Byla 2-2635-748/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Ievai Mikalauskaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Comtech ir Co“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ įgaliotam asmeniui Mindaugui Savickui, atsakovui V. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Comtech ir Co“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovės BUAB „Comtech ir Co" naudai iš atsakovo V. Š. 56.112,76 Lt žalos atlyginimą. Ieškinyje nurodė, kad 2013-08-13 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2108-413/2013 iškėlė bankroto bylą ieškovui UAB „Comtech ir Co". Bankroto bylos iškėlimą inicijavo kreditorius UAB „Skolų departamentas". Atsakovas, būdamas įmonės vadovu, nesilaikė savo pareigos, numatytos ĮBĮ 8 str. 1 d., kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, kadangi, jau 2010 m. gruodžio mėn. 31d. vadovas galėjo ir turėjo suprasti, kad įmonė negali vykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, tačiau jis į teismą nesikreipė. Įmonė yra nemoki nuo 2010 m. gruodžio mėn. 31d. Atsakovas privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl vadovo pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, taip pat atsiranda žala tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. BUAB „Comtech ir Co" ir jos kreditorių patirta žala pasireiškė tuo, kad atsakovui laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėjo įmonės skolų kreditoriams apimtis (pasyvas) ir taip pablogėjo bendra įmonės turtinė padėtis, o dėl išaugusių įmonės skolų sumažėjo jų kreditorių galimybė gauti savo kreditorinių reikalavimų patenkinimą. 2010 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 40.544 Lt. 2013-10-22 Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino UAB „Comtech ir Co" kreditorinių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, bendra kreditorinių reikalavimų suma 96.656,76 Lt. Vadovo padaryta žala lygi 56.112,76 Lt.

5Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad įmonės vadovui nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė tapo nemoki, toliau įsipareigojimai kreditoriams augo, o įmonė turėjo per mažai turto šioms skoloms padengti. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodo, kad nuo 2009-12-31 įmonės veikla buvo nuostolinga, kaupėsi nuostolis ir galimybės patenkinti kreditorių reikalavimus mažėjo. Vadovas privalėjo imtis priemonių, kad įmonės skolos neaugtų. Įmonės veikla tęstinai nuolatinai buvo nuostolinga, sąnaudos viršijo pajamas. Nors įmonė vykdė veiklą, tačiau buvo nemoki. Kai įmonė nebepajėgi vykdyti įsipareigojimų kreditorių naudai, vadovui atsiranda pareigos prieš kreditorius, nes jis geriausiai žino įmonės padėtį, vadovo kaltė preziumuojama.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes įmonės vadovas turi teisę, o ne pareigą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi jis nebuvo įsitikinęs tuo, kad įmonė negalės ateityje atsiskaityti su kreditoriais, šia teise nepasinaudojo. Nesutiko, kad nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įmonei sukėlė žalą. Nepasinaudojimas įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. įstatymo numatyta teise kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti laikytinas neteisėtu veiksmu, nes pasinaudojimas įstatymo numatyta teise yra asmens apsisprendimas naudotis ja ar ne, o ne įstatymo imperatyvas. Nesant neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų nėra pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Įmonės steigimo dokumentuose nėra nurodyta, kad atsakovas turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taip pat tokios pareigos nenumato ir LR CK 2.87 str., todėl ieškovo argumentas dėl žalos atlyginimo atmestinas. Jo nuomone, ieškovas nepateikia įrodymų, kad atsakovo tyčia, kalti veiksmai sukėlė žalą įmonei. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-2108-413/2013 analizuodamas pateiktus įrodymus dėl įmonės nemokumo, vertino įmonės balanso duomenis nuo 2012 m. gruodžio 31 d., todėl mano, kad tik iš tokiu laikotarpiu fiksuotų duomenų galima matyti įmonės nemokumą. 2010 m. gruodžio 31d. atsakovas negalėjo žinoti apie tai, jog įmonė bus nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais po poros metų. Aplinkybė, kad įmonė 2011 m. dirbo nuostolingai dar nesudaro pagrindo vertinimui, kad ji taps nemoki.

7Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad įrodymų neteiks. Atsakovas savo poziciją grindė paaiškinimais. Pripažino, kad ieškovo pateikti įmonės balansai yra teisingi, pateikti duomenys atspindi įmonės veiklą. Verslas buvo atliekamas su rizika, tačiau jis bandė dirbti, po truputį buvo su visais kreditoriais atsiskaitoma, bet nepavyko. Didžiąją dalį nuostolių sudarė veiklos sąnaudos. Visi kreditoriai žinojo įmonės būklę, kad įmonė moka po mažai, nepasinaudojo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, visus tenkino, kad įmonė po truputį moka, todėl buvo stengiamasi veiklą vystyti. Apie įmonės būklę jis kaip vadovas žinojo, matė, kad įmonė nemoki, skolos didėjo, tai suvokė, tačiau bandė toliau vystyti veiklą, tikėjosi per 5-6 metus nuostolius išlyginti. Priežasčių, kurios būtų objektyviai trukdžiusios vystyti veiklą taip, kad neatsirastų žalos, nebuvo, tačiau trūko laiko. Nevykdydami sutarčių, susitardavo žodžiu su kreditoriais atsiskaityti vėliau. Nuo 2010 m. apyvartos didėjo, bet galutinis rezultatas pablogėjo. Nuostoliai nuolat didėjo. 2012 ar 2013 m. įmonė sudarė didelę sutartį. Rezultatus nulėmė tai, kad nesurinko pakankamai klientų ir neišvystė veiklos taip, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Ieškojo galimybių, kaip sumažinti skolas. Gelbėdamas verslą, darbuotojams apie pusę metų nemokėjo atlyginimo, tačiau matė perspektyvą pagerinti veiklą, todėl nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Pripažįsta, kad įmonė tapo nemoki apie 2013 m. pradžią, tačiau pripažįsta ir tai, kad 2010-12-31 jau buvo viršyta mokėtinos sumos palyginus su įmonės turtu, nors po truputį kreditoriams skolas dar mokėjo. Pripažįsta, kad nuo 2010-12-31 skolos padidėjo tiek, kiek nurodo ieškovas - 56.112,76 Lt. Nepripažino, kad jis, kaip vadovas turėjo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Jis neturi galimybių padengti žalą, nes turi skolų apie pusę milijono litų, yra bedarbis, išlaiko du vaikus.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl turtinės žalos priteisimo iš įmonės vadovo. Ieškovas teigė, kad įmonės vadovas nevykdė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nors žinojo apie įmonės nemokumą. Ieškovas žala iš esmės prašė pripažinti skolų kreditoriams apimties padidėjimą, kuris atsirado dėl pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą nevykdymo.

10Iš VĮ Registrų centras duomenų nustatyta, kad UAB „Comtech ir Co“ vadovu buvo V. Š. – atsakovas. Jis buvo paskirtas į pareigas 2008m. birželio 30d. ir šiuos įgaliojimus turėjo iki 2013m. rugpjūčio 24 d.

11Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2str.8d.).

12Ieškovas prašo priteisti žalą, kuri susidarė laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 31 d., kai įmonė tapo nemoki, iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos 2013m. rugpjūčio 26d. dėl įmonės vadovo nesikreipimo į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia.

13Sprendžiant dėl įmonės nemokumo būklės susidarymo, analizuotini balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos.

14UAB „Comtech ir Co“ 2012 m. ir 2013 m. 01-08 mėn. veiklos laikotarpis įvertintas Kauno apygardos teismo UAB „Comtech ir Co“ bankroto byloje. Nustatyta, kad įmonė 2012 metų pabaigoje turėjo turto už 90.326 Lt, iš kurio 78.517 Lt sudaro trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 135.535 Lt, taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) kreditoriams viršijo visą į jos balansą įrašyto turto vertę. Teismas nustatė, kad 2011-2013 metais įmonė dirbo nuostolingai. 2013 m. kovo 31 d. balanso duomenimis įmonės turtas sumažėjo iki 69.039 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išliko beveik nepakitę (127.358 Lt). Be to, nustatė, kad įmonė nevykdė savo įsipareigojimų darbuotojams ir skolinga jiems 12.180,55 Lt. Kauno apygardos teismas 2013-08-13 nutartimi nustatė, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams (b.l.7-8).

15Ankstesnio laikotarpio balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos atskleidžia įmonės veiklos rezultatus 2010 ir 2011 metais. Iš UAB „Comtech ir Co“ 2010 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė 2010 metų pabaigoje turėjo turto už 40.745 Lt, iš kurio 26.277 Lt sudarė trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 40.544 Lt, taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) kreditoriams sudarė daugiau negu pusę ir beveik siekė visą į jos balansą įrašyto turto vertę. Iš UAB „Comtech ir Co“ 2011 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė 2011 metų pabaigoje turėjo turto už 62.391 Lt, iš kurio 43.038 Lt sudarė trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 92.621 Lt, taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) kreditoriams žymiai viršijo visą į jos balansą įrašyto turto vertę.

16UAB „Comtech ir Co“ 2010-12-31, 2011-12-31, 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina faktą, jog 2010-2012 metais įmonė dirbo nuostolingai, nors pardavimo pajamos kasmet augo: 2010m. nuostoliai buvo 21.115 Lt, o pardavimo pajamos - 125.983 Lt; 2011 m. nuostoliai buvo 30.431 Lt, o pardavimo pajamos - 274.719 Lt, 2012 m. nuostoliai buvo 14.979 Lt, pardavimo pajamos – 351.572 Lt, 2013m. 01-08 mėn. nuostoliai sudarė 37.332 Lt, pardavimo pajamos – 108.284 Lt (b.l.12-19).

17Minėti įmonės finansiniai rodikliai (t.y. įmonės turto vertės bei įsipareigojimų santykis) yra pagrindas konstatuoti, kad jau 2010-12-31 UAB „Comtech ir Co“ buvo faktiškai nemoki ir buvo pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Kasacinis teismas yra nurodęs, kad žalos atlyginimas už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą priteisiamas įmonei, o ne jos kreditoriams, lemia tai, kad, nustatant žalos dydį, turi būti vertinama ne išaugusi skolos apimtis konkrečiam kreditoriui, bet bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku. Įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, kad skola konkrečiam kreditoriui gali būti ir padidėjusi, ir sumažėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Kitaip tariant, žala, reiškiant reikalavimą dėl savalaikio bankroto bylos neinicijavimo, laikoma ne bendra kreditorių patvirtintų reikalavimų suma, o nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma, kuri susidarė dėl savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

19Įmonei toliau vykdant veiklą, kaip matyti iš finansinių rodiklių, nuo 2010-12-31 iki bankroto bylos iškėlimo dienos 2013-08-13, finansinių įsipareigojimų suma išaugo nuo 40.544 Lt iki 96.65676 Lt (Kauno apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma, b.l. 20) , t.y. dėl tolesnės veiklos įmonei buvo padaryta žalos 56.112,76 Lt sumai.

20Reikalavimą atsakovui dėl žalos atlyginimo ieškovas kildina iš ĮBĮ 8 str. 1 d. nuostatos, nustatančios įmonės vadovo pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

21Vadovo atsakomybę reglamentuoja CK. 2.87 str. 7d. Bendrovės vadovas privalo savo veikloje vadovautis įstatymais, atsako už bendrovės veiklos organizavimą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7, 8, 12 dalys).

22Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

23Atsakovas nurodė, kad jis matė ir suprato, kad įmonės veiklos rezultatai yra blogi, bet stengėsi išvystyti įmonės veiklą, tikėjosi gerų veiklos rezultatų pasiekti per 5-6 metus. Atsakovas pripažino, kad nebuvo jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių įmonės veiklą, o jis pats, vadovaudamas įmonei, veikė su rizika. Jo nuomone, nėra jo, kaip vadovo, kaltės dėl atsiradusios žalos, nes jam pritrūko laiko atsiskaityti su kreditoriais.

24ĮBĮ numato įmonės savininkui (savininkams) ir įmonės administracijos vadovui ne tik teisę, tačiau tam tikrais atvejais ir pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 1 d., 8 str. 1 d.). Tokia pareiga šiems subjektams kyla, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

25ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis numato juridinio asmens vadovo atsakomybę už pareigos kreiptis į teismą nevykdymą - įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl įmonės administracijos vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jei tokiam kreipimuisi egzistuoja įstatyme įtvirtinti pagrindai, pažeidimas yra neteisėtas veiksmas. Kita vertus, nesikreipimas laiku dėl bankroto bylos iškėlimo pats savaime dar nereiškia žalos padarymo. Tačiau nustačius vadovo tokio pobūdžio neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas. Be to, pažymėtina, jog teisminėje praktikoje yra konstatuota ir tai, kad, įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams. Šiuo laikotarpiu pagrindinė vadovų pareiga – tenkinti nuosavo kapitalo teikėjų – dalyvių interesus. Kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės skolinto kapitalo teikėjų – kreditorių interesų reikšmė. Tai lemia, kad suprastėjus įmonės būklei atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti. Tai, kad tiesioginių prievolinių santykių tarp bendrovės vadovo ir kreditoriaus nėra, o fiduciarinės pareigos atsiranda pablogėjus įmonės finansinei būklei, suponuoja, kad vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Tai reiškia, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

26Darytina išvada, kad atsakovas kaip įmonės vadovas nebuvo tiek atidus ir rūpestingas, kiek buvo būtina, ginant ne tik įmonės, bet ir jos kreditorių interesus, kadangi jis žinojo apie įmonės nemokumo būklės susidarymą, įsiskolinimai daugeliui kreditorių atsirado jau po to, kai iš 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų buvo galima spręsti, kad įmonė iš esmės yra nemoki ir yra pagrindas jai kelti bankroto bylą, tačiau atsakovas neįvykdė savo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

27Tuo pačiu teismas pažymi, kad teismų praktikoje vyrauja nuostata, jog bankroto byla keliama bendrovei ne tik tuomet, kai ji atitinka ĮBĮ nustatytus nemokumo kriterijus, kartu ir nustačius, jog ji jau nebevykdo veiklos ar vykdoma veikla nesuteikia pagrindo tikėtis, kad įmonė bus pajėgi subalansuoti esamą situaciją, nes visuomenės, o kartu ir viešąjį interesą atitinka siekis išsaugoti veikiantį verslo subjektą, jei jis nėra faktiškai nemokus, todėl vertintina, ar atsakovo vykdoma veikla vadovaujant įmonei suteikė pagrindo tikėtis, kad įmonė bus pajėgi subalansuoti esamą situaciją, atsiskaityti su kreditoriais.

28Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006).

29Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Comtech ir Co“ bankroto byloje 2013-10-22 nutartimi patvirtinta kreditorių reikalavimų suma yra 96.65676 Lt. Byloje nustatyta, kad laikotarpiu, kai įmonė buvo faktiškai nemoki, tai yra nuo 2010-12-31 iki bankroto bylos iškėlimo dienos ieškovo turtas sumažėjo nuo 40.745 Lt iki 12.381 Lt. Byloje pateiktas 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „Comtech ir Co“ balansas laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė sudarė 40.745 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 40.544 Lt, ir tiek pat per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 40.544 Lt.

30Žala bankrutuojančiai įmonei atsirado tokiu būdu, kad padidėjo jos skolų kreditoriams apimtis, kitaip tariant, pablogėjo bendra įmonės turtinė padėtis, o žala kreditoriams atsirado tokiu būdu, kad dėl išaugusių įmonės skolų sumažėjo jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo.

31Konstatuota, kad jau 2010 m. įmonės ekonominė padėtis buvo sudėtinga. Vertintina, ar įmonės veikla suteikė pagrindo tikėtis, kad bus subalansuota situacija ir bus galimas atsiskaitymas su kreditoriais. Pažymėtina, kad 2010-2012 m. laikotarpiu įmonės turto palaipsniui daugėjo: 2010-12-31 įmonės turtas sudarė 40.544 Lt, 2011-12-31 – 62.391 Lt, 2012-12-31 – 90.326 Lt, tačiau 2013 m. įmonė didelės dalies turto neteko ir 2013-08-26 balanso duomenimis įmonės turtas sudarė tik 12.381 Lt. Balansų duomenys taip pat patvirtina, kad įmonės veikla buvo intensyviai vystoma, pardavimo pajamos kasmet augo ir per trejus metus išaugo beveik tris kartus: 2010m. pardavimo pajamos buvo 125.983 Lt, 2011 m. - 274.719 Lt, 2012 m.– 351.572 Lt, tačiau pardavimo pajamos aiškiai sumažėjo 2013m., jos sudarė už 01-08 mėn. laikotarpį tik 108.284 Lt. Vienok šiuo laikotarpiu įmonės skolinių įsipareigojimų apimtis kreditoriams augo greičiau ir išaugo daugiau nei tris kartus: 2010-12-31 skoliniai įsipareigojimai sudarė 40.544 Lt, 2011-12-31 – 92.621 Lt, 2012-12-31 – 135.535 Lt, tik 2013 m. įsipareigojimų kreditoriams apimtis sumažėjo ir 2013-08-26 duomenimis sudarė 94.922 Lt (b.l.12-19).

32Šie įrodymai patvirtina, kad 2010-12-31 UAB „Comtech ir Co“ turto ir mokėtinų sumų ir įsipareigojimų balansas buvo beveik lygus (40.745 Lt – 40.544 Lt), kuris įmonės bankroto bylos iškėlimo momentui ženkliai pablogėjo (12.381 Lt – 94.922 Lt). Tai, kad išaugo pardavimų pajamos, kad 2012-12-31 nuostolių apimtis buvo sumažėjusi, nepateisina atsakovo nepamatuotos rizikos toliau vykdyti įmonės veiklą, nuolat vis labiau didinant įmonės mokėtinas sumas ir įsipareigojimus kreditoriams. Darytina išvada, kad tokie atsakovo veiksmai nulėmė žalos (nuostolių) atsiradimą. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad ėmėsi priemonių stabilizuoti įmonės ekonominę padėtį. UAB „Comtech ir Co“ skoliniai įsipareigojimai šiuo laikotarpiu žymiai išaugo, todėl darytina išvada, jog tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl konstatuotina, jog kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178str.). Egzistuojant atsakovo atsakomybės sąlygoms, pripažintina ieškovo teisė į žalos atlyginimą.

33Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad iš atsakovo ieškovui priteistina 56.112,76 Lt žalai atlyginti.

34Patenkinus ieškovo ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 1683,38 Lt žyminis mokestis, nes ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1d. 8p. pagrindu; 10,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 83 str. 1d. 8p., 92 str., 93 str. 1d., 96 str. 1d., b.l.2).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

36Ieškinį tenkinti visiškai.

37Priteisti iš atsakovo V. Š., gim( - ), gyv. ( - ), ieškovui BUAB „Comtech ir Co" 56.112,76 Lt (penkiasdešimt šešis tūkstančius vieną šimtą dvylika litų septyniasdešimt šešis centus) žalos atlyginimą.

38Priteisti iš atsakovo V. Š., gim. ( - ), gyv. ( - ), valstybei 10,18 Lt (dešimt litų aštuoniolika centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Ievai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovės... 5. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad įmonės vadovui... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 7. Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl turtinės žalos... 10. Iš VĮ Registrų centras duomenų nustatyta, kad UAB „Comtech ir Co“... 11. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 12. Ieškovas prašo priteisti žalą, kuri susidarė laikotarpiu nuo 2010 m.... 13. Sprendžiant dėl įmonės nemokumo būklės susidarymo, analizuotini balansai,... 14. UAB „Comtech ir Co“ 2012 m. ir 2013 m. 01-08 mėn. veiklos laikotarpis... 15. Ankstesnio laikotarpio balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos atskleidžia... 16. UAB „Comtech ir Co“ 2010-12-31, 2011-12-31, 2012-12-31 pelno (nuostolių)... 17. Minėti įmonės finansiniai rodikliai (t.y. įmonės turto vertės bei... 18. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad žalos atlyginimas už pareigos inicijuoti... 19. Įmonei toliau vykdant veiklą, kaip matyti iš finansinių rodiklių, nuo... 20. Reikalavimą atsakovui dėl žalos atlyginimo ieškovas kildina iš ĮBĮ 8... 21. Vadovo atsakomybę reglamentuoja CK. 2.87 str. 7d. Bendrovės vadovas privalo... 22. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 23. Atsakovas nurodė, kad jis matė ir suprato, kad įmonės veiklos rezultatai... 24. ĮBĮ numato įmonės savininkui (savininkams) ir įmonės administracijos... 25. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis numato juridinio asmens vadovo atsakomybę už... 26. Darytina išvada, kad atsakovas kaip įmonės vadovas nebuvo tiek atidus ir... 27. Tuo pačiu teismas pažymi, kad teismų praktikoje vyrauja nuostata, jog... 28. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 29. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Comtech ir Co“ bankroto... 30. Žala bankrutuojančiai įmonei atsirado tokiu būdu, kad padidėjo jos skolų... 31. Konstatuota, kad jau 2010 m. įmonės ekonominė padėtis buvo sudėtinga.... 32. Šie įrodymai patvirtina, kad 2010-12-31 UAB „Comtech ir Co“ turto ir... 33. Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad iš... 34. Patenkinus ieškovo ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 36. Ieškinį tenkinti visiškai.... 37. Priteisti iš atsakovo V. Š., gim( - ), gyv. ( - ), ieškovui BUAB „Comtech... 38. Priteisti iš atsakovo V. Š., gim. ( - ), gyv. ( - ), valstybei 10,18 Lt... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...