Byla 2A-25-280/2011
Dėl netesybu bei palukanu priteisimo

1Panevežio apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Zinos Mickeviciutes,

2kolegijos teiseju: Laimanto Misiuno, Laimutes Sankauskaites (pranešeja),

3viešame teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo V. N. apeliacini skunda del Pasvalio rajono apylinkes teismo 2010 m. rugsejo 3 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Scandagra“ ieškini atsakovui V. N. del netesybu bei palukanu priteisimo.

4Teiseju kolegija, išklausiusi teisejos L. Sankauskaites pranešima apie byla, n u s t a t e:

5Ieškovas ieškiniu kreipesi i teisma ir praše priteisti iš atsakovo 17692,60 Lt netesybas, 5 proc. metiniu palukanu bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad tarp šaliu 2009-04-07 buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas V. N. isipareigojo sutartyje nustatytais terminais pristatyti ir perduoti ieškovui sutartyje nustatyta kieki grudu, o ieškovas isipareigojo priimti grudus ir sumoketi už juos sutartyje sulygta kaina. Iš viso atsakovas isipareigojo pristatyti ir parduoti ieškovui ne mažiau kaip 300 tonu grudu, o sulygta kaina 410 Lt be pridetines vertes mokescio už 1 tona grudu. Atsakovas grudus privalejo pristatyti ir perduoti ieškovui ne veliau kaip iki 2009-05-01. 2009-05-29 pristate 93 074 tonas grudu, taciau likusios dalies grudu ieškovui nepristate. Sutarties 5.2 punkte buvo nustatyta, kad pardavejas, nepateikes grudu ar ju dalies pagal šia sutarti, moka pirkejui bauda, kuri yra lygi sutartyje nustatytos grudu kainos ir grudu pristatymo laiku egzistuojancios grudu rinkos kainos skirtumui, taciau, bet kuriuo atveju ne mažiau nei 100 litu už kiekviena nepristatyta tona grudu. Atsakovas buvo isipareigojes pristatyti 300 tonu grudu su galima 10 proc. kiekio paklaida. Todel atsakovas privalejo perduoti ieškovui ne mažiau nei 270 tonu grudu, taciau atsakovas pristate tik 93,074 tonas grudu. Tokiu budu atsakovo moketinos netesybos sudaro 17 692,60 Lt.

6Pasvalio rajono apylinkes teismas 2010 m. rugsejo 3 d. sprendimu ieškini tenkino iš dalies ir priteise iš atsakovo V. N. ieškovui UAB „Scandagra“ 17692,60 Lt netesybu, 5 % dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme 2010 m. gruodžio 4 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos, 266 Lt žyminio mokescio bei 4040 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi. Nurode, kad nera duomenu apie tai, jog atsakovas i UAB „Scandagra“ butu pristates reikiamo kiekio grudu. Pirmosios instancijos teismas atsakovo motyvus, kad ieškovas nepriimdamas grudu nori pasipelnyti atmete. Konstatavo, kad grudu užterštumo/netinkamumo atsakovas negincijo, nesinaudojo galimybe skirti papildoma grudu kokybes ekspertize, kaip nurodyta sutarties 2.4 punkte. Pirmosios instancijos teismas dare išvada, kad atsakovas pažeide sutarti, nors privalejo savo prievoles ivykdyti tinkamai ir laiku. Todel priteise ieškovui 17 692,60 Lt netesybu ir 5 % dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme 2010 m. gruodžio 4 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos. Nurode, kad ieškovui dali grudu V. N. pristate 2009 m. gegužes 14 d., jis šia prievole pripažino. Ieškovas tikejosi, kad atsakovas pristatys ir kita dali grudu, taciau grudai buvo nepristatyti. Atsakovo UAB „Scandagra“ atstovas nurode, kad V. N. žadejo pristatyti kita dali grudu 2009 m. birželio 22 d., atsakovas V. N. to neneigia, todel senaties terminas turi buti skaiciuojamas nuo pastarosios datos ir dare išvada, kad minetas terminas nera praleistas. Atstovavimo išlaidas teismas sumažino nuo 9680 Lt iki 4040 Lt.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo byla nagrineti rašytinio proceso tvarka (CPK 322 str.), panaikinti Pasvalio rajono apylinkes teismo 2010-09-03 sprendima, ieškini atmesti bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taike ieškinio senaties termino pradžia t.y. nuo 2009 m. birželio 22 d. Nurodo, kad atsakovas ieškovui turejo pristatyti grudus iki 2009 m. gegužes 1 d., todel ieškinio senaties terminas prasidejo 2009 m. gegužes 2 d. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taike CK 1.127 str. 1 d., nepagristai netaike CK 1.127 str. 2 d. ir netinkamai nustate, jog ieškovo reikalavimas priteisti bauda ieškinio senaties terminas prasidejo 2010 m. birželio 22 d. Terminas prievolei ivykdyti yra 2009 gegužes 1 d., atsakovas prievoles minetu terminu neivykde. Teigti, kad atsakovas veže grudus po 2009 m. gegužes men. tik pagal 2009 m. balandžio 7 d. grudu pirkimo – pardavimo sutarti negalima, nes ir byloje nera tokiu irodymu. Atsakovas veže grudus ne pagal mineta sutarti, bet siekiant atsiskaityti su ieškovu, t.y. veže grudus už skolas. Nurodo, kad teismo nurodyta aplinkybe, jog V. N. žadejo pristatyti kita dali grudu 2009 m. birželio 22 d. negali buti vertinama kaip motyvas netaikyti ieškinio senaties, o juolab kaip sutikimas moketi netesybas. Atsakovas grudus veže ne sutarciai vykdyti, bet jis juos tieke del atsiskaitymo už buvusias skolas, o tai du skirtingi dalykai, turintys reikšmes bylai. Jei pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaike ieškinio senati reglamentuojancias teises normas, ieškinys turejo buti atmestas ar netesybos sumažintos, kadangi pirmosios instancijos teismas neatsižvelge, kad atsakovas dali prievoles ivykde, taip pat nevertino, kiek ieškovas patyre nuostoliu, atsakovui netinkamai ivykužius prievole. Teigia, kad netesybos yra neprotingai dideles ir atsakovas yra ivykdes savo prievole ieškovui, todel netesybos turejo buti sumažintos. Pirmosios instancijos teismas nepagristai priteise 4040 Lt išlaidu advokato padejejo pagalbai apmoketi, kadangi paskaiciuoti taikant maksimalius rekomenduojamus dydžius.

8Atsiliepime i apeliacini skunda ieškovas prašo apeliacini skunda atmesti bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas pirmosios instancijos teismo posedžio metu nurode, jog iki 2009 m. birželio 22 d. atsakovas pažadejo pristatyti grudus. Atsakovui žadant pristatyti grudus, ieškovas tikejosi, kad atsakovas ivykdys savo prievole, todel negalejo žinoti apie savo teisiu pažeidima. Todel šalys žodžiu susitare del sutarties nuostatu pakeitimo t.y. del prievoles ivykdymo termino pakeitimo. Sutartyje buvo nustatytas prievoles pristatyti grudus terminas, tuo tarpu prievoles sumoketi netesybas terminas nustatytas nebuvo. Teigia, kad prievole pristatyti grudus ir prievole sumoketi netesybas yra skirtingos prievoles. Nurodo, kad netesybos atsirado iš šaliu sutartiniu santykiu, abi Sutarties šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybu srityje, galintys numatyti sutartiniu isipareigojimu nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties salygas. Nurodo, jog nera jokio pagrindo teigti, kad netesybos neatitinka protingumo bei teisingumo principu, nes butent tokio dydžio netesybos atitiko šaliu valia, sudarant sutarti. Šalys susitardamos del netesybu, realizuoja sutarties laisves principa. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos išanksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais. Nors atsakovas ir nurodo, kad sutarti iš dalies ivykde, taciau ivykdyta sutarties dalis sudaro tik 34 proc. visos sutarties apimties, t.y. Atsakovas pristate ir perdave tik trecdali viso sutartyje nustatyto grudu kiekio. Bendra sutarties verte yra 148 830 Lt, tuo tarpu ivykdyta sutarties dalis sudaro 72 560,66 Lt atitinkamai pirmosios instancijos teismo priteistos netesybos sudaro 20 proc. neivykdytos sutarties dalies kainos ir tik apie 10 proc. bendros sutarties vertes. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sumažino ieškovo patirtas bylinejimosi išlaidas daugiau kaip 50 proc. ir priteise tik 4040 Lt. O byla truko 9 menesius, per ši laikotarpi ivyko 4 teismo posedžiai, kuriu metu buvo apklausta 5 liudytojai, posedžiai buvo atidedami atsakovo iniciatyva. Advokatu profesine bendrija „MAQS Law Firm“ yra registruota Vilniuje, tuo tarpu teismo posedžiai vykdavo Pasvalyje, todel papildomai buvo patiriamos laiko sanaudos vykstant teikti teisiniu paslaugu.

9Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas nekeistinas (CPK 326 str. 1d. 1 p.).

10Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu nenustatyta (CPK 329 str.).

11Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Scandagra“ ir V. N. 2009 m. balandžio 7 d. sudare grudu/rapsu pirkimo – pardavimo sutarti Nr. VG 09-89 (toliau – Sutartis), pagal kuria atsakovas isipareigojo iki 2009-05-01 parduoti 300 tonu grudu, ju kiekis galejo neatitikti ne daugiau kaip 10 proc. (b.l. 7-8, p. 2.1,2.2,3.1). Sutarties 5.2 p. numate, kad pardavejas, nepatiekes grudu ar ju dalies pagal šia Sutarti, moka Pirkejui bauda, kuri yra lygi Sutartyje nustatytos grudu kainos ir grudu pristatymo laiku egzistuojancios grudu rinkos kainos skirtumai, taciau bet kuriuo atveju ne mažiau nei 100 Lt už kiekviena nepristatyta tona grudu. Grudu pristatymo laiku egzistuojancios Grudu rinkos kaina nustatoma skaiciuojant AB „Malsena“, AB „Linas Agro“ ir UAB „Agrochema“ grudu supirkimo kainos aritmetini vidurki. Iš pateiktu PVM saskaitu – fakturu matyti, kad 2009-05-29 ieškovas atsiskaite už 93 074 tonas žemes ukio produkcijos (b.l.9-10). UAB „Scandagra“ neprieme iš V. N. 30,360 tonu grudu ir juos gražino, kadangi buvo užkresti gyvais ilgasnapiais (b.l. 77-80).

12Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taike ieškinio senaties termino pradžia t.y. nuo 2009 m. birželio 22 d, ieškinio senaties pradžia turi buti skaiciuojama nuo 2009 m. gegužes 1 d.

13Ieškinio senatis – tai istatymu nustatytas laiko tarpas (terminas), per kuri asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškini (CK 1.124 straipsnis). Pagal bendraja ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisykle, itvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, o teise i ieškini atsiranda nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Ši taisykle taikoma tada, jeigu kitose CK normose arba istatymuose nenustatyta kitokios ieškinio senaties terminu eigos pradžios skaiciavimo tvarkos (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškovas reiškia reikalavima priteisti bauda, nustatyta sutartyje, už laiku nepateikta produkcija. Sutartimi šalys numate, kad atsakovas iki 2009-05-01 pristatys grudus atitinkancius kokybes reikalavimus i ieškovo priemimo punkta. Iš byloje esanciu irodymu bei atsakovo pirmosios instancijos teismo posedžio metu paaiškinimu matyti, jog 2009-05-14 atsakovas pristate 93 074 tonas grudu ieškovui. Atsakovas V. N. pirmosios instancijos teismo posedžio metu nurode, kad 2009-06-11 atsisakius UAB „Scandagra“ priimti 176,926 t. produkcijos del prastos kokybes, atsakovas grudus išveže i AB „Agrokoncerna“ (b.l. 58-61, 78-80). Taip pat nurode, kad su „Scandagra“ vadybininke buvo kalbama, jog grudus pristatys 2009 m. birželio 22 d. Liudytoja (atsakovo žmona) E. N. nurode, kad vyras (atsakovas) taresi su UAB „Scandagra“ vadybininke V. G. del grudu pristatymo, atsakovas ieškovui grudus turejo pristatyti apie 2009-06-20 iki 200 t., o kadangi sandeliai nebuvo atlaisvinti, todel grudus nuveže i AB „Agrokoncerna“ (b.l. 89-107), kuriai irgi buvo skolingas ir turejo skola padengti iki 2009-06-30. Todel abejones kelia, kai ieškovas kategoriškai neigia, atsakovo tvirtinimas, kad šiai bendrovei nuvežtus grudus ieškovas atsisake priimti del kitu priežasciu, o ne del netinkamos grudu kokybes. Be to, atsakovas, reikalaudamas ieškinio senaties termina skaiciuoti nuo 2009-05-01, nurodo, kad grudus pristatinejo jau po šios datos. Bauda jam priskaiciuota tik nuo nepristatytu grudu.

14CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dvieju ar daugiau asmenu susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys isipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitu veiksmu atlikimo), o pastarieji igyja reikalavimo teise. Sutarties šalys yra laisvos susitarti del bet kokiu joms priimtinu sutarties salygu. Vadovaujantis virš išdestytu kolegija konstatuoja, jog šalys sutarties ivykdymo termina atidejo 2009-06-22. Ieškovas i teisma kreipesi 2009-12-04, todel 6 menesiu ieškinio senaties termino baudai išieškoti nepraleido. Pirmosios instancijos teismas pagristai senaties termino pradžia pripažino 2009 m. birželio 22 d., teisingai taike materialines teises normas del senaties termino pradžios nustatymo. Bauda ieškovas turi teise reikalauti tik tuomet, jeigu sutarties šalis neivykdo prisiimtu isipareigojimu parduoti grudus. Ieškovo direktorius nurode, kad ieškovas leido jam pristatyti grudus ir veliau , sankciju nereikalavo ( b.l. 101), isitikino, kad grudu atsakovas nebepristatys tik tada, kai jie buvo realizuoti.

15Apeliantas nesutinka su priteistu netesybu dydžiu, kadangi jos yra neprotingai dideles, teismas neatsižvelge, jog atsakovas dali prievoles ivykde, taip pat nevertino, kiek ieškovas patyre nuostoliu, atsakovui netinkamai ivykdžius prievole. Teiseju kolegija pažymi, kad bauda, kaip netesybos, tai iš anksto istatyme ar sutartyje nustatyta konkreti pinigu suma arba atitinkama procentine užtikrinamosios prievoles sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis.

16Sutartimi šalys susitare, kad atsakovas, nepatiekes grudu ar ju dalies pagal šia sutarti, moka ieškovui bauda, kuri yra lygi sutartyje nustatytos grudu kainos ir grudu pristatymo laiku egzistuojancios grudu rinkos kainos skirtumai, taciau bet kuriuo atveju ne mažiau nei 100 Lt už kiekviena nepristatyta tona grudu. Atsakovas isipareigojo parduoti 300 tonu grudu, ju kiekis galejo neatitikti ne daugiau kaip 10 proc. Taigi, šalys, nustatydamos baudos dydi, susitare del konkreciu jos nustatymo kriteriju. Ieškovas reikšdamas ieškini del baudos atliko paskaiciavima ir praše priteiti 17 692,60Lt (270 tonu – 93,074 tonu x 100 Lt). Iš paskaiciavimo matyti, kad buvo atsižvelgta i Sutartyje numatyta 10 proc. neatitikimo dali bei dalies prievoles ivykdyma. Apelianto skundo argumentai, kad ieškovas byloje neirode savo nuostoliu dydžio, nesusije su šaliu sutartyje nustatytos baudos dydžio nustatymo kriterijais, todel pirmosios instancijos teismas pagristai nevertino del sutarties nevykdymo patirtu ieškovo nuostoliu.

17CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo. Teismui suteikta teise sumažinti baudos dydi. Vadovaujantis formuojama kasacinio teismo praktika, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelemis ir del to jas mažinti, ar spresdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. rugpjucio 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkricio 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

18Teiseju kolegija konstatuoja, jog priteistos netesybos šiuo atveju nera ir negali buti aiškiai per dideles, ir nera pagrindo teigti, kad ju priteisimas prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai praktikai. Teiseju kolegija ivertinus, jog prašomos priteisti netesybos sudaro 20 proc. neivykdytos sutarties dalies kainos ir tik apie 10 proc. bendros sutarties vertes, konstatuoja, kad priteistos pirmosios instancijos teismo netesybos nera nepagristai dideles, neproporcingos, pažeidžiancios šaliu interesu pusiausvyros principus.

19Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis 4040 Lt išlaidomis advokato padejejo pagalbai apmoketi, kadangi išlaidos paskaiciuotos taikant maksimalius rekomenduojamus dydžius. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu ivertino ieškovui atstovavusio advokato padejejo išlaidas už atliktus atstovavimo veiksmus pagal Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. IR-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytas taisykles, sumažino prašoma priteisti išlaidu dydi nuo 9 680 Lt iki 4 040 Lt (už ieškinio surašyma 2 400 Lt, už atsiliepima i atsakovo prieštaravimo surašyma 800 Lt ir už atstovavima teisme 840 Lt). Taciau kolegija pažymi, jog ieškova atstovavo advokatas Laimonas Markauskas, o nuo 2010-03-10 advokato padejejas Laurynas Staniulis (b.l. 11, 46, 53). Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. IR-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytu taisykliu 5 p. už advokato padejejo teikiamas teisines paslaugas skaiciuojama 80 procentu šiu rekomendaciju 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokescio. Remiantis minetomis rekomendaciju nuostatomis, paskaiciuotos pirmosios instancijos paslaugos turetu buti mažintinos iki 3 872 Lt (2400Lt + 800Lt + 840 Lt x 80 proc.). Taciau kolegija atkreipia demesi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino tos aplinkybes, jog advokato padejejo buveines vieta yra Vilniuje, vyko 4 posedžiai, advokato padejejui teko 4 kartus važiuoti i Pasvali. Todel teiseju kolegija, ivertinusi nurodytas aplinkybes, atsižvelgdama i kuro sanaudas, keliones laika, bylos sudetinguma, daro išvada, kad priteista pirmosios instancijos 4 040 Lt suma už advokato padejejo paslaugas yra pagrista ir teiseta.

20Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taike materialines ir proceso teises normas pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, todel apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendima.

21Ieškovas prašo priteisti iš apelianto bylinejimosi išlaidas, taciau apie turetas išlaidas irodymu nepateike, todel jos ir nepriteisiamos, o atmetus apeliacini skunda, 6 Lt suma priteistina valstybei iš atsakovo (CPK 93 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis, b.l. 132).

22Pasvalio rajono apylinkes teismas skundžiamu sprendimu nepasisake del to paties teismo 2009 m. gruodžio 7 dienos preliminaraus sprendimo, kai to reikalauja CPK 430 str. 6 d. Gincijamu sprendimu preliminarus sprendimas pakeistas, todel 2010-09-03 sprendimo rezoliucine dalis pildytina prierašu: Pasvalio rajono apylinkes teismo 2009-12-07 preliminaru sprendima pakeisti.

23Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Pasvalio rajono apylinkes teismo 2010 m. rugsejo 3 d. sprendima palikti nepakeista, papildant ji, kad Pasvalio rajono apylinkes teismo 2009-12-07 Pasvalio rajono apylinkes teismo preliminarus sprendimas keiciamas, ieškinys tenkinamas iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo V. N. (a.k. ( - ) gyv. Vilkiškiu k., Pasvalio r.) 6 Lt (šešis litus) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (Nr. ( - ), esancia banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, imokos mokescio kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevežio apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. kolegijos teiseju: Laimanto Misiuno, Laimutes Sankauskaites (pranešeja),... 3. viešame teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo... 4. Teiseju kolegija, išklausiusi teisejos L. Sankauskaites pranešima apie... 5. Ieškovas ieškiniu kreipesi i teisma ir praše priteisti iš atsakovo 17692,60... 6. Pasvalio rajono apylinkes teismas 2010 m. rugsejo 3 d. sprendimu ieškini... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo byla nagrineti rašytinio proceso tvarka... 8. Atsiliepime i apeliacini skunda ieškovas prašo apeliacini skunda atmesti bei... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 10. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Scandagra“ ir V.... 12. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 13. Ieškinio senatis – tai istatymu nustatytas laiko tarpas (terminas), per kuri... 14. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dvieju ar daugiau... 15. Apeliantas nesutinka su priteistu netesybu dydžiu, kadangi jos yra neprotingai... 16. Sutartimi šalys susitare, kad atsakovas, nepatiekes grudu ar ju dalies pagal... 17. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per... 18. Teiseju kolegija konstatuoja, jog priteistos netesybos šiuo atveju nera ir... 19. Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis 4040... 20. Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios... 21. Ieškovas prašo priteisti iš apelianto bylinejimosi išlaidas, taciau apie... 22. Pasvalio rajono apylinkes teismas skundžiamu sprendimu nepasisake del to... 23. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. Pasvalio rajono apylinkes teismo 2010 m. rugsejo 3 d. sprendima palikti... 25. Priteisti iš atsakovo V. N. (a.k.