Byla 2A-1419-513/2013
Dėl solidarios skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės kredito unijos „Naftininkų investicijos“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovės kredito unijos „Naftininkų investicijos“ ieškinį atsakovams O. B. ir K. P. dėl solidarios skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų O. B. ir K. P. 6 678,08 Lt skolą, pagal 2012-04-24 pasirašytą paskolos sutartį ir laidavimo sutartį.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-30 sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų 1 940,37 Lt negrąžintą paskolą, 2625,82 Lt palūkanas, 211,20 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 154,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-02-19, iki sprendimo už akių visiško įvykdymo bei iš kiekvieno atsakovo po 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-19 nutartimi, nusprendė palikti galioti iki sprendimo už akių visiško įvykdymo. Teismas konstatavo, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovui O. B. paskolą, tačiau atsakovas sutartyje nustatytais terminais paskolos ir kitų pagal sutartį mokėtinų sumų negrąžino, todėl laikė, atsakovą pažeidusiu prievolę. Įvertinęs bylos aplinkybes, remdamasis CK 6.38 str. 1 d., 6.59, 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.81 str. 1 d., teismas tenkino ieškovės reikalavimą ir solidariai iš atsakovų priteisė minėtas negrąžintos paskolos ir palūkanų sumas. Teismas išanalizavęs paskolos sutarties sąlygas, padarė išvadą, jog šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Konstatavo, kad tokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Vadovaudamasis CK 6.258 str., 1.5 str. 4 d., ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovo 0,5 procentų dydžio delspinigius laikė nepagrįstu ir savo iniciatyva delspinigių dydį sumažino iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio 0,05 procentų delspinigių dydžio, ir iš atsakovų solidariai ieškovei priteisti dešimt kartų mažesnę delspinigių sumą – 211,20 Lt.

4Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-30 sprendime už akių yra padaryta rašymo apsirikimo klaida, t.y. neteisingai nurodyta atsakovo K. P. pavardė, tačiau tai nėra kliūtis patikrinti ginčijamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Vadovaujantis CPK 276 str., nurodytas rašymo apsirikimas taisytinas pirmosios instancijos teismo.

5Ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimo už akių panaikinti ir priteisti iš atsakovų 6 678,08 Lt įsiskolinimą, t. y. 1 940,37 Lt negrąžintos paskolos, 2 625,82 Lt palūkanų, 2 111,89 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Iš esmės ginčija teismo spendimo dalį, kuria nuo 2 111,89 Lt iki 211,20 Lt sumažinta delspinigių suma. Argumentuoja tuo, jog prieš sudarant paskolos sutartį, jos nuostatos buvo detaliai suderintos su atsakovu O. B., tokiu būdu užtikrinant abiejų sutarties šalių laisvą valią ir užtikrinant sutarties laisvės principą, įtvirtintą CK 1.2 str. Be to, paskolos sutarties 3.5 p. paskolos gavėjas įsipareigojo pagal sutartyje nustatytą terminą negrąžinęs paskolos, jos dalies ar nesumokėjęs palūkanų, mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos ar nesumokėtos sumos. Delspinigių dydis atsakovui O. B. buvo žinomas prieš sudarant paskolos sutartį ir savo valią jis išreiškė pasirašydamas paskolos sutartį. Netesybos ieškovei, kaip finansų įstaigai, yra viena iš esminių sutarties sąlygų, todėl teismas nepagrįstai sumažino netesybų dydį. Nemano, kad ginčo sutartinės netesybos yra neprotingai didelės, be to, atsakovas įvykdė tik mažą dalį savo įsipareigojimų, ignoravo jam siųstus raginimus, vengė tinkamai įvykdyti įsipareigojimus. Pažymi, kad sutartinės netesybos savo esme yra šalių sutarta suma, kurią šalys susitaria laikyti minimaliais nuostoliais, jeigu sutartis neįvykdoma. Mažindamas netesybas teismas neturėtų jų mažinti tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Apeliacinį skundą grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008, 2012-07-26 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012, Lietuvos apeliacinio teismo byloje Nr. 2A-335/2013, pateiktais netesybų taikymo aspektais.

6Iš atsakovų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Nagrinėjamu atveju apeliantė kredito unija „Naftininkų investicijos“ neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalies, kuria jai solidariai iš atsakovų priteista 1 940,37 Lt negrąžinta paskola, 2 625,82 Lt palūkanos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo už akių visiško įvykdymo bei iš kiekvieno atsakovo po 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliacinio skundo argumentai susiję tik su skundžiamo teismo sprendimo dalimi, kuria teismas sumažino ieškovės prašytą ir prašomą priteisti 2 111,89 Lt dydžio delspinigių sumą iki 211,20 Lt. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas nagrinės, ar teisėtas ir pagrįstai atliktas ginčo delspinigių dydžio sumažinimas.

10Byloje nustatyta, kad ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ ir atsakovas O. B. 2012-04-24 pasirašė paskolos sutartį Nr. KS 0000061, kurią ieškovė suteikė

1120 000 Lt dydžio paskolą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir tvarka grąžinti suteiktą paskolą iki 2017-04-20, sumokėti palūkanas bei kitus sutartyje numatytus mokesčius. Paskolos sutarties 3.5 ir 3.1.1. punktais šalys susitarė dėl 0,5 proc. delspinigių dydžio, skaičiuotinų už kiekvieną dieną, sutartyje nustatytu terminu negrąžinus paskolos, jos dalies ar nesumokėjus palūkanų. Ieškovė ir atsakovas K. P. 2012-04-24 pasirašė laidavimo sutartį Nr. LS 0000061, kuria atsakovas įsipareigojo atsakyti ieškovei už visus įsipareigojimus, kylančius iš paskolos sutarties Nr. KS 0000061, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovo O. B.. 2012-11-29, 2013-01-04, 2013-02-04 ieškovė siuntė raginimus atsakovams, reikalaudama sumokėti pradelstas įmokas. Duomenų, jog atsakovai (ar kuris iš jų) ieškovei grąžino skolą, byloje nėra. Ieškovės 2013-02-05 pažymoje apie skolą nurodyta, kad skolą sudaro 1 940,37 Lt negrąžinta paskola, 2 625,82 Lt palūkanos, 2 111,89 Lt delspinigiai, iš viso 6 678,08 Lt.

12Faktinės aplinkybės patvirtina ir apeliantė neginčija, jog atsakovas O. B. iš paskolos sutartimi suteiktos 20 000,00 Lt paskolos liko nesumokėjęs ieškovei 1 940,37 Lt, taigi didžiąją dalį prievolės buvo įvykdęs.

13Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje inter alia nustatyta, jeigu prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

14Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-1094/20030). Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes tai, jog sudarydamos sutartį šalys nustato nemažus delspinigius, dar nereiškia prieštaravimo viešajai tvarkai, todėl, sprendžiant dėl priteistų delspinigių dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, kokio dydžio delspinigiai pasirinkti šalių valia ir sulygti sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008).

15Netesybų žemiausioji mažinimo riba – realūs kreditoriaus patirti nuostoliai, t. y. netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis); ex officio sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio pagrįstumo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Tai, kad netesybų suma viršija nuostolių sumą nebūtinai reiškia, kad netesybos automatiškai privalo būti sumažintos. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2005), tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2010), šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; taip pat žr. 2008 m. vasario 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008), taip pat į faktines bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006), kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-757/2002; taip pat žr. 2005 m. spalio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005; kt.), sutarties šalių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2005), CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

16Ginčo atveju delspinigių dydis pirmosios instancijos teismo teisėtai ir pagrįstai sumažintas iki 0,05 proc. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostata, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną bei jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

17Remiantis ginčo netesybų mažinimui aktualiu teisiniu reguliavimu, įvertinusi faktinių bylos aplinkybių visetą, atsižvelgiant į tai, jog paskolos sutartimi nepagrįstai susitarta net dėl 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną mokėjimą, o atsakovas O. B. įvykdė didžiąją paskolos sutarties dalį - iš 20 000 Lt sumos liko nesumokėjęs tik 1 940,37 Lt, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė 0,05 proc. delspinigių dydį ir teisėtai sumažino delspinigius iki 211,20 Lt sumos. Pirmosios instancijos teismo priteista sumažinta delspinigių suma, atsižvelgiant į paskolos dydį, šalių santykių nekomercinį pobūdį, neįvykdytos prievolės dalį, laikytina atitinkanti nurodytus kriterijus. Atsižvelgiant į tai, apeliantės argumentai dėl delspinigių dydžio sumažinimo, motyvuojant sutarties šalių laisvės principo pažeidimu, vertintini kritiškai ir atmestini kaip faktiškai ir juridiškai pagrįsti.

18Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ kreipėsi į teismą su... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-30 sprendimu už akių ieškinį... 4. Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-30... 5. Ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ apeliaciniu skundu... 6. Iš atsakovų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Nagrinėjamu atveju apeliantė kredito unija „Naftininkų investicijos“... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovė kredito unija „Naftininkų investicijos“ ir... 11. 20 000 Lt dydžio paskolą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje... 12. Faktinės aplinkybės patvirtina ir apeliantė neginčija, jog atsakovas O. B.... 13. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas... 14. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad netesybos mažinamos... 15. Netesybų žemiausioji mažinimo riba – realūs kreditoriaus patirti... 16. Ginčo atveju delspinigių dydis pirmosios instancijos teismo teisėtai ir... 17. Remiantis ginčo netesybų mažinimui aktualiu teisiniu reguliavimu,... 18. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325-331 straipsniais, teisėjų... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimą už akių palikti...