Byla eA2-9-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Radzevičienės, Aldonos Tilindienės ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymą dėl proceso Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-57-241/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo, priimtų arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14 pagal ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“, uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo, atnaujinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių (toliau – ir atsakovės) restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ 2 097 972,80 Lt (1 112 521,81 Lt negrąžintų lėšų, 429 858,96 Lt netesybų ir 555 592,03 Lt nuostolių), 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad atsakovės 2009 m. rugsėjo 3 d. sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – ir Jungtinės veiklos sutartis) dėl bendro įmonių dalyvavimo įstatymų nustatyta tvarka Švenčionių rajono savivaldybės administracijos konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“ (toliau – ir Konkursas). Atsakovių pasiūlymą pripažinus Konkurso laimėtoju, vadovaujančioji partnerė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kašgarija“ su ieškove 2010 m. balandžio 2 d. sudarė rangos sutartį (toliau – ir rangos sutartis). Ieškovė, nutraukusi rangos sutartį dėl atsakovių padarytų pažeidimų, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo.

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą, pripažinęs, kad rangos sutartyje nustatyta arbitražinė išlyga yra galiojanti ir vykdytina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

114.

12Ieškovė su ieškiniu atsakovėms kreipėsi į viešąją įstaigą (toliau – ir VšĮ) „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ (toliau – ir Arbitražo teismas).

135.

14Atsakovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB) „Kašgarija“ pateikė pareiškimą, kuriame prašė ieškovės pareikštą ieškinį palikti nenagrinėtą ir arbitražo procedūrą nutraukti dėl Arbitražo teismo nekompetencijos nagrinėti ieškinį. Atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime taip pat pareiškė, kad Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti šį ginčą, ir prašė arbitražinę bylą nutraukti arba ieškinį palikti nenagrinėtą.

156.

16Arbitražo teismas 2015 m. vasario 23 d. daliniu sprendimu pripažino savo kompetenciją nagrinėti arbitražo bylą pagal ieškovės ieškinį atsakovėms RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo.

177.

18Arbitražo teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė solidariai iš atsakovių 322 208,59 Eur negrąžintų lėšų, 62 247,88 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo Arbitražo teisme 2014 m. gruodžio 5 d. iki arbitražo teismo galutinio sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai.

198.

20Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydama panaikinti Arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinį sprendimą ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14.

219.

22Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi procesą pagal pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl Arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo nutraukė ir atmetė pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo.

2310.

24Pareiškėja RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – ir pareiškėja) Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-57-241/2016 pagal pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14, panaikinimo. Atnaujinus procesą, prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartį išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-57-241/2016 ir priimti naują sprendimą – panaikinti Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14, taip pat pripažinti niekine ir negaliojančia arbitražo išlygą, įtvirtintą rangos sutarties bendrųjų sąlygų 20.6 punkte.

2511.

26Prašyme nurodyta, kad pareiškėjai tapo žinoma, jog Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-620-565/2019 tenkino viešąjį interesą ginančios Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ieškinį ir pripažino Arbitražo teismą įsteigtą neteisėtai ir nusprendė jį likviduoti. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos manymu, arbitražinė byla Nr. 75-NKA/14 buvo išnagrinėta ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinis sprendimas dėl nuostolių iš pareiškėjos priteisimo yra priimtas neteisėtai nuo 2003 m. įsteigto ir arbitražo veiklos vykdyti neturėjusio Arbitražo teismo.

2712.

28Pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą, rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad procesas gali būti atnaujintas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pažymėjo, kad jai nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma, kad Arbitražo teismas yra įsteigtas neteisėtai ir jis neturi teisės nei vykdyti veiklos, nei kompetencijos nagrinėti šią bylą. Faktas dėl Arbitražo teismo veiklos neteisėtumo nuo pat jo įsteigimo momento (2003 m.) tapo žinomas po Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo pripažinti Arbitražo teismą įsteigtu neteisėtai ir likviduotinu priėmimo ir paskelbimo, t. y. jau po arbitražo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo priėmimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties palikti galioti šį arbitražo sprendimą priėmimo.

2913.

30Pareiškėja taip pat prašo taikyti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punktą, pagal kurį procesas gali būti atnaujintas, jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Arbitražo teismo sprendimai yra niekiniai ir negaliojantys, nes priimti neteisėtai įsteigto juridinio asmens. Be to, arbitrų kolegija buvo suformuota neteisėtai, neįtraukus į kolegijos sudėtį pareiškėjos siūlyto arbitro. Esant tokioms aplinkybėms, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 1, 3, 5 punktų reikalavimai, sudarantys arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindą.

3114.

32Pažymėjo, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, yra ne tik proceso atnaujinimo, bet ir absoliutaus procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas, kurį teismas turi konstatuoti ex officio.

3315.

34Atsiliepimų teismui į pareiškėjos prašymą pateikta nebuvo.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

3616.

37Aktualu pažymėti, kad teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2011 m. liepos 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011). Kasacinis teismas savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą, kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2010).

3817.

39Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu (naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu). Pareiškėja faktą, kad jos atžvilgiu arbitražinę bylą išnagrinėjęs Arbitražo teismas buvo neteisėtai įsteigtas bei neturėjo kompetencijos nagrinėti komercinius ginčus, laiko naujai paaiškėjusia aplinkybe. Apie Arbitražo teismo veiklos neteisėtumą nuo pat jo įsteigimo momento (2003 m.) tapo žinoma po Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo pripažinti šį teismą įsteigtu neteisėtai ir likviduotinu priėmimo ir paskelbimo. Tai yra, ši aplinkybė paaiškėjo jau po Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo priėmimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties palikti galioti arbitražo sprendimą priėmimo.

4018.

41Prašymas pareikštas nepraleidus CPK 368 straipsnyje numatytų terminų.

4219.

43Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Dėl šios priežasties asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Tokiam asmeniui tenka pareiga tinkamai apibūdinti ir įrodyti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą, o teisiškai šias aplinkybes kvalifikuoja teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013).

4420.

45Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau apibrėžtus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-284-611/2018).

4621.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog tam tikra aplinkybė būtų pripažinta naujai paaiškėjusia aplinkybe CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, ji turi būti tokia, apie kurią asmuo, kuris kreipėsi dėl proceso atnaujinimo, teismo proceso metu nežinojo (subjektyvusis kriterijus) ir negalėjo žinoti (objektyvusis kriterijus, apie atitiktį kuriam sprendžiama taikant apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio analogiškoje situacijoje standartą).

4822.

49Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-916/2017).

5023.

51Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas spręsdamas pareiškėjos prašymo taikyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą pagrįstumą mano, kad jos nurodomas įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas, kuriuo Arbitražo teismo įsteigimas buvo pripažintas neteisėtu, negali būti pripažintas naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes neatitinka visų naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių. Minėtas sprendimas buvo priimtas po Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo bei Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties palikti galioti arbitražo sprendimą priėmimo. Pareiškėjai ginčo su UAB „Kašgarija“ nagrinėjimo metu nebuvo ir negalėjo būti žinoma apie Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą ir neteisėtą Arbitražo teismo įsteigimą ne dėl to, kad trukdė tam tikros priežastys, bet tokios aplinkybės apskritai neegzistavo ir negalėjo egzistuoti bylos nagrinėjimo metu. Neegzistuojančios aplinkybės bylos nagrinėjimo metu negalėjo žinoti taip pat ir kita bylos šalis bei bylą nagrinėjęs Arbitražo teismas, Lietuvos apeliacinis teismas. Įsiteisėjusiam teismo sprendimui negali turėti įtakos aplinkybės (šalių veiksmai, įvykiai, kiti objektyvūs ar subjektyvūs veiksniai), kurios dar neegzistavo bylos nagrinėjimo ir teismo sprendimo priėmimo metu, nes byloje išsprendžiami tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai, atsiradę iki teismo sprendimo priėmimo.

5224.

53Reziumuojant anksčiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto, reglamentuojančio proceso atnaujinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, taikymui.

5425.

55Teismui pateiktame prašyme pareiškėja vadovaujasi ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punktu nustatančiu, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Nurodytos CPK straipsnio punkto nuostatos skirtos užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta teisėtos sudėties teismo.

5626.

57Sutiktina su pareiškėja, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, yra ne tik proceso atnaujinimo, bet ir absoliutaus procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas, kurį teismas turi konstatuoti ex officio (pagal pareigas). Laikoma, kad teismo sudėtis yra neteisėta, jeigu ji neatitinka įstatymo reikalavimų (CPK 62 straipsnis), teismas buvo šališkas (CPK 65, 66 straipsniai), buvo pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (CPK 71 straipsnis, 370 straipsnio 5 dalis). Teismo sudėtis gali būti neteisėta ne tik dėl to, kad neatitinka įstatymo reikalavimų, bet ir pažeidus jo skyrimo arba bylų paskirstymo tvarką. Pvz., įstatymo nenustatyta, koks procesinis dokumentas turi būti priimamas pranešėjui nusišalinus nuo bylos nagrinėjimo ar dėl kitų priežasčių perdavus bylą iš vieno pranešėjo kitam pranešėjui, todėl tokiais atvejais yra svarbu, ar kolegiją sudarė, jos pirmininką ir pranešėją paskyrė CPK 352 straipsnio 1 dalyje nurodyti teismo pareigūnai laikydamiesi nustatytos bylų paskirstymo tvarkos (CPK 62 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1019/2002).

5827.

59Pareiškėja prašymą atnaujinti bylos procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, motyvuoja tuo, kad arbitrų kolegija buvo suformuluota neteisėtai, neįtraukus į kolegijos sudėtį jos siūlomo arbitro, be to, ginčas buvo nearbitruotinas, kadangi Arbitražo teismas neturėjo kompetencijos jį nagrinėti. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjos pozicija ir mano, kad pareiškėja, prašydama taikyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą, tinkamai nepagrindė, kaip Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. priimtas sprendimas yra susijęs su Arbitražo teismo arbitrų, išnagrinėjusių pareiškėjos skundą, paskyrimu ir kaip šis sprendimas įrodo arbitrų skyrimo procedūros neteisėtumą. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartyje pasisakydamas dėl ginčo arbitruotinumo sąlygų ir arbitrų paskyrimo tvarkos, imperatyvių įstatymo normų pažeidimų nenustatė.

6028.

61Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėja neįrodė CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimo, todėl teisėjų kolegija netenkina pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo.

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

63Netenkinti pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymo dėl proceso Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-57-241/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo, priimtų arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14 pagal ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“, uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo, atnaujinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovės 2009 m. rugsėjo 3 d. sudarė Jungtinės veiklos... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 11. 4.... 12. Ieškovė su ieškiniu atsakovėms kreipėsi į viešąją įstaigą (toliau... 13. 5.... 14. Atsakovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB)... 15. 6.... 16. Arbitražo teismas 2015 m. vasario 23 d. daliniu sprendimu pripažino savo... 17. 7.... 18. Arbitražo teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu ieškinį... 19. 8.... 20. Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į Lietuvos... 21. 9.... 22. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi procesą pagal... 23. 10.... 24. Pareiškėja RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – ir... 25. 11.... 26. Prašyme nurodyta, kad pareiškėjai tapo žinoma, jog Vilniaus apygardos... 27. 12.... 28. Pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą, rėmėsi Lietuvos Respublikos... 29. 13.... 30. Pareiškėja taip pat prašo taikyti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punktą,... 31. 14.... 32. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties... 33. 15.... 34. Atsiliepimų teismui į pareiškėjos prašymą pateikta nebuvo.... 35. Teisėjų kolegija... 36. 16.... 37. Aktualu pažymėti, kad teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo... 38. 17.... 39. Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1... 40. 18.... 41. Prašymas pareikštas nepraleidus CPK 368 straipsnyje numatytų terminų.... 42. 19.... 43. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 44. 20.... 45. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje... 46. 21.... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog tam tikra aplinkybė būtų... 48. 22.... 49. Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl... 50. 23.... 51. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas spręsdamas pareiškėjos... 52. 24.... 53. Reziumuojant anksčiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 54. 25.... 55. Teismui pateiktame prašyme pareiškėja vadovaujasi ir CPK 366 straipsnio 1... 56. 26.... 57. Sutiktina su pareiškėja, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos... 58. 27.... 59. Pareiškėja prašymą atnaujinti bylos procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 8... 60. 28.... 61. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėja neįrodė... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 63. Netenkinti pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės...