Byla e2-73-451/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kauen craft“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Topolinija“, atstovaujamai direktoriaus G. U., jos atstovei advokato padėjėjai Simonai Balčiauskaitei, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valdigna“, atstovaujamai direktoriaus V. M., bei jos atstovei advokatei Aidai Martinaitienei, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kauen craft“ atstovei advokatei Vaidai Kupstei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Topolinija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valdigna“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kauen craft“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Topolinija“ pareiškė teisme ieškinį (el.b.l.16-18), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Valdigna“ 600,00 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Topolinija" atsakovo užsakymu atliko matavimus ir parengė vandentiekio, lietaus, buitinės ir gamybos nuotekos kontrolinę geodezinę nuotrauką. Suteikus paslaugas - padarius kontrolinę geodezinę nuotrauką, darbai buvo perduoti atsakovei. Ieškovas niekada nėra gavęs atsakovo pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų. Pastebėtina ir tai, kad ieškovės atlikti darbai, vėliau buvo perduoti ir UAB „Kauen Craft" (UAB„Selita" ir ko), kurio užsakymu atsakovė atliko darbus, o būtent naujai statomo -alaus daryklos inžinerinių tinklų (vandentiekio, lietaus, buitinių ir gamybos nuotekų statybos darbus, adresu V. Krėvės pr. 118, Kaunas). Tam, kad atsakovė perduotų darbus UAB „Kauen Craft", buvo būtina kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurią padarė būtent ieškovas. Ieškovės žiniomis, minėtas pastatas šiuo metu jau yra baigtas statyti ir įregistruotas. Ieškovės padaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka yra perduota UAB „Kauen Craft" t.y. atsakovė ne tik priėmė ieškovės padarytus darbus, bet ir juos perdavė savo užsakovui. Ieškovas ne kartą žodžiu ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau šis atsakydavo, kad atsiskaitys, kai su juo atsiskaitys „Selita" (UAB „Kauen Craft"). Ieškovas atsakovei pateikė sąskaitą faktūrą (išsiuntė registruotu paštu), atsakovė šią sąskaitą faktūrą priėmė, taip kartu patvirtindamas, darbų atlikimą. Minėtos sąskaitos faktūros ieškovei negrąžino ir neatsisakė priimti.

5Ieškovė UAB „Topolinija“ pateiktame dublike (el.b.l. 41-43) nurodė, jog atsakovė klaidindamas teismą nurodo, kad ieškovės parengtoje nuotraukoje, kurią padarius išrašyta sąskaita faktūra serija TOP Nr. 0072 (2015 m. balandžio 24 d.) yra klaidų. Ši sąskaita faktūra atsakovei išrašyta po to, kai buvo atlikti darbai, o būtent pastato vidaus, esančio V. Krėvės pr. 118, Kaunas kontrolinė geodezinė nuotrauka (vandentiekis, lietaus, buitinės ir gamybos nuotekos). Šią nuotrauką atsakovė priėmė ir perdavė savo užsakovui UAB „Selita" ir ko. Atsakovė, klaidindamas teismą, pateikia ne pastato vidaus tinklų geodezinę nuotrauką (už kurios atlikimą reikalaujama apmokėjimo), o lauko inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką. Atsakovo nurodytos koordinatės, taip pat nepatenka į ieškovės parengtą pastato vidaus geodezinę nuotrauką. Antra, atsakovo argumentai, kad ieškovės vadovui žodžiu buvo nurodytos geodezinės nuotraukos klaidos yra nepagrįsti. Ieškovas niekada nėra gavęs iš atsakovo jokių pretenzijų, dėl, neva, netinkamai atliktų darbų. Tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis, dėl darbų atlikimo, o būtent dėl geodezinės nuotraukos atlikimo. Ieškovei atlikus darbus ir juos pateikus atsakovei, o atsakovei juos priėmus, buvo išrašyta sąskaita faktūra, kuria atsakovė priėmė, patvirtindamas, kad darbai yra atlikti

6Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytus reikalavimus.

7Atsakovė UAB „Valdigna“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (el. b.l. 35-37), kuriame nurodė, kad už UAB „Topolinija“ atliktą paslaugą nėra pagrindo atsiskaityti, kol nebus ištaisyta šios bendrovės atliktos Kontrolinės geodezinės nuotraukos klaida. Ieškovei pilnai neįvykdžius prievolės, t.y. neparengus kontrolinės geodezinės nuotraukos be klaidų, kurios žodžiu buvo nurodytos direktoriui G. U., atsakovė neturi pareigos atsiskaityti už atliktus darbus. Parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka neatitinka faktiškai UAB „Valdigna“ atliktų darbų. Šioje Kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje yra pažymėta lietaus kanalizacijos trasa nuo taško, pažymėto koordinatėmis 6087564.09/500144.00 iki taško, pažymėto koordinatėmis 6087523.09/500134.63, kuri faktiškai neegzistuoja, t.y. UAB “Valdigna” šios trasos atkarpos nėra nutiesusi, ir kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje ji neturi atsispindėti. Antra, UAB “Valdigna” iš ieškovės darbų nepriėmė, žodžiu direktoriui G. U. nurodė apie atliktų darbų trūkumus, jokio darbų perdavimo – priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų ieškovas su ieškiniu nepateikė. Ta aplinkybė, kad dalis atliktų darbų yra perduota UAB “Selita” nėra reikšminga, kadangi tarp ieškovės ir atsakovo susiklostę savarankiški subrangos teisiniai santykiai dėl tam tikrų darbų atlikimo, ir užsakovo pareiga sumokėti sutartyje nustatytą kainą atsiranda tik užbaigus visus darbus, kurie atliekami derinant su užsakovu. Trečia, ieškovas reikalauja iš atsakovo sumokėti 600 Eur už atliktus darbus, tačiau tariantis dėl darbų atlikimo, šalių tarpusavio susitarimu buvo sutarta, kad nurodyti darbai bus atlikti už 400 Eur sumą. Atsakovė UAB „Valdigna“ ieškovei UAB „Topolinija“ šiuo metu nėra skolinga, o priešingai, ieškovas yra atsakovo skolininkas – privalo ištaisyti savo darbo trūkumus.

8Atsakovė pateiktame triplike (el.b.l.50-52) nurodė, jog nesutinka su ieškovės UAB „Topolinija“ dubliko teiginiais, kad ieškovės nurodoma sąskaita-faktūra serija TOP Nr. 0072 (balandžio 24 d.) buvo išrašyta būtent atlikus pastato vidaus, esančio adresu V. Krėvės per. 118, Kaune, kontrolinę geodezinę nuotrauką (vandentiekis, lietaus, buitinės ir gamybos nuotekos), bei su tuo, kad šią nuotrauką atsakovė priėmė ir perdavė savo užsakovui UAB „Selita ir ko“. Pirma, su UAB „Topolinija“ direktoriumi G. U. buvo iš pradžių žodžiu susitarta tik dėl lauko kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo, ir tik jau vėliau, užsakovui pageidaujant, tartasi dėl pastato vidaus nuotraukos. UAB „Valdigna“ vertina, kad nežiūrint to, kad dalis ieškovės darbų buvo atlikta lauke, o dalis pastato viduje, vis tik tai yra vienas darbas, už kurį išrašyta viena sąskaita faktūra, ir nėra pagrindo jos apmokėti, kol nebus ištaisytos ieškovės darbų klaidos, kurios nurodytos atsiliepime į ieškinį. Ieškovės parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka neatitinka faktiškai UAB „Valdigna“ atliktų lauko trasos nutiesimo darbų. Ši aplinkybė yra esminė, sprendžiant ginčą tarp šalių dėl atsiskaitymo. Jei ieškovė teisme paaiškins, kad nubraižė atsakovės atliktų lauko darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką pagal faktą, tada tik atsakovei atsiras būtinumas įrodyti, kad natūroje nutiesta trasa ir tai, kas ieškovės yra nubraižyta su atsiliepimu pateiktoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje, neatitinka vienas kito. Ieškinys pareikštas nesavalaikiai, nes vadovaujantis CK 6.655 straipsnio 1 dalimi, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Prieš kreipiantis į teismą dėl darbų apmokėjimo, ieškovė turėjo pirmiausiai raštu kreiptis į atsakovę, pateikdama jai pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą (CK 6.662 str. 6 d.).

9Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime ir triplike išdėstytą poziciją.

10Teismas

konstatuoja:

11Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2014-04-16 UAB „Selita“ ir Ko (šiuo metu UAB „Kauen craft“) ir UAB „Valdignai“ sudarė rangos sutartį, kuria UAB „Valdigna“ įsipareigojo atlikti vamzdžių paklojimo darbus pagal UAB „Selita“ ir Ko pateiktą projektą (el.b.l. 142-144). Atliktų darbų aktu 2014 m. gruodžio mėnesį UAB „Selita“ ir Ko priėmė iš UAB „Valdigna“ atliktus darbus (el.b.l. 145-146). 2015-04-24 UAB „Topolinija“ išrašė sąskaitą faktūrą serija TOP Nr. 0072 600,00 Eur UAB „Valdignai“ už kontrolinę geodezinę nuotrauką (el.b.l. 20), kurią išsiuntė registruotu paštu 2015-04-25 UAB „Valdignai“ (el.b.l. 22-24). 2015-10-05 ieškovas paruošė rašytinę ikiteisminę pretenziją UAB „Valdignai“ sumokėti 600,00 Eur skolą ir 100,00 Eur už advokato pagalbą, kurią išsiuntė registruotu paštu 2015-10-05 (el.b.l. 21, 94). 2017-03-28 UAB „Kauen craft“ rašte nurodė, jog UAB „Kauen craft“ neturi ir ateityje neturės pretenzijų dėl lietaus kanalizacijos atšakos tarp šulinių, pažymėtų koordinatėmis 6087564.09/500144.00 ir 6087523.09/500134.63.

12Ieškovė UAB „Topolinija“ reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės UAB „Valdigna“ 600,00 Eur skolą, remdamasi faktu, kad pagal atsakovo užsakymą tinkamai atliko darbus – kontrolinę geodezinę nuotrauką, kurią perdavė atsakovei, išrašė sąskaitą – faktūrą, o atsakovė už ją neatsiskaito, išrašytos sąskaitos – faktūros neapmoka. Atsakovė teigia, jog tarp šalių susiklostė rangos santykiai, ieškovė tinkamai užsakytų darbų neatliko, darbų priėmimo – perdavimo akto šalys nesudarė, taigi darbų ieškovė neperdavė, todėl atsakovė neturi pareigos sumokėti ieškovei kol tinkamai atlikti darbai nebus perduoti atsakovei. Be to, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties objekto – ar viena, ar dvi topografinės nuotraukos buvo užsakytos padaryti, bei dėl to, ar lauko, ar vidaus topografinės nuotraukos buvo užsakytos.

13Dėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių kvalifikavimo

14Ieškovė, ieškinyje ir dublike, prašydama priteisti iš atsakovės skolą, nurodė faktinį ieškinio pagrindą (atsakovės neatsiskaitymą už atliktą topografinę nuotrauką), tačiau nenurodė, kokia materialine teisės norma remiasi bei nenurodė, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp šalių. Atsakovė, tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu nurodė, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, nes šalys sudarė žodinę rangos sutartį. Ieškovė teismo posėdžio metu neginčijo rangos sutartis reglamentuojančių normų taikymo galimumo, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą.

15Galiojantys įstatymai ieškovę įpareigoja ieškinyje nurodyti tik faktinį, bet ne juridinį pagrindą. Teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškovės nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2001; 2005 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2005; kt.).

16Nagrinėjamoje byloje abi šalys nurodė tas pačias pagrindines sutarties, sudarytos tarp jų, aplinkybes: 2014 m. pavasarį ieškovės ir atsakovo direktoriai, atstovaudami savo įmones, susitikę sudarę žodinę sutartį dėl to, kad ieškovas atliks matavimus ir parengs topografinę nuotrauką (vieną ar dvi), o atsakovė už tai sumokės užmokestį. Teismo vertinimu, šis tarp šalių sudarytas susitarimas labiau atitinka paslaugų sutarties, negu rangos sutarties požymius.

17Rangos sutarties samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau -CK) 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.).

18Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu.

19Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad rangos ir paslaugų sutartys atribojamos pagal sutarties dalyką: rangos sutarties dalyką sudaro tam tikro darbo rezultatas, kuris šios sutarties atveju atlieka svarbiausią vaidmenį, o paslaugų – nematerialaus pobūdžio paslaugos, paprastai nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, t. y. svarbiausi yra atliekami veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d., nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-56/2008). Be to, paslaugų teikimo sutartims būdinga tai, kad paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi.

20Nagrinėjamoje byloje šalys žodine sutartimi sutarė dėl to, kad ieškovė, turinti darbuotoją, turintį tam tikrą kvalifikaciją ir patirtį, atliks atsakovės užsakymu matavimus objekte, kuriame tuo metu darbus rangos sutarties pagrindu atliko atsakovė, ir kaip šios paslaugos tam tikrą vizualinę išraišką – topografinę nuotrauką - pateiks atsakovei. Taigi, sutartimi nesusitarta dėl kokio nors konkretaus materialaus rezultato sukūrimo: svarbiausią vaidmenį šioje sutartyje sudarė būtent atliekami matavimai, o topografinės nuotraukos vertę sudaro jos turinys - atliktų matavimų pažymėjimas, o ne forma – popieriaus lapas ar elektroninė nuotraukos versija. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad šalys sudarė ne rangos sutartį, o atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 straipsnio 1 dalis), nes šios sutarties dalykas buvo paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Nors šalys savo sutartinių santykių neįformino rašytine paslaugų sutartimi, tačiau CK šeštosios knygos XXXV skyriaus ,,Atlygintinų paslaugų teikimas“ nereglamentuoja privalomos paslaugų sutarties rašytinės formos ir tokios formos nesilaikymo pasekmių – sandorio negaliojimo (CK 1.93 straipsnio 1, 2 dalys). Dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad šalių atlygintinų paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta žodžiu (CK 1.71 straipsnio 1 dalis, 1.72 str. 1 d.).

21Pažymėtina, kad kasacinis teismas iš esmės panašiose bylose analogiškus susitarimus kvalifikavo būtent kaip paslaugų sutartį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 9 d., nutartis civilinėje byloje 3K-3-335/2010).

22Dėl sutarties, sudarytos tarp šalių, sąlygų aiškinimo

23Vienas pagrindinių civilinės teisės principų yra sutarties laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis), kuris reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, kokią konkrečią sutartį sudaryti su pasirinktu asmeniu arba jos nesudaryti.

24Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties objekto – ar viena, ar dvi bei ar lauko, ar vidaus kontrolinės geodezinės nuotraukos buvo užsakytos padaryti.

25Šalių sudarytos sutarties sąlygos aiškintinos, atsižvelgiant į CK 6.193–6.195 straipsniuose suformuluotas sutarčių aiškinimo taisykles, kad kiekviena sutartis, susitarimas turi būti aiškinamas sąžiningai, nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiama į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, susitarimo esmę, tikslą, jo sudarymo aplinkybes, priežastis, į šalių elgesį dėl susitarimo vykdymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

27Šalys nesudarė rašytinės paslaugų sutarties, nesitarė dėl sutarties sąlygų susirašinėdamos, ar apsikeisdamos tam tikrais raštais, todėl nėra galimybės rašytiniais įrodymais nustatyti sudarytos sutarties apimties: ar viena, ar dvi kontrolinės geodezinės nuotraukos buvo užsakytos padaryti, bei ar lauko, ar vidaus kontrolinės geodezinės nuotraukos buvo užsakytos. Be to, sutartį šalys sudarė nedalyvaujant kitiems asmenims, todėl šalių sudarytos sutarties sudarymo aplinkybių negali patvirtinti ar paneigti ir liudytojai.

28Nors šalys panašiai aiškino sutarties sudarymo aplinkybes (kad per bendrus pažįstamus abiejų įmonių direktoriai gavo vienas kito kontaktus, kad susitiko dviese ir žodžiu susitarė dėl matavimų atlikimo), tačiau šalys skirtingai aiškino sutarties objektą.

29Ieškovė ieškinyje teigė, kad su atsakove susitarė dėl pastato, esančio Krėvės pr. 18, Kaune, vidaus matavimų atlikimo ir vidaus kontrolinės geodezinės nuotraukos pateikimo atsakovei, bei kad atlikus darbus, vidaus geodezinę kontrolinę nuotrauką pateikė atsakovei. Atsakovė atsiliepime teigė, jog ieškovės pateikta kontrolinė geodezinė nuotrauka buvo nekokybiška, joje pažymėta trasa, kuri faktiškai neegzistuoja. 2016 m. lapkričio 21 dieną vykusio teismo posėdžio metu ieškovę atstovavęs direktorius G. U. paaiškino, jog atsakovė klaidiną teismą, kadangi sutartimi iš tiesų buvo susitarta dėl objekto (pastato) vidaus matavimų atlikimo ir vidaus kontrolinės geodezinės nuotraukos pateikimo atsakovei, o netiksliai pažymėta nuotrauka buvo lauko kontrolinės geodezinės nuotraukos juodraštis, kurį vėliau (negu vidaus topografinę nuotrauką) ieškovė pagamino atsakovei nemokamai, kadangi to paprašė atsakovės direktorius V. M. tam, kad jis prieš pradedant darbus apytiksliai apskaičiuotų medžiagų kiekį. Tokią pačią poziciją ieškovės atstovas išdėstė ir 2017 m. kovo 30 d. vykusio teismo posėdžio metu.

302016 m. lapkričio 21 dieną vykusio teismo posėdžio metu atsakovę atstovavęs direktorius V. M. aplinkybes aiškino kitaip negu ieškovės direktorius. Jis nurodė, jog: iš tiesų buvo pagamintos dvi nuotraukos, tačiau pirmiausia buvo užsakyta lauko kontrolinė geodezinė nuotrauka, o tik po to užsakyta vidaus kontrolinė geodezinė nuotrauka, tačiau pagrindinė nuotrauka buvo lauko; vidaus kontrolinė geodezinė nuotrauka jam buvo nereikalinga, tačiau jos paprašė UAB „Selita“ ir Ko“; susitarimas buvo atsiskaityti už abi nuotraukas; už vidaus kontrolinę geodezinę nuotrauką neatsiskaito tik todėl, kad užsakymas buvo dėl dviejų nuotraukų, lauko nuotrauka yra su trūkumais, o atskirai už kiekvieną nuotrauką jis neatsiskaitys. Tačiau 2017 m. kovo 30 dieną vykusio teismo posėdžio metu atsakovę atstovavęs direktorius V. M. aplinkybes aiškino visiškai kitaip negu prieš tai ir nurodė, kad: atsakovė užsakė tik vieną lauko kontrolinę geodezinę nuotrauką; nežino, kas atliko objekto (pastato) vidaus matavimus ir pateikė vidaus kontrolinę geodezinę nuotrauką. Be to, jis nurodė, jog lauko nuotrauką ieškovas pristatė ne atsakovei, o trečiajam asmeniui UAB „Selita“ ir Ko“.

31Lietuvos teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad parodymai ir paaiškinimai gali būti vertinami kaip patikimi, jeigu jie nuoseklūs, išsamūs, detalūs, juos duodančiajam esant pakankamai objektyviam dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartis Nr. 3K-3-13/2013). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Atsakovės atstovo direktoriaus V. M. paaiškinimai buvo nenuoseklūs, jis keitė savo poziciją dėl susitarimo objekto: iš pradžių nurodęs, kad buvo užsakytos dvi kontrolinės geodezinės nuotraukos, ir kaina buvo nustatyta už abi nuotraukas, vėliau nurodė, kad iš tiesų buvo užsakyta tik viena (lauko kontrolinė geodezinė) nuotrauka. Be to, nelogiški yra atsakovės atstovo direktoriaus V. M. paaiškinimai, kad jam nereikėjo vidaus kontrolinės geodezinės nuotraukos, o ta nuotrauka buvo reikalinga trečiajam asmeniui UAB „Selita“ ir Ko“. Teismas nustatė, kad 2014-04-16 UAB „Selita“ ir Ko (šiuo metu UAB „Kauen craft“) ir UAB „Valdigna“ sudarė rangos sutartį (el.b.l. 142-144), kuria UAB „Valdigna“ įsipareigojo atlikti vamzdžių paklojimo darbus, ne tik lauke, bet ir viduje (sutarties 1.1 p.). Pagal šios sutarties 1.2 punktą, darbus atsakovė turėjo atlikti savo priemonėmis. Taigi, visas reikalingas priemones, reikalingas darbams įvykdyti, atsakovė turėjo užtikrinti pati. Todėl akivaizdu, kad atlikti matavimus ir pagal juos parengti kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad galėtų vykdyti vamzdžių klojimo darbus, turėjo atsakovė, kuri šiam tikslui pasiekti turėjo teisę samdyti trečiuosius asmenimis, o šiuo atveju ieškovę. Pažymėtina, kad atsakovės UAB „Valdigna“ direktorius V. M. teismo posėdžių metu pats patvirtino tą aplinkybę, kad užsakė ieškovės paslaugas tam, kad įvykdytų prievolę UAB „Selita“ ir Ko (šiuo metu UAB „Kauen craft“). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada kad atsakovei, vykdant darbus, buvo reikalinga ne tik objekto lauko kontrolinė geodezinė nuotrauka, bet ir statinio vidaus kontrolinė geodezinė nuotrauka.

32Trečiojo asmens UAB „Kauen craft“ į bylą pateikta objekto, esančio Krėvės pr. 18, Kaune, kontrolinė geodezinė nuotrauka patvirtina, kad ją parengė būtent ieškovė, nes joje nurodyta įmonė UAB „Topolinija“ ir geodezininkas G. U.. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, jog atsakovė nepagrįstai nurodė, jog kažkas kitas, bet ne ieškovas, atliko matavimus objekte, esančiame Krėvės pr. 18, Kaune, ir parengė kontrolinę geodezinę nuotrauką. Kitą vertus būtent atsakovei, o ne trečiajam asmeniui ši nuotrauka ir buvo reikalinga darbams atlikti. Todėl nelogiški ir atsakovės atstovo V. M. teismo posėdžių metu pareikšti paaiškinimai, kad ne atsakovė, o pati ieškovė perdavė kontrolines geodezines nuotraukas trečiajam asmeniui. Kadangi sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir atsakovės, tai ir nuotraukas (ar vieną jų) perduoti ieškovė turėjo būtent atsakovei. To ieškovei laiku nepadarius, atsakovė turėjo teisę kreiptis į ieškovę, ragindama greičiau įvykdyti sutartį. Tačiau atsakovė byloje neįrodinėjo fakto, kad laiku nesulaukė užsakytos paslaugos. Be to, liudytojas A. K., priėmęs darbus iš atsakovės priėmimo – perdavimo aktais, 2017 m. kovo 24 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog trečiajam asmeniui UAB „Kauen craft“ kontrolinės geodezinės nuotraukos buvo nereikalingos ir jis su niekuo iš UAB „Topolinija“ nebendravo.

33Pažymėtina ir tai, kad atsakovė nepagrįstai nurodė, jog ieškovė neperdavė užsakytos nuotraukos priėmimo – perdavimo aktu, todėl neturi pareigos atsiskaityti. Paslaugos, suteiktos pagal paslaugų sutartį, neprivalo būti perduotos priėmimo – perdavimo aktu, nes to nenustato paslaugų sutarties sąlygas reglamentuojančios teisės normos. CK 6.720 str. 3 d. nustatyta, kad jei sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos yra suteiktos. Atsakovė neįrodinėjo, kad buvo susitarusi su ieškove dėl kitokios apmokėjimo tvarkos, todėl ieškovei atlikus paslaugas ir pateikus apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą, atsakovei kilo pareiga sumokėti sulygtą kainą.

34Be to, teismas nustatė, kad trečiajam asmeniui UAB „Kauen craft“ buvo perduotos dvi kontrolinės geodezinės nuotraukos, atliktos UAB „Topolinija“ geodezininko G. U.: vidaus ir lauko (el. b.l. 136, 137). Dėl vieno iš jų – vidaus – atlikimo kokybės ginčų byloje nekilo. Dėl kitos – lauko – kilo ginčas. Atsakovė nurodė, kad ši kontrolinė geodezinė nuotrauka buvo su trūkumais. Ieškovė šios aplinkybės neneigia, tačiau nurodo, kad ši nuotrauka tėra juodraštis, kurį ieškovė atliko paprašyta atsakovės direktoriaus nemokamai.

35Įvertinus visas šias aplinkybes, atsižvelgiant į atsakovės nenuoseklius, neišsamius, prieštaringus ir nelogiškus paaiškinimus, atsakovės parodymai vertintini kaip nepatikimi. Ieškovės paaiškinimai nuo pat pradžių buvo nuoseklūs, neprieštaringi. Atsižvelgiant į tai, teismas darbo išvadą, kad labiau tikėtina yra ieškovės nurodyta sudarytos paslaugų sutarties apimtis.

36Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės paaiškinimai nėra patikimi, į tai, kad lauko kontrolinė geodezinė nuotrauka nėra tinkamai parengta (su tuo sutinka abi šalys), į tai, kad nurodyta matavimų atlikimo data (2014 m. rugsėjo mėn.) nesutampa su šalių nurodyta matavimų data (ieškovės atstovas nurodė 2014 m. lapkričio mėnesį ir priėmimo – perdavimo aktu nurodyta data (2014 m. gruodžio mėn.) (el.b.l.145) atsakovės atstovas sutiko, kad lapkričio mėnesį galėjo būti parengta), į tai, kad ieškovė paaiškino, jog datos nesutapimas yra dėl to, kad tai juodraštis, joje nėra pažymėti kanalizacijos nuolydžiai, sprendžia, kad labiau tikėtinos ieškovės nurodytos aplinkybės, kad lauko kontrolinė geodezinė nuotrauka buvo parengta pagal matavimus, atliktus iki vamzdžių paklojimo (šalių paaiškinimais, tikra kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti atliekama atlikus visus darbus), todėl tai tebuvo juodraštis, kurį ieškovė atliko nemokamai. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog kada nors reiškė pretenzijas ieškovei dėl netinkamai parengtos nuotraukos, nors teigė, jog tą darė. To atsakovė negrindė ne tik rašytiniais įrodymais, bet ir kitais įrodymais (liudytojų parodymais ar pan.). Be to, šią aplinkybė paneigė trečiojo asmens UAB „Kauen craft“ atstovė 2017 m. kovo 30 d. teismo posėdžio metu pareiškusi, kad niekados nereiškė pretenzijų dėl kontrolinių geodezinių nuotraukų, nors atsakovės atstovas teigė priešingai – kad sulaukė priekaištų dėl lauko kontrolinės geodezinės nuotraukos iš savo užsakovo.

37Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė susitarė su atsakove dėl lauko kontrolinės geodezinės nuotraukos juodraščio atlikimo neapmokamai, darytina išvada, kad tai nebuvo paslaugų sutarties objektas, kadangi paslaugų sutartis yra atlygintinė sutartis (CK 6.716 str. 1 d.).

38Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovė su atsakove paslaugų sutartimi susitarė tik dėl vienos – objekto, esančio Krėvės pr. 18, Kaune, (vidaus) kontrolinės geodezinės nuotraukos. Šią aplinkybę taip pat patvirtina tai, kad 2015 m. balandžio 24 d. UAB „Topolinijos“ išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje serija TOP Nr. 0072 nurodytas pavadinimas „Kontrolinė geodezinė nuotrauka adresu: Krėvės pr. 18, Kaune“ (el.b.l. 20). Atsakovė pateiktą ieškovės sąskaitą faktūrą priėmė, atgal negrąžino, raštu jokių pretenzijų nereiškė nei dėl kokybės, nei dėl kainos. Bet koks atidus, sąžiningas ir rūpestingas civilinių teisinių santykių dalyvis, o ypač juridinis asmuo, kuriam keliami aukštesni atidumo, rūpestingumo standartai, manydamas, kad jam pateikta apmokėti PVM sąskaita - faktūra neatitinka sutartos kainos ar turinio (nurodyta kaina tik už vieną nuotrauką), ne tik kad grąžintų ją išrašiusiam asmeniui, bet ir aiškintųsi situaciją, raštu reikštų pretenzijas dėl netinkamai atlikos paslaugos, reaguotų į gautą raginimą sumokėti ir t.t. Todėl nepateisinami atsakovo direktoriaus teismo posėdžių metu teikti paaiškinimai, kad jų įmonė maža, neturi laiko tvarkyti tokius reikalus. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti ir atsakovės aiškinimai, kad nurodyta kaina už vieną kontrolinę geodezinę nuotrauką yra per didelė. Atsakovė ne tik ieškovei negrąžino PVM sąskaitos – faktūros, nereiškė jokių rašytinių pretenzijų iki ieškinio pateikimo, bet ir neįrodinėjo vienos kontrolinės geodezinės nuotraukos mažesnės, nei prašo ieškovė, kainos. Todėl teismui nėra pagrindo abejoti ieškovės nurodyta PVM sąskaitoje – faktūroje kaina.

39 Dėl procesinės bylos baigties

40Atsielgiant į išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus atsakovei pagal sudarytą žodinę paslaugų sutartį, pateikė jai apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą, todėl atsakovei kilo pareiga ją apmokėti. Atsakovei neįvykdžius pareigos sumokėti už suteiktas paslaugas ieškovei, ieškinys pripažįstamas pagrįstu, todėl tenkintinas – iš atsakovės priteistina 600,00 eurų skola. ieškovės naudai.

41Kadangi atsakovė prievolės tinkamai nevykdė, iš jos taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos - 700,00 Eur už ieškovei suteiktą advokato padėjėjo teisinę pagalbą (el.b.l. 4, 6, 80, 81)- priteistinos iš atsakovės.

442017-02-27 pavedimu už liudytojų iškvietimą į Kauno apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ) atsakovės atstovės pervesta suma, kuri sudaro 100,00 Eur, grąžintina atsakovei, kadangi liudytojai į posėdį neatvyko.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 153 straipsnio 2 dalimi, 259-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 441 straipsniu,

Nutarė

46Ieškinį patenkinti visiškai.

47Priteisti iš atsakovės UAB „Valdigna“, j. a. k. 300592804, gyv. Volungės g. 13, Smiltynų 1 k., Kauno raj., ieškovės UAB „Topolinija“, į. k. 303214852, naudai 600,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (600,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 700,00 Eur (septynis šimtų eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Grąžinti atsakovei UAB „Valdigna“, j. a. k. 300592804, gyv. Volungės g. 13, Smiltynų 1 k., Kauno raj., 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct), sumokėtą 2017-02-27 pavedimu į Kauno apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ) liudytojų iškvietimo į teismo posėdį užtikrinimui.

49Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Topolinija“ pareiškė teisme ieškinį (el.b.l.16-18),... 5. Ieškovė UAB „Topolinija“ pateiktame dublike (el.b.l. 41-43) nurodė, jog... 6. Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje ir dublike... 7. Atsakovė UAB „Valdigna“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (el. b.l.... 8. Atsakovė pateiktame triplike (el.b.l.50-52) nurodė, jog nesutinka su... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime ir triplike... 10. Teismas... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2014-04-16 UAB „Selita“ ir Ko (šiuo... 12. Ieškovė UAB „Topolinija“ reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės... 13. Dėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių kvalifikavimo... 14. Ieškovė, ieškinyje ir dublike, prašydama priteisti iš atsakovės skolą,... 15. Galiojantys įstatymai ieškovę įpareigoja ieškinyje nurodyti tik faktinį,... 16. Nagrinėjamoje byloje abi šalys nurodė tas pačias pagrindines sutarties,... 17. Rangos sutarties samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 18. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 19. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad rangos ir paslaugų sutartys... 20. Nagrinėjamoje byloje šalys žodine sutartimi sutarė dėl to, kad ieškovė,... 21. Pažymėtina, kad kasacinis teismas iš esmės panašiose bylose analogiškus... 22. Dėl sutarties, sudarytos tarp šalių, sąlygų aiškinimo ... 23. Vienas pagrindinių civilinės teisės principų yra sutarties laisvės... 24. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties objekto – ar... 25. Šalių sudarytos sutarties sąlygos aiškintinos, atsižvelgiant į CK... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176... 27. Šalys nesudarė rašytinės paslaugų sutarties, nesitarė dėl sutarties... 28. Nors šalys panašiai aiškino sutarties sudarymo aplinkybes (kad per bendrus... 29. Ieškovė ieškinyje teigė, kad su atsakove susitarė dėl pastato, esančio... 30. 2016 m. lapkričio 21 dieną vykusio teismo posėdžio metu atsakovę... 31. Lietuvos teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad parodymai ir... 32. Trečiojo asmens UAB „Kauen craft“ į bylą pateikta objekto, esančio... 33. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė nepagrįstai nurodė, jog ieškovė... 34. Be to, teismas nustatė, kad trečiajam asmeniui UAB „Kauen craft“ buvo... 35. Įvertinus visas šias aplinkybes, atsižvelgiant į atsakovės nenuoseklius,... 36. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės paaiškinimai nėra patikimi,... 37. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė susitarė su atsakove dėl lauko... 38. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovė su... 39. Dėl procesinės bylos baigties... 40. Atsielgiant į išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškovė tinkamai... 41. Kadangi atsakovė prievolės tinkamai nevykdė, iš jos taip pat priteistinos 6... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 44. 2017-02-27 pavedimu už liudytojų iškvietimą į Kauno apylinkės teismo... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 153 straipsnio 2 dalimi,... 46. Ieškinį patenkinti visiškai.... 47. Priteisti iš atsakovės UAB „Valdigna“, j. a. k. 300592804, gyv. Volungės... 48. Grąžinti atsakovei UAB „Valdigna“, j. a. k. 300592804, gyv. Volungės g.... 49. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...