Byla e2-154-743/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui K. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1441,38 Eur sumą, kurią sudaro: 535,80 Eur negrąžinta paskola, 50,37 Eur palūkanos iki kredito grąžinimo termino, 855,21 Eur palūkanos po kredito grąžinimo termino; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-02-18. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2012-09-16 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo K. S. nuotoliniu būdu buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 841274007, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 535,80 Eur vartojimo kreditą 30 dienų terminui, su 114,37 % vartojimo kredito metine palūkanų norma, 198,30 % bendra kredito kainos metine norma. Atsakovas keletą kartų pratęsė skolos grąžinimo terminą ir 2013-06-14 turėjo grąžinti 535,80 Eur skolos bei 50,37 Eur palūkanų. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 535,80 Eur, tačiau atsakovas nustatytu terminu paskolos negrąžino.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (6.256 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovo 535,80 Eur skolos ir 50,37 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino yra pagrįsti, įrodyti ir tenkintini.

8Be to ieškovė atsakovei už laikotarpį nuo 2013-06-15 iki 2014-03-28 paskaičiavo 114,37 % palūkanas po kredito grąžinimo termino, kurių suma sudaro 855,21 Eur, ir prašo priteisti jas iš atsakovo.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių nuotoliniu būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-141/2006;Nr. 3K-3-536/2008).

10Reikalavimas dėl palūkanų priteisimo, jų dydis pagrįstas vartojimo kredito sutarties 7.1 punktu, o taip pat CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, numatančia, jog paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Laikytina, kad šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Teismų praktikoje šioms palūkanoms taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas, todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001; Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005, Nr. 2A-325/2007).

11Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia greitąsias vartojimo paskolas, teismas pažymi, kad ieškovė daugiau nei metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pirmą kartą dėl susidariusios skolos priteisimo ieškovė kreipėsi praėjus daugiau kaip metams nuo termino grąžinti kreditą (2013-06-14) pabaigos, t. y. 2014-11-17, ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 114,37 % metinės palūkanos yra pernelyg didelės, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.2284 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Ieškovės paskaičiuotos palūkanos – 855,21 Eur, kai paskolos suma yra 535,80 Eur, laikytinos neprotingai didelėmis, pažeidžiančiomis kredito gavėjo teisės bei teisėtus interesus. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovui 535,80 Eur sumą, patyrė būtent tokio dydžio (855,21 Eur) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgiant į prašomų priteisti palūkanų po kredito grąžinimo termino (855,21 Eur) ir pagrindinės skolos (535,80 Eur) santykį, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl paskolos ir palūkanų priteisimo, išdavus trumpalaikį vartojimo kreditą, į teismą kreiptasi daugiau nei po metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai, vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų po kredito grąžinimo termino dydis mažintinas pusiau, t. y. iki 427,61 Eur. Tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 32 Eur žyminis mokestis. Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 1441,38 Eur sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 1013,78 Eur, t. y. patenkino 70,33 procentus pareikštų reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistina 23 Eur žyminio mokesčio.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,18 Eur), iš atsakovo nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios išieškotinos šių išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo K. S., a. k. ( - ) 535,80 Eur (penkis šimtus trisdešimt penkis eurus 80 euro centų) negrąžintos paskolos, 50,37 Eur (penkiasdešimt eurų 37 euro centus) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 427,61 Eur (keturis šimtus dvidešimt septynis eurus 61 euro centą) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1013,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-02-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23 Lt (dvidešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,4finance“, į. k. 301881644.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-02-18. Atsakovas per nustatytą... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Be to ieškovė atsakovei už laikotarpį nuo 2013-06-15 iki 2014-03-28... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių nuotoliniu būdu... 10. Reikalavimas dėl palūkanų priteisimo, jų dydis pagrįstas vartojimo kredito... 11. Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,18 Eur), iš... 15. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo K. S., a. k. ( - ) 535,80 Eur (penkis šimtus... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...