Byla 2-1623/2010
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Axis Technologies“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Axis Technologies“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Axis Technologies“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Širvintų šiluma“, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio 17 d. pranešimu Nr. 484 įformintą sprendimą dėl preliminariosios pasiūlymų eilės ir įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, atmetant UAB „Enerstena“ pasiūlymą. Nurodė, kad 2010 m. vasario 10 d. atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir pagalbinės įrangos projektavimas, įsigijimas ir įrengimas biokurą deginantiems katilams Širvintų m. katilinėje Nr. 3, Zibalių g. 16“. Ieškovas pirkimo dokumentuose nustatytu terminu pateikė pasiūlymą konkursui. 2010 m. birželio 17 d. ieškovas faksu gavo atsakovo pranešimą Nr. 484, kuriame nurodoma, jog pirmąją vietą preliminarioje pasiūlymų eilėje užėmė UAB „Enerstena“. Ieškovas nurodė nesutinkantis su preliminaria pasiūlymų eile, kadangi trečiojo asmens UAB „Enerstena“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų privalomųjų reikalavimų.

5Ieškovas UAB „Axis Technologies“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir pagalbinės įrangos projektavimas, įsigijimas ir įrengimas biokurą deginantiems katilams Širvintų m. katilinėje Nr. 3, Zibalių g. 16“ procedūras ir uždrausti atsakovui UAB „Širvintų šiluma“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės nustatyta tvarka.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad atsakovas vykdo pirkimą įgyvendinant projektą „Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį“, kuris yra dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Iš 2009 m. rugsėjo 3 d. projekto finansavimo ir administravimo sutarties teismas nustatė, kad projekto įgyvendinimui bus skiriama iki 1 504 884 Lt ES lėšų. Projekto įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2010 m. rugsėjo 15 d. Atskirais atvejais projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam terminui kaip iki 2012 m. spalio 1 d. Minėtoje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje taip pat numatyta, jog tuo atveju, jei atsakovas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko sutarties sąlygų, sutartis gali būti nutraukta ir pareikalauta grąžinti gautą finansavimą. Teismas, įvertinęs tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui jo terminas nebūtinai būtų pratęstas, dėl ko ES lėšų neįsisavinimas prieštarautų viešajam interesui, ekonomiškumo principui, sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovas UAB „Axis Technologies“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas neatsižvelgė, kad dėl atsakovo netinkamo konkurso organizavimo po konkurso dalyvių eilės paskelbimo iki finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo termino (2010 m. rugsėjo15 d.) likęs 3 mėnesių terminas nei vienam iš konkurso dalyvių nebūtų objektyviai pakankamas su projektu susijusių darbų pabaigimui. Konkursas buvo paskelbtas 2010 m. vasario 10 d., o pranešimą apie preliminarią dalyvių eilę ieškovas gavo 2010 m. birželio 17 d. Atsakovas, organizuodamas konkurso procedūras, veikė neapdairiai, atmestinai ir neūkiškai, netinkamai įvertino konkurso vykimo ir projekto įgyvendinimo laikotarpius. Todėl atsakovas, siekdamas įgyvendinti projektą ir tinkamai įsisavinti ES lėšas, bet kokiu atveju privalėtų pasinaudoti finansavimo ir administravimo sutarties 10 punkte numatyta išlyga ir kreiptis į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, o ši – turi galimybę, nepriklausomai nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti atsakovo prašymą, nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti projekto įgyvendinimui perduotas lėšas.

92. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nukentėtų Širvintų miesto gyventojų interesai ir lūkesčiai dėl apsirūpinimo šilumos energija ir dėl to negalima laikyti, kad egzistuoja reali grėsmė, jog bus sutrikdytas Širvintų miesto katilinės funkcionavimas ir tuo galimai pažeistas viešasis interesas. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir pagalbinė įranga nėra esminės katilinės dalys, dėl kurių neįrengimo ar vėlesnio įrengimo gali sustoti ar pablogėti katilinės funkcionavimas ar sutrikti šilumos energijos tiekimas.

103. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, susiklostytų situacija, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo atsakovas, tikėtina, pirktų prekes ir darbus, pažeisdamas viešųjų pirkimų principus bei įstatymo nuostatas, neefektyviai naudodamas biudžeto lėšas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokiu atveju ne tik užtikrintų tinkamą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet ir užkirstų kelią viešojo intereso pažeidimui.

114. Atsakovo numatoma sudaryti darbų pirkimo sutartis yra didelės apimties (ieškovo pasiūlymas buvo įvertintas 2 980 042,28 Lt be PVM), kas reiškia, kad būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas gali būti pagrindu pripažinti didelės piniginės apimties sutartį negaliojančia. Teismų praktikoje teismo sprendimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo grėsmė preziumuojama, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos priteisimo. Todėl ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas turi būti užtikrintas, neleidžiant atsakovui sudaryti galimai neteisėto sandorio.

12Atsakovas UAB „Širvintų šiluma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Apelianto argumentai dėl netinkamo konkurso organizavimo yra nepagrįsti. Pirkimo dokumentai buvo paruošti dar 2008 m., ruošiant paraišką VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai ES struktūrinių fondų paramai gauti. Paraišką ir pirkimo dokumentus ruošė UAB „Cowi Baltic“. 2009 m. balandžio 21 d. bendrovei buvo skirta 1 504 884 Lt (50 proc. nuo projekto vertės) iš ES lėšų finansavimo suma. Po paramos skyrimo vyko susirašinėjimai, projekto eigos derinimas su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra bei pirkimo dokumentų koregavimas ir tikslinimas. Kadangi šiame pirkime daugiau kaip 50 proc. sudaro prekių kaina, buvo nuspręsta skelbti atvirą konkursą, kuris buvo paskelbtas 2010 m. vasario 10 d. Po konkurso paskelbimo 2010 m. kovo 8 d. buvo gauta vieno iš tiekėjų pretenzija, dėl ko buvo sustabdytos pirkimo procedūros ir koreguojami pirkimo dokumentai. Apeliantas, nurodydamas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nebūtų pažeistas viešasis interesas, neįvertino kondensacinio ekonomaizerio įrengimo ekonominės naudos ir įtakos šilumos vartotojams. Atsakovo paskaičiavimu, šio įrenginio įrengimas sumažintų katilinės eksploatavimo sąnaudas ir šilumos gamybos kainą apie 55 000 Lt per mėnesį. Todėl ypač aktualu minėtą investicinį projektą įgyvendinti iki šildymo sezono pradžios. Argumentai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo yra nepagrįsti dėl to, kad, tenkinus ieškinio reikalavimus, ieškovas bet kokiu atveju išsaugos teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškiniu ginčijant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, kuria teismas atmetė ieškovo UAB „Axis Technologies“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, uždraudžiant atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį – taikymo. Teisėjų kolegija ieškovo atskirąjį skundą dėl apeliacijos objektą sudarančios pirmosios instancijos teismo nutarties nagrinėja, neperžengdama jo teisinio ir faktinio pagrindo bei patikrindama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

15Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis byloje Nr. 2-1619/2010, 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-787/2010, 2009 m. gegužės 21 d. nutartis byloje Nr. 2-472/2009 ir kt.).

16Remiantis bylos duomenimis, ieškovas UAB „Axis Technologies“ prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir pagalbinės įrangos projektavimas, įsigijimas ir įrengimas biokurą deginantiems katilams Širvintų m. katilinėje Nr. 3, Zibalių g. 16“ procedūras ir uždrausti atsakovui UAB „Širvintų šiluma“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės nustatyta tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurią apeliacine tvarka apskundė ieškovas UAB „Axis Technologies“, paduodamas atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui. Nagrinėjant ieškovo atskirąjį skundą, Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. lapkričio 4 d. buvo gauti atsakovo UAB „Širvintų šiluma“ atstovo papildomi paaiškinimai, kuriuose nurodyta, jog 2010 m. rugsėjo 17 d. tarp UAB „Širvintų šiluma“ ir trečiojo asmens „Enerstena“ buvo sudaryta Prekių bei įrangos tiekimo, paslaugų teikimo ir rangos darbų sutartis Nr. ES-I-014. Vykdant tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, šiuo metu vykdomi projektavimo darbai, kurie bus pabaigti iki 2010 m. lapkričio vidurio, pateiktas užsakymas dėk kondensacinio ekonomaizerio įrangos. Atsakovo atstovo paaiškinimuose nurodytas aplinkybes dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo liudija ir kartu su šiais paaiškinimais pateikta pati sutartis. Remiantis šiomis aplinkybėmis, nagrinėjamu atveju yra pagrindas daryti išvadą, jog perkančiosios organizacijos vykdytas viešasis pirkimas „Dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir pagalbinės įrangos projektavimas, įsigijimas ir įrengimas biokurą deginantiems katilams Širvintų m. katilinėje Nr. 3, Zibalių g. 16“ yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio viešojo pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su laimėtoju pripažintu dalyviu. Kadangi, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį (CPK 144 str. 1 d.).

17Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai