Byla 2A-1248-480/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Albinos Rimdeikaitės (pranešėja), Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1225-920/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Continental Transport“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 10830 Lt skolą, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovas nuo 2013 m. rugpjūčio 7 d. iki 2014 m. sausio 13 d. pagal neterminuotą darbo sutartį dirbo vairuotoju - ekspeditoriumi UAB „Continental Transport“. Atsakovo darbas buvo susijęs su tarptautinių krovinių pervežimu. Su atsakovu buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, jis supažindintas su pareiginiais nuostatais. Atsakovas 2013 m. spalio 1 d. turėjo vežti krovinį iš Lietuvos į Angliją. Prieš išvykstant į reisą jis žodžiu buvo informuotas, jog vykdant tarptautinius pervežimus Didžiosios Britanijos Regione, pasitaiko nelegalių asmenų patekimo į transporto priemones atvejų. 2013 m. spalio 6 d. atsakovas pateikė ieškovei paaiškinimą, kad jo vairuojamame automobilyje buvo rasti 4 nelegalūs asmenys. Vairuotojas profesionalas nesiėmė visų reikalingų priemonių kroviniui apsaugoti nuo nelegalių asmenų patekimo ir elgėsi kaip neapdairus ir nerūpestingas darbuotojas. Už nelegalių asmenų gabenimą ieškovei buvo skirta 2000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (GBP), atsakovui – 1600 GBP sterlingų bauda. Ieškovė sumokėjo dėl atsakovo kaltės jai skirtą baudą, ieškovės sumokėta bendra suma 3600 GBP, iš kurių 2000 GBP t. y. 8640 Lt yra ieškovės patirti nuostoliai dėl atsakovo kaltės bei 1600 GBP - t. y. 6912 Lt. yra atsakovui asmeniškai skirta bauda. Atsakovas vis žadėjo atsiskaityti, tačiau vėliau pareiškė, kad nuostoliai bei skola už sumokėtą atsakovo baudą nebus atlyginami. Dėl patirtų nuostolių sumos ieškovė kreipėsi į Darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisiją dėl padarytos žalos išieškojimo. 2014-09-22 Darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisija sprendimu atmetė ieškovės prašymą, neatnaujino praleisto trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją termino. Ieškovės sumokėta bauda yra vertinama kaip ieškovės nuostoliai, atsiradę dėl atsakovo, kaltės. Ieškovė, sumokėdama baudą už atsakovą, įgijo regresinio reikalavimo teisę į jį tokiai sumai. Tačiau ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3 918 Lt, tai yra atsakovo trijų vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčio dydžio sumą. Ieškovei sumokėjus atsakovui paskirtą baudą šis nepatyrė tų išlaidų, kurios jam buvo neišvengiamos, nepagrįstai praturtėjo kito asmens, t. y. ieškovės sąskaita.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nebuvo pagrindų skirti tiek drausminę nuobaudą, tiek taikyti materialinės atsakomybės, nes pareiginėse nuostatose nebuvo nuostatų, susijusių su pašalinių asmenų (nelegalų) patekimu į priekabą ar puspriekabę. Ieškovė ieškinį grindžia suklastotais vairuotojo - ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais Nr. 3, nes atsakovas 2013-08-07 susipažino su kitokio turinio pareiginiais nuostatais. Ieškovė pateikė į bylą suklastotą neva atsakovo rašytą 2013-10-06 paaiškinimą. Atsakovas nuo pat pradžių neigė savo kaltę ir nesutiko mokėti baudos. Ieškovė kaip darbdavys neįrodė, kad atsakovas (darbuotojas) būtų pažeidęs nustatytą darbo tvarką ir žinojo ar turėjo žinoti, kad savo veiksmais, kuomet buvo rasti savavališkai įlipę į transporto priemonę nelegalūs asmenys, būtų pažeidęs nustatytus darbdavio reikalavimus. Be to, toks darbdavio (ieškovo) nerūpestingumas, kai nereglamentuojami darbuotojų (vairuotojų) veiksmai, susiję su galimu nelegalių asmenų patekimu į transporto priemonę ir vairuotojams pasirenkant vietą stovėjimui (poilsiui), taip pat kai byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas buvo tinkamai supažindintas su stovėjimo vietoms keliamais saugumo reikalavimais, reiškia ieškovo (darbdavio), kaip nukentėjusiojo, kaltę DK 247 straipsnio prasme.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai; priteisė iš atsakovo A. J. 1134,73 Eur materialinės žalos atlyginimą, 2001,85 Eur skolą, 809,2 Eur bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas, 94,62 Eur už dokumentų vertimus, 59,95 Eur žyminį mokestį, 5 proc. metinės palūkanas už priteistą sumą (3136,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei UAB „Continental Transport“ bei 9,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas nurodė, kad 2014 m. kovo 5 d. ieškovė gavo pranešimą iš Jungtinės Karalystės Pasienio tarnybos, jog 2013 m. spalio 1 d. atsakovo vairuojamame automobilyje, važiavusiame į Angliją, atlikus patikrinimą Prancūzijos Calais uoste, aptikti keturi nelegalūs asmenys. Už nelegalių asmenų gabenimą ieškovei ir atsakovui buvo skirtos baudos, ieškovei - 2000 GBP, atsakovui - 1600 GBP. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2010 išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės tiek, kiek jos susijusios su ginčo teisiniu kvalifikavimu yra analogiškos šiam ginčui. Tarp šalių šioje byloje taipogi susiklostė dvejopo pobūdžio santykiai – iš darbo teisės kylantys darbuotojo materialinę atsakomybę reglamentuojantys teisiniai santykiai ir dėl ieškovės už atsakovą sumokėtos baudos atsirandantys civiliniai teisiniai santykiai. Ieškovės nurodomą faktą, jog atsakovas buvo patyręs vairuotojas, patvirtina byloje esantys įrodymai, kad jis nuo 2006-02-23 iki 2012-07-31 dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, yra dirbęs D. Britanijos regione. Atsakovas savo parašu patvirtino supažindinimo su pareiginiais nuostatais faktą, dviejų pareiginių nuostatų redakcijų skirtumo teismas nepripažino esmine bylai aplinkybe, nes ieškovės direktoriaus originaliu parašu patvirtintų nuostatų 4.1.1 – 4.1.6 punktuose yra nustatyta, kad vairuotojas – ekspeditorius atsako už transporto priemonės techninį stovį ir teisingą eksploataciją, pavestų užduočių savalaikį vykdymą, savo darbo kokybę, krovinių saugumą ir tvarkingą priežiūrą. Šias aplinkybes kartu su DK 228 str. nustatytais reikalavimais darbuotojui teismas pripažino pakankamomis konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, t. y. nepakankamai rūpestingą pareigų vykdymą, dėl kurių pasitvirtino ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad atsakovas neužtikrino, jog į transporto priemonę, kuria buvo vežamas krovinys, nepatektų nelegalūs asmenys, o patekus, jie nebūtų vežami. Atsakovo teiginiai, kad jis nebuvo supažindintas su atvejais, susijusiais su nelegaliu asmenų pateikimu į priekabą ir (arba) puspriekabę, todėl ieškovas, kaip darbdavys, neatliko pareigos supažindinti atsakovą su darbo funkcijomis pripažintini nepagrįstais dėl jau nurodyto atsakovo, kaip patyrusio šios srities darbuotojo statuso ir jo supažindinimo su pareiginiais nuostatais fakto, kurį taip pat patvirtina liudytojai. Įstatymas nesieja materialinės atsakomybės vien tik su drausminės atsakomybės taikymo faktu, o tai reiškia, kad darbdavys turi teisę taikyti darbuotojui materialinę atsakomybę be drausminės atsakomybės taikymo. Teismas nevertino atsakovo teiginių, kad ieškovė suklastojo atsakovo paaiškinimą, nes ieškovo atstovė 2015-01-15 teismo posėdžio metu nurodė, kad šioje byloje nesiremia paaiškinime nurodytomis aplinkybėmis. Atsakovo teiginius, kad ieškovė nebendradarbiavo su atsakovu, neinformavo jo apie baudos skyrimo aplinkybes, atsakovas sužinojo apie baudą tik gavęs ieškinį, teismas pripažino kaip deklaratyvius ir nepagrįstus byloje esančiais įrodymais, kadangi byloje nustatyta, kad ieškovė 2014 m. birželio 5 d. kreipėsi į teisinių paslaugų kompanijų EU-RUS Law Service dėl pagalbos vedant derybas su A. J., 2014-08-11 su skolų išieškojimo įmone sudarė įsiskolinimo išieškojimo pavedimą – įgaliojimą. Atsakovas buvo asmeniškai 2014 m. birželio mėn. informuotas apie baudos skyrimo aplinkybes, 2014 m. birželio mėn. buvo atvykęs į teisinių paslaugų kompaniją EU-RUS Law Service, susipažino su skolos mokėjimo ieškovui terminais, tačiau atsisakė pasirašyti susitarimą. 2015-01-15 teismo posėdžio metu liudytoja ieškovės administratorė patvirtino, kad atsakovas buvo keletą kartų atvykęs į ieškovės įmonę tartis dėl skolos mokėjimo dalimis. Atsakovas pats vairavo automobilį Jungtinės Karalystės Pasienio tarnybai aptinkant keturis nelegalius asmenis, o jo nesidomėjimas įvykio tyrimo aplinkybėmis negali būti laikomas rūpestingu ir tinkamu elgesiu DK 35 str. ir 228 str. nustatyta prasme. Ieškovės patirtos žalos dydis yra nustatytas ir patvirtintas byloje esančiais dokumentais. Atsakovui nustatytas 1306 Lt vieno mėnesio atlyginimo dydis, todėl 3 918 Lt žalos dydis, t. y. atsakovo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio suma, numatyta DK 255 str., yra pagrįsta byloje esančiais įrodymais. Teismas konstatavo, kad remiantis DK 253 str. 3 p., ieškinio reikalavimas dėl 1134,73 Eur materialinės žalos priteisimo patenkintinas. Atsižvelgęs į įstatymo nuostatas, kasacinio teismo formuojamą praktiką ir nustatytas bylos aplinkybes, kad atsakovui asmeniškai buvo skirta 1600 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų bauda, šią baudą sumokėjo ieškovė, teismas konstatavo, kad ieškovė įgijo regreso teisę į atsakovą 1600 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, 6 912 Lt sumai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 3-11) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

101. Bylą nagrinėjantis teisėjas buvo aplaidus ir nerūpestingas, dėl ko buvo priimtas procesinis sprendimas, pažeidžiantis įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias taisykles, todėl yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą (CPK 327 str. 1 d. 2 p.), o teisinio ginčo išsprendimas negali būti pripažintas teisingu (CPK 329 str. 1 d.).

112. Teismas, nustatydamas atsakovo, kaip patyrusio darbuotojo statusą rėmėsi UAB „Hoptransa“ 2014-09-23 raštu, kuris nei patvirtino, nei paneigė ieškinyje nurodytų aplinkybių apie tai, jog atsakovas buvo patyręs vairuotojas su D. Britanijos regionu ir kad žinojo apie nesankcionuotus nelegalių asmenų patekimo atvejus į transporto priemones. Atsakovas dirbdamas UAB „Hoptransa“ yra 2-3 kartus buvęs komandiruotėje D. Britanijos regione ir buvęs darbdavys niekada nėra užsiminęs apie galimas rizikas, susijusias su nelegalių asmenų patekimu, be to, kiek atsakovui žinoma, UAB „Hoptransa“ nėra turėjusi jokių reikalų su Jungtinės Karalystės pasienio tarnyba, dėl to negalima laikyti atsakovo, kaip žinojusio apie rizikas, susijusiais su nesankcionuotų nelegalių asmenų patekimu. Ieškovė neįrodė, jog atsakovas buvo patyręs tolimųjų reisų vairuotojas D. Britanijos regione, be to, toks teismo įrodymų vertinimas sudaro prielaidas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkelti atsakovui.

123. Teismas dviejų pareiginių nuostatų skirtumo nepripažino esmine bylai aplinkybe, nors byloje yra pateiktos trys skirtingi vairuotojo - ekspeditoriaus pareiginiai nuostatai, t. y. du skirtingi ieškovės pareiginiai nuostatai ir vieni – pateikti atsakovo, kurių turinys skiriasi nuo ieškovės pateiktųjų. Teismas vertino tik ieškovės pateiktus nuostatus, visiškai nepasisakydamas apie atsakovo prie atsiliepimo pateiktus nuostatus, dėl ko teismo sprendimas buvo surašytas be pakankamų motyvų. Byloje ieškovės teikti faktiniai duomenys be pakankamo pagrindo buvo vertinami kaip patikimi ir neabejotinai teisingi, kas lėmė, jog buvo priimtas nepagrįstas ir neteisėtas teismo sprendimas. Teismas leido ieškovei pateikinėti į bylą akivaizdžiai suklastotus dokumentus, kuriuos teismas nepripažino esminėmis aplinkybėmis ir visiškai nepagrįstai, be motyvacijos, pritaikė tariamai originalių pareiginių nuostatų 4.1.1-4.1.6 punktus, kurie neva pagrindžia, jog atsakovas žinojo apie nesankcionuotus nelegalių asmenų patekimo atvejus.

134. Teismas ne tik, kad nenustatė byloje materialiosios tiesos, kas reiškia neteisingo sprendimo priėmimą, bet ir neapginė viešojo intereso, nes nei motyvuota rašytine, nei žodine nutartimi, nei teismo sprendime teismas visiškai nepasisakė dėl atskirosios nutarties priėmimo pagal CPK 300 straipsnį paaiškėjus akivaizdžiam dokumentų klastojimo faktui, nors atsakovo atstovai prašė teismo atskirąja nutartimi kreiptis į prokuratūrą dėl dokumentų klastojimo. Ieškovė ne tik byloje klastojo vairuotojo - ekspeditoriaus pareiginius nuostatus, bet ir pateikė į bylą suklastotą atsakovo 2013-10-06 paaiškinimą. Teismas, vertindamas visumą aplinkybių, privalėjo išsiaiškinti, ar nėra sisteminio įrodymų klastojimo fakto ir ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas.

145. Teismas neteisingai vertino liudytojų L. R. ir D. L. parodymus. D. L. duodamas parodymus tik paliudijo aplinkybes, jog apie galimus nelegalių asmenų patekimo atvejus į transporto priemonę nežinojo ir kad ieškovė nėra nei žodžiu, nei raštu informavusi apie galimus atvejus, susijusius su nelegaliais asmenimis. D. L. pas ieškovę nedirbo administratoriumi, kuris būtų galėjęs matyti, ar ieškovė susipažino atsakovą su pareiginiais nuostatais, todėl teismo motyvacija, jog supažindinimo su pareiginiais nuostatais faktą paliudija D. L. parodymai, yra absurdiška ir vertintina kaip advokatavimas ieškovei. L. R. parodymai tik patvirtina aplinkybes, jog atsakovas pasirašė darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnale, ko atsakovas niekada neginčijo, tačiau nepatvirtina fakto, jog atsakovas buvo pasirašęs po tariamai originaliais pareiginiais nuostatais. L. R. parodymai vertingi tuo, jog ji nurodė, kad visi pareiginiai nuostatai ir kiti įmonės dokumentai buvo susegti, o kaip matyti iš tariamai originalių pareiginių nuostatų, kuriuos teismui pateikė ieškovė, ant dokumento jokių susegimo žymių nesimato.

156. Teismas visiškai nesvarstė ieškovės, kaip nukentėjusiojo, kaltės klausimo ir teismo sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo ir jo atstovų motyvų, kad dėl darbdavio nerūpestingumo nebuvo reglamentuojamos vairuotojams saugios stovėjimo (poilsio) vietos, kas sąlygojo nelegalių asmenų patekimą į atsakovo vairuotą transporto priemonę. Nelegalūs asmenys į priekabą pateko nupjovę trosą laikantį tentą, kuris nenustatyto asmens ar asmenų buvo tvirtai suklijuotas, jog atsakovas to nepastebėtų. Jungtinės Karalystės pasienio tarnybos pareigūnams aiškinantis įvykio aplinkybes dėl nelegalių asmenų patekimo, tik dviem pareigūnams trosą pavyko patraukti taip, jog trosas ties suklijuota vieta trūktų, dėl ko atsakovas net fiziškai nebūtų galėjęs patikrinti, ar trosas nėra pažeistas. Šios aplinkybės galėjo būti reikšmingos vertinant atsakovo neatsargumo klausimą.

167. Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 173,47 Eur bylinėjimosi išlaidų už ieškovės atstovės advokatės A. G. paslaugas - susipažinimą su byla, strategijos kūrimą ir pasirengimą atstovavimui numatomame posėdyje, nes tokios išlaidos laikytinos sudėtine ieškinio parengimo dalimi ir atskirai negali būti priteisiamos. Ieškovės atstovė į bylą įsijungė tik tuo metu, kai ieškinys jau buvo parengtas ir buvo įvykęs parengiamasis teismo posėdis dėl ko buvo aiški ginčo esmė. Taip pat nepagrįstai priteista 145,11 Eur bylinėjimosi išlaidų suma už advokatės atstovavimą teismo posėdyje, nes būtų buvę teisinga ir pagrįsta priteisti 60 Eur.

17Ieškovė UAB „Continental Transport“ atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 15-20) prašo palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2015-02-04 sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

181. Pagrįsta teismo išvada, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus - pažeidė pareigą užtikrinti, jog į transporto priemonę, kuriuo buvo vežamas krovinys, nepatektų nelegalūs asmenys; ir pažeidė pareigą nevežti nelegalių asmenų transporto priemonėje, jeigu jie į ją pateko. Ilgametę darbo patirtį turinčio tarptautinių krovinių vežimo specialisto argumentas, jog jis nežino, kad kertant Jungtinės Karalystės, ar bet kurios kitos valstybės, sieną pasitaiko nelegalių asmenų atvejų, prieštarauja asmeniui keliamiems protingumo, teisingumo, apdairumo, sąžiningumo, atidumo ir rūpestingumo kriterijams, todėl yra nepagrįstas bei nėra reikšmingas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

192. Nelegalūs asmenys buvo aptikti, kas sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovas turėjo tokias pačias galimybes tą padaryti. Atsakovas neaptiko nelegalių asmenų savo transporto priemonėje todėl, kad nedėjo tam pastangų bei nevykdė savo pareigų, kas ir sąlygojo žalos ieškovui padarymą. Būtent dėl aukščiau nurodytų atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimo, o ne dėl kitų priežasčių, ieškovė patyrė žalą (nuostolius).

203. Atsakovui buvo paskirta bauda, kurią sumokėjo ieškovė. Tokiu būdu atsakovas sumažino ieškovės turtą sumokėtos baudos dydžiu, dėl ko ieškovė patyrė turtinę žalą. Sprendimu tinkamai ir visapusiškai įvertinti byloje esantys įrodymai, tinkamai nustatytos bylai reikšmingos faktinės aplinkybės ir pagrįstai padaryta išvada, jog atsakovo veiksmuose yra visos materialinės atsakomybės sąlygos. Atsakovo atžvilgiu pagrįstai taikyta materialinė atsakomybė ir iš atsakovo ieškovės naudai priteista 1134,73 Eur suma.

214. Sprendimu buvo tinkamai kvalifikuoti šalis siejantys civiliniai teisiniai santykiai dėl 2001,85 eurų atsakovui skirtos baudos sumokėjimo, tinkamai taikyta ir aiškinta CK 6.280 str. 1 d. įtvirtinta teisės norma, tinkamai nustatytos bylai reikšmingos faktinės aplinkybės, visapusiškai įvertinti byloje esantys įrodymai, ko pasėkoje priimtas pagrįstas sprendimas ieškinio reikalavimą dėl 2001,85 Eur sumos priteisimo tenkinti.

225. Atsakovo nurodomi tariamai suklastoti dokumentai - pareiginiai nuostatai ir pasiaiškinimas, nėra reikšmingi civilinei bylai. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog dokumentai yra suklastoti.

236. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nėra teisiškai privalomos. Nagrinėjama byla yra sudėtinga. Įvertinant atstovavimui sugaištą, laiką, bylos sudėtingumą, apimtį, pobūdį 318,58 eurų išlaidos advokato pagalbai yra protingo dydžio ir pagrįstai priteistos iš atsakovo ieškovės naudai.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

26Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

27Byloje nustatyta, kad atsakovas A. J. laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 8 d. iki 2014 m. sausio 16 d. pagal neterminuotą darbo sutartį dirbo vairuotoju - ekspeditoriumi UAB „Continental Transport" (t. 1, b. l. 11-14). Su atsakovu buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (t. 1, b. l. 20), jis supažindintas su vairuotojo ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais (t. 1, b. l. 18-19). 2013 m. rugsėjo 27 d. ieškovės direktoriaus įsakymu Nr. K13-364 atsakovas A. J. laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 3 d. buvo komandiruotas į Didžiąją Britaniją (t. 1, b. l. 22). 2014 m. kovo 5 d. ieškovė gavo pranešimą iš Jungtinės Karalystės Pasienio tarnybos, jog 2013 m. spalio 1 d. atsakovo vairuojamame automobilyje, važiavusiame į Angliją, atlikus patikrinimą Prancūzijos Calais uoste, aptikti keturi nelegalūs asmenys. Už nelegalių asmenų gabenimą ieškovei ir atsakovui buvo skirtos baudos: ieškovei - 2000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, atsakovui - 1600 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (t. 1, b. l. 26-39). 2014 m. liepos 24 d. ieškovė gavo patvirtinimą iš Jungtinės Karalystės Pasienio tarnybos, kad ieškovei ir atsakovui skirtos baudos yra pilnai apmokėtos (t. 1, b. l. 40-44). Atsakovui nustatytas 1306 Lt vieno mėnesio atlyginimo dydis (t. 1, b. l. 11). Ieškovė, sumokėjusi jai skirtą baudą (2000 GBP, arba 8640 Lt), prašė priteisti iš atsakovo 3 918 Lt (1134,73 Eur) jos patirtą žalą dėl atsakovo kaltės, t. y. atsakovo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio sumą, numatytą DK 255 str., o sumokėjusi asmeniškai atsakovui skirtą 1600 GBP (arba 6 912 Lt) baudą, įgijo regreso teisę į atsakovą 6 912 Lt (2001,85 Eur) sumai (CK 6.280 str. 1 d.) ir prašė ją priteisti iš atsakovo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu tenkino šiuos ieškovės reikalavimus.

28Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas netinkamu byloje esančių įrodymų vertinimu.

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, sprendžia, jog Kauno apylinkės teismas nustatė visas svarbias bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymo, įrodymų vertinimo procedūras (CPK 178 str., 185 str.), tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias darbuotojo materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygas ir taikymo pagrindus, regreso civilinius teisinius santykius (DK 245 str., 246 str., 253 str. 3 p., 254 str., CK 6.280 str. 1 d.), dėl ko šalių ginčas buvo išspręstas teisingai, teismo sprendimo išvados ir vertinimai yra pagrįsti byloje surinktų įrodymų visuma, todėl apeliacinis skundas yra atmestinas, o skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 178 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo motyvus, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą dėl žalos atlyginimo, netinkamai vertino byloje esančių įrodymų visumą, pažeidė tiek procesinės, tiek materialiosios teisės normas. Teisėjų kolegija pažymi, jog suformuotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų įvertinimo klausimais įtvirtinta, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; 2010-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu - teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, argumentaciją, susijusią su visų byloje surinktų įrodymų vertinimu, turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų (CPK 176–185 str.) ir nuo suformuotos teismų praktikos nenukrypo. Teisėjų kolegija vertina, kad apeliantas, teikdamas argumentus dėl tariamo proceso teisės normų pažeidimo teismui vertinant įrodymų visumą iš esmės siekia, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš naujo būtų vertinamos jo skunde išvardintos faktinės bylos aplinkybės, byloje surinkti įrodymai, jų turinys ir, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, padarytos kitokios išvados nei skundžiamame sprendime.

31Byloje nėra ginčo, jog šalis siejo darbo santykiai; už atsakovo vairuojamoje ieškovės transporto priemonėje, važiavusioje į Angliją, aptiktus keturis nelegalius asmenis tiek ieškovei, tiek atsakovui buvo skirta bauda; atsakovui nesumokėjus skirtos baudos, abi jas sumokėjo ieškovė.

32Vertindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei kvalifikuodamas tarp šalių susiklosčiusius santykius, pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Transtira“ v. S. K., bylos Nr. 3K-3-389/2010) pateiktais teisiniais išaiškinimais, kad tokioje situacijoje tarp šalių susiklostė dvejopo pobūdžio teisiniai santykiai: ieškovei paskirta bauda priteistina iš atsakovo taikant darbuotojo materialinę atsakomybę dėl darbo funkcijų nevykdymo / netinkamo vykdymo, o ieškovei sumokėjus atsakovui paskirtą baudą tarp šalių atsirado kitokie – civilinės, bet ne darbo teisės reglamentuojami, - santykiai (CPK 4 str., Teismų įstatymo 23 str. 2 d. 1 p.). Kasacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje faktinės aplinkybės, kai atsakovo vairuojamame automobilyje, važiavusiame į Angliją, aptikti keturi nelegalūs asmenys, už kurių gabenimą ieškovui ir atsakovui buvo skirtos baudos po 1200 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, atsakovui nesumokėjus baudų, abi jas sumokėjo ieškovas, yra analogiškos nagrinėjamoje byloje ir nutartyje yra pateiktas teisės išaiškinimais (ratio decidendi) dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo, bet ne dėl atsakovo kaltės konstatavimo, todėl atmestini kaip nepagrįsti apelianto motyvai, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartimi, nes išnagrinėtoje byloje atsakovas įvažiuojant į uostą kruopščiai neapžiūrėjo automobilio plombos, todėl nepastebėjo, kad ji pakeista, o nagrinėjamu atveju, apelianto teigimu, jo kaltės (tyčios ar neatsargumo) nebuvo.

33Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad yra nepagrįsta pirmosios instancijos teismo sprendimo teismo išvada, jog atsakovas buvo patyręs vairuotojas su D. Britanijos regionu ir kad žinojo apie nesankcionuotus nelegalių asmenų patekimo atvejus į transporto priemones. Siekdamas pagrįsti šiuos savo teiginius apeliantas tvirtina, jog jo kaip patyrusio vairuotojo statuso nei patvirtina, nei paneigia UAB „Hoptransa“ 2014 m. rugsėjo 23 d. raštas, o buvęs darbdavys niekada nėra užsiminęs apie galimas rizikas, susijusias su nelegalių asmenų patekimu į transporto priemones. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas apelianto neteisėtus veiksmus, t. y. nepakankamai rūpestingą pareigų vykdymą, kai į jo vairuojamą transporto priemonę pateko nelegalūs asmenys ir buvo vežami iki to momento, kol buvo aptikti Jungtinės karalystės pasienio tarnybos pareigūnų, pagrįstai vertino ir su paties apelianto asmenybe susijusias aplinkybes, nustatęs, jog apeliantas buvo patyręs vairuotojas. Ieškovės atstovės paaiškinimai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, kad atsakovas į darbą buvo priimtas dėl jo turimos darbo šiame regione patirties, UAB „Hoptransa“ 2014 m. rugsėjo 23 d. rašte pateikiami duomenys, kad atsakovas nuo 2006 m. vasario 23 d. iki 2012 m. liepos 31 d. dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, yra dirbęs D. Britanijos regione, liudytojos L. R. parodymai, kad susipažinęs su pareigine instrukcija apeliantas sakė dirba seniai ir turi patirties, paties apelianto apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad minėtoje bendrovėje apie 7 metus jis dirbo tolimųjų reisų vairuotojų ir yra dirbęs D. Britanijos regione, patvirtina, jog apeliantas buvo profesionalus vairuotojas, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas atsakovo teiginius, kad jis nebuvo supažindintas su atvejais, susijusiais su nelegalių asmenų patekimu į priekabą ir (arba) puspriekabę, todėl ieškovas, kaip darbdavys, neatliko pareigos supažindinti atsakovą su darbo funkcijomis, pripažino nepagrįstais dėl jau nurodyto atsakovo, kaip patyrusio šios srities darbuotojo statuso ir jo supažindinimo su pareiginiais nuostatais fakto. Pastebėtina, kad tik pradėdamas dirbti D. L., apklaustas byloje liudytoju, parodė iš nuogirdų žinojęs apie nelegalus. Apeliantas neginčija fakto, kad jis yra pasirašęs Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnale (t. 1, b. l. 18-19). Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas dviejų pareiginių nuostatų skirtumo nepripažino esmine bylai aplinkybe, nors byloje yra pateikti trys skirtingi vairuotojo - ekspeditoriaus pareiginiai nuostatai, t. y. du skirtingi ieškovės pareiginiai nuostatai ir vieni – pateikti atsakovo, kurių turinys skiriasi nuo ieškovės pateiktųjų. Sutiktina su apeliantu, jog į bylą yra pateiktos Vairuotojo–ekspeditoriaus pareiginių nuostatų Nr. 3, patvirtintų direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D-12 trys skirtingos redakcijos (t. 1, b. l. 15-17, 108-110, 75-78). Pirmosios instancijos teismas nustatė šią aplinkybę, tuo tarpu dviejų pareiginių nuostatų redakcijų skirtumo teismas nepripažino esmine bylai aplinkybe, nes ieškovo direktoriaus originaliu parašu patvirtintų nuostatų 4.1.1 – 4.1.6 punktuose yra nustatyta, kad vairuotojas – ekspeditorius atsako už transporto priemonės techninį stovį ir teisingą eksploataciją, pavestų užduočių savalaikį vykdymą, savo darbo kokybę, krovinių saugumą ir tvarkingą priežiūrą. Išanalizavusi visas tris skirtingas pateiktų nuostatų redakcijas, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl pareiginių nuostatų redakcijų skirtumo nepripažino esmine bylai aplinkybe, nes nuostatų visų trijų skirtingų redakcijų 4.1.1 – 4.1.6 punktai, kuriais vadovavosi teismas, yra visiškai tapatūs. Civilinio proceso teisės normos, teismui nagrinėjančiam civilinį ginčą bei nustačius, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, suteikia teisę informuoti prokurorą apie nustatytas minėtas aplinkybes (CPK 300 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju skirtingos nuostatų redakcijos nesudaro pagrindo vienareikšmiai spręsti apie galimai atliktą šių dokumentų klastojimą bei priimti atskirąją nutartį vadovaujantis CPK 300 straipsniu. Apeliantas įgyvendino teisę savo iniciatyva kreiptis į prokurorą, manydamas, kad yra prielaidų atlikti ikiteisminį tyrimą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto prašymas stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, dėl jo paties kreipimosi į prokuratūra dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, atmestinas kaip nepagrįstas, nes apeliantas nenurodė, kokią prejudicinę galią nagrinėjamo ginčo atveju gali turėti baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu nustatyti faktai, o, be to, asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu, tačiau to paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliacinio skundo argumentus, jų neanalizuodama ir dėl jų plačiau nepasisakydama toje dalyje, kurioje teigiama, jog ieškovė klastojo ne tik vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginius nuostatus, bet ir pateikė į bylą suklastotą atsakovo 2013 m. spalio 6 d. paaiškinimą, nes, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės atstovė 2015 m. sausio 15 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog šioje byloje nesiremia paaiškinime nurodytomis aplinkybėmis ir skundžiamame sprendime jos nebuvo vertinamos.

34Teisėjų kolegija nustatė, kad nepasitvirtino ir apeliacinio skundo motyvas, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai vertino liudytojų – buvusios ieškovės administratorės L. R. ir buvusio vairuotojo – ekspeditoriaus D. L. parodymus. Išklausytas teismo posėdžio garso įrašas leidžia spręsti, kad šių liudytojų parodymai patvirtina pirmosios instancijos teismo konstatuotą apelianto susipažinimo su pareiginiais nuostatais faktą, o apeliantas pateikia sau palankų, savo paties interpretuotą šių liudytojų parodymų vertinimą.

35Nors, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė dėl ieškovės, kaip nukentėjusiojo asmens kaltės DK 247 straipsnio prasme, tačiau apeliantas nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei kartu su apeliaciniu skundu nepateikė objektyvių įrodymų (CPK 12, 178 str.), kurie leistų spręsti apie pačios ieškovės kaltę žalai atsirasti, o šiuo aspektu pateikiami apelianto argumentai, jog dėl darbdavio nerūpestingumo nebuvo reglamentuojamos vairuotojams saugios stovėjimo (poilsio) vietos, kas sąlygojo nelegalių asmenų patekimą į atsakovo vairuotą transporto priemonę, vertintini kaip subjektyvi įrodymais negrįsta jo nuomonė ir todėl atmestini.

36Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš apelianto ieškovei 809,20 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas. Apelianto manymu dalis šių išlaidų - 318,58 Eur priteista nepagrįstai, nes ieškovės atstovė į procesą įstojo jau po parengiamojo posėdžio ir, neskaičiuojant pertraukų, jos atstovavimo laikas byloje – 2.19 val. Teisėjų kolegijos iš esmės sutinka su ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, jog tam, kad tinkamai pasiruošti atstovauti ieškovę civilinėje byloje viduryje proceso įstojusiai advokatei buvo būtina skaityti civilinę bylą, išanalizuoti byloje esančius dokumentus, peržiūrėti kasacinio teismo praktiką, surinkti papildomus įrodymus ir juos patvirtinus pateikti į bylą, bei vertina, kad priteista šių išlaidų suma yra pagrįsta, atitinka protingumo kriterijus, neprieštarauja Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 11 punkto nuostatoms, todėl mažinti jos remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

37Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą apeliacine tvarka teismo sprendimą palieka nepakeistą (LR CPK 178 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

38Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

39Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nebuvo pagrindų skirti tiek... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 3-11) prašo panaikinti Kauno... 10. 1. Bylą nagrinėjantis teisėjas buvo aplaidus ir nerūpestingas, dėl ko buvo... 11. 2. Teismas, nustatydamas atsakovo, kaip patyrusio darbuotojo statusą rėmėsi... 12. 3. Teismas dviejų pareiginių nuostatų skirtumo nepripažino esmine bylai... 13. 4. Teismas ne tik, kad nenustatė byloje materialiosios tiesos, kas reiškia... 14. 5. Teismas neteisingai vertino liudytojų L. R. ir D. L. parodymus. D. L.... 15. 6. Teismas visiškai nesvarstė ieškovės, kaip nukentėjusiojo, kaltės... 16. 7. Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 173,47 Eur bylinėjimosi... 17. Ieškovė UAB „Continental Transport“ atsiliepime į apeliacinį skundą (2... 18. 1. Pagrįsta teismo išvada, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus -... 19. 2. Nelegalūs asmenys buvo aptikti, kas sudaro pagrindą išvadai, jog... 20. 3. Atsakovui buvo paskirta bauda, kurią sumokėjo ieškovė. Tokiu būdu... 21. 4. Sprendimu buvo tinkamai kvalifikuoti šalis siejantys civiliniai teisiniai... 22. 5. Atsakovo nurodomi tariamai suklastoti dokumentai - pareiginiai nuostatai ir... 23. 6. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 27. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. J. laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 8 d.... 28. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas netinkamu byloje esančių... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, sprendžia, jog... 30. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo motyvus, jog... 31. Byloje nėra ginčo, jog šalis siejo darbo santykiai; už atsakovo... 32. Vertindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei kvalifikuodamas tarp... 33. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad yra... 34. Teisėjų kolegija nustatė, kad nepasitvirtino ir apeliacinio skundo motyvas,... 35. Nors, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas atskirai... 36. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš apelianto... 37. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 38. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą....