Byla e2-2891-351/2017
Dėl administravimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės G. individualios įmonės (toliau – G. IĮ), atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto vizija“ ieškinį atsakovui V. G. dėl administravimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

2atsakovei G. IĮ už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės G. IĮ 3000 Eur administravimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-10-18 iškėlė bankroto bylą G. IĮ, pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto vizija. Atsakovas V. G., būdamas šios įmonės vadovu turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jau 2014 metais, kai bankrutuojanti G. II jau buvo nebepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais, tai yra požymis, kad įmonė 2014 m. buvo nemoki. Duomenų, kad atsakovas ėmėsi priemonių savo mokumui atkurti nėra. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovas prisiėmė riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 str. 4 d.), neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais, tokiais savo veiksmais padarydamas įmonei bei jos kreditoriams žalos. Įmonei 2017-03-20 nutartimi buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas, visam supaprastintam bankroto procesui iki įmonė bus išregistruota iš JAR, Klaipėdos apygardos teismas 2017-04-19 nutartimi patvirtino 3000 Eur administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratorius, teikdamas G. IĮ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Atsakovas Klaipėdos apygardos teismo 2017-04-19 nutartį nustatytų administravimo išlaidų dydžio neskundė. Atsakovo kaltė dėl jų neteisėtu neveikimu padarytos žalos yra preziumuojama.

4Atsakovas V. G. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipėdos apygardos teismas 2016-10-18 nutartimi, įsiteisėjusia 2016-12-22, iškėlė bankroto bylą G. IĮ, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“. Teismas konstatavo, kad VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos minėtai įmonei iškėlimo, jos 2016-09-01 sudarė 4427,98 Eur. Remiantis 2016-08-24 VĮ Registrų centro, VĮ Regitra ir traktorių savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, bankrutuojančios G. IĮ vardu registruoto turto nėra, o LR apdraustų]ų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2016-09-01 duomenimis, įmonėje apdraustųjų nebuvo nuo 2014-12-17. Bankrutuojanti G. IĮ finansinės atskaitomybės dokumentų viešam registrui teikusi nebuvo.

7Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi G. IĮ taikė supaprastintą bankroto procesą.

8VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis bankrutuojančios G. IĮ vadovo pareigas nuo 2014-05-21 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo ėjo atsakovas V. G..m Iškelti šiai įmonei bankroto bylą prašė kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius, o atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi, o kreditoriniai reikalavimai 2017-03-31 dienai sudaro 109998,47 Eur.

92016-12-28 bankroto atsakovui siuntė reikalavimą dėl įmonės turto ir dokumentų perdavimo, šis reikalavimas buvo įteiktas asmeniškai V. G., tačiau jis įmonės dokumentų ir turto neperdavė. Klaipėdos apygardos teismas 2017-02-24 nutartimi skyrė atsakovui 500 Eur baudą, tačiau jis įmonės dokumentų ir turto vis tiek neperdavė.

10Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. <...>“. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas, kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę įjos balansą įrašyto turto vertės.

11Bankrutuojanti G. IĮ finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui neteikė, įmonės dokumentai neperduoti, todėl nėra galimybės nustatyti, kada tiksliai įmonės pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę įjos balansą įrašyto turto vertės. Vertinant kitą nemokumo požymį, kai įmonė nebevykdo įsipareigojimų, šiuo atveju nemoka skolų, pagal šį požymį G. IĮ skolų nebemokėjo jau pirmaisiais veiklos metais, t. y. 2014 m., tai patvirtina VSDFV Klaipėdos skyriaus pateikta kreditorinio reikalavimo susidarymo išklotinė. Kreditorius dėl nesumokėtu VSD įmokų kreipėsi į antstolį Kęstutį Košį dėl priverstinio išieškojimo, tačiau priverstinis išieškojimas naudos nedavė. Tai patvirtina, kad įmonė jau 2014 m. neturėjo pakankamai turto, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais, o tai yra vienas pagrindinių požymių nustatant įmonės nemokumą. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jau 2014 m., nes jau tuo laiku bankrutuojanti įmonė buvo nebepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais, t. y. buvo nemoki. Duomenų, kad atsakovas ėmėsi priemonių savo mokumui atkurti taip pat nėra.

12Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Atsakovas pažeidė šią įstatymo nustatytą imperatyviąją pareigą, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais, tokiais savo veiksmais padarydamas įmonei bei jos kreditoriams žalos.

13Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

14Įmonei pasiekus nemokumo būseną, įmonės vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu neišsaugojus turto, sumažėja administratoriaus galimybė atgauti patirtas administravimo išlaidas, t. y. patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012). Todėl svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, nustatytina neišsaugoto (sumažėjusio) turto vertė, kurį realizavus galėjo būti gaunamos administravimo išlaidos, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Rita“ v. R. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-321/2014).

15Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas, priėmęs nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privalo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi G. IĮ taikė supaprastintą bankroto procesą, visam supaprastintam bankroto procesui iki įmonė bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, 2017-04-19 nutartimi patvirtino 3000 Eur administravimo išlaidų sąmatą.

16Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas G. individualiai įmonei bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Šiuo atveju atsakovas, kaip įmonės vadovas nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai bankrutuojanti G. IĮ negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo, dengti teismo patvirtintų administravimo išlaidų.

17Teismo vertinimu, byloje surinkta įrodymų, kad atsakovo vadovavimo įmonei metu ir įmonei tapus nemokia, G. IĮ turtas buvo neišsaugotas, todėl darytina išvada, jog atsakovas savo neteisėtais veiksmais sumažino galimybę apmokėti administravimo išlaidas. Bankroto administratorės galimybė gauti lėšų apmokėti administravimo išlaidas, realizavus įmonės turtą, jeigu atsakovas, įmonei tapus nemokia, būtų pateikęs teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo sumažinta, todėl yra pagrindas konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju tarp kompetentingo asmens įstatyminės pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia, nevykdymo ir atsiradusios žalos – lėšų administravimo išlaidoms apmokėti negavimo, yra priežastinis ryšys. Pareigos nevykdymas nepagrįstai ilgą laiką lėmė, jog įmonės turto nepakanka administravimo išlaidoms sumokėti, todėl atsakovas yra atsakingas už žalos (nuostolių), kurios atlyginimą prašo priteisti ieškovė, atsiradimą. Esant šių aplinkybių visumai, teismas daro išvadą, kad nustatytos visos civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl ieškovės ieškinys tenkintinas ir ir iš atsakovo pritestina 3000 Eur administravimo išlaidų atlyginimo ieškovei (ĮBĮ 8 straipsnis, 10 straipsnio 11 dalis,CK 6.246–6.249 straipsniai) bei 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

18Taip pat iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 68 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

21Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - )

22- 3000 Eur administravimo išlaidų atlyginimo,

23- 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 3000 Eur sumą nuo 2017-09-27 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ieškovei G. individualiai įmonei, juridinio asmens kodas 303313245, atstovaujuamai bankroto administratorės UAB „Bankroto vizija“, juridinio asmens kodas 303307527.

24Priteisti iš atsakovo V. G. 68 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

25Atsakovas V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio... 2. atsakovei G. IĮ už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės G. IĮ 3000 Eur... 4. Atsakovas V. G. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 5. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.... 6. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi G. IĮ taikė supaprastintą... 8. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis... 9. 2016-12-28 bankroto atsakovui siuntė reikalavimą dėl įmonės turto ir... 10. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 11. Bankrutuojanti G. IĮ finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui... 12. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jmonės vadovas... 13. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 14. Įmonei pasiekus nemokumo būseną, įmonės vadovui nevykdant pareigos... 15. Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas, priėmęs nutartį... 16. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas G. individualiai... 17. Teismo vertinimu, byloje surinkta įrodymų, kad atsakovo vadovavimo įmonei... 18. Taip pat iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 68 Eur žyminio... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,... 20. Ieškinį tenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.... 21. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - )... 22. - 3000 Eur administravimo išlaidų atlyginimo,... 23. - 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 3000 Eur sumą nuo 2017-09-27... 24. Priteisti iš atsakovo V. G. 68 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės... 25. Atsakovas V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...