Byla e2-3768-734/2018
Dėl statybos rangos sutarties pažeidimo, neteisėto praturtėjimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Dalyvaujant ieškovui V. B., jo atstovei advokatei L. G., A. Z. Čekavičiui, Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams Z. Č., U. Č. dėl statybos rangos sutarties pažeidimo, neteisėto praturtėjimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškiniu (el. b. l 1-8) ieškovas prašo: 1) priteisti 27422 Eur neteisėtai įgytas lėšas iš atsakovės U. Č. ieškovui V. B. naudai kaip neteisėtai pasisavintas lėšas; 2) Patenkinus pirmąjį reikalavimą – priteisti iš atsakovo Z. Č. 751 Eur (28173 Eur ieškinio sumos - 27422 Eur pagal sutartį sumokėta suma - 751 Eur skirtumas); 3) Netenkinus pirmojo reikalavimo, priteisti 28173 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius šimtą septyniasdešimt tris eurus) iš atsakovo Z. Č. ieškovui V. B.; 4) Priteisti iš atsakovo Z. Č. 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui V. B.; 5) Priteisti iš atsakovo Z. Č. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sutarties sumos nuo 2017 m. liepos 5 d.; 6) Priteisti iš atsakovo Z. Č. ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus ir nurodė, jog 2017 m. kovo 15 d. ieškovas su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti namo, esančio Vilniaus raj., Nemėžio sen., Paliepių km., Žiedų g. 39 pamatų įrengimo darbus (su statybinėm medžiagom). Pagal sutarties 5.2 papunktį atsakovas įsipareigojo: „Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esančių statybinių normų ir taisyklių, palaikant darbo vietoje nuolatinę švarą ir tvarką“. Pagal sutarties 2.1 papunktį paslaugų kaina 24000 Eur taip pat ieškovas sutarties pasirašymo dieną sumoka atsakovui 7200 Eur t.y. 30 % sąmatinės darbų vertės avansą. Kiti daliniai atliktų darbų apmokėjimai bus vykdomi kas savaitę, atsakovui pateikus atliktų darbų aktą, o ieškovui pasirašius jį per vieną darbo dieną (sutarties 3.1 papunktis). Taip pat nurodyta, kad ieškovas visus apmokėjimus, numatytus šioje sutartyje, atlieka per banką į atsakovo nurodytą sąskaitą arba apmokant grynais pinigais. Atsakovas pagal sutartį įsipareigojo darbus pradėti 2017 m. kovo mėn. (per 5 dienas nuo avanso gavimo) ir užbaigti praėjus 45 darbo dienoms nuo darbų pradžios (sutarties 4.1 papunktis). Sutarties 8.1 papunktis numato: „Vienai iš šalių pažeidus sutarties numatytus terminus, ji privalo mokėti 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sutarties sumos“. Sutarties 9.1 papunktis numato, jog bendras sutarties objekto bei jo garantinio aptarnavimo laikas - penki metai nuo darbo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento.

52017 m. birželio 30 d. ieškovas su atsakovu pasirašė priedą prie sutarties, kuriame numatyta, kad paslaugų kaina nebus viršijama 27800 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus eurų) už darbą, įskaitant panaudotų statybinių medžiagų vertę. Taip pat pagal 4.1 papunktį numatyta, kad darbų atlikimo terminai prasitęsia dvidešimt penkias darbo dienas. Pagal lokalinę sąmatą atsakovas įsipareigojo atlikti už 27800 Eur statybos darbus iki 2017-07-05, tačiau gavęs beveik visą sutartyje nustatytą apmokėjimą, darbų neatliko. 2017-09-07 ieškovas atsakovui išsiuntė pretenziją, kurioje nurodė, kad dėl neatliktų sutartimi nustatytų darbų, ieškovas atsakovui skaičiuoja delspinigius, nurodė, kad atsakovas privalo iki 2017-09-14 pateikti darbų atlikimo grafiką, nes priešingu atveju ieškovas samdys kitą rangovą, bei kreipsis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Kadangi atsakovas nebendradarbiavo, ieškovas kreipėsi į statybos specialistą, kuris 2017-10-03 ieškovui įteikė atsakovo atliktų darbų vertinimo aktą, kuriame konstatuoti atsakovo atliktų statybos darbų pažeidimai. Ieškovas samdė kitą rangovą. Ieškovas kreipiasi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 28137 Eur sumą, kurią atsakovas pasisavino neteisėtu būdu, neatlikęs nei pusės sutartyje numatytų darbų ir dar daugiau, darbus atlikęs nekokybiškai. Prašoma priteisti iš atsakovo suma apskaičiuota: iš sutarties sumos (27800 Eur) atėmus atliktus atsakovo darbus pagal Vertinimo aktą (13326 Eur) gaunasi 14474 Eur suma; prie 14474 Eur sumos pridėjus defektų taisymą pagal Vertinimo aktą 13119 Eur, pridėjus išlaidas ekspertizei atlikti 500 Eur, pridėjus išlaidos faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui 80 Eur, iš viso 28173 Eur suma, kurią ir privalo atlyginti šiuo atveju atsakovas. Atsakovas, kaip rangovas, įvykdė esminį sutarties pažeidimą, ieškovo teisėti lūkesčiai ir interesai buvo pažeisti, nes atsakovas neįvykdė esminio sutarties įsipareigojimo atlikti numatytus darbus. Pagal sutarties nuostatas, atsakovui nuo 2017 m. liepos 5 d. yra skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sutarties sumos.

6Dėl neteisėto praturtėjimo: ieškovas nurodo, kad atsakovė U. Č. be jokio teisinio pagrindo įgijo 27422 Eur pinigų sumą. 2017-09-07 ieškovas išsiuntė pretenziją atsakovei, nurodydamas, kad atsakovė į savo sąskaitą laikotarpiu 2017-03-17 iki 2017-08-04 iš ieškovo gavo 27422 Eur sumą dėl to, kad atsakovas Z. Č. ieškovą suklaidino, pretenzijoje nurodė, kad atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo įgyti ieškovo pervestas lėšas ir tuo būdu, atsakovei nurodė iki 2017-09-14 17 val. grąžinti neteisėtai įgytas sumas į ieškovo pretenzijoje nurodytą sąskaitą. Atsakovė šių lėšų ieškovui negrąžino, todėl ieškovas prašo priteisti 27422 Eur neteisėtai įgytas lėšas iš atsakovės U. Č..

7Atsakovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus (t.1 el.b.l. 69-71), teismo posėdyje su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodydamas, jog jis ieškovui turėtų atlyginti apie 10000 Eur dėl neatliktų ir netinkamai atliktų darbų, taip pat nurodė, jog sutartyje numatytų darbų ir nustatytais terminais negalėjo atlikti todėl, kad buvo lietingas sezonas, dėl ko reikėjo samdyti papildomos technikos bei įrangos, o tai išdidino statybos darbų kaštus. Dėl to su užsakovu kilo konfliktas, jis nutraukė rangos sutartį. Susidariusią padėtį dėl gamtinių sąlygų atsakovas vertina kaip nenugalimą jėgą, dėl ko jis negalėjo įvykdyti rangos sutartimi numatytų darbų.

8A. U. Čekavičiūtė 2018-02-21 teismo posėdyje prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti, nes ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu (t.1 el.b.l. 112-114), vėliau teismo posėdžiuose nedalyvavo dėl užimtumo darbe.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: 2017-03-15 tarp ieškovo ir atsakovo Z. Č. sudaryta statybos rangos sutartis ( t.1, el.b.l 16-19, 20), kuria atsakovas įsipareigojo atlikti namo, esančio Vilniaus raj., Mickūnų sen., Paliepių km., Žiedų g. 39, pamatų įrengimo darbus (sutarties 1.1p., 5p.). Šalys susitarė, kad paslaugų kaina –pamatų įrengimo darbai, statybinės medžiagos, - 24000 Eur (sutarties 2.1p.), sutartyje numatytų darbų terminas - rangovas darbus pradeda 2017 metais kovo mėn (per penkias darbo dienas nuo avanso gavimo), ir užbaigia darbus praėjus keturiasdešimt penkioms darbo dienoms nuo darbų pradžios(sutarties 4p.) 2017-03-15 priedu prie statybos rangos sutarties (t.1 el.b.l.21), šalys susitarė, jog paslaugų kaina už visus objekte atliktus darbus neturi viršyti 27800 Eur už darbą ir panaudotas statybines medžiagas, atsakovas įsipareigojo atlikti papildomus statybos darbus ( papildomo susitarimo 5p.), šalys pratęsė darbų atlikimo terminus 25 darbo dienas ( papildomo susitarimo 4p.).

11Specialisto, statybos eksperto vertinimo aktu (t.1 el.b.l. 23-54) 2017-09-21 apžiūrėjus objekte išlietus pamatus buvo nustatyti šie pažeidimai: nebuvo tinkamai nuvestas ar pažemintas gruntinio vandens lygis, ko pasėkoje vanduo kaupiasi paviršiuje ir plauna esamas konstrukcijas, esamas pamatas suskilinėjęs, taip pat vietomis buvo nustatytas esamo pamato betono stiprio klasė – C12/16 ir C16/20, kuri neatitinka numatyto projekte C25/30 betono stiprio klasės ir papildomai pasirašyto susitarimo reikalavimo, kur nurodyta C20/25 betono klasė. Būtina atlikti papildomus darbus – pamatų 17,4 kub m armavimo, betonavimo (betono tankio ir stiprio klasė-C20/25 (sunkusis betonas), plėvelės, putopolistirolio padėjimo po pamatais, klojinių montavimo (viso 94 kub m., 20 kub.m., 0,4 frakcijos atvežimo darbus). Apžiūrėjus ir išmatavus esamas pamatų sienas, nustatyta, kad atlikti betonavimo darbai yra nekokybiški sienų nuokrypiai viršija leistinas normas. Pagal faktą išmatavus pamato vertikalias plokštumas , nustatyti nuokrypiai iki 40 mm tai viršija leidžiamą iki 20 mm. Išmatavus pamato horizontalias plokštumas , nustatyti nuokrypiai iki 30 mm tai viršija leidžiamą iki 20 mm. Išmatavus pamato plotį, nustatyta, kad jis svyruoja nuo 29 cm iki 32 cm., kai turi būti 30 cm. Esami matmenų nuokrypiai viršija leidžiamus nuo -3 iki 6 mm. Pamatų sienų kampai neatitinka 90 laipsnių kampo. Pasirinkus atitinkamus taškus su nivelyru buvo atliktas pamato aukščių skirtumų matavimas, nustatyta, kad pamato aukščių skirtumas nuo +2 iki -7 cm, tai viršija leidžiamą – 2 cm. Tarp ašių 1-5 ir A-H paskaičiuoti aukščių skirtumai yra nuo taško Nr. 0, kuris priimamas kaip ±0.000 aukščio. O tarp ašių 6-9 ir A-H paskaičiuoti aukščių skirtumai yra nuo taško Nr. 10, kuris priimamas kaip ±0.000 aukščio . Apskaičiuota, kad aukščio skirtumas tarp taško Nr. 0 ir Nr. 10 yra 67 cm. Kai pagal esamą projektą aukščių skirtumas turi būti 90 cm. Nustatytas – 23 cm neatitikimas. Polistirolas netinkamai įrengtas aplink armatūros karkasus, paklotas prie pat armatūros, t.y. užpylus betoną nebus išlaikytas apsauginis armatūros sluoksnis ir armatūra pradės koroduoti. Vykdant statybos žemės darbus buvo nukasta dalis grunto, esančio už sklypo ribų. Pagal Sutartinius įsipareigojimus rangovas turėjo atlikti grunto kasimo, pamatų betonavimo, grunto tankinimo ir drenažo įrengimo darbus už 27800 EUR sumą. Atlikus faktinius paskaičiavimus nustatyta, kad atlikta darbų už 13326 EUR sumą, bet pažymėtina, kad esami darbai yra atlikti nekokybiškai. Esamiems pamatų defektams ištaisyti reikia atlikti darbų už 13119 EUR sumą.

12Statybinių darbų aktas Nr.1 13283,60 Eur sumai (t.1 el.b.l. 72), papildomai atliktų statybinių darbų aktas 1122 Eur sumai (t.1 el.b.l. 73), statybinių darbų aktas Nr.2 4400 Eur sumai ( t.1 el.b.l. 74), pasirašyti abiejų ginčo šalių patvirtina tik faktą, kad darbus atsakovas vykdė, tačiau ieškovo parašai nepatvirtina fakto, kad šie darbai atlikti kokybiškai bei tokiai sumai, kaip nurodyta minėtuose dokumentuose, nes dėl statybos darbų kokybės, medžiagų kiekio pasisakė statybos darbų ekspertas pateiktoje į bylą išvadoje, kurios atsakovas nenuginčijo, eksperto išvadoje nurodyta, kad atsakovas atliko statybos darbų už 13326 Eur, tačiau šių darbų trūkumų ištaisymui reikia 13119 Eur.

13Iš byloje esančios rangos sutarties Nr. 2017-70 ( t.1 el.b.l. 107-108), nustatyta, kad ieškovas samdė naują rangovą UAB „Pamatų statyba“, kuris ginčo objekte atliko atsakovo nekokybiškų darbų ištaisymą bei užbaigė statybos darbus, susijusius su pastato pamatų įrengimu, kurių neužbaigė atsakovas, už šiuos darbus naujasis rangovas pateikė sąmatą 16300 Eur, ( t.1 el.b.l 177) kuriuos ieškovas sumokėjo ( t.1 el.b.l. 105), o galutinis atsiskaitymas pagal naujai sudarytą rangos sutartį 14800 Eur– ( t.1 el.b.l 178, 182).

14Atsakovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus- statybinių medžiagų įsigijimo dokumentus, įrankių ir įrengimų nuomos dokumentus ( t.1, el.b.l. 120-164), teigdamas, kad įrankių ir įrengimų nuoma kainavo 1208 Eur, statybinės medžiagos- 10203,64 Eur – iš viso ginčo objekte panaudojo 11 411,64 Eur, į šią sumą neįskaitant darbo užmokesčio. Pažymėtina, jog šie rašytiniai įrodymai nepatvirtina fakto, kad nurodytos medžiagos bei įrengimai buvo panaudoti ginčo objekte.

15Apibendrinant ištirtus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog ieškovą ir atsakovą siejo statybos rangos santykiai, atsakovas už 27800 Eur, gautų iš ieškovo, įsipareigojo įsigyti statybines medžiagas ir pastatyti gyvenamojo namo pamatus, šie ginčo šalių santykiai kvalifikuojami pagal LR CK 6.644 straipsnio 1 d. nuostatas, kurios nustato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. LR CK 6.663 str. nustato, jog rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos –įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Šio straipsnio antrojoje dalyje nurodyta: jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis. Byloje esantis atsakovo atliktų statybos darbų specialisto surašytas 2017-10-03 vertinimo aktas įrodo, jog atsakovas, kaip rangovas, atlikdamas statybos darbus ieškovo užsakymu, esminiai pažeidė eilę statybos darbus reglamentuojančius norminius aktus ( jie nurodyti aukščiau rašytinių įrodymų tiriamojoje dalyje cituojant specialisto akto išvadas), šių pažeidimų pasekmė – ieškovui kilo 13119 Eur nuostolių - suma, kuri reikalinga trūkumų ištaisymui. Įvertinus aplinkybę, kad ieškovas atsakovui pervedė 27422 Eur sumą, bei įvertinus tai, kad eksperto nustatyta, kad atsakovas atliko darbų už 13326 Eur, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina suma 27215 Eur (27422-13326 +13119 ) (LR CK 6.665 str. 3 d.) dėl netinkamai vykdytos rangos sutarties. Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo papildomas ieškovo patirtas išlaidas - ekspertizei atlikti 500 Eur, už antstolio paslaugas surašant faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą 80 Eur. Vadovaujantis šiais argumentais, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 27795 Eur nuostolių dėl atsakovo netinkamai vykdytos rangos sutarties.

16Atmestini atsakovo argumentai, jog jis rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl lietingų orų. Pagal LR CK 6.659 str. nuostatas, atsakovas, kaip rangovas, negalėdamas vykdyti rangos sutarties dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui, turėjo įspėti užsakovą ir laukti nurodymų dėl statybos darbų eigos, tačiau, kaip nustatyta iš šalių parodymų, atsakovas tęsė statybos darbus, samdydamas papildomai įvairią įrangą, tuo išdidindamas statybos kaštus. O be to, kaip nustatyta statybos eksperto išvadoje, atsakovo darbai atlikti nesilaikant statybą reglamentuojančių normatyvinių aktų, kas sąlygojo nekokybišką statybos darbų rezultatą - nebuvo tinkamai nuvestas ar pažemintas gruntinio vandens lygis, pamatas suskilinėjęs, taip pat vietomis nustatytas esamo pamato betono netinkama stiprio klasė, naudotas ne tos kokybės cementas, betonavimo darbai yra nekokybiški sienų nuokrypiai viršija leistinas normas, pamatų sienų kampai neatitinka 90 laipsnių kampo, neleistini pamatų sienų aukščių skirtumai ir pan., t.y. šių nustatytų trūkumų negalėjo sąlygoti blogos gamtinės sąlygos. Atsakovas jokiais įrodymais nepaneigė statybos eksperto išvadų, todėl jo samprotavimai dėl neįvykdytos rangos sutarties, atmestini, kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, kuriuos skaičiuoja nuo prievolės pažeidimo dienos 2017-07-05.

18Rangos sutarties 8.1 punktas numato, jog vienai iš šalių pažeidus sutarties numatytus terminus, ji privalo mokėti 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sutarties sumos. Rangos sutarties 4.1p. numatė, kad rangovas darbus pradeda 2017 metų kovo mėnesį per penkias dienas nuo avanso gavimo ir darbus užbaigia praėjus keturiasdešimt penkioms darbo dienoms nuo darbų pradžios, priedu prie statybos rangos sutarties 4 punktu šalys susitarė, jog darbų atlikimo terminai prasitęsia 25 darbo dienas. Aukščiau ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, jog atsakovas rangos darbų neatliko, ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra pagrįstas (LR CK 6.258 str.).

19Tačiau, darytina išvada, jog sutartimi nustatytas delspinigių 0,1 proc. dydis už kiekvieną uždelstą dieną nuo 27800 Eur bendros sutarties sumos, kas sudaro po 27,8 Eur už kiekvieną dieną, yra aiškiai per didelės ir neprotingos.

20Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, nutartis civilinėje byloje 3K-3-386/2010). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ,,Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012; kt.).

21Todėl įvertinus tai, kad atsakovas dalį darbų pagal rangos sutartį vykdė, taip pat įvertinus ieškovo argumentus, kokias neigiamas pasekmes jis patyrė dėl atsakovo veiksmų, siekiant ginčo šalių pusiausvyros, netesybos sumažintinos nuo 0,1 proc. iki 0,05 proc. (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), ir įvertinus tai, kad ieškovas nenurodė už kokį laikotarpį ir kokią sumą prašo priteisti delspinigius, delspinigiai skaičiuotini už 180 dienų, t.y. taip, kaip nustato įstatymas (CK 1.125 str. 5d.1p.), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteitina 2502 Eur (27800 x 0,05 :100) delspinigių.

22LR CK 6.210 straipsnio 1d. nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, o šio straipsnio 2 dalis nustato, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ginčo šalys yra fiziniai asmenys, todėl vadovaujantis šiuo įstatyminiu reglamentavimu iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o ne 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, kaip prašo ieškovas.

23Dėl reikalavimo atsakovei U. Č.:

24Ieškinio reikalavimu ieškovas prašo priteisti 27422 Eur neteisėtai įgytas ir pasisavintas lėšas iš atsakovės U. Č., kuri be teisėto pagrindo šiomis lėšomis praturtėjo.

25LR CK 6.242 straipsnio 1 dalis nustato, jog be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas.

26Remiantis šiuo įstatymo reglamentavimu, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas atsakovei U. Č. dėl nepagrįsto praturtėjimo, atmestinas šiais argumentais: šalys rangos sutartimi susitarė, į kokią sąskaitą ieškovas perves statybai reikalingas lėšas (t.1 el.b.l. 16-18), remiantis šia sutartimi ieškovas pervedė į nurodytą sąskaitą sutartimi numatytas lėšas, pavedimuose nurodydamas gavėją – U. Č. (t.1, el.b.l 60), iš šių aplinkybių darytina išvada, jog ieškovas žinojo, jog rangos sutartyje ieškovas nurodė ne savo sąskaitą, nes tokios neturi, o nurodė savo dukros sąskaitą, ieškovas su tuo sutiko. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai (t.1 el.b.l. 122, 123), rodo, jog atsakovas iš šios sąskaitos vykdė atsiskaitymus, įsigydamas statybines medžiagas. Todėl nėra pagrindo išvadai, jog atsakovė U. Č. turėtų atsakyti pagal LR CK 6.242 str. 1 d. nuostatas.

27Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos : žyminis mokestis 75 Eur (t.1 el.b.l 56), procesinių dokumentų įteikimas atsakovams per antstolį – 48,40 Eur (b.l. 73), advokato išlaidos: 590 Eur (t.1 el.b.l 181, b.l. 24) – iš viso 638,4 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Byloje susidarė 13,74 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – todėl pagal LR CPK 92 - 96 straipsnių nuostatas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

29Vadovaudamasis LR CPK 270-271 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo Z. Č. ieškovo V. B. naudai 27795 Eur nuostolių, 2502 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 638,4 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš atsakovo Z. Č. 13,74 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. Teismas... 3. ieškiniu (el. b. l 1-8) ieškovas prašo: 1) priteisti 27422 Eur neteisėtai... 4. Ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus ir nurodė, jog 2017 m. kovo 15 d.... 5. 2017 m. birželio 30 d. ieškovas su atsakovu pasirašė priedą prie... 6. Dėl neteisėto praturtėjimo: ieškovas nurodo, kad atsakovė U. Č. be jokio... 7. Atsakovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus (t.1 el.b.l. 69-71), teismo... 8. A. U. Čekavičiūtė 2018-02-21 teismo posėdyje prašė ieškinį jos... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: 2017-03-15 tarp ieškovo... 11. Specialisto, statybos eksperto vertinimo aktu (t.1 el.b.l. 23-54) 2017-09-21... 12. Statybinių darbų aktas Nr.1 13283,60 Eur sumai (t.1 el.b.l. 72), papildomai... 13. Iš byloje esančios rangos sutarties Nr. 2017-70 ( t.1 el.b.l. 107-108),... 14. Atsakovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus- statybinių medžiagų... 15. Apibendrinant ištirtus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog ieškovą... 16. Atmestini atsakovo argumentai, jog jis rangos sutartimi prisiimtų... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, kuriuos skaičiuoja nuo... 18. Rangos sutarties 8.1 punktas numato, jog vienai iš šalių pažeidus sutarties... 19. Tačiau, darytina išvada, jog sutartimi nustatytas delspinigių 0,1 proc.... 20. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi... 21. Todėl įvertinus tai, kad atsakovas dalį darbų pagal rangos sutartį vykdė,... 22. LR CK 6.210 straipsnio 1d. nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 23. Dėl reikalavimo atsakovei U. Č.:... 24. Ieškinio reikalavimu ieškovas prašo priteisti 27422 Eur neteisėtai įgytas... 25. LR CK 6.242 straipsnio 1 dalis nustato, jog be teisinio pagrindo nesąžiningai... 26. Remiantis šiuo įstatymo reglamentavimu, darytina išvada, jog ieškovo... 27. Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 28. Byloje susidarė 13,74 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios... 29. Vadovaudamasis LR CPK 270-271 straipsniais, teismas... 30. ieškinį patenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo Z. Č. ieškovo V. B. naudai 27795 Eur nuostolių, 2502... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš atsakovo Z. Č. 13,74 Eur pašto išlaidų valstybės naudai,... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...