Byla 2A-57-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo, priimtų arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14 pagal ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“, uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2 097 972,80 Lt (1 112 521,81 Lt negrąžintų lėšų, 429 858,96 Lt netesybų ir 555 592,03 Lt nuostolių), 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovės UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009 m. rugsėjo 3 d. sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) dėl bendro įmonių dalyvavimo įstatymų nustatyta tvarka Švenčionių rajono savivaldybės administracijos konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“ (toliau – Konkursas). Atsakovių pasiūlymą pripažinus Konkurso laimėtoju, vadovaujančioji partnerė UAB „Kašgarija“ su ieškove Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010 m. balandžio 2 d. sudarė Rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis). Ieškovė, nutraukusi Rangos sutartį dėl atsakovių padarytų pažeidimų, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės Švenčionių miesto savivaldybės administracijos ieškinį paliko nenagrinėtą, pripažinęs, kad Rangos sutartyje nustatyta arbitražinė išlyga yra galiojanti ir vykdytina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

8Ieškovė su ieškiniu atsakovėms kreipėsi į VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“.

9Atsakovė RUAB „Kašgarija“ pateikė pareiškimą, kuriame prašė ieškovės pareikštą ieškinį palikti nenagrinėtą ir arbitražo procedūrą nutraukti dėl Arbitražo teismo nekompetencijos nagrinėti ieškinį. Atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime taip pat pareiškė, kad Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti šį ginčą, ir prašė arbitražinę bylą nutraukti arba ieškinį palikti nenagrinėtą.

10II. Arbitražo teismo sprendimų esmė

11VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismas (toliau – Arbitražo teismas) 2015 m. vasario 23 d. daliniu sprendimu pripažino savo kompetenciją nagrinėti arbitražo bylą pagal ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos, netesybų ir nuostolių priteisimo.

12Arbitražo teismas, atsižvelgdamas į Jungtinės veiklos sutarčių sąlygas, sprendė, kad atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra Rangos sutarties šalis, todėl jos atžvilgiu taikytinos visos sutartinės nuostatos, įskaitant ir susitarimą tarp šalių kilsiančius ginčus nagrinėti arbitražo būdu. Pažymėjo, kad įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. sprendimu atmestas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinys dėl Jungtinės veiklos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio. Atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ argumentą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. liepos 29 d. išvados, kad Rangos sutartis sudaryta pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 1 dalies nuostatas, Arbitražo teismas atmetė atsižvelgdamas į tai, kad minėtą išvadą ieškovė apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris įsiteisėjusia 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi atsisakė priimti Švenčionių miesto savivaldybės administracijos skundą ir konstatavo, kad išvada jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia, todėl išvada nėra savarankiškas administracinis aktas, lemiantis pareiškėjos teises ar įstatymų saugomus interesus ir galintis būti ginčo dalyku administraciniame teisme.

13Arbitražo teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė solidariai iš atsakovių RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 322 208,59 Eur negrąžintų lėšų, 62 247,88 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo Arbitražo teisme 2014 m. gruodžio 5 d. iki arbitražo teismo galutinio sprendimo visiško įvykdymo ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos naudai.

14III. Skundo ir atsiliepimų į skundą argumentai

15Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti Arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinį sprendimą ir 2015 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14. Skundą grindžia šiais argumentais:

161. Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nėra sutarties, kurioje buvo nustatyta arbitražinė ginčų sprendimo išlyga, šalis. UAB „Kašgarija“ direktorius J. Dulida neįvykdė jam pagal Jungtinės veiklos sutarties 10 punktą UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ suteikto įgaliojimo laimėjus viešąjį konkursą sudaryti pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių vardu ir Rangos sutartį sudarė tik UAB „Kašgarija“ vardu, o Švenčionių rajono savivaldybės administracija UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareiškimo apie tai, kad sutartis turi būti pasirašyta visų partnerių vardu, nepaisė. Pagal CK 6.181 straipsnio 3 dalį, Rangos sutartis tarp UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos yra nesudaryta, todėl pareiškėjos atžvilgiu arbitražinis susitarimas negalioja (Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 50 str. 3 d. 1 p., 3 p.). Dėl to Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinys UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atžvilgiu turėjo būti paliktas nenagrinėtas arba arbitražinis procesas nutrauktas (KAĮ 49 str.).

172. Aplinkybė, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“, yra nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-432/2014. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2011 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 4S-4732 neleido Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pakeisti tiekėją UAB „Kašgarija“ į UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, nes tai laikė Rangos sutarties sąlygų pakeitimu. VPT 2014 m. liepos 29 d. išvadoje Nr. 4S-2477 dėl Rangos sutarties atitikties Viešųjų pirkimų įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams vertinimo nurodyta, kad Rangos sutartis yra sudaryta ne su pirkimo laimėtoju – jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Kašgarija“, o tik su UAB „Kašgarija“. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nenurodyta nei AB Šiaulių banko išduotoje 2010 m. balandžio 9 d. Sutarties įvykdymo garantijoje, nei UAB DK PZU Lietuva 2010 m. balandžio 8 d. išduotame Sutartinių prievolių laidavimo draudimo polise. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nedalyvavo Rangos sutarties vykdyme ir jokių reikalavimų dėl šios sutarties vykdymo Švenčionių rajono savivaldybės administracija šiai bendrovei nereiškė. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ Jungtinės veiklos sutarties 12 punkte numatytos 50 proc. dalies avansinio mokėjimo iš UAB „Kašgarija“ negavo. Arbitražo teismas netyrė ir nevertino šių aplinkybių, o tik nurodė, kad Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti ir dėl to UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra Rangos sutarties šalis.

183. Arbitražinė Rangos sutarties išlyga negalioja, nes jai sudaryti nebuvo gautas ieškovės steigėjo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos išankstinis sutikimas. Esant VPT išvadai, kad Rangos sutartis yra sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas (viešąją tvarką), iš tokios Rangos sutarties kylantys reikalavimai negali būti nagrinėjami neišsprendus Rangos sutarties teisėtumo klausimo, t. y. nepatvirtinus ar nepaneigus VPT išvadoje nustatytų aplinkybių. Todėl ginčas pagal Rangos sutartį negalėjo būti sprendžiamas arbitražo teisme (KAĮ 12 str. 3 d.) ir arbitražo teismo priimti sprendimai turi būti panaikinti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 5 ir 6 punktų pagrindu.

194. Arbitražo teismo pirmininkas, savo nuožiūra paskirdamas arbitrą iš atsakovių pusės, neatsižvelgė į jų pateiktus paaiškinimus, kad atsakovės neatsisako savo teisės skirti arbitrą, jeigu Arbitražo teismas pripažintų savo kompetenciją nagrinėti bylą. UAB „Kašgarija“ net paskyrė iš savo pusės arbitrą. Arbitražo teismo pirmininkas suvaržė atsakovių teisę paskirti savo arbitrą, tuo pažeisdamas KAĮ 14 straipsnio 6 dalyje ir Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento (toliau – Reglamentas) 18.4–18.7 punktuose nustatytą arbitrų skyrimo tvarką. Toks pažeidimas yra pagrindas panaikinti arbitražo sprendimus pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 2 ir 4 punktus.

205. Skundžiami Arbitražo teismo sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Arbitražo teismas atmetė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymą į bylos nagrinėjimą įtraukti techninio projekto rengėją UAB „Grontmij / Carl Bro“ (dabar – UAB „Statybų inžinerijos paslaugos“), tačiau galutiniu sprendimu nustatė, kad UAB „Grontmij / Carl Bro“ parengtas techninis projektas turėjo trūkumų. Arbitražo teismui konstatavus šį faktą, tiek ieškovė, tiek atsakovės turi teisę reikalauti iš UAB „Statybų inžinerijos paslaugos“ nuostolių dėl techninio projekto trūkumų atlyginimo. Arbitražo teismo sprendimai turi įtakos UAB „Statybų inžinerijos paslaugos“, kuri nedalyvavo arbitražo procese, teisėmis ir pareigomis, o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Arbitražo teismas taip pat turėjo sudaryti galimybę VPT dalyvauti arbitražo bylos nagrinėjime. To nepadarius, pažeidžiamos visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai, taip pat viešųjų pirkimų principai. Arbitražo teismas nesuteikė atsakovėms galimybės pateikti jų paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus ir tokiu būdu buvo paneigta jų teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą.

21Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašo nutraukti procesą pagal atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dalyje dėl Arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo, atmesti skundą ir skundžiamus Arbitražo teismo sprendimus palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

221. Atsižvelgiant į tai, kad Arbitražo teismo dalinis sprendimas buvo priimtas 2015 m. vasario 23 d., vadovaujantis KAĮ 50 straipsnio 5 dalimi, su juo nesutinkanti atsakovė turėjo apskųsti šį sprendimą ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 23 d. Kadangi atsakovė praleido įstatyme nustatytą terminą daliniam sprendimui apskųsti, procesas dėl šios skundo dalies turi būti nutrauktas (KAĮ 50 str. 5 d., CPK 315 str. 2 d. 1 p. ir 5 d.). Pareiškimas, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turi būti padarytas iš karto, kai arbitražinio nagrinėjimo metu iškeliamas klausimas, kuris, šalies nuomone, nepriskirtas arbitražo teismo kompetencijai (KAĮ 19 str. 2 d.). Atsakovės 2014 m. gruodžio 8 d. buvo informuotos apie tai, kad yra įregistruotas ieškovo ieškinys Arbitražo teisme ir kad šios turi paskirti bei įvardinti iš savo pusės skiriamą arbitrą bei pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau atsakovės tinkamai nepasinaudojo joms suteiktomis teisėmis per KAĮ 14 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą. Įsiteisėjusiomis Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi konstatuotas ginčo tarp ieškovės ir atsakovių arbitruotinumas bei Arbitražo teismo kompetencija spręsti šį ginčą.

232. Jungtinės veiklos sutarties 4–6 punktais atsakovės susitarė, kad vadovaujančioji partnerė, abiejų partnerių vardu tvarkysianti bendrus reikalus, tame tarpe pasirašysianti sutartis ir dokumentus, bus atsakovė UAB „Kašgarija“. Jungtinės veiklos sutarties 9–10 punktais pareiškėja įgaliojo vadovaujančiąją partnerę abiejų partnerių vardu perkančiajai organizacijai (ieškovei) pateikti konkursinį pasiūlymą, ir, atsakovėms laimėjus konkursą, sudaryti Rangos sutartį. Iš Rangos sutarties preambulės matyti, kad UAB „Kašgarija“ Rangos sutartį sudaro ir atstovaudama kitą Jungtinės veiklos sutarties šalį, t. y. pareiškėją. Jungtinės veiklos sutarties ir pareiškėjos suteikto įgaliojimo pagrindu UAB „Kašgarija“ kaip vadovaujančioji partnerė galėjo pasirašyti ir visus vėlesnius su Rangos sutartimi ir jos vykdymu susijusius dokumentus abiejų partnerių vardu. Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje pareiškėja pareikštame pirminiame priešieškinyje kaip rangovė reikalavo pripažinti neteisėtu Rangos sutarties vienašališką nutraukimą ir tik vėliau pakeitė priešieškinio dalyką, reikalaudama pripažinti, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tik tarp ieškovė ir atsakovės UAB „Kašgarija“. Minėtoje byloje pareiškėja patvirtino, kad statybos darbus pagal Rangos sutartį turėjo pradėti tik po to, kai pirminius darbus atliks UAB „Kašgarija“. Pareiškėja dalyvavo Rangos sutarties vykdymo klausimų sprendime.

243. Rangos sutartis ir joje numatyta arbitražinė išlyga nebuvo ir nėra pripažinta negaliojančia ar niekine. Ieškovė nustatyta tvarka 2011 m. birželio 21 d. nutraukė Rangos sutartį dėl atsakovių prievolių nevykdymo ir padarytų Rangos sutarties bei ieškovės teisių pažeidimų. VPT išvada yra rekomendacinio pobūdžio ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. 2011 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 4S-4732 VPT tik neleido pakeisti Rangos sutartyje nurodytos vadovaujančios partnerės, t. y. vietoje UAB „Kašgarija“ vadovaujančia partnere nurodyti pareiškėją.

254. Pareiškėja skunde patvirtina ir neneigia, kad atsakovės praleido terminą pateikti savo arbitro kandidatūrą; pareiškėja savo 2014 m. gruodžio 29 d. atsiliepime iš viso nepasisakė dėl arbitro kandidatūros; atsakovės nepateikė Arbitražo teismo sekretoriatui / pirmininkui bendro rašytinio susitarimo paskirti vieną arbitrą. Vadovaujantis KAĮ 14 straipsniu ir Reglamento nuostatomis, darytina išvada, kad Arbitražo teismo pirmininkas ne tik galėjo, bet ir turėjo paskirti arbitrą už atsakoves. Pagal KAĮ 14 straipsnio 8 dalį, nuolatinės arbitražo institucijos pirmininko priimti sprendimai, priskirti jo kompetencijai šiame straipsnyje numatytais atvejais, yra galutiniai ir neskundžiami.

265. Skundžiami Arbitražo teismo sprendimai jokios įtakos techninio projekto rengėjo teisėms ir pareigoms neturi. UAB „Statybų inžinerijos paslaugos“ jokių reikalavimų nereiškė, nors būtent šis asmuo, o ne atsakovės, turėtų būti suinteresuotas dalyvauti ginče, jeigu sprendimas turėtų įtakos jo teisėms ir pareigoms. Pareiškėjos prašymas įtraukti VPT į arbitražo bylą trečiuoju asmeniu yra apskritai nesuprantamas ir nelogiškas, todėl Arbitražo teismas pagrįstai tokį prašymą atmetė. Atsakovės arbitražo byloje prašė ne priimti jų teikiamus įrodymus, o įpareigoti ieškovę pateikti visą konkurso, kurį įgyvendino jau visai kiti rangovai, techninį projektą, darbo projektą, išpildomąją dokumentaciją ir kitus dokumentus, nesusijusius su atsakovėmis ir Rangos sutartimi. Akivaizdu, kad tokių dokumentų, neturinčių visiškai jokios reikšmės teisingam šios arbitražo bylos išnagrinėjimui, surinkimas pareikalautų didelių laiko ir kitų sąnaudų bei užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl Arbitražo teismas pagrįstai atsisakė tenkinti tokius atsakovių prašymus. Pareiškėja siekia Arbitražo teismo sprendimų patikrinimo fakto, materialinės ir proceso teisės taikymo aspektu, taip pat ginčija įrodymų tyrimą ir jų vertinimą, todėl toks skundas atmestinas ne tik kaip nepagrįstas, bet ir kaip netinkamas, kadangi pareiškėjos keliami klausimai nepatenka į tokių skundų nagrinėjimo dalyką.

27Atsakovė UAB „Kašgarija“ atsiliepime prašo atmesti pareiškėjos argumentus dėl arbitražinės išlygos negaliojimo, o dėl kitų argumentų prašo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad laikantis pareiškėjos pozicijos, išnyktų Rangos sutarties sudarymo pagrindas, tuo tarpu Jungtinės veiklos sutarties sudarymas taptų beprasmis ir betikslis.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje išvardintais pagrindais. Pažymėtina, kad teismas nėra apeliacinė instancija arbitražo teismo atžvilgiu, todėl arbitražo teismo sprendimų netikrina fakto ir (arba) materialiosios teisės taikymo aspektu.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija Arbitražo teismo dalinį ir galutinį sprendimus visais KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais.

31Dėl Arbitražo teismo dalinio sprendimo apskundimo

32Pagal KAĮ 50 straipsnio 5 dalį, Lietuvos apeliacinis teismas atsisako priimti skundą, kuris paduotas praėjus vienam mėnesiui po arbitražo teismo sprendimo priėmimo.

33Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateiktame skunde prašo panaikinti ne tik Arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą, bet ir 2015 m. vasario 23 d. priimtą dalinį sprendimą, kuriuo Arbitražo teismas pripažino savo kompetenciją nagrinėti arbitražo bylą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad gali būti kreipiamasi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl dalinio arbitražo sprendimo, kuriuo išspręsti arbitražo kompetencijos klausimai, panaikinimo. Arbitražo dalinio sprendimo dėl kompetencijos apskundimas Lietuvos apeliaciniam teismui nestabdo bylos nagrinėjimo arbitraže (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1226/2014).

34Pareiškėja skundą Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė 2015 m. birželio 1 d., todėl sutiktina su ieškove, kad pareiškėja praleido KAĮ 50 straipsnio 5 dalyje numatytą terminą skundui dėl Arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo paduoti. Pareiškėja praleisto termino atnaujinti neprašo ir jo praleidimo priežasčių nenurodo. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjos skundą priėmė, esant nurodytoms aplinkybėms, procesas dėl šios skundo dalies nutrauktinas (CPK 301 str. 5 d., 315 str. 5 d.).

35Dėl arbitražinio susitarimo galiojimo

36Pareiškėjos teigimu, arbitražinis susitarimas jos atžvilgiu negalioja, nes pareiškėja nėra Rangos sutarties, kurioje yra nustatyta arbitražinė išlyga, šalis (KAĮ 50 str. 3 d. 1 p.). Todėl, pasak pareiškėjos, ginčas pagal Rangos sutartį jos atžvilgiu negalėjo būti sprendžiamas arbitražo teisme (KAĮ 50 str. 3 d. 3, 5 p.).

37Iš arbitražo bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovės Konkurse dalyvavo ir pasiūlymą pateikė kaip ūkio subjektų grupė, veikianti Jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Byloje nėra ginčo, kad būtent atsakovių kaip partnerių pateiktą pasiūlymą ieškovės viešųjų pirkimų komisija pripažino Konkurso laimėtoju, su kuriuo ir turėjo būti sudaroma Rangos sutartis. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 4 punktą atsakovės susitarė, kad už sutarčių ir kitų dokumentų pasirašymą atsakinga partnerė – UAB „Kašgarija“, kuriai atstovauja generalinis direktorius Jurijus Dulida (Jurij Dulida). Pagal Jungtinės veiklos sutarties 10 punktą pareiškėja įgaliojo jungtinės veiklos partnerę UAB „Kašgarija“ pateikti, pasirašyti Konkurso dokumentus, pasiūlymą ir, laimėjus Konkursą, pirkimo sutartį visų partnerių vardu. Laimėjus Konkursą, su ieškove (užsakove) buvo sudaryta Rangos sutartis, kurią kaip rangovas pasirašė UAB „Kašgarija“ generalinis direktorius J. Dulida. Pati pareiškėja, kaip matyti iš bylos medžiagos, iki ginčo su ieškove save laikė Rangos sutarties šalimi, pareiškėjos atstovas dalyvavo pasitarimuose dėl Rangos sutarties vykdymo (arbitražo bylos 2 t., 204 l.). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos teiginiu, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nėra Rangos sutarties šalis ir nedalyvavo šios sutarties vykdyme.

38Vien ta aplinkybė, kad Rangos sutartyje nėra tiesiogiai nurodyta, jog ši sutartis pasirašyta UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vardu, nereiškia, kad Rangos sutartis buvo netinkamai įforminta. Nei ieškovė, nei atsakovė UAB „Kašgarija“ neginčijo tos aplinkybės, kad pareiškėja yra Rangos sutarties šalis rangovo pusėje. Pareiškėja net nebuvo pareiškusi, kad Rangos sutarties ji nelaikys sudaryta tol, kol ši sutartis nebus atitinkamai įforminta. Dėl to šiuo atveju nėra pagrindo taikyti pareiškėjos nurodomos CK 6.181 straipsnio 3 dalies normos.

39Kiti pareiškėjos argumentai taip pat nesudaro pagrindo pripažinti Rangos sutarties negaliojimą pareiškėjos atžvilgiu. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-432/2014, kuria remiasi pareiškėja, aplinkybė, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“, yra konstatuota nepaneigiant UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dalyvavimo šiuose teisiniuose santykiuose. Iš VPT 2011 m. gruodžio 16 d. rašto Nr. 4S-4732 (arbitražo bylos 2 t., 205-206 l.) turinio matyti, kad VPT atsisakė duoti leidimą perkančiajai organizacijai, t. y. ieškovei ne, kaip teigia pareiškėja, pakeisti tiekėją UAB „Kašgarija“ į UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, o pakeisti UAB „Kašgarija“ kaip vadovaujančiąją partnerę į UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Nors VPT 2014 m. liepos 29 d. išvadoje Nr. 4S-2477 (arbitražo bylos 1 t., 35-39 l.) ir nurodyta, kad Rangos sutartis yra sudaryta ne su pirkimo laimėtoju – jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Kašgarija“, o tik su UAB „Kašgarija“, teismo vertinimu, tai laikytina juridinės technikos trūkumu, nes kaip minėta, byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad Rangos sutartis faktiškai buvo sudaryta abiejų atsakovių kaip jungtinės veiklos partnerių vardu, vadovaujančiai partneriai veikiant pagal suteiktą įgaliojimą. Dėl tos pačios priežasties atmestinas ir pareiškėjos argumentas, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nenurodyta nei rangovui išduotoje Sutarties įvykdymo garantijoje, nei Sutartinių prievolių laidavimo draudimo polise. Jungtinės veiklos partnerių tarpusavio atsiskaitymai pagal Jungtinės veiklos sutartį, kaip teisingai nurodo ieškovė, nesusiję su Rangos sutarties galiojimo pareiškėjos atžvilgiu klausimu ir neturi jokios reikšmės nagrinėjamo ginčo teisingam išsprendimui.

40Dėl pareiškėjos argumento, kad arbitražiniam susitarimui sudaryti nebuvo gautas ieškovės steigėjo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos išankstinis sutikimas pagal KAĮ 12 straipsnio 3 dalį, teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja šiuo pagrindu Rangos sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos neginčijo (KAĮ 11 str. 2 d.). Šio argumento pareiškėja nenurodė ir savo pareiškime, kad Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą. Antra, KAĮ nėra nustatyta, kokia forma turi būti išreikštas valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas dėl arbitražinio susitarimo sudarymo, todėl darytina išvada, kad toks sutikimas gali būti žodinis, rašytinis arba išreikštas konkliudentiniais veiksmais (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-283/2013). Trečia, byloje nėra duomenų, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba būtų prieštaravusi minėtos arbitražinės išlygos įtraukimui į ieškovės sudarytą Rangos sutartį. Ketvirta, kaip minėta, tiek pats Arbitražo teismas daliniu sprendimu, tiek apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai jau sprendė tarp šalių kilusio ginčo arbitruotinumo klausimą ir pripažino, kad Arbitražo teismas yra kompetentingas spręsti šį ginčą. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2014, be kita ko, galutinai įvertino ir ginčo šalių argumentus dėl Rangos sutarties arbitražinės išlygos atitikimo imperatyviems KAĮ 12 straipsnio 3 dalies reikalavimams.

41Konstatavus, kad arbitražinė išlyga pareiškėjos atžvilgiu yra galiojanti ir šioje dalyje ginčas galėjo būti perduotas Arbitražo teismui, nėra pagrindo panaikinti Arbitražo teismo sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 3 ar 5 punkto pagrindais.

42Dėl arbitrų paskyrimo ir Arbitražo teismo sudėties

43Pareiškėja įrodinėja, kad Arbitražo teismo pirmininkas suvaržė atsakovių teisę paskirti savo arbitrą.

44Nagrinėjamu atveju šalys Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.6 punktu susitarė dėl arbitražo taisyklių, t. y. Reglamento taikymo sprendžiant ginčus. Pagal Reglamento 18.4 punktą, kai arbitražo teismas sudaromas iš trijų arbitrų, kiekviena ginčo šalis per 20 dienų nuo Vilniaus arbitražo Sekretoriato įteikto pranešimo apie įregistruotą ieškinį (iškeltą bylą) paskiria po vieną arbitrą, o šie du tarpusavio sutarimu per 20 dienų paskiria trečiąjį arbitrą, kuris ex officio tampa arbitražo (trečiųjų) teismo pirmininku. Jeigu kuri nors iš ginčo šalių per 20 dienų nuo gauto Vilniaus arbitražo Sekretoriato pranešimo apie įregistruotą ieškinį (iškeltą bylą) nepaskiria iš savo pusės arbitro (nepraneša Sekretoriatui jo vardo ir pavardės) arba kai šalių paskirti arbitrai per 20 dienų nuo jų paskyrimo nesugeba susitarti dėl trečiojo arbitro kandidatūros, arbitrą nepaskyrusios šalies vardu arba trečiąjį arbitrą (arbitražo (trečiųjų) teismo pirmininką) paskiria Vilniaus arbitražo pirmininkas (Reglamento 18.5 p.). Daugiašalio arbitražo atveju, esant dviem ar daugiau ieškovų ar / ir dviem ar daugiau atsakovų, turinčių tapačius interesus, ir pirmieji, ir antrieji atskirais tarpusavio susitarimais gali paskirti į arbitražo teismo kolegijos sudėtį po vieną arbitrą, o šie savo ruožtu paskiria trečiąjį arbitrą, kuris ex officio tampa arbitražo teismo pirmininku (Reglamento 18.6 p.). Jeigu daugiašalio ginčo šalys turi skirtingus interesus arba neišgali susitarti dėl vieno bendro arbitro kandidatūros, kiekviena jų paskiria po vieną arbitrą (Reglamento 18.7 p.).

45Iš arbitražo bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. gruodžio 9 d. atsakovės gavo pranešimus apie Arbitražo teisme įregistruotą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį. Pranešimuose buvo nurodytas 20 terminas atsiliepimams pateikti bei arbitrui paskirti. Pareiškėja savo atsiliepime pareiškė, kad Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, ir nepasirinko jokio arbitro. Atsakovė UAB „Kašgarija“ prašė Arbitražo teismo pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti ir arbitrui paskirti iki 2015 m. sausio 15 d., tačiau ir per šį terminą atsiliepimo nepateikė ir savo arbitro nepaskyrė. Dėl to VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ pirmininkas tiek pagal minėtas Reglamento nuostatas, tiek ir pagal KAĮ 14 straipsnio 3 dalies 4, 5 punktus, 6 dalį turėjo atsakovių vardu paskirti arbitrą ir paskirti trečiąjį arbitrą – Arbitražo teismo pirmininką.

46Pažymėtina, kad pagal KAĮ 19 straipsnio 2 dalį, šalies dalyvavimas skiriant arbitrą neatima iš jos teisės padaryti pareiškimą, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Reglamento 30.3 punkte. Tai reiškia, kad pareiškėja, net ir pareiškusi, jog Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turėjo teisę ir pareigą per nustatytą terminą paskirti savo pasirinktą arbitrą arba bendru sutarimu su atsakove UAB „Kašgarija“ pasirinktą arbitrą į Arbitražo teismo kolegijos sudėtį. Todėl pareiškėjos nurodymas atsiliepime apie tai, kad ji neatsisako savo teisės skirti arbitrą, nepaneigia jos pareigos įgyvendinti šią teisę per KAĮ ir Reglamente nustatytus terminus. Priešingas aiškinimas neatitiktų operatyvumo principo, kurio turi būti laikomasi arbitražo procese (KAĮ 8 str. 6 d.).

47Ta aplinkybė, kad atsakovė UAB „Kašgarija“, praleidusi nustatytą terminą, vėliau visgi pateikė arbitražo institucijai savo pasirinkto arbitro kandidatūrą kartu su pareiškimu, kad Arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad Arbitražo teismo sudėtis neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių KAĮ nuostatų. Kaip matyti iš arbitražo bylos medžiagos, atsakovė UAB „Kašgarija“ prašė panaikinti VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ pirmininko 2015 m. sausio 16 d. nutartį dėl arbitražo teismo kolegijos sudėties ir įgaliojimų patvirtinimo, tačiau šis prašymas buvo atmestas (arbitražo bylos t. 1, 104-105 l.). Nuolatinės arbitražo institucijos pirmininko priimti sprendimai dėl arbitrų skyrimo yra galutiniai ir neskundžiami (KAĮ 14 str. 8 d., Reglamento 18.11 p.).

48Nustačius, kad pareiškėjai buvo tinkamai pranešta apie arbitro paskyrimą, ir kad Arbitražo teismo sudėtis buvo sudaryta nepažeidžiant imperatyvių KAĮ nuostatų, atmestinas pareiškėjos prašymas panaikinti skundžiamą Arbitražo teismo sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais.

49Dėl Arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai

50Viešosios tvarkos pažeidimą pareiškėja grindžia VPT išvada, kad Rangos sutartis yra sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, taip pat ta aplinkybe, kad Arbitražo teismas nesudarė galimybės VPT dalyvauti arbitražo bylos nagrinėjime, ir kad atmetė pareiškėjos prašymą į bylos nagrinėjimą įtraukti techninio projekto rengėją, nors Arbitražo teismo sprendimas turi įtakos jo teisėms ir pareigoms. Be to, pareiškėja nurodo, kad Arbitražo teismas nesuteikė atsakovėms galimybės pateikti jų paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus ir tokiu būdu buvo paneigta jų teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą.

51Viešoji tvarka kasacinio teismo praktikoje dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo aiškinama kaip tarptautinė viešoji tvarka, apimanti fundamentalius sąžiningo proceso principus, taip pat imperatyviąsias teisės normas, įtvirtinančias pagrindinius ir visuotinai pripažintus teisės principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2012). Pagal kasacinį teismą pagrindinis nustatytos viešosios tvarkos, kaip pagrindo panaikinti priimtą arbitražo teismo sprendimą, tikslas – apsaugoti fundamentalias valstybės teisinės sistemos vertybes nuo priimto ir įsiteisėjusio arbitražo teismo sprendimo teisinių padarinių, keliančių grėsmę toms vertybėms. Teismas, spręsdamas, ar prašomas panaikinti arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja viešajai tvarkai, nesprendžia, ar arbitražo teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes ir tinkamai jas vertino, nenagrinėja, kaip buvo tiriami įrodymai arbitražo procese, taip pat nevertina, ar tinkamai buvo taikytos proceso ir materialiosios teisės normos, nes, pirma, tai nėra proceso dėl arbitražo teismo sprendimo apskundimo dalykas ir, antra, arbitražo teismo sprendimo turinio vertinimas nepatenka į viešosios tvarkos išlygą.

52Remiantis nurodyta viešosios tvarkos samprata, pareiškėjos argumentai dėl netinkamo procesinių normų taikymo, neįtraukiant trečiųjų asmenų į arbitražo bylos nagrinėjimą ir neišreikalaujant įrodymų, nepatvirtina šios tvarkos pažeidimo.

53Dėl VPT išvados, kurioje konstatuoti padaryti VPĮ pažeidimai sudarant Rangos sutartį, teisėjų kolegija pažymi, kad Rangos sutartis įstatymų nustatyta tvarka nebuvo pripažinta negaliojančia kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms (CK 1.80 str.). Minėtoje VPT išvadoje nėra konstatuota, kad Rangos sutartis yra niekinė ir negaliojanti. Pagal VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 10 punktą, VPT turi teisę, nustačiusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo. Pati pareiškėja šiuo pagrindu Rangos sutarties taip pat neginčijo. Bylos duomenimis, ieškovė minėtą VPT išvadą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris įsiteisėjusia 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi atsisakė priimti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skundą, konstatuodamas, kad išvados jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia, todėl išvada nėra savarankiškas administracinis aktas, lemiantis pareiškėjos teises ar įstatymų saugomus interesus ir galintis būti ginčo dalyku administraciniame teisme. Taigi pareiškėjos argumentai dėl Rangos sutarties, kurioje yra įtvirtinta arbitražinė išlyga, prieštaravimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms yra nepagrįsti, todėl naikinti Arbitražo teismo sprendimą kaip prieštaraujantį Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai taip pat nėra pagrindo (KAĮ 50 str. 3 d. 6 p.).

54Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas, o skundžiamas Arbitražo teismo galutinis sprendimas paliktinas galioti.

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi, 315 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu,

Nutarė

56nutraukti procesą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo.

57Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į... 6. Atsakovės UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Ieškovė su ieškiniu atsakovėms kreipėsi į VšĮ „Vilniaus tarptautinis... 9. Atsakovė RUAB „Kašgarija“ pateikė pareiškimą, kuriame prašė... 10. II. Arbitražo teismo sprendimų esmė... 11. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“... 12. Arbitražo teismas, atsižvelgdamas į Jungtinės veiklos sutarčių sąlygas,... 13. Arbitražo teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu ieškinį... 14. III. Skundo ir atsiliepimų į skundą argumentai... 15. Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti... 16. 1. Pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nėra sutarties, kurioje... 17. 2. Aplinkybė, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp Švenčionių rajono... 18. 3. Arbitražinė Rangos sutarties išlyga negalioja, nes jai sudaryti nebuvo... 19. 4. Arbitražo teismo pirmininkas, savo nuožiūra paskirdamas arbitrą iš... 20. 5. Skundžiami Arbitražo teismo sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos... 21. Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašo nutraukti... 22. 1. Atsižvelgiant į tai, kad Arbitražo teismo dalinis sprendimas buvo... 23. 2. Jungtinės veiklos sutarties 4–6 punktais atsakovės susitarė, kad... 24. 3. Rangos sutartis ir joje numatyta arbitražinė išlyga nebuvo ir nėra... 25. 4. Pareiškėja skunde patvirtina ir neneigia, kad atsakovės praleido terminą... 26. 5. Skundžiami Arbitražo teismo sprendimai jokios įtakos techninio projekto... 27. Atsakovė UAB „Kašgarija“ atsiliepime prašo atmesti pareiškėjos... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą KAĮ... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija Arbitražo teismo dalinį ir... 31. Dėl Arbitražo teismo dalinio sprendimo apskundimo... 32. Pagal KAĮ 50 straipsnio 5 dalį, Lietuvos apeliacinis teismas atsisako priimti... 33. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateiktame skunde prašo panaikinti ne tik... 34. Pareiškėja skundą Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė 2015 m. birželio 1... 35. Dėl arbitražinio susitarimo galiojimo... 36. Pareiškėjos teigimu, arbitražinis susitarimas jos atžvilgiu negalioja, nes... 37. Iš arbitražo bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovės Konkurse dalyvavo ir... 38. Vien ta aplinkybė, kad Rangos sutartyje nėra tiesiogiai nurodyta, jog ši... 39. Kiti pareiškėjos argumentai taip pat nesudaro pagrindo pripažinti Rangos... 40. Dėl pareiškėjos argumento, kad arbitražiniam susitarimui sudaryti nebuvo... 41. Konstatavus, kad arbitražinė išlyga pareiškėjos atžvilgiu yra galiojanti... 42. Dėl arbitrų paskyrimo ir Arbitražo teismo sudėties... 43. Pareiškėja įrodinėja, kad Arbitražo teismo pirmininkas suvaržė... 44. Nagrinėjamu atveju šalys Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.6 punktu... 45. Iš arbitražo bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. gruodžio 9 d. atsakovės... 46. Pažymėtina, kad pagal KAĮ 19 straipsnio 2 dalį, šalies dalyvavimas... 47. Ta aplinkybė, kad atsakovė UAB „Kašgarija“, praleidusi nustatytą... 48. Nustačius, kad pareiškėjai buvo tinkamai pranešta apie arbitro paskyrimą,... 49. Dėl Arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos viešajai... 50. Viešosios tvarkos pažeidimą pareiškėja grindžia VPT išvada, kad Rangos... 51. Viešoji tvarka kasacinio teismo praktikoje dėl arbitražo teismo sprendimo... 52. Remiantis nurodyta viešosios tvarkos samprata, pareiškėjos argumentai dėl... 53. Dėl VPT išvados, kurioje konstatuoti padaryti VPĮ pažeidimai sudarant... 54. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas, o... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. nutraukti procesą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 57. Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir...