Byla 2YT-705-732/2016
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, VĮ Turto bankas

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. L. Š., N. K., L. R., V. Z., D. L., V. Š., A. U., R. L., J. L., I. E. K., V. M., V. R., R. G. pareiškimą dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, VĮ Turto bankas, ir

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu, prašydami nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad :

3buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo S. L. Š., N. K., L. R., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato po 1/3 dalis (1I1 /p) - 2,66 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

4buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. Z. kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (lI1/p) dalis 2,69 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

5buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo D. L., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (2I1/p) dalis 2,58 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

6buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. Š., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (1I1/p) dalis 2,74 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

7buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo A. U., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (lI1/p) dalis 2,59 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

8buto ( - ), kurį jungtinės nuosavybės teise valdo R. L. ir J. L., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (lI1/p) dalis 2,63 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

9buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo I. E. K., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (1I1/p) dalis 2,56 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

10buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. M., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (1I1/p) dalis 2,61 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

11buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. R., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (1I1/p) dalis 2,63 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - );

12buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo R. G., kaip pagrindinio pastato (buto) priklausinys yra ūkinio pastato (lI1/p) dalis 2,64 m2 ploto, kurio nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), adresas ( - ). Nurodė, kad 1962 metais kartu su gyvenamuoju namu (pagrindiniu daiktu) buvo pastatyti ir du ūkiniai - pagalbiniai vieno aukšto pastatai (sandėliukai), esantys ( - ). Asmenys, gyvenantys daugiabučio namo butuose, naudojosi atitinkamai jiems prie buto priskirtais sandėliukais (ūkinio pastato dalimis). Sandėliukai buvo naudojami pagrindinio daikto aptarnavimui, tenkinti namų ūkio poreikius, t. y. pagalbinėms funkcijoms atlikti (sandėliukai naudojami kaip pagalbinės patalpos namų apyvokos ir kitų asmeninių daiktų laikymui), todėl daro išvadą, jog tarp pagrindinio daikto - gyvenamojo namo ir pagalbinio vieno aukšto pastato (sandėliukų) egzistuoja bendra ūkinė paskirtis. Sandėliukai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo bendrą ūkinę paskirtį yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu - gyvenamuoju namu (CK 4.13, 4.14, 4.19). Vykstant butų privatizavimui, ūkiniai pastatai (jų dalys - sandėliukai), nebuvo įrašyti į butų privatizavimo dokumentus, kaip priklausiniai. Nepaisant to, asmenys, privatizavę butus, toliau naudojosi ir atitinkamai priskirtu sandėliuku. Butus privatizavę asmenys yra sąžiningai įgiję ir valdė - naudojosi šiais nekilnojamaisiais daiktais atvirai ir nepertraukiamai, kaip savo turtu, daugiau nei dešimt metų, kaip pagrindinio daikto (buto) aptarnavimui. Kiti pareiškėjai nuosavybės teisę į butus įgijo vėliau, t. y. per sandorius ar juridinius faktus (pirko, ar paveldėjo). Pirkdami ir/ar paveldėdami butus, jie įgijo teise naudotis ir valdyti buto priklausinį - nekilnojamąjį daiktą (sandėliuką). Kadangi buvę butų savininkai valdė sandėliukus nuo butų privatizavimo, tai laikoma, kad kartu su nuosavybes teise į butą jie perdavė ir daiktinę teisę į priklausinius (sandėliukus). Šiuo metu visų pareiškėjų bendrai naudojamiems dviem ūkiniams pastatams yra atlikti kadastriniai matavimai ir sudarytos kadastrinių matavimų bylos, t. y. prie kiekvieno nuosavybės teise valdomo buto pažymėti ir valdomi sandėliukai (ūkinių pastatų dalys). Pareiškėjai negali kitu būdu įregistruoti daiktines teises - nuosavybės teisę - į šiuos pastatus, kaip tik kreiptis į teismą, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas - statinio, esančio antraeiliais daiktais, pripažinimas pagrindinio daikto priklausiniais. Nurodė, kad S. L. Š., N. K., L. R. paveldėjo 2014-09-10 po 1/3 dalį buto su rūsiu ( - ), kadangi buvęs savininkas naudojosi tuo pačiu sandėliuku, laikytina, kad pareiškėjoms buvo perduota ši teisė - valdyti ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,66 m2 ploto. V. Z. 2013-12-02 įsigijo iš varžytinių butą su rūsiu ( - ), kuris buvo privatizuotas 1993-03-30, ir kadangi buvęs savininkas naudojosi tuo pačiu sandėliuku, laikytina, kad pareiškėjai buvo perduota ši teisė - valdyti ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,69 m2 ploto. D. L. 1996-05-09 mainų sutartimi įgijo butą su rūsiu ( - ), todėl, laikytina, kad pareiškėja nepertraukiamai ir atvirai, daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (211/p) dalį 2,58 m2 ploto. V. Š. 2002 m. nupirko butą ( - ), todėl, laikytina, kad pareiškėja nepertraukiamai ir atvirai daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,74 m2 ploto. A. U. 2014-04-28 paveldėjo butą su rūsiu ( - ), ir kadangi buvęs savininkas naudojosi tuo pačiu sandėliuku, laikytina, kad pareiškėjai buvo perduota ši teisė - valdyti ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,59 m2 ploto. R. L. ir J. L. 2011 m. nupirko butą su ( - ). Buvęs savininkas naudojosi tuo pačiu sandėliuku, todėl laikytina, kad pareiškėjams buvo perduota ši teisė - valdyti ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,63 m2 ploto. I. E. K. 1992-03-17 privatizavo butą su rūsiu ( - ). Todėl, laikytina, kad pareiškėja nepertraukiamai ir atvirai, daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,56 m2 ploto. V. M. 1992-07-21 privatizavo butą su rūsiu ( - ). Todėl, laikytina, kad pareiškėja nepertraukiamai ir atvirai, daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,61 m2 ploto. V. R. 1992-07-07 privatizavo butą su rūsiu ( - ), todėl, laikytina, kad pareiškėja nepertraukiamai ir atvirai, daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (1I1/p) dalį 2,63 m2 ploto. R. G. 1992 m. pirko butą su rūsiu ( - ), todėl, laikytina, kad pareiškėjas nepertraukiamai ir atvirai, daugiau, kaip dešimt metų valdo ūkinio pastato (1I1 /p) dalį 2,64 m2 ploto.

13Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškimą su jame išdėstytais reikalavimais sutiko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 111-112).

14Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad teismui byloje nustačius juridiškai reikšmingų faktų sudėtį, t. y. kad tos patalpos paskirtis buvo susijusi su konkrečios gyvenamosios patalpos naudojimu ir šios patalpos tarnavimu bute gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti bei gyvenamosios patalpos savininkas įstatymų nustatyta tvarka įgijo teisę į pagalbines patalpas, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjų pareiškimo patenkinimui, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 106-107).

15Pareiškimas tenkintinas.

16Bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai įsigijo nuosavybės teisėmis atitinkamus butus su rūsiais, t. y. S. L. Š., N. K. ir L. R. 2014-12-10 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. DJ-9199 pagrindu, įgijo po 1/3 dalį buto su rūsiu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b. l. 23-24); V. Z. 2013-12-02 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 0073/11/01962 pagrindu įgijo nuosavybės teises į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 25-26, 41, 42-43, 44, 45-46, 47 ); D. L. 1996-05-09 Mainų sutarties Nr. 1745 pagrindu, įgijo nuosavybės teises į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 27, 48); V. Š. 2002-12-24 Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 6845 pagrindu, įgijo nuosavybės teises į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 28-29); A. U. 2014-04-28 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. 1945 pagrindu, įgijo nuosavybės teisę į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 30-31); R. L. ir J. L. 2011-08-05 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. DP-3057 įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 32-33); I. E. K. 1992-03-17 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2-1793, pagal LR 1991-05-28 Įstatymą Nr. I-1374, įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 34-35); V. M. 1992-07-21 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2-5101 pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374, įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 36-37, 49-50, 51-52, 53); V. R. 1992-07-07 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2-4797 pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374, įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 38-39); R. G. 1999-07-14 Pirkimo pardavimo sutartimi Nr. 2784 įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 40). Tiek pirminiai butų savininkai, tiek šiuo metu gyvenantys daugiabučio namo butuose, naudojosi/ naudojasi jiems prie buto priskirtu sandėliuku - ūkinio pastato (registro Nr. ( - )), esančio ( - ), dalimi. Vykstant butų privatizavimui, sandėliukai nebuvo įrašyti į butų privatizavimo dokumentus, kaip priklausiniai, tačiau asmenys, privatizavę butus, naudojosi šiais sandėliukais kaip savo turtu, pagrindinio daikto (buto) aptarnavimui. Patalpos – sandėliukai, nebuvo inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl pareiškėjai negalėjo jų įsigyti. Pareiškėjų bendrai naudojamiems dviems ūkiniams pastatams yra atlikti kadastriniai matavimai ir parengta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, pažymėti valdomi sandėliukai (b. l. 55-61). Iš kadastrinių matavimų bylos matyti, kad tai yra pagalbinio ūkio pastatai, statyti 1962 m. (b. l. 58, 59). Tačiau teismas kartu paaiškina, kad nors pareiškėjai nurodo ir prašo teismo patvirtinti, kad S. L. Š., N. K. ir L. R. buto priklausinys yra 2,66 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. Z. buto priklausinys yra 2,69 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); D. L. buto priklausinys yra 2,58 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. Š. buto priklausinys yra 2,74 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); A. U. buto priklausinys yra 2,59 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); R. L. ir J. L. buto priklausinys yra 2,63 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); I. E. K. buto priklausinys yra 2,56 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. M. buto priklausinys yra 2,61 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. R. buto priklausinys yra 2,63 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); R. G. buto priklausinys yra 2,64 m2 ploto sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ), tačiau remiantis pateikta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, matyti, kad pareiškėjų nurodomi sandėliukai plotai, neatitinka kadastrinių matavimų byloje pažymėtiems sandėliukų plotams. Teismas tai vertina kaip rašymo apsirikimą ir tenkindamas pareiškimo reikalavimus, nurodo kiekvienam savininkui tenkančio atitinkamo sandėliuką plotą remdamasis kadastrinių matavimų bylos duomenimis. Taigi remiantis kadastrinių matavimų byla (b. l. 55-61), S. L. Š., N. K. ir L. R. buto priklausinys yra 2,66 m pločio ir 4,04 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. Z. buto priklausinys yra 2,69 m pločio ir 4,04 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); D. L. buto priklausinys yra 2,58 m pločio ir 4,01 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. Š. buto priklausinys yra 2,74 m pločio ir 4,06 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); A. U. buto priklausinys yra 2,59 m pločio ir 4,06 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); R. L. ir J. L. buto priklausinys yra 2,63 m pločio ir 4,04 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); I. E. K. buto priklausinys yra 2,56 m pločio ir 4,06 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. M. buto priklausinys yra 2,61 m pločio ir 4,04 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); V. R. buto priklausinys yra 2,63 m pločio ir 4,04 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ); R. G. buto priklausinys yra 2,64 m pločio ir 4,06 m ilgio sandėliukas, esantis pastate, unikalus Nr. ( - ).

17CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Šios, t. y. trečiosios, rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Panaši nuostata buvo įtvirtinta ir 1964 m. CK 153 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią priklausinį, t. y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, bylos Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2008; kt.).

19Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis ( - ), buvo baigtas statyti 1962 m. Šį faktą patvirtina byloje pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai apie atskirus butus (b. l. 23-40). Pagal pateiktus kadastro duomenis 1962 m. pastatyti ūkiniai pastatai, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kurių po atitinkamą dalį – sandėliuką buvo skirta šio daugiabučio namo butų gyventojams su konkrečia tiksline paskirtimi – jis turėjo užtikrinti namo gyventojams galimybę netoli namo laikyti butų apšildymui skirtą kurą (malkas). Namo gyventojai atitinkamas ūkinio pastato dalis, vadinamas sandėliukais, būtent tam ir naudojo ilgą laiką. Ir šiuo metu sandėliukas tarnauja pagrindiniam daiktui – butui. Taigi darytina išvada, kad šio ūkinio pastato dalys, vadinamos sandėliukais, yra atitinkamų butų priklausiniai. Nustačius, kad pareiškėjos naudojamas sandėliukas buvo jos buto priklausinys, jį turėjo ištikti pagrindinio daikto (buto) likimas. Taigi akivaizdu, kad valstybė, parduodama butą perleido jiems ir teisę į šio buto priklausinį, bet ši teisė nebuvo realizuota (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-626-160/2012).

20Įvertinus tai, jog sandėliukas ūkiniame pastate buvo skirtas butui su konkrečia funkcine paskirtimi – tarnauti buto (butų) gyventojams, darytina išvada, kad jis turėjo būti privatizuojamas, t. y. perkamas iš valstybės kartu su pagrindiniu daiktu – butu. Kaip seka iš aptartų įrodymų, pareiškėjams pripažintina nuosavybės teisė į prašomas ūkinių pastatų dalis, kaip į butų priklausinius.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str.,

Nutarė

22patikslintą pareiškimą tenkinti.

23Pripažinti pareiškėjų S. L. Š., a. k. ( - ), N. K., a. k. ( - ), ir L. R., a. k. ( - ), nuosavybės teisę po 1/3 į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-4A, 2,66 m pločio ir 4,04 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

24Pripažinti pareiškėjos V. Z., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-8, 2,69 m pločio ir 4,04 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

25Pripažinti pareiškėjos D. L., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-1, 2,58 m pločio ir 4,01 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

26Pripažinti pareiškėjos V. Š., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-7, 2,74 m pločio ir 4,06 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

27Pripažinti pareiškėjos A. U., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-6, 2,59 m pločio ir 4,06 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

28Pripažinti pareiškėjų R. L., a. k. ( - ), ir J. L., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-2, 2,63 m pločio ir 4,04 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

29Pripažinti pareiškėjos I. E. K., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-3, 2,56 m pločio ir 4,06 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

30Pripažinti pareiškėjos V. M., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-4, 2,61 m pločio ir 4,04 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

31Pripažinti pareiškėjos V. R., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-5, 2,63 m pločio ir 4,04 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

32Pripažinti pareiškėjo R. G., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 1-9, 2,64 m pločio ir 4,06 m ilgio, registro Nr. ( - ), kaip buto ( - ), priklausinį.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, rašytinio... 2. pareiškėjai kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu, prašydami... 3. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo S. L. Š., N. K., L. R., kaip... 4. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. Z. kaip pagrindinio pastato (buto)... 5. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo D. L., kaip pagrindinio pastato... 6. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. Š., kaip pagrindinio pastato... 7. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo A. U., kaip pagrindinio pastato... 8. buto ( - ), kurį jungtinės nuosavybės teise valdo R. L. ir J. L., kaip... 9. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo I. E. K., kaip pagrindinio pastato... 10. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. M., kaip pagrindinio pastato... 11. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo V. R., kaip pagrindinio pastato... 12. buto ( - ), kurį nuosavybės teise valdo R. G., kaip pagrindinio pastato... 13. Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 14. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. Bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai įsigijo nuosavybės teisėmis... 17. CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 19. Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis ( - ), buvo baigtas... 20. Įvertinus tai, jog sandėliukas ūkiniame pastate buvo skirtas butui su... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str.,... 22. patikslintą pareiškimą tenkinti.... 23. Pripažinti pareiškėjų S. L. Š., a. k. ( - ), N. K., a. k. ( - ), ir L. R.,... 24. Pripažinti pareiškėjos V. Z., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 25. Pripažinti pareiškėjos D. L., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 26. Pripažinti pareiškėjos V. Š., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 27. Pripažinti pareiškėjos A. U., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 28. Pripažinti pareiškėjų R. L., a. k. ( - ), ir J. L., a. k. ( - ),... 29. Pripažinti pareiškėjos I. E. K., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 30. Pripažinti pareiškėjos V. M., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 31. Pripažinti pareiškėjos V. R., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 32. Pripažinti pareiškėjo R. G., a. k. ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...