Byla 2-12500-151/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo R. D. 465,05 Lt skolos, 1499,32 Lt delspinigių, 189,74 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2001-12-05 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. V.17A6708187713, kuria UAB „Tele2“, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2003-01-31 iki 2003-06-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir įsiskolino UAB „Tele2“ 465,05 Lt. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, atsakovas privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos laikotarpiu nuo 2004-07-01 iki 2013-04-29 (už 3224 dienas), iš viso 1499,32 Lt delspinigių. Taip pat atsakovas, vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p., turi sumokėti 189,74 Lt ieškovės patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

4Atsakovui R. D. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013-08-12 įstatymo nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu www.teismai.lt (CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

6Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovė grindžia pateikta medžiaga: išrašu iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedu Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21, delspinigių skaičiavimo aktu, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine, 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21, 2009-05-04 pranešimu atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, 2001-12-05 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartimi, PVM sąskaitomis faktūromis.

9Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

10Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus laiku sumokėti už telefono ryšio paslaugas, neatsiskaitė su ieškove ir liko jai skolingas 465,05 Lt. Byloje duomenų, kad skola apmokėta nėra, todėl ši suma priteistina ieškovei iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.200, 6.205 str., 6.260 str., 6.716 str.).

11Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 1499,32 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo, prie ieškinio pateikė 2013-05-27 delspinigių paskaičiavimo aktą, iš kurio nustatyta, kad ieškovė paskaičiavo 1499,32 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2004-07-01 iki 2013-04-29.

12CK 6.71 str. 1 d. nustato, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

14Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės. Iš teismui pateikto Išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 nustatyta, kad kreditorė UAB „Tele2“ perleido reikalavimą į skolininko R. D. 465,05 Lt skolą naujai kreditorei UAB „Gelvora“. 2009 m. gegužės 4 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo ieškovė UAB „Gelvora“ surašė informacinį pranešimą atsakovui, jog įgijo teisę į jo skolą ir pareikalavo per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos į ieškovės sąskaitą sumokėti 465,05 Lt skolos sumą, 127,28 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 83,71 Lt delspinigių. Įvertinus šią delspinigių sumą ir taikant mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 punkte nustatytą 0,1 proc. dydžio delspinigių normą, teismas daro išvadą, kad ieškovė pati pripažino, jog iki 2009-05-04 susidariusi 83,71 Lt delspinigių suma yra pakankama kompensuoti jos nuostolius dėl sutartinės prievolės atsiskaityti už paslaugas nevykdymo, t.y. paskaičiavo delspinigius už šešis mėnesius (180 dienų), todėl ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius nuo 2004-07-01 pripažintinas nepagrįstu ir prieštaraujančiu pačios ieškovės 2009-05-04 pranešime nurodytai delspinigių sumai. Ieškovė neįrodė, kad ji patyrė nuostolių laikotarpiu nuo 2004-07-01 iki 2009-05-04. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė teismui nepateikė duomenų apie laikotarpiu nuo 2009-05-04 iki 2013-04-29 jos patirtus nuostolius dėl prievolės nevykdymo. Įvertinus, kad pranešimas dėl reikalavimo perleidimo surašytas 2009-05-04, o ieškovė į teismą kreipėsi tik 2013-06-07, t.y. daugiau kaip po ketverių metų, ieškovės prašymas priteisti delspinigius laikotarpiu nuo 2004-07-01 iki 2013-04-29 (už 3224 dienas) pripažintinas kaip jos piktnaudžiavimas savo teise, reikalaujant neprotingai didelės netesybų sumos, daugiau kaip tris su puse karto viršijančios skolos sumą.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų leidėjo įtvirtintą teismo teisę mažinti netesybas, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, delspinigių paskaičiavimo akte (7 b. l.) nurodyta 1499,32 Lt delspinigių suma mažintina iki 150,00 Lt, likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

16Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 189,74 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo ir teismui pateikė išklotinę, iš kurios nustatyta, kad ieškovė dėl atsakovo skolos patyrė išlaidų, siųsdama 14 pranešimų, spausdinimui naudodama popierių, vokus, apkraudama darbu buhalteriją, į išlaidas taip pat įskaičiavusi išlaidas darbus atlikusio darbuotojo darbo užmokesčiui bei užklausų Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai išlaidas. Tačiau teismui ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovo skolos išieškojimu, t.y. byloje nėra duomenų apie 14 atsakovui siųstų pranešimų, spausdinimui panaudotą popierių ir vokus, detalizuotus ieškovės buhalterijos darbo kaštus išieškant skolą, ir kt.). Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

17CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

18Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio, kadangi nuo priteistos sumos valstybei privalo būti mokamas minimalaus dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str., 93 str.).

19Valstybei pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei 10 Lt (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Kaune, UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB SEB banke, 465,05 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt penkis litus 05 ct) skolos, 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2001-12-05 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė... 4. Atsakovui R. D. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovė... 9. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 10. Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus laiku sumokėti už... 11. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 1499,32 Lt delspinigių priteisimo iš... 12. CK 6.71 str. 1 d. nustato, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 14. Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad ieškovės prašomos priteisti... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų leidėjo įtvirtintą... 16. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 189,74 Lt ikiteisminio skolos... 17. CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 72,00 Lt... 19. Valstybei pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Kaune, UAB „Gelvora“, įmonės... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 25. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...