Byla 2A-626-160/2012
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų T. J., V. L. (V. L.) ir R. S. ieškinį atsakovui likviduojamai žemės ūkio bendrovei „Kyviškės“ (tretieji asmenys G. K., N. N., R. B., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcija) dėl nuosavybės teisės pripažinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4T. J., V. L. ir R. S. prašė: pripažinti T. J. nuosavybės teisę į 1/2 ūkio pastato plane pažymėto 2Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r.; pripažinti V. L. nuosavybės teisę į 1/2 ūkio pastato plane pažymėto 2Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r.; pripažinti R. S. nuosavybės teisę į 1/2 ūkio pastato plane pažymėto 3Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus rajone. Paaiškino, kad jiems nuosavybės teisėmis priklauso butai gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r. Prie šio namo yra du ūkio pastatai (unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kurie yra gyvenamojo namo priklausiniai. Privatizuojant butus į butų kainą buvo įskaičiuotos ir ūkinių pastatų dalys – J. P. ½ pastato 2J1/p, V. L. ½ pastato 2J1/p, R. S. ½ pastato 3 J1/p. Butų pirkimo-pardavimo sutartyse nenurodytos ūkio pastatų dalys, todėl ūkinų pastatų dalių jie negali įregistruoti nuosavybės teisėmis.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos nagrinėjime nedalyvavo, apie vykstantį procesą buvo informuotas.

6Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities VMI dėl nuosavybės teisių į ūkinių pastatų dalis pripažinimo V. L. ir R. S. paaiškino, kad nuosavybės teisės į ūkinių pastatų dalį šiems ieškovams gali būti pripažintos tik pateikus dokumentus, identifikuojančius, kurie ūkio pastatai buvo priskirti kuriems savininkams. T. J. reikalavimo nepripažino. Paaiškino, kad valstybė priėmė visą J. P. palikimą. Nors paveldėjimo teisės liudijime yra nurodytas tik butas Nr. 5, esantis ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r., tačiau 1/2 dalis ūkinio pastato taip pat perėjo valstybei. Palikimo priėmimo bei turto pardavimo metu Vilniaus apskrities VMI neturėjo duomenų apie 1/2 dalį ūkinio pastato, nes jis nebuvo įregistruotas. Privatizuodama butą T. J. mokėjo tik už butą, todėl 1/2 ūkinio pastato priklauso valstybei.

7Tretieji asmenys G. K., N. N. ir R. B. ieškinį pripažino.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-11-02 sprendimu ieškinį tenkino – pripažino T. J. nuosavybės teisę į 1/2 dalį ūkio, pastato plane pažymėto 2Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r.; pripažino V. L. nuosavybės teisę į 1/2 dalį ūkio pastato, plane pažymėto 2Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r.; pripažino R. S. nuosavybės teisę į 1/2 dalį ūkio pastato, plane pažymėto 3Jl/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r. Nurodė, kad teisės normos, galiojusios ieškovų butų privatizavimo metu

10nustatė, kad daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenumato ko kita (CK 153 str., iki 2001-07-01 gal. įst. red.). Analogiškas teisinis reglamentavimas galioja ir T. J. buto įsigijimo bei šiuo metu ( CK 4.13 str., 4.14 str.). Toks likimas priklausinį ištinka ir tuo atveju, jei priklausinys nebuvo įregistruotas (LAT 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-595/2005; LAT 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis Nr.3K-3-453/2006). Privatizuojant butus, buvo sumokėtos visos sumos pagal butų įkainojimo aktus, pagal kuriuos į butų kainą buvo įtrauktos ir 1/2 dalies ūkinio pastato kainos. Todėl butų priklausiniai faktiškai buvo parduoti ieškovams V. L., R. S. bei ankstesniam buto savininkui J. P.. Vilniaus AVMI nurodyti teisės aktai nenumato išimčių, leidžiančių netaikyti Civilinio kodekso normų; 2005-08-10 buto pirkimo-pardavimo sutartyje be aukciono, sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos ir T. J., nėra aptartos aplinkybės dėl buto priklausinių likimo, todėl 1/2 ūkinio pastato dalis priklauso T. J..

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Vilniaus AVMI apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo

132010-11-02 sprendimo dalį, kuria pripažinta T. J. nuosavybės teisė į ½ dalį ūkio pastato, plane pažymėto 2J1/p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r. ir šioje dalyje ieškinį atmesti dėl to, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus dalyje dėl T. J. reikalavimo pripažinti jai nuosavybės teisę į ½ ūkio pastato. Valstybė, atstovaujama Vilniaus AVMI priėmė visą J. P. palikimą ir tapo jo turto savininke: tiek buto Nr. 5, esančio ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r., tiek ūkio pastato dalies. Valstybė kaip savininkas aiškiai ir nedviprasmiškai turi išreikšti valią perleisti privatinės nuosavybės teisę į savo turtą ir tai atlieka detaliai reglamentuotomis procedūromis. Valstybė perleisdama butą T. J., neišreiškė valios kartu perduoti nuosavybėn ir ūkio pastato dalį. Todėl ūkio pastato dalis liko valstybės nuosavybėje.

14T. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundo netenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad apelianto nurodyti motyvai prieštarauja įstatymui bei teisminei praktikai. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad J. P. buvo įgijęs butą ir ½ ūkio pastato dalį. Būto pirkimo pardavimo metu, ūkio pastatas buvo parduotas kaip buto priklausinys, nes kaip savarankiškas daiktas nebuvo įregistruotas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal LR CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta, todėl apeliacinis teismas nagrinėja bylą tik apeliaciniame skunde išdėstytais pagrindais.

17Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl ūkinio pastato dalies teisinio statuso pripažinimo T. J.. T. J. aiškina, kad ginčo ūkinio pastato dalis yra jai nuosavybės teise priklausančio buto priklausinys. Apeliantas Vilniaus apskrities VMI aiškina, kad ginčo ūkinio pastato dalis negali būti laikoma ieškovei priklausančio buto priklausinys, nes valstybė, parduodant savo turtą, negali vadovautis 1964 m. redakcijos CK normomis. Taigi pagrindinis klausimas šioje byloje yra teisės normų, reglamentuojančių pagrindinio daikto ir jo priklausinio ( ar antraeilio daikto) teisinį statusą, aiškinimas ir taikymas.

18Pagal galiojančio LR CK 4.19 str. 1 d. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str. 1 d.). Kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybės ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai LR CK 414 str. 2 d.).

191992-02-05 sutartis rodo, kad J. P. už 8465 rublių iš Kyviškių kolūkio nusipirko 1 kambario butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), Grigaičių k., Vilniaus r. (b. l. 15-16). Remiantis 1992-01-31 buto įkainojimo aktu, buto kaina buvo apskaičiuota kartu su ½ dalies ūkinio pastato I1/p kaina (b. l. 17). J. P. mirus, pagal 2001-07-31 paveldėjimo teisės liudijimą šį butą paveldėjo Lietuvos Respublikos Valstybė (b. l. 112). Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities VMI 2005-08-10 pirkimo-pardavimo sutartimi butą pardavė T. J. (b. l. 46-51). Butas ieškovės vardu viešame registre įregistruotas 2005-08-23 (b. l. 14). Visais atvejais, registruojant butą nekilnojamojo turto registre, nebuvo nurodyti jokie buto priklausiniai. Tačiau įvertinus tai, kad J. P. privatizuojant butą, buvo sumokėta visa suma nurodyta buto įkainojimo akte, galima spręsti, kad ir ½ ūkinio pastato dalis buvo faktiškai parduota J. P. Taigi privatizuojant butą buvo privatizuota ir šiam butui priklausanti ūkinio pastato dalis. Butas randasi kaimo vietovėje, anksčiau nuosavybės teise priklausė žemės ūkio bendrovei. Taigi visiškai suprantama, kad ūkinis pastatas buvo skirtas naudotis būtų nuomininkams, vėliau – savininkams ir tarp ūkinio pastato bei butų yra aiškus funkcinis ryšys – ūkiniai pastatai skirti tarnauti pagrindiniam daiktui - butams; ieškovė T. J. teismo proceso metu paaiškino, kad kaip butu, taip ir ūkiniu pastatu ji nuolat naudojasi; šie ūkiniai pastatai yra daugiabučio namo priklausiniai ir galiojančio LR CK 4.13 str. prasme. Kadangi pardavimo metu kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ūkinis pastatas nebuvo įregistruotas, pirkimo-pardavimo sutartyje nepabrėžta, kad butas parduodamas be jam priklausančių priklausinių, todėl 2005 valstybė, parduodama butą, perleido ir teisę į šio buto priklausinį. Kad turėjo pasielgti priešingai – neįrodė. Todėl pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 1. Ginčo esmė... 4. T. J., V. L. ir R. S. prašė: pripažinti T. J. nuosavybės teisę į 1/2... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos nagrinėjime nedalyvavo,... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities VMI dėl nuosavybės teisių į ūkinių... 7. Tretieji asmenys G. K., N. N. ir R. B. ieškinį pripažino.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-11-02 sprendimu ieškinį tenkino –... 10. nustatė, kad daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Vilniaus AVMI apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 13. 2010-11-02 sprendimo dalį, kuria pripažinta T. J. nuosavybės teisė į ½... 14. T. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundo netenkinti, o pirmosios... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Pagal LR CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 17. Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje... 18. Pagal galiojančio LR CK 4.19 str. 1 d. priklausiniais laikomi savarankiški... 19. 1992-02-05 sutartis rodo, kad J. P. už 8465 rublių iš Kyviškių kolūkio... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą palikti nepakeistą....