Byla e2-1843-587/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui T. J. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 144,81 Eur skolos, 133,23 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

3Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2016-01-27 CPK 130 str. nustatyta tvarka tinklapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ paskelbiant teismo nustatyto turinio pranešimą (30, 31 b. l.). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – kredito sutarties (11-13 b. l.), Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutarties ir jo priedo (10, 15, 16-18 b. l.) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti jam perleistą skolą, kurią ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą perėmė iš pirminio kreditoriaus BIGBANK AS filialo. Pirminis kreditorius BIGBANK AS filialas perleido naujajam kreditoriui reikalavimo į teisę į 144,81 Eur (500,00 Lt) skolos sumą ir 130,62 Eur (451,00 Lt) netesybų sumą. Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 144,81 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.109 str., 6.210 str., 6.870 str. ).

6Teismas nustatė, kad pagal 2009-06-11 Kredito sutarties Nr. ( - ) 5.1 punktą kredito gavėjui vėluojant grąžinti kreditą ar atlyginti bet kokias išlaidas, susijusias su kredito gavėjo skolos išieškojimu arba bet kokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti kredito davėjui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (12 b. l.). Iš delspinigių paskaičiavimo, nurodyto ieškinyje, matyti, kad ieškovas 0,5 procento dydžio delspinigius paskaičiavo už 184 pradelstas dienas.

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovės prašomų priteisti 133,23 Eur sumos delspinigių ir jų pagrįstumo pažymi, kad formuodamas vieningą teisminę praktiką kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje pripažinta, jog sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 str. nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 str. 2 d. teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 str. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.) (LAT 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje, ir priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (LAT 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Be to, kaip yra pažymėjusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės.

8Teismas šioje civilinėje byloje atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį, t.y. jog tarp atsakovo ir BIGBANK AS filialo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, t. y. sutartis sudaryta naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios su atsakovu nebuvo individualiai aptariamos, ir atsakovas būdamas silpnesniąja sutarties šalimi faktiškai negalėjo laisva valia derėtis dėl sutarties sąlygų - delspinigių dydžio. Tai reiškia, kad sudarant sutartį nebuvo užtikrintas sutarčių laisvės principo visiškas įgyvendinimas (CK 1.2 str., 6.156 str.). Atsakovo prievolė sumokėti delspinigius kilo iš vartojimo sutarties, todėl teismas ex officio privalo vertinti, ar sutarties sąlygos, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas dėl delspinigių dydžio, yra sąžiningos. Teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, atsižvelgia į tai, kad prašomų priteisti delspinigių dydis (133,23 Eur suma) sudaro 92 procentus prašomos priteisti skolos sumos. Teismas įvertina ir tai, kad ieškovė nėra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad jos patirti nuostoliai dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo yra tokie dideli kaip reikalaujama priteisti netesybų suma, t. y. kad prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio. Visų šių aplinkybių visetas teismui leidžia daryti išvadą, kad šioje byloje, šios civilinės bylos individualiomis aplinkybėmis teismui yra pagrindas pagal Civilinio kodekso 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus, ieškovo prašomos priteisti 133,23 Eur sumos netesybos mažintinos 3 kartus, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies - ieškovei iš atsakovo priteistini 44,41 Eur dydžio delspinigiai, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip negrįstas.

9Teismas pažymi, kad atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme nustatytas 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.), todėl tenkintinas šis ieškinio reikalavimas.

10Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos viso ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio, kadangi nuo tenkintų reikalavimų turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 3,00 Eur (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

11Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo T. J., a. k. ( - ) ieškovui Lindorff Oy, juridinio asmens kodas 0140351-4, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, įmonės kodas 111882842, 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 81 ct) skolos, 44,41 Eur (keturiasdešimt keturis Eur 41 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (189,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai