Byla e2A-461-232/2016
Dėl rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Statybų ekspertas“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Statybų ekspertas" ieškinį atsakovei A. S. dėl rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir baudos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas UAB ,,Statybų ekspertas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti vienašališką Statybos rangos sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisti iš atsakovės Statybos rangos sutarties 11.4 punkte numatytą baudą.

5Nurodė, kad ieškovas 2013-07-30 dieną su atsakove pasirašė Statybos Rangos sutartį, kurios 1-mame punkte numatyta, kad rangovas UAB „Statybų ekspertas“ įsipareigoja savo jėgomis ir rizika pastatyti objektą - Kaimo turizmo sodybos kompleksą - ūkininko sodybą ir pagalbinius pastatus. Šis objektas turėjo būti pastatytas Petkėniškių kaime, Trakų rajone, Statybos rangos sutarties sąlygomis. Ieškovas Statybos rangos sutartyje numatytu laiku pradėjo statybos darbus, atliekant juos atsakovo paskirtam statybos techninės priežiūros vadovui, kuris kartu su atsakove, statybos žurnale pasirašydavo, kad atliekami statybos darbai pagal projektą ir kokybiški. Atlikus didžiąją dalį statybos darbų, atsakovė pareiškė ieškovui pretenziją, kad rangovo darbai buvo atlikti ne pagal projektą ir nekokybiškai. Atsakovė statybos objektą uždarė ir ieškovui neleido tęsti darbų. Ieškovas šią aplinkybę užfiksavo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir nurodė atsakovei, kad ji nesilaiko Statybos rangos sutarties sąlygų, dėl ko ieškovas negalėjo tęsti darbų. Ieškovas pažymėjo, kad statybos rangos sutarties 3.2.5 punkte numatyta, kad atsakovė įsipareigoja priimti iš ieškovo atliktus statybos darbus, darbų etapus ir visą tai, ką ieškovas pateikė užsakovui ir laiku už juos atsiskaityti, sutartyje nustatyta tvarka. Tuo tarpu atsakovė nepriėmė iš ieškovo atliktų statybos darbų ir jų neapmokėjo. Taip pat ieškovas nurodė, kad Sutarties 3.2.6 punktu atsakovė įsipareigojo pasirašyti ant atliktų darbų perdavimo-priėmimo tarpinių aktų ir atliktų darbų priėmimo aktų, o sutarties 3.2.7 punktu atsakovė įsipareigojo ieškovui atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl atsakovės kaltės. Ieškovas patyrė nuotolius, nes savo lėšomis ir jėgomis pastatė statybos objektą – kaimo turizmo sodybos kompleksą. Kadangi atsakovė neatsiskaitė su ieškovu, Kaimo turizmo statybos kompleksas priklauso ieškovui, o ne atsakovei. Ieškovė registrų centre įregistravo ne kaimo sodybą kuriai pastatyti buvo gavusi lėšas iš nacionalinės mokėjimų agentūros, bet gyvenamąjį namą todėl atsakovė galimai suklastojo dokumentus registruodama pastatytą objektą, nes neturėjo teisės savo vardu įregistruoti rangovo pastatyto gyvenamojo namo. Pažymėjo, kad Sutarties 8 punkto pagrindais, sutarties vienašališkas nutraukimas galimas tik esant šio punkto 8.1.3, 8.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2 punktuose numatytoms sąlygoms. Kadangi atsakovė neįvykdė nei vieno iš šių punktų, todėl ji neturėjo nei pagrindo, nei teisės nutraukti Statybos rangos sutartį. Atsakovė 2014-06-19 raštu nurodė, kad Statybos rangos sutartį ji nutraukia - ieškovo teigimu, toks atsakovės vienasmeniškas Statybos rangos sutarties nutraukimas prieštarauja sutarčiai, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai papildomai pažymėjo, kad atsakovė nepagrįstai teigia, kad atlikti darbai buvo nekokybiški. Nurodytą informaciją paneigia atsakovės paskirto techninio prižiūrėtojo V. L. parašai statybos žurnale, kuriais V. L. patvirtino, kad darbai yra atlikti tinkamai. Taip pat esminių nukrypimų nuo projekto nenustatė valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kadangi priešingu atveju, statybos inspekcija nebūtų išdavusi pažymos, patvirtinančios, kad rangovo statytuose objektuose esminių nukrypimų nuo projekto nėra ir nebūtų leidusi registruoti nuosavybės teisės į pastatytus statinius. Taip pat ieškovas tvirtino, kad šalys tarpusavio bendradarbiavimo metu sudarė tik vieną statybos rangos sutartį t.y. 2013-07-30 d. ir jokia kita sutartis ar nurodytos sutarties pakeitimai nebuvo daromi, todėl atsakovės pateikta 2013-10-11 sutartis yra neteisėta ir teismo negali būti vertintinama.

7Atsakovė A. S. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Atsakovė pažymėjo, kad šalys 2013-10-11 sudarė naują Statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1 dėl to pačio dalyko, taigi, 2013-07-30 šalių sudaryta statybos rangos sutartis neteko galios. Todėl ieškovo teigimas, jog 2013-07-30 rangos sutartis nebuvo sudaryta-niekuo nepagrįstas. Nurodė, kad ieškovas nuo pat sutarties sudarymo sutartį vykdė netinkamai, darbus atlikti nuolat vėlavo, tuo tarpu griežtas terminų laikymasis turėjo esminę reikšmę užsakovei, kadangi projektas finansuojamas ES lėšomis ir turėjo būti įvykdytas paramos sutartyje nustatytais terminais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovė ieškovui 2014-01-20 pateikė pretenziją dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo, kurioje konstatuota, jog pirmojo etapo darbai, kurie turėjo būti atlikti iki 2013-11-20, buvo baigti tik 2014-01-10. Nurodė, kad ieškovas, vykdydamas sutartį nuo pat pradžių elgėsi nesąžiningai, t.y. atliktų darbų aktuose nuolatos nurodydavo darbus, kurie faktiškai nebuvo atlikti, tai patvirtina pridedamas šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu. Be to, ieškovas atliktų darbų aktuose nurodydavo didesnius, nei faktiškai atliktų darbų kiekius. Atsakovės teigimu, tai, jog ieškovas darbus vykdė netinkamai patvirtina pridedami: 2014-04-27 objekto apžiūros aktas, 2014-05-08 konstrukcijų projekto dalies vadovo M. M. defektinis raštas bei 2014-05-19 antstolio M. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. 2014-05-08 atsakovė kreipėsi į ieškovą su pretenzija, reikalaudama pašalinti 2014-04-27 objekto apžiūros akte bei 2014-05-08 defektiniame rašte nurodytus trūkumus per papildomą terminą ir įspėjo, jog praėjus 30 dienų nuo šio rašto įteikimo dienos, tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartis bus laikoma nutraukta be atskiro pranešimo. Kadangi darbų trūkumai nebuvo pašalinti 2014-06-19 pranešimu ieškovui pranešė jog sutartis nutraukta. Atsakovės teigimu ieškovas, vykdydamas sutartį, pažeidė sutarties (etapų) įvykdymo terminus, sutartį vykdė nesąžiningai, darbus atliko netinkamai ir per nustatytą papildomą terminą nepašalino nurodytų trūkumų. Be to, ieškovas nepateikė pareikalautų dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovas naudoja medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Nagrinėjamu atveju egzistavo rangos sutarties 8 punkte numatytos sąlygos, t.y. ieškovas daugiau nei mėnesį vėlavo užbaigti statybos darbų etapo darbus bei nevykdė darbų kokybės ir kitų sutarties sąlygų (sutarties 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8 punktai). Tokiu būdu atsakovė sutartį nutraukė pagrįstai ir teisėtai Sutartyje nustatyta tvarka. Dėl reikalavimo skirti atsakovei baudą – A. S. pažymėjo, kad ieškovas analogišką reikalavimą atsakovei yra pareiškęs Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5417-653/2014. Esant dviem byloms, kuriose pareikšti tapatūs reikalavimai, turi būti nagrinėjama anksčiau iškelta byla. Ginčo šalys, ieškinio dalykas ir pagrindas ieškinyje pareikštame šioje byloje ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5417-653/2014 sutampa. Tokiu būdu, ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovės numatytą Statybos rangos sutarties 11.4. punkte baudą, atsakovė prašė palikti nenagrinėtu. Tuo atveju, jeigu šis reikalavimas būtų nagrinėjamas, prašė jį atmesti II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

8Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB ,,Statybų ekspertas“ atsakovės A. S. naudai 570,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, padarė išvadą, kad aplinkybė, jog šalys 2013-10-11 sudarė antrąją rangos sutartį yra įrodyta. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad teismui yra pateiktas šalių parašais patvirtintas 2013-10-11 sutarties originalas, vadovaudamasis principu, kad šalių vėlesnis susitarimas keičia jų ankstesnį susitarimą padarė išvadą, kad šalių santykius reguliuoja 2013-10-11 sutartis Nr. 2013/10/11-1. Teismas įvertinęs 2014-04-27 objekto apžiūros aktą, antstolio M. D. 2014-05-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, liudytojų, šalių paaiškinimus posėdžio metu, sprendė, kad esant užfiksuotiems darbų trūkumams, net ir tuo atveju, jei jie būtų nesudėtingai ištaisomi, atsakovė turėjo teisę inicijuoti sutarties nutraukimą vadovaudamasi sutarties 8.1.3 nuostatomis, ką, būtent, įvykdė, ieškovui 2014-05-08 pareiškusi pretenziją dėl netinkamo darbų vykdymo. Teismas konstatavo, kad atsakovė, atsisakiusi pasirašyti priėmimo perdavimo aktus ir ieškovui nurodžiusi, kokie atliktų darbų trūkumai, jos manymu, yra užfiksuoti, pasinaudojo jai sutarties suteikta teise ir ieškovas, nurodydamas, kad atsakovė atliktų darbų perdavimo aktus atsisakė pasirašyti nepagrįstai, vadovaudamasis CPK 178 str. nuostatomis, turi įrodyti, kad atsakovės teiginiai dėl darbų trūkumų ir faktinio darbų kiekio neatitikimo yra neatitinkantys tikrovės. Teismas taip pat nurodė, jog atsakovė pateikė kompetentingo eksperto atliktą tyrimą. E. S. M. 2014-06-17 ekspertinio tyrimo aktas Nr. 14-23 patvirtino 2014-04-29 objekto apžiūros akte, bei antstolio M. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotus rangovo atliktų statybos darbų defektus, taip pat ekspertizės metu buvo užfiksuoti papildomi, atsakovės nenurodyti defektai, o bendrą taisytinų defektų kainą sudaro 31 920,00 Lt (9244,67 EUR). Ekspertizę atliko kompetentingas teismo ekspertas vadovaudamasis objektyviais duomenimis, bei atlikęs išsamią objekto apžiūrą vietoje. Teismas konstatavo, kad pateikta valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos pažyma, nors ir įrodo, kad pastatyti statiniai yra be esminių nukrypimų nuo projekto, tačiau nepaneigia ekspertizės aktu konstatuotų rangovo statybos darbų defektų ir atliktų darbų neatitikimo 2013-10-11 statybos rangos sutarčiai. Šių aplinkybių kontekste teismas konstatavo, kad atsakovė šalių sudarytą statybos rangos sutartį nutraukė teisėtai, nepažeidžiant LR CK 6.665 str. nuostatų ir sutarties 8.1.3 punkto reikalavimų, t.y. pastebėjusi atliktų darbų trūkumus, 2014-05-08 pateikė pretenziją rangovui, ir nustatė protingą terminą trūkumų pašalinimui, o UAB ,,Statybų ekspertas“ pretenzijoje įvardintų reikalavimų neįvykdžius, 2014-06-19, gavusi ekspertizės aktą, kuriuo buvo nustatyti statybos rangos darbų defektai, atskiru pranešimu sutartį nutraukė. Todėl teismas ieškovo ieškinį dėl statybos rangos nutraukimo pripažinimo neteisėtu, atmetė kaip nepagrįstą.

10III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

11Apeliantas (ieškovas) UAB „Statybų ekspertas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismi 2015-06-15 sprendimą ir primti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas teisingai vertino 2013-07-30 sutartį kaip sudarytą, teisėtą, atsakovė neginčijo ir nenuginčijo 2013-07-30 sutarties ir jos sudarymo fakto, taigi 2013-07-30 sutartis turi įstatymo galią, yra galiojanti, teisėta. Teismas jokiais motyvais nepasisakė apie tai, kaip gi teisėta 2013-07-30 sutartis galėjo nutrūkti ar pasibaigti ir kokiu pagrindu, todėl vien tik dėl to teismo sprendimas nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas. Teismas nepagrįstai vertino ir sprendė konstatuodamas tai, kad 2013-10-11 šalys sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1, kuria eliminavo 2013-07-30 statybos rangos sutarties 2.6 punktą kuriame buvo numatyta, kad statybos rangos darbai turėtų būti baigti 2015-03-20, taip pat pakeitė statybos rangos sutarties 5 punkto nuostatas, kuriuose aptarti Sutarties darbų atklikimo terminai ir jų perdavimas. Apeliantas tokios tariamos 2013-10-11 sutarties nepripažino, nelaiko jos sudaryta, apelianto teigimu, ji niekinė. Nurodė, kad atsakovė klastoja dokumentus, dėl ko yra pradėtas atsakovei baudžiamasis procesas. Teismas privalėjo išsiaiškinti ir ištirti tariamos 2013-10-11 sutarties teisėtumą ir pagrįstumą, bet teismas to nepadarė, nesiaiškino ir netyrė šios sutarties teisėtumo (CK), nesiaiškino aplinkybių kodėl ir kokiu tikslu tariama 2013-10-11 sutartis atsirado. Pažymėjo, kad sutarties pakeitimai nedaro 2013-07-30 sutarties negaliojančios ir neteisėtos, todėl 2013-07-30 sutartis su visais jos pakeitimais yra teisėta ir galiojanti. Sudarytos 2013-07-30 sutarties tariami 2013-10-11 pakeitimai neturi jokios teisinės reikšmės šiame ginče. Teismas sprendime vadovaujasi 2013-07-30 sutarties priedu Nr. 5, taigi neabejotinai sudarytas avansams mokėjimo priedas Nr. 5 laikomas pagrįstu bei teisėtu, kas savaime tik dar kartą patvirtinama, kaip nepakeistą 2013-07- 30 sutartį ir jos galiojančias sąlygas. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas neteko galios dėl atsakovės vėlavimo mokėti, tai patvirtina byloje pateikti įrodymai ir ieškovo 2014-01-16 raštiška pretenzija-pranešimas atsakovei. Atliktų darbų aktai yra pagrįsti, teisėti ir nenuginčyti, atsakovė jų neginčijo, todėl dėl kokybės ar tariamų defektų atsikirtimai nepagrįsti ir neteisėti bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Apelianto teigimu teismas nukrypo nuo ginčo dalyko ir pagrindo, ginčas vyko ne dėl trūkumų šalinimo, o dėl sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovas neatsisakė ištaisyti trūkumus, ieškovas turėjo pagrindą vykdyti sutartį, jeigu tokie trūkumai būtų buvę ar būtų pasitvirtinę, atsakovė tyčia užrakino pastatus ir tyčia neleido į juos patekti ieškovo personalui, nors neturėjo jokio pagrindo trukdyti ją vykdyti, tokiu būdu pažeisdama Sutarties 8.1.3. punktą. Pažymėjo, jog norint sutartį nutraukti prieš terminą privalėjo būti eksperto atliktas kompetetingas tyrimas ir pateikta išvada (sutarties 8.1.3. punktas). Atsakovė turėjo tokią išvadą ne tik gauti, bet ir ją pateikti ieškovui iki nutraukiant sutartį. Atsakovė šios sutarties sąlygos nesilaikė, eksperto išvados neturėjo, ieškovui tokios išvados nepateikė, todėl nutraukė sutartį nepagrįstai, neteisėtai. Be to vien tik gavus eksperto išvadą nutraukti sutarties taip pat nėra teisinio pagrindo ir pagrįstumo, minėta, jog tokiu atveju privalu sudaryti sąlygas trūkumams (jei tokie būtų nustatyti) pašalinti. Pažymėjo ir tai, kad specialisto (eksperto) išvada negali būti vertinama kaip ekspertizės aktas, juolab, kad jo išvada prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, neatitinka tikrovės, nepagrįstos, neteisėtos. Projekte ir sutartyje nėra apie atsakovės tariamus ankerius ir sutartis nenumato tokių ankerių įrengimą, netgi 2014-04-27 objekto akte ir 2014-05-08 pretenzijoje nenurodė kokius gi ankerius, kokių matmenų ir kokių specifikacijų, kokiais brėžiniais reiktų vadovautis, kad tokius atsakovės tariamus ankerius įrengti, todėl ieškovas net neturėjo jokios tikslios užduoties, tai tik deklaratyvūs pareiškimai, byloje tokių įrodymų ir projektinių ar sutartyje reikalavimų ankerius įrengti nėra. Taigi atsakovė reikalavo atlikti tai ko nėra projekte ir sutartyje. Be to teismas tik neapibrėžtai konstatavo, kad neva buvo trūkumai, bet jokių trūkumų sprendime nėra nustatyta. Priešingai, statybos inspekcijos 2014-06-09 pažyma patvirtina, kad esminių nukrypimų nuo projekto nėra, šios pažymos pagrindu atsakovė užsiregistravo Registrų centre statinius, kaip tinkamus, kokybiškus ir iš kokybiškų medžiagų. Statybos inspekcijos 2014-06-09 pažyma ir Registrų centre turto įregistravimą patvirtinantys duomenys laikytini oficialiais nenuginčyti ir aukštesnę įrodomąją galią turinčiais įrodymais (CPK 182 straipsnio 1 dalies 4punktas, CPK 197 straipsnis), todėl toks teismo konstatavimas ir sprendimas yra nepagrįstas. Apelianto teigimu eksperto išvada ir antstolio protokolas nėra pagrįsti, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimas atliktas neturint tam specialių žinių. Nagrinėjamu atveju atsakovė neįvykdė savo sutartinės proevolės organizuoti ieškovo atliktų statybos darbų priėmimą ir juos priimti visais atvejais tinkamai ar su trūkumais, atsakovė taip pat nevykdė sutarties ir dėl avanso mokėjimo, kas tik parodo atsakovės nesąžiningą elgesį ir akivaizdų vengimą vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir prievoles. Teismas visiškai ignoravo ir netgi nesigilino į atsakovės minėtus šiurkščius sutarties pažeidimus, kurie laikytini kaip esminiai sutarties pažeidimai. Taigi atsakovė šiurkščiai pažeidė sutartį ir įstatymą, įrodyta atsakovės akivaizdus neteisėtas veikimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), atsakovės sutarties nutraukimas pripažintinas nepagrįstu, neteisėtu, negaliojančiu, todėl teismo sprendimas nepagrįstas, neteisėtas, naikintinas, o ieškinys tenkintinas visiškai.

12Atsakovė A. S. atsiliepimu prašė apelianto UAB „Statybų ekspertas“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei Trakų rajono apylinkės teismo 2015-06-15 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad 2013-10-11 tarp šalių buvo sudaryta nauja Statybos rangos sutartis Nr. 2013/10/11-1, kuria rangovas savo jėgomis ir rizika objekte „Kaimo turizmo sodybos kompleksas - ūkininko sodyba ir pagalbiniai pastatai", kuris bus statomas Petkėniškių kaime, Trakų rajone įsipareigojo atlikti Sutarties priede Nr. 1 pateiktose sąmatose nurodytus statybos darbus ir perduoti darbų rezultatą užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Tokiu būdu šalims sudarius 2013-10-11 naują Statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1, dėl to pačio dalyko, 2013-07-30 šalių sudaryta statybos rangos sutartis neteko galios. Pažymėjo, jog ieškovas nereiškė reikalavimo pripažinti 2013-10-11 Statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1 negaliojančia. Remiantis 2013-10-11 sudaryta sutartimi ir jos priedu prie Sutarties Nr. 3, kurį taip pat yra patvirtinę šalys savo parašais, o ieškovas rangovas dar ir savo įmonės antspaudu, taip patvirtindamas naujus avanso mokėjimo terminus, kuriuose nustatyta, kad pirmas avansas turi būti sumokėtas iki 2013-10-25. Tokia naujai suderinta šalių valia (CK 1.63 straipsnis) bei pretenzijos neišreiškimas iki naujos sutarties sudarymo, leidžia teigti, kad 2013-10-11 sutartyje šalių susitarimu nustatytas naujas mokėjimo terminas, tenkinęs abi šalis. Kadangi ieškovas savo ieškinyje nurodė ieškinio dalyką, t.y. prašymą - pripažinti vienašališką Statybos rangos sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisti iš atsakovės Statybos rangos sutarties 11.4 punkte numatytą baudą, todėl remiantis tuo, kad apeliantas galimai pats suklydo dėl ginčo dalyko, o teismas ginčą išnagrinėjo, pagal pateiktą ieškovo ieškinį, nedaro teismo sprendimo neteisėto ir nepagrįsto. Ieškovas apeliaciniame skunde nepamini teismo vertintų įrodymų dėl 2013-10-11 sutarties 8.1.3 punkto pažeidimo bei nepateikia išsamių Faktinių aplinkybių, kurios buvo vertinamos pirmos instancijos teisme. Atsakovės teigimu ieškovas veikdamas pagal šalių sudarytą 2013-10-11 sutartį pažeidė 8.1.2 ir 8.1.3 punktuose įvardintas sąlygas. Pažymėjo, jog rangovas buvo kviečiamas ir informuotas apie planuotą 2014-04-27 vykusią objekto apžiūrą, tačiau į ją neatvyko ir apžiūroje nedalyvavo, visa informacija buvo užfiksuota teismo metu, ieškovas teismo metu susipažinęs su pateiktais įrodymais neprieštaravo, neneigė informavimo apie informavimą fakto. Trakų rajono apylinkės teismas išsamiai pasisakė apie apelianto keliamus eksperto išvados teisėtumo klausimus. Statybos darbų defektus patvirtino UAB „Statybinių teismo ekspertų centras" ekspertas S. M., kuris atitinka CPK 212 str. keliamus reikalavimus. Apeliantas nesutikdamas su specialisto išvada, turėjo teisę prašyti byloje skirti ekspertizę, tačiau tokio prašymo neteikė. Šiuo atveju, ieškovo pagal 2013/10/11-1 sutartį statomiems pastatams ankeravimas yra privalomas, nes ankeravimas atitinka CK 6.663 straipsnyje numatytus įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus. Pažymėjo, jog ieškovas niekada nereikalavo sutartį nutraukti Statybos rangos sutarties 8.2 punktu,dėl mokėjimo terminų pažeidimo, priešingai būtent rangovas siekia, kad sutarties nutraukimas būtų panaikintas, kas reiškia, jog atsakovė sutartį vykdė tinkamai ir ieškovui tai tiko. Priešingai būtent atsakovė ieškovui atsisakius šalinti darbų trūkumus nutraukė sutartį. Nagrinėjamu atveju, pranešimas apie sutarties nutraukimą atitiko abi reikalaujamas funkcijas. Ieškovas nešalino trūkumų per nustatytą terminą ir apskritai teismo posėdyje bei šiame skunde juos neigia esant (buvus). Atsakovė niekada neneigė, kad pastatas buvo rakinamas. Ji, atsakingai veikdama ir lydima protingumo principo, pastatą rakindavo saugumo sumetimais, taip saugodama turtą, kad pašaliniai asmenys į jį nepatektų. Tačiau ketinimų šalinti trūkumus ieškovas neišreiškė, ieškovas nevykdė keliamų jam reikalavimų dėl trūkumų šalinimo, todėl konstatuotina, kad pagrindas, vienašališkai nutraukti sutartį egzistavo. Pažymėjo, jog rangos sutarties objektas finansuojamas ES paramos lėšomis, dėl ko griežtas visų sutarties sąlygų, laikymasis yra esminis, nes būtent tai sąlygoja, paramos suteikimą ar nesuteikimą. Be to atsakovo veiksmai, t.y. netinkamas darbų atlikimas, darbų atlikimo vėlavimas, tikrovės neatitinkamų darbų kiekių ir pačių darbų nurodymas atliktų darbų aktuose, atsakovei sudarė pagrindą nesitikėti, jog sutartis bus įvykdyta ateityje. Tokiu būdu darytina išvada, jog sutarties nutraukimas atitinka CK 6.217 str. nustatytas sąlygas, todėl yra teisėtas ir pagrįstas. Kadangi per nustatytą terminą ieškovas nepateikė jokių dokumentų ir informacijos, atsakovė nebesitikėdama, kad sutartis bus įvykdyta tinkamai ir laiku, papildomu 2014-06-19 pranešimu ieškovui pranešė jog sutartis nutraukta. Pažymėjo ir tai, kad užsakovo teisė atsisakyti apmokėti už netinkamai atliktu darbus įtvirtinta CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir tai yra savarankiškas užsakovo teisių gynimo būdas. Atsakovė laiko, kad yra pilnai atsiskaičiusi be to, tai nėra šio ginčo dalykas. Byloje nebuvo pažeistos CPK 176-185 straipsniuose nustatytos įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklės bei CPK 331 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti reikalavimai teismo sprendimo (nutarties) turiniui. Papildomai pažymėjo, jog iki apeliacinio skundo pareiškimo apeliantas neginčijo į bylą pateikto elektroninio susirašinėjimo bei susirašinėjimo su atsakove paštu. Šis motyvas iškeltas tik apeliaciniame skunde iki šiol visą susirašinėjimą apeliantas pripažino į jo neginčijo. Pažymėjo ir tai, jog jokia baudžiamoji byla atsakovės atžvilgiu nėra nagrinėjama Vilniaus apygardos ar kituose teismuose, todėl tokie apelianto teiginiai (tame tarpe kaltinimai nusikaltimų (sukčiavimas, pasisavinimas) padarymų) vertintini, ne tik, kaip nesąžiningi, bet ir akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

13IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

15Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Ginčas byloje tarp šalių yra kilęs iš statybos rangos teisinių santykių dėl užsakovės veiksmų vienašališkai nutraukiant statybos rangos sutartį teisėtumo ir rangos sutartyje numatytų sankcijų baudos taikymo.

17Pirmosios intancijos teismas remdamasis rašytiniais bylos duomenimis pagrįstai nustatė nustatė tokias faktines bylos aplinkybes.

182013-07-30 šalys sudarė statybos rangos sutartį, kurios 1.1. punktu ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika objekte – ,,Kaimo turizmo sodyba, kompleksas – ūkininko sodyba ir pagalbiniai pastatai“ statomame Petkėniškių kaime Trakų rajone atlikti Sutarties priede Nr. 1 pateiktose sąmatose nurodytus darbus ir perduoti darbų rezultatą užsakovui.

192013-10-11 šalys sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1, kurios tekstas iš esmės beveik tapatus ankstesniajai sutarčiai, tačiau joje nebeliko ankstesnės sutarties 2.6 punkto, numačiusio statybos rangos darbų pabaigą 2015-03-20. Vėlesnėje sutartyje taip pat pakeistas 5 punktas nustatęs statybos darbų atlikimo terminus ir perdavimo tvarką.

20Apeliantas savo skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, atsakovei neginčijus pirmosios šalių 2013-07-30 sudarytos sutarties ir paties jos sudarymo fakto, ji tebegalioja, o teismas nepasisakė kaip ši pirmoji sutartis nutrūko ar pasibaigė. Apelianto manymu teismas nepagrįstai konstato jog 2013-10-11 šalys sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1, su minėtais pakeitimais, nes jis tokios tariamos 2013-10-11 sutarties nepripažino, nelaiko jos sudaryta ir laiko ją niekine, mano, kad atsakovė klastoja dokumentus, dėl ko yra pradėtas baudžiamasis procesas. Apelianto nuomone teismas privalėjo išsiaiškinti ir ištirti tariamos 2013-10-11 sutarties teisėtumą ir pagrįstumą, bet teismas to nepadarė, nesiaiškino ir netyrė šios sutarties teisėtumo (CK), nesiaiškino aplinkybių kodėl ir kokiu tikslu tariama 2013-10-11 sutartis atsirado. Pažymėjo, kad sutarties pakeitimai nedaro 2013-07-30 sutarties negaliojančia ir neteisėta, todėl 2013-07-30 sutartis su visais jos pakeitimais yra teisėta ir galiojanti. Sudarytos 2013-07-30 sutarties tariami 2013-10-11 pakeitimai neturi jokios teisinės reikšmės šiame ginče. Teismas sprendime vadovaujasi 2013-07-30 sutarties priedu Nr. 5, taigi neabejotinai sudarytas mokėjimo avansams priedas Nr. 5 laikomas pagrįstu bei teisėtu, kas savaime tik dar kartą patvirtinama, kaip nepakeistą 2013-07- 30 sutartį ir jos galiojančias sąlygas.

21Su šiais apelianto teiginias negalima sutikti. Pirmosios instancijos teismas vertindamas šiuos ieškovo (apelianto) išsakytus teiginius dėl 2013-10-11 sutarties, ištyrė atsakovės pateiktą sutarties originalą teismo posėdyje ir nustatė, kad minėtas dokumentas pasirašytas abiejų šalių, patvirtintas atsakovės A. S. ir ieškovo UAB ,,Statybos ekspertas“ direktoriaus R. M. parašais, bei apelianto antspaudu. Teismas pagrįstai atmetė ieškovo atstovo teismo posėdžio metu išsakytą aplinkybę, kad ieškovė šalių rekvizitus ir parašus galėjusi paimti iš kito dokumento ir tokiu būdu suklastoti sutartį, nurodydamas jog sutarties suklastojimo galimybę paneigia ir paskutiniame rangos sutarties puslapyje esantis prierašas, kad ,,Šalys šią sutartį perskaitė ir joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė“. Taigi teismas pagrįstai rėmėsi pateiktu rašytiniu įrodymu, sutarties originalu su originaliais sutarties parašais ir ieškovo antspaudu. Ieškovas nepripažindamas sudaręs 2013 10 11 sutarties bei teigdamas jog galimai ši sutartis yra suklastota jokių klastojimo faktą patvirtinančių įrodymų nepateikė, (neprašė pvz. skirti parašo ekspertizę), kaip ir nereiškė reikalavimo šią sutartį pripažinti negaliojančia. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarydamos 2013 10 11 sutartį šalys rašytine forma pakeitė ankstesniąją 2013 07 20 pasiraštą sutartį (CK 6.183 straipsnis), o tiksliau pakeitė darbų atlikimo terminus yra pagrįsta byloje pateiktais įrodymais.

22Niekuo nepagrįsti ir apelianto teiginiai jog kalendorinis darbų atlikimo grafikas neteko galios dėl atsakovės vėlavimo mokėti. Šiuos teiginius apeliantas remia savo 2014-01-16 pretenzija-pranešimu atsakovei. Tačiau iš bylos medžiagoje esančio atsakovės 2014-01-20 rašto dėl avanso mokėjimo, matyti, kad atsakovė atsakydama į pretenziją yra nurodžiusi, kad apeliantas nesilaikė terminų ir laiku neatliko pirmojo etapo darbų, apmokėtų 2013-11-29, pirmojo etapo darbai turėjo būti baigti 2013 11 29, o buvo baigti tik 2014-01-10.

23Nors kaip teigia ieškovas atliktų darbų aktų atsakovė neginčijo, tačiau iš rašytinės bylos medžiagos matyti, kad 2014-02-05 bei 2014-04-21 raštais ji informavo ieškovą apie rastus darbų neatitikimus bei trūkumus, kurie vėliau užfiksuoti A. S., V. L. ir A. K. pasirašytame 2014-04-27 objekto apžiūros akte bei antstolio M. D. faktinių aplinkybių konstatavimo 2014-05-19 protokole. Šiais dokumentais remdamasis atsakovė apeliantui 2014-05-08 pateikė pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo, ir nustatė 30 dienų terminą pretenzijos priede nurodytiems terminams pašalinti, o apeliantui nurodytų trūkumų nepašalinus. 2014-06-19 pranešimu dėl rangos sutarties nutraukimo, atsakovė informavo apeliantą, kad statybos rangos sutartį nutraukia. Apeliantas teigė jog negalėjo pašalinti nurodytų trūkumų dėl to, kad atsakovė užrakino objektą. Tačiau iš apelianto atsakovei 2013 07 30, baigiantis nustatytam terminui trūkumams pašalinti, pateiktos pretenzijos matyti, kad apeliantas užsakovės įvardintų trūkumų nepripažino ir reikalavo darbus priimti bei apmokėti.

24Apelianto teiginys, kad teismas nukrypo nuo ginčo dalyko ir pagrindo, gilindamasis į atliktų darbų trūkumus, nes ginčas byloje kilęs ne dėl trūkumų šalinimo, o dėl sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo, neteisingas, nes atsakovė sutartį nutraukė remdamasis būtent tuo jog ieškovas darbus atliko su trūkumais, kurių per pretenzijoje nustatytą terminą nepašalino. Todėl siekiant nustatyti ar atsakovė turėjo pagrindą sutartį nutraukti, teismas turėjo tirti įrodymus pateiktus dėl darbų trūkūmų.

25Apeliantas remdamasis ginčo sutarties 8.1.3. punktu teigė jog atsakovė siekdama nutraukti sutartį prieš terminą privalėjo pateikti eksperto tyrimo išvadą, o tokios išvados neturėdama ir nepateikdama ieškovui nesilaikė šios sutarties sąlygos, todėl nutraukė sutartį nepagrįstai, neteisėtai. Tačiau minėta sutarties sąlyga priešingai nei teigia apeliantas nenumato jog tokia eksperto išvada turi būti patekiama rangovui prieš nutraukiant sutartį ar kad tokios išvados nepateikimas daro negalimu sutarties nutraukimą. Be to, iš byloje pateikto 2014-04-27 objekto apžiūros akto matyti, kad atsakovė kartu su techniniu statybos darbų prižiūrėtoju V. L. ir projektuotoju A. K., apžiūrėjusi objektą, nustatė akte nurodytų ūkinio pastato Nr. 5, gyvenamojo namo Nr. 1, pagalbinio ūkio pastato Nr. 2, pirties, kaimo turizmo pastato Nr. 4 bei kaimo turizmo pastato Nr. 3 neatitikimus projektui. Teismas išsamiai ištyrė akte nurodytas aplinkybes bei posėdžio metu liudytoju apklausė techninį objekto prižiūrėtoją V. L., kuris patvirtino, kad apie planuotą objekto apžiūrą apeliantas buvo informuotas ir kviestas į ją atvykti, bet apžiūroje nedalyvavo. Atliktų darbų trūkumai užfiksuoti ir antstolio M. D. 2014-05-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, kurį surašant dalyvavo ankstesnį aktą pasirašę asmenys ir apelianto, direktorius R. M.. Teismas nurodė, kad A. K. projektavo atsakovės statytą ūkininko sodybą todėl, nors projekto vadove buvo architektė I. J. R., tačiau faktiškai projekto darbus atlikęs asmuo – A. K., atlikdamas objekto apžiūrą turėjo pakankamai kompetencijos nustatyti akivaizdžius rangovo atliktų darbų neatitikimus projektui, kurie, būtent, ir buvo užfiksuoti objekto apžiūros akte. Vertinandamas ieškovo teiginį, kad atliktų darbų kokybė buvo patvirtinta V. L. parašais statybos žurnale, teismas pažymėjo, kad iš nurodyto žurnalo duomenų matyti, kad paskutinis V. L. įrašas nurodytame dokumente padarytas 2013-11-25, taigi, vėlesnių darbų kokybė techninės priežiūros vadovo parašais patvirtinta nebuvo (t. I., b.l. 140). Be to, liudydamas teisme, V. L. pripažino kai kuriuos įrašus žurnale daręs tikėdamasis, kad trūkumai bus pašalinti vėliau. Be to, atsakovė yra pateikusi teismo eksperto S. M. 2014-06-17 atliktą ekspertinio tyrimo aktą Nr. 14-23, kurio išvados ne tik patvirtino 2014-04-29 objekto apžiūros akte, bei antstolio M. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotus rangovo atliktų statybos darbų defektus, tačiau užfiksavo ir papildomus atsakovės nenurodytus defektus, ir nurodė bendrą taisytinų defektų kainą sudarančią 31 920,00 Lt (9244,67 EUR) (ekspertizės akto puslapis 89), bei faktiškai atliktų darbų ir ieškovo priėmimo - perdavimo aktuose nurodytų darbų kiekių neatitikimus.

26Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad apeliantas teigia, jog atsakovės pateiktas ekspertizės aktas yra nepagrįstas, jį sudarant nedalyvavo ieškovas, o aplinkybę, jog atsakovo atlikti darbai buvo tinkamos kokybės, patvirtina bylos medžiagoje esanti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos pažyma apie statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendimų. Tačiau nurodytos sutarties nuostatos nenumatė, kad atliekant ekspertizę rangovo dalyvavimas yra būtinas. Iš ekspertinio tyrimo akto matyti, kad ekspertizę atliko kompetentingas teismo ekspertas vadovaudamasis objektyviais duomenimis, bei atlikęs išsamią objekto apžiūrą vietoje, kas matyti iš ekspertizės akte esančių, 2014-06-05 darytų nuotraukų. Ieškovas siekdamas paneigti šias išvadas priešingų įrodymų nėra pateikęs ekspertizės skirti neprašė. Bylos medžiagoje pateikta valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos pažyma, kad rangovo statyti statiniai yra be nukrypimų, reiškia jog pastatai pastatyti be nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos, tačiau išduodant tokio pobūdžio pažymas neatliekama išsami statybos darbų kokybės abnalizė ir išsamūs matavimai. Todėl pažyma, kurioje nurodyta, kad pastatyti statiniai yra be esminių nukrypimų nuo projekto, nepaneigia ekspertizės aktu konstatuotų rangovo statybos darbų defektų ir atliktų darbų neatitikimo 2013-10-11 statybos rangos sutarčiai.

27CPK 177 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Jokie įrodymai neturi teismui išankstinės galios, išskyrus CPK nustatytus atvejus (pvz., CPK 182 straipsnio 2, 3 punktai). CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas) savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (LAT 2011 10 25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; 2012 06 22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2012; kt.). Kasacinis teismas taip pat yra akcentavęs, kad teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (LAT 2008 02 26 civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; kt.). Atsižvelgdama į pateiktus kasacinio teismo išaiškinimus, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos formuojamos įrodymų vertinimo srityje ir, ištyręs visus pateiktus įrodymus, priėjo pagrįstos išvados jog esant užfiksuotiems darbų trūkumams, net ir tuo atveju, jei jie būtų nesudėtingai ištaisomi, atsakovė turėjo teisę inicijuoti sutarties nutraukimą vadovaudamasi sutarties 8.1.3 nuostatomis. Ta aplinkybė, kad apeliantas kitaip nei teismas vertina pateiktus įrodymus nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą.

28Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus tiek kiekvieną jų atskirai, tiek jų visumą ir padarė pagrįstas, argumentuotas išvadas, o byloje esančių įrodymų visuma patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų teisingumą.

29Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudarantys pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

30Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK 325 str., 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas UAB ,,Statybų ekspertas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Nurodė, kad ieškovas 2013-07-30 dieną su atsakove pasirašė Statybos Rangos... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai papildomai pažymėjo, kad atsakovė... 7. Atsakovė A. S. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Atsakovė pažymėjo,... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, padarė išvadą,... 10. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.... 11. Apeliantas (ieškovas) UAB „Statybų ekspertas“ apeliaciniu skundu prašo... 12. Atsakovė A. S. atsiliepimu prašė apelianto UAB „Statybų ekspertas“... 13. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 16. Ginčas byloje tarp šalių yra kilęs iš statybos rangos teisinių santykių... 17. Pirmosios intancijos teismas remdamasis rašytiniais bylos duomenimis... 18. 2013-07-30 šalys sudarė statybos rangos sutartį, kurios 1.1. punktu... 19. 2013-10-11 šalys sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/11-1,... 20. Apeliantas savo skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, atsakovei... 21. Su šiais apelianto teiginias negalima sutikti. Pirmosios instancijos teismas... 22. Niekuo nepagrįsti ir apelianto teiginiai jog kalendorinis darbų atlikimo... 23. Nors kaip teigia ieškovas atliktų darbų aktų atsakovė neginčijo, tačiau... 24. Apelianto teiginys, kad teismas nukrypo nuo ginčo dalyko ir pagrindo,... 25. Apeliantas remdamasis ginčo sutarties 8.1.3. punktu teigė jog atsakovė... 26. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad apeliantas teigia, jog... 27. CPK 177 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet... 28. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą,... 29. Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir... 30. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK... 31. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti...