Byla e2A-1764-524/2016
Dėl skolos priteisimo, ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2016-07-15 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Irmos Čuchraj, Žydrūno Bertašiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB ,,Vamėsa“ ieškinį UAB ,,Grimeda“ dėl skolos priteisimo, ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2016-07-15 sprendimo,

Nustatė

2

  1. 2016 m. vasario 11 d. kreditorei AB „Vamėsa“ buvo išduotas Šilalės rajono apylinkės teismo įsakymas. Skolininkė UAB „Grimeda“ pareiškė prieštaravimus dėl kreditorės pareiškimo. Kreditorė UAB „Vamėsa“ per Lietuvos Respublikos CPK 439 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą teismui pateikė CPK 135 straipsnio reikalavimus atitinkantį ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovės UAB „Grimeda“ priteisti 8708,98 Eur skolą, 410,59 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015-02-11 iki 2015-04-17 ieškovė pardavė atsakovei mėsos gaminių už bendrą 8708,98 Eur sumą pagal 2015-02-11 PVM sąskaitą faktūrą VAM Nr. 501705, 2015-02-13 PVM sąskaitą faktūrą VAM Nr. 501787 bei 2015-04-17 PVM sąskaitą faktūrą VAM Nr. 504607. Tačiau atsakovė minėtų sąskaitų faktūrų neapmokėjo. Iš ieškovės nei priimant prekes, nei kada nors vėliau nebuvo gauta jokių pretenzijų dėl prekių kokybės trūkumų.
  2. Atsakovė UAB „Grimeda“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ne kartą bendravo su ieškove telekomunikacijų galiniais įrenginiais dėl netinkamos kokybės ir specifikacijos neatitinkančio asortimento, siuntė tai įrodančias nuotraukas ir komentarus. Atsakovė ne kartą yra grąžinusi produkciją ieškovei dėl jos netinkamos kokybės. Nesutiko su ieškinio suma, nes ieškovė nekompensavo jos patirto nuostolio ir liko jai skolinga. Nuostolis susidarė dėl kainų skirtumo, nekokybiškas prekes pakeitus kokybiškomis, nekokybiškų prekių grąžinimo ir sutartinių netesybų.
  3. Šilalės rajono apylinkės teismas 2016-07-15 priėmė sprendimą, juo ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovės 8708,98 Eur skolą, 410,59 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. kovo 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 103 Eur žyminį mokestį, 1010,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovės naudai. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tarp šalių atsirado pirkimo–pardavimo prievoliniai teisiniai santykiai. Sprendė, kad atsakovė tinkamai ir laiku nevykdė savo pareigos sumokėti jai perduotų prekių kainą pagal pateiktas sąskaitas faktūras nustatytais terminais. Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, juose nurodomas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė aplinkybių dėl netinkamos kokybės prekių ir jų grąžinimo, patirtų nuostolių, todėl minėtas atsakovės aplinkybes teismas atmetė. Pažymėjo, kad atsakovei laiku prievolės neįvykdžius, atsakovei papildomai kyla pareiga nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovei palūkanas.
  4. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo išdėstyti ir atidėti Šilalės rajono apylinkės teismo

   32016-07-15 sprendimo vykdymą šešiems mėnesiams. Atsakovė nurodo, kad dėl ieškovės veiksmų patyrė nuostolių, tačiau skolos neginčija, ją pripažįsta. Teigia, kad byloje galėjo būti sudaryta taikos sutartis, jei ieškovė nereikalautų bylinėjimosi išlaidų ir sutiktų skolos mokėjimą išdėstyti šešiems mėnesiams. Pažymi, kad priteistos skolos sumokėti negali dėl sunkios turtinės padėties.

  5. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, kad atsakovė neįrodė sunkios turtinės padėties, todėl nėra pagrindo priteistos skolos mokėjimą išdėstyti.

4Apeliacinis skundas netenkintinas.

  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
  2. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose bei paaiškinimuose teismui nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
  3. Kadangi atsakovė pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistų sumų neginčija, tik nurodo, jog ieškinio suma yra neteisinga, tačiau jokių įrodymų dėl jos turėto nuostolio neteikia, apeliaciniu skundu prašo minėtų sumų mokėjimą atidėti ir išdėstyti šešiems mėnesiams, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su teismo teise sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti.
  4. Remiantis Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Įstatymas nereglamentuoja, kokiems terminams, kokiais dydžiais sprendimo vykdymas galėtų būti išdėstomas. Taigi, įstatymo leidėjas šį klausimą yra priskyręs teismo diskrecijai. CPK 3 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog tuo atveju, jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, reikia siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011).
  5. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymo dėl skolos mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo pirmosios instancijos teismui nereiškė, neteikė jokių įrodymų apie sunkią turtinę padėtį. Aplinkybė, jog apeliantė būtų sutikusi užbaigti bylą taikiai, jei ieškovė nereikalautų bylinėjimosi išlaidų ir sutiktų skolos mokėjimą išdėstyti šešiems mėnesiams, neįpareigoja teismo, kuriam atitinkamas prašymas dėl skolos mokėjimo išdėstymo nepareikštas, spręsti dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, juolab kai tam nėra jokio teisinio pagrindo. Taigi, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė minėto prašymo pirmosios instancijos teismui neteikė, įrodymų apie sunkią atsakovės turtinę padėtį neteikė, pateikusi tokį prašymą apeliacinės instancijos teismui apeliantė niekaip jo nepagrindė, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra jokio teisinio pagrindo skundžiamo sprendimo vykdymą atidėti ar jį išdėstyti.
  6. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas

Nutarė

6Šilalės rajono apylinkės teismo 2016-07-15 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai