Byla 2S-1368-524/2015
Dėl kredito sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei neturtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys E. V., S. R., AB Swedbank

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės I. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5203-991/2015 pagal ieškovės I. Ž. ieškinį atsakovei DNSB „Grandinė“ dėl kredito sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei neturtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys E. V., S. R., AB Swedbank,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl kredito sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei neturtinės žalos priteisimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-25 nutartimi nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus: nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad ginčas, nagrinėjamas pagal ieškovės pateiktą ieškinį, susijęs su E. V. ir S. R. teisėmis ir pareigomis, patikslinti byloje dalyvaujančių asmenų procesines padėtis, pateikti tiek ieškinio ir jo priedų nuorašų, kad po vieną tektų visiems suinteresuotiems asmenims, nurodyti aplinkybes, patvirtinančias ieškovės reikalavimą, pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, pateikti įrodymus apie tai, kad ieškovė kreipėsi į tam tikrus asmenims dėl prašomų išreikalauti dokumentų ir šie dokumentai jai nebuvo pateikti, tai yra kad ieškovė negalėjo gauti jos prašomų išreikalauti dokumentų ir įrodymų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-08 nutartimi ieškovės I. Ž. ieškinį dėl kredito sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei neturtinės žalos priteisimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė teismo nustatytu terminu nepašalino visų teismo 2015-03-25 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų.

5Atskiruoju skundu I. Ž. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-08 nutartį. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, apriboja ieškovės teises į pažeistų teisių gynimą. Teigia, kad dėl bylos vilkinimo jai daroma didelė žala. Mano, kad teisėja tyčia nepriėmė jos ieškinio, vengia ginti ieškovės pažeistas teises. Pažymi, kad teismas neatsižvelgė į ieškovės amžių, sveikatos būklę, todėl 2015-03-25 nutartimi nepagrįstai nustatė ieškovei tik 7 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodo, kad 2015-04-24 kreipėsi į Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybą dėl teisinės pagalbos suteikimo. Tuo pagrindu prašė pirmosios instancijos teismo pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas į minėtą ieškovės prašymą nereagavo, dėl jo nepriėmė jokio procesinio sprendimo. Pažymi, kad 2015-05-13 pakartotinai prašė teismo pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, bet ir dėl minėto prašymo teismas nepriėmė jokio procesinio sprendimo.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

8Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektas – teismo nutarties, kuria teismas ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

9Pagal civilinio proceso teisės normas, teisė kreiptis į teismą įgyvendinama pateikiant teismui ieškinį, tačiau toks asmens kreipimasis turi atitikti įstatyme nustatytą tvarką (CPK 5 str. 1 d.). Tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą dėl to, kad būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, be kurių teismo procesas taptų neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008).

10Įstatyme nustatyti reikalavimai ieškinio turiniui ir formai yra imperatyvūs. Jų nesilaikymas ieškovui sukelia neigiamų procesinių padarinių. Ieškovas ieškinyje privalo aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), o formuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio dalyką, jį turi išdėstyti aiškų ir konkretų. Ieškinio dalykas – ieškovo reikalavimas atsakovui – gali būti neaiškus, jeigu jis neatitinka konkretumo ir tikslumo reikalavimų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesiniame dokumente ieškinio pagrindas ir dalykas negali būti formuluojami taip, kad jie būtų abstraktūs, netikslūs ir prieštarautų vienas kitam. Ieškinio pagrindo ir dalyko prieštaravimas tarpusavyje šalintinas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2013).

11Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esantį ieškovės pateiktą procesinį dokumentą (ieškinį), nustatė, kad paduotas ieškinys yra su trūkumais – nėra nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad ginčas, nagrinėjamas pagal ieškovės pateiktą ieškinį, susijęs su E. V. ir S. R. teisėmis ir pareigomis, nėra tikslios byloje dalyvaujančių asmenų procesinės padėtys, nepateiktas reikiamas ieškinio ir jo priedų nuorašų skaičius, nenurodytos aplinkybės, patvirtinančios ieškovės reikalavimą, nepateikti įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, nepateikti įrodymai apie tai, kad ieškovė kreipėsi į tam tikrus asmenims dėl prašomų išreikalauti dokumentų ir šie dokumentai jai nebuvo pateikti, tai yra kad ieškovė negalėjo gauti jos prašomų išreikalauti dokumentų ir įrodymų. Dėl to pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nustatyti ieškinio trūkumai laikytini esminiais ir turi būti šalinami ieškinio priėmimo stadijoje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo, apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą, nes įpareigojimas šalinti ieškinio trūkumą atitinka šio instituto paskirtį – pateiktas ieškinys nėra aiškus, negalima suprasti, kaip pateiktas ieškinys yra susijęs su E. V. ir S. R. teisėmis ir pareigomis, nenurodytos aplinkybės, patvirtinančios ieškovės reikalavimą, bei nepateikti įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Pažymėtina, kad apeliantė neskundė pirmosios instancijos teismo 2015-03-25 nutarties, kuria konstatuoti ieškinio trūkumai. Ieškovė iš esmės sutiko su minėtoje teismo nutartyje nurodytais motyvais, todėl teismui 2015-04-29 pateikė prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažymėjo, jog yra gautas minėtas prašymas, tačiau, sutikdamas su apeliante, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas dėl minėto prašymo (pratęsti terminą trūkumams pašalinti) nepasisakė. Visgi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai nesudaro pagrindo pratęsti termino ieškinio trūkumams pašalinti remiantis ieškovės 2015-04-29 teismui pateikto prašymo pagrindu, nes: anot pačios ieškovės, pirmosios instancijos teismo 2015-03-25 nutarties kopija ieškovei įteikta per įgaliotą atstovą 2015-04-20; terminas trūkumams pašalinti baigėsi 2015-04-27, t.y. minėta diena buvo paskutinė, kuomet ieškovė galėjo pašalinti ieškinio trūkumus arba pateikti prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo; prašymas dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo teisme pateiktas 2015-04-29, t.y. pasibaigus minėtam terminui. Pažymėtina, kad analogišką prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo ieškovė pakartotinai teismui pateikė 2015-05-13, t.y. po skundžiamos nutarties priėmimo, todėl pirmosios instancijos teismas 2015-05-18 nutartimi pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad nėra pagrindo šio termino pratęsimui.

13Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį, ieškovei apribotos teisės į pažeistų teisių gynimą. Su tokia apeliantės pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Ieškovei nustatytu laiku neištaisius ieškinio trūkumų, ieškinys laikytas nepaduotu ir ieškovei grąžintas. Taigi, ieškovei išlieka teisė, ištaisius jai nustatytus ieškinio trūkumus, vėl kreiptis į teismą dėl, galbūt, pažeistų teisių gynimo.

14Dėl kitų apeliantės argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi reikšmės sprendžiamam klausimui ir nedaro jokios įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

15Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 str.,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai