Byla 2YT-1022-225/2016
Dėl antstolės Ilonos Girdenienės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB SEB bankas

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant pareiškėjo R. Ž. įmonės atstovui advokatui Arūnui Žliobai, antstolei Ilonai Girdenienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. Ž. įmonės skundą dėl antstolės Ilonos Girdenienės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB SEB bankas,

Nustatė

3pareiškėjas R. Ž. įmonė skundžia antstolės I.Girdenienės patvarkymą Nr.S-02618, kuriuo antstolė informavo apie paskelbtas pirmąsias varžytines vykdomosiose bylose Nr.0051/15/01115 ir Nr. 0051/15/01116, areštuotam nekilnojamajam turtui, esančiam ( - ), t.y., 1) mech. dirbtuvėms, unik.Nr. ( - ); 2) garažui, unik.Nr. ( - ); 3) plovyklai, unik.Nr. ( - ); 4) garažui, unik.Nr. ( - ); 5) kiemo statiniams – lauko tualetams, unik.Nr. ( - ); 6) turtinėms teisėms į 2,3360 ha žemės sklypą, unik.Nr. ( - ). Nurodo, jog skola suinteresuotam asmeniui AB SEB bankas sudaro 91082,61 Eur ir 6% metinių palūkanų nuo išieškomos sumos nuo 2015-09-04 iki vykdomojo įrašo įvykdymo, 440,93 Eur notaro išlaidų. Tuo tarpu, 2016-03-17 antstolės patvarkymu Nr.S-01636, po pakartotinės turto vertinimo ekspertizės, visas turtas, kaip vienas nedalomas objektas, buvo perkainotas nuo 171585 Eur iki 178000 Eur. Pagal CPK 675 str. 2 d. antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Šiuo atveju skola bankui sudaro 51% areštuoto turto vertės, kas rodo, jog antstolis nepagrįstai areštavo per didelę turto dalį, mano, kad turtas turėjo būti įvertintas ne bendrai, bet nustatyta kiekvieno konkretaus objekto vertė ir varžytinės skelbiamos toms dalims, kurių vertės pakanka reikalavimams padengti, kas leistų pareiškėjui išsaugoti nebūtiną parduoti turto dalį. Antstolis nepateikia jokių duomenų, kurie leistų konstatuoti, jog viso turto kaip vieno objekto pardavimas turi ekonominių pranašumų, o nesant tokių duomenų, galima teigti, jog nėra užtikrinama derama skolininko interesų apsauga, nes nepaneigiamas teiginys, kad skolininkas atsiskaitys su kreditoriumi pardavus tik dalį turto. Nustačius kiekvieno objekto vertę, spręstina dėl objektų pardavimo iš varžytinių eilės nustatymo klausimas. Atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas naudoja visus objektus vykdomai komercinei veiklai, todėl viso turto pardavimas pažeidžia jo interesus. Be to, jungtinės hipotekos sutartyje nėra nurodyta įkeistų daiktų pardavimo varžytinėse tvarka, šios tvarkos nenustatė ir pareiškėjas, todėl, esant jungtinei hipotekai, privalo būti pareiškėjo nustatyta įkeistų daiktų pardavimo varžytinėse eilė, kas nebuvo padaryta, todėl antstolė turėjo pareigą nustatyti kiekvieno turto objekto vertę ir kreiptis į įkaito davėją, kad būtų nustatyta turto pardavimo varžytinėse tvarka, o antstolis šių veiksmų neatliko, turto pardavimas varžytinėse yra neteisėtas. Prašo panaikinti antstolės Ilonos Girdenienės 2016-04-08 patvarkymą „Dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo“.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašo pareiškimą tenkinti.

5Antstolė I.Girdenienė patvarkyme atsisakyti tenkinti solininko R. Ž. įmonės skundą nurodo, jog jos žinioje yra vykdomosios bylos pagal 2015-10-07 Vilniaus miesto 15-jo notarų biuro vykdomuosius įrašus Nr.DJ-6449 ir Nr.DJ -6447, dėl įkeisto turto, priklausančio R. Ž. įmonei priverstinio pardavimo iš varžytinių, išieškant iš skolininkės R. Ž. įmonės ir su skolininke subsidiariai atsakingo asmens I. Ž. skolą AB SEB bankui. 2015-1015 turto arešto aktu areštuotas bankui įkeistas turtas, 2015-11-26 patvarkymu pavesta UAB “Aireda” nustatyta įkeisto turto vidutinę rinkos vertę, pagal pateiktą nekilnojamojo turto ekspertizęs aktą priimtas patvarkymas įvertinti skolinkui priklausantį turtą 171585 Eur. Gavus skolininkės prieštaravimus dėl turto įkainojimo, 2016-02-17 patvarkymu buvo paskirta pakartotinė ekspertizė, IĮ “Eksperts” turtą įvertino 178000 Eur, todėl areštuotas turtas buvo perkainuotas ir nustatyta jo vertė 178000 Eur, paskelbtos įkeisto turto pirmosios varžytinės. Nurodo, jog skolininkas buvo informuotas, jog turtas bus vertinamas kompleksiškai, tokio prašymo, jog pakartotinai vertinanat turtą būtų vertinamas kiekvienas objektas atskirai, skolininkas nepateikė. Atkreipia dėmesį, jog pradinė turto pardavimo kaina pirmosiose varžytinėse buvo 142400 Eur, atsižvelgiant į tai, kad turtas retai nuperkamas pirmosiose varžytinėse, antrosiose varžytinės turto kaina būtų lygi 60 % nustatytos vertės, t.y., 106800 Eur, todėl preziumuojant, jog turtas būtų parduodamas antrose varžytinėse, gautų lėšų vos pakaktų skolai bei vydymo išlaidoms.Be to, jos kontoroje yra vykdoma dar 15 vykdomųjų bylų dėl bendros 96528,89 Eur sumos (suma 2015-12-31 be metinių palūkanų ir vykdymo išlaidų) dėl išieškojimųų trečios eilės išieškotojams iš skolininko R. Ž. įmonės.Todėl teiginys, jog turto areštuota daugiau negu reikia skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti, yra nepagrįstas.

6Teismo posėdyje antstolė I.Girdenienė palaikė patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą išdėstytas nuostatas, pažymėjo, jog antstolio V.Drungilo žinioje taip pat yra vykdomos bylos dėl išieškojimo iš R. Ž. įmonės, skolų suma apie 44000 Eur.

7Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas skundo pagrįstumą palieka spręsti teismui.

8Skundas atmestinas.

9Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, kad antstolė I.Girdenienė vykdo 2015-10-07 Vilniaus miesto 15-jo notarų biuro išduotus vykdomuosius įrašus Nr.DJ-6449 ir Nr.DJ -6447, dėl įkeisto turto, priklausančio R. Ž. įmonei priverstinio pardavimo iš varžytinių, išieškant iš skolininkės R. Ž. įmonės 91082,61 Eur skolą AB SEB bankui. 2015-10-15 turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjai priklausantis įkeistas turtas – mech. dirbtuvės, unik.Nr. ( - ); 2) garažas, unik.Nr. ( - ); 3) plovykla, unik.Nr. ( - ); 4) garažas, unik.Nr. ( - ); 5) kiemo statiniai – lauko tualetai, unik.Nr. ( - ) (Įkeitimo lakštas, not. registro Nr.5583); 6) turtinės teisės į 2,3360 ha žemės sklypą, unik.Nr ( - ) (Įkeitimo lakštas not. reg.Nr.5585), viso areštuoto turto vertė sudaro 178000 Eur, turto arešto mastas 91530 Eur.

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolė areštavo ir patvarkymu varžytinėse parduoda daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

11Areštuojant skolininkui priklausantį turtą yra siekiama užtikrinti, kad pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų realiai ir visiškai įvykdytas, todėl pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus svarbu taikyti tokį turto arešto mastą, kurio realiai pakaktų atsiskaityti su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidas. Nagrinėjamu atveju turto arešto aktu buvo areštuotas visas hipoteka įkeistas nekilnojamasis turtas. Turto vertė nustatyta remiantis Nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizės akto Nr.16/03-013 duomenimis, su nustatyta verte bei kompleksiniu įkeisto turto įvertinimu pareiškėjas sutiko.

12CPK 675 str. 2 d. yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamos bylos atveju kreditoriaus reikalavimas yra užtikrintas hipoteka. Antstolis negali nustatyti realios kainos, už kurią bus parduotas įkeistas hipoteka turtas, todėl praktikoje visuomet yra areštuojamas visas hipoteka įkeistas turtas, o ne jo dalis. Sutiktina su antstolio argumentu, kol neįvyko turto varžytynės ir turtas nebuvo realizuotas, neįmanoma tiksliai įvertinti ar tokio įkeisto turto pakaks hipotekos kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Pažymėtina, kad CPK nustato specialią varžytinių tvarką: CPK 718 straipsnyje nustatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos; CPK 722 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos; CPK 722 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu antrosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, antstolis išieškotojui pasiūlo pasiimti neparduotą turtą už neįvykusiose antrosiose varžytynėse skelbtą pradinę parduodamo turto kainą, laikantis šio Kodekso 720 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Jeigu išieškotojas atsisako paimti neparduotą turtą, taikomos šio kodekso 723 straipsnyje numatytos pasekmės. Akivaizdu, kad minėtas įstatyminis reglamentavimas negali užtikrinti aiškumo antstoliui nustatant kainą, už kurią bus galimai parduotas hipoteka įkeistas turtas, todėl praktikoje pagrįstai yra areštuojamas visas hipoteka įkeistas turtas. Atkreiptinas dėmesys, kad hipoteka įkeisto turto areštas, viršijantis skolos dydį, nelaikomas skolininko teisių pažeidimu, kadangi priešingu atveju būtų paneigta hipotekos instituto reikšmė kreditoriui.

13Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, kad turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vien pastatų realizavimas kartu neperleidus turtinės nuomos teisės į žemės sklypą, kuriame yra šie pastatai, ar nepardavus kurio nors vieno (kelių) šiame sklype esančių pastatų, iš esmės būtų apsunkinta galimybė naudotis šiais pastatais pagal jų naudojimo paskirtį. Taigi nekilnojamojo turto komplekso pardavimas dalimis ne tik apsunkintų šio turto realizavimą, vilkintų vykdymo procesą, bet ir sumažintų šio turto vertę. Šią aplinkybę patvirtina ir vykdomojoje byloje esantis ekspertizės aktas, kuriame turto vertės nustatymo ekspertizę atlikęs ekspertas pažymėjo, jog vertinamas nekilnojamasis turtas sudaro užbaigtą visumą (kompleksą), o alternatyvus panaudojimas yra netikslingas. Be to, pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir atitinkamai daro neįmanomu kitų (likusių neparduotų) objektų realizavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008).

14Taip pat priimtina dėmesin tai, kad, kaip teismo posėdyje nurodė antstolė, jos žinioje yra dar 15 vykdomųjų bylų dėl išieškojimų iš R. Ž. įmonės, bendra skolų suma šiuo metu yra apie 101036 Eur, antstolio V.Drungilo žinioje yra vydomos bylos dėl skolų, kurių suma apie 44000 Eur, todėl yra svarbus turto pardavimas kuo aukštesne kaina.

15Šis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti antstolės I.Girdenienės veiksmus paskelbiant R. Ž. įmonei priklausančio viso Įkeitimo lakštais (notarinio registro Nr.5585 ir Nr.5583) įkeisto turto kaip komplekso, pardavimą, neteisėtais, todėl nėra pagrindo panaikinti antstolės I. Girdenienės 2016-04-08 patvarkymą Nr.S-02618 “Dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo”.

16Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 513 str.,

Nutarė

17skundą atmesti.

18Nutartis per 7 dienas skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai