Byla 2-12407-512/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant ieškovo atstovui J. D., atsakovei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Blic kreditas“ ieškinį atsakovei A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 1094,00 Lt skolos, 1094,00 Lt delspinigių, 200,00 Lt išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 20 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminį mokestį ir 300,00 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų parengimu. Nurodė, kad ieškovas atsakovei suteikė 2011-01-31 kredito sutartyje numatytą kreditą, tačiau atsakovė nevykdė kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir ieškovui liko skolinga iš viso 2388,00 Lt (1094 Lt negrąžinto kredito +1094 Lt delspinigių + 200 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka) (b.l. 2-3).

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo netenkinti ieškinio dalyje dėl nepagrįstai didelio nuostolių atlyginimo. Nurodo, kad ieškovo reikalaujama delspinigių suma yra aiškiai per didelė, prieštarauja teisingumo, protingumo principams bei suformuotai teismų praktikai, pažeidžia atsakovės interesus ir siekiama nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaitą. Mano, kad atsižvelgiant į LAT suformuotą praktiką, 0,02 proc. dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius dėl ne savalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį. Todėl paskaičiavus delspinigius sudarytų 39,60 Lt (1094x0,02x180). Taip pat nurodė, jog reikalavimas priteisti 20 proc. metines palūkanas yra nepagrįstas, iš esmės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą. Reikalavimas delspinigių ir palūkanų kartu reikštų dvigubos atsakomybės už tą patį sutarties pažeidimą taikymą skolininkui. Be to, atsakovė nesutiko su skolos išieškojimo išlaidomis, teigdama, jog jos yra neargumentuotos ir ieškovas nepateikia jokių savo reikalavimą pagrindžiančių įrodymų (b.l. 27-29).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, parašė jį tenkinti pilnai.

5Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, sutiko su 1094,00 Lt skolos dydžiu, prašė sumažinti delspinigius, sumažinti ar iš vis atmesti skolos išieškojimo išlaidas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių 2011-01-31 sudaryta kredito sutartis, kurios pagrindu 2013-12-20 atsakovei ieškovas suteikė 1000,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti gautą kreditą ir sumokėti kitus mokesčius (kredito mokestį ir kt.) sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 8-10, 11-12, 15-16). Kadangi atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė kredito sutartį (b.l. 14). Duomenų, kad kreditas ir kitos prašomos priteisti sumos ieškovui būtų sumokėtos, byloje nėra. Ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovė nesumokėjo ieškovui 1094,00 Lt suteikto kredito ir kredito mokesčio. Už laiku negrąžintą kreditą ieškovas paskaičiavo atsakovei 1094,00 Lt delspinigius.

8Nagrinėjamoje byloje tarp šalių sudarytos kredito sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė kredito teisiniai santykiai: ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei kreditą, o atsakovė įsipareigojo gautą kreditą grąžinti. Ieškovas savo prisiimtus įsipareigojimus vykdė tinkamai, suteikė atsakovei kreditą, tačiau atsakovė savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, gauto kredito negrąžino (CK 6.881 straipsnis, 6.886 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas.). Ieškovas prašo priteisti 1094,00 Lt skolą, 1094,00 Lt delspinigių, 200,00 Lt išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Atsakovė su 1094,00 Lt skolos dydžiu sutiko, t.y. pripažįsta 1094,00 Lt skolą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1094,00 Lt skolos (negrąžinto kredito ir kredito mokesčio) yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių dydžio ir skolos išieškojimo ne teismo tvarka išlaidų.

9Dėl delspinigių priteisimo.

10Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų paskirtis yra dvejopa: jos skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat yra laikomos viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti patirtus nuostolius ir (ar) sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis suteikia teismui teisę mažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.).

12Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos. Pažymėtina, kad netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

13Nagrinėjamu atveju delspinigių dydis nustatytas kredito sutartyje, kuri ieškovo sudaryta su fiziniu asmeniu - atsakove. Kredito sutarties 5.1 punkte nustatytas 2 proc. delspinigių dydis, skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, 2 procentų dydžio delspinigiai nagrinėjamoje byloje laikytini nepagrįstai dideliais, todėl yra pagrindo juos mažinti. Ieškovas už laiku neįvykdytą prievolę paskaičiavo 1094,00 Lt dydžio delspinigius. Ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra lygi pagrindinės skolos sumai. Teismas spręsdamas delspinigių dydžio mažinimo klausimą, iki kokio dydžio juos mažinti, įvertina ir tai, kad nors atsakovė yra fizinis asmuo, tačiau kaip matyti iš byloje esančios medžiagos (išrašai iš asmeninės kredito istorijos) turi patirties sudarant sutartis su kreditoriais, yra sudariusi ne mažai sutarčių, turi/turėjo kitų skolinių įsipareigojimų, be to, bylos duomenimis dirbanti UAB „( - )“ vadovo pareigose, t.y. yra išsilavinęs asmuo, turinti patirtį vadovavimo bei derybų srityje, todėl galėjo numatyti įsipareigojimų neįvykdymo padarinius, laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas bei su kuo sudaryti sutartį. Tuo atveju, kai ginčas vyksta dėl netesybų mažinimo, kreditoriui neprašant atlyginti nuostolių, siekdamas pagrįsti, kad netesybos yra protingo dydžio, kreditorius gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vilo“ v. E. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-557/2013; 2014 m. balandžio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Stogrysta“ v. UAB „Garantas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-236/2014; kt.). Šiuo atveju ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad patyrė 1094,00 Lt dydžio nuostolius.

14Teismas įvertinęs visas aplinkybes, atsižvelgęs į nesumokėtos skolos sumą, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, į neįvykdytos prievolės terminą, į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, sumažina delspinigių dydį iki 547,00 Lt (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis). Teismas tokį delspinigių sumažinimą laiko pakankamu ir neprieštaraujančiu pagrindiniams civilinių teisinių santykių principams.

15Dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka išlaidų.

16Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 200,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovės atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovo prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (CK 6.246 – 6.249 straipsniai, CPK 178 straipsnis).

17Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

18Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis). Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Rašytinės formos nesilaikymas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Tai gi sutarties šalys už sutartyje nustatytos piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą gali nustatyti ir kitokio dydžio palūkanas nei numatyta CK 6.210 straipsnyje. Tokiu atveju skolininkui atsiranda prievolė mokėti ne CK 6.210 straipsnyje nustatyto dydžio įstatymines palūkanas, bet sutartines palūkanas. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytos Kredito sutarties 7.5 punkte nustatytas 20 proc. metinių palūkanų dydis skaičiuojamas už visas laiku nesumokėtas sumas iki visiško sumokėjimo. Todėl ieškovui priteistinos iš atsakovės 20 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, Kredito sutarties 7.5 punktas).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prašo priteisti 372,00 bylinėjimosi išlaidų: 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų parengimu. Ieškovas pateikė įrodymus apie sumokėtą 72,00 Lt žyminį mokestį (b.l. 5). Byloje pateikta 2014-07-14 PVM sąskaita- faktūra 300,00 Lt sumai (b.l. 7).

21Kasacinis teismas yra nurodęs, kad išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos, o bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos nagrinėjimo teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2010). CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Nagrinėjamu atveju ieškovas, prašydamas priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų parengimu, nepateikė apmokėjimo faktą patvirtinančių įrodymų (kvito ar pan.), o tik MB „Super Jure“ PVM sąskaitą- faktūrą, kuri be kita ko, nepasirašyta. Nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo apmokėti šios pinigų sumos ir pateikti įrodymus, kad ši pinigų suma sumokėta, todėl ieškovo prašymas priteisti 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų parengimu, netenkintinas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistinos patirtos bei rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro apie 69 procentus, todėl proporcingai priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis sudaro 49,68 Lt. Duomenų apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės A. J., a.k. ( - ), 1094,00 Lt skolą, 547,00 Lt delspinigius, 20 procentų metines palūkanas už priteistą 1641,00 Lt sumą, nuo bylos iškėlimo teisme 2014-09-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 49,68 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Blic kreditas“ naudai.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo netenkinti ieškinio dalyje dėl... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, parašė jį... 5. Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, sutiko su 1094,00 Lt skolos dydžiu,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais... 8. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių sudarytos kredito sutarties pagrindu tarp... 9. Dėl delspinigių priteisimo.... 10. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 13. Nagrinėjamu atveju delspinigių dydis nustatytas kredito sutartyje, kuri... 14. Teismas įvertinęs visas aplinkybes, atsižvelgęs į nesumokėtos skolos... 15. Dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka išlaidų.... 16. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 200,00 Lt skolos išieškojimo... 17. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 18. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad išlaidos suprantamos kaip išleistos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės A. J., a.k. ( - ), 1094,00 Lt skolą, 547,00 Lt... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...