Byla e2-1270-192/2015
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. Z. ir BTA Insurance Company SE

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, nedalyvaujant ieškovo AB Lietuvos draudimas atstovui, dalyvaujant atsakovo UAB ( - ) atstovams direktorei V. V. ir T. U., trečiajam asmeniui R. Z., nedalyvaujant trečiojo asmens BTA Insurance Company SE atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Lietuvos draudimas ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. Z. ir BTA Insurance Company SE, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti atsakovo 4185 Lt žalos atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2012-05-02 vandeniu užpiltos ir sugadintos namo, esančio Kašeikių k. Suginčių sen., Molėtų raj. sav, virtuvės ir svetainės (sujungtų į vieną patalpą) grindys. Įvykio metu namas buvo apdraustas būsto draudimu. Ieškovo atstovas Turto sunaikinimo, sugadinimo akte aprašė įvykį (išsamiai aprašė žalos vyksmą ir priežastį). Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju. Pagal lokalinę sąmatą sugadinto turto remonto (atkūrimo) kaina yra 4185 Lt. Ieškovas apskaičiavo nuostolį ir išmokėjo 4185 Lt draudimo išmoką. Ieškovas teigia, kad namas buvo užlietas dėl netinkamai įrengtos vandens filtravimo sistemos. Vandens filtravimo sistemą montavo UAB „( - )". Įvykio metu atsakovo civilinė atsakomybė buvo apdrausta BTA Insurance Company SE Lietuvos filiale. Žala iki šios dienos nėra atlyginta, todėl priteistina iš atsakovo. Remiantis Kasacinio teismo praktika darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovas privalo atlyginti atsiradusią 4185 Lt žalą CK 6.263 straipsnio pagrindu, nes: 1) nesandariai sumontuodama vandens filtravimo sistemą atsakovas elgėsi nerūpestingai (neteisėtai). Vandens filtravimo sistemų pardavimas ir montavimas yra atsakovo verslas, todėl atsakovui taikomi aukštesni atsargumo ir apdairumo standartai. Kadangi jis yra savo srities profesionalas, atsakovas turėjo įsitikinti, jog sumontuota filtravimo sistema yra tinkama naudojimui. Toks elgesys vertintinas kaip didelis nerūpestingumas; 2) per nesandariai sumontuotą vandens filtravimo sistemą pratekėjęs vanduo R. Z. turtui padarė žalą 3) žala yra tiesioginis atsakovo pareigos rūpestingai atlikti vandens filtravimo sistemos montavimo darbus nevykdymo rezultatas. Atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovei 6 % dydžio metinės palūkanos, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2012 m. balandžio 4 d. R. Z. ir atsakovas sudarė prekių (vandens minkštinimo, nugeležinimo ir geriamo vandens sistemų) ir paslaugų (vandens sistemų sumontavimo) pirkimo pardavimo sutartį Nr. 0006541, kurią vykdydamas 2012 m. balandžio 16 d. atsakovas pateikė klientui minėtas prekes ir atliko jų sumontavimo darbus. 2012 m. gegužės 2 d. buvo užlietos ir sugadintos trečiajam asmeniui R. Z. priklausančio namo, esančio adresu Kašeikių k., Suginčių sen., Molėtų r. sav., virtuvės ir svetainės grindys. 2012 m. gegužės 2-3 d. atsakovas telefonu buvo informuotas apie įvykį, kadangi minėtame name montavo vandens filtravimo sistemą. Įvykio metu atsakovas buvo apsidraudęs savo civilinę atsakomybę draudimo bendrovėje „BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje. Jam buvo išduotas bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas, poliso Nr. BCAD001512. Telefoninio pokalbio metu klientui buvo suteikta išsami informacija apie draudiką ir atsakovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Klientas informavo atsakovą, kad pretenzija dėl įvykio bus pateikta tiesiogiai draudikui. 2012 m. rugpjūčio 6 d. atsakovas gavo ieškovo 2012 m. rugpjūčio 1 d. pretenziją Nr. ROOO1286110. Apie galiojantį atsakovo civilinės atsakomybės draudimą nedelsiant buvo pranešta ieškovui, o apie gautą ieškovo pretenziją - draudikui. 2012 m. rugpjūčio 21 d. draudikas pranešimu Nr. TD-0219620 bei papildomu raštu Nr. TD-0229006 informavo atsakovą, kad pastarajam, remiantis Taisyklių 12.3 p., draudimo išmoka nebus mokama, nes draudėjas neįvykdė pareigos laiku pranešti draudikui apie 2012 m. gegužės 2 d. įvykį. Atsakovo nuomone, ieškovo pateiktuose dokumentuose, tame tarpe ir 2012 m. gegužės 11 d. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte, žalos byla Nr.1264373, nėra nurodyta aplinkybių, jog atsakovas pažeidė savo pareigą elgtis sąžiningai ir rūpestingai, t. y. ieškovas apsiriboja deklaratyviais teiginiais neva vandens filtrų sistema buvo sumontuota nesandariai, tačiau nepateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Įvykis, dėl kurio buvo užlietos kliento patalpos, atsitiko praėjus kiek daugiau nei 2 (dviems) savaitėms nuo prekių patiekimo ir sumontavimo, kas reiškia, kad klientas minėtas 2 (dvi) savaites vandens sistemas eksploatavo be jokių gedimų ir pretenzijų, nes jų atsakovas negavo. Iš ieškovo atlikto įvykio tyrimo ir pateiktų dokumentų neaiški 2012 m. gegužės 2 d. įvykio atsitikimo priežastis, juo labiau, kad ieškovas į įvykio vietą atvyko tik 2012 m. gegužės 11 d., t.y. praėjus 10 (dešimt) kalendorinių dienų, po kurių nustatyti įvykio atsitikimo priežastį sudėtinga. Ieškovas nenustatė tikslios įvykio atsitikimo priežasties, kas reiškia, kad įvykis galėjo įvykti dėl paties kliento, su juo susijusių asmenų kaltės ar dėl to, kad klientas nesilaikė 2012 m. balandžio 16 d. garantiniame rašte nurodytų reikalavimų ir sąlygų dėl atsakovo sumontuotų vandens sistemų eksploatacijos. Klientas naudojosi vandens sistema ilgiau nei 2 savaites, kas reiškia, kad incidentas turėjo įvykti daug greičiau, darant prielaidą, kad vandens filtrų sistema buvo sumontuota nekokybiškai. Be to, ieškovas nenurodo tikslių incidento atsiradimo priežasčių, kas reiškia, kad neatmetama ir palikto atsukto vandens čiaupo ir kita panaši žalos atsiradimo versija. Ieškovas nepateikė jokių įtikinamų įrodymų, kad atsakovo atlikti montavimo darbai nekokybiški. Iš išdėstyto konstatuotina, kad atsakovui neatlikus neteisėtų veiksmų neegzistuoja, negali būti preziumuojama būtina civilinės atsakomybės sąlyga - kaltė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog ieškovas nesugebėjo įrodyti atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti būtinų sąlygų, o ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas pakankamais įrodymais ir faktinę situaciją atitinkančiomis aplinkybėmis. Atsakovas nurodė, jog 2012 m. gegužės 2 d., kuomet įvyko incidentas, jo civilinė atsakomybė buvo apdrausta „BTA Insurance Company" SE filiale Lietuvoje. Atsakovo nuomone, draudikas nepagrįstai pripažino įvykį nedraudiminiu ir atsisakė nuo draudimo įmokos mokėjimo, todėl teismui nusprendus, jog byloje yra nustatytinos visos aukščiau šiame ieškinyje įvardintos civilinės atsakomybės taikymui būtinos sąlygos, išieškojimas turėtų būti nukreiptas ne į atsakovą, bet į draudiką.

5Trečiasis asmuo BTA Insurance Company SE atsiliepimu nurodė, kad trečiasis asmuo „BTA Insurance Company" SE, veikiantis per filialą Lietuvoje (toliau - „BTA"), susipažinęs su ieškovo ieškiniu, mano, kad nėra įrodytos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

6Trečiasis asmuo R. Z. atsiliepimo nepateikė, bylą nagrinėjant iš esmės nurodė, kad vandens filtravimo sistema buvo sumontuota blogai, todėl dvi savaites nuo sistemos sumontavimo lašėjo vanduo, kuris ir padarė žalą trečiojo asmens turtui. Paaiškino, kad aptikus žalą, buvo kviestas atsakovo atstovas, kuris pašalino montavimo trūkumus bei nurodė, kad sistemą montuojant buvo perveržta, todėl lašėjo vanduo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad ieškovas AB Lietuvos draudimas Būsto draudimo sutarties pagrindu (b.l. 8, 9) 2012-06-12 išmokėjo trečiajam asmeniui R. Z. 4185,00 Lt draudimo išmoką (b.l.23) dėl užpylimo metu apgadinto draudėjo R. Z. turto (b.l. 21). Teismui pateikta 2012-04-04 pirkimo sutartis Nr.0006541 sudaryta tarp UAB ( - ) ir R. Z. dėl vandens minkštinimo, nugeležinimo, geriamo vandens su mineralizatoriumi sistemų įsigijimo su paleidimo darbais (b.l. 43). Suteikta 5 metų garantija (b.l. 44). Iš teismui pateikto 2012-05-11 turto sunaikinimo, sugadinimo akto bei turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedo nustatyta, kad draudėjo teigimu 2012-05-02 per vandens filtravimo sistemą vanduo bėgo ant grindų, nuo drėgmės deformavosi parketas ant grindų. Filtravimo sistemą draudėjo teigimu sumontavo UAB ( - ) (b.l 10, 11, 12). Iš akto matyti, kad nustatytas numanomas dėl įvykio atsakingas asmuo UAB ( - ). Grindų apdailos remonto sąmatą bei apskaičiuotą draudimo išmoką sudaro 4185 Lt (b.l. 14-17). 2012-08-01 AB Lietuvos draudimas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos atlyginimo (b.l. 19). Atsakovas 2012-08-06 raštu atsakė ieškovui, kad dėl žalos išmokos ieškovas turėtų kreiptis į BTA draudimą, kadangi UAB ( - ) yra apsidraudę civilinę atsakomybę (b.l. 20). Iš 2012-10-12 BTA Insurance Company atsakymo AB Lietuvos draudimui nustatyta, kad draudikas išnagrinėjęs 2012-08-06 draudėjo pranešimą apie 2012-05-02 įvykį priėmė sprendimą, kad draudimo išmoka nebus mokama, nes UAB ( - ) neįvykdė pareigos laiku pranešti draudikui apie 2012-05-02 įvykį, ko pasekoje draudikas negalėjo atlikti įvykio apžiūros (b.l. 22).

9Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas" v. V.}., bylos Nr. 3K-3-116/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas" v. UAB „Riviva", bylos Nr. 3K-3-554/2007).

10Ieškovas AB Lietuvos draudimas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo, kaip žalą sukėlusio asmens, 4185 Lt žalos atlyginimo.

11Atsakovas ginasi, kad ieškovas neįrodė būtinų civilinės atsakomybė sąlygų, t.y. neįrodė, kad žala atsirado būtent dėl atsakovo kaltės.

12Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų — neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės — buvimą.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006; 2006-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-427/2008; kt.). Pagal CPK 176 str. 1 d., faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

14Teismo nuomone, byloje esantys rašytiniai įrodymai bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai, leidžia daryti išvadą, jog R. Z. priklausantis turtas buvo užlietas vandeniu būtent dėl atsakovo atstovų, montavusių iš atsakovo įsigytą vandens filtravimo sistemą, kaltės. Byloje nustatyta, kad žala turtui atsirado dėl užliejimo vandeniu, dėl to tarp bylos šalių ginčo nėra. Išklausęs dalyvaujančių byloje asmenų, teismas sprendžia, jog bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, jog žala turtui padaryta netrukus po to, kai atsakovo atstovai sumontavo vandens filtravimo sistemą (sistema sumontuota 2012-04-16, apie įvykį atsakovo atstovams pranešta 2015-05-01, ieškovo atstovams 2015-05-02), taip pat tai, jog 2012-05-01 atsakovo atstovas vyko pas trečiąjį asmenį šalinti gedimo, leidžia manyti, esant labiau tikėtina, kad žala atsirado dėl atsakovo darbuotojų kaltės, o ne dėl kitų, nagrinėjimo metu nenustatytų, aplinkybių (kaip įrodinėjo atsakovas). Teismas taip pat remiasi trečiojo asmens R. Z. duotais paaiškinimais, kurių metu jis nurodė, jog 2015-05-01 gedimo šalinti atvykęs atsakovo atstovas nurodė, kad vandens filtravimo sistema sumontuota nekobykiškai, „perveržta“, todėl iš sistemos lašėjo vanduo. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjant iš esmės aplinkybes, kad atsakovo atstovas 2015-05-01 vyko pas trečiąjį asmenį šalinti gedimo patvirtino ir atsakovo atstovai. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai neneigė trečiojo asmens nurodytų aplinkybių, kad 2015-05-01 atvykęs atsakovo atstovas šalino vandens filtravimo sistemos montavimo trūkumus.

15Atsakovo atsikirtimai į ieškinį, be kita ko, grindžiami ir sutartiniais santykiais su trečiuoju asmeniu – jo civilinės atsakomybės draudiku BTA Insurance Company SE. Atsakovas atsiliepimu prašo priteisti žalą iš trečiojo asmens.

16Nesutiktina su atsakovu, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui.

17Pažymėtina, kad šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų tiesioginę įtaką jų materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl to visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje V. G. v. viešoji įstaiga „Vilniaus butai“, Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-7-161/2009, konstatavo, kad ieškovas, ieškinyje suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (ieškinio dalyką), pasirenka, jo manymu, tinkamą antrąją atitinkamų materialinių teisinių santykių, iš kurių kilo ginčas, šalį ir šiai nukreipia savo reikalavimą. Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas). Vertinamu atveju nustatymas, ar atsakovas yra dalyvis materialinio teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, yra susijęs su įvardijimu asmens, kalto dėl trečiojo asmens turto sugadinimo. Kaip nustatyta, teismas įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, kad šiuo atveju vis dėlto kaltas atsakovas, o tai patvirtina, kad atsakovas yra materialinio teisinio santykio, iš kurio yra kilęs ginčas, tiesioginis subjektas.

18Draudimo įstatymo 108 straipsnyje įtvirtinta nukentėjusiojo trečiojo asmens teisė tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką, neįpareigoja nukentėjusiojo asmens skųsti teismui draudiko veiksmus ar reikšti jam ieškinį dėl žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad to paties įstatymo 107 straipsnio pirmoji dalis, įtvirtinanti draudimo išmokos mokėjimą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, analogiškai numato galimybę ją išmokėti draudėjui ar apdraustajam, kai draudėjas ar apdraustasis atlygino žalą, padarytą nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Kito asmens civilinės atsakomybės draudiko atsisakymas atlyginti žalą neužkerta kelio nukentėjusiam asmeniui reikalavimą teisme pateikti tiesiogiai tam asmeniui, dėl kurio kaltės, jo manymu, buvo padaryta žala. Nors civilinės atsakomybės draudimo sutartis savo esme yra sutartis trečiojo asmens naudai, nei 2012-01-24 atsakovo civilinės atsakomybės sutartis, nei Draudimo įstatymas, nei Civilinio kodekso normos neįpareigoja nukentėjusiojo asmens, kurio naudai sudaryta sutartis, ieškinį dėl žalos atlyginimo reikšti kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui, žalą nesutikusiam atlyginti gera valia.

19Vadovaujantis išdėstytu, ieškovo ieškinys dėl 4185 Lt/1212,06 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo tenkintinas visiškai (CPK 178 str.).

20Ieškinį tenkinus iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo AB Lietuvos draudimas naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 27,51 Eur, 376,51 Eur už ieškinio surašymą (b.l 7).

21Valstybės naudai iš atsakovo UAB ( - ) priteistinos 5,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 str. 6 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str., teismas,

Nutarė

23ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. ( - ), ieškovui AB Lietuvos draudimas, įm.k. 110051834, 1212,06 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvylika eurų 6 ct) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 404,02 Eur (keturis šimtus keturis eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš UAB ( - ), įm.k. ( - ), valstybei 5,03 Eur (penkis eurus 3 ct). Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti atsakovo... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2012-05-02 vandeniu užpiltos ir sugadintos namo,... 4. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2012 m.... 5. Trečiasis asmuo BTA Insurance Company SE atsiliepimu nurodė, kad trečiasis... 6. Trečiasis asmuo R. Z. atsiliepimo nepateikė, bylą nagrinėjant iš esmės... 7. Ieškinys tenkintinas. ... 8. Nustatyta, kad ieškovas AB Lietuvos draudimas Būsto draudimo sutarties... 9. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 10. Ieškovas AB Lietuvos draudimas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas... 11. Atsakovas ginasi, kad ieškovas neįrodė būtinų civilinės atsakomybė... 12. Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 14. Teismo nuomone, byloje esantys rašytiniai įrodymai bei dalyvaujančių byloje... 15. Atsakovo atsikirtimai į ieškinį, be kita ko, grindžiami ir sutartiniais... 16. Nesutiktina su atsakovu, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui.... 17. Pažymėtina, kad šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo... 18. Draudimo įstatymo 108 straipsnyje įtvirtinta nukentėjusiojo trečiojo asmens... 19. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovo ieškinys dėl 4185 Lt/1212,06 Eur žalos... 20. Ieškinį tenkinus iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo AB Lietuvos draudimas naudai... 21. Valstybės naudai iš atsakovo UAB ( - ) priteistinos 5,03 Eur procesinių... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 23. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. ( - ), ieškovui AB Lietuvos... 25. Priteisti iš UAB ( - ), įm.k. ( - ), valstybei 5,03 Eur (penkis eurus 3 ct).... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...