Byla e2-986-866/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Turto valdymo centras“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Admivira“, ir pagal atsakovo UAB „RE FACTOR“ priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl piniginių lėšų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui,

3dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovei advokatei E. N., atsakovo atstovams direktoriui E. R. ir advokatui D. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui UAB „RE FACTOR“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Turto valdymo centras“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Admivira“, ir pagal atsakovo UAB „RE FACTOR“ priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl piniginių lėšų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas AB SEB bankas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „RE FACTOR“ 133 804,45 Eur (462 000 Lt) skolą už nesumokėtą turto kainos dalį, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodo, kad pagal 2013 m. lapkričio 19 d. negyvenamųjų patalpų – kavinės-restorano pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – pirkimo-pardavimo sutartis, Sutartis) AB „SEB lizingas“ (kurio teises ir pareigas perėmė ieškovas) atsakovui pardavė negyvenamąją patalpą – kavinę-restoraną, esančią Gedimino pr. 37, Vilnius (toliau – patalpos, ginčo patalpos). Ieškovas aiškina, kad Sutarties 2.1. punkte šalys susitarė, jog nurodytas turtas parduodamas už 2 200 000 Lt, prie šios sumos pridedant pridėtinės vertės mokestį – 462 000 Lt; iš viso turtas parduodamas už 2 662 000 Lt sumą; Sutarties 2.2. punkte nustatyta, kad Sutarties 2.1. punkte nurodyta pardavimo kaina yra galutinė ir apima visus mokesčius, mokėjimus ir rinkliavas, kurie yra taikomi šios sutarties sudarymo momentu ar bus taikomi kainos sumokėjimo momentu.

7Ieškovas pažymi, kad 2013 m. lapkričio 28 d. šalys pasirašė perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą, pagal kurį ieškovas perdavė, o atsakovas priėmė nuosavybės teisėmis nurodytą patalpą. Minėto akto 5 punkte ieškovas patvirtino, kad pirkėjas (atsakovas) sumokėjo Sutarties 2.1.1. punkte nurodytą turto pirkimo-pardavimo kainos dalį – 2 200 000 Lt, o likusi turto kainos dalis – 462 000 Lt, turi būti sumokėta pardavėjui (ieškovui) Sutarties 2.1.2.-2.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas nurodo, kad pagal Sutarties 2.1.2. punktą 231 000 Lt sumą pirkėjas įsipareigojo sumokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, o pagal 2.1.3. punktą – likusius 231 000 Lt per šešis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovas nurodytų prievolių neįvykdė ir jas pažeidė.

8Anot ieškovo, atsakovas 2014 m. vasario 2 d. raštu Nr. SD-1402/14 kreipėsi į banką informuodamas, kad sustabdo mokėjimus, nurodytus Sutarties 2.1.2. ir 2.1.3. punktuose, tol, kol bus išspręstas klausimas dėl pirktų patalpų kainos sumažinimo; atsakovas nurodytame rašte, be kita ko, pasiūlė bankui pakeisti Sutarties sąlygas ir nustatyti, jog ginčo patalpų kaina yra 2 327 962,84 Lt. Ieškovas aiškina, kad 2014 m. kovo 12 d. raštu Nr. SD-1403/12 atsakovas dar kartą pasiūlė bankui pakeisti 2013 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir nustatyti, jog patalpų kaina yra mažinama dar didesne – 616 076,86 Lt, suma.

9Ieškovas nesutinka su nurodytais atsakovo siūlymais dėl kainos sumažinimo ir pažymi, kad atsakovas Sutartyje nurodytą turtą pirko veikdamas ne spontaniškai, o apgalvotai, pasitelkdamas UAB „RECOMM GROUP“, kuri teikė atsakovui konsultacines paslaugas. Nurodo, kad atsakovas, prieš pirkdamas patalpas, ne tik derėjosi su pardavėju dėl jų kainos, bet ir jas išsamiai apžiūrėjo, susipažino su turto dokumentacija. Ieškovas papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties 5.1., 5.4. ir 5.5. punktuose šalys, be kita ko, susitarė, jog pardavėjas (ieškovas) neatsako už jokius matomus ar paslėptus turto trūkumus; pirkėjas (atsakovas) apžiūrėjo pastatą, įvertino jo techninę būklę ir nurodė neturintis (ir ateityje neturės) ieškovui pretenzijų dėl turto (ginčo patalpų) ir pastato būklės, nusidėvėjimo, kokybės, baigtumo bei naudojimo paskirties; pirkėjo atstovas patvirtino, kad pirkėjui yra atskleista aplinkybė, jog pastatas, kuriame yra perkamas turtas, yra techniškai netvarkingas ir yra reikalingos papildomos investicijos, siekiant užtikrinti tinkamą pastato techninę būklę; pirkėjo atstovas užtikrino, kad parduodamo turto charakteristikos atitinka jo, kaip pirkėjo, keliamus reikalavimus, taip pat atitinka turto kainą, nurodytą Sutartyje. Ieškovo teigimu, nurodytų nuostatų įtvirtinimas Sutartyje nėra atsitiktinis ir nėra įprastas praktikoje, todėl, anot ieškovo, atsakovas vien iš šių nuostatų žinodamas apie tikėtinai netvarkingą pastato būklę, turėjo atidžiai ir kritiškai vertinti su Sutarties objektu susijusius dokumentus, kreiptis į specialistus dėl investicijų poreikio įvertinimo ir pan. Ieškovas pažymi, kad atsakovas patvirtino, jog susipažino su ginčo pastato būkle, kuri jį tenkino, ir tokiu būdu prisiėmė atitinkamą riziką, todėl neturi teisės jos perkelti ieškovui. Ieškovas aiškina, kad šalių sudaryta Sutartis nėra nuginčyta, yra galiojanti, todėl vykdytina.

10Ieškovas nurodo, kad Sutarties kaina, be kita ko, buvo nustatyta atsižvelgiant į UAB „Baltijos turto vertinimo agentūra“ ginčo patalpų vertinimo ataskaitą, kurioje nustatyta ginčo patalpų vidutinė rinkos vertė – 2 150 000 Lt. Ieškovas pažymi, kad atsakovas neginčijo (ir šiuo metu neginčija) šios ataskaitos, taip pat nenurodė jokių jai prieštaraujančių aplinkybių. Ieškovo teigimu, atsakovas, būdamas profesionalus verslininkas, pats nepakankamai pasidomėjo dėl galimų investicijų į ginčo pastatą.

11Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas 2014 m. gegužės 19 d. raštu sutiko sumažinti ginčo patalpų kainą 300 000 Lt suma; pažymi, jog nurodytame rašte jis nurodė tik sutinkantis svarstyti Sutarties kainos sumažinimo galimybę. Ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo visų būtinų sąlygų reikalavimų įskaitymui, nes atsakovas neturėjo galiojančio reikalavimo. Aiškina, kad šiuo atveju atsakovas, vienašališkai teikdamas pasiūlymus dėl kainos sumažinimo, neįgijo jokios reikalavimo teisės ieškovui.

12Pažymi, kad pagal nurodytą 2013 m. lapkričio 28 d. perdavimo-priėmimo nuosavybės akto 6 punktą pirkėjas iki galutinio atsiskaitymo pagal sutartį dienos be raštiško pardavėjo sutikimo neturi teisės įsigyto turto parduoti, dovanoti, kitaip perleisti trečiajam asmeniui, įkeisti bei kitaip apriboti savo teisių į įsigytą turtą, todėl atsakovas, galutinai neatsiskaitydamas už pirktą turtą, pats sau sudaro kliūtis, trukdančias laisvai disponuoti šiuo turtu.

13Atsakovas UAB „RE FACTOR“ atsiliepime į ieškinį, triplike ir jo atstovai teismo posėdžio metu su juo nesutinka, prašo ieškinį atmesti, skirti ieškovui 5792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. šios baudos priteisiant atsakovui, taip pat priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas nurodo, kad prieš 2013 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą iš UAB „Turto valdymo centras“ – ginčo patalpų valdytojo, gavo orientacinį sąmatinį skaičiavimą, kuriame buvo nurodyta pastatui, kuriame yra ginčo patalpos, reikalingų remonto darbų apimtis ir kaina. Atsakovas pažymi, kad nurodytas orientacinis skaičiavimas buvo vienintelis dokumentas, kurį atsakovas gavo iš pardavėjo, įrodantis ginčo pastato būklę, nors, atsakovo teigimu, vėliau paaiškėjo, jog ieškovas turėjo ir kitų įrodymų, pagrindžiančių blogą pastato būklę. Atsakovas aiškina, kad pagal nurodytą orientacinį skaičiavimą jam, kaip ginčo patalpų savininkui, priklausanti mokėtina dalis sudarytų apie 22 902,64 Lt. Atsakovo teigimu, jis, žinodamas tokias galimas papildomas išlaidas pastato, kuriame yra ginčo patalpos, remontui, vedė derybas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir sudarė Sutartį, kurios kaina nustatyta pagal atsakovui tuo metu žinomas aplinkybes dėl būsimų remonto išlaidų. Atsakovas nurodo, kad 2014 m. sausio mėn. pabaigoje pastato Gedimino pr. 37, Vilniuje, bendraturtis UAB „Lietkompexim“ žodžiu informavo atsakovo atstovus apie tai, jog prieš AB „SEB lizingas“ pradėta civilinė byla dėl įpareigojimo likviduoti avarinę pastato, esančio adresu Gedimino pr. 37, Vilniuje, būklę.

15Atsakovo teigimu, AB „SEB lizingas“ dar 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo žinoma apie pastato Gedimino pr. 37, Vilniuje, kuriame yra ginčo patalpos, avarinę būklę, nes tada AB „SEB lizingas“ užsakymu buvo atliktas ginčo pastato būklės įvertinimas. Atsakovas pažymi, kad ieškovas (kuris perėmė AB „SEB lizingas“ teises ir pareigas), kaip pardavėjas, šią esminę informaciją nuslėpė nuo pirkėjo (atsakovo) 2013 m. lapkričio 19 d. pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, o patalpų apibūdinimas, nurodytas Sutartyje kaip „techniškai netvarkingos“, atsakovo teigimu, neatitinka realios patalpų būklės, nes pastatas tuo metu buvo avarinės būklės (jo trūkumų šalinimas įvertintas 1 047 564 Lt suma) ir netgi buvo rekomenduojama nutraukti jo naudojimą.

16Atsakovas aiškina, kad jam sužinojus, jog ieškovas nesąžiningai nuslėpė nuo jo nurodytą informaciją, atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl turto kainos sumažinimo; tuo pagrindu ieškovas 2014 m. gegužės 19 d. raštu pasiūlė atsakovui ginčo patalpų kainą sumažinti 86 886,05 Eur (300 000 Lt) suma. Atsakovas pažymi, kad 2014 m. gegužės 28 d. raštu „Dėl priešpriešinių piniginių reikalavimų įskaitymo“ jis pareiškė, jog įskaito ieškovo 133 804,45 Eur (462 000 Lt) dydžio patalpų kainos sumokėjimo reikalavimą į atsakovo 178 428,19 Eur (616 076,86 Lt) reikalavimą dėl patalpų kainos sumažinimo, atlikus įskaitymą pasibaigia atsakovo prievolė ieškovui ir atsakovo reikalavimas ieškovui lieka 44 623,74 Eur (154 076,86 Lt). Atsakovas nurodo, kad ieškovas, praėjus tik 9 mėn. nuo nurodyto įskaitymo, pateikė atsakovui ieškinį dėl nurodytos skolos priteisimo. Atsakovo teigimu, nurodytas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas nėra nuginčytas, yra galiojantis, todėl, anot atsakovo, ieškovas neturi teisės reikalauti sumokėti jo reikalaujamą sumą, nes atsakovas ieškovui nėra skolingas. Atsižvelgiant į tai, atsakovo vertinimu, ieškovas pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, tokiu būdu piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, elgiasi nesąžiningai, todėl prašo paskirti ieškovui 5792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant atsakovui.

17Atsakovo vertinimu, patalpų pardavėjas (ieškovas), suprasdamas, kad tikrąją ginčo patalpų ir pastato būklę anksčiau ar vėliau sužinos pirkėjas, ėmėsi priemonių dėl atsakomybės išvengimo ir nustatė Sutartyje ieškovo minėtas nuostatas. Atsakovas pažymi, kad pirkimo-pardavimo sutarties 5.1., 5.4., 5.5. ir 7.1. punktai neatitinka atsakovo valios, nes buvo pateikti patalpų pardavėjui nuo atsakovo nuslėpus esminę pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir jos sąlygoms turinčią informaciją.

18Atsakovas aiškina, kad jis apžiūrėjo ginčo patalpas, tačiau vien šių patalpų apžiūrėjimas negalėjo suteikti ir nesuteikė atsakovui informacijos apie viso pastato būklę, nes nurodytos patalpos yra pastato rūsyje ir 1-ojo aukšto dalyje, tuo tarpu pastatas yra keturių aukštų. Atsakovas nurodo matęs, kad ginčo pastatui reikia remonto, tuo pagrindu buvo gautas orientacinis sąmatinis skaičiavimas; atsakovas prašė jį konsultavusią bendrovę gauti ir kitos informacijos apie pastato būklę, tačiau minėta bendrovė užtikrino, jog daugiau jokios informacijos nėra; taigi, atsakovas nežinojo (negalėjo žinoti), kad pastatas yra avarinės būklės. Anot atsakovo, patalpų pardavėjas (ieškovas), samdęs statybos ekspertus, ne vieną mėnesį iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo žinojo, kad pastatas yra avarinės būklės ir tokios būklės šalinimas pareikalaus didžiulių investicijų, tačiau šios informacijos atsakovui neatskleidė. Atsakovo teigimu, ginčo patalpų rinkos vertė, prieš pasirašant Sutartį, buvo nustatyta preziumuojant, jog pastatas yra tinkamas naudoti ir nereikalauja papildomų investicijų. Apibendrinant, atsakovo teigimu, jis buvo apgautas dėl ginčo patalpų ir pastato būklės, tuo pačiu ir Sutartyje nustatytos kainos.

19Atsakovas UAB „RE FACTOR“ pateiktu priešieškiniu ieškovui AB SEB bankui prašo: 1) išnagrinėjus ginčą ir nustačius, kad atsakovas UAB „RE FACTOR“ 2014 m. gegužės 28 d. teisėtai įskaitė priešpriešinius savo ir ieškovo AB SEB banko reikalavimus, atsakovui UAB „RE FACTOR“ iš ieškovo AB SEB banko priteisti 44 711,40 Eur dydžio pinigų sumą; arba 2) išnagrinėjus ginčą ir nustačius, kad atsakovas UAB „RE FACTOR“ 2014 m. gegužės 28 d. negalėjo įskaityti priešpriešinių savo ir ieškovo AB SEB banko reikalavimų, atsakovui UAB „RE FACTOR“ iš ieškovo AB SEB banko priteisti 178 515,85 Eur dydžio pinigų sumą; 3) taip pat priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas priešieškinyje iš esmės nurodo tas pačias faktines aplinkybes, kurias nurodė anksčiau savo teiktuose procesiniuose dokumentuose (atsiliepime į ieškinį, triplike).

20Atsakovas pažymi, kad AB „SEB lizingas“ jau 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo žinoma, jog ginčo pastatas yra avarinės būklės ir avarinės pastato būklės šalinimas kainuotų 303 395,51 Eur (1 047 564 Lt). Nurodo, kad atsakovui pateikus raštus dėl kainos sumažinimo, tarp šalių vyko derybos, kurių metu ieškovas siūlė sumažinti kainą ne daugiau kaip 86 886,01 Eur (300 000 Lt), tuo tarpu atsakovas skaičiavo, jog jo nuostoliai mažiausiai dvigubai didesni nei ieškovo siūloma suma. Atsakovas 2014 m. gegužės 28 d. raštu pareiškė, kad įskaito priešpriešinius ieškovo piniginius reikalavimus ir dalį atsakovo piniginių reikalavimų: ieškovo AB SEB banko reikalavimas dėl 133 804,45 Eur (462 000 Lt) dydžio patalpų kainos sumokėjimo pagal pirkimo-pardavimo sutartį įskaitomas į atsakovo UAB „RE FACTOR“ reikalavimą dėl patalpų kainos sumažinimo 178 428,19 Eur (616 076,86 Lt) dydžio pinigų suma ir, atlikus įskaitymą, pasibaigia atsakovo pareiga ieškovui sumokėti 133 804,45 Eur (462 000 Lt) dydžio patalpų kainos dalį, o atsakovo reikalavimo dėl patalpų kainos mažinimo dydis lieka 44 623,74 Eur (154 076,86 Lt).

21Atsakovas pažymi, kad, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, tikėjosi, jog ginčo patalpos ir pastatas neturi esminių trūkumų, jas galima bus naudoti be papildomų didelių investicijų, tačiau, anot atsakovo, dėl nesąžiningų ieškovo veiksmų (neatskleidus visos turimos informacijos), atsakovas įsigijo ginčo patalpas avarinės būklės pastate, o tai pareikalavo ir dar pareikalaus didelių investicijų, todėl atsakovo teisėti lūkesčiai buvo pažeisti. Atsakovas aiškina, kad, sužinojęs apie ginčo pastato avarinę būklę, ėmėsi veiksmų, jog pastato avarinė būklė būtų likviduota ir ginčo patalpas būtų galima saugiai naudoti pagal paskirtį, dėl to jau patyrė ir dar patirs didelių išlaidų.

22Atsakovas savo patirtus nuostolius grindžia šiais argumentais: sužinojęs apie patalpų būklę, atsakovas kreipėsi į V. M. firmą „Tyrimai ir projektai“ dėl patalpų būklės įvertinimo ir patyrė 868,86 Eur dydžio išlaidas; paaiškėjus, kad patalpų konstrukcijas būtina sustiprinti, atsakovas sudarė sutartį su UAB „ARCHIVAZA“ dėl patalpų konstrukcijų remonto ir jų stiprinimo projekto, už projekto parengimą sumokėjo 2154,20 Eur; atsakovas su UAB „CRV STATYBA“ sudarė statybos rangos sutartį dėl patalpų konstrukcijų remonto ir jų stiprinimo darbų atlikimo ir už šiuos darbus sumokėjo 22 839,65 Eur sumą; taip pat buvo sudaryta sutartis su UAB „ARCHIVAZA“ dėl pastato laikančių konstrukcijų remonto ir stiprinimo techninio-darbo projekto parengimo, už projektavimo darbus sumokėta 5937,20 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo, kaip pastato bendraturčio dalis bendrojoje nuosavybėje yra 16,70 proc., atsakovui tenka 991,51 Eur dydžio pinigų suma už nurodytus projektavimo darbus. Atsakovas nurodo, kad, pagal UAB „ARCHIVAZA“ atliktus skaičiavimus, pastato laikančiųjų konstrukcijų remonto ir stiprinimo darbų kaina yra 484 141 Eur (be PVM), taigi atsakovui tenkanti dalis sudaro 80 851,55 Eur sumą. Be to, pažymi, kad atliekant pastato laikančiųjų konstrukcijų remonto ir stiprinimo darbus, be kita ko, numatyta išardyti medinę perdangą tarp pastato 1-ojo ir 2-ojo aukštų, atlikti reikiamus darbus (įrengti atraminius stulpus) ir įrengti gelžbetoninę perdangą tarp minėtų pastato aukštų; šių darbų kaina – 12 339,92 Eur (be PVM).

23Atsakovas papildomai nurodo, kad patalpas pirko tam, kad jas galėtų išnuomoti ir gauti pajamų. Aiškina, kad 2014 m. sausio 16 d. atsakovas ir UAB „Ex prompto“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo UAB „Ex prompto“ perduoti valdyti ir naudoti 90 kv. m ploto patalpų dalį, o UAB „Ex prompto“ įsipareigojo nuo 2014 m. balandžio 1 d. už nuomą mokėti 2027,34 Eur (7000 Lt; be PVM) dydžio nuomos mokestį; išnuomota patalpų dalis buvo perduota UAB „Ex prompto“ nustatant 2,5 mėn. terminą išnuomotų patalpų dalies įrengimui ir pritaikymui veiklai. Atsakovas nurodo, kad pajamas už nuomą turėjo pradėti gauti nuo 2014 m. balandžio 1 d., tačiau paaiškėjus, jog pastatas yra avarinės būklės, atsakovas turėjo prašyti stabdyti išnuomotų patalpų dalies įrengimo darbus ir atidėti veiklos patalpose pradžią. Atsakovo vertinimu, jo prarastų nuomos pajamų dydis sudaro 9809,71 Eur (be PVM). Pažymi, kad 2014 m. sausio 10 d. atsakovas ir UAB „CLUB G“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas už 3475,44 Eur (12 000 Lt; be PVM) nuomos mokestį įsipareigojo UAB „CLUB G“ išnuomoti 180 kv. m ploto ginčo patalpų dalį, tačiau paaiškėjus patalpų avarinei būklei, nuomos sutartis buvo nutraukta. Atsakovas aiškina, kad 2014 m. liepos 22 d. nuomos sutarties pagrindu UAB „REMGAS“ išnuomota dalis ginčo patalpų, tačiau nuomos mokestis pradėtas mokėti tik nuo 2014 m. spalio 15 d.; atsakovo teigimu, jei nebūtų buvusi nutraukta nuomos sutartis su UAB „CLUB G“, tai atsakovas laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. spalio 15 d. būtų gavęs 3475,44 Eur (be PVM) dydžio nuomos mokestį.

24Anot atsakovo, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas prarado 26 065,80 Eur pajamų iš nuomos. Be to, teigia, kad pradėjus pastato laikančių konstrukcijų remonto ir stiprinimo darbus, nuomininkų veikla patalpose bus sustabdyta, nes neįmanoma suderinti tinkamo minėtų darbų atlikimo ir saugios patalpų nuomininkų veiklos. Nurodo, kad ginčo pastato laikančiųjų konstrukcijų remonto ir stiprinimo darbų atlikimas kliūtimi nuomininkų veiklai patalpose bus mažiausiai 3 mėn., o tai reiškia, jog atsakovas iš UAB „REMGAS“ negaus 10 201,81 Eur dydžio nuomos mokesčio; iš UAB „Ex prompto“ – 6082,02 Eur dydžio nuomos mokesčio, iš UAB „Laferas“ – 3041,01 Eur dydžio nuomos mokesčio, t. y. atsakovas praras dar mažiausiai 19 324,84 Eur pajamų. Atsakovo teigimu, jis taip pat patyrė nuostolių dėl patalpų nuomininko paieškos, už tarpininkavimą UAB „Ober-haus“ sumokėjęs 3269,81 Eur (be PVM); anot atsakovo, šių papildomų išlaidų jis nebūtų patyręs, jei ieškovas būtų jį informavęs apie patalpų avarinę būklę.

25Taigi, atsakovas aiškina, kad dėl ginčo patalpų ir (ar) pastato trūkumų patyrė (patirs) 120 045,69 Eur nuostolių, susijusių su patalpų ir pastato avarinės būklės šalinimu, taip pat patyrė (patirs) 58 470,16 Eur nuostolių, susijusių su patalpų nuomos mokesčio praradimais ir kitomis papildomomis išlaidomis; bendra atsakovo reikalavimų ieškovui vertė yra 178 515,85 Eur. Atsakovas pažymi, kad jis teisėtai ir pagrįstai įskaitė 133 804,45 Eur dydžio priešpriešinius piniginius reikalavimus, todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 44 711,40 Eur suma (178 515,85 Eur - 133 804,45 Eur). Atsakovo nuomone, yra visos įskaitymo sąlygos, tačiau jei teismas tokių sąlygų nenustatytų, atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 178 515,85 Eur sumą.

26Atsakovas aiškina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos AB SEB banko civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti veiksmai (nesąžiningai nuslėpus nuo atsakovo informaciją apie ginčo pastato avarinę būklę), atsakovo patirta žala (aukščiau nurodyti atsakovo nuostoliai), priežastinis ryšys tarp atsakovo patirtų nuostolių bei ieškovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo kaltė. Atsakovo vertinimu, ieškovo 2014 m. gegužės 19 d. raštas, kuriame ieškovas sutiko svarstyti patalpų kainos mažinimo klausimą, patvirtina, jog AB SEB bankas pripažįsta, kad patalpų pardavėjas, nuslėpdamas patalpų būklę, elgėsi nesąžiningai.

27Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, kad ieškovas buvo tik teisinis ginčo patalpų savininkas ir nurodo, jog ieškovui neabejotinai buvo žinoma ginčo patalpų ir pastato būklė, tačiau ši informacija atsakovui nebuvo suteikta.

28Ieškovas AB SEB bankas atsiliepime į priešieškinį, triplike ir jo atstovė teismo posėdžio metu su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas iš esmės nurodo tas pačias faktines aplinkybes ir argumentus, kaip ir prieš tai pateiktuose procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, dublike).

29Ieškovas papildomai nurodo, kad ginčo patalpos – kavinė-restoranas, priklausančios AB „SEB lizingas“ (teisių perėmėjas – AB SEB bankas) 2005 m. balandžio 29 d. finansinio lizingo sutarties Nr. 2005 – 040357 pagrindu buvo perduotos valdyti ir naudotis UAB „Turto valdymo centras“ su sąlyga, jog sumokėjus visą sutartą kainą UAB „Turto valdymo centras“ įgys nuosavybės teises į minėtas patalpas. Pažymi, kad 2005 m. birželio 6 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu šias patalpas AB „SEB lizingas“ įsigijo iš to paties kliento – UAB „Turto valdymo centras“, t. y. tarp AB „SEB lizingas“ ir UAB „Turto valdymo centras“ buvo sudaryta „grįžtamojo“ lizingo sutartis. Ieškovo teigimu, jis gali būti vertinamas kaip teisinis ginčo nekilnojamojo turto savininkas, o ekonominiu turto savininku buvo UAB „Turto valdymo centras“, kuris valdė ginčo nekilnojamąjį turtą, juo naudojosi ir dalyvavo santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Ieškovas pažymi, kad būtent UAB „Turto valdymo centras“, negalėdamas vykdyti toliau savo įsipareigojimų ieškovui, derėjosi su atsakovu dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir ginčo patalpų pardavimo.

30Apibendrinant, ieškovas aiškina, kad atsakovui buvo žinoma ginčo patalpų ir pastato būklė, jis su ja susipažino, o Sutartyje nustatyta kaina buvo pagrįsta; taip pat nesutinka su atsakovo atliktu įskaitymu, nes atsakovas neturėjo galiojančio reikalavimo.

31Trečiasis asmuo BUAB „Turto valdymo centras“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Admivira“, savo pozicijos į šalių reikalavimus neišreiškė.

32Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

33Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad AB „SEB lizingas“ (kurio teises ir pareigas perėmė ieškovas) ir UAB „RE FACTOR“ 2013 m. lapkričio 19 d. sudarė negyvenamųjų patalpų – kavinės-restorano pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią AB „SEB lizingas“ pardavė UAB „RE FACTOR“ negyvenamąją patalpą – kavinę-restoraną, esančią Gedimino pr. 37, Vilnius. Sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad šalių susitarimu nurodytas turtas parduodamas už 2 200 000 Lt, prie šios sumos pridedant pridėtinės vertės mokestį – 462 000 Lt; iš viso turtas parduodamas už 2 662 000 Lt sumą; Sutarties 2.2. punkte nustatyta, jog Sutarties 2.1. punkte nurodyta pardavimo kaina yra galutinė ir apima visus mokesčius, mokėjimus ir rinkliavas, kurie yra taikomi šios sutarties sudarymo momentu ar bus taikomi kainos sumokėjimo momentu. Sutarties 2.1.1. punkte nurodytą turto pirkimo-pardavimo kainos dalį – 2 200 000 Lt, pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos; o likusi turto kainos dalis – 462 000 Lt, turi būti sumokėta pardavėjui (ieškovui) Sutarties 2.1.2.-2.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais; pagal Sutarties 2.1.2. punktą 231 000 Lt sumą pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, o likusius 231 000 Lt – per šešis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (Sutarties 2.1.3. punktas). Byloje iš esmės nekilo ginčo dėl to, kad atsakovas UAB „RE FACTOR“ sumokėjo AB „SEB lizingas“ (kurio teises ir pareigas perėmė AB SEB bankas) 2 200 000 Lt sumą ir nesumokėjo likusios (462 000 Lt) sumos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai). Šalys 2013 m. lapkričio 28 d. pasirašė perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą, pagal kurį ieškovas perdavė, o atsakovas priėmė nuosavybės teisėmis nurodytą patalpą.

34Šalys iš esmės neginčija, kad prieš sudarant nurodytą pirkimo-pardavimo sutartį atsakovui buvo perduotas 2012 m. rugpjūčio 8 d. Orientacinis sąmatinis skaičiavimas, kuris atliktas UAB „Turto valdymo centras“ užsakymu, ir kuriame nurodyta, jog pastato Gedimino pr. 37, Vilniuje, fasado (iš Gedimino pr. į kairę nuo bromos) plyšių injekavimui ir susiuvimui, fasado remontui reikalinga 120 540,20 Lt suma. Šalys taip pat neginčija, kad nustatant ginčo patalpų pirkimo-pardavimo kainą, šalys rėmėsi UAB „Baltijos turto vertinimo agentūra“ 2013 m. spalio 8 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 2530:2013(V), kurioje nustatyta, jog ginčo patalpų – negyvenamos patalpos – kavinės-restorano, esančios Gedimino pr. 37, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0084-1014:0006, rinkos vertė 2013 m. spalio 3 d. sudarė 2 150 000 Lt.

35Atsakovas 2014 m. vasario 14 d. raštu Nr. SD-1402/14 informavo ieškovą, kad sustabdo mokėjimus, nurodytus Sutarties 2.1.2. ir 2.1.3. punktuose, tol, kol bus išspręstas klausimas dėl pirktų patalpų kainos sumažinimo; atsakovas nurodytame rašte, be kita ko, pasiūlė ieškovui pakeisti Sutarties sąlygas ir nustatyti, jog ginčo patalpų kaina yra 2 327 962,84 Lt.

362014 m. kovo 12 d. raštu Nr. SD-1403/12 atsakovas dar kartą pasiūlė ieškovui pakeisti 2013 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir nustatyti, kad patalpų kaina yra mažinama dar didesne – 616 076,86 Lt, suma.

37Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad po nurodytų atsakovo raštų pateikimo ieškovui šalys vedė derybas dėl Sutarties kainos mažinimo. Tuo pagrindu ieškovas 2014 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 01-10-02-11833 informavo atsakovą, kad sutiktų svarstyti 2013 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties kainos sumažinimo galimybę 300 000 Lt suma, t. y. iki 2 362 000 Lt (su PVM); ieškovas šiame rašte taip pat nurodė, jog atsakovas nėra įvykdęs Sutarties ir yra nesumokėjęs likusios 462 000 Lt sumos.

38Atsakovas 2014 m. gegužės 28 d. rašte Nr. 1405/28, adresuotame ieškovui, pareiškė, kad įskaito priešpriešinius AB SEB banko piniginius reikalavimus ir dalį UAB „RE FACTOR“ piniginių reikalavimų: AB SEB banko reikalavimas dėl 462 000 Lt dydžio patalpų kainos sumokėjimo pagal pirkimo-pardavimo sutartį įskaitomas į UAB „RE FACTOR“ reikalavimą dėl patalpų kainos mažinimo 616 076,86 Lt dydžio pinigų suma ir, atlikus šį įskaitymą, pasibaigia UAB „RE FACTOR“ pareiga AB SEB bankui sumokėti 462 000 Lt dydžio patalpų kainos dalį, o UAB „RE FACTOR“ reikalavimo dėl patalpų kainos mažinimo dydis lieka 154 076,86 Lt; atsakovas taip pat informavo, jog dėl neįskaitytos UAB „RE FACTOR“ reikalavimo dėl patalpų kainos mažinimo dalies, t. y. 154 076,86 Lt sumos, UAB „RE FACTOR“ pasilieka teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareikšti ieškinį.

39Byloje nustatyta, kad UAB „Sweco Lietuva“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. Techninio audito ataskaitoje, atliktoje AB „SEB lizingas“ užsakymu, nustatyta, kad statinio, esančio Gedimino pr. 37, Vilniuje, tolesnis naudojimas yra nesaugus, statinys yra avarinės būklės, jo eksploatacija neleistina; be to, nurodyta, jog minėto pastato avarinės būklės pašalinimo darbų vertė sudarytų 1 047 564 Lt. Atsakovas UAB „RE FACTOR“ iš esmės savo reikalavimą grindžia tuo, kad ieškovas iki Sutarties pasirašymo neatskleidė ginčo pastato avarinės būklės, nepateikė nurodytos ataskaitos. Ieškovas iš esmės neginčijo, kad nurodyta ataskaita atsakovui nebuvo pateikta, tačiau nesutinka, jog atsakovas nebuvo supažindintas su ginčo pastato būkle.

40Byloje taip pat pateiktas V. M. firmos „Tyrimai ir projektai“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. statinio konstrukcijų tyrimo aktas, atliktas A. M. C. (ginčo pastato bendraturčio) užsakymu, kuriame nurodyta, kad statino, esančio Gedimino pr. 37, Vilniuje, pirmo aukšto vidaus patalpų būklė yra gera, išskyrus įvažiavimo arkos ir kiemo pusės fasadus, tuo tarpu 2-ojo, 3-ojo ir 4-ojo aukštų būklė yra avarinė; rekomenduojama skubiai atlikti rūsio ir pirmo aukšto tyrinėjimo darbus, įrengti reikalingus sustiprinimus, įrengti apsaugas nuo krentančio tinko, parengti ginčo pastato antro, trečio ir ketvirto aukštų rekonstrukcijos projektą kartu su fasadų sienų sutvirtinimu, numatant likviduoti kasant rūsius įvykusios avarijos pasekmes. Iš esmės tos pačios išvados padarytos minėtos bendrovės 2014 m. kovo 4 d. statinio konstrukcijų tyrimo akte, kuris buvo atliktas UAB „RE FACTOR“ užsakymu.

41Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, kaip minėta, tarp šalių nekilo ginčo dėl to, jog atsakovas nesumokėjo ieškovui likusios kainos (462 000 Lt/ 133 804,45 Eur) už ginčo patalpas, tačiau atsakovas šios prievolės neįvykdymą iš esmės motyvavo ieškovo nesąžiningais veiksmais (neatskleidžiant visos turimos informacijos apie ginčo pastato būklę) ir dėl to jo patirtais nuostoliais, kuriuos, atsakovo teigimu, jis įskaitė į ieškovo reikalavimą dėl likusios kainos sumokėjimo; be to, atsakovas priešieškiniu prašo priteisti nurodytus nuostolius (arba jų dalį, jeigu teismas atsakovo atliktą įskaitymą laikys pagrįstu). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat siekiant priimamo sprendimo aiškumo, šiame sprendime iš pradžių nagrinėjami atsakovo priešieškinio reikalavimai, po to – ieškovo reikalavimai.

42Dėl priešieškinio reikalavimų

43Atsakovas priešieškiniu prašo: 1) išnagrinėjus ginčą ir nustačius, kad atsakovas UAB „RE FACTOR“ 2014 m. gegužės 28 d. teisėtai įskaitė priešpriešinius savo ir ieškovo AB SEB banko reikalavimus, atsakovui UAB „RE FACTOR“ iš ieškovo AB SEB banko priteisti 44 711,40 Eur dydžio pinigų sumą; arba 2) išnagrinėjus ginčą ir nustačius, kad atsakovas UAB „RE FACTOR“ 2014 m. gegužės 28 d. negalėjo įskaityti priešpriešinių savo ir ieškovo AB SEB banko reikalavimų, atsakovui UAB „RE FACTOR“ iš ieškovo AB SEB banko priteisti 178 515,85 Eur dydžio pinigų sumą.

44Taigi, byloje, pirmiausia, reikia nustatyti ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai atliko nurodytą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą.

45Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2014 m. spalio 29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014). Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos: pirma, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2013). Taigi, viena iš būtinų įskaitymo, atliekamo pagal CK 6.130 straipsnį, sąlygų – abi šalis saistančios priešpriešinės prievolės. Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas galimas tik esant priešpriešinėms vienarūšėms prievolėms, teismas, taikydamas šį institutą, privalo nustatyti esant tokias prievoles. Siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, būtina analizuoti šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t. y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-494/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014).

46Nagrinėjamu atveju atsakovas įrodinėjo, kad jis turėjo 616 076,86 Lt dydžio reikalavimą į ieškovą, nes dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų (informacijos apie ginčo pastato avarinę būklę neatskleidimo) patyrė (patirs) nurodyto dydžio nuostolius, kurie susiję su pastato avarinės būklės šalinimu, negautomis pajamomis už nuomą ir kitomis išlaidomis.

47CK 6.399 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pagal nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui netinkamos kokybės daiktą, taikomos šio kodekso 6.334 straipsnio taisyklės, išskyrus pirkėjo teisę reikalauti netinkamos kokybės daiktą pakeisti tinkamu. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina (nagrinėjamu atveju atsakovas iš esmės pasirinko šį savo teisių gynimo būdą). CK 6.327 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus; pardavėjas neatsako pagal šio straipsnio 1 dalies reikalavimus už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą (CK 6.327 straipsnio 2 dalis).

48Teismas iš dalies pritaria atsakovo argumentams, kad ieškovas be pateisinamos priežasties nesuteikė atsakovui visos jo turimos informacijos apie ginčo pastato būklę, t. y. nepateikė atsakovui UAB „Sweco Lietuva“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. Techninio audito ataskaitos. Tai, kad nurodyto pastato būklė Sutarties sudarymo metu buvo avarinė, patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai (CPK 178 straipsnis); ieškovas bylos nagrinėjimo metu šio fakto iš esmės taip pat neginčijo. Be to, aplinkybė, kad pastatas, esantis Gedimino pr. 37, Vilniuje, yra avarinės būklės, konstatuota ir įsiteisėjusiame Vilniaus miesto aplyinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-1014-819/2015, kuriame buvo nagrinėjamas ginčas tarp nurodyto pastato bendraturčių dėl įpareigojimo vykdyti pareigas (dėl pastato avarinės būklės stabilizavimo darbų įpareigojimo atlikimo) (CPK 182 straipsnis).

49Kita vertus, teismas pažymi, kad ieškovas šalių 2013 m. lapkričio 19 d. sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog ginčo pastatas yra techniškai netvarkingas ir jam reikalingos papildomos investicijos, siekiant užtirkinti tinkamą pastato techninę būklę, t. y. darytina išvada, jog šalys aptarė parduodamo turto (įskaitant pastato, kuriame yra turtas) trūkumus, kurie atsakovui buvo (turėjo būti) žinomi (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

50Taigi, Sutarties 4.5. punkte pardavėjas AB „SEB lizingas“, kurio teises ir pareigas perėmė ieškovas, pareiškė, kad faktinis ginčo patalpų valdytojas ir naudotojas buvo UAB „Turto valdymo centras“, todėl pardavėjas neatsako už jokius matomus ar paslėptus ginčo patalpų trūkumus; Sutarties 5.1. punkte atsakovas patvirtino, jog jam žinoma ir suprantama, kad faktinis ginčo patalpų naudotojas ir naudotojas buvo UAB „Turto valdymo centras“ ir kad pardavėjas neatsako už jokius matomus ar paslėptus ginčo patalpų trūkumus. Be to, Sutarties 5.4. punkte pirkėjo (atsakovo) atstovas pareiškė ir garantavo, kad iki Sutarties pasirašymo momento pirkėjas turėjo galimybę apžiūrėti ir apžiūrėjo visą turtą (ginčo patalpas) ir pastatą, kuriame yra turtas; pirkėjas įvertino turto bei pastato techninę būklę; pirkėjas jokių pretenzijų pardavėjui dėl turto ir pastato būklės, nusidėvėjimo, kokybės, baigtumo, naudojimo paskirties neturi bei neturės ateityje; pirkėjo atstovas taip pat patvirtino, kad pirkėjui yra atskleista aplinkybė, jog pastatas, kuriame yra perkamas turtas, yra techniškai netvarkingas ir kad yra reikalingos papildomos investicijos, siekiant užtikrinti tinkamą pastato techninę būklę; Sutarties 5.5. punkte pirkėjo atstovas patvirtino, kad parduodamo turto charakteristikos atitinka jo, kaip pirkėjo, keliamus reikalavimus, taip pat atitinka turto kainą, nurodytą Sutartyje. Visos minėtos nuostatos iš esmės dar kartą buvo nurodytos ir Sutarties 7.1. punkte.

51Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas, remdamasis, be kita ko, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad pirkėjui (atsakovui) buvo sudarytos galimybės susipažinti tiek su ginčo patalpų, tiek su ginčo pastato būkle (tą atsakovas aiškiai patvirtino Sutartyje), todėl konstatuotina, jog atsakovui pastato būklė buvo žinoma, arba bent jau turėjo būti žinoma, tuo labiau, kad net pačioje Sutartyje šalys patvirtino, jog pastatas yra techniškai netvarkingas (dėl ko atsakovas dar atidžiau turėjo patikrinti jo būklę). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovas, parduodamas ginčo patalpas, atsakovo neapgavo, kaip teigia atsakovas, nes faktiškai bloga pastato būklė atsakovui buvo atskleista. Teismo vertinimu, bet koks apdairus, rūpestingas, atidus asmuo, tuo labiau, kad atsakovas verčiasi su nekilnojamuoju turtu susijusia veikla (jo pirkimu ir nuomavimu), tokioje situacijoje būtų atidžiai patikrinęs perkamo nekilnojamojo turto (tuo pačiu ir pastato, kuriame yra perkamas turtas) būklę prieš sutarties pasirašymą, arba pasinaudojęs kvalifikuota specialistų pagalba. Teismas kritiškai vertina atsakovo teiginius, kad specialistų pagalba brangiai kainuoja ir užima daug laiko, nes tai nepateisina atsakovo pasyvių veiksmų nagrinėjamu atveju. Pažymėtina, kad byloje nenustatyta, jog ginčo patalpų pardavėjas trukdė atsakovui tinkamai įvertinti pastato būklę, visapusiškai ir išsamiai jį apžiūrėti, neleido atsakovui pasikviesti kvalifikuotus specialistus, kurie galėtų įvertinti techninę pastato būklę ir pan. (CPK 178 straipsnis).

52Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-250-611/2016, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas tarp atsakovo ir jam konsultacines paslaugas teikusio asmens (nekilnojamojo turto brokerio) – UAB „RECOMM GROUP“ (kuris iš esmės tarpininkavo perkant ginčo patalpas), taip pat nesutiko su atsakovo argumentais, jog jam nebuvo žinoma tikroji pastato būklė; tai kasacinis teismas motyvavo tuo, kad 2013 m. lapkričio 19 d. negyvenamųjų patalpų kavinės-restorano pirkimo-pardavimo sutarties 5.4 punkte nurodyta, jog prieš pirkdamas patalpas atsakovas apžiūrėjo jas ir pastatą, kuriame yra patalpos, ir kad jis yra informuotas apie pastato trūkumus, t. y. jog pastatas, kuriame yra patalpos, yra techniškai netvarkingas ir reikia papildomų investicijų, siekiant užtikrinti tinkamą pastato techninę būklę; kasacinis teismas pažymėjo, jog Sutarties 7.1 punkte nurodyta, kad atsakovui žinomas pastato nusidėvėjimo laipsnis ir būklė. Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad nagrinėjant nurodytą bylą pirmosios instancijos teisme (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-18280-779/2014, kuris apeliacinės instancijos teismo buvo paliktas nepakeistas, o kasacinis teismas pakeitė tik apeliacinės teismo procesinio sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų) buvo nustatyta, jog ieškovo vadovas E. R. lankėsi objekte, t. y. ginčo patalpose ir pastate, jį apžiūrėjo tiek išoriškai, tiek viduje; matė, kad pastatas aptrauktas tinklu, vadinasi, remontuotinas; nekilnojamojo turto brokeriui pasiūlius atsakovo atstovui apžiūrėti ir kitas pastato patalpas, esančias aukščiau, tai padaryti atsisakė. Šios bylos nagrinėjimo metu teismo posėdyje atsakovo atstovas taip pat patvirtino, kad neapžiūrėjo viso pastato, nes nematė tam poreikio. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pats atsakovas buvo nepakankamai apdairus ir rūpestingas, tinkamai nepasidomėjo ginčo pastato būkle, nors, kaip minėta, nagrinėjamu atveju tai turėjo daryti itin atidžiai. Pagal pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir bendras sandorių sudarymą reglamentuojančias teisės normas, kiekvienas pirkėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, turi ne tik teisę, bet ir pareigą reikalauti iš daikto pardavėjo informacijos apie perkamo daikto kokybę (būklę) ir pagal ją spręsti dėl sandorio sudarymo, įsigyjamo daikto kainos, kokybės ir kitų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų. Nagrinėjamu atveju, kaip pats atsakovas nurodo, jis apsiribojo tik jam ginčo patalpų pardavėjo pateiktu 2012 m. rugpjūčio 8 d. Orientaciniu sąmatiniu skaičiavimu, kuriame nurodyta, jog pastato Gedimino pr. 37, Vilniuje, fasado (iš Gedimino pr. į kairę nuo bromos) plyšių injekavimui ir susiuvimui, fasado remontui reikalinga 120 540,20 Lt suma. Teismas pažymi, kad, visų pirma, nurodytas skaičiavimas buvo atliktas daugiau kaip prieš metus iki Sutarties sudarymo (per tą laiką pastato būklė galėjo reikšmingai pasikeisti); antra, iš nurodytos sąmatos matyti, jog šiuo atveju buvo paskaičiuotos tik dalies fasado (iš vienos) remonto darbai (ir tai kosmetiniai), todėl atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, kuriam keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo stantartai, turėjo reikalauti iš pardavėjo aktualių duomenų apie pastato būklę arba pats imtis aktyvių veiksmų dėl nurodytos būklės nustatymo. Teismo vertinimu, atsakovui šių aktyvių nesiėmus ir pasirašius Sutartį, atsakovas prisiėmė riziką ir atsakomybę už ginčo patalpų, tuo pačiu ir pastato, kaip bendraturtis, būklę.

53Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta ieškovo, kaip pardavėjo, neteisėtų ir (ar) nesąžiningų veiksmų, nes ieškovas iš esmės tinkamai įvykdė savo pareigas, t. y. atskleidė atsakovui pagrindinę informaciją apie ginčo pastato būklės netvarkingumą (sąvoka „techniškai netvarkingas“ nebuvo detalizuota, taigi teismo vertinimu iš esmės apimanti ir pastato avarinę būklę), tuo tarpu atsakovas, nesiėmęs jokių aktyvių veiksmų, siekiant išsiaiškinti aktualią pastato būklę ir akceptavęs Sutarties sąlygas, pats prisiėmė riziką dėl ateityje galimai atsirasiančių išlaidų dėl nurodyto pastato techninės būklės pagerinimo ir su tuo susijusių išlaidų, tenkančių kaip pastato bendraturčiui (tuo labiau, kad šios aplinkybės buvo nustatytos ir Sutartyje, todėl negalima teigti, jog atsakovui tai buvo netikėtumas), įskaitant ir nuomos pajamų sumažėjimą remonto darbų vykdymo metu. Pažymėtina, kad vien tas faktas, jog ieškovas ikiteisminio ginčo sprendimo metu (šalims vedant derybas) sutiko svarstyti galimybę sumažinti Sutarties kainą, savaime neįrodo, kad ieškovas pripažino savo kaltę, prisiėmė atsakomybę ir pan.

54Taigi, teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad turėjo apibrėžtą, galiojantį ir vykdytiną vienarūšį priešpriešinį reikalavimą ieškovui, t. y. buvo visos CK 6.130 straipsnyje nustatytos sąlygos, būtinos įskaitymui atlikti, todėl konstatuotina, jog atsakovas nagrinėjamu atveju neturėjo teisinio pagrindo įskaityti priešpriešinius reikalavimus. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmas atsakovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

55Teismas, remdamasis aukščiau nurodytais motyvais, laiko nepagrįstu ir kitą – alternatyvų, atsakovo reikalavimą ieškovui dėl nuostolių, susijusių su patalpų ir pastato avarinės būklės šalinimu, taip pat su patalpų nuomos mokesčio praradimais ir papildomomis išlaidomis, priteisimu, nes, kaip minėta, atsakovas, pirkdamas ginčo patalpas, žinojo (turėjo žinoti) apie jų ir ginčo pastato būklę (jų trūkumus) ir jiems reikalingas papildomas investicijas (taip pat su tuo susijusias išlaidas), todėl nepagrįstai šias išlaidas (nuostolius) prašo priteisti iš ieškovo (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalis atsakovo nurodomų išlaidų faktiškai dar nėra patirtos (pateikti tik preliminarūs skaičiavimai); pažymėtina ir tai, jog 2013 m. lapkričio 28 d. perdavimo-priėmimo nuosavybės akto 6 punkte šalys susitarė, jog pirkėjas (atsakovas) iki galutinio atsiskaitymo pagal Sutartį dienos be atskiro raštiško pardavėjo (ieškovo) sutikimo neturi teisės įsigyto turto parduoti, dovanoti, kitaip perleisti trečiajam asmeniui, įkeisti bei kitaip apriboti savo teisių į įsigytą turtą, todėl konstatuotina, kad atsakovas, nesumokėjęs visos kainos už ginčo patalpas, neturėjo teisių šių patalpų perleisti valdyti kitam asmeniui(-ims) nuomos sutarties(-čių) pagrindu ir gauti iš to pajamų; atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ir nuostolių, susijusių su negautomis pajamomis iš nuomos, atsakovas šiuo atveju taip pat negalėjo patirti.

56Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad atsakovo priešieškinis atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 12, 178, 185 straipsnis).

57Dėl ieškinio reikalavimų

58Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „RE FACTOR“ 133 804,45 Eur skolą už nesumokėtą turto kainos dalį ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

59Kaip minėta, atsakovas neginčijo, kad nėra sumokėjęs likusios Sutarties kainos dalies – 133 804,45 Eur (462 000 Lt) (CPK 12, 178 straipsniai), tačiau šios prievolės neįvykdymą motyvavo ieškovo nesąžiningu elgesiu ir dėl to jo patirtais nuostoliais, taip pat aplinkybe, jog įskaitė savo patirtus nustolius į nurodytą ieškovo reikalavimą. Šiuo sprendimu konstatuota, kad atsakovo galimai patirti nuostoliai nesusiję su ieškovo veiksmais; teismas nenustatė ieškovo nesąžiningų veiksmų; taip pat sprendė, jog nebuvo būtinų sąlygų atsakovo atliktam priešpriešinių reikalavimų įskaitymui.

60Vadovaujantis CK 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles; CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą.

61Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšminga visuomeninės savireguliacijos priemone. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda), ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010).

62Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta 2013 m. lapkričio 19 d. negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis yra galiojanti; nenustatyta, jog nurodyta sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms; be to, atsakovas jos ir neginčija, todėl darytina išvada, kad šalys turi vykdyti jos nuostatas. Kaip minėta, atsakovas neįvykdė Sutarties 2.1.2. ir 2.1.3. punktuose nustatytų prievolių bei nesumokėjo ieškovui likusios turto kainos – 133 804,45 Eur (462 000 Lt), tokiu būdu pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus; kaip minėta, nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių aplinkybių, atleidžiančių atsakovo nuo nurodytų prievolių vykdymo.

63Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistina 133 804,45 Eur (462 000 Lt) skola už nesumokėtą turto kainos dalį.

64CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (133 804,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. vasario 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

65Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

66Atsakovas prašo skirti ieškovui 5792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant atsakovui. Savo prašymą iš esmės argumentavo tuo, kad ieškovas pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį.

67CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus (nesąžiningai pareiškiant nepagrįstą ieškinį ir (ar) kitą procesinį dokumentą; arba sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą), gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

68Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Tačiau teismų praktikoje pažymima, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės, numatytos CPK 95 straipsnyje, taikymą. Tam tikrais atvejais dalyvaujančio asmens elgesys gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Pastebėtina ir tai, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

69Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškinio pateikimo ir jo nagrinėjimo metu ieškinys būtų pateiktas aiškiai nepagrįstas, taip pat siekiant vilkinti procesą ar dėl kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų, tuo labiau, jog ieškinys šiuo sprendimu pripažintas pagrįstu ir tenkintinu. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas.

70Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines aplinkybes, nurodytus teismo sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

72CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

73Tenkinus ieškinį, o priešieškinio netenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1872 Eur žyminio mokesčio, iš viso – 3672 Eur bylinėjimosi išlaidų; atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

75Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

76Priteisti ieškovui AB SEB bankui, j. a. k. 112021238, iš atsakovo UAB „RE FACTOR“, j. a. k. 302721468, 133 804,45 Eur (vieną šimtą trisdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus keturis eurus 45 ct) skolos ir 6 (šešių) proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (133 804,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. vasario 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

77Priteisti ieškovui AB SEB bankui, j. a. k. 112021238, iš atsakovo UAB „RE FACTOR“, j. a. k. 302721468, 3672 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

78Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,... 2. sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui,... 3. dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovei advokatei E. N., atsakovo atstovams... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas AB SEB bankas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB... 6. Ieškovas nurodo, kad pagal 2013 m. lapkričio 19 d. negyvenamųjų patalpų... 7. Ieškovas pažymi, kad 2013 m. lapkričio 28 d. šalys pasirašė... 8. Anot ieškovo, atsakovas 2014 m. vasario 2 d. raštu Nr. SD-1402/14 kreipėsi... 9. Ieškovas nesutinka su nurodytais atsakovo siūlymais dėl kainos sumažinimo... 10. Ieškovas nurodo, kad Sutarties kaina, be kita ko, buvo nustatyta... 11. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas 2014 m. gegužės 19... 12. Pažymi, kad pagal nurodytą 2013 m. lapkričio 28 d. perdavimo-priėmimo... 13. Atsakovas UAB „RE FACTOR“ atsiliepime į ieškinį, triplike ir jo atstovai... 14. Atsakovas nurodo, kad prieš 2013 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo... 15. Atsakovo teigimu, AB „SEB lizingas“ dar 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo... 16. Atsakovas aiškina, kad jam sužinojus, jog ieškovas nesąžiningai nuslėpė... 17. Atsakovo vertinimu, patalpų pardavėjas (ieškovas), suprasdamas, kad... 18. Atsakovas aiškina, kad jis apžiūrėjo ginčo patalpas, tačiau vien šių... 19. Atsakovas UAB „RE FACTOR“ pateiktu priešieškiniu ieškovui AB SEB bankui... 20. Atsakovas pažymi, kad AB „SEB lizingas“ jau 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo... 21. Atsakovas pažymi, kad, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, tikėjosi, jog... 22. Atsakovas savo patirtus nuostolius grindžia šiais argumentais: sužinojęs... 23. Atsakovas papildomai nurodo, kad patalpas pirko tam, kad jas galėtų... 24. Anot atsakovo, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas prarado 26... 25. Taigi, atsakovas aiškina, kad dėl ginčo patalpų ir (ar) pastato trūkumų... 26. Atsakovas aiškina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos AB SEB banko... 27. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, kad ieškovas buvo tik... 28. Ieškovas AB SEB bankas atsiliepime į priešieškinį, triplike ir jo atstovė... 29. Ieškovas papildomai nurodo, kad ginčo patalpos – kavinė-restoranas,... 30. Apibendrinant, ieškovas aiškina, kad atsakovui buvo žinoma ginčo patalpų... 31. Trečiasis asmuo BUAB „Turto valdymo centras“, kuriam atstovauja bankroto... 32. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 33. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 34. Šalys iš esmės neginčija, kad prieš sudarant nurodytą pirkimo-pardavimo... 35. Atsakovas 2014 m. vasario 14 d. raštu Nr. SD-1402/14 informavo ieškovą, kad... 36. 2014 m. kovo 12 d. raštu Nr. SD-1403/12 atsakovas dar kartą pasiūlė... 37. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad po nurodytų atsakovo raštų... 38. Atsakovas 2014 m. gegužės 28 d. rašte Nr. 1405/28, adresuotame ieškovui,... 39. Byloje nustatyta, kad UAB „Sweco Lietuva“ 2013 m. rugpjūčio 5 d.... 40. Byloje taip pat pateiktas V. M. firmos „Tyrimai ir projektai“ 2013 m.... 41. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, kaip minėta, tarp šalių nekilo... 42. Dėl priešieškinio reikalavimų... 43. Atsakovas priešieškiniu prašo: 1) išnagrinėjus ginčą ir nustačius, kad... 44. Taigi, byloje, pirmiausia, reikia nustatyti ar atsakovas teisėtai ir... 45. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad... 46. Nagrinėjamu atveju atsakovas įrodinėjo, kad jis turėjo 616 076,86 Lt... 47. CK 6.399 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pagal nekilnojamojo daikto... 48. Teismas iš dalies pritaria atsakovo argumentams, kad ieškovas be pateisinamos... 49. Kita vertus, teismas pažymi, kad ieškovas šalių 2013 m. lapkričio 19 d.... 50. Taigi, Sutarties 4.5. punkte pardavėjas AB „SEB lizingas“, kurio teises ir... 51. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas, remdamasis, be kita ko, CK... 52. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179... 53. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta... 54. Taigi, teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad turėjo apibrėžtą,... 55. Teismas, remdamasis aukščiau nurodytais motyvais, laiko nepagrįstu ir kitą... 56. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 57. Dėl ieškinio reikalavimų... 58. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „RE FACTOR“ 133 804,45 Eur... 59. Kaip minėta, atsakovas neginčijo, kad nėra sumokėjęs likusios Sutarties... 60. Vadovaujantis CK 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti... 61. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs,... 62. Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta 2013 m. lapkričio 19 d.... 63. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 64. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 65. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 66. Atsakovas prašo skirti ieškovui 5792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą... 67. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1... 68. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y.... 69. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškinio... 70. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 72. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 73. Tenkinus ieškinį, o priešieškinio netenkinus, iš atsakovo ieškovui... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 75. Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 76. Priteisti ieškovui AB SEB bankui, j. a. k. 112021238, iš atsakovo UAB „RE... 77. Priteisti ieškovui AB SEB bankui, j. a. k. 112021238, iš atsakovo UAB „RE... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...