoma patvirtinti palūkanų suma, kuri sudaro 1 015, 16 Eur, nurodydama, kad kreditorius nepateikė dokumentų, patvirtinančių reikalavimo pagrįstumą, bankroto administratorė taip pat nesutinka su prašoma patvirtinti 4 825, 89 Eur kitų nepadengtų išlaidų suma.

10Kreditorius AB „Debt Capital Management“ 14 964, 08 Eur dydžio finansinį reikalavimą grindžia tarp pradinio kreditoriaus UAB „Mogo.Lt“ ir AB „Debt Capital Management“ 2016 m. kovo 7 d. sudaryta gautinų sumų sutartimi Nr. DCM-001-2016, kuria AB „Debt Capital Management“ iš pradinio kreditoriaus UAB „Mogo.Lt“ įsigijo finansinį reikalavimą į BUAB „Intersoft inc.“ 14 964, 08 Eur sumą.

11Kreditorius nurodė, kad finansinis reikalavimas susidarė iš pradinio kreditoriaus ir BUAB „Intersoft.inc“ sudarytos lizingo (išperkamosios nuomos) sutarties Nr. LG270320140091, pagal kurią lizingo suma – 9 123, 03 Eur (31 500 Lt).

12Pagal lizingo sutarties 7.1 punktą lizingo gavėjas moka Mogo Lizingas (išperkamosios nuomos) įmokas (t. y. fiksuotą įmokų dalį ir palūkanas) nuo neišmokėtos lizingo (finansavimo) sumos per visą lizingo terminą. Lengvatiniu laikotarpiu kai palūkanos skaičiuojamos, bet lizingo gavėjas jų ir fiksuotos įmokos dalies nemoka, šios palūkanos už pirmus du grafike nurodytus lizingo termino mėnesius yra išdėstomos lygiomis dalimis per likusius grafike nurodytus lizingo termino mėnesius. Lizingo terminas ir lizingo (finansavimo) įmokų dydis visą lizingo terminą yra nurodyti grafike. Lizingo sutarties 7.2 punktu šalys sulygo, kad patvirtina, kad joms yra žinoma, jog lizingo (išperkamosios nuomos) įmokos apskaičiuotos įvertinant tai, kad per visą lizingo terminą lizingo gavėjas sumokėtų Mogo visą lizingo (išperkamosios nuomos) sumą bei nuo neišmokėtos lizingo (išperkamosios nuomos) sumos paskaičiuotas grafike nurodyto dydžio palūkanas.

13Pagal lizingo sutarties specialiosios dalies nuostatas matyti, kad nustatyta metinė norma 33, 62 proc. (fiksuota palūkanų norma 29, 33 proc.).

14Pagal pateiktą palūkanų skaičiuoklę matyti, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki 2016 m. kovo 1 d., viso už 455 dienas, taikant 20 proc. palūkanų normą – palūkanų suma 2 814, 54 Eur. Nepadengta palūkanų suma sudaro 1 015, 16 Eur.

15Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad kredito gavėjui BUAB „Intersoft inc.“ pagal sutartį kilo pareiga mokėti palūkanas, o kreditorius nurodė tiek palūkanų skaičiavimo laikotarpį, tiek taikytą normą, nesant duomenų, kad prievolę mokėti sutartines palūkanas už minėtą laikotarpį skolininkas įvykdė, teismas spendžia, jog yra pagrindas patvirtinti AB „Debt Capital Management“ papildomą 1 015, 16 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Pažymėtina, kad nei palūkanų skaičiavimo laikotarpio, nei taikytos palūkanų normos dydžio bankroto administratorė neginčijo.

16Bankroto administratorė taip pat nesutiko su prašoma patvirtinti kreditorinio reikalavimo suma dalyje dėl 4 825, 89 Eur (kitos nepadengtos sumos).

17Pagal lizingo sutarties, kurios pagrindu susidarė kreditorinis reikalavimas, 14.7 punktą jeigu sutartis nutraukiama dėl lizingo gavėjo kaltės, nuo jo priklausančių priežasčių ar jam priskirtų rizikų, įskaitant priežastis ir rizikas, nurodytas bendrųjų nuostatų 14.3 p. ir sutartyje nenumatytos kitokios sutarties nutraukimo/atisakymo nuo sutarties pasekmės, greta kitų tokiu atveju taikomų lizingo gavėjo pareigų, įskaitant pareigą mokėti 13.5 punkte įtvirtintas netesybas, lizingo gavėjas taip pat privalo sumokėti (atlyginti) Mogo netesybas viršijančias tokio dydžio nuostolius/kompensaciją, kuriuos/kurią sumokėjus Mogo būtų grąžintas į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

18Taigi lizingo sutartimi skolininkas prisiėmė prievolę atlyginti lizingo davėjo nuostolius tokia apimtimi, kad šis būtų grąžintas į tokią padėtį, kuri būtų lizingo gavėjui tinkamai vykdant sutartį.

19Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad bendros sutarties išlaidos sudaro 18 351, 19 Eur (63 363 Lt) sumą.

20Sutartinės nuostatos, patvirtina, kad skolininkas įsipareigojo mokėti ir papildomus su sutarties vykdymus susijusius mokėjimus, todėl teismo vertinimu, yra pagrindas patvirtinti ir AB „Debt Capital Management“ kreditorinį reikalavimą ir dalyje dėl 4 825, 89 Eur sumos.

21Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

22Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto administratoriaus nurodomas deklaratyvus nesutikimas su kreditoriaus prašoma patvirtinti 1 015, 16 Eur palūkanų ir 4 825, 89 Eur kitų išlaidų suma, nepaneigia skolininko prievolės minėtam kreditoriui, todėl AB „Debt Capital Management“ įtrauktinas į BUAB „Intersoft inc.“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 14 964, 08 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu. Pažymėtina, kad bankroto administratorė kreditorinio reikalavimo dalyje 9 123, 03 Eur sumos neginčijo.

24Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

25įtraukti AB „Debt Capital Management“, į. k. 304097237, į BUAB „Intersoft inc.“, į. k. 302730360, kreditorių sąrašą trečiąja eile ir patvirtinti AB „Debt Capital Management“, į. k. 304097237, 14 964, 08 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Intersoft inc.“ į. k. 302730360, bankroto byloje.

26Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. kreditorius AB „Debt Capital Management“ prašo patvirtinti 14 964, 08 Eur... 3. BUAB „Intersoft inc.“ bankroto administratorė prieštaravimuose nurodė,... 4. Bankroto administratorė 2016 m. birželio 21 d. rašte nurodė, kad... 5. Prašymas tenkintinas. ... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 7. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 8. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 9. Bankroto administratorė nesutinka su prašoma patvirtinti palūkanų suma,... 10. Kreditorius AB „Debt Capital Management“ 14 964, 08 Eur dydžio finansinį... 11. Kreditorius nurodė, kad finansinis reikalavimas susidarė iš pradinio... 12. Pagal lizingo sutarties 7.1 punktą lizingo gavėjas moka Mogo Lizingas... 13. Pagal lizingo sutarties specialiosios dalies nuostatas matyti, kad nustatyta... 14. Pagal pateiktą palūkanų skaičiuoklę matyti, kad palūkanos skaičiuotos... 15. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad kredito gavėjui BUAB „Intersoft... 16. Bankroto administratorė taip pat nesutiko su prašoma patvirtinti kreditorinio... 17. Pagal lizingo sutarties, kurios pagrindu susidarė kreditorinis reikalavimas,... 18. Taigi lizingo sutartimi skolininkas prisiėmė prievolę atlyginti lizingo... 19. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad bendros sutarties išlaidos sudaro... 20. Sutartinės nuostatos, patvirtina, kad skolininkas įsipareigojo mokėti ir... 21. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 22. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto... 24. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 25. įtraukti AB „Debt Capital Management“, į. k. 304097237, į BUAB... 26. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...