Byla 2-514/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lema“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-8115-560/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lema“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Lema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2010-10-04 posėdyje (protokolo Nr. 117 p.-3) priimtą sprendimą nenagrinėti UAB „Lema“ pateiktos pretenzijos. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo priimto sprendimo pripažinti interneto ryšio Vilniaus miesto mokykloms paslaugos teikimo pirkimo laimėtoju AB „Teo Lt“ pasiūlymą vykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Lema“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad iš ieškinio turinio matyti, jog atsakovas priėmė sprendimą pirkimo laimėtoju pripažinti AB „Teo Lt“ pasiūlymą. Šiuo atveju, ieškovas jokių reikalavimų atsakovui dėl jo sprendimo pripažinti AB „Teo Lt“ pasiūlymą laimėtoju nereiškia, todėl tokio reikalavimo tenkinimas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikštų išėjimą už ieškinio dalyko ribų bei, atitinkamai, laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principo pažeidimą, kuris reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymą, pažeidimą (CPK 145 str. 2 d.). Esant šioms aplinkybėms teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB ,,Lema“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos priimto sprendimo dėl interneto ryšio Vilniaus miesto mokykloms paslaugos teikimo pirkimo vykdymą, nes nesiėmus šių priemonių gali pasunkėti pačios perkančios organizacijos ar teismo sprendimo įvykdymas. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas nereiškia reikalavimo atsakovui dėl jo sprendimo pripažinti laimėtoju AB ,,Teo Lt“ pasiūlymą. Ieškovas pretenzija ginčija perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovas negali ginčyti teisme atsakovo sprendimo, kol nebus išnagrinėta pretenzija pačioje perkančioje organizacijoje. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas nevykdė VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos perkančiajai organizacijai sustabdyti pirkimo procedūrą, atsakovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pretenziją dėl atsakovo sprendimo pripažinti laimėtoju AB ,,Teo Lt“ ieškovas turėjo teisę pateikti ne iki pirkimų pabaigos, bet iki pirkimo sutarties sudarymo.

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų visuomenės interesus, todėl jos negali būti taikomos. Be to, atsakovas 2010-10-14 pasirašė interneto ryšio Vilniaus miesto mokykloms paslaugų teikimo pirkimo sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju AB ,,Teo Lt“.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis byloje Nr. 2-1619/2010, 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-787/2010, 2009 m. gegužės 21 d. nutartis byloje Nr. 2-472/2009 ir kt.).

15Bylos duomenimis, ieškovas UAB ,,Lema“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo priimto sprendimo pripažinti interneto ryšio Vilniaus miesto mokykloms paslaugos teikimo pirkimo laimėtoju AB „Teo Lt“ pasiūlymą vykdymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2010-10-14 pasirašė interneto ryšio Vilniaus miesto mokykloms paslaugų teikimo pirkimo sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju AB ,,Teo Lt“. Atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes dėl sutarties sudarymo patvirtina pateikta sutartis (b. l. 19).

16Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo paskelbto interneto ryšio teikimo Vilniaus miesto mokykloms paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius paslaugų teikimo pirkimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Kadangi, pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 str. 1 d.).

17Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai