Byla 2-1701/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo – AB ,,Panevėžio keliai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria teismas tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-4764-262/2012 pagal ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės ,,Tilts“, atstovaujamos filialo „MO-24“, ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo – AB ,,Panevėžio keliai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiami klausimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu.

5Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumas.

6Ieškovas RAB ,,Tilts“, atstovaujama filialo „MO-24“, kreipėsi į teismą su ieškiniu bei prašė panaikinti atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl RAB ,,Tilts“ pasiūlymo atmetimo; panaikinti atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl supaprastinto atvirojo konkurso Nr. PPS-22-SAK12/11 rezultatų ir laimėjusiojo pasiūlymo nustatymo; priteisti ieškovo naudai sumokėtą žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ padalinys Geležinkelių infrastruktūros direkcija vykdo gelžbetoninio viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbų pirkimą. Nurodė, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimų bei principų, taip pažeisdama ieškovo interesus.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas RAB „Tilts“, atstovaujamas filialo „MO-24“, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso (Nr. PPS-22-SAK12/11) gelžbetoninio viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbų pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reiškimas nepateisintų teisėtų ieškovo lūkesčių, nes nebūtų užkirstas kelias perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su neteisėtai nustatytu konkurso laimėtoju. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovo RAB „Tilts“, atstovaujamo filialo „MO-24“, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė atsakovo vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso (Nr. PPS-22-SAK12/11) gelžbetoninio viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbų pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma. Teismas, išnagrinėjęs į bylą pateiktus duomenis, konstatavo, kad negalima daryti išvados, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taip pat teismas nenustatė, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 1 dalimi ir informuoti atsakovą apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, taip suteikiant jam galimybę pateikti savo argumentus ir įrodymus dėl galimų nuostolių, kurie gali atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir įgyvendinti teisę reikalauti tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

132) Tenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas ir Lietuvos valstybė gali patirti didelių materialinių nuostolių, gali būti pažeistas ir viešasis interesas. Gelžbetoninis viadukas yra prastos techninės būklės. Dėl statinio defektų nustatytas leistinas krovininių traukinių greitis yra <60 km/h. Per pastaruosius metus per viaduką buvo pervežta apie 40 mln. bruto krovinių, kiekvienu keliu, dėl ko statinio būklė dar pablogėjo. Neatlikus remonto dar šiais metais ir esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, statinio būklė gali dar pablogėti ir dėl to gali tekti nustatyti dar griežtesnes traukinių važiavimo viaduku sąlygas, o galbūt ir apriboti traukinių eismą.

143) Projekto įgyvendinimas siejamas su dideliu eismo saugumu, krovinių pervežimų didinimu bei aplinkos taršos mažinimu. Pažymėtina, kad neatlikus viaduko kapitalinio remonto, būtų neužtikrintas ir savalaikis ir saugus keleivių vežimas, kas pažeistų viešąjį interesą.

154) Dėl nepagrįsto ieškovo ieškinio kyla grėsmė, kad 1,5 mln. Lt lėšos, skirtos viaduko kapitaliniam remontui, bus neįsisavintos ir nepanaudotos. Tinkamai įgyvendinus projektą ir įsisavinus planuotas investicijas į Lietuvos Respublikos viešąją infrastruktūrą, būtų padidintas Lietuvos, kaip tranzitinės valstybės, konkurencingumas kaimyninių valstybių atžvilgiu, būtų užtikrintas saugesnis traukinių eismas, didesnis eismo pralaidumas, didesnis krovinių ir keleivių srautas.

165) Skelbiant konkursą dėl viaduko remonto, kartu buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Arkinės pralaidos Vilnius – Vievis krypties 35+908 km rekonstrukcijos darbų pirkimas“. Sutartis dėl šio konkurso pasirašyta 2012 m. balandžio 20 d. Atsakovas, veikdamas ekonomiškai atsakingai, šių dviejų projektų viešuosius pirkimus paskelbė bei planavo jų vykdymą tuo pat metu, kadangi abu objektai yra vienoje geležinkelio atkarpoje Vilnius – Vievis, jiems reikalingas eismo pertraukas galima būtų užsakyti vienu metu. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones abu projektai negalės būti vykdomi vienu metu, dėl ko, pasibaigus teisminiams ginčams, bus reikalinga užsakyti naujas eismo pertraukas, dėl ko bendrovė patirs didelius nuostolius.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas RAB „Tilts“, atstovaujamas filialo „MO-24“, prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181) Teismas tinkamai įvertino aplinkybę, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reiškimas nepateisintų teisėtų ieškovo lūkesčių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

192) Atsakovas atskirajame skunde pateikia tik bendrus samprotavimus apie piliečių teisę tinkamai naudotis jo teikiamomis paslaugomis – pervežimu geležinkeliu. Tačiau šios paslaugos teikimas priklauso tik nuo paties atsakovo, jis turi imtis visų teisėtų priemonių užtikrinti tinkamą paslaugos organizavimą, tame tarpe ir geležinkelių priežiūrą, taigi ir reikalingų remonto darbų organizavimą laiku. Todėl visi kilę ar kilsiantys nuostoliai sietini tik su pačiu atsakovu.

203) Atsakovas pirkimą vykdo poreikių patenkinimo tikslais, kurie nesietini nei su akivaizdžia ir neištaisoma žala visuomenei, susijusia su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, nei su visuomenės intereso patenkinimo ypatinga skuba, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektui iškėlimą virš sąžiningos tiekėjų konkurencijos: iš atsakovo pateiktų argumentų dėl galimai atsirasiančių nuostolių akivaizdu, kad jei jie ir atsiras, tai tik dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas argumentus dėl atsirasiančių nuostolių grindžia 2010 m. atliktais statinio techninės būklės tyrimais, tačiau remonto darbų pirkimo procedūros kažkodėl pradėtos vykdyti tik 2012 m. kovo 21 d.

214) Iš remontuotino viaduko techniniame projekte nurodytų defektų ir darbo apimčių galima spręsti, kad statinio techninės būklės tyrimo metu buvo nustatyta arba ne aukštesnė nei 2-a remonto būtinumo skubos klasė (remontą privalu atlikti per artimiausius 3 metus) arba 3-ia remonto būtinumo skubos klasė (remontą privalu atlikti per artimiausius 5 metus).

225) Viaduko remonto darbai buvo atlikti 2004 – 2005 metais, defektai nustatyti vos tik pasibaigus, o gal ir nepasibaigus šių darbų garantiniam terminui. Todėl atsakovo teiginiai, kad neatlikus remonto dar šiais metais, statinio būklė pablogėtų, yra vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, pateikiant žinomai klaidinančius argumentus. Pažymėtina, kad atsakovas viaduko kapitalinio remonto darbus galėjo atlikti jau 2011 m., nes 2010 m. pabaigoje žinojo preliminarią darbų sąmatą.

236) Atsakovas nepateikia įrodymų, kokios būklės geležinkelio atkarpa yra šiuo metu ir kaip remonto uždelsimas du metus įtakojo nustatytą defektų raidą, kaip remontuotino objekto būklė kinta laiko atžvilgiu. Jeigu pirkimo procedūra nebuvo vykdoma dvejus metus po techninės būklės tyrimo, manytina, kad atsakovas įvertino galimą riziką keleiviams dėl darbų pradžios uždelsimo ir jokios skubos atlikti darbus nebuvo.

247) Atsakovo vadovas, skirdamas investicijas tokių svarbių objektų kaip geležinkelis remontui, turėjo numanyti ir galimus pirkimo procedūrų įstatymų reglamentuotus užsitęsimus.

258) Atsakovo argumentas, kad tuo pačiu metu buvo paskelbtas dar vienas konkursas dėl remontuotino objekto toje pačioje atkarpoje patvirtina neracionalius bei neatsakingus perkančiosios organizacijos veiksmus organizuojant viešojo pirkimo procedūras, nes pirkimo objektas nepagrįstai suskaidytas į dalis, o dviejų konkursų vykdymas yra neracionalus ir neekonomiškas. Toks pirkimų skaidymas užprogramavo tikėtinus nuostolius, nes vykdant dvi pirkimo procedūras suderinti jų vykdymą yra praktiškai neįmanoma. Be to, konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viaduko kapitalinio remonto darbai susiję su kitais darbais ir turėtų būti su jais derinami.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

27Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

28CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitų įstatymuose numatytų ar teismo pritaikytų priemonių, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

29Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.).

30Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jei iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo galima susidaryti nuomonę, kad ieškinio patenkinimo galimybė nekelia pagrįstų abejonių, o pirkimo dalykas nėra susijęs su poreikiu skubiai užtikrinti visuomenei ar jos grupei būtinų prekių ar paslaugų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, šiuo atveju - turi būti stabdomos pirkimo procedūros, t. y. vyraujantis viešasis interesas šiuo atveju reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą. Atsakovo teisės ir teisėti interesai tokiu atveju nėra pažeidžiami, ypač, jeigu viešojo pirkimo procedūros ilgai netruks.

31Nagrinėjamu atveju ieškovas RAB ,,Tilts“ ieškiniu prašė teismo: 1) panaikinti atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo; 2) panaikinti atsakovo sprendimą dėl supaprastinto atvirojo konkurso Nr. PPS-22-SAK12/11 rezultatų bei laimėjusiojo pasiūlymo nustatymo. Ieškinį grindė tuo, kad atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ padalinys Geležinkelių infrastruktūros direkcija, vykdanti gelžbetoninio viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbų pirkimą, priimdama sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų, nesilaikė VPĮ reikalavimų bei principų, konkrečiai – nesilaikė VPĮ numatytų procedūrų dėl viešųjų pirkimų esminių sąlygų (šiuo atveju dėl vykdomų darbų kiekio) keitimo, o dalį 2012 m. kovo 21 d. paskelbto konkurso sąlygų pakeitė 2012 m. balandžio 3 d. paaiškinimais, taip pažeisdama ieškovo interesus. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas 2012 m. balandžio 3 d. paaiškinimuose nurodė, jog darbų kiekis yra 2,5 t, o ne 2500 t, kaip nurodyta konkurso sąlygose. Ieškovas pateiktame pasiūlyme atsižvelgė į atsakovo pakeistus darbų kiekio žiniaraščiuose nurodytus vykdomų darbų kiekius bei mato vienetus. Nepaisant to, atsakovas, neteisėtai pakeitęs esmines pirkimo sąlygas, atmetė ieškovo pasiūlymą abstrakčiu argumentu, kad pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas RAB „Tilts“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso (Nr. PPS-22-SAK12/11) gelžbetoninio viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbų pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reiškimas nepateisintų teisėtų ieškovo lūkesčių, nes nebūtų užkirstas kelias perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su neteisėtai nustatytu konkurso laimėtoju. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko su ieškovo prašyme išdėstytais argumentais. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo pateiktų kartu su ieškiniu duomenų preliminarus įvertinimas sudaro pagrindą manyti, jog ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas ir gali būti patenkintas. Būtent vyraujantis viešasis interesas šiuo atveju ir reikalauja prioritetiškai išsiaiškinti, ar atsakovas iš tiesų neteisėtai pakeitė pirkimo sąlygas ir ar tinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymus. Juo labiau, kad pats atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog tuo pačiu metu buvo paskelbtas dar vienas konkursas dėl remontuotino objekto toje pačioje atkarpoje („Arkinės pralaidos Vilnius – Vievis krypties 35+908 km rekonstrukcijos darbų pirkimas“), nors ginčijamo konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viaduko kapitalinio remonto darbai susiję su kitais darbais ir turėtų būti su jais derinami.

32Pažymėtina ir tai, kad atsakovo vykdomas pirkimas iš tiesų nėra sietinas nei su akivaizdžia ir neištaisoma žala visuomenei, susijusia su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, nei su visuomenės intereso patenkinimo ypatinga skuba, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektui iškėlimą virš sąžiningos tiekėjų konkurencijos. Kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad iš atsakovo pateiktų argumentų dėl galimai atsirasiančių nuostolių matyti, kad jei jie ir atsiras, tai dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas argumentus dėl atsirasiančių nuostolių grindžia 2010 m. atliktais statinio techninės būklės tyrimais, tačiau remonto darbų pirkimo procedūros pradėtos vykdyti tik 2012 m. kovo 21 d., t. y. pats atsakovas beveik dvejus metus nesiėmė priemonių susidariusiai situacijai keisti, nors iš esmės turėjo tai padaryti, nes viaduko techninė būklė, atsakovo teigimu, reikalavo skubaus remonto vykdymo. Atsakovui nepateikus duomenų, kad viaduko remonto darbų vykdymas buvo uždelstas ne dėl jo kaltės ir kaip tai įtakojo nustatytų defektų raidą, t. y. iš esmės pačiam atsakovui sutinkant, kad itin didelės skubos vykdyti darbus nėra, atitinkamai negalima daryti išvados, kad pirkimo procedūrų sustabdymas pažeidžia atsakovo ar kitų asmenų teises. Juo labiau, kad iš paties atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktų duomenų matyti, kad viaduko Vilnius – Vievis krypties 27+314 km kapitalinio remonto darbai užtruks apie du mėnesius (b. l. 23). Nors byla dar nėra išnagrinėta iš esmės, tačiau jos išnagrinėjimui nustatyti trumpi terminai, todėl teismo taikytos laikinosios priemonės nepažeis neilgai truksiančio pirkimo bei užtikrins ieškovo galimai pažeistų subjektinių teisių veiksmingą teisminę gynybą, kuri prarastų prasmę, jeigu būtų sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju.

33Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

34Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiami klausimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų... 5. Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas tenkino prašymą dėl... 6. Ieškovas RAB ,,Tilts“, atstovaujama filialo „MO-24“, kreipėsi į... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas RAB „Tilts“, atstovaujamas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovo RAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo panaikinti... 12. 1) Teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 13. 2) Tenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas... 14. 3) Projekto įgyvendinimas siejamas su dideliu eismo saugumu, krovinių... 15. 4) Dėl nepagrįsto ieškovo ieškinio kyla grėsmė, kad 1,5 mln. Lt lėšos,... 16. 5) Skelbiant konkursą dėl viaduko remonto, kartu buvo paskelbtas... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas RAB „Tilts“, atstovaujamas... 18. 1) Teismas tinkamai įvertino aplinkybę, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 19. 2) Atsakovas atskirajame skunde pateikia tik bendrus samprotavimus apie... 20. 3) Atsakovas pirkimą vykdo poreikių patenkinimo tikslais, kurie nesietini nei... 21. 4) Iš remontuotino viaduko techniniame projekte nurodytų defektų ir darbo... 22. 5) Viaduko remonto darbai buvo atlikti 2004 – 2005 metais, defektai nustatyti... 23. 6) Atsakovas nepateikia įrodymų, kokios būklės geležinkelio atkarpa yra... 24. 7) Atsakovo vadovas, skirdamas investicijas tokių svarbių objektų kaip... 25. 8) Atsakovo argumentas, kad tuo pačiu metu buvo paskelbtas dar vienas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 27. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 28. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 29. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo... 30. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 31. Nagrinėjamu atveju ieškovas RAB ,,Tilts“ ieškiniu prašė teismo: 1)... 32. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo vykdomas pirkimas iš tiesų nėra sietinas... 33. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 34. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 36. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą....