Byla 2S-846-258/2016
Dėl vykdomojo rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-12-28 nutarties, kuria buvo atsakovo prašymas dėl vykdomojo rašto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas kreipėsi su pareiškimu į teismą, kuriuo prašo vadovaujantis CK 6.56 str. 2 d., panaikinti 2015 m. rugsėjo 17 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-187-647/2015. Prašyme nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 14 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo jam priklausantį turtą už 11 439,99 eurų. 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kadangi į teismo depozitinę sąskaitą pareiškėjas pervedė 11 439,99 eurų. Atsakovo teigimu, pagal CK 6.56 str. 2 d. nuostatas, reikalaujamos sumos sumokėjimas į depozitinę sąskaitą laikomas tinkamu prievolės įvykdymu, o tai reiškia, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas neturėjo pagrindo išduoti vykdomojo dokumento pagal jau įvykdytą teismo sprendimą. Taigi, 2015 m. rugsėjo 17 d. be teisinio pagrindo išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-187-647/2015 turi būti panaikintas, o vykdomoji byla nutraukta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 gruodžio 28 d. nutartimi atsakovo R. D. prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovas 2015-05-04 mokėjimo nurodymu pervedė į Vilniaus apygardos teismo sąskaitą 11 439,99 Eur, o Vilniaus apygardos teismas, nurodęs, jog atsakovui į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjus ginčo sumą, yra užtikrintas ieškinio reikalavimas, todėl yra pagrindas pritaikytą atsakovo turto areštą panaikinti (CPK 147 str. 2 d., 148 str. 2, 3 d., 149 str.). Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino civilinėje byloje Nr. 2-187-647/2015 Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi ieškovės reikalavimų užtikrinimui taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą 11 439,99 Eur sumai. Teismas pažymėjo, kad reikalaujamos sumos sumokėjimas į teismo sąskaitą ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas nėra laikomas tinkamu prievolės įvykdymu CK 6.56 str. 2 dalies prasme. Be to, nurodytos sumos sumokėjimas į teismo depozitinę sąskaitą nereiškia viso įsiskolinimo (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) padengimo ir teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad vykdomasis raštas civilinėje byloje išduotas nepagrįstai, ar vykdomoji byla turi būti nutraukta (CPK 629 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas R. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-12-28 nutartį ir klausimą dėl vykdomojo rašto panaikinimo išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pagal CK 6.929 str. pinigų pervedimas per bankus, kuriuose yra atidaryta atitinkamos įstaigos sąskaitą laikomas „atsiskaitymu“ todėl teismas visiškai nepagrįstai išdavė vykdomąjį raštą dėl 11 439,99 Eur priverstinio išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, kad pagal teismo sprendimą buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, teismas turėjo pagrindą išduoti vykdomąjį raštą tik dėl neįvykdyto teismo sprendimo dalies, t.y. bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Lėšos, esančios teismo depozitinėje sąskaitoje turėjo būti pervestos ne į antstolio depozitinę sąskaitą, o tiesiogiai kreditorei, įsiteisėjus teismo sprendimui. Papildomos naštos atsakovui užkėlimas dėl antstolio išlaidų sumokėjimo už jau įvykdyto teismo sprendimo įvykdymą prieštarauja CK 6.56 str. 5 d. normai.

9Trečiasis asmuo Z. D. prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atsakovui pervedus 11 439,99 Eur įsiskolinimą į teismo sąskaitą, o ne į ieškovės sąskaitą, teismas pagrįstai nusprendė, kad pinigų pervedimas į teismo depozitinę sąskaitą nereiškia viso įsiskolinimo ir teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovė D. P. prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad įsiteisėjus Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimui, jos prašymu buvo išduotas vykdomasis raštas. Vykdomąjį raštą pateikė antstolei V. M., kuri vykdomojo rašto pagrindu pradėjo vykdomuosius veiksmus. Kadangi atsakovas 11 439,99 Eur sumą pervedė ne ieškovei, o į teismo depozitinę sąskaitą, kurie antstolės prašymu buvo pervesti antstolei, nereiškia viso įsiskolinimo ir teismo sprendimo įvykdymo. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

13Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas išdavė ieškovei vykdomąjį raštą, pagrįstumo ir teisėtumo.

14Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-02-04 sprendimu priteisė iš atsakovo R. D. D. P. naudai 11 439,99 Eur negrąžintos paskolos ir 230,85 Eur bylinėjimosi išlaidas, o valstybės naudai 350,88 Eur bylinėjimosi išlaidų (t.1, b.l. 132-137). Dėl šio sprendimo paduotas apeliacinis skundas Vilniaus apygardos teismui. Bylai esant Vilniaus apygardos teismo žinioje, R. D. padavė prašymą panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-187-647/2015 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – jo turto areštą 11 439,99 Eur sumoje. Prašyme nurodė, kad 11 439,99 Eur sumą jis pervedė į teismo depozitinę sąskaitą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi R. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino, nes nustatė, kad jis sprendimo įvykdymo užtikrinimui į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 11 439,99 Eur sumą.

15Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2015-09-07 nutartimi paliko Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-02-04 sprendimą nepakeistą (t.2, b.l. 37-41). 2015-09-11 ieškovė D. P. kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (t.2, b.l. 45). Vilniaus rajono apylinkės teismas ieškovės prašymą tenkino ir išdavė 2015-09-24 vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo R. D. (t.2, b.l. 46).

16Vilniaus apygardos teismas 2015-11-04 nutartimi tenkino antstolės V. M. prašymą ir R. D. į teismo depozitinę sąskaitą 2015-05-04 įmokėtą 11 439,99 Eur sumą (dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo) pervedė į antstolės V. M. depozitinę sąskaitą skolininko R. D. įsiskolinimui padengti išieškotojos D. P. naudai (t.2, b.l. 53). Nesutikdamas su pirmos instancijos teismo išduotu vykdomuoju raštu, atsakovas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti išduotą vykdomąjį raštą. Atsakovo teigimu, vykdomasis raštas galėjo būti išduotas tik dėl bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus apygardos teismas atsakovo depozitinėje sąskaitoje esančius pinigus turėjo pervesti ne antstolei, o kreditorei (ieškovei).

17Vykdomųjų raštų išdavimo tvarką reglamentuoja CPK XLIV skyrius, kurio CPK 646 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusio Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-02-04 sprendimo, kuris privalomas ir turi būti įvykdytas (CPK 18 str.), pagrindu ieškovei buvo išduotas vykdomasis raštas. Pažymėtina, kad CPK nenumato draudimo išduoti vykdomąjį raštą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, be to, nenumato ir tokio vykdomojo rašto panaikinimo tvarkos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014ir kt.). Kadangi, kaip minėta, nagrinėjamu atveju vykdomasis raštas buvo išduotas įsiteisėjusio sprendimo pagrindu, todėl pirmos instancijos teismas atsakovo prašymą panaikinti vykdomąjį raštą pagrįstai netenkino.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad pakeitus vieną laikinąją apsaugos priemone kita, t.y. atsakovui įmokėjus 11 439,99 Eur sumą į teismo depozitinę sąskaitą, šiai sumai buvo panaikintas atsakovo turtui areštas. Tačiau įmokėta suma į teismo depozitinę sąskaitą negali reikšti tinkamo sprendimo įvykdymo. 2015-09-07 įsiteisėjus Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimui, apeliantas teismui jokių prašymų dėl teismo depozitinėje sąskaitoje esančių pinigų nereiškė, t.y. neprašė jų pervesti į ieškovės sąskaitą, todėl nepagrįstais laikytini atsakovo argumentai, kad Vilniaus apygardos teismas savo iniciatyva turėjo atsakovo įmokėtus pinigus pervesti ieškovei tam, kad sprendimas būtų šioje dalyje įvykdytas.

19Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį nepakeistą.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas kreipėsi su pareiškimu į teismą, kuriuo prašo vadovaujantis CK... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 gruodžio 28 d. nutartimi atsakovo R.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovas R. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 9. Trečiasis asmuo Z. D. prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 10. Ieškovė D. P. prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį... 11. Atskirasis skundas netenkinamas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas išdavė... 14. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-02-04 sprendimu... 15. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2015-09-07... 16. Vilniaus apygardos teismas 2015-11-04 nutartimi tenkino antstolės V. M.... 17. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarką reglamentuoja CPK XLIV skyrius, kurio CPK... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad pakeitus vieną laikinąją apsaugos priemone... 19. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti...