Byla e2A-1329-619/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandens parkas“, daugiabučio namo, I. Š. g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Andrutė Kalinauskienė, vienasmeniškai teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų G. M. ir M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovams G. M. ir M. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandens parkas“, daugiabučio namo, I. Š. g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrija,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų G. M. ir M. M. (toliau – atsakovai) 2 446,87 EUR skolos, 105,23 EUR palūkanų, 5 procentų palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 63,89 EUR bylinėjimosi išlaidas ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ naudai.

62.

7Nurodė, kad Energetikos įmonė (Vilniaus energija iki 2017-03-29 ir Ieškovė nuo 2017-03-30) tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį į pastatą, adresu ( - ), kuriame Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra ir negyvenamoji patalpa - parkingas, unikalus Nr. ( - ), kurios 10637/416874 dalys (toliau - Patalpa) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams. Už patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį yra susidariusi atsakovų 2446,87 EUR skola ieškovei.

83.

9Atsakovai atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.

104.

11Nurodė, kad nenaudojo jokio šildymo ar vandens šiose parkinge esančioje sandėliavimo patalpoje. Pažymėjo, jog per visą laikotarpį atsakovai yra gavę tik dvi sąskaitas – faktūras. Patikslintame ieškinyje nurodyta, jog skaitliuko duomenys 2018 m. balandį yra tokie patys kaip ir užfiksuoti 2016 m. balandžio 20 d. akte. Taigi, neaišku kokiu pagrindu išrašinėjamos sąskaitos.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė solidariai iš atsakovų G. M. ir M. M. 2 446,87 EUR skolos, 105,23 EUR palūkanų, 5 procentų palūkanas nuo priteistos sumos (2 552,10 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 63,89 EUR bylinėjimosi išlaidas ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ naudai. Priteisė iš atsakovų G. M. ir M. M. lygiomis dalimis 10,35 EUR pašto išlaidų valstybės naudai.

166.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovams pagal 2011-03-15 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1038 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 10637/416874 dalys negyvenamosios patalpos – parkingo, adresu ( - ). Pagal pirkimo –pardavimo sutartį nurodytą patalpą atsakovai įsigijo iš trečiojo asmens UAB „Vilniaus vandens parkas“. Pagal sutartį nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka: naudotis automobilių stovėjimo vietomis, pažymėtomis Nr. R-15, Nr. R-14. Nurodytų patalpų paskirtis faktiškai yra pakeista ir šiuo metu ten yra įrengtos izoliuotos, užrakinamos 2 patalpos. Išvažiuojamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas nustatė, kad viena patalpa, mažesnė, yra naudojama sandėliavimui, kita, kuri ženkliai didesnė yra išnuomota kitai įmonei ir faktiškai ši patalpa (didesnė patalpa) naudojama kaip komercinės paskirties patalpa – ofisas.

187.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka ieškovei sumokėti skolą už karštą vandenį, kuri yra 161,31 EUR dydžio, ir už bendro naudojimo patalpų šildymą, kuri yra 550,85 EUR. Nesutinka sumokėti 1 548,69 EUR skolą už atsakovų patalpų šildymo paslaugas už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2016-04-20.

208.

21Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nors rašytinė šilumos pirkimo – pardavimo sutartis tarp Energetikos įmonės (Vilniaus energija iki 2017-03-29 ir ieškovė nuo 2017-03-30) ir negyvenamosios patalpos – parkingo, adresu ( - ), patalpų savininkų, t.y. atsakovų, nėra sudaryta, laikytina, jog atsakovai konkliudentiniais veiksmais yra sudarę šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su Energetikos įmone. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovės G. M. deklaruota gyvenamoji vieta ir trečiojo asmens UAB „Vilniaus vandens parkas“ (buvusio patalpų savininko) vadovo gyvenamosios vietos adresas yra tas pats, teismas sprendė, kad nurodyti asmenys yra susiję giminystės arba kitais ryšiais, todėl atsakovai žinojo, kad parkingas, kuris faktiškai įrengtas kaip komercinės paskirties patalpa buvo šildomas, todėl atsakovai už suteiktą šilumos energiją privalo sumokėti priklausantį mokestį.

229.

23Remdamasis byloje esančių įrodymų visuma, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovai neįrodė, kad neturi pagrindo mokėti už šilumos energiją už parkingo šildymą už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2016-04-20, o ieškovas įrodė, kad šilumos energija atsakovų negyvenamajai patalpai – parkingui, kuris faktiškai yra naudojamas kaip komercinės paskirties patalpa, buvo suteikta. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kam faktiškai šilumos apskaitos prietaisas Nr. 703543231 priklauso, tačiau sprendė, kad šiam ginčui dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, ši aplinkybė nėra svarbi. Atsižvelgdamas į tai, kad skolos ieškovė iš atsakovų prašo už faktiškai sunaudotą šilumos energiją pagal skaitliuko rodmenis ir byloje nėra duomenų, jog skaitliukas neveikiantis, pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės ieškinį.

2410.

25Vadovaudamasis CK 6.210 st. 1 d. pirmosios instancijos teismas iš atsakovų priteisė 5 proc. dydžio metines materialiąsias palūkanas už laikotarpį nuo 2017-05-01 iki 2018-03-30, kurios sudaro 105,23 EUR.

26III.

27Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2811.

29Apeliaciniu skundu atsakovai G. M. ir M. M. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimą dalyje dėl tariamo įsiskolinimo už patalpų šildymą 1548, 69 EUR sumai ir priimti naują sprendimą, kuriuo patikslintą ieškinį nurodytoje dalyje atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3012.

31Apeliantų vertinimu, iš skundžiamo sprendimo nėra aišku ar atsakovai buvo traktuojami, kaip buitiniai energijos vartotojai. Skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas, ne tik teisinio motyvuotumo, bet ir faktinių aplinkybių nustatymo ir vertinimo kontekste. Buvo neišnagrinėtos bylai reikšmingos atsiliepimo į patikslintą ieškinį faktinės aplinkybės.

3213.

33Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai konstatavo, kad teisinį ieškovo reikalavimų pagrindą sudaro neva konkliudentiniais veiksmais sudarytas susitarimas. Ši aplinkybė faktiškai konstatuota dėl trečiojo asmens ir atsakovės tapataus gyvenamosios vietos adreso. Byloje nebuvo nustatytas tariamos konkliudentinės sutarties sudarymas per se tariamos prievolės atsiradimo momentas. Pirmosios instancijos teismas nenustatė (nenurodė) kokie konkretūs veiksmai (elgesys) buvo traktuojami, kaip leidžiantys daryti išvadą, kad teisiniai santykiai tarp šalių egzistuoja. Pirmosios instancijos teismo prielaida, byloje taip ir nebuvo išsiaiškinta, kam priklauso šilumos apskaitos prietaisai per se nenustatyta (nenurodyta), kokias jie patalpas šildo, šiame kontekste pažymėtina, kad jei buvusi savininkė ir mokėjo mokesčius pagal šiuos šilumos apskaitos prietaisus, tai nepagrindžia prievolės atsakovui atsiradimą ar sutarties sudarymo fakto konkliudentiniais veiksmais. Pažymėjo, jog atsakovai patalpas įsigijo ,,pagal 2011-03-15 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1038 […]”, tuo tarpu, byloje esantys pranešimai atsakovams apie tariamas skolas už neva sunaudotą šilumos energiją datuoti tik 2016 metų, byloje nenustatyta, ar buvo teikiamos atsakovams sąskaitos apmokėjimui, nuo 2011 metų. Todėl iš skundžiamo sprendimo neaišku kokiu pagrindu buvo nustatomas tariamos skolos laikotarpis.

3414.

35Atsakovas pirmos instancijos teisme nurodė, kad šis šilumos apskaitos prietaisas Nr. 703543231 yra bendroje patalpoje. CK 6.388 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodoma, kad: ,,Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai konstatavo, kad ieškovė skolą apskaičiavo ,,iš atsakovų prašo faktiškai sunaudotą šilumos energiją pagal skaitliuko rodmenis”, kadangi pats prietaisas, stovi bendrose patalpose, o kam jis priklauso nenustatyta, kokias patalpas apskaito, nustatinėjama nebuvo.

3615.

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3816.

39Ieškovė nesutikdama su apeliacinio skundo argumentais, pažymi, jog ne tik pasisakė dėl atsiliepime į ieškinį dėstomų argumentų, bet ir pateikė papildomus rašytinius įrodymus. Nurodė, jog vadovaujantis CK 1.71 str., 6.383 str., 6.384 str., ŠŪĮ 19 str., LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 20.1 – 20.2 p. nuostatomis konkliudentiniais veiksmais šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis gali būti laikoma sudaryta tik tarp šilumos energijos tiekėjo ir buto (patalpų) savininko. Nagrinėjamu atveju, būtent apeliantai kaip patalpų adresu ( - ) savininkai yra šilumos / karšto vandens vartotojai. Ieškovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus patvirtinančius, kad pastato adresu ( - ) gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų visą suvartotą šilumos energiją apskaito įvadinis šilumos skaitiklis. Pastato įvadinio apskaitos prietaiso apskaičiuotas visas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) Pastato butų/patalpų savininkams vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. ieškovė sutinka su teismo pasisakymu, kad nors byloje nėra duomenų kam faktiškai priklauso šilumos apskaitos prietaisas Nr. 703543231, bet ieškovas pateikė pakankamai įrodymų patvirtinančių, kad ginčo patalpos adresu ( - ) - Parkingas, kuriam dokumentuose suteiktas indeksas R-15 iki 2016-04-20 šilumos tiekimo sustabdymo buvo šildomas ir faktinis šilumos suvartojimas buvo užfiksuotas apskaitos prietaiso Nr. 703543231 pagalba.

4017.

41Nurodė, kad atsakovai niekada nesikreipė į ieškovą dėl apskaitos prietaisų techninės būklės, neginčijo ieškovo jiems siunčiamų sąskaitų, taip pat neprašė netiekti šilumos energijos ir jokių pretenzijų Ieškovui iki ieškinio pateikimo nereiškė. Tai reiškia, kad atsakovai gavo energiją, todėl privalo atsiskaityti už gautą energiją (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). Pažymėjo, jog atsakovams išrašytos sąskaitos už šilumą, per mėn. siekiančios kone iki 10 EUR, o tai yra ženkliai mažesnė šildymo kaina, negu priimtina kiekvienam šilumos vartotojui šildant patalpas, kuriose įrengtos darbo vietos. Todėl bet kokie atsakovų teiginiai, neva mokesčiai už šilumos energiją jiems paskaičiuoti nepagrįstai, atmestini vien todėl, kad tokie argumentai yra nelogiški, prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems principams. Atsakovai akcentuoja, jog jie yra vartotojai, tačiau nei viename įstatyme nėra nurodyta, kad vartotojas atleidžiamas nuo prievolės atsiskaityti už gautas prekes, energiją, paslaugas. Atsakovai byloje nustatytų aplinkybių nepaneigė, neįrodė, jog neturi prievolės mokėti už gautą energiją.

4218.

43Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo daugiabučio namo, I. Š. g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrija prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4419.

45Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ginčą ir tinkamai nustatė teisinius santykius, aptarė byloje esančius įrodymus ir jais pagrindė savo sprendimą. Apeliantai kaip patalpų adresu ( - ) savininkai, su kuriais konkliudentiniais veiksmais šilumos tiekėjas yra sudaręs šilumos pirkimo – pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju ir karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį pagal standartines sąlygas, patvirtintas teisės aktais. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus patvirtinančius, kad Pastato adresu ( - ) gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų visą suvartotą šilumos energiją apskaito įvadinis šilumos skaitiklis. Pastate yra įrengtas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, Pastatui tiekiama šilumos energija. Pastato įvadinio apskaitos prietaiso apskaičiuotas visas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) Pastato butų/patalpų savininkams vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. Pastato, esančio adresu ( - ) , butų/patalpų šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl, vadovaujantis CK 1.71 str., 6.383 str., 6.384 str., ŠŪĮ 19 str., LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Taisyklės) 20.1 – 20.2 p. nuostatomis konkliudentiniais veiksmais šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta.

46IV.

47Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4820.

49Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama atsakovų pateikto apeliacinio skundo ribose.

5021.

51Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys dėl skolos už suteiktą šilumos energiją priteisimo.

5222.

53Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovams G. M. ir M. M. pagal 2011-03-15 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1038 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 10637/416874 dalys negyvenamosios patalpos – parkingo (automobilių stovėjimo vietos Nr. R-15, Nr. R-14), adresu ( - ). Šią patalpą atsakovai įsigijo iš trečiojo asmens UAB „Vilniaus vandens parkas“. Pirmosios instancijos teismas remdamasis bylos medžiaga bei išvažiuojamojo posėdžio metu nustatė, kad nurodytų patalpų paskirtis faktiškai yra pakeista ir šiuo metu ten yra įrengtos izoliuotos, užrakinamos 2 patalpos – viena iš jų yra naudojama sandėliavimui, kita, kuri ženkliai didesnė yra išnuomota kitai įmonei ir faktiškai naudojama kaip komercinės paskirties patalpa – ofisas. UAB „Vilniaus vandens parkas“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2007-12-05 buvo sudarę šilumos tiekimo sutartį Nr. 2-0113/1 parkingui, adresu ( - ). Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų ieškovė iš atsakovų prašo priteisti laikotarpiu nuo 2014-02-01 iki 2018-04-30 susidariusią skolą už sunaudotą šilumos energiją ir karštą vandenį.

5423.

55Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad nors tarp ieškovės ir atsakovų nėra rašytinės sutarties, tačiau šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis laikytina sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Nustatęs, kad ieškovė skolą prašo priteisti už faktiškai sunaudotą energiją pagal šilumos ir vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir atsakovams nepaneigus šių duomenų, pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino.

5624.

57Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dalyje dėl 1’548,69 EUR skolos už šildymo paslaugas priteisimo, apeliacinį skundą grįsdami tuo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, neišnagrinėjo atsakovų atsiliepimo į ieškinį argumentų, neišsiaiškino bylai reikšmingų aplinkybių kam priklauso apskaitos prietaisas ir kokias patalpas jis apskaito bei neįvardijo dėl kokių konkrečiai konkliudentinių šalių veiksmų laikė, jog tarp šalių susiklostė teisiniai santykiai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, skundžiamo sprendimo turtinį sprendžia, jog minėti apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

5825.

59Negalima sutikti su atsakovų argumentais, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas, kadangi pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo atsakovų atsiliepimo į ieškinį argumentų. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus. Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Tokios praktikos laikosi ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas motyvavo priimtą sprendimą, išvažiuojamojo posėdžio metu ištyrė bylai reikšmingas aplinkybes dėl faktinės ginčo patalpų paskirties, atsižvelgė į atsakovų teiginius susijusius su šilumos apskaitos prietaiso buvimo vieta ir pasisakė, jog vertinant byloje esančių įrodymų visumą šių aplinkybių nelaiko reikšmingomis nagrinėjamam ginčui. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip neturinčius įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui apeliacinio skundo argumentus, jog iš skundžiamo sprendimo turinio nėra aišku ar atsakovai buvo traktuojami kaip vartotojai. Kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog atsakovai yra vartotojai nagrinėjamos bylos kontekste nekeičia jokių pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių ar padarytų išvadų bei nepaneigia atsakovų prievolės atsiskaityti už suteiktas šilumos energiją. Pažymėtina, jog apeliaciniame skunde be vartojimo santykius reglamentuojančių normų bei teismų praktikos citavimo, tai taip pat nedetalizuojama kokią teisinę reikšmę byloje kilusio ginčo išsprendimui turi ši aplinkybė.

6026.

61Atkreiptinas dėmesys, jog vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

6227.

63Kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai pastato savininkas –šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Toks teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008.). Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko–šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009.).

6428.

65Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog šalių teisiniai santykiai susiklostė konkliudentiniais veiksmais, remdamasis vien atsakovės deklaruota gyvenamąja vieta. Nagrinėjamu atveju kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, ankstesnis ginčo patalpų savininkas UAB „Vilniaus vandens parkas“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2007-12-05 buvo sudarę šilumos tiekimo sutartį Nr. 2-0113/1 parkingui, adresu ( - ). Iš byloje esančio ( - ) 2007-11-28 pranešimo Nr. 341 parengtame Gen. Direktorės D. P., matyti, jog patalpa, kuri priklauso UAB „Vilniaus vandens parkas‘, yra įrengta kaip biuro patalpos ( pažymėta indeksu R-15), o apskaitą prašoma vesti pagal skaitliuką Nr. 703543231. Išvažiuojamojo posėdžio metu šios aplinkybės buvo patvirtintos, taip pat nustatytas tas pats šilumos sunaudojimo apskaitos prietaisas Nr. 703543231. Iš byloje esančio 2015 m. balandžio 16 d. UAB „Vilniaus energija“ informacijos patikslinimo pažymos matyti, jog patalpos – parkingas, adresu ( - ), R-15 plotas 88,91 m2, turi šilumos skaitiklį. Informacija patikslinta remiantis 2015 m. balandžio 10 d. Patalpų patikrinimo aktu, kuriame dalyvavo ir atsakovas. Remdamasis byloje esančia medžiaga pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad vienos iš atsakovių deklaruotos gyvenamosios vietos adresas sutampa su ankstesnio patalpų savininko vadovo A. P. adresu. Taigi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog šios byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog atsakovai turėjo žinoti ir žinojo, kad parkingui, kuris faktiškai įrengtas kaip komercinės paskirties patalpa šilumos energija buvo teikiama. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nors tarp dabartinių patalpų savininkų ir ieškovės nėra rašytinės energijos pirkimo – pardavimo sutarties, tačiau byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą laikyti, kad ji buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais ieškovui teikiant šilumos energiją atsakovams priklausančiam nekilnojamajam turtui, per šilumos įrenginius, kurie prijungti prie šilumos perdavimo tinklų objekte ( - ).

6629.

67Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas tuo pagrindu, jog nėra nustatyta kam priklauso šilumos apskaitos prietaisas Nr. 703543231, neatsižvelgta, jog jis stovi bendrose patalpose ir nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovų skolą už faktiškai sunaudotą šilumos energiją.

6830.

69Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Pastato adresu ( - ) gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų visą suvartotą šilumos energiją apskaito įvadinis šilumos skaitiklis. Pastate yra įrengtas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, pastatui tiekiama šilumos energija. Pastato įvadinio apskaitos prietaiso apskaičiuotas visas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) Pastato butų/patalpų savininkams vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d.

7031.

71Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas pateikė pakankamai įrodymų patvirtinančių, kad ginčo patalpos adresu ( - )- Parkingas, kuriam dokumentuose suteiktas indeksas R-15 ginčo laikotarpiu buvo šildomas ir faktinis šilumos suvartojimas buvo užfiksuotas apskaitos prietaiso Nr. 703543231 pagalba. Ieškovas taip pat pateikė išsamias įsiskolinimo apskaičiavimo detalizacijas. Atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. liepos 17 d. išnagrinėjusi ieškovės prašymą nurodė, kad ginčo pastate ieškovės pasirinktas suvartotos šilumos energijos paskirstymo metodas Nr. 3 B variantas atitinka pastato šildymo ir karšto vandens sistemą ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus, todėl darė išvadą, kad atitinkamai ir šilumos kiekis patalpai šildyti iki 2016 m. balandžio mėn., vadovaujantis buitinio skaitiklio Nr. 703543231 rodmenimis, buvo priskiriamas pagrįstai. Minėta, jog iš ( - ) 2007-11-28 pranešimo Nr. 341 matyti, jog ankstesnis patalpų savininkas šilumos sunaudojimo apskaitą prašė vesti pagal tą patį šilumos apskaitos prietaisą Nr. 703543231. Įrodymų ar argumentų paneigiančių ieškovo pateiktas įsiskolinimo susidarymo detalizacijas ir lenteles su užfiksuotais rodmenimis, atsakovai nepateikė, taip pat byloje nėra duomenų, jog minėtas apskaitos prietaisas sugadintas ar pateikti duomenys neteisingi. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį pilna apimtimi.

7232.

73Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

7433.

75Esant išdėstytiems argumentams apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje pateiktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas ir priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

7634.

77Pagal CPK 98 str. 1 d. advokato pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo daugiabučio namo, ( - ), savininkų bendrija iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrindimo, šios išlaidos nepriteistinos.

78Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu teismas,

Nutarė

79Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Andrutė Kalinauskienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Energetikos įmonė (Vilniaus energija iki 2017-03-29 ir Ieškovė... 8. 3.... 9. Atsakovai atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.... 10. 4.... 11. Nurodė, kad nenaudojo jokio šildymo ar vandens šiose parkinge esančioje... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovams pagal 2011-03-15... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsakovas teismo posėdžio metu... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nors rašytinė šilumos pirkimo... 22. 9.... 23. Remdamasis byloje esančių įrodymų visuma, pirmosios instancijos teismas... 24. 10.... 25. Vadovaudamasis CK 6.210 st. 1 d. pirmosios instancijos teismas iš atsakovų... 26. III.... 27. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 28. 11.... 29. Apeliaciniu skundu atsakovai G. M. ir M. M. prašė panaikinti Vilniaus miesto... 30. 12.... 31. Apeliantų vertinimu, iš skundžiamo sprendimo nėra aišku ar atsakovai buvo... 32. 13.... 33. Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai konstatavo, kad teisinį ieškovo... 34. 14.... 35. Atsakovas pirmos instancijos teisme nurodė, kad šis šilumos apskaitos... 36. 15.... 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“... 38. 16.... 39. Ieškovė nesutikdama su apeliacinio skundo argumentais, pažymi, jog ne tik... 40. 17.... 41. Nurodė, kad atsakovai niekada nesikreipė į ieškovą dėl apskaitos... 42. 18.... 43. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo daugiabučio namo, I. Š.... 44. 19.... 45. Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas išsamiai... 46. IV.... 47. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 48. 20.... 49. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 50. 21.... 51. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 52. 22.... 53. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovams G. M. ir M. M. pagal 2011-03-15... 54. 23.... 55. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad... 56. 24.... 57. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dalyje... 58. 25.... 59. Negalima sutikti su atsakovų argumentais, kad teismo sprendimas yra... 60. 26.... 61. Atkreiptinas dėmesys, jog vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar... 62. 27.... 63. Kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad pagal bendrąją taisyklę šilumos... 64. 28.... 65. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos... 66. 29.... 67. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nėra pagrindo sutikti su... 68. 30.... 69. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2... 70. 31.... 71. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas pateikė pakankamai... 72. 32.... 73. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos... 74. 33.... 75. Esant išdėstytiems argumentams apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 76. 34.... 77. Pagal CPK 98 str. 1 d. advokato pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos,... 78. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 79. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti...