Byla 2-154/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Č. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria ieškovo ieškininis pareiškimas laikytas nepaduotu, civilinėje byloje Nr. 2-638-43/2008 pagal ieškovo Č. Ž. ieškininį pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Windooral“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Č. Ž. 2007 m. lapkričio 29 d. ieškininiu pareiškimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3 straipsnio 2 punktu, 4 straipsnio 1 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė : 1) iškelti UAB „Windooral“ bankroto bylą; 2) areštuoti UAB „Windooral“ turtą; 3) uždrausti visų finansinių prievolių, įskaitant palūkanas ir mokesčius, mokėjimą, išieškojimus teismine ar ne ginčo tvarka, taip pat dalinti ar kitaip skirstyti įmonės turtą; 4) išreikalauti visus būtinus dokumentus apie įmonės finansinę būklę, skolinius įsipareigojimus ir kitus būtinus dokumentus; 5) paskirti administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

4Ieškovas nurodė, kad 2005 m. spalio 14 d. su atsakovu UAB „Windooral“ sudarė darbo sutartį Nr. 12. Sutartimi buvo nustatytas 750 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Atsakovas nevykdė įsipareigojimo mokėti darbo užmokestį. Darbo užmokesčio įsiskolinimas yra 7 108,63 Lt. Kadangi ieškovui daugiau kaip 3 mėnesius nebuvo mokamas visas priklausantis darbo užmokestis, darbo sutartis Nr. 12 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 128 straipsnį buvo nutraukta.

5Ieškovas pažymėjo, kad 2007 m. spalio 22 d. pranešimu informavo atsakovą UAB „Windooral“, jog šio įsiskolinimas yra 7 108,63 Lt, kurio nesumokėjus per 30 dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos, ieškovas pagal ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalį kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Ieškovas iš atsakovo nėra gavęs atsakymo į įspėjimą, o skoliniai įsipareigojimai liko neįvykdyti. Atsakovas nereaguoja į ieškovo raginimus, yra nemokus, turi finansinių sunkumų ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų, todėl ieškovas, siekdamas apsaugoti savo, kaip kreditoriaus, interesus, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Windooral“.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 4 d. nutartimi nustatė pareiškėjui Č. Ž. terminą iki 2007 m. gruodžio 14 d. pašalinti nutartyje nurodytus ieškininio pareiškimo trūkumus.

7Nutartyje rašoma, kad ieškininis pareiškimas neatitinka ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalies ir CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 dalies reikalavimų, nes jame nenurodyti ir prie jo nepridėti įrodymai, patvirtinantys, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 7 108,63 Lt darbo užmokestį, tai yra, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius (buvęs darbuotojas) ir turi teisę pateikti teismui ieškininį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (ĮBĮ 3 str. 2 p., 4 str. 1 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 29 d. nutartimi ieškovo Č. Ž. ieškininį pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovui.

9Teismas pažymėjo, kad 2007 m. gruodžio 4 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą pašalinti nutartyje nurodytus ieškininio pareiškimo trūkumus. Teismas išaiškino ieškovui, kad nustatytu terminu nepašalinus nurodytų ieškininio pareiškimo trūkumų, ieškininis pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui. Ieškovas teismo nustatytu terminu nepašalino teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartyje nurodytų ieškininio pareiškimo trūkumų, todėl ieškininis pareiškimas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui.

10Atskiruoju skundu ieškovas Č. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ieškininio pareiškimo priėmimo klausimą. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

  1. Ieškovas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartį gavo tik 2008 m. sausio 15 d., todėl negalėjo pataisyti ieškininio pareiškimo trūkumų.
  2. Teismas netinkamai aiškino ĮBĮ normas. ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kokioms sąlygoms esant kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas atliko visus įstatymo nustatytus veiksmus, todėl įgijo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.
  3. Įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir yra skolinga darbo užmokestį už 2005 – 2007 metus. Įmonė kreipimosi į teismą dieną yra neišmokėjusi ieškovui priklausančio darbo užmokesčio už 738 dienas. Atsakovas buvo įspėtas, kad nesumokėjus ieškovui darbo užmokesčio, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas kreditoriaus pranešimas gali būti pateikiamas įmonei ir anksčiau nei sueis 3 mėnesiai nuo termino skoliniams įsipareigojimams įvykdyti. Be to, įstatyme nurodytas 3 mėnesių terminas, kuris turi būti suėjęs po prievolės įvykdymo termino, nustatyto sutartyje, sąlygoja kreditoriaus teisės kreiptis į teismą atsiradimą, bet šis terminas nėra taikomas pranešimui dėl ketinimo kreiptis į teismą. Tai, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius yra pateikęs įmonei, patvirtina pateikti įrodymai.
  4. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis nustato teismo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą. Ieškovas neturi galimybės gauti iš darbdavio pažymos apie darbo užmokesčio įsiskolinimą, todėl šiuos įrodymus turi išreikalauti teismas (CPK 199 str.).
  5. Ieškovo reikalavimas kildinamas iš darbo teisinių santykių. Teismas tokiose bylose turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo ieškininį pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovui.

13Kaip jau minėta, teismas 2007 m. gruodžio 4 d. nutartyje ieškininio pareiškimo trūkumu įvardijo tai, kad pareiškime nenurodyti ir nepridėti įrodymai, patvirtinantys aplinkybes, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 7 108,63 Lt darbo užmokesčio, tai yra, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius. Teismas įpareigojo ieškovą šį trūkumą pašalinti ir nustatė tam terminą. Ieškovui nurodyto trūkumo nustatytu terminu nepašalinus, teismas 2007 m. gruodžio 29 d. nutartimi ieškininį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Windooral” laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (b. l. 3, 7). Šios aplinkybės sudaro bylos nagrinėjimo dalyką, todėl reikšmingais laikytini tik tie apelianto argumentai, kurie yra susiję su teismo nustatytais ieškininio pareiškimo trūkumais ir su nutartimi, kuria ieškininis pareiškimas laikytas nepaduotu.

14Teisėjų kolegija, vertindama apelianto argumentą, jog jis Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartį, kuria nustatyti ieškininio pareiškimo trūkumai, gavo tik 2008 m. sausio 15 d., todėl esą negalėjo laiku pataisyti nutartyje nurodytų ieškininio pareiškimo trūkumų, pažymi, jog pateiktoje bylos medžiagoje yra įrodymai tik apie tai, kad 2008 m. sausio 15 d. ieškovui buvo įteikta Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis, kuria ieškininis pareiškimas laikytas nepaduotu (b. l. 10). Apeliantas prie atskirojo skundo nepateikė įrodymų, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartį jis gavo ne anksčiau kaip 2008 m. sausio 15 d. Prie atskirojo skundo apeliantas taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 7 108,63 Lt darbo užmokestį, tai yra, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius.

15Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Įmonių bankroto įstatymo normas. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas teisę kreiptis į teismą turi įgyvendinti įstatymo nustatyta tvarka. Apelianto nurodyti motyvai, kad atsakovas buvo ieškovo įspėtas, jog nesumokėjus darbo užmokesčio, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat apelianto pateiktas ĮBĮ 6 straipsnio nuostatų aiškinimas, neturi įtakos apelianto atskirojo skundo nagrinėjimui, nes pirmosios instancijos teismas nebuvo konstatavęs trūkumų, susijusių su ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytomis kreipimosi į teismą sąlygomis ir jų pagrindu ieškovo ieškininis pareiškimas nebuvo paliktas nenagrinėtu.

16Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Todėl, siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba bei proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, kooperacijos principus, Civilinio proceso kodekso normos reglamentuoja asmens teisės kreiptis teisminės gynybos įgyvendinimo tvarką. Teismas priima ieškininį pareiškimą, kuris paduotas laikantis teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). ĮBĮ numato bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, tad teismas turi vadovautis šiame įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, o jų nesant, remtis Civilinio proceso kodekso normomis. Ieškininiam pareiškimui, kaip specialiam procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai, kurie imperatyviai įtvirtinti CPK 111, 135 straipsniuose. Laikytis šių reikalavimų privalo kiekvienas teismui ieškininį pareiškimą paduodantis asmuo. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų reikalavimų yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. Ieškininio pareiškimo priėmimo klausimą teismas turi išspręsti pagal CPK 137 straipsnyje nurodytus reikalavimus, o ieškininio pareiškimo trūkumų šalinimo klausimą spręsti pagal CPK 138 straipsnio reikalavimus. Nepašalinus teismo nustatytų ieškininio pareiškimo trūkumų teismas turi taikyti įstatyme nustatytas pasekmes (CPK 138 str., 115 str. 3 d.).

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto bylose ieškininio pareiškimo priėmimas ir bankroto bylos iškėlimas yra du skirtingi procesiniai veiksmai. Ieškininis pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo priimamas teisėjo rezoliucija, jei jis atitinka ĮBĮ numatytas sąlygas ir reikalavimus.

18Ieškovas ieškininiame pareiškime apsiribojo tik nuoroda, kad įmonė, kuriai inicijuojamas bankroto bylos iškėlimas, laiku nemokėjo darbo užmokesčio ir yra skolinga 7 108,63 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų (b. l. 1-2). Ieškovas prie ieškininio pareiškimo nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas jam yra skolingas nurodytą 7 108,63 Lt darbo užmokesčio sumą, tai yra, kad jis yra atsakovo kreditorius.

19Įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – įmonės darbuotojai (jų įpėdiniai) (ĮBĮ 3 str. 2 p.). Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo turi teisę pateikti įmonės kreditoriai (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Prie pareiškimo pridedami jo pagrįstumą įrodantys dokumentai (ĮBĮ 5 str. 4 d. reikalavimas). ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (ĮBĮ 4 str. 1 p.). Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis yra atsakovo kreditorius, tai yra turintis teisę reikalauti nurodyto dydžio jam nesumokėto darbo užmokesčio įsiskolinimo. Vien tik iš ieškovo pateiktos darbo sutarties nuorašo (b. l. 19-20), ieškovo pranešimo atsakovui apie neišmokėtą darbo užmokestį (b. l. 21) ir pateikto atsakovui ieškininio pareiškimo nuorašo (b. l. 26-27) negalima daryti išvados, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad jis yra atsakovo kreditorius, tai yra, jog atsakovas nemoka darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, dėl ko susidarė ieškovo nurodytas įsiskolinimas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą ieškininio pareiškimo trūkumams pašalinti, o jų nepašalinus taikė įstatymo nustatytas pasekmes – ieškininį pareiškimą laikė nepaduotu. Ieškovas (kreditorius) turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas.

20Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, rengdamasis nagrinėti bankroto bylą, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešas interesas. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalį, teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali: įpareigoti įmonės savininką (savininkus), valdybos narius, vadovą, vyriausiąjį finansininką (buhalterį), likvidatorių pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir įvertinti įmonės turtą; kviesti į teismą įmonės savininką (savininkus), valdybos narius, vadovą, vyriausiąjį finansininką (buhalterį) ir kitus atsakingus darbuotojus ir reikalauti iš jų raštiškų paaiškinimų, susijusių su bankroto bylos iškėlimu; kviesti į teismą įmonės kreditorius; reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko (savininkų) pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis; nustatyti kitas aplinkybes, kurios turi reikšmės bylos nagrinėjimui.

21Nors ieškovas ieškininiame pareiškime buvo pareiškęs prašymą išreikalauti visus būtinus dokumentus apie UAB „Windooral“ finansinę būklę, skolinius įsipareigojimus ir kitus būtinus dokumentus (b. l. 1-2), tačiau nepateikė įrodymų, kad jis pats negali gauti ir pridėti dokumentų, patvirtinančių atsakovo 7 108,63 Lt darbo užmokesčio skolos ieškovui faktą, kitaip sakant faktą, jog ieškovas yra atsakovo kreditorius (CPK 135 str. 2 d., 199 str.). Pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reiškiamus reikalavimus, yra ieškovo teisė ir pareiga (CPK 12, 42 str.). Nesant įstatyminio pagrindo bei nesant duomenų, kad ieškovas objektyviai negali gauti jam pateikti būtinų įrodymų, tokia įrodymų rinkimo pareiga neturi būti savaime perkeliama teismui. Vien tai, kad ieškovas nurodo, jog jis neturėjo galimybės gauti iš darbdavio pažymos apie darbo užmokesčio įsiskolinimą, tačiau nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybę, jog jis buvo kreipęsis į darbdavį dėl šių įrodymų gavimo, tačiau darbdavys jų nepateikė arba atsisakė pateikti, nesudaro pagrindo įrodymų išreikalavimo pareigą perkelti teismui.

22Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvai nepatvirtina skundžiamos nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo. Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje pagrįstai nustatė ieškininio pareiškimo trūkumus, o nurodytų trūkumų nepašalinus - turėjo teisinį pagrindą ieškininį pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

23Ieškovui išaiškinama, jog pašalinus pirmosios instancijos teismo nustatytus ieškininio pareiškimo trūkumus, ieškovas turi teisę įstatymu nustatyta tvarka iš naujo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos buvusiam darbdaviui iškėlimo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Č. Ž. 2007 m. lapkričio 29 d. ieškininiu pareiškimu,... 4. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. spalio 14 d. su atsakovu UAB „Windooral“... 5. Ieškovas pažymėjo, kad 2007 m. spalio 22 d. pranešimu informavo atsakovą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 4 d. nutartimi nustatė... 7. Nutartyje rašoma, kad ieškininis pareiškimas neatitinka ĮBĮ 5 straipsnio 4... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 29 d. nutartimi ieškovo Č. Ž.... 9. Teismas pažymėjo, kad 2007 m. gruodžio 4 d. nutartimi nustatė ieškovui... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Č. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Kaip jau minėta, teismas 2007 m. gruodžio 4 d. nutartyje ieškininio... 14. Teisėjų kolegija, vertindama apelianto argumentą, jog jis Vilniaus apygardos... 15. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog... 16. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei... 17. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto bylose ieškininio... 18. Ieškovas ieškininiame pareiškime apsiribojo tik nuoroda, kad įmonė, kuriai... 19. Įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti... 20. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, rengdamasis nagrinėti bankroto... 21. Nors ieškovas ieškininiame pareiškime buvo pareiškęs prašymą... 22. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto... 23. Ieškovui išaiškinama, jog pašalinus pirmosios instancijos teismo nustatytus... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....