Byla 2-18-445/2015
Dėl Alytaus apskrities viršininko 2008-11-04 įsakymo Nr.38-Ž-2851 žemėtvarkos projekto dalies, kuriuo numatytas privažiavimas į žemės sklypą Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinimo negaliojančiu ir kelio servituto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovų S. K., Ž. K. atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui, atsakovės D. L. atstovei E. L., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje nagrinėjo ieškovų S. K. ir Ž. K. ieškinį atsakovams M. S., M. D. ir D. L., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Alytaus apskrities viršininko 2008-11-04 įsakymo Nr.38-Ž-2851 žemėtvarkos projekto dalies, kuriuo numatytas privažiavimas į žemės sklypą Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu ir kelio servituto nustatymo,

Nustatė

2Ieškovai padavė ieškinį teisme atsakovams, kuriuo prašo :

31. panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 „Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382, keitimo", numatytą privažiavimą į žemės sklypą Nr. Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10;

42. nustatyti kelio servitutą, suteikiantį ieškovams teisę eiti ir važiuoti 4 m pločio ir 425 m ploto keliu per atsakovėms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ), Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagal UAB „Laukodeta" parengtą žemės sklypo planą su pažymėtu servitutiniu keliu.

5Ieškovai nurodo, kad S. K. ir Ž. K., pagal 2012 m. lapkričio 8 d. paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 5284, priklauso po 1/2 dalį žemės ūkio paskirties sklypo, esančio ( - ), Varėnos sen., Varėnos r. sav., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1), kurio bendras plotas 0,4800 ha. Tvarkydami žemės nuosavybės dokumentus sužinojo, jog Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Alytaus apskrities viršininko 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 38-Ž-1382, suformuotame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (projektinis Nr. 13-1), nebuvo suprojektuotas servitutinis kelias į ieškovams priklausantį gretimą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), o į ieškovų sklypą galima privažiuoti keliu, esančiu žemės sklypuose, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10. Privažiavimui į ieškovų žemės sklypą nustatytas servitutas buvo nustatytas visiškai neatsižvelgiant į natūralų sklypų, kurių projektiniai Nr. 10, 10-1 ir 13-6 reljefą. Nors iš sklypo, kurio projektinis Nr. 13-6 ir galima patekti į sklypą, kurio projektinis Nr. 10, tačiau iš pastarojo sklypo saugiai patekti į ieškovams priklausantį sklypą, kurio projektinis Nr. 10-1, yra itin sudėtinga, nes reikėtų važiuoti labai stačia nuokalne. O iš ieškovų sklypo stačia įkalne užvažiuoti į sklypą, kurio projektinis Nr. 10 praktiškai neįmanoma nei motorine transporto priemone, nei arklio traukiamu vežimu, nes įkalnė yra labai stati. Šalia ieškovams priklausančio žemės sklypo yra sklypas, kurio projektinis Nr. 13-6. Per šį sklypą nuo senų laikų ėjo kelias. Šis kelias yra išlikęs iki šiol ir juo realiai naudojasi ieškovai, kai reikia patekti į priklausantį žemės sklypą arba išvažiuoti iš jo. Šios išdėstytos aplinkybės akivaizdžiai matosi nuvykus į vietą ir susipažinus vizualiai su minimų sklypų reljefu.

6Su atsakovėmis dėl kelio servituto susitarti nepavyko.Atsakovių sklype auga miškas, per jį nuo seno, taip pat ir šiuo metu eina kelias, kurio servitutą prašo nustatyti teismą. Mano, kad servituto nustatymas nesukels jokių nepatogumų bei papildomų išlaidų tarnaujančiojo sklypo savininkėms- atsakovėms šioje civilinėje byloje.

7Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje duomenų apie vietinės reikšmės kelius, einančius per privačias teritorijas nebuvo gauta, tačiau atlikus paiešką portale https://www.geoportal.lt/map/ buvo aptikti topografiniai žemėlapiai, iš kurių akivaizdžiai matosi, jog kelias per atsakovėms priklausantį žemės sklypą, kurio projektinis Nr. 13-6, kuriam prašoma nustatyti servitutą, buvo pažymėtas TSRS Tarybinės armijos generalinio štabo 1951 bei 1960 metais sudarytuose žemėlapiuose Nr. N-35-62-A-a, Vyriausiosios kartografijos ir geodezijos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos 1973 metais sudarytame žemėlapyje Nr. C-43-23-A-a. Šių žemėlapių duomenys įrodo, jog nustatant kelio servitutą į žemės sklypą Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1), buvo pažeisti šio sklypo savininkų interesai ir nepagrįstai nustatytas privažiavimas į šį žemės sklypą per vietovę, kur įrengti kelią nėra sąlygų, kai tuo tarpu realiai egzistuojantis kelias iš žemėtvarkos planų buvo panaikintas.

8Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktų atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo, kad privažiavimas (servitutinis kelias) iki ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), projektinis Nr. 10-1) buvo numatytas skundžiamu Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 patvirtintame Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto keitime, prie šio žemės sklypo privažiavimą numatant per žemės sklypą Nr. 13-6, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3VĮ-(14.3.2.)-1065 „Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Alytaus apskrities viršininko 2006 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 38-Ž-1382, keitimo" - per žemės sklypą Nr. N10. Šiems žemės sklypams (projektinis Nr. 13-6 ir Nr. 10) yra nustatytas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).

9Ieškovai savo 2015-02-02 patikslintą ieškinio reikalavimą panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 numatytą privažiavimą į žemės sklypą Nr. ( - ) Senosios Varėnos k. v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10, motyvuoja iš esmės tuo, kad kelias per atsakovėms priklausantį žemės sklypą (projektinis Nr. 13-6), kuriam prašoma nustatyti servitutą, buvo pažymėtas TSRS Tarybinės armijos generalinio štabo 1951 bei 1960 metais sudarytuose žemėlapiuose Nr. N-35-62-A-a, Vyriausiosios kartografijos ir geodezijos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos 1973 metais sudarytame žemėlapyje Nr. C-43-23-A-a.

10Pažymi, kad servituto pasibaigimo pagrindai yra numatyti LR CK 4.130 straipsnio 1 dalyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį servitutas gali baigtis tik šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, t. y. jo atsisakius, tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, ir tarnaujančiojo daikto savininku, žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui, pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei, išnykus servituto būtinumui bei suėjus senaties terminui. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai neįrodė nė vieno iš LR CK 4.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų servituto pasibaigimo pagrindų. Ieškovų motyvai, kad privažiavimas į žemės sklypą (projektinis Nr. 10-1) nustatytas per vietovę, kur įrengti kelią nėra sąlygų, nėra pagrindas baigtis servitutui LR CK 4.130 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovų 2015-02-02 patikslinto skundo reikalavimą ir panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 numatytą privažiavimą į žemės sklypą Nr. ( - ) Senosios Varėnos k. v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypui (projektinis Nr. 13-6) kelio servitutas -teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 21 d. sprendimų Nr. 38-25345, Nr. 38-25347 ir Nr. 38-25346 pagrindu, todėl ieškovų 2015-02-02 patikslinto ieškinio pirmojo reikalavimo patenkinimas nesukeltų ieškovams teisinių pasekmių.

11Atsakovės M. D., D. L. ir M. S. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Jos nurodė, kad 2008 m. spalio mėn. 21 d. Alytaus apskrities viršininko sprendimu Nr. 38-25345 M. D. (a.k. ( - ), sprendimu Nr. 38-25347 O. R. (a.k. ( - ), paveldėtoja M. S.) ir sprendimu Nr. 38-25346 J. M. (a.k. ( - ), paveldėtoja D. L.) buvo atkurta nuosavybės teisė į jų tėvams, seneliams priklausiusią žemę Varėnos rajono Varėnos seniūnijos ( - ) kaime. Nuosavybės teisė atkurta į žemės sklypus: unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13 projekto plane), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-1 projekto plane, toliau - sklypas Nr. 13-1), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-2 projekto plane), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-3 projekto plane), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-4 projekto plane), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-5 projekto plane), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 13-6 projekto plane, toliau - sklypas Nr. 13-6), unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), sklypas Nr. 204-6 projekto plane). Nagrinėjamu atveju mums aktualūs sklypai Nr. 13-6 ir Nr. 13-1 ir ieškovams priklausantys sklypai Nr. 10 ir Nr. 10-1. Su ieškovų žemės sklypu Nr. 10 besiribojančiame žemės sklype Nr. 13-6 buvo nustatytas kelio servitutas (3 m. pl. servitutinis kelias). Tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje S. K. ir Ž. K. patvirtino, kad realiai naudojasi šiuo keliu (keliu, kuris, anot ieškovų, „per sklypą ėjo nuo senų laikų") važiuodami j jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, iš kurio tiesiogiai galima patekti į žemės sklypą Nr. 10-1 (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )). Ieškovų pridėtame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2014 m. gegužės 6 d. rašte Nr. 3SD-(14.3.7.)-2014 (toliau - NŽT Varėnos skyriaus raštas) taip pat nurodoma, kad žemės sklypui Nr. 10 kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis) nustatytas 2011 m. spalio 10 d. NŽT Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 3VĮ-(14.3.2.)-1065 patikslinus Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektą, o į sklypą Nr. 10-1 galima privažiuoti keliu, esančiu žemės sklypuose Nr. 13-6 (atsakovių sklypas) ir Nr. 10 (ieškovų sklypas).

122008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 buvo pakeistas Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas. Juo atsakovėms nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Nr. 13-1 nustatytas priėjimas prie upelio (kelio servitutas - takas (teisė naudotis pėsčiųjų taku)), esantis sklypo pakraštyje. Pabrėžtina, kad žemės sklype Nr. 13-1 niekada nebuvo suprojektuotas servitutinis kelias į gretimą žemės sklypą (sklypą Nr. 10-1), o į S. ir Ž. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą galima privažiuoti keliu, esančiu žemės sklypuose Nr. 13-6 ir Nr. 10. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų teisinį ar faktinį kelio per 13-1 sklypą egzistavimą. Pažymėtina, kad šios bylos nagrinėjimo eigoje atsakovės pastebėjo aktyvų judėjimą per joms nuosavybės teise priklausantį sklypą Nr. 13-1. 2014 m. spalio 28 d. ieškovės pateikė skundą NŽT Varėnos skyriui dėl savavališko važiavimo per žemės sklypą ištyrimo. 2014 m. lapkričio 13 d. NŽT Varėnos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo akte konstatuota, kad sklypas Nr. 13-1 '''naudojamas pagal pagrindinę naudojimo paskirtį - miškų ūkio. (...) Rastas riboženklis Nr. 4, prie kurio sukrauta krūva lentų ir šakų. Ši krūva sukrauta gretimo žemės sklypo teritorijoje ant anksčiau išvažinėtų vėžių, galimai šiuo metu nenaudojama pravažiavimui (pastaba: kalbama apie nustatytą servitutinį kelią per sklypą Nr. 10). Nuo riboženklio Nr. 1 šiaurės kryptimi apie 50 m matosi pravažiuotos vežios, einančios per visą žemės sklypą iš vakarų pusės (nuo bendro naudojimo kelio) į rytų pusę, kurios kerta žemės sklypo rytinę ribą 3-4 ir patenka į gretimą žemės sklypą, besiribojanti rytų pusėje (pastaba: kalbama apie ieškovų sklypą Nr. 10-1)". Prie 2014 m. liepos 31 d. atsiliepimo į ieškinį pridėtos sklypo Nr. 13-1 fotografijos (atsiliepimo priedas Nr. 1), kurios buvo padarytos rengiant 2014 m. liepos 31d. atsiliepimą. Į bylą yra pateiktos ir NŽT Varėnos skyriaus specialistų patikrinimo metu darytos fotografijos, kurios patvirtina sklypo išvažinėjimo faktą, akivaizdžius vizualinius sklypo pokyčius lyginant atsakovių ir NŽT Varėnos skyriaus padarytas fotografijas. Tuo tarpu kalbant apie ieškovų prie ieškinio pridėtas fotografijas, nėra aišku nei kada, nei kokioje vietoje jos buvo darytos, nei kokius ieškovų teiginius turėtų patvirtinti, fotografijos taip pat neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų.

13Patikslintu ieškiniu ieškovai prašo panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 „Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382, keitimo" numatytą privažiavimą į žemės sklypą Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10. Toks reikalavimas panaikinti kelio servitutą per sklypus Nr. 13-6 ir Nr. 10 turi įtakos sklypo Nr. 10 bendrasavininkų (ieškovai nėra vieninteliai šio sklypo savininkai) ir sklypo Nr. 10-2 savininko (-ų) teisėms ir teisėtiems interesams. Atsižvelgiant j tai, kad teismas negali spręsti dėl j bylą neįtrauktų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Ieškovai prašo panaikinti dalį administracinio akto.

14Vertinant administracinio akto teisėtumą būtina atsižvelgti ir į nurodytose nuostatose įtvirtintus privalomuosius reikalavimus. Akivaizdu, kad ieškovai teikdami reikalavimą panaikinti administracinio akto dalį nesilaikė nei ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nei įstatyme nustatymo termino, per kurį gali būti skundžiamas administracinis aktas. Todėl toks ieškinio reikalavimas yra atmestinas kaip nepagrįstas.

15Pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Šiame straipsnyje yra įtvirtintos dvi sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu, tai: savininkų nesutarimas ir būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2007).

16Nors ieškovai trumpai užsiminė, kad susitarti buvo bandoma, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Atsakovės nori patvirtinti, kad ieškovai su atsakovėmis iki šio teisminio proceso pradžios nėra šnekėję apie kelio servituto nustatymą.

17Servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teise būtu galima Įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytoju) teisiu ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančio daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau.

18Ieškovai turi objektyvią galimybę įsirengti atskirą kelią į savo žemės sklypą ir naudotis sklypu, neribodami atsakovų teisių. S. ir Ž. K. gali tinkamai naudotis sklypu Nr. 10-1, o prašydami nustatyti kelio servitutą neegzistuojančiam, nesuprojektuotam keliui atsakovėms priklausančiame sklype tik nepagrįstai siekia apriboti atsakovių nuosavybės teisę. Ieškovai ieškinyje nurodo, jog kreipėsi į UAB „Laukodeta" su prašymu parengti servitutinio kelio per sklypą Nr. 13-1 planą. Iš į bylą pateikto plano matyti, kad šis papildomas privažiavimas prie sklypo Nr. 10-1 suprojektuotas per patį sklypo Nr. 13-1 vidurį, neįvertinus alternatyvių galimybių ir taip reikšmingai siekiant (nes UAB „Laukodeta" parengtas žemės sklypo planas teisiškai negalioja) suvaržyti sklypo savininkių (atsakovių) interesus. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita.

19Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai prašo nustatyti servitutą per miškų ūkio (rekreacinis miškas) paskirties žemės sklypą, kuriam taikomas specialusis teisinis reglamentavimas. Apibendrinus reikia pažymėti, kad ieškovų reikalavimas panaikinti galiojantį kelio servitutą į sklypą Nr. 10-1 per sklypus Nr. 13-6 ir Nr. 10 yra nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovų pozicija dėl galiojančio kelio servituto nėra nenuosekli: nors 2014 m. birželio 17 d. ieškinyje ir 2015 m. vasario 2 d. patikslintame ieškinyje ieškovai nurodo, kad kelias per sklypą Nr. 13-6 „ėjo nuo senų laikų" ir ieškovai naudojasi šiuo keliu, tačiau formuluodami reikalavimus prašo šį kelio servitutą panaikinti (kyla klausimas, kaip ieškovai patektų į sklypą Nr. 10, jei kelio servitutas per sklypą Nr. 13-6 būtų panaikintas). Ieškovų teiginiai dėl neįmanomumo naudotis sklypu Nr. 10-1 yra nepagrįsti, neparemti jokiais įrodymais. Ieškovai taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad kelias per sklypą Nr. 13-1 kada nors buvo nustatytas, todėl nepagrįstai teigiama, kad šis kelias buvo panaikintas. Tą patvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčyti aptariamų sklypų projektiniai ir kiti dokumentai, patvirtinti Alytaus apskrities viršininko sprendimais, įsakymais ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymais.

20Ieškovai ir jų atstovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais. Ieškovų atstovas nurodė, kad servitutas nėra įregistruotas viešame registre. Atmetus ieškinį, ieškovai neturi būdo patekti į sklypą. Servitutą būtina nustatyti, nes priešingu atveju ieškovai neturėtų privažiavimo prie sklypo.

21Atsakovės D. L. atstovė ieškinio nepripažino ir prašė atmesti atsiliepimuose nurodytais pagrindais ir motyvais. Ji nurodė, kad atsakovai pateikė turimus įrodymus. Ieškovai neįrodė negalimumo naudotis žemės sklypu. Nurodomo žemės sklypo Nr.10 savininkai nežinomi ir neįregistruoti registre. Ieškovai neįrodė, kad negali naudotis nustatytu servitutu.

22Ieškinys dalyje dėl administracinio akto panaikinimo paliktinas nenagrinėtu, o ieškinys dalyje dėl kelio servituto nustatymo atmestinas

23Ieškovai prašo panaikinti dalį administracinio akto, t.y. Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 „Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382, keitimo", numatytą privažiavimą į žemės sklypą Nr. Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10.

24Tokiu atveju turi būti nurodyti savininkai (valdytojai) nurodomų projektinių žemės sklypų, pagal nekilnojamojo turto registro duomenis ar faktiniai jų naudotojai kitais pagrindais. Tokie asmenys turi būti privalomai įtraukti į bylos nagrinėjimą, kai kalbama (sprendžiama) dėl šių asmenų teisių ir pareigų.

25Atsakovių M. D., D. L., M. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodomi žemės sklypo, projektinis Nr.10 bendraturčiai: A. B., R. B., A. K., R. A.. Ieškovai neginčija tokių aplinkybių. Taigi sprendžiant dėl nurodyto žemės sklypo naudojimosi tvarkos, apribojimų ar servitutų, šie asmenys turėjo būti įtraukti į bylos nagrinėjimą.

262014-05-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus atsakyme į prašymą yra nurodyta, kad žemės sklypas (projektinis Nr.10, namų valdos sklypas), nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Šį žemės sklypą pretenduoja įsigyti nuosavybėn S. K.,Ž. K. bei kiti pastatų bendraturčiai ( t.1. b.l. 11-12).

27Pagal asmenų, kuriems suformuoti žemės sklypai vykdant Alytaus apskrities Varėnos rajono Senosios Varėnos ir Glūko rėžinių kaimų žemėtvarkos projektą, sąrašą, S. K. , apribojimai ir servitutai nenurodyti ( t.1, b.l. 14-15).

28Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, 2012-09-17, žemės sklypui unikalus Nr. ( - ), sklypo plotas 0.4800 ha., ( - ) Varėnos r., įregistruotas kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku ir kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (0.02 ha), t.1, b.l.8. Nurodomas kelio servitutas nustatytas pagal 2011-10-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsąkymą Nr.3VĮ-(14.3.2)-1065 (t.1, b.l. 26-27).

29Ieškovai nėra atsisakę ieškinio reikalavimo atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl priimto administracinio akto dalies panaikinimo, todėl sprendžiama dėl visų pareikštų reikalavimų.

30Žemės sklypui (projektinis Nr.13-6) kelio servitutas – teisės važiuoti transport priemonėmis nekilnojamojo turto registre įregistruota Alytaus apskrities viršininko 2008-10-21 sprendimu Nr.38-25345, 38-25347, 38-25346 ( t.1, b.l. 58), todėl pagal ieškovų reikalavimą jį ir tenkinant, ieškovams nesukeltų teisinių pasekmių.

31LR Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. numato, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo,žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai.Šio straipsnio 3 dalis numato, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Pagal tokias įstatymo nuostatas ieškovai turi pateikti įrodymus dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kadangi teismas nagrinėja tik išnaudojus galimybes ginti savo teises neteismine tvarka ir įstatymas nesuteikia išlygų savo teises ginti kita tvarka.

32Ieškovai prašo nustatyti kelio servitutą, suteikiantį ieškovams teisę eiti ir važiuoti 4 m pločio ir 425 m ploto keliu per atsakovėms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ), Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagal UAB „Laukodeta" parengtą žemės sklypo planą su pažymėtu servitutiniu keliu.

33Sudarytas žemės sklypo planas nebuvo pateiktas atsakovams iki bylos iškėlimo derinimui ir sutikimui/nesutikimui išreikšti (t.1, b.l. 41).

34Ieškovai būdami nekilnojamojo turto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo plotas 0.4800 ha, ( - ) Varėnos r. , bendrasavininkiai, turi pagrįsti du dalykus, t.y. kad jie yra šio turto savininkai ir kad naudotis šiuo daiktu gali tik nustačius nurodomą kelio servitutą. Ieškovai nėra pateikę įrodymų apie realiąją žemės sklypo dalį, kada toks žemės sklypas įregistruotas nekilnojamojo turto registre, kaip ieškovų nuosavybė.

35CK 4.111 str. 1 d. numato, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi pirmiausia turi būti pagrįstos ir įrodytos daiktų savininkų teisės.

36Nagrinėju atveju ieškovai turi įrodyti ir pagrįsti, kokiam daiktui (žemės sklypui) prašo nustatyti kelio servitutą, nurodant šio žemės sklypo vietą kadastrinėje vietovėje ( žemės sklypas, jo gretimybės, sklypų savininkai).

37Žemės sklypo plane, projektinis Nr.13-1, nėra numatytas kelio servitutas ( t.1, b.l. 29). Šis žemės sklypas su apribojimais yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre ( t.1, b.l. 58-61).

38Bendro naudojimo kelias yra numatytas per žemės sklypą, projektinis Nr.13-6, naudotis žemės sklypui, kurio projektinis Nr.10 ( t.1, b.l. 28).

39Ieškovo atstovas nurodo, kad surinks įrodymus ir pateiks byloje, siekiant į bylos nagrinėjimą įtraukti visus šios bylos baigtimis suinteresuotus asmenis.

40CPK 251 str. 2 d., kad jeigu pateikiama prašymų papildyti bylos medžiagą, teismas apsvarsto juos ir priima dėl jų nutartį patenkinti arba atmesti prašymus. Jeigu byloje dalyvaujantys asmenys pateikia teismui papildomos medžiagos arba prašo išreikalauti papildomų įrodymų, teismas gali atmesti pareikštą prašymą, jei jo tenkinimas užvilkins sprendimo byloje priėmimą ir (arba) toks prašymas galėjo būti pateiktas anksčiau.

412014-06-27 iškelta nagrinėjama byla. 2014-11-18 nutartimi buvo nustatytas terminas galutinai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą. 2015-01-22 nutartimi buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Nagrinėta teismo posėdyje 2015-03-10, 2015-03-24 atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės. Įtraukimas kitų asmenų dalyvauti byloje, užvilkintų sprendimo priėmimą byloje, kai toks prašymas galėjo būti pateiktas anksčiau, nes šalims aplinkybės buvo žinomos iš anksto. Teismui atmetus prašymą dėl bylos atidėjimo dėl kitų asmenų įtraukimo dalyvauti byloje, kai terminas ieškinio trūkumams šalinti buvo nustatytas, teismas priima sprendimą pagal pateiktus įrodymus byloje.

42Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas priverstinai (teismo sprendimu) gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas; teismas turi įvertinti, ar daikto savininkas išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų; servituto nustatymas teismo sprendimu siejamas ne su absoliučiu negalėjimu be servituto savininkui naudotis jam priklausančiu daiktu, o su sąlyga, kad nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

43Žemės sklypo, projektinis Nr.10-1, kelio servitutas nėra nustatytas ir įregistruotas, nes žemės sklypo plane kelio servitutas – 0.01 ha išbrauktas ir patvirtinta, kad taisymas teisingas ( t.1, b.l. 30).

44Servitutas yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą. Tai suteikimas teisės viešpataujančiojo daikto savininkui ar valdytojui naudotis svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu) arba to daikto savininko, valdytojo teisių naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto) tinkamą naudojimą (CK 4.111 straipsnis). Servitutas nustatomas įstatymu, įstatymo nustatytais atvejais administraciniu aktu, sandoriais ir teismo sprendimu (CK 4.124 straipsnio 1 dalimi).

45Servituto tikslas užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą. Kadangi servitutas suvaržo tarnaujančiojo daikto savininko teises naudotis jam priklausančiu daiktu, tai, nustatant servitutą, turi būti laikomasi minimalaus tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimo principo ir viešpataujančiojo daikto savininkui gali būti suteikiamos teisės naudotis tarnaujančiuoju daiktu tiek, kiek būtina objektyviai viešpataujančiajam daiktui naudoti pagal paskirtį. Dėl to servituto turinyje turi būti konkrečiai apibrėžtos teisės, kurios atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko ir kuriomis naudosis servituto turėtojas (CK 4.112 straipsnio 1 dalis).

46Servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl to susitarus ar kitais specialiais Civiliniame kodekse išvardytais pagrindais, įskaitant atvejus, kai išnyksta servituto būtinumas (CK 4.130 straipsnis 1 dalis 5 punktas).Servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su tuo, kad turi iš esmės pasikeisti konkrečios šalių sutartos ar objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas, t. y. tos aplinkybės turi taip pasikeisti, kad atsirastų galimybė viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu (CK 4.135 straipsnis). Taigi reiškiant reikalavimą pripažinti nustatyto kelio servituto pabaigą, išnykus kelio servituto būtinumui, jau turi egzistuoti reali ir užtikrinta galimybė (nors galimi atvejai, kai ji gali atsirasti ir bylos nagrinėjimo metu) viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti be nustatyto kelio servituto žemės sklype – tarnaujančiajame daikte, t. y. nustatyto kelio servituto panaikinimas šiuo pagrindu negali būti pateisinamas, jeigu jį panaikinus viešpataujančiojo daikto tinkamo naudojimo galimybė bus prarasta, o jo tinkamo naudojimo užtikrinimui bus reikalinga vėliau, pareiškiant tokius reikalavimus, nustatyti naujus kelio servitutus bei įrengti kelius, kurių techninis įrengimo lygis atitiktų keliui keliamus reikalavimus ir toks kelias taptų tinkamas naudoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2010).

47Civilinio kodekso 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

48Kadangi byloje nustatytos aplinkybės, kad į bylą įtraukti ne visi ginčo dalyko savininkai, taigi negalima nustatyti savininkų susitarimo turinio.

49Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais etapais. Pirmasis etapas yra faktų nurodymas, kuris yra labai svarbus, nes čia preliminariai nustatomas įrodinėjimo dalykas, toliau – įrodymų nurodymas bei jų pateikimas. Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas taisykles. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Yra skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, teismas gali pripažinti jas neįrodytomis. Be to, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

50Pažymėtina, kad jau nustatytas servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl to susitarus ar kitais specialiais Civiliniame kodekse išvardytais pagrindais, įskaitant atvejus, kai išnyksta servituto būtinumas (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

51Servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su tuo, kad turi iš esmės pasikeisti konkrečios šalių sutartos ar objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas, t. y. tos aplinkybės turi taip pasikeisti, kad atsirastų galimybė viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu (CK 4.135 str.). Taigi reiškiant reikalavimą pripažinti nustatyto kelio servituto pabaigą išnykus kelio servituto būtinumui, jau turi egzistuoti reali ir užtikrinta galimybė viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti be nustatyto kelio servituto žemės sklype – tarnaujančiajame daikte, t.y. nustatyto kelio servituto panaikinimas šiuo pagrindu negali būti pateisinamas, jeigu jį panaikinus viešpataujančiojo daikto tinkamo naudojimo galimybė bus prarasta, o jo tinkamo naudojimo užtikrinimui bus reikalinga vėliau, pareiškiant tokius reikalavimus, nustatyti naujus kelio servitutus bei įrengti kelius, kurių techninis įrengimo lygis atitiktų keliui keliamus reikalavimus ir toks kelias taptų tinkamas naudoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2010).

52Nagrinėjamoje byloje ieškovių reikalavimas eiti ir važiuoti atsakovėms nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu turi būti išreikštas į kokį sklypą, kam nuosavybės ar kitokia teise šis servitutinis kelias turi būti nustatytas, t.y. turi būti nurodytas ir apibrėžtas viesšpataujantis daiktas, kurio poreikiai lemia servituto turinį. Nagrinėjamu atveju tai nustatyti nėra galimybės.

53Servituto turinys nusako tarnaujančiojo daikto apribojimus. Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (CK 4.112 straipsnio 1 dalis). Servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto poreikiai (CK 4.112 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-03-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012).

54Pagal nagrinėjamoje byloje reiškiamus reikalavimus nustatytas kelio servitutas sukeltų atsakovėms įvairių nepatogumų, todėl, nors ieškinyje nebuvo keliama nustatyto servituto atlygintinumo problema, įstatyme įtvirtinta galimybė tarnaujančiojo daikto savininkui atlyginti jo patirtus nepatogumus, susijusius su servituto nustatymu. Tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti kompensacijos, kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą ir dėl servituto nustatymo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.129 str.).

55Pareiškimą palikus nenagrinėtu, kai ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka ( CPK 297 str.2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovai turi teisę kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrių dėl dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo naudoti pagal jų paskirtį.

56Dėl ieškinio reikalavimo - kelio servituto nustatymo, įtraukus į procesą visus žemės sklypų bendraturčius, ir reiškiant tokį ieškinio reikalavimą civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į servitutą reglamentuojančias civilinio kodekso normas, toks ieškinys gali būti paduotas bendra tvarka. Tokiu atveju ginčas būtų ne tarp tų pačių šalių, ne dėl to paties dalyko ir ne tuo pačiu pagrindu.

57CPK 88 str. numato išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, o šio straipsnio 9 punktas numato kitas būtinas ir pagrįstas išlaidas. Atsakovę D. L. atstovavo jos dukra E. L., turinti aukštajį teisinį, universitetinį išsilavinimą. Taigi dėl atstovavimo patyrė išlaidas: kelionės išlaidos, renkant ir pateikiant atsikirtimus į pareikštą ieškinį, negautos jos darbo pajamos. Atstovės patirtos išlaidos pagrįstos leistinais įrodymais ir yra realios, teismas su jų dydžiu sutinka.

58CPK 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

59Kadangi ieškovų reikalavimai netenkinti, vienas atmestas, o kitas paliktas nenagrinėtu, tai patirtos atsakovės D. L. atstovės išlaidos prilyginamos, kaip pilnai atmestam ieškiniui.

60Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 str., 296 str.1 d. 1 p., 297 str.1,2 d., teismas

Nutarė

61Atmesti iešklinį dalyje dėl kelio servituto nustatymo, suteikiantį ieškovams teisę eiti ir važiuoti 4 m pločio ir 425 m ploto keliu per atsakovėms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ), Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagal UAB „Laukodeta" parengtą žemės sklypo planą su pažymėtu servitutiniu keliu.

62Palikti nenagrinėtu ieškinį dalyje dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 38-Ž-2851 „Dėl Glūko ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382, keitimo", numatyto privažiavimo į žemės sklypą Nr. Nr. ( - ) Senosios Varėnos k.v. (projektinis Nr. 10-1) per žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 13-6 ir Nr. 10, panaikinimo.

63Priteisti iš ieškovų S. K. ir Ž. K. lygiomis dalimis atsakovės D. L. atstovei E. L. du šimtus vienuolika eurų trisdešimt septynis eurocentus (211.37 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

64Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo per Varėnos rajono apylinkįės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Ieškovai padavė ieškinį teisme atsakovams, kuriuo prašo :... 3. 1. panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu... 4. 2. nustatyti kelio servitutą, suteikiantį ieškovams teisę eiti ir važiuoti... 5. Ieškovai nurodo, kad S. K. ir Ž. K., pagal 2012 m. lapkričio 8 d.... 6. Su atsakovėmis dėl kelio servituto susitarti nepavyko.Atsakovių sklype auga... 7. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos... 8. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Ieškovai savo 2015-02-02 patikslintą ieškinio reikalavimą panaikinti... 10. Pažymi, kad servituto pasibaigimo pagrindai yra numatyti LR CK 4.130... 11. Atsakovės M. D., D. L. ir M. S. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė... 12. 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 38-Ž-2851 buvo pakeistas Glūko ir... 13. Patikslintu ieškiniu ieškovai prašo panaikinti Alytaus apskrities... 14. Vertinant administracinio akto teisėtumą būtina atsižvelgti ir į... 15. Pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį servitutas nustatomas, jeigu savininkai... 16. Nors ieškovai trumpai užsiminė, kad susitarti buvo bandoma, tačiau... 17. Servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra... 18. Ieškovai turi objektyvią galimybę įsirengti atskirą kelią į savo žemės... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai prašo nustatyti servitutą per miškų... 20. Ieškovai ir jų atstovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais pagrindais... 21. Atsakovės D. L. atstovė ieškinio nepripažino ir prašė atmesti... 22. Ieškinys dalyje dėl administracinio akto panaikinimo paliktinas nenagrinėtu,... 23. Ieškovai prašo panaikinti dalį administracinio akto, t.y. Alytaus apskrities... 24. Tokiu atveju turi būti nurodyti savininkai (valdytojai) nurodomų projektinių... 25. Atsakovių M. D., D. L., M. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodomi... 26. 2014-05-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 27. Pagal asmenų, kuriems suformuoti žemės sklypai vykdant Alytaus apskrities... 28. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, 2012-09-17, žemės sklypui... 29. Ieškovai nėra atsisakę ieškinio reikalavimo atsakovui Nacionalinei žemės... 30. Žemės sklypui (projektinis Nr.13-6) kelio servitutas – teisės važiuoti... 31. LR Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. numato, kad skundus dėl žemės... 32. Ieškovai prašo nustatyti kelio servitutą, suteikiantį ieškovams teisę... 33. Sudarytas žemės sklypo planas nebuvo pateiktas atsakovams iki bylos... 34. Ieškovai būdami nekilnojamojo turto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),... 35. CK 4.111 str. 1 d. numato, kad servitutas – tai teisė į svetimą... 36. Nagrinėju atveju ieškovai turi įrodyti ir pagrįsti, kokiam daiktui (žemės... 37. Žemės sklypo plane, projektinis Nr.13-1, nėra numatytas kelio servitutas (... 38. Bendro naudojimo kelias yra numatytas per žemės sklypą, projektinis Nr.13-6,... 39. Ieškovo atstovas nurodo, kad surinks įrodymus ir pateiks byloje, siekiant į... 40. CPK 251 str. 2 d., kad jeigu pateikiama prašymų papildyti bylos medžiagą,... 41. 2014-06-27 iškelta nagrinėjama byla. 2014-11-18 nutartimi buvo nustatytas... 42. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas priverstinai... 43. Žemės sklypo, projektinis Nr.10-1, kelio servitutas nėra nustatytas ir... 44. Servitutas yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą. Tai... 45. Servituto tikslas užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą.... 46. Servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl... 47. Civilinio kodekso 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimu... 48. Kadangi byloje nustatytos aplinkybės, kad į bylą įtraukti ne visi ginčo... 49. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais... 50. Pažymėtina, kad jau nustatytas servitutas gali būti panaikintas tik... 51. Servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su... 52. Nagrinėjamoje byloje ieškovių reikalavimas eiti ir važiuoti atsakovėms... 53. Servituto turinys nusako tarnaujančiojo daikto apribojimus. Servitutu... 54. Pagal nagrinėjamoje byloje reiškiamus reikalavimus nustatytas kelio... 55. Pareiškimą palikus nenagrinėtu, kai ieškovas ar pareiškėjas, kurie... 56. Dėl ieškinio reikalavimo - kelio servituto nustatymo, įtraukus į procesą... 57. CPK 88 str. numato išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, o šio... 58. CPK 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 59. Kadangi ieškovų reikalavimai netenkinti, vienas atmestas, o kitas paliktas... 60. Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 str., 296 str.1 d. 1 p., 297 str.1,2 d.,... 61. Atmesti iešklinį dalyje dėl kelio servituto nustatymo, suteikiantį... 62. Palikti nenagrinėtu ieškinį dalyje dėl Alytaus apskrities viršininko 2008... 63. Priteisti iš ieškovų S. K. ir Ž. K. lygiomis dalimis atsakovės D. L.... 64. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...