Byla 2-1916/2013
Dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Angel Stone“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria nustatytas ieškovui terminas pašalinti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo trūkumus, civilinėje byloje Nr. B2-4501-823/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Angel Stone“ iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble Group“ 2013 m. gegužės 27 d. pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Angel Stone“ bankroto bylą. Nurodė, kad ieškovas pagal 2013 m. sausio 2 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį perėmė reikalavimo teises iš UAB „Toi-Toi Lietuva“ į atsakovą. Atsakovas ieškovui skolingas 5 264,77 Lt. Ieškovas 2013 m. sausio 2 d. pranešė atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei reikalavimo sumokėti skolą. Minimas pranešimas ir kiti procesiniai dokumentai buvo siųsti atsakovui 2013 m. kovo 18 d. ir pakartotinai 2013 m. balandžio 16 d. Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi laikytina, kad dokumentai įteikti 2013 m. balandžio 21 d., todėl 30 dienų terminas baigėsi 2013 m. gegužės 21 d. Taip pat pažymėjo, kad nors ir pasikeitė atsakovo registracijos adresas, tačiau dokumentai nebuvo priimti nei pirminiu, nei nauju adresu, atsakovas keičia adresus, akcininkus, direktorius, buveines, veiklos nebevykdo, neturi registruotų darbuotojų, todėl, ieškovo nuomone, atsakovas tokiais veiksmais siekia suklaidinti savo kreditorius. Atsakovas skolos nėra sumokėjęs ir nesiekia išspręsti susidariusios skolos apmokėjimo klausimo ikiteisminiu keliu, galbūt dėl nemokumo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 28 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2013 m. birželio 7 d. pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus, nes nustatė, kad ieškovas nepateikė savo reikalavimo įrodymų, t. y. nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad skolininkas sutiko, jog reikalavimas būtų perleistas, arba, kad jis buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją), arba buvo skolininkui pranešta viešo paskelbimo būdu.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Noble Group“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį ir nagrinėti UAB „Angel Stone“ bankroto bylą iš esmės. Teismui nustačius, kad būtina, pakeisti ieškovą į UAB „TOI-TOI Lietuva“. Nurodo, kad ieškovas yra tinkamas kreditorius, nes laikydamasis teisės aktų reikalavimų atsakovui siuntė pranešimus tiek dėl reikalavimo teisės perleidimo, tiek dėl įspėjimo sumokėti skolą ir bankroto bylos iškėlimo ieškovui žinomais atsakovo adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre, todėl pranešimai laikomi įteiktais iki tol, kol atsakovas neįrodys priešingai. Negalima vieno pranešimo formalų įteikimą laikyti tinkamu, o kitą formalų įteikimą netinkamu. Teismas neatsižvelgė CPK 122, 123 straipsnių pakeitimus bei į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, kad bankroto byloje ypač svarbus viešojo intereso gynimas, t. y. tinkamas kreditorių interesų gynimas nuo nesąžiningų skolininkų elgesio ir proceso vilkinimo.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Vadovaujantis ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo turi teisę pateikti kreditoriai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų dėl savo reikalavimo teisės į atsakovą, jog jis yra atsakovo kreditorius, nes konstatavo, jog nėra pateikta dokumentų, patvirtinančių, kad atsakovui yra žinoma apie reikalavimo teisės perleidimą, todėl ieškovui nustatė terminą tokiam trūkumui pašalinti. Pažymėtina, kad nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta atsakovo iki kreditoriaus kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (pavyzdžiui patvirtinta įsiteisėjusius teismo sprendimu), galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolinimo nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Jeigu bylą skolininkui inicijuojančio asmens reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, asmens reikalavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į teismui pateiktus duomenis. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-707/2012). Aplinkybė, ar bankroto bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Šiuo atveju svarbu, ar kreditorius teikia duomenis apie turimą reikalavimo teisę.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymą skolininkui, kaip juridiniam asmeniui, yra siuntęs skolininko adresais, nurodytais viešame registre, t. y. Juridinių asmenų registre, todėl vadovaudamasis CPK ir ĮBĮ nuostatomis, reglamentuojančiomis konstatavimą faktų, kada dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, manė, kad laikėsi ikiteisminės kreipimosi į teismą dėl bankroto procedūros ir yra tinkamas kreditorius.

13Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo nustatytas ieškovo pareiškimo trūkumas, yra nepagrįsta, nes sutiktina su apelianto nuomone, kad jis laikydamasis teisės normų reikalavimų siuntė skolininkui pranešimus apie bankroto bylos inicijavimą, kartu pridėdamas ir reikalavimo teisės perleidimo faktą patvirtinančius dokumentus, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad apeliantas negali būti preliminariai pripažintas tinkamu kreditoriumi inicijuoti bankroto bylą.

14Ieškovo kartu su pareiškimu pirmosios instancijos teismui pateikti duomenys vertintini kaip pakankami ir nekeliantys didelių abejonių dėl to, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, todėl tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turėjo būti priimtas nenustačius kitų trūkumų. Tik atsakovui pareiškus nuomonę dėl kreditoriaus pateiktų duomenų pagrįstumo, teismas galėtų iš esmės įvertinti ieškovo reikalavimo teisės pagrįstumo aplinkybes ir pagrindo kelti ar nekelti atsakovui bankroto bylą buvimą ar nebuvimą.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepridėjo įrodymų, patvirtinančių, jog laikomas tinkamu subjektu paduoti pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Skundžiama nutartis naikintina dėl pirmosios instancijos teismo padarytų esminę reikšmę nagrinėjamam klausimui turinčių proceso teisės normų pažeidimų (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d., CPK 123 str. 4 d., 329 str. 1 d., 338 str.), ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 336-339 straipsniais,

Nutarė

17panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį ir perduoti ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Angel Stone“ iškėlimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai